Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

2 8 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ Ukraynalı kızlarUkraynalı genç kadınların örgütü FEMEN Kiev sokaklarında "Ukrayna Genelev Değil" dövizleriyle dolaşıyor. FEMEN eylemcfleri, yabancı turistlerle konuşup onlara seks turizminin zararlarını anlatıyor. Genç kadınlar, bir süredir "Avrupa'nın Genelevi" olarak görülen ülkelerinin ve tüm Ukraynalı kadınların imajını değiştirmek için mücadele ediyor. "Ukrayna Genelev Değil!" Bu slogan yaklaşık bir yıldır Kiev sokaklanndan dünyaya yayılıyor. Ukraynalı bir grup genç kadın ülkelerinin bir fuhuş merkezi olarak görülmesine karşı eylemleriyle seslerini yükseltiyorlar. Ülkede fuhuşun boyutlan ve özellikle genç kadınlarla kız G A M Z E çocuklan üzerindeki etkileri dehşet . verici hale gelmiş. Anna Gutsol ve E R B I L arkadaşlan da buna tepki olarak 2008 Temmuzu'nda harekete geçmişler. D E N İ Z örgütleri FEMEN, kadınların sorunlan R F R K T T A V ^ e ilgili başka eylemlerin yanmda D C n r\ I M T ö z e j]jHe seks turizmini hedef alan eylemler yapıyor. Kendilerini "toplıunsal bilinçlenme ve eylemlilik, entellektüel ve kültürel gelişim ilkeleri temelinde birleşmiş genç kadınlann hareketi" olarak tanımlayan FEMEN üyeleri, Ukrayna'daki toplumsal hareketlere yeni bir standart getirdiklerini söylüyorlar. Avrupa'daki en büyük ve en etkili feminist hareket olmayı planhyorlar. FEMEN amaçlannı, "Ukrayna'nın yakıcı toplumsal sorunlanna, özellikle doğrudan Ukraynalı kadınlann çıkarlannı etkileyen sorunlara tepki göstermek ve bunlarla ilgili etkin olmak. Ukrayna kadınlarmın fîziksel ve zihüısel sağlığını tehdit eden olumsuz etkilere karşı harekete geçmek. Toplumu Ukraynalı kadınlann sorunlan ve gündemleri hakkında bilgilendinnek. Ukrayna'daki genç kadınlann entelektüel ve ahlaki niteliklerini, liderlik meziyetlerini geliştirmek. Ukrayna'nın imajını 'kaduılar için büyük firsatlann ülkesi' olarak inşa etmek. Ukrayna topraklannda daha büyük ölçekli kampanyalar için başka uluslararası kadın örgütleriyle işbirliği yapmak" olarak sıralıyor. Örgütün lideri Anna Gutsol ile FEMEN'i ve faaliyetlerini konuştuk. Kadınlara özel vagon - FEMEN ne zaman ve ııasıl kuruldu? Nisan 2008'de kızlar ve ben daha önce benzeri olmayan bir kadın hareketi oluştunnaya karar verdik. Bütün burilar bir kızlar partisinde gerçekleşti. Fikir böyle ortaya çıktı. Çıkarlanmızı koruyacak, bizim gibi sıradan kızlar için ilgi çekici olacak bir örgüt yaratmak istedik. Örgütümüzün yola çıkış tarihini ise, Kiev'de sokaklara çıkıp sözümüzü söylemeye başladığımız tarih olan Haziran 2008 olarak görüyoruz. - Ne tür kampanyalar organize ediyorsunuz? Bir yıh aşan faaliyetlerimiz süresince çok sayıda kampanya ve eylem gerçekleştirdik. Asıl kampanyamız seks turizmi ve fuhuşa karşı yürüttüğumüz ulusal ölçekli bir kampanya: "Ukrayna Genelev Değil!". Bu çerçevede çok sayıda protesto eylemi gerçekleştirdik. Türk Büyükelçiliğinin önünde yaptığımız eylem de bunlardan biriydi. Yine içişleri bakanlığı önünde seks turizmi işi yapan bir Amerikan vatandaşına karşı eylem yaptık. Erkeklerin cinsiyetçi ve aşağılayıcı tutumlannı karşımıza aldığunız kampanyalanmız da var. Cinsellik konusunda spekülasyonlar yapan Ukraynalı kepaze bir yazar ilk "kurban"ımız oldu, eylemcilerimizden biri olan Alexandra Shevchenko onun suratına pasta attı. Kızlara, erkekler size kaba ve kötü davrandığında cesur olun ve onlan polise götürmekten korkmayın, diyoruz. Kadınlanmıza saygısızlık yapıldığmda böyle davranılması gerektiğine inamyoruz. "Pembe Vagon" isimli bir diğer kampanyamız yakmda başlayacak. Metro yolculuğunu güvenli ve eğlenceli hale getirmek ve cinsel tacizden korunmak için yabuzca kadınlara ait bir vagon olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aynca etki-tepki eylemlerimiz oluyor, toplumun gündemine giren konularda tepkiler veriyoruz. örneğin, parlamento seçimlerinin erkene alınmasına bir tepki olarak "Kirli Oyunlar" diye bir sokak eylemi yaptık. Seçimin öne çekilmesini kesinlikle saçma, ülkemiz için gereksiz ve maliyeti yüksek bir adım olarak görüyoruz. Bir diğer eylem "Büyük Duş" eylemiydi. Bu da Kiev'de yazlan gerçekleşen sıcak su kesintilerine karşıydı. Haftalarca süren kesintilerden özellikle pansiyonlarda kalan öğrenciler olumsuz etkileniyordu. sokakta &1EN Erkekler! Bize saygı duyun - Ukrayna'da seks turizmi sorunu nasıl ortaya çıktı ve gelişti, kız öğrenciler üzerindeki etkileri neler oldu? Sorun ilk kez FEMEN tarafından ortaya kondu. Yalnızca bizim çabalarımızla sorun üzerine büyük bir dikkat çekildi, Ukrayna ve dünya medyasında yayıldı. Ukrayna yönetimi bu sorundan bu şekilde bahseder oldu. Sorunun boyutlan dehşet ve endişe verici. Ukrayna, Avrupa'nın Genelevi imajına sahip. Biz bunu istemiyoruz ve buna kârşı mücadele edeceğiz. En korkuncu genç kızlar, öğrencfler ve kız çocuklarının seks endüstrisine dahil olmaları. Düzenli seks turistleri profesyonel fahişeleri tercih etmiyor. Bir safarideymişçesine avlayacakları genç, masum ve deneyimsiz öğrencilerin peşindeler. - Neden özellikle Türk turistleri hedef alıyorsunuz? Türkiye'nin insan hakları sorunları olduğu tüm dünyanın bildiği bir şey. Her gün Türkiye'de seks kölesi haline getirilmiş Ukraynalı kızların serbest bırakılmasıyla ilgili haberler okuyoruz. Kentlerimizin sokaklarında Türk erkeklerinin nasıl davrandığını görüyoruz, çoğu Ukraynalı kızlara saygı duymuyor, onlara kötü sözler söyleyerek, elle müdahale ediyorlar. Kiev'de 1200 kız öğrencinin katıldığı bir araştırmada, bunların yüzde 67,5'inin yabancı turistlerden kirli teklifler aldığını ortaya çıkardık ye bunların çoğu Tüfk erkekleriydt. Yabancı düşm&ffl değfliz ve tüm Türk erkeklerinin kötü olmadığını da biliyoruz ancak seks turistlerinin çoğu Türkiye'den geliyor. Türk erkeklerini hedef alıyoruz ve onların Ukrayna ve Ukraynalı kadınlar hakkındaki görüşlerini değiştirmelerini istiyoruz. Ukraynalı kadınlar ahlaklı ve dürüsttür ve bize saygı duyulmasını istiyoruz! Cesur, güzel, zeki ve gururlular - "Ukrayna Genelev Değil" kampanyası nasıl başladı ve şimdi ne durumda? Ne gibi eylemler yapıyorsunuz? Kampanya sloganımız "Ukrayna Genelev Değil" sloganı dünyanın tüm dillerinde ve tüm ülkelerinde konuşuluyor. Bu Ukraynalı kızların gururunun bir sembolü oldu. Bu çerçevede pek çok eylem yaptık. Efsanevi Alman OJ Hell'in desteğiyle bu baharda seks turizmine karşı bir kitlesel sokak eylemi yaptık. Kendisiyle birlikte çalışmalarımız sürüyor, dünyanın ünlü DJ'lerinin seks turizmine karşı birteşmesini sağlamaya çalışıyoruz. FEMEN-Devriyesi haftalık bilgilendiıme programımız. FEMEN eylemcisi genç kızlar Kiev merkezinde devriye geziyorlar ve yabancı turistlerle konuşarak onları seks turizminin tehlikeleri konusunda uyarıyorlar. Kızlar kafe ve otellerde seks turizmi konulu bildiriler dağıtıyorlar. Mart ayında başladık ve o zamandan beri 20 bin bildiri dağıttık, ülkemizi ziyarete gelen 1500'den fazla insanla sohbet ettik. Ukrayna'daki yabancı elçiliklerle işbirliği halindeyiz, özellikle Alman Büyükelçiliğiyle yakın çalışıyoruz ve onlara Kiev'de seks turisti ya da seks turizmi organizatörü olarak yakalanan Alman vatandaşlan hakkında bilgi sağlıyoruz. Bilgileri Ukraynalılardan ve Ukrayna'da yaşayan yabancılardan alıyoruz. Insanlar bu bilgilerin doğru kullanılacağını biliyor. Eylemlerimizde her zaman Ukrayna yönetimine hitap ediyoruz, seks turizminin gelişimine karşı önlem alınmasını istiyoruz. 2009 Şubatı'nda milletvekilleri fuhuş müşterilerine harç uygulaması getiren bir yasayı Parlamento onayına sundular. Ancak anlaşılmayan nedenlerle bu geri çekildi. "Ukrayna Genelev Değil" kampanyasının yeni adımı ise internette porno ve seks turizmine karşı bir siber savaş kampanyası: BORDEL.NET (Geneleve hayır). . Ünlü bir programcı olan Dmitry Golubov ile birlikte porno ve seks turizmi sitelerini bloke eden bedava bir bilgisayar programını yürüıiüğe soktuk. Google ve diğer arama makinelerine bu içerikteki websiteleri için bir uyarı sistemini yürürtüğe sokmalan için başvuru yaptık. - Kaç kişiyle bağlantınız var ve eylemlerinize katılanların toplam sayısı nedir? Şu anda FEMEN'in 200 eylemcisi var. İnternette (Vkontakte) 20 bin kişinin desteklediği bir grubumuz var. Yaratıcı gençlerden, tiyatro ve dans gruplarından çok destek alıyoruz. Tüm eylemcilerimiz kendi geleceği ve ülkemizdeki diğer kızların geleceğini dert edinen kızlar. ! Cesur, güzel, zeki ve gururlu kızlar... - Ne glbl ulusal ya da uluslararası mali kaynaklarınız var? FEMEN'in belli bir mali kaynağı yok, sponsorumuz ya da bağış kaynağımız yok. Biz Avrupalı bir sokak hareketiyiz, eylem yapmayı seviyoruz. Şu sıralar DJ Hell ile birlikte FEMEN Dostları çalışmasını başlatıyoruz ve fikirlerimizi ve çalışma yöntemimizi benimseyen daha fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda derdi olan herkesten bağış almaya hazınz. FEMEN'in internet adresleri: http://femen.livejournal.com/, http://www.myspace.com/femenukraine İnternet gezginleri için zaman yolculuğu IBM, dünyanın ünlü kütüphane, müze ve kültür kuruluşlanyla işbirliği yaparak; internet gezginlerinin, ABD, Çin, Italya ve Mısır'ın en çok ziyaret edilen tarihi eserlerini, sanal ve üç boyutlu ortamda gezmesini sağlıyor. Yasak Şehir bunlardan biri. Inşaatı 1420'de tamamlanan 178 dönümlük arazide kurulu Yasak Şehir'in kapılan, IBM ve Pekin Saray Müzesi'nin işbirliğiyle, 10 Ekim 2008'de intemet gezginlerine açıldı. IBM, Çin'in Ming ve Qing hanedanlarının en güçlü olduğu dönemde inşa edilen muhteşem yapıyı ziyarete açarak, izleyenleri 600 sene öncesine götürüyor. Yeni nesil sanal mimari teknolojileri kullanılarak yaratılan Yasak Şehir'de, kullanıcılar kendi avatarlannı yaratarak diğer ziyaretçilerle iletişime geçebiliyor. Dileyenler, imparatoru yemek yerken seyrcdebiliyor, okçuluk, çekirge dövüşleri, hatta GO adıyla bilinen eski Weiqi oyunlanna katılabiliyor. (www.beyondspaceandtime.org) Ebedi Mısır ise IBM, "Mısır Kültürel ve Doğal Mirası Belgeleme Merkezi" (CultNat) ile işbirliği yaparak ülkenin heybetli tarih ve kültürünü dünyaya sunuyor. Mısır'daki Gize platosu, Kahire, Luksor'daki Karnak tapnıağı ve Iskenderiye'deki Pharos Feneri'ne yerleştirilen 5 robot kameranın yakaladığı yüksek çözünürlüklü panoramik görseller, siteyi zenginleştiriyor. "Ebedi Mısır" projesi, sadece internet kullanıcılanna değil, Mısır Müzesi ve Luksor piramitlerinin ziyaretçilerine de hizmet veriyor. Ziyaretçiler, cep telefonlan aracıhğıyla gördükleri eserler hakkında daha kapsamlı bilgi edinebiliyor ve eserlerin dijital minyatürleri ile 3D animasyonlannı görüntüleyebiliyor. (www.eternalegypt.com) IBM'in yarattığı sanal müze de Ulusal Afrikan Amerikan Tarih ve Kültür Müzesi, Smithsonian Enstitüsü'nün internet üzerinden erişilen ilk müzesi olma niteliğini taşıyor. 2003 tarihli kongre karanyla hayata geçirilen sanal müze; kölelikten sivil savaş sonrası ycniden yapılanmaya, Harlem Rönesansı'ndan yurttaşlık haklan hareketine kadar, Afrika köİcenli Amerikalılann kültür . ve tarihinin önemli kilometre taşlannı konu alıyor. Sanal müzenin en dikkat çeken etkinliği, insanlann hatıra ve deneyimlerini paylaşabilecekleri "on-line" hatıra defterini kullanıma sunması. Buraya kaydedilen müzenin sözlü tarih koleksiyonunun paıvahuı. katılımcılar ise ınüzeoın sanal küratörleri oluyor. Müzenin binası ise 2O15'te Washington'da açılacak. www.nmaahc.si.edu Sanatseverler Berlin'de buluşuyor | Sanata yolculuk yapmak ya da seyahat ile sanatı birleştirmek isteyenlere farklı seçenekler sunan Arttravel, bu kez Türk sanatseverleri Berlin'e götürüyor. 21-23 Ağustos tarihleri arasında Berlin'e düzenlenecek sanat turu kapsamında dünyaca ünlü müzeler ile sergi salonlan ziyaret edilecek, fotoğraf sanatçısı Mehmet Günyeli'nin Villa Oppenheim Sergi Merkezi'nde bulunan "Dervişler" konulu fotoğraf sergisinin kapanış kokteyline katılım gerçekleştirilecek. Konusunda uzman isimler tarafından tasarlanan sanat seyahatleri, sanat tutkunlan için farklı alternatifler sunuyor. Sayısız romana ve fılme mekan, besteciye esin kaynağı olan Berlin, geniş caddeleri, mükemmel ulaşım ağı ve mimarisiyle saatlerce keyifle gezilecek bir şehir. Bu nedenle Berlin gezisi panoramik şehir turuyla başlıyor. Bergama Müzesi, Eski Müze, Resim Galerisi ve Neu National Galeri ziyaretleriyle, tarihi ve şık mekanlarda alınan akşam yemekleri sanat turunu unutulmaz kılacak. www.arttravel.vip.com.tr ,t Imliyaz Sahibi: Cumhuriyet Vakfı adına llhan Selçuk Genel Yayın Yönetmeni: Ibrahim Yıldız Yayın Yönetmeni: Ayşe Yıldırım Sorumlu Yazıişlerl Müdürü: Miyase llknur Görsel Yönetmen: Elif Tokbay Yayınlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim Yeri: Prof. Nurettln Mazhar Öktel Sk. No.2 Şlşli-lstanbul Tel: 0 212 343 72 74 Fax: 0 212 343 72 64 Reklam: Cumhuriyet Roklam Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardımcısı: Nazende Pal Reklam Koordinatörlerl: Hakan Çankaya, Neşe Yazıcı Rezervasyon Yönetmeni: Onur Tunalı Tel: 0 212 251 98 74-75 0 212 343 72 74 Cumhuriyet gazeteslnin ekidlr. Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri hafta@cumhuriyet.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog