Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Cu Yılın en iyi teknolojik bulu; Uçan arabalar! Sıtma mikrobu taşıyan sivrisinekleri avlayan lazerler! Bu sayımızda bilim, teknoloji ve sanatta 2010 yılının en yararlı (ve en ilginç) olaylarına ve ürünlerine yer veriyoruz. çöpe atılan nesnelerin hemen hemen tümünün değerlendirilebileceği somut bir örnekle ortaya konulmuj oluyor. NeoNurture Kuvöz Amcrika'da üniversite öğrencilerinin geliştirdiği NeoNurture adı vcrilen kuvöz, kullanılmıs, otomobil parçalarından yararlanarak üretilmij. Yatağm başucundaki ışık ısı üretiyor; modifiye edilıniş gösterge panosu vantilatörü havayı dolaştınyor; otomobil kapısının açık olduğunu bildiren alarm ve sinyal lambaları sistcmleri ısıtına mekanizmasında bir arıza olduğu zaman hemşireleri ses ve ışık ile uyarıyor. Cihaz enerjisini motorun çevirdiği bir aküden sağlıyor. Otomobil üreticileri, ögrencilerin hurdaya çıkmış parçalardan ürettikleri kuvöze Yılın En Yararlı ve En Yaratıcı Ödülü'nü layık gördüler, İlk yapay hücre Craig Venter çalışrnalanyla bu yıla da damgasını vurdu. Venter'ın son başarısı sıfırdan canlı bir bakteri yaratmasıydı. Biyolojik bir Lego İnşaatçısı gibi, bir takım kimyasalları raftan indirerek, 15 yıl gibi uzun bir dcnemeyanılma deneyiminden elde ettiği bilgilerden yararlanarak, bir bakterinin genonıunu yeniden yaratmayı bajardı. Sonuçta bakteri J 'canlanarak", normal bakteriler gibi boliinüp çoğalmaya başladı. Venter, bu sekilde yaratılnıış bir yapay yaşamın biyoyakıt üretiminde vc ajı geliştirmede kullanılabileceğini umuyor. İngilizce öğreten robot Güney Kore'de öğrencilere İngilizce öğretmesi için yaklaşık 30 bin yabancı istihdam ediliyor. Bu biiyük gider kalemini kısmak isteyen Güney Korc yönetimi şimdi bu görevi İngilizce konuşan robotlara yüklemeyi planlıyor. Geçen yıl birkaç okulda robot öğretmenler görevlendirildi. Bu yılı sonunda hükümet okul sayısını 18'c çıkartmak istiyor. Bu projenin kendilerini ijsiz bırakacağı endişesi taşıyan İngilizce öğretmenleri aslında haklı. Uzmanlar kısa süre içinde yabancı öğretmenlere gerek kalmayacağını söylüyor. simülatörlerin gclistirilme yapay organ üretmesini kc lim insanları, normal bir s ma ve verme fonksiyonun len yapay sıçan akciğeri gı ratılmasmda en kritik aşaı için kemik çatısının oluşt dokularının, kan damarı a Daha sonra bunlara kök h kimyasallar ile desteklend oksijen alıp, karşılığında 1 normal akciger gibi çalışn bu organı daha biiyük bir akciger kanseri ve amfizer ciğer dokusu yapayı ile de Yalan söylem programlanm Cankurtaran robot EMILY (Emergency Integrated Lifesaving Lanyard) adı verilen robotik cankurtaran botu, dalgalı bir denizde saatte 39 kın lıız ile yol alabiliyor. Girişimcimühendis Tony Mulligan tarafmdan geliştirilen bot, insan cankurtaranlara oranla 15 ınisli daha hızlı yol alıyor. Minik bir elektrik motorundan güçalan 1.2 metre uzunluğundaki bot, Kaliforniya'daki Zuma Plajı'nda başarıyla denendi. Şimdilik uzaktan kutnanda ile yönetilen bot, gelecek yıl lPhone cihazı ile birlikte kullanılacak. EMILY, gelecek yıl bu sayede su alttndaki ve su yüzeyindeki nesneleri haber verecek. Square: Ödeme platformu •*b Susuz(neredeyse) çalışan çamaşır makinesi Yıkama evrasinde bir iç ve dış tambur dönen kirli çamaşırlarla boncukları birbirine kanştınr. Dış tambur ijurur; böylo. ^e çamaşırlar . " '.dja'boncukiar •.; birbirinden * j \ , ayrışır. ifMNKYikama evresinde kirleri emen boncuklann tümü ça, maşırlardan ayrılır. ( ; Geride kalan %1ora < nındaki boncuk da çamaşırların *geri kazanma kazanına" sil ' kelenmesiyle çama , : şırlardan ayıklanır. •I Çamaşırla nn üzerinde boncuk kalırsa elektrikli süpürge ile toplanır. Plastik kürk manto Pek çoğumuz satın aldığımız giysilerin etiketlerini tutmaya yarayan plastik çengellcri hemen söküp atarız. Fakat Maison Martin Margiela Artisanal'ın paltosu bu plastik çengellerin 29 bin tanesine yepyeni bir kullanım alanı yaratıyor. Fransa'nın bu avangart modacvi 42 saatlik bir çalışmanın sonucunda bu plastik çengelleri deri bir paltoya işlemiş ve ortaya yapay bir kürk manto çıkartmış. Böylccc Twitter'ın yaratıcılarından Jack Dorsey §imdi yepyeni bir buluşa daha imza atıyor. Square adı verilen ödeme platformu, akıllı tclefonlara takılan küçük bir manyetik kart okuyucusu yardımı ile herkesin kredi kartlarını işlemden geçirebilmesine imkân tanıyor. Nakit ödeme yapmak istemeyen tüketiciler için gcliştirilen sistemde, çıktı için beklemeye gerek kalmıyor. Tüketici şjem sonunda ekrana imzasını attığı zaman Square, ödeme bilgilerinin bir kopyasını epostanıza doğrudan gönderecek. Atlanta'daki Geoı Enstitüsü'nden robot biliı edebilen ve bu çelişkidcn yolu bulan bir algoritmad ligtirdiler. Bu robotlar peş olduğunu fark ettiği anda bırakıyor, hatalı iletişim 1 mandan saklanarak kurtu rilmesinde temel amaç asl işlevlerinde yardımcı olm ma becerisi sayesinde takı kolaylık sağlıyor. Laboratuvarda geliştirilen akciğerler Vücut parçalarını laboratuarlarda üretmek genellikle bilimsel gerçeklikten çok bilim kurgunun kapsama alanı içindedir. Ne var ki bu dengc artık değijiyor. Vücut koşullarını gerçeğe yaktn bir şckilde taklit eden biyo Otoyollara gc şarjörler Kore İleri Teknoloji Enstitüsü'nden mühendisler, yollara elek5 trikli şeritler dö§eyerek, yolu kullanan elektrikli araçlara enerji nakleden bir sis tem kuruyor. Seoul'ün güneyinde Gwacheon parkında deneme çalışma sistemin, gelecekte elekn gınlaştıracağı düşünülüyc araçlardaki akülerin lxıyu küçülecek ve maliyetleri I Yalnızca ABD'de her yıl çamaşırların temizlenmesi için yaklaşık bir trilyon litre su harcanıyor. İngiliz şirketi Xeros Ltd., su tükctimine sınır getirmek için birden fazla kereler kullanılabilen, kiremici naylon boncuklann temizleme gücünden yararlanan yeni bir çamaşır makinesi üzerinde çahşıyor. Makine, normal «.amaşır makinelerinin kullandığı suyun %90'ından daha az su harcıyor. Makinenin ticari versiyonu gelecck yıl piyasaya çıkacak. Hem çuvre kirliliği hem de su faturaları açısından çok yararlı bir ürün. O
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog