Bugünden 1930'a 5,475,680 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtot 27 Kasım 2010 Cumartesi CarbonDiscl06urePr0ject Eczacıbaşı Topluluğu Cancun BildirisVni de imzaladı D ünya Sürdürülebilir Kalkuuna tş Konseyi'nin (WBCSD World Business Council for Sustainable Development) Türkiye'den ilk üyesi olan Eczacıbaşı Topluluğu, 2009'da imzaladığı Iklim Değişikliğine Karşı Kopenhag Bildirisi'nin ardından iklim değişikliğine karşı Cancun Bildirisi'ne de imza attı. 29 Kasım 10 Aralık tarihleri arasında Meksika Cancun'da gerçekleştirilecek olan COPl6'da (Birleşmiş Müleder İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı) hükümeder, bütün sektörlerde enerji verimliliği, düşük karbonlu enerji sistemleri, ;T ' ;'rnı salınımın sınırlanması ve ^^ depolanması, diğer sera gazı salınunlannda azaltım, şehir planlaması,. arazi kullanımı yönetimi ve arazi kullanımında değişim konularımn karbon salınımma etkileri çerçevesinde teşvik edilecek. Cancun Bildirisi'nin G20 ülkelerinin tümü ve dünya çapında binden fazla kuruluş tarafından desteklenınesi bekleniyor. Karbon Saydamlık Projesi'nde İlk Sonuçlar kbank'ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi tarafından 2010 yılının Ocak ayında başlatılan, şirketlerin karbon emisyonlannı açıklaması anlamına gelen Karbon Saydamlık Projesi'nin (Carbon Disclosure ProjectCDP) 2010 ydı sonuçlan açıklandı. Türkiye'de bu yıl hayata geçirilen projeye katılım yüzde 20 olarak gerçekleşirken bu oranın diğer gelişmekte olan ülkelere nazaran çok yüksek olduğu belirtildi. Aynca İMKB50 endeksine dahil olup projeye katılmayan bazı şirkederin 2011'de CDP' ye rapor verme taahhüdünde bulunması da projenin bir diğer başansı olarak gösterildi. Karbon salınımını 5 bankanın aralarında bulunduğu 11 şirketin açıkladığı ve bu 11 şirketten birinin İMKB50 endeksine dahil olmamasına rağmen gönüllü olarak destek verdiği belirtildi. Akbank Genel Müdür Vekili Hakan Binbaşgil Akbank'ın çevreye verdiği zaran minimize etmek için kendini en kapsamh ölçümlere tabi tuttuğunu açıkladı. Binbaşgil aynca enerji dostu krcdi çıkardıklannı, bankanın iş yapmakta olduğu üçüncü parti kurumların da çevreye ne kadar zarar verdiklerini ölçümlcmelerini istediklerini belirtti. CDP Türkiye Direktörü Dr. Melsa Ararat 'İklim değişikliğine karşı geliştirdikleri politikalan doğru platformda açıklama şansını kullanan şirkeder, uluslararası kurumsal yatırımcılann radanna girme şanslannı yükselttiler' dedi. A \ { Deniz Üstü Rüzgar Çiftliğinde Arz Sıkıntısı ekipmanı sağlamak konusunda yetersizliği nedeniyle sıkıntıda. Bu durumun nedeni olarak üreticilerin kaygıları gösteriliyor. Üreticiler önce sipariş alıp sonra kapasitelerini arttırmak isüyorlar. Deniz üstü rüzgar çiftliği kurma maliyederinin çok yüksek oluşu nedeniyle de türbin siparişleri sınırlı kalıyor. Sektör uzmanları ise maliyetlerin azalmasının çok sayıda üreticinin rekabeti ile söz konusu olabileeeğini belirtiyorlar. Hedefe ulaşılması için 185 milyar dolar maliyet gerekirken, sektörde yaşanan bu arz sıkıntısının Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin 2020 yılına kadar deniz üstü rüzgar enerjisi ürctiminin 40 gigawat'a ulaşması hedeflerini aksatıyor. K uzey Avrupa ülkelerinin deniz üstü rüzgar çiftliği kurma faaliyederi ağur aksak ilerHyor. Avrupa Birliği'nin 2020 yılı için belirlediği yenilenebilir enerji kaynaklarına ulaşma hedefı ve bölgenin doğalgaza olan bağımlılığını kırmak amacıyla Ingiltere, Danimarka, Hollanda, Belçika ve Kuzey Avrupa ülkelerinin toplamda 200 kilometre alanda deniz üstü rüzgar çiftliği kurma amaçları üreticilerin gerekli sayıda Karbon Ayak Izi Ölçme 9 Aracı Türkiye de THransız Kalkuuna Bankası AFD 2007 yılında finanse ettiği X projelerin çevresel etkilerini hesaplama karan aldı. Banka bu kapsamda yazılım programı olarak kurumlara sunulabilen karbon ayak izi ölçme aracı gerçekleştirdi. Bu sayede projelerin karbon emisyonlannı ölçecek olan AFD bir yandan da karbon azaltımına yönelik uygulamalann ne derecede etkili olduğunu izliyor. Gelecekte daha iyi kalkınma projelerine imza atmayı hedefleyen AFD bu amaçla yerel iş ortaklanna ve birlikte çalışağı ticari bankalara karbon hesaplama aracı teknolojisini transfer ediyor. Aynı zamanda ayak izi ölçme aracını Türkiye'deki bankalara da bir workshop düzenleyerek tanıtan bankanm amacı desteklediği projelerin yöneticilerine, projelerin karbon içeriğini anlatmak ve projeleri küresel ısınma ile uyumlu hale getirerek verimli bir sonuca ulaşmak. Panasonic 'ten Elektrikli Otomobil Devine 30 Milyon Dolar D ünyada çevreye duyark elektrikli otomobillcre eğilimin artmasıyla beraber sektörde harekedilik artıyor. Bu alanda akü hücresi üreticisi olan Panasonic elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motors'a 30 milyon dolarlık yatırım yaptı. 2003 yılında kurulan Tesla Motors gelişmiş akü gruplarında Panasonic akü hücrelerini kullanıyor. Lityumiyon pille çalışan elektrikli otomobiÛer üreterek karbon salınımının azaltılmasmda önemli rol oynayan Tesla, Panasonic ile sadece elektrikli araçlara özel yeni nesil akü hücrelerinin geliştirilmesi için işbirliği yapıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Panasonic'in akü hücresi işlerinden sorumlu departmanı Energy Company'nin Başkanı Naoto Noguchi 'Panasonic, şirketin kuruluşunun yüzüncü yılına denk gelen 2018 yılı itibanyla elektronik sektörünün bir numaralı Yeşil tnovasyon Şirketi olmayı hedefliyor' dedi. Aynca çevreye duyarİı araçlar üreten Tesla Motors dünyanın en hızlı elektrikli arabası olan Tesla Motors'u üretmiş ve ciddi satış rakamlarına ulaşmışn. .ı I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog