Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

itur +arçellk Altmbaş Artık Avealılara en iyi markalarda eörülmemiş avantajlar var. Kırmızı gözlüklü binterce noktaya Siasizdef.rsatlanyakalay.n N İ de olsa hayat Avealıya guzel. www.avea.com.tr/avantajavea Kampanya 10 Kaaın 31 Aralık tarihteri arasnda geçerlktir. Kampanyadan tüm Avea aboneteri yararlanabülr. Kampanya bitiş taritıleıi ve koşulları maıka bazında dejlşkllk gösterebülr. Kampanya kapsamında sunulan teklitler her marka taratından belirlenen kojularda geçerli olacaktr. Bu kompanyn kapsarnmdoki teklifler Avea veya mackalarm bajka bir kampanyası He bMe$tlrilemez. Kampanyadan faydalanmak kin ilgili MARKA adm y«|). 5060a SMS gândermeniz ve cep telef onunuza gelecek sltıe He kampanyaya dahil olan markanm yetkllllerine göstermeniz veya web »teskıdekl agll alana giriş yapmamz gerekmektedk. 5060a gönderilen kısa mesaj KOV ve ÖİV dahil 0,40 TL olatak üacllcndirilir. Avea kısa mesaj fiyatlannda meydana gelebilecek değişikHkleti yansıtma hakknı sakh lutar. Avea ve kampanyaya katılan markanm kampanya ile ilgili olarak usulünc uygun şekiktc duyuımak kaydıyla degişiklik yapma hakkı sakMr. Kampanya hakkında detaylı Mgiye ulaşmak Için wwwjveafom.tr/avantajavea adresini ziyaret edebilirsiniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog