Bugünden 1930'a 5,475,680 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyvt 27 Kasım 2010 Cumartesi ü r dü r ü iiü "Olağanüstü Işler Yapmak tçin Mükemmel Bir tnsan Olmak Gerekmiyor" Endüstri Yüksek Müh. Sürdürülebilir Yaşam Danışmanı aysenen9nOyaftoo.com www.surdunıleblliryasam.blogspotcom BIONEERS yok olmuş. Eğer Alan Watson Featherstone 20 sene önce ortaya çıkıp 'Kaledonya ormanlannı yaşatacağım' demese belki bugün orman tümüyle yok olacaktı. 1989 yılında Trees for Life vakfını kuran Featherstone gönüllüler ve destekçilerin yardımıyla 800,000 ağaçuı dikilmesini sağladı. Alan Watson'un öyküsü, Yuvarlakçay'daki ağaçları korumak için seferber olan köylüleri ve ormanları ticari kar hırsından korumak için mücadele veren daha nicelerini hatırlam ve onlara destek olmak için seferber olunması gerektiğini düşündürttü. Kendisi öncü bir çevreci, yazar, meditasyon ve TaiChi eğitmeni, 60larda başlayan çevre hareketini başlatanlardan, Friends of Earth çevreci kuruluşun kurucu üyesi, emekli profesör ve Beyaz Saray'm ilk ekolojist danışmanlarından. John P. Milton öyküsünde, Amerikan Kızılderililerinin gizemli ritüeli "vision quest"i ve insanlar üzerindeki inanılmaz etkisini anlattı. Bu ritüel, insan hayatında bir dönüm noktası. Her insanın dünyaya bir amaç • AYŞEN EREN B ioneers, insanlığın ve dünyamn karşıkarşıya olduğu sorunlara yaratıcı ve çarpıcı çözümler bulan girişimcileri tanıtan konferanslar düzenliyor. 21 yıldır Amerika'da düzenlenen bu konferanslar, Kasım ayında okyanus ötesine taşındı ve ilk defa Avrupa'da îskoçya'da yapıldı. Bu konferansa Findhorn Ekoköyü evsahipliği yaptı. Bu sıradışı konferansın düzenlendiği Fîndhorn Ekoköyü de sıradışı bir yer. 49yidönce ruhani bir topluluk olmak üzere biraraya gelen kişiler, doğa ile uyumlu bir yaşam tarzı benimseme karan ile Findhorn Ekoköyünü oluşturdular. Zaman içinde Findhorn Vakfı'nı, Findhorn Yayınlanm, eğitim çalışmalarını yürüten Ayşen Eren Findhorn Üniversitesi'ni kurdular. Global Ekoköy Ağı'na bağh olan Findhorn yenilikçi eğitimleri ve deneyimli eğitmenleri ile alanında tanıntyor. Bioneers 1990'da Kenny Ausubel ve Nina Simons tarafından kuruldu. Kenny ve Nina'nın yarattığı bu sözcük, doğan yeni bir kültürü temsil ediyor. Bioneers, hayatın çok farklı alanlarından gelen, doğal sistemlerin nasıl çalıştığını anlamak için yaşayan sistemleri derinlemesine inceleyen ve doğal işletim sistemlerini, yaşamsal ağlara zarar vermeden insanlığa hizmet edebilmek için taklit edcrek kullanan sosyal ve bilimsel mucidler olarak tanımlanıyor. Bağlanu kurma, karşılıkh ahşveriş ve dayanışma amacıyla çok farklı kişi ve projeleri biraraya getiren Bioneers konferansları, bölgesel, ulusal ve uluslararsı düzeyde stratejik ağları birleştirerek sosyal sermayenin gelişmesine katkı sağlıyor. Konferans hem katdımcıların zengin katkıları hem beyin fırtınaları, uygulamah atölyeler, oyunlar, şiir ve müzik gösterileri, şarkı ve danslar ile yenilikçi, üretken ve verimli geçti. Konferansta en sık kullanılan ifadelerden biri, "Öykü anlatmak" oldu. Çünkü öykü anlatmak, sunum yapmaktan daha samimi ve kapsamlı bir eylem. Bioneers konferanslarının amaçlarından biri iyi öyküleri paylaşmak ki bunlar umudu beslesin, başkalarını yüreklendirsin ve kendimizi yeniden değerlendirmemizi sağlasın. Tarihi Kaledonya ormanları bir zamanlar îskoçya'da çok geniş alanlara yayılmışken bugün toputopu %1'lik bir alana sıkışmış durumda. Ormanın %99'luk bölümü ağaç kesimleri sonucu, bitki örtüsü, yaban hayatı ve ekolojisi ile birlikte Bioneers 1990'da Kenny Ausubel ve Nina Simons tarafından kuruldu. Kenny ve Nina'nın yarattığı bu sözcük, doğan yeni bir kültürü temsil ediyor. için geldiğine inanan Kızılderililer, bunu öğrenmek için doğaya tek başına çıkıyorlar. Yanlarına hiçbir şey almadan, genelde oruç tutarak yaşıyorlar. Ritüel kişiye bir hayvan kılığına bürünmüş ruhun scslenmesi ile son buluyor ve gördüğü imge kişiye hayat amacını hakkında ipucu veriyor. Toplantmın en etkileyici karakterlerinden biri Budist rahip Pracha Hutanuwatr idi. Kendisini geleneksel Asya kültürüyle yetişmiş, yeşil, ruhani, anarşist, sosyalist, şiddet karşıtı olarak tanımladı. Pracha, ekonomik gelişime, modernliğe, toplumlara hükmeden canavarları yetiştiren modern eğitime inanmıyor. Üç kavramın gözden geçirilmesi gerekiğini söylüyor: gelişim/kalkınma, bilgi, mutluluk. Gelişim/kalkınma sömürü sistemine ait bir olgu. Bu nedenle yeniden tanımlanması gerekiyor. Gerçek bilginin kütüphanede olmadığını, kollektif olarak toplumlar tarafından yaratildığını iddia ediyor. Pracha'ya göre tüketim kültürünün şartlandırdığı "daha çoğa sahip olursam daha mudu olurum" inanışı yanlış. Yerli halkların Baühların söylediği gibi gelişmemiş oldukları doğru değil. Çünkü yerli halkların gelişmeleri gerekmiyor. Onlar bu haliyle gelişmişler. Ayrıca ekonomik durgunluk, siyasi dengesizlik gibi olumsuz Başlattığı kampanya algılanan durumların iyi ile dünyamn en fakir 42 olduğuna inanıyor. ülkesinin $100 milyon Başlattığı kampanya ile dünyamn en fakir 42 borcunu sildiren, 2009 ülkesinin $100 milyon yılında Ekolojist Magazin borcunu sildiren, 2009 tarafından yılın vizyoneri yılında Ekolojist Magazin tarafından yılın vizyoneri seçilen, Advocacy seçilen, Advocacy International'dan Ann International'dan Ann Pettifor, anlattığı öykü ile Pettifor, anlattığı öykü ile finans sistemine finans sistemine bakışımızı I» bakışımızı değiştirdi. değiştirdi. Endüstri, işçi ve sendikalar ile yeşil hareketin, ekonomik sektörü değiştirmek için ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Bankaları kontrol altına almamız gerektiğini söyleyen Ann Pettifor'e göre bunu daha az kredi kullanarak yapabiliriz. Kredi kullanmanın CO2 salınımlannı artırdığının altını çizdi. Yani daha az kredi kullanarak dolayısıyla daha az harcayarak küresel ısınmayı yavaşlatabiliriz. Konferansa katılan Transition Town (Dönüşüm Şehirleri) hareketinin mucidi Rob Hopkins, küresel ısınma ve tükenen fosil yakıdarın yaratacağı kanşıklıklara ve zorluklara hazırlanmak için yapılabüecekleri özetledi. 2006 yılında başlayan Transition Town hareketına 600 civannda yerleşke ve grup katılmış durumda. însan ve değişim odaklı hareketin temeÜndeki modeli anlatan Rob Hopkins, sosyal girişimciliğin önemini vurguladı ve Transition hareketini sosyal girişimcilik okulu olarak tanımladı. Bioneers konferasını dönüşüm ve değişimi nasıl başarabiliriz sorusunu tetikledi. Konferansın en çarpıcı ifadeleri, "Kendi finansal ve ekolojik borçlarımızı çocuklarımıza bırakamayız" "Olağanüstü işler yapmak için mükemmel olmamız gerekrniyor", "Hayal kurmah ve hayallerimizin peşinden gitmcliyiz", "Birlikte, her beraber" oldu. Bioneers konferansı, benzer konferans Türkiye'de düzenlense nasıl oldurdu sorusunu akla getirdi. Türkiye'de gizli kalmış kimbilir nice öncü kişi ve kuruluşları tanıma, olağanüstü öykülerini dinleme imkanı olurdu. Bu mücadele eden, emek verenlere güç verir, gelecek nesillere ilham olurdu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog