Bugünden 1930'a 5,447,416 adet makaleKatalog


«
»

27 Kasım 2010 Cumartesi ırGolu ıçın dünya rekoru kırılclı Ç i e m e n s Ev Aletleri'nin, Türkiye'nin ikinci ı3büyük içme suyu rezervi Eğirdir Gölü'nün korunması amacıyla 2008 yüından bu yana yürüttüğü Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat projesine, sensizrekorolmaz.com web sitesinde binlerce doğasever sahip çıktı. Projeye destek kapsamında, sensizrekorolmaz.com web sitesine fotoğraflannı ve mesajlannı bırakan binlerce doğasever, internette yayinlanan en büyük ve en çok etiketli fotoğrafı oluşturarak Guiness rekorlar tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. www.sensizrekorolmaz.com sitesi halen ziyarete açık. Bundan sonraki hedef, Eğirdir Gölü'nün geleceği için fotoğrafı olabildiğince büyütmek. İGE Raporu'nda Sürdürülebilir Yaşam Göstergeleri 2010 İGE (Birleşmiş Milletler Insani Gelişme Endeksi) Raporu 'Ulusların Gerçek Serveti' başlığıyla yayınlandı. Rapora göre, yaşanacak en iyi ülke birinci sıradaki Norveç, yaşam standartlan en düşük ülke ise 169.sıradaki Zimbabve. Ülkeler, çok yüksek, yüksek, orta ve düşük insani gelişmenin görüldüğü ülkeler olarak öbeklendiriliyor. Türkiye 0,679'luk değerle 169 ülke arasında 83'üncü sırada ve yüksek insanî gelişme gösterenler sınıfında yer aldı. Girdiği sınıfta da 43 ülke arasında 41. sırada yer aldı, yani orta insanî gelişme gösteren ülkeler sınıfının kapısında! Endeks, kişi başına düşen ulusal gelir (KBUG) ile ölçülen iktisad? büyüme kavramının bir ülkenin kalkınmasının ölçülmesinde yetersiz kalmasından doğmuştur. BM tarafından bir sepet oluşturularak, insanî gelişme endeksi adı verilmiştir. Endeks içinde yer alan diğer göstergeler, yıl olarak yaşam süresi beklentisi, okullaşma oranı, yıl düzeyinde beklenen okullaşma derecesi. Aynca ülkeler bu raporda kimi başka göstergelere göre de sıralanıyorlar: eşitsizliğe göre uyarlanmış insani gelişme endeksi, cinsiyet eşitsizliği endeksi, çok boyutlu yoksulluk endeksi, güçlendirme, sürdürülebilirlik ve kırılganlık, insanî güvenlik, kişisel iyilik hali ve mutluluk algılaması, toplumsal ve medenî iyilik hali, nüfus bilimsel eğilim, insana yaraşır iş durumu, eğitim, sağlık, çevre, enformasyona ulaşma ve iletişim teknolojisi. İGEnedir? Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) 4 ilde afişli broşürlü kampanya başlattı. "Sigara içme, içiyorsan da bari izmaritini yere atma" enel Merkezi Mersin'de bulunan yurt geneli V j ö r g ü d ü bulunan Çevre Ve Tüketici Haklarmı Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Merkezi, Genel Başkanları Mustafa Göktaş öncülüğünde yeni bir kampanya ve girişimi başlattılar. Göktaş, "Tüm tüketici vatandaşlarımız bilmeli ki hor kullanılan, acımasız kirletilen çevre, doğa kendi yaşamlarını yok ediyor. Bu nedenle basit ama yapıldığı takdirde çok büyük çevresel, yaşamsal fayda görecekleri bir uygulamayı başlattık. Diyoruz ki, Sigara içme. İçiyorsan da lütfen izmaritini yere 1 atma. Bu bağlamda gel 500 izmariti bize getir, 5 lira götür" Göktaş, "Uygulama ilk olarak Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye illerinde bu gün itibari ile başlayacaktır. Toplanan izmaritler imhalan için ilgili Belediyelere bizim tarafımızdan tutanakla tesliın edilecektir. Buralarda başarı gözlemlenecek, daha sonra yurdumuzun tüm il ve ilçelerinde derneğimiz gönüllüleri aracılığı ile yaygın hale getirilecektir. Unutulmasm ki bir izmarit doğada 2 yılda zor kaybolmaktadır. Gençlere ve içenlere sesleniyoruz. Yere atmasın biriktirsinler 500 adet izmariti bize getirsinler 5 liray» bizden alıp gitsinler" dedi. Doç. Dr. MELİH BAŞ Endeks genel derecesinde 2005'e göre bir sıra aşağıdayız. Endeks genel derecemizin y | l l l k ortalama büyüme oranı, 19902010 döneminde yüzde 1,03 iken, 20002010 aralığında bu oran yüzde 0,76'ya düşmüş! Endeks bileşenlerine bakalım: KBUG derecemizle grubumuzun en üst sıralarında yer alırken, bu derecemizden insanî gelişme derecemizin farkı itibariyle yapılan hesaplamada durum acıklı: 26 puan ile grubumuzda başansızlıkta Kuveyt'ten sonra ikinciyiz! Diğer göstergelere de kısaca bakalım: Eşitsizlik durumuna göre düzeltilmiş İGE puanımız 0,679'dan 0,518'e düşmüş! Eşitsizliğin ölçümünde kullanılan Gini katsayımız 20002010 yıllan arasında 41,2 olmuş (100 en olumsuz durum). Cinsiyetle ilişkili eşitsizlik durumuna ait göstergede de 70. sıradan 77. sıraya düşmüşüz. Çok boyutlu yoksulluk endeksinde ise risk altında olan nüfusun oranı yüzde 19 (beş kişiden biri risk altında). Bu derece ile grubumuzda üst sıralardayız. Bir çevre göstergesi: kişi başına karbon dioksit salımı 1990'da: 2,6 ton; 2009'da: 3,6 ton! Bireysel iyilik hali ve mutluluk algısı ölçümü göstergesi: bireylerin yalnızca yüzde 44'ü yaşam standartlarından mutlu. Medenî ve toplumsal iyilik hali ve doyum göstergesi: suyun niteliğini doyumlayıcı bulanların oranı sadece yüzde 53 iken, eğitim sisteminden mutlu olanlann oranı daha da düşük: yüzde 50! Endekse ilişkin birçok eleştiri var. örneğin, 10.000 kişi başına düşen doktor sayısı, sağlık harcamalarının kişi başına düşen tutan gibi göstergeler, kapitalist mantıkla ele alınan ölçümlerdir. Kişileri hasta etmeyen bir toplumsalfiziksel çevreyi oluşturmak, koruyucu sağlık ağırlıklı çalışmak daha önemlidir. Hasta olunca tedavi olacak hekim bulunması değil. Kamusal ilaç fabrikalarını kapatıp, ilaç tedarikini çok ülkeli şirketlerden (ÇÜŞ'ler) yapınca artan ilaç giderleri nedeniyle artan sağlık harcaması iyi değil, tam tersine verimsizliktir. Benzer eleştiriler, İGE raporunun tümüne yaygın biçimde yapılabilmektedir. Endeks ve bilesenleri açısından durumumuz nedir? Endeksineleştirisi Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik raporunu açıkladı ^ y ı l önce BM'nin Küresel llkeler ^Sözleşmesini imzalayan Doğuş Otomotiv şimdi d e , tüm faaliyetlerinin insana ve çevreye saygılı olduğunu, etik kurallara uyduğunu bir raporla açıkladı. Şirket, bir yılda su ve enerji tüketimini azalttı, atıkları toplayarak 33 milyon TL tasarruf etti. Raporun sonuçlarını paylaşan Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, 'Sosyal sorumluluk ilkelerini yerine getirmek için tüm iş yapış biçimlerini değiştirdiklerini söylüyor. Acar "Artık dünyanın neresinde olursak olalım, etik kurallara bağlı olacağımızı, rüşvet yermeyeceğimizi, çevreyi ve insana en az zarar verecek şekilde işimizi yapayacağımızı ilan ettik' diyor. •• " İGE raporuna ait eleştiriler bir yana, rapora göre, Türkiye daha eşitsiz, daha mutsuz, daha cinsiyetçi, daha çevre düşmanı, yanlış raya girmiş hızlı birtren gibi gitmektedir. Ancak karbon salınımı artınca, sağlık giderleri (ÇÜŞ'ler açısından gelirleri!) artmış mıdır? Rakamlar da öyle söylediğine göre, Türkiye birilerini kalkındınyor, kalkınmıyor!. . Ne yapmalı? Neyi Değiştirmeli! Sonuç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog