Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

5 KASIM  2010 CUMA CUMHURİ YET SAYFA HABERLER 9 REKTOR  ATAMALARI Eğitim değil din  şurası İ mam hatiplerin orta kısmımn geri gelmesinin, din dersinin anaokuluna kadar inmesinin yolu açıldı. Zorunlu din dersinin yanında bir  de seçmeli din dersi konuldu. Alevilerin esamisi bile yok YÖK,  Sezer dönemini listeden sildi MAHMUT  LICALI ANKARA   YÖK,  10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer  döneminde atanan 5 üniversitenin rektörlerini üniversitedeki  seçimlerde en çok oyu ahnalarına karşın hazırlanan listede  son  sıraya yerleştirdi.  YÖK,  6 üniversitede  öğretim  üyelerinin  iradesini hiçe  saydı. YÖK  G enel Kurulu'nun dünkü toplantısında görev  süreleri  dolan 15 üniversite rektörlüğü için Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek rektör  adayları  belirlendi. G enel Kurul, Sezer döneminde atanan  ve  seçimlerde birinci olan Adnan Menderes, Celal Bayar, Kars Kafkas  ve  Mersin üniversitelerinin mevcut rektörlerini üçüncü, Kocaeli Üniversitesi'nin rektörünü de ikinci sıradan aday  gösterdi.  Üniversitelerdeki  seçimlerde  3. olan iki  aday, 2. olan üç aday ve  5. olan bir aday liste başından aday gösterildi.  Üniversitelerde en çok oy olan 4 adayı  3. sıraya, bir aday ise 2. sıraya  yerleştirildi, Adnan Menderes Ü niversitesi'nde  3. olan Prof. Mustafa Birincioğlu'nu ilk  sıradan aday  gösterilirken en çok oyu alan Prof. Şükrü Boylu üçüncü sıraya  düşürüldü. Celal Bayar Ü niversitesi'nde  2. olan ve  Türbana Özgürlük  Bildirisi'ni  imzalayan Prof. Mehmet Pakdemirli birinci sıraya  koyuldu.  Birinci olan Prof. Semra Öncü ise 2. sırada yer buldu. İ zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde 3. olan Prof. Metin  Tanoğlu birinci sıraya, birinci  Prof. Zafer İ lken ise  son sıraya  yerleştirildi. Kars Kafkas  Ü niversitesi'nde  2. olan ve  Türbana  Özgürlük  Bildirisi'ne  destek veren Prof. Sami Özcan birinci sıraya koyulurken  en çok oyu alan Prof. Abamüslüm Güven son sıradan aday oldu. Yurtlar da özelleşiyor AYŞE  SAYIN ANKARA   H er alanda "özelleştirme" politikası  izleyen AKP  hükümetinin son  hedefı öğrenci yurtları  oldu. AKP ,  özel şirteklere  "yap işlet devret" modeliyle  öğrenci  yurdu yapılmasmm  yolunu  açan yasa önerisi verdi.  Yasa önerisinde, Kredi ve  Yurtlar  Kurum u'nun da M E B'den  alınıp  doğrudan Başbakanlık'a  bağlanması öngörülüyor. AKP  Konya  M illetvekili Kerim  Özkul ve  arkadaşlarınm imzasıyla  TBM M  Başkanlığı'na "torba yasa önerisi" sunuldu. Yasa  önerisinde,  askerlik görevini  yapan er ve  erbaşlara, anne, baba, kardeş, eş  veya çocuklarmm ölümü halinde  10 gün  izin verilmesi  düzenlendi. Kredi ve  Yurtlar  Kurum u'na 1453  yeni  kadro ihdası  öngören yasa önerisiyle  getirilen  diğer düzenlemeler  şöyle: #  Başbakanlık'a  bağlanan Yükseköğretim  Kredi ve  Yurtlar Kurum u'yla  ilgili  olarak başbakan  gerekirse  kurum yönetimi için bir  bakanı görevlendirebilecek. #  Yükseköğretim  Kredi  ve Yurtlar  Kurumu, yurtdışmda  da öğrenci yurdu  açabilecek, öğrencilere  kredi  verebilecek. Kurumda öğrenciler  de 4 öğrenci  ile temsil  edilebilecek. Kurum, yurt yapımı  için taşmmaz  satm  alabilecek, satabilecek  veya  yaptırabilecek. #  M aster yapan  öğrenciler aldıkları  krediyi  mezun olduktan sonra 4 yıl  yerine, 3 yıl  sonra ödemeye  başlayacak. #  Yurt  sorununun çözümü için TOKİ  ve  özel  sektör devreye  sokulacak.  Buna  göre kurum, öğrenci  yurtlarmı TOKİ 'ye yaptırtabilecek.  Ayn ca öğrenci yurtları  49  yıllığma  yapişlet devret  modeliyle  özel sektöre  yaptırılabilecek.  Böylece yurt yapan kişi veya  şirketler yurdu  49  yıllığma  işletecek. MAHMUT  LICALI KIZILCAHAMAM    18. Milli Eğitim  Şurası G enel Kurulu'nda kesintisiz  8 yıllık zorunlu temel eğitim  yerine kesintili  olarak  1 yıl  okulöncesi, 4 yıl  ilköğretim,  4  yıl ortaöğretime hazırlık   yönlendirme ve  4 yıl  ortaöğretim eğitimi  olmak  13 yıllık zorunlu eğitim modeli benimsendi. Bu modele göre, 28  Şubat döneminde kapatılan imam hatip liselerinin  ortaokul bölümünün yeniden açılması  gündeme gelecek.  D in kültürü ve  ahlak bilgisi dersinin ilköğretimin  1. sımfmdan  itibaren okutulması, aynca  seçmeli  din dersi getirilmesi  önerileri benimsenirken bu kararla din dersinin anaokuluna kadar inmesinin yolu  açıldı.  Şura üyeleri, kadm yönetici oranınm yüzde  51'e  çıkarılmasım  kabul etmedi. 18. Milli Eğitim  Şurası  G enel Kurulu'nda komisyonlarm raporları görüşülerek  karara bağlandı.  İ lköğretimin  ve Ortaöğretimin G eliştirilmesi  Komisyonu'nda  ilköğretimin 1 5.  sınıfı  ile  6 8. sımfımn  bölünerek  ayrı binalarda  yapılması önerisi, Eğitim Bir Sen  G enel Başkanı  Ahmet Gündoğdu'nun verdiği  önergeyle  değiştirildi.  G ündoğdu,  "28 Şubat sürecinde sadece imam hatip liselerinin orta kısımlarını kapatma gayesiyle getirilen 8 yıllık zorunlu eğitim dayatmasının bulunduğunu" ileri  sürdü. 1 + 4 + 4 + 4  mOde lİ   Gündoğdu'nun genel kurulda "alkışlarla" kabul  edilen önergesiyle  "eğitim sürelerinin  1 yıl  okulöncesi eğitim, 4 yıl  temel eğitim, 4  yıl yönlendirme ve  ortaöğretime hazırlık eğitimi, 4  yıl ortaöğretim olmak üzere zorunlu eğitimin  13 yıl  olacak şekilde düzenlenmesi" benimsendi. 1 Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evinin önünde oyun oynayan 4 yaşmdaki Edanur Avcı, bir  kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu öldü. Kurşunun, 125'inci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yapılan atış eğitimi sırasında askerlerin silahından çıktığı iddia edildi. Balistik inceleme sonucu kurşunun hangi silahtan atıldığı belirlenmeye çalışılacak. Olay dün  saat 10.00  sıralannda, Safranbolu'nun Çiftlik Mahallesi Kurttepe mevkiinde meydana geldi. Iddiaya göre köye yakJaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan 125'inci Jandarma Er Eğitim Alay İ HL'lerin orta kısmına vize  Eğitimiş G enel Başkanı  Yüksel Adıbelli'nin kabul  edilen yeni  sistem konusunda bilimsel  ve  pedagojik  tartışma  yapılması istemiyle  verdiği  tekriri müzakere  istemi  de  alkışlarla reddedildi.  Şura G enel Kurulu'nda benimsenen önerinin yaşama  geçirilmesi  durumunda imam hatip liselerinin  orta kısmmı  oluşturan 6, 7, 8. sınıflann  tekrar açılması  gündeme gelebilecek,  ilköğretimden  mezun olan  10 11  yaşmdaki minik öğrencilerin  imam hatip liselerinin  orta  kısımlarma gidebilmelerinin  önü  açılacak. Edanur'un amcası Ömer Avcı,  atış eğitimleri nedenlyle dahaönce uyarılarda bulunduklarını bellrterek "Köyümüzde hayatımız her an  tehlikede. Atış talimi yapılırken kafamızı eğerek geziyoruz. Köyümüzün her  yerinde mermi çekirdekleri mevcut"  dedi. Kör  kursunla öldü Komutanlığı'nda atış eğitimi yapılırken evinin önünde traktörün römorku üzerinde oyun oynayan Edanur Avcı, kafasına isabet eden kursunla yere yığıldı. Bahçede çalışan 28 yaşmdaki baba Y usuf Avcı kızının yaralandığını görünce yardım istedi. Ambulansla Karabük Devlet Hastanesi'ne kaldınlan minik Edanur kurtanlamadı. Anne Naciye Avcı hastanenin önünde sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken Edanur Avcı'nın kafasına saplanan kurşunun balistik incelemeye alınacağı, hangi silahtan atıldığının belirlenmeye çalışılacağı bildirildi. (AA) 225 oy farkı yetmedi Kocaeli Ü niversitesi'nde  475 oyla birinci olan Prof. Sezer  Şener Komşuoğlu ikinci sıraya düşürülürken kendisinden 275 daha az oy olan Prof. Nurettin Abut liste başına çekildi. Mersin  Üniversitesi'nde  5. olan Prof. Tuba Yelken ilk  sıradadan 4. olan Prof.  Halli Kumbur da ikinci  sıradan,  en çok oyu alarak birinci olan Prof. Kemalettin Suha Aydın son sıraya konuldu. Kuran  kurslarına  gidilebilecek Kesintm eğitim modeliyle  ilköğretim  5. sınıf  öğrencilerinin  resmi Kuran kurslarına  gidilebilmesinin  de önü açılacak.  Eğitim İ ş G enel Başkanı  Yüksel  Adıbelli,  kabul  edilen kesintili  eğitim modeliyle  28  Şubat'm rövanşımn  almmak istendiğini  belirtti. Büt ün  sınıflara din de rsi  şumda, "önemii işlev gören din  kültürü ve  ahlak bilgisi dersinin çoğulcu bir  anlayışla tüm  öğretim kurumlarında daha etkin olarak okutulması" önerisi kabul  edildi. Buna göre, ilköğretim  4. sınıfta  başlayan  din kültürü ve  ahlak bilgisi dersleri  ilköğretim 1, 2 ve  3. sınıfım  da kapsayacak  şekilde  genişletilecek. Eğitimciler, kabul  edilen öneriyle  anaokullarmda bile  din dersi verilebileceği  yorumunda bulundu. Öğrencilere ödiil •   Eğitim Servisi   Fen Bilimleri  Dershanesi, 2009 ve  2010'da  SBS ve  ÖSYS'de  ilk  100'e  giren  öğrencilerini ödüllendirdi. İ stanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç  Oditoryumu'nda Fen Bilimleri Dershanesi G enel Müdürü Kurtuluş Arıkan'ın açış konuşmasıyla  başlayan  törende, müzik dinletisi ve kokteyl  düzenlendi. Zorunlu yetmedi bir de  seçmeli Şurada zorunlu din kültürü ve  ahlak bilgisi  dersinin yanmda isteğe  bağlı  seçmeli  din eğitimi  verilmesine  ilişkin önerge  de kabul  edildi.  D in kültürü ve  ahlak bilgisi dersinin  seçmeli  hale getirilmesine  ilişkin  öneri reddedilirken  Alevi  öğrencilere  ilişkin  dersin  seçmeli olması  yönünde hiçbir  önerge  sunulmadı. 'Gazeteciler  için ayağa kalk' I  İ stanbul Haber Servisi   "G azeteciler İ çin Ayağa Kalk"  etkinliği  bugün saat  13.00'te Güvenpark'ta yapılacak.  Avrupa  G azeteciler Federasyonu bu yılki etkinliklerin ana teması olarak Türkiye'deki  "G azetecilere Özgürlük" kampanyasını  belirlemişti.  Avrupa'da  eyleme katılan tüm gazeteci örgütleri kendi ülkelerindeki  Türk büyükelçilikleri  önünde etkinlik  düzenleyecek. YENIDEN CAĞDAS BARO Emekten, demokrasiden, özgürlükten, sosyal eşitlikten, laiklikten, barış ve  kardeşlikten yana; Savunmaya, halkın  hak arama özgürlüğüne  ve avukatın  sosyal  haklarına sahip çıkan; Hizmet  projeleri ile mesleğin sorunlarını  çözecek  ve avukatın çalışma  koşullarını  iyileştirecek bir baro için; Sağlık müdürlüğünün iş teklifinde bulunduğu Albayrak, Paşabahçe  Devlet  Hastanesi'nin  bahçesine kurduğu çadırda  117 gündür  oturma  eylemi yapıyordu. Ergen'den beşinci anaokulu •   Haber Merkezi   G ülben Ergen; Tokat, Mardin, Trabzon ve  Erzurum'da açtığı  anaokullarına bir yenisini  ekledi. Ergen beşinci okulunu 29 Ekim'de  Sinop'ta açtı. Durağan ilçesinde açılan anaokulu, "Çocuklar G ülsün D iye" adlı projenin sondan bir önceki adımı. Projeye  bir tuğla da siz koymak isterseniz  "www.cocuklargulsundiye. org" adresinden bilgi  alabilirsiniz. Albayrak'm zaferi İ stanbul Haber Servisi   Beykoz'daki  Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde  çalışırken işten atılan ve  117 gün önce hastane bahçesinde kurduğu çadırda sürdürdüğü direnişini beş günlük açlık grevi ile sürdüren temizlik işçisi Türkan Albayrak işe geri dönme hakkı kazandı. Taşeron temizlik işçisi olarak beş yıldır  çalıştığı  Paşabahçe Devlet H astanesi'nden  "sendikal faaliyetleri"  nedeniyle 9 Temmuz'da işten atılan  temizlik işçisi Albayrak, Sağlık Bakanlığı'nın  talimatıyla evine  yakın bir toplum sağlığı merkezinde sözleşmeli personel olarak işe  başlıyor. Albayrak'a,  İ stanbul İ l Sağlık Müdürlüğü iş teklifinde  bulundu.  Teklifi kabul  eden Albayrak, İ l Sağlık Müdürlüğü'ne giderek  sözleşmesini  imzaladı.  117 gündür çadırda oturma eylemi yapan Albayrak, pazartesi  günü  işbaşı yapapak. Albayrak,  "İ şe geri dönme talebiyle, Sağlık Bakanlığı'nı hedef alan bir  dava açmıştım. Şimdi Sağlık  Bakanlığı eliyle, evime yakın bir  yerde işe başlayacağım" dedi. Hayrilnnisa  Gill empati istedi •   ANKARA  (Cumhuriyet Bürosu)   Türkiye ev  sahipliğinde  Azerbaycan,  Letonya, Makedonya ve  Slovenya  cumhurbaşkanı eşleri "Kültür Mirası ve  Müzik Uluslararası Kongre si" için Ankara'da buluştu. Bilkent  Otel'de düzenlenen kongrede Hayrünnisa Gül "Çocuklara,  farklılıkları zenginlik  olarak görme ve  empati kurma öğretilirse dünya daha yaşanabilir  bir hale gelir" dedi. İ stanbul Barosu Genel Kuruluna katılımınızı ve desteğinizi  bekliyoruz. Tarih: 6 7  Kasım 2010 Y er:  Haliç Kongre Merkezi Sütlüce Çağdaş Avukatlar  Grubu Adli Tıp önünde protesto •   İ stanbul Haber Servisi   Cezaevlerinde sağlık sorunu yaşayan  tutuklu ve  hükümlülerin durumuna dikkat  çekmek isteyen  bir grup  Adli Tıp Kurumu önünde eylem  yaptı. Emekli Sen üyesi  H asan Kaşkır,  "Tutsaklann  cezaevlerinde tedavileri  mümkün değilse özgürlüklerini  garanti altma alacak düzenleme yapmalı"  dedi. TRT  ve AA Basın Konseyinden çekildi ANKARA  (Cumhuriyet Bürosu)  TRT ve Anadolu Ajansı,   Oktay Ekşi'ye "uyarı cezası" kararının ardından Basın Konseyi'nden  çekildiklerini açıkladı. TRT  G enel Müdürlüğü'den yapılan  açıklamada, Basın Konseyi tarafından uyarılan, sonrasında da  "tuhaf  bir  oylamayla" yeniden Basın Konseyi  Başkanlığı'na  seçilen  gazeteci Oktay Ekşi'nin durumunun tarafsızlığı uzun süredir tartışılan konseyin itibarını fazlasıyla  sarstığı  belirtildi. Açıklamada,   "Kuruluş amacına uygun şekilde yeniden yapılandırılana kadar Basın Konseyi'nden çekiliyoruz" denildi. AA  G enel Müdürii Hilmi Bengi de TRT Haber kanalında yaptığı  açıklamada,  "Yüksek Kurulu'nun uyardığı bir  kişinin Basın Konseyi Başkanı olarak  devam  etme durumunu nasıl izah edebileceği, Sayın Ekşi'nin takdirine bırakılacak bir  husustur  ama biz  Basın Konseyi'nde devam etmeyi içimize sindiremiyoruz" dedi. İ stanbul Barosu Başkan Adayı Av.  Kemal AYTAÇ Gazeteciye saldıran koruma I  İ stanbul Haber Servisi   Esenyurt'ta  Alternatif Doğuş isimli bir yerel gazetenin imtiyaz  sahibi Çetin Yıhnaz'ı  "Ben başbakan  korumasıyım, niye yol vermiyorsun?"  dedikten sonra yumruklayarak hastanelik eden kişinin Başbakan'ın koruması Saffet  Demirci olduğu belirlendi. Halen hastanede yatan Yılmaz'ın  durumunun iyiye  gittiği belirtildi. Yılmaz,  AKP G enel Başkan  Yardımcısı Abdülkadir  Aksu'nun  kendisini aradığını  söyledi. m ü Silper Loto çekildi 14,  21,  25, 26, 33,  40 C  M  B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog