Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 86.  YIL SAY I:   3 1 0 7 4   / 1  TL  (KDViçinde) (KKTC'de:   7.5  TL) 5: INDIRIM SÖYUŞİ WORID CARD'A 6 TAKSIT OKUDUĞUNUZU 30 IM ZA PANEL Cumhurlyel  I  SAL0 N:3 KHaplan  |   STANT:3 0 1 KURUCUSU:  YUNUS NADİ  (1924 1945) BAŞYAZARLARI:   NADİ R NADİ  (1945 1991)   İ LHAN SELÇUK (1992 2010) 4  KASIM   2010  PERŞEM BE Seçim sürecine girilirken parti, yönetim krizinin pençesine düştü. Kılıçdaroğlu ve  Sav  köprüleri attı CHP'de derin kırılnıa ENFLASYON Yollar 5 ay sonra ayrıldı MY K'nin beiMenmesi süreci CH P'de yeni bir  iç mücadele ve  hukuksal meşruiyet tartışması başlattı. Kılıçdaroğlu'nun Genel  Sekreter Sav'a önce "örgütlerden soramlu" genel başkan olarak görevlendireceğini söylediği sonra da "seçim ve hukuk işlerinden sorumlu" genel başkan yardımcılığı önerdiği öğrenildi. Sav  "hayır" dedi ve  ipler koptu. Kılıçdaroğlu PM toplantısmı iptal etti. Fiyat artışları cepleri yaktı Tüketici  fiyatları  yüzde 8.62, üretici fıyatlan  yüzde 9.92 düzeyinde gerçekleşti. Dokuz aym zirvesine oturan ekim ayı enflasyon  oranlan,  başta ücretli ve emekli olmak  üzere tüm yurttaşlann cebini yaktı. Hükümetin  memurlar  için  verdiği  yüzde 4+4  ve emekliler için verdiği yüzde  4'lük zam şimdiden eridi. •   75. Sayfada ERDOĞAN KOSOVA'DA   Başbakan Tayyip Erdoğan, Kosova'da Başbakan Haşim Taçi ile bir araya geldi. Erdoğan, "Davet gelirse Kosova ile Sırbistan arasında arabuluculuğa hazırız" dedi. P artİ de  Çİ fte  'MYK   Sav  ekibinin yaptığı toplantıda 59 PM üyesinin desteğiyle tüzük kurultaymm toplantıya çağrılması kararlaştırıldı. Kılıçdaroğlu da  yeni MYK'yi  atadı ve  Sav'ı yönetim dışı bıraktı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler PM toplantısmm "yok  hükmünde" olduğunu söylerken Sav  ekibi de eski MYK'nin görevde olduğunu, yeni MYK'nin hukuken "sakat" olduğunu savundu. TÜREY KÖSE'nin haberi •  10. Sayfada 1 Kılıçdaroğlu: Korku imparatorluğunu yıktık. Sav: Kabile devleti anlayışı PKKlideri Öcalan la temas Kılıç gibi sözler Tüririye'yi  çolt daha  zor Eıir dönem  beîrliyor 7 KlllÇdaroğlU: Koltuklar kimsenin babasmmmalı değil. Gücünü bir yerlerden alanlar bu partide artık olmak zorunda  değil. Partideki korku imparatorluğunu yıktık, bundan sonra Türkiye'deki korku imparatorluğunu yıkacağız. Kararlılığımm desteğini  halktan  alıyorum.  Yurttaşlara sesleniyorum. Partiye demokrasi gelecek. Yeni CH P'yi bilin, yeni CH P'yi tanıym. Özgür  CHP  olacak. •   10. Sayfada SaV:  CH P'yi içerideki, dışarıdaki düşmanlar eskitemedi,  Saym  Kılıçdaroğlu da  eskitemeyecektir. İ stediği kadar 'yeni'  desin, CHP Mustafa  Kemal'in kurduğu CH P'dir. Partinin kimliğini tartışmaya  açanlarla,  CH P'nin  ilkelerinden vazgeçmeyenler  arasmda mücadele yaşanabilir. CH P'nin omurgasım  kimseye eğdirtmeyiz. Partiyi eksenlerinden kaydırtmaya müsaade etmeyiz. •  77. Sayfada 4 .  KEZ  RET tktidar: Meçhul kalsın Faili  meçhul  cinayetlerin aydmlatılması ve kanlı katliamlarla hesaplaşmak için meclis araştırma komisyonu  kurulmasma  yönelik önerge AKP oylanyla yine reddedildi. Önergeye  BDP destek  verirken  AKP "CH P'nin  TBMM'nin çalışma programını aksatmak için  önergeyi  getirdiğini" savundu. •  20. Sayfada Erdoğan: Devlet görüşür Başbakan Erdoğan, terör örgütü lideri Öcalan'la görüşmeleri  değerlendirirken  "Bu  hep  yapılmıştır, bugün de yapılır, yarm da yapılır" dedi. Erdoğan "Diyalog müzakereye dönüştü" iddialarma "Siyaset kurumu olarak, hükümet olarak pazarlığm içinde olmayız " diye konuştu. CHP'nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan askerler için "emre itaatsizlik  ettiyse görevden al" çağnsmı da değerlendiren Erdoğan "Bunun değerlendirmesi  hukuki bir  süreçtir. Kim görevden almacaksa, nasıl almacaksa onu da yeri  geldiği zaman yaparız" dedi. •   4. Sayfada KURULTAY OLASILIĞI ARTTI 'Gökçekyasasına' CHP tepkisi ALMANYA Türk mucit rüzgârı Almanya'da  düzenlenen 'buluş  ve yenilikçi ürünler füan'na katılan Türk gençleri, 'göçük altmdaki canlılann  yer  tayini'  buluşu  ve 'parmak izinden yüz,  yüzden parmak izi tanıyan sistem' buluşu ile iki 'altm' madalya aldı. Patinaj önleme düzeneği de gümüşle ödüllendirildi. •   75. Sayfada 'Ahlaksız bir  teklif CHP  Grup Başkanvekili  Hamzaçebi, görevi  kötüye  kullanma  suçu  işleyenleri  "hapis  cezası"ndan kurtaran düzenlemeden Erdoğan ile bakanlannyararlanacağına dikkat çekti. Erdoğan'm edep  çağrısı  yaptığmı  anımsatan Hamzaçebi, "Ben  de 'biraz ahlak' diyorum" dedi. Teklif için kulis yapan Ankara Belediye Başkanı Gökçek hakkmdaki toplam 81  dosyadan 64'üne îçişleri Bakanlığı'ndan izin verilmediği  ortaya çıktı. Artık îçişleri Bakanlığı izin verse bile teklif yasalaştığı zaman Gökçek hapisten kurtulaŞE SAYIN'ın lıaberi •   7. Sayfada cak. AY Obama'ya kriz tepkisi ABD 'deki  ara  seçimlerde Başkan Obama'nm ekonomi politikalarmdan memnun olmayan orta sınıf, Cumhuriyetçilere yöneldi. Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler M eclisi'nde açık bir farkla üstünlük sağladı. D emokratlar ise Senato'da  çok  az bir  farkla  çoğunluğu koruyabildi. Washington'daki uzmanlar,  geleneksel olarak Türkiye yanlısı bir  tutum sergileyen Cumhuriyetçilerin İ ran ve  İ srail politikalan yüzünden Türk hükümetine karşı sert bir  tutum içine girebileceğini düşünüyor. ELÇİ N POY RAZLAR'ın haberi  •  13. Sayfada Şimdi ne olacak? CHP'de ortaya çıkan "kaos" tablosunun çözümü için gözler yargıya çevrildi. Kılıçdaroğlu  yeni  MYK'yi  Yargıtay  Başsavcılığı'nabildirdi.  Sav ekibi de,  "PM'de olağanüstü tüzük kurultayı  karan  aldık" içerikli yazıyı başsavcılığa bildirecek. Genel seçimlerden önce seçimli kurultay olasılığı  güçlenirken  kulislerde  "Kılıçdaroğlu Baykal  ittifakı"  konuşulmaya başlandı.  Cumhuriyete konuşan Kılıçdaroğlu, "İ stenirse yeni PM'yi belirlemek için kurultay yapabiliriz"  dedi. I  77. Sayfada •   KRİ ZLER DÜNYASI ŞÜKRAN  SONER'in yazısı •  75. Sayfada •   TAKTİ K SAVAŞLAR  UTKU ÇAKIRÖZER'in  haberi  •  77.  Sayfada Balbaydan 'Zulümhane' Balbay 'ın  Silivri toplama kampının duruşma salonunda ve hapishane kısmının F 12  koğuşunda kaleme aldığı Silivri Toplama Kampı Zulümhane adlı kitabı yayımlandı. Cumhunye t  Kİ TAP'ta  Türk Yunan kısa filmleri Her yıl Eskişehir ve Selanik'te yapılacak  "Dialog Türk Yunan Kısa Film Festivali" Eskişehir Anadolu Üniversitesi 'nde  başladı.  1 19. Sayfada Çarlık Rusyası'ndan sahneler PeraMüzesi, "ÇarlıkRusyası 'ndan Sahneler: Rus Devlet  Müzesi Koleksiyonu 'ndan  19.  YüzyılRus Klasikleri" sergisi ile Rusya  tarihinin bir dönemini sunuyor.  •   18. Sayfada ÖĞRETMENLERİ ÇILDIRTACAKLAR •   8. Sayfada 7. SINIF SBS İ Çİ N DURDURMA •   8. Sayfada ŞANS TOPU ÇEKİ LDİ 5 9 24 25 31  +   5 ISSN G U N CEL CUNEY T  ARCAY UREK Tezat! Günlerdir tartışılan  konu: Kadın eli sıkılır  mı,  sıkılmaz mı? Konu Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 29  Ekim resepsiyonunda  Hayrünnisa Hanım'ın elini sıkmadan önünden  geçip gitmesiyle gündeme  oturdu. Bakan  ise olayın protokol akışından kaynaklandığını, doktorluğundan  beri Mardin'de goçuk: 6 olu Midyat ilçesinin Barıştepe köyünde tandır yapımmda kullamlmak  üzere  araziden toprak almak için kazı yapan köylüler göçük altmda kaldı. Köylülerdenö'sıyaşamımyitiridi,  2kişi de yaralı kurtarıldı. Mardin Valisi  Duruer, göçük  altmda kalanlarm tamammm  çıkarıldığını açıkladı. •   3. Sayfada 'Gazeteciler engelleniyor' Türkiye  Gazeteciler  Cemiyeti Basm  Senatosu  Başkanı  N ail Güreli, son  dönemde basma karşı baskılann endişe verici şekilde arttığını belirterek "Gelişmelerin en endişe verici yanı, araştırmacı gazetecilerin özgürce görev yapmalannm adeta bir  kampanya halinde engellenmeye çalışılmasıdır"  dedi. •   6. Sayfada İ ran: Aştiyani idam edilmedi Zina yaptığı  gerekçesiyle recm cezasma çarptınlan, tepkiler  üzerine cezası "hafıfletilerek"  idama çevrilen Aştiyani'nin cezasının  infaz  edileceği  haberleri  üzerine Tahran mahkumun sağ olduğunu açıkladı.  Açıklamada  Batılı  ülkeler, durumu insan haklan davasma dönüştürerek küstahlık  etmekle suçlandı. •   12. Sayfada G U N D EM MUSTAFA  BALBAY Mustafa Balbay 6 0 9   gündür tutuklu. m Q 9  771300  935002 •   Arkası Sa.  20.  Sü. 1  'de C  M   ,  B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog