Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

^TURKIYE,  „  .  . SAGLAM  VE GUVENIUR Bİ R YAHRIM LA BULUŞUYOR! V ii GYO ENLAK KONUT HALKA AÇIUYOR! , IM ıir  ııı Ön Talep Toplama Tarihleri: 8 9 KASIM 2010 Yıllardır  daha  modern  bir Türkiye  için  çalışıyoruz.  Daima, yaşam  kalitesini yükselten  projelere imza  atıyoruz.  Bugün  sahip ^  olduğumuz portföy büyüklüğüyle, Gayrimenkul Yatınm Ortaklığı sektöründe Türkiye'nin lideriyiz. Şimdi bu ülke için kazandıklanmızı, bu ülke insanıyla  paylaşıyoruz. Emlak Konut GYO,  halka açılıyor!  Türkiye, sağlam ve güvenilir bir  yatınmla buluşuyor! Talepte bulunan yurtiçi bireysel yatınmcılara, ön talep duyuru ilanında şartları belirtilecek koşullarda iskontolu peşin ödeme ve gayrimenkul sahipliği teşvikleri verilecektir. KONSORSIYUM LIDERI KONSORSİ YUM  EŞ Lİ DERLERİ İ Ş  YATIRII TÜRKİ YE SINAİ   KALKINM A BANKASI  A. Ş. KONSORSİ YUM ÜY ELERİ AKYatırım AK YATIRIM  MENKUL DEĞERLER A.Ş. $*GarantiYatırım GARANTİ  YATIRIM  M ENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatınm YAPIKREDİ  YATIRIM  MENKUL DEĞERLER A.Ş.  MENKUL DEĞERLER YATIRIM  Fİ NANSM AN MENKUL DEĞERLER A.Ş JKFİ NANSINVEST Fİ NANS YATIRIM  MENKUL DEĞERLER A.Ş. İ Ş YATIRIM  M ENKUL DEĞERLER A.Ş. ACAR Y ATIRIM MENKUL  DEĞERLER A.Ş. /  ALTERNATİ F Y ATIRIM A.Ş. /  ANADOLU Y ATIRIM MENKUL  KIY METLER A.Ş. /   ATA  ONLINE  MENKUL  KIY METLER A.Ş. /   ATA  Y ATIRIM MENKUL  DEĞERLER A.Ş. /   Bİ Zİ M MENKUL  DEĞERLER A.Ş. /   CAMİ Ş  MENKUL  DEĞERLER A.Ş. /   DELTA MENKUL  DEĞERLER A.Ş. DENİ Z Y ATIRIM  MENKUL  KIY METLER A.Ş.  /   ECZACIBAŞI  MENKUL  DEĞERLER A.Ş.  /   EKİ NCİ LER Y ATIRIM  MENKUL  DEĞERLER A.Ş.  /   ETİ   Y ATIRIM  A.Ş.  /   EURO Y ATIRIM  MENKUL  DEĞERLER A.Ş.  /   FORTİ S Y ATIRIM  MENKUL  DEĞERLER A.Ş.  /   GEDİ K Y ATIRIM  MENKUL  DEĞERLER  A.Ş. METLER A.Ş. /   HALK Y ATIRIM MENKUL  DEĞERLER A.Ş. /   HSBC Y ATIRIM MENKUL  DEĞERLER A.Ş. /   İ NFO Y ATIRIM A.Ş. /   KARE Y ATIRIM MENKUL  DEĞERLER A.Ş. /   MEKSA Y ATIRIM MENKUL  DEĞERLER A.Ş. /   OY AK Y ATIRIM MENKUL  DEĞERLER A.Ş. GLOBAL  MENKUL  DEĞERLER A.Ş. /   HAK MENKUL  KIY j .  /   TEKSTİ L Y ATIRIM MENKUL  DEĞERLER A.Ş. /   TERA MENKUL  DEĞERLER A.Ş. /   TURKISH Y ATIRIM A.Ş. /   VAKIF Y ATIRIM MENKUL  DEĞERLER AŞ.  /   Zİ RAAT Y ATIRIM VE  MENKUL  DEĞERLER A.Ş BU PAYLAR SERMAYE  Pİ YASASI  KURULU  TARAFINDAN  KAYDA  ALI N M AM I Ş OLUP,   KAYITTAN  ÖNCE  PAYLARIN  SATIŞI  M ÜM KÜN DEĞİ LDİ R.  PAYLARIN  SATIŞI İ ZAHNAM ENİ N YAYINLANM ASINDAN  SONRA  GERÇEKLEŞECEK  OLUP YATIRIM  KARARININ  SÖZ KONUSU İ ZAHNAM ENİ N İ NCELENM ESİ NDEN SONRA  VERİ LM ESİ GEREKMEKTEDİ R.  ÖN  TALEP  TOPLAM A,   SADECE  SATILABİ LECEK  PAY  M İ KTARI VE  Fİ YATININ TESPİ Tİ  AM ACIYLA  UYGULANAN  ANKET  Nİ TELİ Ğİ NDE Bİ R İ ŞLEM OLUP,   KESİ N  TALEBİ N  VE  SATIŞIN  AYNI  TUTARDA  GERÇEKLEŞECEĞİ   AN LAM I N A  GELM EM EKTEDİ R.   AYRICA,   Fİ YAT  VE  M İ KTAR  KESİ N  SATIŞ  SIRASINDA DEĞİ ŞTİ Rİ LEBİ Lİ R.   ÖN  TALEPTE  TOPLANAN  TALEPLER TALEPTE  BULUNANLAR  İ Çİ N HERHANGİ   Bİ R YÜKÜM LÜLÜK  VE  BAĞLAYICILIK  OLUŞTURM AM AKTADIR. UYARI:  İ zahname henüz yayınlanmamış,  halka arz edilecek paylar Kurul  kaydına alınmamıştır ve yatınm kararlannın Izahnamenln yayınlanmasından sonra izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. T.C.  BAŞBAKANLIK EMLAK KONUT GAYRİ MENKUL  YATIRIM   ORTAKLIĞI  A.Ş. TOKi 1 0 PLU KONUT İ DARESJ  BAŞKANLlGl m Q www.emlakkonut.com.tr T. C.  B a ş b a k a n l ı k  TOKİ   İ ş t i r a k i d i r . C M , B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog