Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 6 .  YIL SAYI:   3 1 0 7 5  / 1  TL  (KDViçinde) (KKTC'de:  1.5  TL) KURUCUSU:   YUN US  NADİ   (1924 1945)  BAŞYAZARLARI:   NADİ R NADİ   (1945 1991)   İ LHAN SELÇUK  (1992 2010) İ NDİ Rİ M SÖYIEŞİ   T WORID CARD'A 6 TAKSİ T Kİ TAP OKUDUĞUNUZU Bİ ÜY ORUZ 30 IM ZA  i PANEL I Cumhuriyel  I  SAL0 N:3 Kllaplan  |   STANT:3 0 1 5  KASIM  2 0 1 0 CUM A Yargıtay Başsavcılığı yeni MYK'yi  onayladı. CHP  liderine örgüt ve milletvekili  desteği arttı Kıkçdaroğhı ralıatlaclı SAV,  KIRGIN OLDUĞUNU  SÖY LEDİ 'Genel sekreterlik gönlümde de bitti' CH P'de yaşananlarm  parti içi  demokrasinin  sonucu  olarak  değerlendirilm esin i  isteyen  Ön der  Sav,  "Ben im için artık genel  sekreterlik  sayfası  gönlüm de  de  kapan m ıştır"  diye  konuştu. Sav,  mücadelenin bitip bitmediğini  zamanm göstereceğini  vurgulayarak  "D esteklediğim  bir  aday  yok.  Ben im bir  ikna  gücüm  var.  Belki  yine  Kılıçdaroğlu 'n u  ikna  ederim "  dedi.  •   7.  Sayfada 1 8  PM  ÜyeS İ   İ mzaS ini  ge ri  Çektİ   Kıhçdaroğlu milletvekilleri ve  PM  üyeleri ile görüşmeler yaparak "normalleşmeyi sağlama" ve "örgütü yanına çekme" çabası içine girerken; parti meclisindeki dengeler  de değişmeye  başladı. Sav'a  destek veren 59 üyeden  18'inin imzasmı çekmesi P M 'nin  "M YK üyelerini düşürme" olanağmı ortadan kaldırdı. Yargıtay Başsavcılığı  da  Kılıçdaroğlu'nun belirlediği yeni MYK üyelerini parti siciline işledi. Kılıçdaroğlu'nun "seçimli" kurultay için etmeyeceği bildirildi. TÜREY KÖSE'nin haberi •   6. Sayfada Kıhçdaroğlu, Sav 'ın 'yeni' eleştirisineyanıt verdi 'CHP'nin  eksenibellV Milletvekillerine  iplerin  nasıl  koptuğunu  anlatan  Kıhçdaroğlu, S av'la rahat çahşamadığından yakındı. Kıhçdaroğlu, S av'ın örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcıhğında çok ısrar ettiğini belirtti. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen bir grup CH P'li genç, Kemal Kılıçdaroğlu'na genel merkez önünde toplanarak destek verdi.  G ençlerle bir  araya gelen Kıhçdaroğlu, Önder Sav'm "yeni  CH P"  sözünü eleştirmesine yanıt verdi. "Yeni  CH P"  derken yeni  CHP  yönetimini kastettiğini söyleyen Kıhçdaroğlu, "CH P'nin ekseni ve yolu bellidir. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ve çağdaş uygarhktır" dedi. •  6. Sayfada M İ LLETVEKİ LLERİ   ARADA  KALDI •  7.Sayfada BAYKAL  KURULTAY'  DEDİ   m  6. Sayfada •   İ STANBUL ÖRGÜTÜNDEN  DESTEK •  7.Sayfada BALBAY : Bardakoğlu, türban başta olmak üzere yasal düzenlemeler yapılırken kendilerinden görüş istenmesine karşı çıktı Düşünceye hazırlık yargılanıyor İ kinci Ergenekon  davasmda,  doktor  eşliğinde  hastaneden  getirilen  Prof.  H ilm ioğlu'nun  çapraz  sorgusu yapıldı.  D uruşmayı  izleyen gazeteci  N azlı  Ilıcak,  ara sırasmda  M ustafa  Balbay ve  Tuncay  Özkan'la,  oturduklan  bölüme  doğru  seslenerek  sohbet  etti.  Balbay da I lıcak'a  "Burada  düşünce  suçu  değil,  düşünceye hazırlık  suçu  yargılanıyor" diye  seslendi.  •   15.   Sayfada Diyanet'ten laiklik uyansı 'Zorunlu'da 1+4+4+4  modeli El  sıkmada dini kural yok  Diyanet İ şleri Başkanı Prof. Dr.  Bardakoğlu, dinle ilgili görüş bildirmekten çekinmeyeceklerini  ancak yasa  hazırlanırken Diyanet'e görüş sormanm laikliğe aykırı olduğunu söyledi. Resmi  resepsiyonlara katılmadığmı belirten Bardakoğlu, "Atatürk'ün gösterdiği önemi kimseden görmedik, o yüzden resepsiyonlara katılmıyorum" dedi. Bardakoğlu el  sıkma konusunda dini bir kural olmadığmı vurguladı. FIRAT KOZOK'un haberi •  4. Sayfada Imam hatip ortaokulları gerigeliyor 18. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu'nda komisyonlann raporlan karara bağlandı. 8 yıllık kesintisiz zorunlu temel eğitim yerine  1 yıl  okulöncesi, 4 yıl  ilköğretim, 4  yıl ortaöğretime  hazırlık    yönlendirme  ve 4 yıl  ortaöğretim eğitimi olmak  13 yıllık zorunlu eğitim modeli benimsendi. Y eni sistemle imam hatiplerin ortaokul bölümünün yeniden açılması gündeme  gelecek. Din dersinin 1. smıftan itibaren  okutulması, seçmeli din  dersi getirilmesi  benimsendi. Kadm yönetici oranmm yüzde 51 'e çıkarılması kabul edilmedi. MA HMUT LICALI'ııın haberi  •   9. Sayfada ÇADIRDA  EY LEM Taksim'deki terör saldmsı 4 ay direndi işini kazandı Paşabahçe  D evlet  H astan esi'n deki  işinden  atılan temizlik  işçisi  Türkan  Albayrak'm  117  gündür  çadırda sürdürdüğü  mücadelesi sonuç verdi.  İ stanbul İ l Sağlık M üdürlüğü'nün teklifini  kabul  eden Albayrak, bir  sağlık  merkezinde  işe başlıyor. •   9.   Sayfada TAK üsdendi İ ran'ı protesto ettiler krayna'da kadm  hakları savunucusu  Femen  üyeleri, İ ran'da Sakine Aştiyani'nin zina gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmasını protesto etti. Başkent Kiev'deki  İ ran Büyükelçiliği önünde önceki gün toplanan göstericiler,  "Taş  Devri",  "Elçiyi  recm edin" yazılı dövizler taşıdı. (Fotoğraf: EPA AA) U •  YÖ K ,  S E Z E R  D Ö N E M İ N İ L İ S T E D E N   S İ L D İ   •   <A Sayfada Taksim'de  15'i polis 32 kişinin yaralanmasma yol açan intihar saldırısmı terör örgütü PKK'nin taşeron örgütü "Kürdistan Özgürlük Şahinleri" (TAK)  üstlendi. PKK'yle bağlantılı olmadıklarmı ileri süren örgütün açıklamasmda "PKK'nin ateşkes karanyla ilgimiz yok" ifadelerine yer verildi. Terör örgütü PKK  ise TAK'ı kınadı. Açıklamada TAK "dar  bakış açısma sahip olmakla" eleştirilerek "Özgürlük mücadelesine hizmet etmeyen eylemlere son verin" denildi. •  14. Sayfada Beşiktaş puanla döndü UEFA Avrupa L igi 'nde  mücadele eden Beşiktaş, grubundaki  4. maçta Porto  ile  deplasmanda 1 1 berabere kalarakpuanını  Tye  çıkardı.  MSpor'da Korkaklık baskın özellik Bilim  insanları,  korkunun  olağanüstü  yetenekleri  orta ya  çıkaran  en  önemli  itki olduğu  konusunda  hemfikir. Cumhuriye t Bilim  Teknik'te Büyük Ödül Ahmet Cemalin Türk Alman ortakprojesi  olarak ilkkez  düzenlenen  Tarabya Çeviri Ödülleri 'nde  Büyük Ödüller Ingrid Iren  ve  Ahmet  Cemal 'e  verildi.  •   19.  Sayfada Hİ KMET ÇETİ N KAYA'N IN YAZISI •   7.  Sayfada ÖĞ REN Cİ   YURTLARI ÖZELLEŞİ YOR •   9.  Sayfada FENERBAHÇE ÜLKER BARCELONA'YI  DEVİ RDİ •   Spor'da ISSN GUNCEL CUNEYT  ARCAYUREK Berin Nadryi anıyoruz Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet D evrimi için mücadele  eden  eski  Cumhuriyet Vakfı  Başkanı  ve gazetemizin  eski  îmtiyaz Sahibi  Berin N adi'yi  9. ölüm yıldönümünde anıyoruz.  N adi  için  bugün E dirn ekapı  Şeh itliği'ndeki m ezan başmda tören  düzenlenecek. Krediye  fon yüküne tepki Bireysel kredilerdeki  Kaynak Kullanımı  D estekleme  F onu kesintisinin yüzde  10'dan  15'e yükseltilmesinin  ardmdan ortaya  çıkan  ek maliyetlerin  28 E kim 'den  önce  almmış  kredilere  de  yansıtılması  tepki çekti. D ava  açmayahazırlanan Tüketiciler  Birliği,  yurttaşlara  "yasal  yollara  başvurun" çağrısı yaptı.  •   13. Sayfada Başından vuruldu S afranbolu'da  evinin önünde  oynayan  4  yaşmdaki Edanur Avcı, bir kurşunun kafasma  isabet etm esi  son ucu  öldü. Kurşunun, Jandarma Er Eğitim  Alay Komutanlığı'nda  yapılan atış  eğitimi sırasmda  askerlerin silahmdan  çıktığı  iddia edildi. •   9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA  BALBAY Dereyi Görmeden Kemal  Kıhçdaroğlu doğru  olanı, gerekeni yaptı. Partinin  iplerini elinde tutan adam  diye anılan Önder Sav'ı  kadro dışında bıraktı. İ ki  başlı parti görüntüsüne son verecek adımı  attı. Ne  ki karşısına bu kez üç başlı  parti izlenimi veren tablo  çıktı: •   Arkası Sa. 14. Sü.  1 'de Yargı Giicii mii, Güçlerin Yargısı  mı? Gelinen noktada HSY K'nin açılımını şöyle yapsak: Hükümetin Seçtiği Y argıçlar  Kurulu! Ne  dersiniz? Ortaya çıkan tablo  bende ilk bunu I Arkası Sa. 14. Sü.  8'de m Q 771300 9 3 5 0 0 2 C  M  ,  B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog