Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İ mt iyaz  S ahibi:  CUMHURİ YET VAKFI adına ORHAN ERİ NÇ İ stihbarat: Cengiz Yıldırım Yayın Kuralu: Orhan Erinç (Başkan), İ b#   Ekonomi:  Hasan  Eriş ıldız (Başkan Yardımcısı), Cüneyt •   Yazıişleri  M üdürleri: Güray  Öz  (Sorumlu) #  Dış  Haberler: Özgür  Ulu rahim Y Arcayürek, Ali  Sirmen, Hikmet Çetinka  Kültür:   Celal Üster soy  • Murat  Ataş  •   Miyase  İ lknur  (Ek  Yayınlar) 0  Spor: Arif Kızılyalın  0 ya, Şükran Soner, Emre Kongar, Orhan •   H aber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Bilgı Belge:  Edibe  Buğra Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. G enel Yayın Yönetmeni: İ BRAHİ M YILDIZ Ankara Temsilcisi: Utku Çakırözer Ahmet Rasim Sok. No:  14 Çankaya 06550 Ankara Tel:  (0312) 4423050 Faks: (0312) 4423010 •  Izmir Temsilcisi:  Serdar Kızık, H. Ziya Blv.  1352 S. 2/3 Tel: (0232) 4411220, Faks: (0232) 4418745 •  Adana  Temsilcisi: Çetin Yiğenoğlu,  Inönü Cd.  5 S. Aksoğan Iş  H. Kat 1 Tel: (0322)  3631211, Faks: (0322)3631215  •  AntalyaTemsilcisi:  AhmetOruçoğluCumhuriyetMeydanı Yıldız Ap. B Blok No:  80/5 Tel: (0242) 2480057 Faks: (0242) 2430509 5KASIM 2010 9  İ dare Müdürü: Hüseyüı Gürer 9  Mali Işler: Bülent Yener #   Satış: Fazilet Kuza #   Cumhuriyet Reklam:  Genel Müdür: Ozlem Ayden  9  Genel Müdür Yardımcısı:  Nazende Pal Tel:  (0212)251 98 74  75 /251 98 81  82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon:  (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Imsak:  5.04 G üneş:  6.32 Öğle: 11.55 Ikindi: 14.37 Akşam:  17.05 Yatsı:  18.26 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni  Gün  Haber Ajansı  Basm ve Yaymcılık A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No:  2. 34381  Şişli/ lstanbul  Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat)  Faks:  (0212) 343 72 64 Yaygm süreli yayın   Baskı: DPC  Doğan Medya Tesisleri  Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt Istanbul Dağıtım: YAYSAT  Doğan Medya Tesisleri  Hoşdere 34850 Esenyurt Istanbul Cörünmezlik artık  bir hayaldeğil Dış Haberler Servisi   İ ngiliz BBC kanalı,  fizikçilerin teknoloji  alanmda "dev  bir adım" olarak gördükleri  bir haberi duyururken   J.K. Rowling'in Harry  Potter kitaplannda kullandığı  ve  insanlan  görünmez kılan pelerin fıkrinden  hareket etti. Kitaplann ana karakteri H arry  Potter pelerini giydiğinde  görünmüz hale  geliyor.  Şeffaf  bir kâğıt  gibi olan bu madde, ışığı yönlendirerek nesneleri görünmez hale getirebilen  küçük yapılar  içeriyor.  Sonuçlan, fizik alanmda  yaym  yapan N ew Journal of Physics  dergisinde  de aktanlan çalışmayla  ilgili olarak  fizik  uzmanı Ortwin Hess şunları söyledi:  "Elbette henüz insanları  görünmez kılacak bir  pelerin icat etme aşamasına gelinmedi ama  yapılan bu  son çalışma bu  yönde atılmış doğru bir  adım." 50 yıl sonra Küba arım asır sonra ilk kez bir Amerikan  bale Y topluluğu "American  Ballet Theatre",  Küba'da sahne aldı. Amerikan  Bale Tiyatrosu  dansçıları,  önceki gün ülkenin  Karl  Marx Tiyatrosu'nda  performanslarını sergilediler. Grup, Küba'da en son 1960yılında  Fidel Castro önderliğindeki devrimden  bir yıl  sonra  sahneye çıkmıştı.  Koreograf George  Balanchine'in  "tema ve ork  kentinin  ünlü çeşitlilik"  balesini  sahneleyen  New Y bale topluluğu Kübalı  sanatseverlerden  büyük  ilgi gördü.  (Fotoğraf:  AP) Tuzköyü sakinleri için yapılacak  188 yeni konutla hastalık artık yazgılan  olmayacak Kanseri  gömecekler SELAHATTİ N  ŞAHİ N \ . Retinaya takılan çip ışık yaydı BERLİ N   (AA)   G özün retina tabakasmm  arkasma  yerleştirilen  çip sayesinde  kalıtsal  retina hastalığı  nedeniyle  görme  yetisini yitiren hastalar "ışığa kavuştu".  Alman  doktorlar,  "retinitis pigmentosa"  (halk arasmda tavuk  karası  olarak  biliniyor) nedeniyle  görme yetisini  yitiren 3 hastaya  deney  aşamasmdaki bu cihazı nakletti. "Yapay retina" sayesinde  hastalardan ikisi nesneleri ve  şekilleri  fark  edebilirken biri yardım almadan yürüyebildi,  saati, harfleri  ve  grinin  7 farklı  tonunu görebildi. Jackson'lı 'ölümsüz tur' I  Kültür Servisi D ünyaca ünlü G üneş Sirki  (Cirque du Soleil) gösterileri  ile popun kralı Michael Jackson'm  müziği buluşuyor. Michael Jackson temalı ilk şov,  2011'inEkim aymda Kanada'mn Montreal kentinde yapılacak  ve  8 ay boyunca 26 ülkede gösterime  devam edecek.  "Ölümsüz D ünya Turu" (The Immortal  World Tour) olarak adlandırılan turan biletleri, michaeljackson.com kullamcıları  ile Cirque Club üyelerine önceki gün  verilmeye başladı  bile. Y apı taşlarının  içerisindeki madde yüzünden  kansere  yakalanan köylülerin dramı yabancı ajansların  da karelerine takıldı.  (AP) NEVŞ EHİ R    D ünyada "Karınzarı  kanseri"  olarak bilinen mezotelyomanm en  yoğun  görüldüğü  ikinci m erkez  olarak  da  bilinen N evşehir'in  G ülşehir  ilçesine  bağlı  Tuzköy  beldesinde 2004'te  afet alanı olarak ilan edilen  bölgenin  genişletilmesine  yönelik  girişimler sonuç verdi. Bakanlar Kurulu karanyla bölgeden taşmacaklar için 188 yeni konut daha  yapılıyor. Tuzköy Belediye  Başkanı ÜmitBalak,   1974'te  Sağlık Bakanlığı,  H acettepe  Ü niversitesi  G öğüs H astalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.  İ zzettin Barış ile D ünya Sağlık  Örgütü  (WH 0)  tarafmdan  Tuzköy  beldesinin Yeni, H ürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümlerindeki konutlarda yapılan bilimsel  araştırmalarda, yapı  taşlarmm  içerisindeki zeolit grubu  "erionit" isimli  kanser  yapıcı  maddenin solunması  ve  tozlaşması  ile kan n zan  kanserinin  ortaya çıktığmı  anımsattı. Balak "Kanserli bölgeler tamamen  hastalık  riskinden  temizlenecek. 2012  yıh içerisinde de  söz  konusu kanserli  alanın  üzeri  1.5 metre  toprakla  örtülerek, Tuzköy  beldesi  insanına yaşam  hakkı  tanımayan bu  illet  bölgemizde  tarih olacak" diye  konuştu. Bütün sır CNTNAP2de ANKARA  (AA)   İ ngiliz  basınında çıkan habere göre, ABD 'li bilim  insanları  araştırması,  ilk kez otizmle ilgili bir gen mutasyonunun (CNTNAP2) beyindeki  bağlantıları  nasıl  etkilediğini gösterdi.  Science  Translational Medicine  dergisinde  yayımlanan  araştırmada, bu gen mutasyonunun  bulunduğu  çocuklarm beyinlerinin, öğrenmede önemli rol oynayan ön lobunun, beynin diğer  kesimleriyle  bağlantısınm zayıf olduğu belirlendi. Su aygırlarına özel diş fırçası •   ANKARA  (AA)  Çin'de konuk  ettiği 3  su aygırımn  ağız sağlığı için kolları sıvayan  Şanghay H ayvanat  Bahçesi, 120 santimetre uzunluğunda bir  diş fırçası  yaptırdı. H ayvanat bahçesinden bir yetkili,  buradaki  su aygırlarmm  meyve  ve sebzeyle  beslendiğini ve  bunlarm da hayvanlarm  dişlerine takılabildiğini belirterek bu nedenle hayvanat bahçesindeki  su aygırlarmm  diş temizliğine  dikkat edilmesi  gerektiğini söyledi. Herkes fırsattan yararlansın diye AutosFıovv kampanyası t ü m  v: Ford Y etkili  Satıcılarında. Hayalinizdeki Ford'u hayal edemeyeceğiniz : ^ • L * .  fırsatlarla almak için g ün bugün.  ":'  "'" Ford Fiesta 2. 75O liraya,  Ford Focus 3.8OO liraya,  Ford Transit C o n n e c t  5 . 3 OO liraya varan indirimlerle... .• :  j . t . • . ' : ' ' , Vebanın anavatanı Çin •   ŞANGHAY (AA)   G enetik bilimciler  ve biyologlar  yaptıkları bir araştırmanm sonucunda ortaçağda Avrupa'yı  vuran  ve milyonlarca insanm ölümüne neden olan vebanm çıkış  yerinin Çin  olduğunu belirledi.  Moleküler kamtlarm, vebanm 19. yüzyılda  ABD 'ye de Çin Hawaii hattı üzerinden geldiği belirtildi. G enetik bilimci Mark Achtman, vebanm Çin'deki doğal  çıkış noktasmm dağ  sıçanı ve  tarla faresi  gibi kemirgenler olduğunu  söyledi. Feel the difference m Q C  M  ,  B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog