Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

Kasım 2010 Cumartesi Kadına arşı ŞIDDETE Türkiye'de her yıl erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 200'ü aşıyor... emek için B ianct (Bağınısız tletişim Ağı) bir süredir önemli bir çalışmaya imza atıyor. Her ay gazetelerden, internet sitelerinden ve haber ajanslarından derleyerek o ay içinde erkeklerin kaç kadını öldürdüklerinin kaç kadının yaraladıklarının çetelesini tutuyor. Örneğin eylülde erkekler 17 kadını öldürmüş, 19 kadını yaralamış Yedi çocuk tecavüze, 15 çocuk cinscl tacize maruz kalmış. Üç erkek birlikte olduklan kadınlara şiddet uyguladıktan sonra intihar girişiminde bulunmuş. lki kadın, kendilerine şiddet uygulayan erkekleri yaralamış. Çeteleyi geriye doğru tarayalım: Ağustos'ta 35 kadın erkekler tarafından öldürülmüş, temmuz'da 23 kadın, haziranda 10 kadın, mayısta 16 kadın.... Televizyonlarda gazetelerde her gün duyup artık toplumun kanıksadığı bu haberlerin toplamı ayda ortalama 20 kadından bir yılda 220 kadının öldürülmesi anlamına gcliyor. Şiddet görenlerin sayısını siz düşünün. Kadına yönelik şiddet tüm dünyada öncelikle yaşam hakkı üzerinde önemli bir tehdit oluşturuyor. Her' üç kadından birinin fiziksel şiddet gördüğü biliniyor. Türkiye'de her gün beş kadını kocası, eski kocası ya da sevgilisi öldürüyor. Suçlular "haksız tahrik" gerekçesi ile mahkemelerde birçok kez ceza indirimi alıyorlar. Yasaya göre nüfusu 50 bin olan tüm belediyeler kadın ve çocuklar için sığınak açmalı, ancak sığınak açan belediye sayısı yalnızca 19. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı 40 kadar sığınak bulunuyor. Mevcut sığınaklarda kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yetersiz. Bu nedenle şiddet ortamına geri dönmek zorunda kalan kadmların oranı yüzde 86'ya yaklaşıyor. Mor Çatı'nın internet sitesinin başında Virginia Woolf ün "Herkes kendi geçmişini, kalbiyle bildiği bir kitabın sayfaları gibi kapalı tutar ve dostları sadece onun başlığını okuyabilir" sözleri aslmda kadınların çoğunun gizli tuttuğu, herkesten saklamaya çalıştığı dünyasına tutulan bir ayna gibi... Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakti 20 yıldır şiddet gören kadınların farkına varmamızı sağlamaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Kurulduğu 1990'dan bu yana şiddet gören kadın ve çocuklara hukuki, sosyal ve psikolojik destek verdi. Kadınların tanıklıkları aracılığıyla elde ettiği bilgileri yetkililerle ve kamuoyu ile paylagfc, yasaların kadından yana değişmesi, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi konusunda savunuculuk çalışmaları gerçekleştirdi. Uluslararası standartlarda üç ayrı sığınakla faaliyet yürüttü. Bunlardan biri halen sürdürülüyor. Her üç sığınakta da kalan kadın ve çocukların şiddetten uzak yeni bir yaşam kurma oranı yüzde 80. Bu yüzden desteğe ihtiyaçları var. Şiddet gören kadınların da Mor Çatı'nın da..Tabii bu kadınların çocuklarının da. Maddi destek şüphesiz son derece önemli ancak gönüllü destek olmak da mümkün.. Mor çatı gönüllüsü olmanın yolu atölye çalışmalanna katılmaktan geçiyor. Atölye çalışmalarında şiddet farkındalığı yükseltüir, bu konuda Türkiye'de sürdürülen mücadelenin tarihine, hukuksal düzenlemelere, dayanışma merkezi ve sığınaklarda feminist yöntemlerle sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgiler verilir. Yapılan gönüllü çalışmalar, sadece Mor Çatı'ya katkı sağlamaz, aynı zamanda gönüllü olarak çalışan kişinin kcndi gelişimine de katkıda bulunur. Mor Çatı'ya kurumsal destek de sağlamak mümkün. Drneğin kurumsal sosyal sorumluluk projelerinizi Mor Çatı ile birlikte yürütebilirsiniz. Zira şiddetle yüz yüze bulunan kadınlar, yaşamlarının devamında kendilerine uygun bir iş bulmakta güçlük çekiyorlar. Kurumsal olarak istihdam yaratmak, ya da eğitim sağlayarak iş bulmalarını kolaylaştırmak yapılabilecekler arasında... Mor ÇatıJya destek zamanı V Çatı Irugüne kadar 3 ayrı sığınak çalışması yürüttü Bunlardan birinctsi , 1W5~199H yıllun arasında gerçeklestirikli. Bu sığınak 350 kadın ve 250 çocuğu fiddetsiz bir yaşama adım atma olanağı sağladt. 2005 Ekim ayırıda Beyoğlu Kaymakamhğı I>ünya liankusı 'ndan aldığı kredi ile açacagı sığınugm Mor Çatı tarafından yürütu'lmesini ömrdi. Bu işhırliği hir kamu kurutu$unun hir kadın örgütlenmesi tarafından vürütülccck sıgınaga finansal destek safflumusı yönünden örnek bir uyfrulumaydı ve , Başbakanhğın 2006/17 sayılı kadın ve çocuklara yönelik şidrfete karşı müradele genelge.vine uygundu Mor Çatı 'nın dayanışma merkezi ve sosyal çalıymaa. psıkolog, psıkiyutr, avukat gibi gönüllülcri aracılığıyla deslek verdiğl hu çalısma .? yıl sürdü. Aralık 2008'de Beyoğlu Kaymakamhjİı kııynak bulamadığı gerekçesi ile bu çaltşmayı durdurdu Kadtn örgütleri Meclis 'e gidip milletvekillerini ve hakanlan yasalara uygun davranmaya, bu konudaki sorumluluklannı yerine getirmeye çuğırdılar. Mor Çatı Mart 2009 'dan bu yana bağımsız sığınak faaliyetini Şisli Belediyesi, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu gihi kuruluşlardan ve Mor Çatı dostlanndan sağladığı desk'kle sürdürüyor. Ûnlülcrin elbiseleri Sığınak'a Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 20. yılında, ünlü sanatçılann bağısladığı kostümlerin açık . vgfBRBîMfflgltf ,., , nrtırmu ile satıldığı bir müzayede gecesi dihenledi. \ Ünlü sanatçılann , kostünılerinin, çeşitli •, < tabloların ve ünlülere ait nksesuvarların açık " « ortırma ile satısa İ65* "îpE* ,:unulduği4 geceden elde \ edilen gelir, Mor Çatı 'ya yeni bir sığınak 'Kazandırmak için ..„ ..ılacuk. Geceye Cem Yılmaz, Hülya Küpçüoğlu'nun "Fatma Glrik" adlt tablosunu, ünlü iş insanı Numan Vcyhan kendi koleksiyonundan Mu.staja Ayaz'a ait altı labloyu ve heykeltıraş Uğur Çakı da "Renklerin Dansı" adlı tablosunu huğtşlayarak katkıda bulundu. Açık artırmuyla yapılan nattşlurın yanı sıra bağışlar ve davetiye satışlarıyla da gelir elde edildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog