Bugünden 1930'a 5,447,416 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 27 Kasım 2010 Cumartesi ü rdü rülcbil» Yeniden Uretim Yrd. Doç. Dr. Irem Figen Gülenç/ Umuttepe Yayınları Eskinin Yeniden İmal Edilmesi Piyasadaki ürünlerin hızla tüketilmesi dünyamızın kaynaklannı da aynı hızda tüketmektedir. Eskimiş, hurda haline gelmiş ürünler ise günden güne YlN i Dihl büyüyen bir çevre felaketi ÜfUTİM olarak karşımızda ^ ' bulunmaktadır. Karşı karşıya olduğumuz bu büyiik problem için çözüm olabilecek * * alternatif bir üretim şekli olan X Yeniden Üretim, geri dönüşümün yeni şekli ve geleceği kurtaracak bir "Gizli Dev" dir. Bu kJtap bu Gizli Dev'i ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. unsurlarının bir araya gelip toksik bir karışım oluşturarak çocuklarımızı nasıl zehirlediğini ortaya koyuyor. Sağkksız ve düzensiz beslenmeden ebeveynlerin tecrübesizliklerine, elektronik aletlerden niteliksiz çocuk bakımına uzanan geniş bir yelpazede modern çocukların sorunlarmı ele alıyor. Palmer Zehirlenen Çocukluk'ta, çeşitli disiplinlere mensup uzmanlardan edindiği verilerden yararlanıyor ve dünyanın birçok yerinde yapılan en son araştırmalan sunuyor. Her bir sorunu ayrı ayrı açıklayıp bunların nasıl üstesinden gelineceğine dair öneriler getiriyor. ve New York Times çok satanlar listelerinde uzun zaman kalan Ne Nedir'i prestijli NBCC (National Book Critics Circle) ödülüne de aday gösterilmiştir. 2009 yılında Fransa'da en iyi çeviri kitap dalında Prix Medicis ödülü alan kitap, yine ödüllü yönetmen Tom Tykwer tarafından sinemaya uyarlanmaktadır. Türlerin Kökeni Manga Charles Dantfin /Yordam Kitapları Yordam Kitap, Marx'ın temel eseri Kapital'in manga (çizgi roman) uyarlamasından sonra bir başka çığır açıcı klasik olan Türlerin Kökeni'nin mangasını yayınlıyor. Charles Danvin'in büyük eseri Türlerin Kökeni, bilimde devrim yaratmış, binlerce yıllık tabuları ydcarak evrim biliminin temelini atmıştır. . Aradan geçen 150 yılda, Danvin'in teorisi, yeni bulgu ve kanıtlarla güçlendi. Ama yaratılışçılık da, bilimin kanıt ve bulguları karşısında gerilemiş olsa da iddialarını sürdürmeye devam ediyor. Bu nedenle Danvin'in evrim teorisi ve temel eseri Türlerin Kökeni biyoloji biliminin alanından taşarak sosyal ve politik yaşamda yürüyen canlı bir tartışmanın ve saflaşmanın konusu olmaya devam ediyor.Kapital Manga gibi yine Japon yayınevi East Press tarafından hazırlanan Türlerin Kökeni Manga, Danvin'in yaşam öyküsünü, Galapagos Adaları'na uzanan ünlü yolculuğunu biyoloji biliminde devrim yaratan Türlerin Kökeni ile iç içe anlaüp öyküleştiriyor. Su Terazisi R.WİlkinsonK.Pİcket/ Optimist Yayınları 2010 EŞİTLIĞİN ARTMASITOPLUMLARI NASIL GÜÇLENDİRİYOR? Yoksulluğun ve eşitsizliğin aşındırıcı etkisini insanlar sezgisel olarak her zaman hissetmiştir. Toplam nüfuslar üzerinden bakıldığmda, akıl hastalıkları oranları en eşitsiz ülkelerdc en eşit olanlardakinin beş katıdır. Daha eşitsiz toplumlarda insanların cezaevine girme olasılığı beş kat, klinik olarak şişman olma olasılığı altı kat fazladır. Madde kullanımı ve cinayet oranlan ise bundan kat kat yüksektir. Oysa toplumları bunca anormal davranışın kıskacmdan kurtarmanın yoluna ilişkin yeni, inandıncı ve bütünlüklü bir tablo yaratmak artık mümkündür. Doğru bir kavrayış, hem siyasette hem de hepimizin yaşam kalitesinde bir dönüşüm yaratabilir. Sadece gelir ve gelir dağdımıyla değil, aynı zamanda çeşitli sağlık sorunları ve sosyal sorunlarla ilgili karşılaştınlabilir uluslararası verilerin ışığında hazırlanan Su Terazisi, gelir farklılıklarının derecesinin, birbirimizle kurduğumuz ilişkileri güçlü bir şekilde etkilediğini gösteriyor. Siyasetçilerden sosyal bilimcilere, hukukçulardan gazetecilere kadar herkesin yıllarca başvuru kaynağı olacak bir kitap. . Ekotopya Ernest Callenbach / Agora Kitaplığı Ernest Callenbach'ın bu romanı, ABD'den ayrılarak kendilerine 'ekolojik hayat anlayışı' ekseninde yeni bir bağımsız ülke kuran insanların hayatını ele alıyor. Kolektif hayalin kolcktif gerçeğe dönüşmesini edebiyata taşıyan romanlardan biri "Ekotopya". tlk yayınlandığı zaman dünyanın belli başlı ülkelerinde büyük yankılar uyandırmış, bugün küresel ısınmanın doğurduğu kaygıların önceli olacak şekilde, ekolojik bilincin gelişmesine büyük katkıda bulunnıuştur. Callenbach'ın romanı, yeryüzünün geleceğini dert edinen herkes adına birincil önemde bir kitaptır. Zehirlenen Çocukluk Sue Palmer / tletişim Yayınları '• }A odern Dünyanın Çocuklar Üzerindeki Zararlı Etkileri tnsan Mekan İlişkileri Melek Göregenli / tstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Melek Göregenli bu çalışmasında çevre psikolojisinin sosyal psikolojinin bir alt dalı olmanın yanı sıra, kendi epistemolojisini kurarak bir alt dal olmanın çok ötesine geçtiğini gösteriyor. tnsanlar, içinde yaşadıkları çevreyi nasıl anlamlandırmaktadırlar? Zihinlerinde mekânla ilgili ne tür bir tasarım oluşmaktadır? Çevresel alanlar hangi yanlarıyla algılanmakta ve belleğe kaydedilmektedir? Bu sorularla'hareket eden çevre psikolojisi, alan çalışmaları ve niteliksel yöntemiyle edilgen mekânm dinamik bir değişken haline dönüşmesini sağhyor. Çevre Psikolojisi Insan Mekân ilişkileri, mekânı ve mekânm insan üzerindeki etkisini sorgulayan herkesin başvuracağı temel bir kaynak. Çevre Psikolojisi Yetişkinler olarak yaşadığımız toplumsal değişimin farkında olsak vc dizginleri tamamen elimizden bırakmarnaya çalışsak da, korumayı unuttuğumuz ...Sm.lf.mm..... bir şey var: çocuklar. Zehirlenen Yüzyılın son çeyreğinden beri, başta gelişmiş dünya Çocukluk ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, davranış sorunları ve duygusal sorunlarda büyük bir artış gözleniyor. DEHB ve disleksi gibi rahatsızlıklarda adeta patlama yaşanırken depresyon, dürtüsel davranış ve öğrenme güçlükleri giderek hız kazanıyor. Peki neden? Ötuz yıl boyunca öğretmenlik ve eğitinı danışmanlığı yapnıış olan Sue Palmer , modern hayatın birbirinden ayrı tutulamayacak NeNedir? Dave Eggers / Siren Yayınlan « Yazar, dergici, yayıncı ve editör kişiliği ve sıradışı projeleriyle tanınan, çağdaş edebiyatm en parlak yıldızlarından Dave Eggers, Ne Nedir'de gerçek bir yaşam ve mücadele öyküsünden yola çıkarak aynayı bu kez bizlere ve yaşadığımız çağın gerçeklerine tutuyor. Küçük bir çocuğun Afrika topraklarmda tek başına hayatta kalma mücadelesini, Amerika'da oyunu kurallanyla oynamayı öğrenmeye çabalayan bir mültecinin tosladığı duvarları ve bizler bakmazken dünyada olup biten kimi felaketleri Valentino Achak Deng'in üzerinden anlatan Eggers; Ne Nedir'de gerçekle kurguyu, biyografiyle romanı birbirine katarak alışılmış formlar dışında bir 'roman' yaratıyor. Pulitzer adayı Dave Eggers'ın Amazon
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog