Bugünden 1930'a 5,447,416 adet makaleKatalog


«
»

27 Kasım 2010 CumartesL Biyoçeşitliliği Korumada DevAdım... 2020 yılına kadar belirlenen hedeflere göre, dünya genelindeki k toprakların yüzde • 17sİ ve [ ] f okyanusların yüzde 10'u koruma altına alınacak. Balıkçılığa kota getirilecek ve türü tükenen balıkların avlanması yasaklanacak. Verimli tarım arazilerinin kaybedilmesi önlenecek. • aponya'nın Nagoya kentinde 193 ülkenin katılımıyla yapdan toplantıda, kara ve okyanuslarda ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunması için yol haritası üzerinde anlaşma sağlandı. r Birleşmiş Milleder Biyolojik Çeşitlilik Conferansı'nda canlı türlerinin yok olmasını önlemek amacıyla alınabilecek önlemler iki hafta boyunca tartışıldı ve sonunda 193 ülke temsilcisi uzlaşmaya vardı. Gündem konusu "Biyolojik Çeşitlilik" olarak belirlenen konferansta, biyolojik çeşitliliğin azalmasının tüm dünyayı ve insanlığı nasıl etkileyeceği dünya kamuoyuna çeşitli ömeklerle anlatılmaya çalışıldı. Dünyadaki canlı türlerinin yok olmasını önlemek BM Bbyü Hedefleri arasında yer alıyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) verilerine göre, dünyada her sekiz kuş türünden biri, her beş bitkiden biri ve her dört memeli hayvan türünden biri yok olma tehdidiyle karşı karşıya. yüzde 10'u koruma altına alınacak. Balıkçılığa kota getirilecek ve türü tükenen balıkların avlanması yasaklanacak. Verimli tarım arazilerinin ' kaybedilmesi önlenecek. Japonya Çevre Bakanı Ryu Matsumoto, konferanstan çıkan kararları başarı olarak nitelerken, Almanya Çevre Bakanı Norbert Röttgen de alınan kararların dünya genelinde bir gelişmeye işaret ettiğini kaydetti.Konferansı yakmdan takip eden çevre örgütleri yetkilileri de, Japonya'dan çıkan karardan memnun. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Başkanı Jim Leape, Nagoya Protokolü'nün tarihi bir sonuç olduğunu ifade etti. Leape, " Bu dünyanın biyolojik çeşitliliği ve bu yolla da kendi yaşam ilkelerini garanti aünak için güçlü bir işaret" dedi 2020 için 20 hedef belirlendi I A Jagoy<* daki anıaç 2020 'ye kadar 1 V geçerli olacak bağlayıcı önlemler kararlaşlırmaktı. Sonuçta 20 hedef üzerinde uzlaşı sağladı. 1992 tarihli Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 'ne hiçbir zaman taraf olmayan ve Nagoya 'daki konferansa da sadece "gözlemci" statüsiiyle katılan ABD dışmdaki ülkeler, doğal türlerin korunmasına ilişkin yeni bir çerçeve benimsemiş oldular. Kahul edilen yirmi maddelik "Stratejik Plan " kapsammda 2020 yılına kadar biyolojik çeşitliliğin yokoluş hızınm yavaşlatılması hedefleniyor. Asltnda 2002 'de düzenlenen "BM 6. Biyolojik Çeşitlilik Konferansı "nda (CÖP6) bu hedef, 2010 için konmuştn. "Biyolojik Çeşitlilik Yılı" olarak belirlenen 2010'da istenen başarıya ulaşılamadı. Öyle ki, 2010 yılı "Biyolojik Çeşitlilik Yılı" olarak belirlenmişti. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) verilerine göre, dünyada her sekiz kuş türünden biri, her beş bitkiden biri ve her dört memeli hayvan türünden biri yok olma tehdidiyle karşı karşıya. tşte . böylesi ciddi tehditler karşısında, Nagoya'daki konferansın önceliği 2020 yılına kadar geçerli olacak bağlayıcı önlemler Şimdiyse, imzalanan anlaşma, 20 kararlaştırmaktı ve bu kez maddelik hedejlerle çok daha belirli başan sağlandı. hale getirildi. Tespit edilen Nagoya'daki BM hedeflerden bazıları şunlar: konferansı, Kopenhag'daki Dünya genelinde koruma başarısız iklim konferansının altındaki toprak alanımn %13,5'ten teşkil ettiği kötü emsal %17 'ye. koruma altındaki okyanus nedeniyle umut verici alammnsa %1 'den %10'a çıkarılması, bulunmuyordu. îklim Dünyadaki yaşam alanlarımn konusunda aylardır yeni bir (ormanlar, savanlar, kayahklar vs.) sözleşme belirleyemeyen yok oluş hızınm düşürülmesi, devletlerin, canlı türlerinin yok Doğamn zararma olan olmasıyla nasıl mücadelc sübvansiyonların, biyolojik çeşitliliğe edebileceği tartışma konusu uygun olmayan teşviklerin olmuştu. Ancak beklenenin kaldınlması, aşamah olarak aksi gerçekleşti ve 193 devletin azaltılması ya da değiştirilmesi, temsilcileri, 20 hedef üzerinde uzlaşı sağladı. Balıkçılığm sürdürülebilir şekilde yürütülmesi, 2020 yılına kadar Bozulan ekosistemlerin %15'inin belirlenen hedeflere göre, onanlmast. dünya genelindeki toprakların yüzde 17'si ve okyanuslann Finanstnan Desteği Stratejik planın öngördüğü koruma önlemlerinin alınabilmesi için aktarılacak olan finansal kaynak, öncelikli olarak 2012'ye kadarki ihtiyaçları değerlendirmek üzere kurulacak bir çalışma grubu tarafından yönlendirilecek. Japonya, önümüzdeki üç yıl içinde 2 milyar dolar bağışlayacağını duyururken, biyoçeşitliliğin korunmasına önceden yıllık 100 milyon euro aktaran Fransa da 2013'ten itibaren yılda 500 milyon euroluk katkıda bulunacağını açıkladı. Doğrudan bağışlar dışında seferber edilecek finansal araçlarsa netleştirilmedi. Sonuç olarak, varılan anlaşmanın umut vaadetmesine rağmen, yaptırımlannın zorlayıcı olamayacağı yönünde eleştiriler de varlığmı koruyor. İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog