Bugünden 1930'a 5,447,416 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyct 27 Kasım 2010 Cumartesi Şehri, Yeniliği, Üretimi Sürdürülebilir Kılan Proje: "Made in Şişhane" "Made in Şişhane" üretim ve tasarım birlikteliğinden yola çıkan, bölgedeki küçük üreticinin birikim ve ilişkiler sistemini değerlendirme amacı taşıyan ve yaratıcılığı ön plana çıkaran bir proje. Aslı Kıyak îngin'e göre tstanbul yaratıcı endüstriler için ciddi fırsatlar sunuyor. Ü NİHAN GÜRDENLİ I stanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 1112 Kasım 2010 tarihlerinde, Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle, "21 Yüzyılda Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler Sempozyumu" düzenlendi. Yaratıcı kültürün ve bakış açısının, yeni bir kentsel kalkınma stratejisi olarak ele alındığı Proje çerçeveslnde çeşitli atölye çalışmaları da düzenlenerek, semtin üretim ağı tanıtıldı. sempozyumda, var olana ve üretilene katma değer kazandırma yoluyla, yaratıcılığın nasıl bulunabileceğini sorgularken şu günlerin politikalannın, çıkış yolu olabileceğini belirtiyor. kalkınmanın anahtarı olabileceği tartışddı. popüler kavranıı "kentsel dönüşüm"e de Buradaki üretimin birçok da avantajı var Sempozyumun konuşmacılarından biri de alternatif bir yaklaşım getiriyor. Yerel ve küçük aslında. Hammaddesiyle üretim aşamalarıyla, "Made in Şişhane" projesinin koordinatörü, üretimi yaratıcı şekilde yenilemek ve bütün bir ağ söz konusu. Depolama masrafı yok, mimar ve tasarım yöneticisi Aslı Kıyak tngin'di. sürdürülebilir kılmak, semti, üretim ağını ve pazarlama veya katalog yok! Üreticilerin, tngin, Istanbul'un, ışıklandırma sektöründe birikimini muhafaza etmek yani Şişhane'yi kümelenme sonucu zaten şehirde görünürlükleri köklü bir geçmişe sahip olan, ancak, gelenek ve yaşatmak, projenin özü. var. Esnek yapılı, kente nüfuz etmiş, çok üretim ağının oluşturduğu özgün dokuyu seçenekli bir fabrika yapısı gibi adeta. Küçük Hükümet ve belediyelerin tüketim odakh kaybetme tehlikesi altındaki semtleri Galata ve alanlarda hızlı şekilde, bürokrasiye takılmadan turizm projeleri, öte yandan Uzakdoğu Şişhane'yi tanıttı ve projesinden bahsetti. firmasmı kurabilen küçük üretim, genelde mallannın düşük fiyatla piyasaya girmesi, hem "Made in Şişhane" üretim ve tasarım mekan hem de üretim bakımından küçük üretimi çevreye zararlı görülüp ekarte edilmeye birlikteliğinden yola çıkan, bölgedeki küçük çalışılıyor. Oysa sürülmeye değil, geliştirilmeye ve üretim bölgesini yıpratan etkenler. Bölgedeki üreticinin birikim ve ilişkiler sistemini Ûıtiyaçlan var. üreticinin kent dışına çıkanlması ve semtin değerlendirme amacı taşıyan ve yaratıcılığı ön Yaratıcı şehirler ve üretime katma değer turizm bölgesi plana çıkaran bir proje. Aslı Kıyak îngin'e gore eklemenin gerekliliğinin tartışıldığı yapılmasındansa, Şişhane Istanbul yaratıcı endüstriler için ciddi firsadar sempozyumda, böylece, "Küçük üretim, yaratıcı bu şekliyle korunmalı sunuyor. Bunu oluşturansa, büyük sanayi endüstri için ne sağlayabüir?" sorusuna da cevap diyen lngin, dışında, küçük üretimin sürmesini sağlayan arandı. Uzakdoğu'nun piyasaya mekanlar. Buralarda kümelenmenin ve "ağ Bir sonraki adım olarak da "Made in etkisiyle kepenk indiren yapısı"nın önemi büyük. Proje, tasarım ve Kapalıçarşı"yla Haliç'in ötesine sıçrayıp, . veya kendisi de yaratıcılığın, küçük ölçekli genişleyerek ilerlemenin üretimden vazgeçip Çin bir üretim bölgesinin peşinde. malları satmaya başlayan "Made in Şişhane", 2006'dan sürdürülebilir üretici için, tasarım beri çeşitli etkinliklerle, kalkmmasına nasıl sergilerle sürüyor. katkıda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog