Bugünden 1930'a 5,475,680 adet makaleKatalog


«
»

.27 Kasım 2010 Cumartesi 13 Once dayağın kaderlerî olmadığını öğrenmeliler ile içi şiddet, namus ya da Sabancı Vakfı, "Yerel Eşidik Eylem töre adına katledilcn Planlan "nın hayata geçirilmesini Sabancı Vakfi'nın, tçişleri Bakanlığı ve Birleşmiş kadınlar, küçük yaşta sağlamak üzere altı pilot ilde 34 yerel Milleder ile birlikte 6 ilde yürüttüğü "Kadınlann ve zorla evlendirilen projeye hibe verdi; projelerin yerel gencecik kızlar, Kız Çocuklarının tnsan Haklarının Korunması ve yönetimlerce sahiplenilmesi ve tecavüzler ve cinsel saldınlar... sürdürülmesiyle bugüne kadar yaklaşık Geliştirilmesi Ortak Programı" ile önemli ilk adımlar Kalkınan ve gelişen Türkiye'nin 300 bin kişiye ulaşıldı. atıldı. Şİmdi amaç bunun yayguılaştırılması... durmadan kanayan yarası..Ne yazık Lise öğretmenîeri arasında ki yukarıda sıraladığımız toplumsal cinsiyet bakış açısını nedenlerden dolayı yaşamlaruu mmmmm geliştirmek amacıyla düzenlenen Ortak Programın uygulandığı altı ilde kadın kaybeden kadın ve genç kızlanmızın sayısı seminerlere bin 313 lise öğretmeni katıldı, 153 ve kız çocuklarının hayat kalitcsinin azalacağına artıyor. İşin acısı ise bu artışın lise öğretmeni Mor Sertifika aldı. yükseltilmesine yönelik çalışmalara öncelik nedenlerinin bile hala sorgulanamıyor oluşu... Ortak Program, 2008'de BM Nüfus Fonu Hukuksal mücadele, şiddet uygulayan erkeğe verileceğine ve uygulamalann tarafından dünyada "En İyi Hak Eksenli" sürdürülebilirliğine dair bir taahhüt belgesi olan verilen cezaların arttırılması işin bir boyutu. programlardan biri seçildi. " Yerel Eşitlik Eylem Planlan" hazırlanch ve Ancak önemli bir boyut da toplumun bu Programın yürütüldüğü iller bazında 2004 uygulanmaya başlandı. konuda bilinçlendirilmesi, kaduılan "yaşadıklan yerel seçimleri ile 2009 yerel seçimleri Yerel Eşitlik Eylem Planlannın sorunların kaderleri olmadığının" kıyaslandığında kadınlann seçilme oranında uygulanmasını sağlamak için altı yüzde 57 artış görüldü. farkına varmaları.. ilde 11 Kadın Koordinasyon Bu yüzden Sabancı Son gelişme ise lçişleri Bakanlığı'nın, 81 ilin Kurullan, valilik ve Vakfi'nın, lçişleri valiliğine bir genelge göndereek Ortak Program belediyelerde Eşitlik Bakanlığı ve Birleşmiş çerçevesinde 6 ilde yapılan çalışmalardan Birimleri, tl Genel Milleder ile birlikte yararlanılarak, kadın ve kız çocuklarının insan Meclisleri ve yürüttüğü haklarının korunması ve geliştirîlmesine yönelik Belediye "Kadınlann ve Kız uygulama alanlannın yaygınlaştırılmasını istemiş Medislerinde Çocuklarının lnsan olması.. Kadın Erkek Haklarının Eşitliği Korunması ve Komisyonlan Geliştirilmesi kuruldu. Ortak Programı" Kadın çerçevesinde danışma yapüan çalışmalar merkezleri, kız son derece anlamlı. yurtları, sığınma 2006 yılında evleri, kreşler başlayan ve 4 yü urularak, sokak ve süren projeilk caddelerin daha iyi aşamada tzmir, Kars, ışıklandınlması Nevşehir, Trabzon, sağlandı, kadınlann Şanlıurfa ve Van olmak mesleki eğitim imkânlan üzere 6 ilde uygulandı. arttırıldı. A Toplumsal cinsiyet eşitliği projeleri geliştirildi Hibe programım bu yü da sürdüreceğini açıklayan Sabancı Vakfı "her bir öykünün daha iyiyarınlar için çahşmaktan vazgeçmeyen insanar için ilham kavnağı olacağına inamvoruz " diyerek, 20092010 döneminde hibe verdiği 13 projenin öyku'lerini kitaplaştırdı. Kimi kentte öğretmenlere toplumsal cinsiyei eşitliğine yönelik eğitimler verildi, kimisinde "hakhmızı bilelim, kendimize gu'venilim " projesi çerçevesinde kadınlar eğitildi, kimisinde ise erkeklere bilinçlendirme kursları düzenlendi. Van'ın Gevaş ilçesinde yürütülen "Açıkta kalma açık öğretimli ol" projesi ile ilçeye bağlı 30 köyden 100 genç kız tespit edilerek açıköğretime kayıtları yaptırıldı ve masrafları karşılandı. "Toplumsal cinsiyet eşitliği için erkek rol modeller yetişiyor " projesi kapsammda Nevşehir Ûniversitesi'nde 30 erkek 10 kadın öğretim elemanı eğitici eğitimi aldı. Bu öğretmenler 1600 öğrenciye ulaşarak aynı eğitimi akiardı. Toplumsal cinsiyet klübü kuruldu. II:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog