Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİ YET 5KASIM 20 1 0 CUM A HABERLER S av'a destek veren bazı PM üyeleri imzalannı çekti, Kılıçdaroğlu milletvekilleri ve örgütü ikna çabasında  HK RA UNT KIUÇDA ROÖLU'NUN CHP'de dengeler değişiyor M İ LLETVEKİ LLERİ YLE  CÖRÜŞTÜ u: Bu  kadar sabredebildim AYŞE SAY IN ANKARA   CH P  G enel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  M eclis'te  görüştüğü milletvekillerine, kendisini "by pass" ederek toplanan Parti M eclisi'nde "tüzük kurultayı"  isteyen üyelere hiçbir kırgmlığmm,  duygusal  tepkisinin olmadığını belirterek,  "Önder Bey, şu kapıdan girse, yine ceketimi ilikler, hoş geldiniz derim" dedi. Kılıçdaroğlu, genel merkezde MYK toplantılarmm ardmdan, öğleden sonra M eclis'teki makamma geçerek,  G rup Başkanvekili  Akif Hamzaçebi'nin de aralarmda bulunduğu ağırlıklı olarak kendisine yakm milletvekilleriyle  görüşerek,  "nabız" yokladı. Edinilen bilgiye göre  İ zmir Milletvekili Ahmet Ersin, Muğla Milletvekili Ali Aslan'm  da bulunduğu milletvekillerinin  büyük bölümü,  Kılıçdaroğlu'na "seçimli kurultaya"  gitmesi  önerisinde bulunarak, "Bundan sonra bu Parti Meclisi  ile çalışmanız çok zor. Şu anda ortam çok  gergin, ancak uygun  olan en kısa zamanda seçimli kurultaya  gidilip, yeni yönetim belirlenip, yolumuza devam  etmeliyiz" görüşünü dile  getirdi. M illetvekillerinm  önerilerini dinleyip, not alan Kılıçdaroğlu, yol ayn m ı sonrasmda bazı milletvekillerinm  "üsluplarının  hoş olmadığını" ifade  etti. M illetvekillerine  iplerin nasıl koptuğunu  anlatan ve Sav'la rahat çalışamadığmdan yakman Kılıçdaroğlu,   "Ancak bu  kadar  sabredebildim"  dedi. Kılıçdaroğlu, Sav'm  örgütlerden sorumlu genel  başkan yardımcılığmda  çok  ısrar ettiğini belirterek bunun üzerine iplerin koptuğunu  söyledi. •   Kılıçdaroğlu dün milletvekilleri ve PM üyeleri ile görüşmeler yaparak "normalleşmeyi sağlama" ve  "örgütü yanma çekme" çabası içine girerken PM'deki  dengeler de değişmeye başladı. Önder Sav'a destek veren  18 PM üyesinin  imzasmı geri çektiği öğrenildi.  Kılıçdaroğlu'nun öncelikle  PM'deki  dengelerin  değişmesini sağlamaya çalışacağı, "seçimli" bir kurultay kararı vermek için acele etmeyeceği bildirildi. TÜREY  KÖSE ANKARA   CHP  G enel Başkanı  Kemal  Kılıçdaroğlu  dün milletvekilleri  ve PM üyeleri  ile görüşmeler yaparak "normalleşmeyi  sağlama" ve  "örgütü  yanına çekme" çabası içine girerken; parti meclisindeki dengeler de değişmeye başladı. Eski genel  sekreter Önder Sav'a  destek veren  18 PM üyesinin  imzasmı geri  çektiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun öncelikle PM 'deki dengelerin  değişmesini sağlamaya çalışacağı,  "seçimli" bir  kurultay  karan  vermek  için acele etmeyeceği  bildirildi. CH P'de önceki gün yaşanan  "tarihsel" günün ardmdan dün partide  daha sakin bir ortam vardı. Yeni  MYK  toplanırken, Sav da odasmdaydı.  Sav'm  odasınm bulunduğu 10. katta bir grup partili kendisiyle görüştü. Sav dışında eski yönetimden  kimse  genel  merkezde görünmedi,  bazılannm  odalanm boşalttıklan  öğrenildi, bazılannm ise odalarmm kapısı  kilitliydi. , r s , j ,  ..   ..,   ....   İ Lİ IP : = , Yargıtay yeni MYK'ye onay verdi ANKARA  (Cumhuriyet Bürosu)   Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav,  partide  dengelerin değişmesine neden olan yeni tüzükle oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nun yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ancak Yargıtay, CHP  lideri Kemal  Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK listesini onayladı.  Sav ekibi, son seçenek olarak Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gitmeyi  tartışıyor. Sav'm sekreteri dün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek bir dilekçe verdi. Edinilen bilgiye  göre;  Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu  yeni  M YK'nin  yetkisinin  bulunmadığı belirtilen dilekçede, yeni yönetim  atamasınm   "hukuksuz"  olduğu  savunuldu. Öte  yandan, önceki gün Kılıçdaroğlu, yeni MYK listesini başsavcılığa bildirmişti. Yargıtay  Cumhuriyet  Başsavcılığı, konuyla ilgili olarak dün  akşam saatlerinde kararını açıkladı. Başsavcılığm intemet sitesinde yer alan açıklamada,  "Tüzük değişikliği uyarınca gerekli kararların alınarak işlemler yapılması için CHP  Genel Başkanlığı'na yazılan 26 Ekim 2010 gün ve 2010/ 787 sayılı yazı üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başsavcılığa gönderilen 3 Kasım 2010 günlü yazıyla parti tüzüğünün  39. maddesi gereğince parti genel  başkanı  tarafından  parti  meclisi üyeleri arasından seçilen MYK üyelerinin isimlerinin bildirildiği" belirtildi. Böylece, Kılıçdaroğlu'nun listesini onayladı. Sav ekibi, başsavcılığm karanndan önce bir dilekçe daha hazırlattı. Dilekçenin bugün, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulması planlamyordu. Ancak, başsavcılığm kararının  ardmdan, mahkemeye gitme konusu bugün yeniden değerlendirilecek.  Son kararı Onder  Sav'm vereceği  öğrenildi. geldikGençleraen destek Yurdun değişik yerlerinden  leri belirtilen CHP'li gençler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için dün sabah saatlerinde genel merkez önünde toplandı. Grup adına konuşan CHP İ zmir Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen İ nanç Yıldız, uzun zamandır  parti içinde değişim ve sıçrama beklediklerini  dile getirdi.  (AA) Kemal Kılıçdaroğlu  'CHP 'nin ekseni, yolu bellidir' dedi 'Yeni  yönetitni kast ettim' ANKARA  (Cumhuriyet Bürosu)   Yurdun değişik yerlerinden gelen bir grup CH P'li genç, CHP G enel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na genel merkez önünde toplanarak destek verdi. Genel merkez salonunda gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Bu yönetim halktan yana yönetimdir, bu yönetim korkulara karşı direnen, özgürlükçü bir yönetimdir" dedi. G ençlerin açıklamasının ardmdan Kılıçdaroğlu, genel merkez konferans  salonunda kendisine destek vermek üzere gelen partililere yönelik teşekkür konuşması yaptı. CH P'nin devrimci bir parti olduğunun  unutulmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "CHP'nin ekseni, yolu bellidir. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ve çağdaş uygarlıktır" dedi. Partililerden toplumun her kesimiyle  iç içe olmalarmı isteyen Kılıçdaroğlu,  "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kâbus gibi indiği  Türkiye'de CHP'nin aydınlığını  anlatacağız" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı  açıklamada kullandığı "yeni CHP" ifadesine  de açıklık getirerek, şunları söyledi: "Biz yeni CHP derken geçmişi unuttuk yeniden CHP kurduk gibi bir anlayışı reddediyoruz. Yeni CHP'den kastımız CHP'nin yeni yönetimidir. Bu yönetim halktan yana, korkulara direnen, özgürlükçü yönetimdir." 'Gereği yapılmış  demek  ki' Kılıçdaroğlu,  Yargıtay  Cumhuriyet Başsavcılığı'mn,  kararım,   "Hukukun  gereği yapılmış demek ki" diye değerlendirdi. Twitter'dan  çağrı yaptı Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabında ise "Yolumuz uzun, hedef büyük ve  'yorulmamak üzere yola çıktık.' Bu süreçte gönüllülere ihtiyacım var. Her meslekten, her inançtan, her kökenden kalbi yurt sevgisiyle dolu yurttaşımı  yürüyüşümüze katılmaya çağırıyorum" ifadesine  yer verdi. Krizin perde arkası Partide önceki gün yaşanan krizde  şu gelişmeler yaşandı. Parti  meclisi, 14.30'datoplandı. Kılıçdaroğlu'nun gelmediği  toplantıdaki PM üyelerinin  cep telefonlarma toplantının ertelendiğine ilişkin bir ileti düştü. Bu iletiden hemen sonra da Kılıçdaroğlu,  genel  başkan  yardımcılıklarma atamayı düşündüğü insanları ya yazılı bir notla, ya da bir görevliyi göndererek makamma çağırmaya başladı. Genel başkan yardımcılıklarmı  kabul  edenlerin  Kılıçdaroğlu'nun yanma çıktığı, kabul etmeyenlerin ise PM salonundan ayrılmadıkları öğrenildi. DENİ Z BAYKAL KURULTAY  DEDİ Deniz Baykal,  parti içmde yaşanan belirsizliğin  giderilmesi  ıçm kurultay sinyali  verdi.  Baykal  C u m h u n yet e yaptığı  açıklamada,  "Butun CHP  hV er bir  aile olduklanm  hatırlamah vesorunlanm  aile meclisi ıçmde çözmelidirler" dedi. Baykal  ın bu L ^ n  CHP  kulislerinde "seçimli kuçağn sı"  olarak değerlendırıldı. 'Arkadaşlara kırgınlığım yok' Kendisinin, Parti Meclisi'nde tüzük kurultayı için imza veren üyelere bir tepkisinin ya da kırgmlığmm  olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şu görüşleri  dile getirdi: "Bizim arkadaşlar, PM'de  imza verdik diye bir  kaygıya kapılmasınlar buna hiç gerek yok, arkadaşlara bir kırgınlığım  yok. Ben hiçbir şekilde duygusal bir  tepkim yok. Çünkü spontan  (kendiliğinden) gelişen bir  olaydı. Şu anda, Önder Bey şu kapıdan girse, yine ceketimi ilikler, ayağa kalkar, hoş  geldiniz derim, konuşur, sohbet ederim. Herkes rahat olsun." PM'de imzalar  çekiliyor CH P'de önceki gün yaşanan karmaşa  ve  şaşkmlığm  yansımaları dün  de  gözlendi.  "Tartışmalı" PM 'de olağanüstü tüzük kurultayı toplanması kararma destek verenlerden bazıları dün bu desteklerini geri çekti. CHP Sivas  Milletvekili ve  PM üyesi  Malik Ecder Özdemir, "PM'de toplanan imzaların amacını aştığını ve bu durumun Baykal'a yakın isimler  katıldı Kılıçdaroğlu ile görüşmeye Deniz Baykal'ın kurmay ekibinde yer alan  Mustafa  Özyürek, Osman Kaptan ve Cevdet Selvi'nin  de katılması  dikkat çekti. hem partisi hem de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratacağına inandığı için imzasını geri çektiğini" bildirdi. Antalya Milletvekili Osman Coşkunoğlu da imzasmı geri çekerken, İ stanbul Milletvekili Çetin Soysal da dün   "Bu ortamda yapılacak bir kurultay  çok sert geçer. Bu ortamda  kurultayı  doğru  bulmuyorum. Bu parti meclisi ile yola devam edilmeli" açıklamasını yaptı.  18 PM üyesinin  imzasmı  geri çektiği kaydedildi. Bu durum, 80 kişilik PM 'de dengelerin  değişmekte  olduğunu ortaya koydu. Önder Sav önceki gün 59 üyenin desteğini almıştı. P M 'de dün dengelerin  değişmeye  başlaması  ve "MYK üyelerini düşürme"  olanağı veren 54'ün altına düşmesi yönetimi rahatlattı. CH P'nin  yeni  genel  sekreteri ve  sözcüsü  Prof. D r. Süheyl Batum  dün seçimli  kurultayla ilgili sorular üzerine "Eğer anlaşma olmazsa  olabilir.  Ama  ben  Parti Meclisi  üyeleriyle de genel başkanın konuşacağını ve parti  meclisi  üyelerinin  de  hukuksal  durumu  anladıktan,  öğrendikten sonra  bir  sorun çıkmayacağını düşünüyorum.  Bizim artık içeride  birtakım  çatışmalarla zaman öldürmememiz lazım. Eğer bakarsınız bu çatışma görüntüsü  devam  ederse tabii ki kurultaya gideriz. Sonuçta  kurultay, en  yüksek  karar  organı  olarak çözer işi" açıklamasını yaptı. 'Acele etmeyelim' M YK'de  de bu konu gündeme gelirken,   "acele  etmeme, birkaç gün  soğukkanlılıkla  gelişmeleri izleme" karan  almdı. Batum dün MYK  toplantısmda sonra  açıklamalar  yaparken,  hukuksal  tartışmalarla ilgili sorulara "Hukuken tüzüğümüz  açık olduğu  için bizim  bu  konuda  en ufak  bir tereddüdümüz,  endişemiz  yok" yanıtım verdi. Batum,  Sav ekibinin  "tasflye" edildiği  değerlendirmelerine karşı çıkarken,  "Hiçbirimizin kafasında  partiye  bu  kadar  hizmet etmiş insanları tasfiye etmek gibi bir düşünce yok" dedi. Batum, "partinin  kendisini  gibi  yeni CHP'lilere kaldığı"  değerlendirmeleri  anımsaülarak  yöneltilen bir soruya da "Önemli olan partiye hizmet etmektir. Emeği geçmiş insanların ben sahibim, sen daha  az  sahipsin  diye  sınıflandırılması  doğru  olmaz.  Senin kıdemin ne kadar? Bu bu sorular  doğru  değil"  yanıtım  verdi. Baykal bugün  İ zmir'de Eski  CHP  G enel Başkanı Deniz Baykal,  Izmir çikarmasma hazrrlamyor  Baykal, bugün Izmır e  gelerek milletvekili  Canan Antman  m oglunun düğününe katılacak. BayS n ,  sabah havaalanmda kenchsme yakm partililer tarafından karşılanması  bekleniyor. TERÖR  VE  TOPLUM /  MEHMET FARAÇ mfarac@cumhuriyet.com.tr   www.mehmetfarac.com Dağ Boşaltılırken Kentler Ne Olacak?. Taksim bombasının  patlamasının ardmdan medyadaki bilgi kirliliği İ stanbul'daki  kaosun tozuna dumanına karıştı... Ergenekon savcısının olay sonrası Taksim'e gitmesini gerekçe gösteren  bir büyük strateji uzmanı, canlı bomba eyleminin "Ergenekon işi"  olduğunu söylemekten bile çekinmedi!.. Oysa geçtiğimiz salı,  bu  köşede Taksim saldırısının içinde PKK'nin niçin var olduğunu ya da niçin var olamayacağını örnekleriyle anlattım.  Sonuçta bu saldırının örgütün  "kontrolsüz grup"\ anrur\   eylemlerinden biri olduğuna ısrarla dikkat çektim. Sonunda canlı bombanın örgüt bağlantısı  belirlendi, PKK'nin kent örgütü TAK ise eylemi üstlenmek zorunda kaldı... Şimdi asıl mesele,  geçmişteki benzer eylemleri de her defasında reddeden ancak sonradan üstlenmek zorunda kalan PKK'nin tavrının ne olacağı... Y ani son iki yıldır  "barış"  ve "diyalog" çığlıkları atan örgüt, devletin Öcalan'la  bile görüşmeye başladığı  bu süreçte, bu eylem kaçaklarını nasıl engelleyecek acaba?.. Bu sorunun çok dahatehlikeli bir boyutu var; Öcalan'ın  "Diyalog müzakereye dönüştü"  şeklindeki son açıklamasının ardmdan örgütün sınır dışına çekilmeye başladığı ileri sürülürken PKK, süreci tehlikeye sokan TAK gibi grupları nasıl kontrol altına alacak?..  Yani PKK dağları boşaltırken  kentlerdeki militanlarını nasıl enterne edecek?.. Ortadaki bir çelişki de şu: PKK'liler bir yandan diyalog derken diğer yandan  İ stanbul'un göbeğinde niçin bomba patlatıyor? Ustelik Taksim  bombacısının Kandil'de çekilmiş fotoğrafları örgüt evinden çıkmasına  karşın PKK bu eylemi nasıl alelacele reddedebiliyor?.. Tüm bunlar şunu gösteriyor:  PKK içinde yabancı uyruklularla Türk militanlar, Kandil kadrosu ile Harkuk ekibi ve de dağ kadrosu ile milis yapı arasındaki  bir söylem farklılığı yaşanıyor. Üstelik bu farklılık siyasal ve eylemsel açıdan da ciddi  bir uçuruma dönüşüyor!.. Şunu bir kez daha vurgulamak gerekiyor; barış ve diyalog sürecinin Imralı'ya  kadar uzandığı bu süreçte PKK'nin askeri operasyonlardan çok,  bu kontrolsüz militan gruplardan korkması gerekiyor!.. Çünkü birileri "Keleş"\  almış, kendi ayağına kurşun sıkıyor!.. Kiirt  İ ntikam Tugayı!. hfledyamn Kirlettiği Siyaset!. Gazeteci siyasetçi arasında sulandırılmış ilişkilerin perde arkası bu sorunun yanıtım verecektir bir gün!.. Dinci sitenin uydurma haberini Y eni Şafak'ın yani sıra Sabah gazetesinin muhabiri Erhan Oztürk de gözü kapalı kopyalamaktan çekinmedi!.. Üstelik bu muhabir,  benim söz konusu haberin külliyen yalan olduğuna ilişkin uyarılarımı da bir  gün sonraki gazetesinde çarpıtarak verdi! Kopyala yapıştır  tuzağına düşenlerden biri de ne yazık ki Aydın Ayaydın'dı!..  O da intemet ortamının kirliliğine gözünü kapatıp uydurma bir haberi köşesine almaktan çekinmedi! Beni gerici intemet uşağının yalan haberi üzerine bir tek Vatan gazetesinin  bir muhabiri aradı. Y ani gazeteciliğin, haberde adı geçen muhatapları aramak gibi evrensel bir kuralına bir tek o uydu... Kendisini kutluyorum... OKURLARA DUYURU: Yarın saat 14.00'ten itibaren TÜYAP Kitap Fuarı'nda,  Cumhuriyet Kitapları standında olacağım. Y ukarıdaki yazıyı henüz bitirmiştim Açıklamanın son satırlarında ise Siyaseti hep politikacılar mı ki, PKK'nin çatı örgütlenmesi KCKyani kontrolsüz gruplara yönelik açık bir kirletiyor?.. Bilgi kirliliğini "Kürdistan Topluluklar Birliği"nden bir tehditvar.  Y ani eğer TAK önümüzdeki provokasyon  bataklığına açıklama geldi... Açıklamanın süreçte eylem yapma konusunda geri dönüştüren kimi medya adım atmazsa PKK ile kent birimi kesimlerinin bunda payı yok mu hedefinde "TAK"   yani "Kürdistan arasında küçük çaplı da olsa bir acaba?.. Var... Üstelik Özgürlük Şahinleri"  adlı kent birimi çatışma bile çıkabilir!.. vardı... medyanın içinden biri olarak asparagas haberin sıkıntısını Gelelim TAK'ın geçmişine...   "Kürt TAK'ın Taksim eylemini yaşayınca hem siyasetteki intikam tugayı" olarak da tanımlanan üstlenmesinin ardmdan yapılan kirlilikten hem de bu kirliliğin TAK'la ilgili olarak örgütün eski açıklamanın kodjarı çok önemli aktörleri olan sözde yöneticilerinden ve "Kürdistan verileri içeriyor.  Önce açıklamanın meslektaşlarımdan utanmaya Yurtsever Demokrat Parti"  (PW D) adlı önemli bölümünü okuyalım, sonra da başladım!.. muhalif grubun kurucularından Hıdır analiz edelim: "Bu eylemi sürecin dışında kalan ve Sarıkaya  ilginç iddialarda bulunmuştu. CHP  içindeki kavga Okuyun ve yorumu siz yapın: gelişen sürece anlam veremeyen, başlamadan iki gün önce "Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının benimle ideolojik sıkıntısı olan olgulara sadece kendi dar ardmdan özel bir grup kuruldu. Başına dinci intemet sitelerinden penceresinden bakan, yüzeysel bir da 'Nasır'  adlı militan getirildi. Nasır'ın 2 birinde tamamen uydurma bir bakış açısına sahip TAK örgütünün ay sonra görevi bırakması üzerine beni yazı çıktı. Neymiş efendim,  ben gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.  Biz  bu eyleme karar verenleri ve eylemi açıkçaKandil'e çağırdılar.   Osman Öcalan ve ve bir PM üyesi, CHP Parti Cemil Bayık ile konuştum. Bana, kınıyoruz.  TAK örgütünü bu  tür Meclisi'nde tüzük aleyhine tamamen bir terör dalgası yaratacak eylemlere derhal son vermeye konuşmayapacakmışız. Bu çağırıyoruz. Devam etmesi halinde net özel bir terörist güç kurduklarını konuda bize görev söylediler.  Bu grup için ayrılan ödenek 1 verilmişmiş!.. tavır alarak hesap sorulacağının milyon dolardı. Komutasını bana vermek Hadi, bu asparagas ve de bilinmesini istiyoruz." istediler.  Ben üstlenmeyeceğimi,  ama Açıklamanın şifrelerine gelince;  örgüt sipariş haberi yapan gerici istihbarat toplayan bir örgütün daha TAK'ın varlığını ilk kez bu denli üst zavallı, benim talimatla siyaset gerekli olduğunu söyledim. Daha sonra yapmadığımı  bilmiyor... Peki, düzeyde kabul etmiş oldu. 2003 Ağustos'u sonundaki askeri bu yalanı soruşturmadan, Açıklamadaki eleştirel satırlara bakılırsa konsey toplantısmda  TAK kuruldu." da örgütün dağ kadrolarında eğitim sorgulamadan, muhatabını KCK'nin açıklamasına  bakılırsa TAK görmüş militanlardan oluşan TAK ile aramadan, tamamen  kopyalayıp örgütten tamamen dışlandı.  Bu PKK'nin üst düzey yönetimi arasında gazetelerine haber yapan gerçekleşebilir mi, onu da zaman siyasal ve askeri stratejiler açısından muhabirler kimlerin talimatıyla gösterecek!.. görüş ayrılığı yaşanıyor!.. gazetecilik yaptı acaba?.. m ü C  M  B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog