Bugünden 1930'a 5,447,416 adet makaleKatalog


«
»

Siemens özel çalışmasıdır yönlendiren modern trafik yönetiminin ve daha fazla tren ve raylı sistemin devreye girmesiyle yaşandı. Raylı sistem, mevcut yer tstanbul'da 2023 yılında üstü hatlarda yapılan iyileştirmeler de dahil olmak üzere, son derece hızlı bir şekilde neler değişmiş olacak? 1923 genişletildi ve eklenen yeni yeraltı hatlarıyla yılında doğmuş bir birlikte toplamda 618 kilometre uzunluğa hanımefendiyi ve ailesini ulaştı. Bugünlerde Bakırköy'den Emirgan'a yolculuk sadece 25 dakika sürüyordu. Şimdi konu alan bu kurgusal öykü, Emir'i ne trenler ne de çiçekler cezbediyordu. sizlere 2023 yılının Emir'in tutkusu arabalardı. En çok da yerel îstanbul'undan bir kesit yarış pistinde benzinli araçlann yerini alan sunuyor. hızh elektrikli arabalar. Oturduklan kafeden, Istanbul'un batısındaki, rüzgâr esintisinin özellikle giiçlü olduğu bölgelerde bulunan rüzgâr türbinleri Yeni köprünün yakınlarındaki devasa görülebiliyordu. Türkiye, enerji üretimini hidrolik türbinlerde elektrik üretimi için eskiden ithal ettiği fosil yakıtlarından Boğaz'daki su akınüsı kullanılıyordu. Bir süre yenilenebilir enerji kaynaklarına kaydırarak önee piyasaya sunulan yeni elektrikli çeşidendirmeyi başarmıştı. Artık batıda vapurlann bir kısmına elektrik buradan rüzgâr, güneyde güneş enerjisini ve ülkenin sağlanmaktaydı. Gece olunca vapurlann dev dağlık bölgesindeki su kaynaklarından ürettiği aküleri rüzgâr gücünden üretilen elektrikle yönelik IT sistemleri optimizasyonu yapıyor, . enerjiyi yurtdışına da satıyordu. Türkiye bu şarj oluyordu. Talebin yüksek olduğu geçimini bundan sağlıyordu. Kurtköy şekilde Desertec girişiminin ayrılmaz bir dönemlerde, gemiler sık sık depoladıkları yakınlarında etkileyici bir gökdelen grubu parçası haline gelebilmişti. enerji fazlasını satıp buradan gelir elde inşa edilmişti. Binaların duvarlarındaki incc Bu arada da Emir'in afınesi Zeynep, ediyordu. Türkiye'de son yıllarda evrim film fotovoîtaik paneller enerji üretirken, elektrikli arabasını rüzgâr, güneş ve sudan gcçiren akıllı elektrik şebekesi sistemi, şirket genelindeki yeni uygulamaya göre, elde edilen çevreci enerjiyle şarj etnıek üzere elektrikteki bu küçük alışverişleri özel çalışanların garajda park edilmiş olan civardaki garajlardan birine park edip konudar için bile mümkün kılıyordu. arabalarının akülerinin şarjı boşaltılıyor, bu yanlarına gelmişti. Zeynep'in şapkası başından enerjiyle hem çalışanlar hem banka uçtu, Emir de şapkanın peşinden koştu, Akıllı elektrik şebekesi sistemi kazanıyordu. Enerji tüketiminin tepe yakalayıp masaya getirdi. Zeynep'in keyfi noktasında olduğu saatlerde akülerdeki enerji Zeynep'in eşi Can enerji alışverişlerine yerindeydi. Otomatik pilot, arabayı boşaltılarak akıllı şebekeye yüksek fiyada kullanıp park ederken o da yolda enerji sağlanıyor ve arabalarda sadece eve haberleri izlemişti. Haberler iyiydi: dönüş için gerekli olacak kadar elektrik tstanbul'da 2023 yılında neler değişmiş Yakın gelecekte Türkiyc'de depolama bırakılıyordu. Uygulamaya katılanlar için olacak? İstanbul çöküşün eşiğinde bir mega amaçh pompalı hidrolik santrallerde yeni kârlı bir anlaşmaydı bu. Çünkü geceleri, kapasite oluşturulacak ve bu da şehir mi, yoksa sakinlerine etkin bir altyapı en yeni Boğaz vapurları gibi, Can ve Türkiye'nin akıllı elektrik şebekesinc sunan sürdürülebilir ve modern bir şehir mi çalışma arkadaşları da evlerinde ucuza dahil edebileceği rüzgâr cnerjisi enerji dolumu yapabiliyordu. olacak? Gelin tstanbul'un geleceğini miktarını artıracaktı. Ne yazık ki Zeynep masadaki gruba "Yeni yenilenebilir enerji kapasitesi sınırlıydı. birlikte hayal edelim. Istanbul'un geleceğini köprüyc gidelim mi artık?" diye sordu. Sonuçta hava her zaman güneşli hayal ederken bazen çok cesur davranabilir, Burada işinden trenle dönen eşiyle olmayabilir, rüzgâr da her daim bazen de yeterince cesur olamayabiliriz. buluşacaklardı. Oturduklan kafeden esmeyebilirdi. Işte bu yüzden, tüketimin köprüye kadar olan kısa mesafeyi trenle Şehrin yaşayacağı değişimin boyutunu tepe noktasında olduğu zamanlar için gitmek üzere masadan kalktıklarında ciddi miktarda depolanmış enerji doğru tahmin edemeyebilir veya değişimin hesap otomatik olarak elektronik bulunması gerekliydi. Pompalı depolama yaşanacağı alan konusunda yanlış ortamda kesilmişti bile. santrallerinin kapasitesi ne kadar yüksek değerlendirmeler yapabiliriz. Ama Çevreci enerji kullanarak aydınlatılan olursa, Zeynep'in işvereninin potansiyel Ayasofya'nın nefes kesen manzarasının rüzgâr projelerinin sayısı da aynı unutmamak gerek: Bu sadece bir hayal. görülebildiği köprünün diğer tarafına derecede fazla olurdu. Doğrusu, Hayaller, bize esin kaynağı oluşturmak ve geçerlerken Feride durdu ve dikkadice yenilenebilir enerji alanındaki rekabet ilerleyecek cesareti vermek için vardır. eğildi. 100 yılhk yaşamın verdiği rahatsız edici boyutlara ulaşmaya yorgunlukla artık biraz eğilerek Yapmamız gerektiğini bildiğimiz başlamıştı. Petrol ve benzin fiyatları yürüyordu. El yordamıyla bir lale kopardı ydİardır yükselirken, gerçekleştirilen değişiklikler konusunda bizlere cesaret ve görmeyen gözlerini kapatarak lalenin yenilikler yeşil enerji üretinıinin verir ve doğrudan kontrol edemediğimiz belli belirsiz kokusuriu duymaya çalıştı. maliyetlerini aşağıya çekmişti. Buraya değişikliklere kendimizi hazırlamamızı Bir yandan da, Ayasofya'nın görüntüsünü kadar her şey çok güzeldi. Ama şimdi, Türkiye apaçık bir enerji ihracatçısı hatırlamaya uğraşıyordu. Emir ve sağiarlar. Gerçek ne olursa olsun, bizler haline geldiğinden, yurda pek çok Zeynep'in koluna giren Feride, rüzgâr tstanbul'un geleceğini daha yeşil ve daha yabancı yatırım girmiş, rüzgâr veya güneş beyaz saçlarım tararken korkuluklara sürdürülebilir hale getirmeye kararlıyız. enerjisi üretiminde kullanılabilecek geniş doğru birkaç adım daha attı. Bunca tstanbul, kuşkusuz dünyanın en muhteşem arazuerin fiyatı yükselmişti. Enerji kargaşaya yol açan, ama bu şehrin tam da üretimi de eski zamanlardaki merkezine, buraya inşa edilmesinin de tek nedeni şehirlerinden biri. Bu muhteşem şehir, yani şehrin daha içlerine doğru kaymıştı. olan ve îstanbul'u ikiye bölen devasa ileride de yaşanabilir bir şehir olmak Feride o günleri çok iyi hatırlıyordu: kanalın üzerinde, orada öylece zorunda ve olabilecek durumda. 1923 "Silahtarağa'daki, kömürle çalışan duruyordu. Kolunu kaldırdı, kısa bir süre elektrik santrali ben doğmadan on yıl yılında doğmuş bir hanımefendiyi ve ailesini çiçeği yukarıda tuttu ve sonra Boğaz'ın önce faaliyete girmiş, dün gibi serin sularma doğru bıraktı. Emir ve konu alan bu kurgusal öykü, sizlere 2023 hatırlıyorum oradaki elektrik santralini. Zeynep onu iki elinden tuttular. Feride yılının îstanbul'undan bir kesit sunuyor. Çok uzun zaman önce büyük bir enerji artık eve dönüp dinlenmeliydi. Ne de olsa kaynağıydı kömür," dedi. Geleceğe hoş geldiniz. yarın 100. yaş gününü kudayacaktı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog