Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİ YET 5  KASIM  2010 CUMA dishab@cumhuriyet.com.tr 10 DIŞ HABERLER KAVŞAK OZGEN  ACAR Sırp lider Tadiç, Hırvatistan ziyaretinde  1991'deki katliamdan ötürü özür diledi Beş Bin Lirasız Bakanlık! eçen cuma günü  "Ayağa diyor.  Bir ay  içinde belge gelmezse  o  nesne,  ilgili devletin Gelen Kısmet Tepile!"  başlıklı konsolosluğuna teslim ediliyor. yazım şöyle  başlamıştı: Bugüne değin Vaşington  ile ikili "Uluslararası  Avukatlar anlaşma  imzalayan  14 ülke Birliği'nin  (UAB)   54.  toplantısı arasında  Güney  Kıbrıs  da var. cumartesi  günü  Istanbul'da Y unanistan iki ay önce görüşmeleri başlayacak.  Dünyanın  dört  bir başlattı. En çok yakınan  Türkiye köşesinden  gelecek  avukatlar, 1992'de incelemelere  başlamış, insan  hakları, mülk  edinme,  aile, ilgili genel müdürlüğün  ilgisiz göçmenlik,  iş, ceza,  yabancı görevlilerince rafa  kaldırılmıştı! yatırımlar, icra iflas, basın  hukuku, Üstelik Amerikalılar  hadi gelin siz telif hakları gibi  çeşitli  konularda de  başvurun  deyip çanaktuttukları bildirileri  tartışacaklar.   (....)" halde! Şöyle sürmüştü: "Bu toplantının Türkiye açısından * * * en önemli açık oturumlarından biri Türkiye'yi  ABD'de,  Avrupa'da de  'kültürel varlıkların  komnması, çeşitli davalarda  ve  Roma'da pazarı, müzeler,  uluslararası  hukuk UNIDROIT toplantılarında  başarıyla ve avukatların  rolü'  konularının temsil etmiş olan Nev Y ork'un ünlü tartışılacağı 'sanat  hukuku'  ile ilgili. hukuk firması Herrick  Feinstein'ın avukatları  Lavrence  M. Kaye  ve Aralarında Türkiye'yi 'Karun Hovard  Spieger de bildiri Hazinesi,  Elmalı Definesi'  gibi nice sundular. olayda başarıyla temsil etmiş iki avukatın da konuşacağı bu bölüme Dünyada  bu konuda en önemli ilk ABD  ve Amerika'dan yedi avukat davayı "Karun Hazinesi"  ile katılırken,  nedense Türkiye'den ne Türkiye'nin  başlattığını  aşamalı resmi, ne de özel bir avukatın anlattılar,  Güney  Amerika, Mısır için bulunmayışı üzücüdür. yaptıkları  çalışmalardan  ömekler aktardılar. Dünyada en çok tarihsel,  kültürel Bulunan  bir eserin "dünyanın"  mı ve dinsel miras kaçakçılığına sahne "benim"  mi olduğuna ilişkin olan Türkiye'nin ayağına gelen bu hukuksal anlayışta  düğümlendiğine toplantıya Kültür ve Turizm dikkati çeken avukatlar  şu örneği Bakanlığı'nın hukuk müşavirlerinden verdiler: birinin de katılıp sorunlarımızı anlatması beklenirdi.  Nerede o ilgil "ABD'de birinsanın  evinin arka bahçesinde bir hazine ya da petrol Hiç olmazsa bakanlık hukuk çıkması durumunda, Amerikan müşavirleri,  Kültür Varlıkları ve hükümeti,  ne Müzeler Genel hazineye ne petrole Müdürü, Genel el koyabilir.  Buluntu o Müdürlüğün ve kişinindir. Ancak Emniyet Genel aralarında  Türkiye'nin Müdürlüğü'nün de yer aldığı öteki kaçakçılık ülkelerde ulusal yasa uzmanlarının  tümü buluntunun katılıp dünyada bu mülkiyetini ulusal alandaki son olarak kabul hukuksal gelişmeleri etmektedir.  Elbette dinleyip bilgilerini bu hukuka saygı arttırabilseler. duyulmalıdır." Nerede o ilgi!" Kaye,  Karun * * * Hazinesi'nin  geri Çeşitli  salonlarda alınmasına  önemli Kanatlı Denizatı. değişik  konuların katkıda  bulunan görüşüldüğü Uşak  Müze Müdürü'nün "Kanatlı toplantının  bu oturumundayedi Denizatının"  çalınmasına  adının yabancı avukat  bildirilerini sunarken karışmasından  duyduğu dünyanın  dört bir yanından  gelen şaşkınlığına şu gözlemini ekledi: konunun uzmanı  avukatlar  arasında "Nev York Metropolitan Sanat yalnızca  dinleyici  iki Türk  avukat Müzesi Müdürü verdiği demeçte vardı. Uşak'ta 300 500 kişinin gezdiği "Nerede o ilgi!"  öngörümüz müze yerine bu hazine bizde gerçekleşti. Allah için Kültür ve kalsaydı milyonlar görecekti."  (Laf Turizm  Bakanlığı'nın  ne bir hukuk aramızda  1993'ten beri  Uşak'a müşaviri, ne Kültür Varlıkları ve müze  yapılacak!) Müzeler Genel  Müdürü, ne kaçakçılık  uzmanları  katılmıştı. Kaye, dünyada başlayan "tarihsel varlığa"  sahip çıkma olgusunun Gerekçe neydi biliyor  musunuz? dünyanın  ünlü  müzelerinde UAB  kuralları gereği bu toplantıya katılacaklar  kişi "boşalma korkusu başına, öteki yarattığını"  belirtti, uluslararası "Elgin Mermerleri" toplantılarda olduğu olarak bilinen, gibi 500 Avro  kayıt Osmanlı  zamanında parası ödemeliydiler. Atina Koskoca Kültür Parthenon'undan Bakanlığı'nın  beş British  Müzesi'ne kişilik hukukçu, götürülen eserlere yönetici ve  uzman dedeğindi. heyetini buraya Y unanistan'ın bu göndermeye eserleri geri almak vereceği 5 bin liralık için Akropolis'te "ödeneği yoktu"\ görkemli bir müze Keşke,  Bakan'ın yaptığını,  İ ngilizlerin altına  lüks Mercedes "Mülkiyeti bizde Allianoi  Su  Perisi arabayı çeken kalmak koşulu ile üç TÜRSAB  Başkanı aylığına sergilenmek Başaran  Ulusoy'a  haber verilseydi, üzere Atina'ya  ödünç olarak kendisi bu 5 bin liracığı  anında gönderebilecekleri"  önerisinde Bakanlık'ın  emrine sunabilirdi! bulunduklarını, tartışmaların Beş saat süren toplantının  iki sürdüğünü anımsattı. saatinde Türkiye gündem * * * oluşturdu. Türkiye'den  kaçırılan, Japon avukat  Makato  Şimeda, yağmalanan ya da göz göre göre ülkesindeki  korumacılığın  1897'de devlet eliyle yok edilen tarihsel, bir  yasa  ile başladığını,  Kyoto kültürel, dinsel mirası yabancı kentinde "manzarayı bozduğu" avukatlar  tartıştılar.  Konuk gerekçesi ile 4 katlı bir otelin avukatlar  bana neden Türkiye'den mahkeme  kararı  ile yıkıldığını da resmi biryetkilinin  katılmadığını çeşitli ömekler arasında aktardı. sorduklarında  utancımdan Bu örneğin burukluğunu "Koskoca Bakanlık'ın  ödeneği yaşarken bazı  konuşmacıların yokmuş"  diyemedim! Allianoi'nin  ve o gün İ ngilizce  çıkan * * * bir  Türk gazetesinde  okudukları Daha  ileri zamanlarda  bu HES'in yarattığı tarih ve doğa bildirilere değineceğim. Ancak katliamına  değinerek "Bu ne perhiz birkaç paragrafı şimdiden  sunayım. bu ne lahana turşusu"  anlamındaki Tarihsel, kültürel ve dinsel konuşmalarını  Kültür ve  Çevre mirasın yerinde  komnması bakanlarının  dinlemelerini isterdim. amacıyla  uluslararası  iki anlaşma * * * var.  Biri 1970 tarihli UNESCO, 55.  UAB toplantısı gelecek yıl ikincisi ise 1995 tarihli UNIDROIT ABD'nin  Miami kentinde yapılacak. anlaşması. Türkiye birincisini Bugün ayağına  gelen kısmeti tepen imzaladı,  ikincisini  imzalamadı. Kültür Bakanlığı'nda  bazı yetkililerin ABD,  Güney Amerika  ülkelerinin şimdiden eşlerine "Hanım, baskısı  ile1983'te UNESCO Miami'den ne istersin?"  diye anlaşmasını  imzaladıktan  sonra sorduklarını  duyar gibiyim! "Kültürel Varlıklar Yasası"  ile * * * yürürlüğe koydu. Güney  Amerika Bu toplantı nedeniyle salı günkü ülkelerine "uyuşturucu kaçakçılığını yazımı yazamadım.  Herzamanki önlemeleri"  konusunda  baskı gibi "Ankara dışında olduğum için yapan Vaşington, onlardan gelen yazamadığımı"  belirten notun "Sen de kültürel, tarihsel ve dinsel konulmasını  rica ettim. Ancak varlıklar kaçakçılığını önle" yazıma "müdahale"  edilip  "yazısı tepkisiyle bu yasayı çıkarmak elimize ulaşmadığı"  için diye bir not zorunda  kalmıştı. konulmuş. Sanki  ben dalga geçip Y asa, yakınan  ülkelerin yazamamış  duruma düşmüştüm! Vaşington  ile ikili  anlaşma Bu köşede şimdiye değin dört yapmalarını  öngörüyor.  ABD'nin gerekçem çıktı.  "Ankara  dışında, tüm  kara, deniz,  hava rahatsız, yıllık izinde olduğu için" gümrüklerine gelen tarihsel gerekçelerine bir kez de  "elektrikler eserler  için Amerikalı  gümrükçüler kesildiği için"  açıklaması eklenmişti! ithalatçıya,   "Git  kardeşim  o Okurlarımdan  özür dilerim! ülkeden yasal çıkış belgesi  getir" G Vukovar' da katliam özrü Dış  Haberler Servisi   Sırbistan D evlet  Başkanı Boris Tadiç,  dün  1991 1995 yılları  arasmdaki  savaşta kanlı günlere sahne olan H ırvatistan'm Vukovar  şehrine giderek, 1991'deki katliamdan ötürü özür diledi. Tadiç, savaşm  açtığı yaraları  sarmaya yönelik  ziyareti  için Tuna N eh ri'n in  Sırbistan tarafindaki  Baç  şehrinden  feribotla  Vukovar'a ulaştı.  Savaştan beri Vukovar'ı  ziyaret  eden  ilk  Sırbistan  D evlet Başkanı  olan Tadiç'i, H ırvatistan  D evlet Başkanı  İ vo  Josipoviç ve  yaklaşık  yüz  kişilik bir  kalabalık karşıladı.  Savaş  sırasmda Vukovar  H astan esi'n e  sığman  264  kişi, uluslararası  gözlemciler tarafmdan  tahliye  edilmeyi  umarken  Sırp birlikleri tarafmdan  bir  dom uz çiftliğine  götürülerek katledilmişti. Tadiç ve  Josipoviç daha sonra katliamm  gerçekleştirildiği ve  kurbanlarm bir  toplu  mezara gömüldüğü Ovcara bölgesine birlikte giderek, buradaki  anma törenine katıldılar. İ ki  lider yakmdaki,  18  Sırp ve  etnik M acarm Aralık  1991'de H ırvat birlikleri  tarafmdan öldürüldüğü Paulin D vor köyüne  de  gittiler ve  kurbanlar  anısma çelenk bıraktılar. Tadiç, savaştan bu  yana kayıp olan H ırvatlarm aileleri ile  H ırvatistan  Sırplarmm temsilcileriyle de  görüştü. Savaş sırasmda Vukovar  üç ay  boyunca  Sırp kuşatması altmda kaldıktan sonra işgal edilmiş ve  Sırp olmayan  22  bin kişi Vukovar'dan  çıkanlmıştı. K atledilen  264 Hırvat anısına Ovcara mezarlığına çelenk bırakan Tadiç'in ziyareti öncesinde, kurbanlarm aileleri  de bölgedeydi. Vukovar, Sırp bombardımanı sırasmda yerle  bir olmuştu. (Fotoğraflar: REUTERS/ AP) ANCA'NIN ADAYLARI  BASARILI WAS HINGTON  (AA)  ABD 'deki önemli Ermeni kuruluşlarından  Amerikan  Ermeni  U lusal Komitesi  (AN CA),  ara  seçimlerde destekledikleri  adayların  yüzde 90'dan  fazlasının  seçimleri kazandığını belirtti. AN CA'dan  yapılan  açıklamada, destek verdikleri 6 senatörden beşinitı seçimleri kazandığı kaydedilirken bu  senatörler  Senato'daki  Demokrat  çoğunluk  lideri  Harry  Reid, Mark Kirk, Barbara Boxer, Chuck Schumer  ve  Barbara  Mikulski olarak sıralandı. ANCA, desteklediği  senatörler  arasında bir  tek  Russ Feingold'un seçimleri kaybettiğini bildirdi.  Açıklamada,  Temsilciler Meclisi üyeliği için yarışan isimler arasında AN CA'nın desteğini alan, 31  eyaletteki  158  adayın  da  büyük bir  çoğunluğunun seçimleri kazandığı belirtildi. 158  aday arasında, halen  görevde olup yeniden seçilmek için yanşan 152'sinin sadece 6 tanesi seçimlerde  başarısız  olurken  yeni aday olan 6 isminse tamamı seçimleri kazandı. NAZİ LERİ N RADYOLARINA  BASKIN OSMAN  ÇUTSAY FRANKFURT    F ederal  Alm an ya'da aşın  sağm elindeki  internet radyosu  "Widerstand Radio"  (D ireniş  Radyosu) polis  tarafmdan basıldı, 21  zanlı gözaltına  almdı. Alm anya'nın  10  eyaletindeki 22  konuta yapılan bu  baskınlarda çok  sayıda bilgisayar  ve mobil telefona el konuldu. Soruşturma,  ülkedeki  aşın  sağm  yeni propaganda yöntemlerine dair  bir işaret olarak değerlendirildi. 6'sı  kadın  23  kişi  hakkında  soruşturma açıldığım belirten güvenlik birimleri, internetteki radyo  olanaklannm, halkın bir  kesimini  başka kesimlere karşı kışkırtmak ve  suç örgütü oluşturmak için kullanıldığını vurguladılar. Radyoda sürekli ırkçı ve  kısmen de N azi içerikli yayınlara yer  verildiği ileri sürüldü. Federal Kriminal D airesi'nden  yapılan  açıklamada, internet radyosunun, ülkedeki nazilerin teknolojideki yeniliklerden  yararlanarak  nasıl  yeni  propaganda kanalları  açtığına  bir  örnek  oluşturduğu kaydedildi. İ NCİ Lİ ZCE VVestminster  University ve Premier College sertifikalarına sahip, London  School of Business  Administration'da master yapmış, ÖĞRETMENDEN, BRİ Tİ SH  ENGLISH •   İ ş Ingilizcesi  (Business  English), İ ngilizce iş görüşmelerine (Intervievvs) hazırlık •   Gramer ve kişiye özel  konuşma dersleri Kadıköy / İ stanbul 0532 701  80 41   (0216) 418 94 51 KÜLTOR» SANAT T.C.  AN KARA  G AYRİ M EN KU L  SATIŞ (22) İ CRA  M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü 'N D EN TAŞIN M AZIN   AÇ I K  AR TTI R M A  İ LAN I D OSYAN O:  2007/ 143.Tal Satılmasına karar verilen gayrimenkulun  cinsi, kıymeti, evsafı,  Satış Şartları: Ankara  ili  Çankaya  ilçesi  Balgat  Mahallesi  (Ehlibeyt mahallesi)  Ceyhun Atıf  Kansu Caddesi  6  Sokak  16  kapı N o'lu  Ekşioğlu  İ ş  M erkezi'nin bulunduğu yere  rastlayan  imarın 9895  ada  60  parselini  teşkil  eden 2524  m2  arsa üzerine inşa edilen, 1  1200/ 12000  arsa paylı  zemin+ asma 1. kat 3 N 'olu. Zemin katı giriş kapısı  alüminyum doğrama döşemeler karo  mozaik kaplama merdivenler hazır mozaik basamak  kaplamalı 22 m2 kullammlı, Asma  katı merdiven holü ile çiçeklik  iken 2'şer kabinli klozetli  ayaklı  lavabo  bay  ve  bayan WC, lavabo  mahalleri ile WC, duş mahalleri ilave edilerek merdiven holü, ve  WC  lavabo  mahalleri haline dönüştürüldüğü tavanlan  aümünyum asma tavanlı  30 m2 kullammlı, 1. katı mutfak bay bayan WC lavabo restoran yemek  salonu, kapalı alanları ile açık teras alanlan olarak yapılı  olduğu, açık teras alanı kenarları 60  cm. parapet ile üzeri yağlı boyalı  boru profil  korkuluklu halde boş  olarak bekletilmekte  iken kıymet  takdiri  sırasmda  özel yemek  yeme  locaları haline getirilmekte  olduğunun görüldüğü,pencereleri alüminyum doğrama ve  ısı  camlı iç kapılar Amerikan  panel kapılı  306 m2 kullammlı  olmak üzere toplam 358 m2 kullamm alanlı halen Fokurtu N argile Cafe  adıyle restorant olarak faliyet  gösteren  1. sınıf restoran vasıflı  taşmmaz, 2  2400/ 12000  arsa paylı  zemin+ l.bodrum kat  1 N o'lu, (Fiilen 16/A  kapı N o'lu) giriş kapısı  alüminyum doğrama  cemakânlı, 1. bodrum katı merdiven holü, WC, lavabo hacmi koridor ile kazan dairesinin bulunduğu sığınak mahallinin tamamı ile  1. bodrum kat kapalı garaj  mahalleri aralanndaki bölücü duvarlar yıkılarak  1 N o'lu depolu mağazaya  dahil edildiği,  uzunca bir  atölye halinde yan yana dikiş  makineleri ütü VS,  bölümleri ile  seri  konfeksiyon imalathanesi haline getirildiği  4 gözlü bay ve bayan WC  lavabo  2 adet mescit mutfak  depodan ibaret 40 m2 kullammlı. Zemin katı boydan boya tek mahal mağaza iken önde satış ve vitrin yeri arka bölümde prova çizim tamir odaları ve bu odalarm açıldığı  sergi salonu olarak iki bölüm halinde dizayn edilmiş 462 m2 kullammlı, Asma katı merdiven holü ve  çiçeklik  olarak yapılı iken asma kat demir doğrama kostrüksiyon ve  saç kaplama ile mağaza  boşluğu doldurularak büyükçe bir mahal haline getirilmiş, muhasebe, idare, çalışma odaları çay ocağı sunum odaları ve koridor haline dönüştürüldüğü 20 m2 kullammlı  olmak üzere toplam 522  m2 kullamm alanlı depolu mağaza  vasıflı taşınmazlar bir borçtan dolayı  açık artırma suretiyle  ayrı ayrı  satılacaklardır. G ayrimenkullerin geniş evsafı  dosyada mevcut bilirkişi  raporunda açıklanmıştır. BAĞ IMSIZ BÖLÜ M TAKD İ R OLU N AN  KIYMETİ   KD V  SATIŞ  SAATİ Z emin+ Asmal. kat 3 N o'lu 1.sınıf restoran  1.250.000.00.TL  %18  10,30 10,40 Zemin+ 1.  Bodrum k a t l  N o'lu depolu mağaza  1.750.000,00.TL  %18  10.45 10.55 1  Satış 04/ 01/ 2011  günü yukarıda yazılı  saatlerde Ankara Adliyesi Mezat Salonu 'nda  açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ı  ve  rüçhanlı alacaklılar varsa  mecmuunu ve  satış ve  paylaştırma masraflarını  geçmek  şartı  ile  ihale olunur. Böyle  bir bedelle  alıcı  çıkmaz  ise  en çok artıranın taahhüdü baki kalmak  şartıyla,  gayrimenkul  14/ 01/ 2011  günü yukarıda  yazılı  saatlerde Ankara Adliyesi  Mezat Salonunda ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul  en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösteriîen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malm tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve, satış isteyenin alacağma rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla  olması ve  bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını  geçmesi  lazımdır. Böyle  fazla bedelle alıcı çıkmaz ise  satış talebi  düşecektir. 2  Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin %20'si nispetinde nakit pey  akçesi  (TL) ya  da bu miktar kadar milli  bir  bankanın kesin  ve  süresiz  (D osya numarası belirtilerek)  teminat mektubunu vermeleri  gerekmektedir.  Satış  peşin  para iledir. Alıcı  istediği  takdirde kendisine  10  günü  geçmemek  üzere mehil  verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek  1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi, birikmiş emlak vergi borçları ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve  teslim giderleri  ihale alıcısma aittir. 3  Ipotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin,  varsa  irtifak  hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu  gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa  dahil olan iddialarım dayanağı belgeler  ile  15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili  ile  sabit  olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4  Taşmmazı satm alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla,  ihalenin feshi  talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 1İ K 130. maddeye göre verilen  süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5  G ayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse  ihale kararı fesh  olunarak, kendisinden  evvel en yüksek  teklifte  bulunan kim ise  arzetmiş olduğu bedelle  almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin  1İ K. 129. maddedeki hükümlere uyması  şartıyla taşmmaz en çok artırana ihale edilir. İ halenin feshine  sebep  olan tüm alıcılar ve  kefilleri  teklif  ettikleri bedelle  son ihale bedeli arasmdaki farktan ve  diğer zararlardan ve  ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen  sorumludur. İ hale farkı  ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın  İ cra Müdürlüğünce tahsil olunur. 6  Şartname ilan tarihinden itibaren "Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi  için açık olup, masrafı  verildiği  takdirde isteyen  alıcıya  bir örnek  gönderilebilir. 7  Satışa iştirak  etmek isteyenlerin  şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,  başkaca bilgi almak isteyenlerin  2007/ 143.Tal.  sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları  rica olunur.  20.08.2010 (*) Ilgililer  tabirine irtifak  hakkı sahipleri de dahildir. Basın:  74101 •  •  •  •   • Onur Konuğu (0212)293 89 78 ULUSLARARASI  KNİ DOS KÜLTÜR SANAT AKADEMİ Sİ UKKS İ LGİ  ADALAN •O ARTİ ST  SANAT  FUARI TUVAP M  EKİ M  .  07  KASIM  2010 Sayın  Seramik Sanatçısı İ LGİ  ADALAN'a  06  Kasım 2010 Saat  15:00 de UKKSA tarafmdan  ONUR ÖDÜLÜ verilecektir Tîiyap  9.Salotı 905 Numaralı statıd ogretmen d ünya sı ye ULUSAL  EĞİ Tİ M  DERNEĞİ YENİ  KITAPLARIYLA İ STANBUL TÜYAPTA SALON 1 0 STAND2 0 4 Ze ki  SARIHAN  Kitaplarını  İ mzalıyor 6  Kasım Cumartesi  11.00   19.00 7  Kasım Pazar 11.00   19.00 Panel:  KÖY  ENSTİ TÜLERİ   UYGULAM ASINDAN NASIL YARALANABİ Lİ Rİ Z? Yöne te n:   Dr. Ömer  Karabulut Konuşmacılar:   Zeki  Sarıhan Prof. Dr. Adil  Türkoğlu alçın Prof. Dr.  GülerY 7  Kasım  Pazar,  Saat  1 1 . 0 0 ,  Karadeniz  Salonu m Elmek:  ozgenacar@gmail.com   Belgegeçer:   0312. 442 79 90 u C  M  B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog