Bugünden 1930'a 5,447,416 adet makaleKatalog


«
»

27 KASIM 2010 CUMARTESİ7 PARASIZ ÖZEL EK aşam S ü ' r d ü r.ü 1 e b i I i r Cumhuriyet Biyoçeşitliliği Korumada Dev Adım... SAYI: 16 193 ülke, kara ve okyanuslarda ekosistem ve biyoçeşitliliğin koruntnası için yol haritası üzerinde anlaştı. 2020 yıhna kadar belirlenen hedeflere göre, dünya genelindeki toprakların yüzde 17'si ve okyanusların yüzde 10'u koruma altına alınacak. Balıkçılığa kota getirilecek ve türü tükenen balıkların avlanması yasaklanacak. Verimli tarım arazilerinin kaybedilmesi önlenecek. • sayfa 4 Kadına karşı şiddete 'dur' demek için... fürktye öldiirüL Kadı tehdit oluşturuyor, Her üçt fiziksel şiddet gördüğü biliniy toplumsalyumyı dindirmek içtifi görev ve sorumluluk düşüyor. Kt sığınma evlerinin sayısıntn arttırılmdı Mor Çatı 'ya destek işin bir boyutuy bir diğeri ise toplumsal cinsiyet eşitliği konnsunda bilinçlendmci projetere veritecek hibe destekler... I Doğal sitlerin yasal tahribatı Doğal sit alanları Çevre Bakanlığt 'na dcvrcdilirse: 1234 doğal sit alamnın statüsü kalkacak. Tasarı ile doğayı koruyan bir yasal yapı olmayacak. Maden, kentleşme, eıterji gibi yatmmlar doğayı ne ö'lçüde tahrip ederse etsin ayrıcalık " ^Made in Şişhane" fı f * f kazanacaL ;j say fa 23 Proje, tasarım ve yaratıcıhğın, küçiik ölçekli bir ürctitn bölgesinin sıırdüriilebiUr kalkınmasına nasıl katkıda bulunabileceğini sorgularken şu günlerin popüler kavramı * *j "kcntsel db'nüşüm "e de alternatifbir yaklaşım ı getiriyor. ^ Q s a y f a 4 1 '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog