Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

09.45 Kurtuluş Savaşı Öy- küleri 10.10 Satırbaşı 11.10 Emek Dünyası 12.15 Genç Kartallar 13.00 13. Saat 14.00 Çok Sesli 15.15 Ceyhan Mumcu’yla Atatürk’ü Bugün Okumak 16.00 Sahne Sanatları 17.00 Yurttan 19.00 Haber 20.00 Haber Artı 21.00 Ufuk Ötesi 24.00 Göste- ri Başlıyor (0 212 251 50 90). 09.00 Çizgi Film Kuşağı 10.30 Yerli Film: Maden Dağı 12.15 Dizi: Gurbet Ka- dını 13.50 Yerli Film: Cafer Bey 15.30 Özlem’le Turkuvaz 16.30 Dizi: Hepsi 1 18.30 Yerli Film: 72. Koğuş 20.00 CINE 5 Ana Haber Bülteni 20.45 Ya- bancı Film: D-Tox 22.50 Renkli Türkçe 23.35 Haber Bülteni (0 212 331 60 31). SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2009 CUMA 14 TELEVİZYON 10.10 10’da Herşey Var 13.30 Saraydaki Mücev- her 14.50 Gezelim Görelim 15.55 Cam Kırıkları 18.10 Kim Bilecek 19.00 Haber 19.50 Komedi Dükkanı 21.35 Zoraki Başkan 23.15 Kariyer Edin 23.35 Ligde Bugün 00.35 Benim Gibi Ölü 02.25 Toronto FC - Real Madrid Fut- bol Karş. (Canlı) (0 312 463 43 43). 10.30 Anadolu’dan 11.15 Sağlıklı Günler 11.45 Gün- de Sanat 12.30 İş Günü 13.30 Yemyeşil 13.35 Hayat Akarken 16.15 Anadolu’dan 16.35 Ekogün 17.35 Dünyaya Bakış 18.20 Avrupa Vizyo- nu 18.45 Gençlik Halleri 19.05 Medya Mü- fettişi 19.35 Parantez 19.55 Yemyeşil 20.00 Boğaziçi’nden 22.25 Hayal Şehirler 23.30 Film: Bilinmeyen Kod 01.35 Geleceğe Umutla Bakmak (0 212 259 72 75). 10.30 Afiş 11.15 Sahil Günlüğü 12.30 Ekonomi 12.50 Net’ten Haber 14.15 Piyasalar 15.40 Şehir Fısıltıları 16.15 Sanayi Rotası 16.45 Paranın İzi 17.30 Sahil Gün- lüğü 18.00 Afiş 19.00 360 Derece 19.40 Spor Vizyon 20.00 Başarıya Doğru 21.00 Eğrisi Doğrusu 22.00 Cem Kozlu’yla Ba- şarının İzinde 23.00 Haber 23.40 Spor Viz- yon 00.05 Afiş (0 212 413 56 00). 09.20 Başlama Vuruşu 10.20 Sağlık Hattı 11.20 Söz Hak- kı 12.20 Ekonomi Politik 13.00 Haber Saati 13.40 Ya- şama Keyfi 14.20 İşin Aslı 15.20 İnteraktif Spor 16.00 Erken Baskı 16.40 Dünyanın Parası 17.10 Üniversite Medya 18.00 Haber 19.00 Mevzubahis 20.00 Kırmızı Bülten 21.30 Anlamak İçin 23.00 Son Nokta (0 212 449 07 00). 08.00 Şirket Haberleri 09.45 İMKB Açılış 10.10 Dış Piya- salar 10.30 Faiz 11.10 Yatı- rımcı Kliniği 12.00 Finans Ca- fe 13.00 Haber 13.20 İş Dün- yasından 14.00 Piyasa Ekranı 14.45 İMKB 16.00 Son Baskı 18.15 Dizi: Pushing Dai- sies 19.30 Dizi: According To Jim 20.00 Di- zi: Ghost Whisperer 21.00 Dizi: Er 22.00 Yabancı Film: Rüya 24.00 Dizi: Ghost Whisperer 01.10 Dizi: Er 02.00 Yabancı Film: Rüya (0 212 330 01 01). 07.30 Dizi: Eşref Saati 09.00 Di- zi: Doktorlar 11.00 Dizi: Cennet Mahallesi 13.30 Gün Ortası Ha- berleri 14.00 Dizi: Cennet Ma- hallesi 16.00 Yemekteyiz 19.00 Ana Haber 20.25 Spor Sayfası 20.30 Ye- mekteyiz 23.30 Bu Film Bitmez 01.30 Film: Deniz Harekatı 2 03.30 Yabancı Film: Vahşi İlişki (0 212 355 01 01) 09.10 Ekonomi 11.10 Spor 11.30 Haber Mer- kezi 12.00 Günün İçinden 12.15 Doğru Tercih 13.00 Günün İçinden 14.15 Spor 14.35 Yeşil Eko- nomi 15.00 Günün İçinden 15.15 Bay Yeşil 16.00 Günün İçinden 16.15 Spor 16.35 Dünya Bunu Konuşuyor 17.00 Ha- ber 17 17.40 Spor 18.10 Yeşil Haberci 19.00 Haber 19.10 Gece Gündüz 19.30 Ak- şam Haberleri 20.20 Spor 20.30 Senin Hi- kayen 21.15 Şehrin Şifreleri 22.00 Gece Bülteni 22.50 Yüzde 100 Futbol 24.00 Ha- ber 00.30 Bay Yeşil (0 212 335 00 00). 08.20 Her Eve Lazım 09.00 Çiz- gi Film 10.00 Dizi: Yol Arkadaşım 12.00 Aramızda Kalmasın 14.30 Dizi: Benden Baba Olmaz 16.30 Dizi: Baba Ocağı 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.20 Star Spor 20.30 Yarışma: Fear Factor Extreme 23.00 Mega Magazin 02.00 Haber (0 212 413 50 00). 08.00 Çizgi Film 09.40 Şahane Çocuklar 11.00 Ağız Tadı 11.50 Lezzete Yolculuk 13.00 Akşam Keyfi 14.00 Sağlık- lı Günler 15.20 Şahane Çocuklar 16.50 Gençlik 18.10 Dawson’s Creek 19.00 So- ru Küpü 20.10 Kelime Oyunu 21.40 Film: Kabin Basıncı 23.50 Sahil Güvenlik 00.40 Komiser Reks (0 216 554 66 11). 07.50 Dizi: Saklambaç 09.40 Dizi: Sihirli Ülke 10.20 Dizi: Se- lena 12.30 Gün Ortası 13.00 Mavi Şeker 16.30 Dizi: Canım Ailem 18.50 Ana Haber Bülteni 20.00 Ya- bancı Film: Nim’in Macera Adası 22.20 Film: Yaşamak İçin Öldür 00.40 Yerli Film: Romantik (0 212 354 30 00). 12.00 Dizi: Days Of Our Lives 13.00 Dizi: Missing 14.00 Dizi: Judging Amy 15.00 Dizi: Cathe- rine Cookson 17.30 Dizi: Mal- colm in the Middle 18.00 Dizi: Will and Gra- ce 20.00 Dizi: Lost 21.15 Film: Dr. No 23.30 Dizi: The Guardian 00.30 Dizi: Macgyver 01.30 Supernatural (0 212 347 66 00). 08.05 Haber Masası 09.10 Sabah Raporu 10.35 Eko- nomi Gündemi 11.15 Spor Bülteni 11.35 Parantez 12.15 Üniversite Yolu 13.00 13 Ajansı 14.10 Gündem Yorum 15.05 Haber Masası 15.35 Spor 16.30 Piyasalarda Bugün 18.05 Ha- ber Masası 19.00 Ana Haber 19.10 Türki- ye Konuşuyor 21.00 Hayatın İçinden 23.00 1 Gün 01.00 Haber (0 212 313 60 00). 06.45 Dizi: Ihlamurlar Altında 08.30 Dizi: Yabancı Damat 10.15 Dizi: Aşk-ı Memnu 12.30 Dizi: Akasya Durağı 13.50 Her Eve Lazım 14.15 Dizi: Binbir Gece 16.15 Dizi: Arka Sokaklar 19.00 Ana Haber Bülteni 20.15 Spor 20.30 Yer- li Film: Hababam Sınıfı Üçbuçuk 22.45 Yabancı Film: Ölüm Kampı 01.00 Ya- bancı Film: Modern Samuraylar 02.15 Film: Altın Kuş (0 212 478 00 88). 09.30 Gülhan’ın Sanayi Reh- beri 10.00 Haberler 10.15 Eb- ruli 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 13.50 Yabancı Film: Puzzle Oyunu 16.00 Komedi Dükkanı 17.00 Haberler 17.15 Duygu ve Yaşam 18.30 Dizi: Şöhret Yolunda 19.30 Ana Ha- ber Bülteni 20.25 Spor 20.45 Film: Ara- mızda Kalsın 22.45 Film: Salton Denizi 01.00 Haberler (0 212 288 51 52). 07.15 Dizi: Cesur ve Gü- zel 08.00 Sihirli Ekran 09.45 Jess’le Hepsi 1 İnci 11.15 Bugün Ne Pi- şirsem 13.00 Öğle Haberleri 13.35 Dizi: Ce- sur ve Güzel 14.30 Yarışma: Define Avı 16.30 Kadınca Kararınca 18.30 Tatil Key- fi19.15 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.30 Yabancı Film: Jeanne D’arc 23.30 Sevim’le Göz Göze (0 212 355 85 00). 09.00 Biz Bize 11.35 Kaliteli Ya- şam 12.00 İstanbul Sohbetleri 13.00 Habercinin Saati 14.00 Sanatın Gündemi 15.00 Patla- mış Mısır 16.00 Diplomasi Kul- varı 17.00 Günce 19.30 Halkın Gündemi 20.00 Haber 21.00 Havacılıkta İlkler 21.30 Bekleme Odası 23.30 Patlamış Mısır 24.00 Dünden Bugüne (0 312 234 14 34). cumtv@cumhuriyet.com.tr TV PROGRAMLARI CMYB C M Y B CMYB C M Y B Betül Mardin’in hikâyesi TV Servisi - Kendi alanlarõnda ün yapmõş isimlerin konuk olduğu “Senin Hikâyen”i, Okan Bayülgen hazõrlayõp sunuyor. Yapõmõn bu haftaki bölümüne, Uluslararasõ İlişkiler Derneği tarafõndan “Member Emeritus” ünvanõ verilerek üstad kabul edilen Betül Mardin konuk oluyor. Mardin programda, dünden bugüne anõlarõnõ ve başarõ öyküsünü anlatõyor. NTV, 20.30 Unutulmayan sanatçõlar TV Servisi - Türk sanat müziğine emek vermiş isimlerin tanõtõldõğõ “Bir Şarkısın Sen”de bu hafta, Cumhuriyet tarihinin en önemli kadõn seslerinden biri olan Perihan Altındağ Sözeri anõlõyor. Programda sanatçõyla ilgili olarak, kõzõ Leyla Sözeri Gündem, yazar Şakir Eroğlu, kanun sanatçõsõ Coşkun Erdem ve araştõrmacõ İncila Bertuğ’un anlatõmlarõna yer veriliyor. Kanal 24, 22.10 Dibe vuran cazcõ TV Servisi - Tony Gayton tarafõndan yazõlan ve D.J. Caruso tarafõndan da yönetilen başarõlõ bir macera olan “Salton Denizi”, bu akşam tv8’de ekrana geliyor. Televizyon kökenli genç yönetmen D.J. Caruso’nun ilk sinema filmi olan yapõm, çok sevdiği karõsõnõn öldürülmesi üzerine “hayattan vazgeçip’’ kendini uyuşturucuya veren, bu arada “ihbarcı” olarak da polislerle içli dõşlõ olan bir adamõn “dibe vurma’’ öyküsünü anlatõyor. Yapõmcõlõğõnõ, “Yeşil Yol”, “Esaretin Bedeli” ve “Majestik” filmleriyle bilinen Frank Darabont’un üstlendiği “Salton Denizi”nin başrolünde, ünlü aktör Val Kilmer oynuyor. Kilmer’õn, karõsõ bir cinayete kurban giden cazcõ Danny Parker’õ canlandõrdõğõ film, ABD’nin en alçak noktasõ olan Salton Gölü’nden ilham alõyor. tv8, 22.45 Val Kilmer, karısının ölümünden sonra her şeyden vazgeçen cazcı rolünde. Okan Bayülgen KAYNARCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2008/55 Tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazlarõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: Sakarya İli, Kaynarca İlçesi, Kõzõlcaali Köyü’nde kain; 1-Çakaltepe mevkii, G24B03B.C pafta, 145 ada, 140 parsel numarasõnda kayõtlõ, 10750 m2 yüzölçümlü fõndõk bahçesi, 2-Yağbasan mevkii, G24b03.b.c pafta, 146 ada, 9 parsel sayõlõ 11500 m2 yüzölçümlü tarla, 3-Yağbasan mevkii, G24b03.c pafta, 146 ada, 15 parsel sayõlõ 3750 m2 yüzölçümlü tarla, 4-Yağbasan mevkii, G24b03c pafta, 146 ada, 19 parsel sayõlõ 5400 m2 yüzölçümlü tarla, 5-Yağbasan mevkii, G24b03c pafta, 146 ada, 42 parsel sayõlõ 1850 m2 yüzölçümlü tarla, 6-Yağbasan mevkii, G24b03c pafta, 147 ada, 1 parsel sayõlõ 2550 m2 yüzölçümlü tarla, 7- Mereköy mevkii, G24b03bc pafta, 153 ada, 363 parsel sayõlõ 4450 m2 yüzölçümlü tarla, Taşõnmazlarõn Evsafõ: Satõşa konu taşõnmazlardan, 1- 145 ada, 140 nolu parsel 10.750 m2 olup tapuda fõndõk bahçesi vasfõndadõr. Hali hazõrdaki durumu itibari ile 20-25 yaşõnda kapama fõndõk bahçesi olup kuru tarõm yapõlabilir nitelikte ve top- rak yapõsõ itibariyle bünyesinin orta, tõnlõ, az taşlõ özellikte arazi kullanõm kabiliyeti bakõmõndan IV. Sõnõf tarõm arazisidir. Taşõnmazõn m2 değeri 4,00,-TL’dir.2- 146 ada, 9 nolu parsel 11.500 m2 olup tapuda tarla vasfõndadõr. Hali hazõrdaki durumu itibari ile hububat tarõmõ yapõlmakta olup kuru tarõm yapõlabilir nitelikte ve toprak yapõsõ itibariyle bünyesinin orta, tõnlõ, az taşlõ özellikte arazi kullanõm kabiliyeti bakõmõndan IV. Sõnõf tarõm arazisidir. Taşõnmazõn m2 değeri 2,00.-TL’dir. 3- 146 ada, 15 nolu parsel 3.750 m2 olup tapuda tarla vasfõndadõr. Hali hazõrdaki durumu itibari ile, hububat tarõmõ yapõlmakta olup kuru tarõm yapõlabilir nitelikte ve toprak yapõsõ itibariyle bün- yesinin orta, tõnlõ, az taşlõ özellikte arazi kullanõm kabiliyeti bakõmõndan IV. Sõnõf tarõm arazisi- dir. Taşõnmazõn m2 değeri 2,00.-TL’dir. 4- 146 ada, 19 nolu parsel 5.400 m2 olup tapuda tarla vas- fõndadõr. Hali hazõrdaki durumu itibari ile hububat tarõmõ yapõlmakta olup kuru tarõm yapõlabilir nitelikte ve toprak yapõsõ itibariyle bünyesinin orta, tõnlõ, az taşlõ özellikte arazi kullanõm kabili- yeti bakõmõndan IV. Sõnõf tarõm arazisidir. Taşõnmazõn m2 değeri 2,00.-TL’dir. 5- 146 ada, 42 no- lu parsel 1.850 m2 olup tapuda tarla vasfõndadõr. Hali hazõrdaki durumu itibari ile hububat tarõmõ yapõlmakta olup kuru tarõm yapõlabilir nitelikte ve toprak yapõsõ itibariyle bünyesinin orta, tõnlõ, az taşlõ özellikte arazi kullanõm kabiliyeti bakõmõndan IV. Sõnõf tarõm arazisidir. Taşõnmazõn m2 değeri 2,00.-TL’dir. 6- 147 ada, 1 nolu parsel 2.550 m2 olup tapuda tarla vasfõndadõr. Hali hazõr- daki durumu itibari ile hububat tarõmõ yapõlmakta olup kuru tarõm yapõlabilir nitelikte ve toprak yapõsõ itibariyle bünyesinin orta, tõnlõ, az taşlõ özellikte arazi kullanõm kabiliyeti bakõmõndan IV. Sõnõf tarõm arazisidir. Taşõnmazõn m2 değeri 2,00.-TL’dir. 7- 153 ada, 363 nolu parsel 4.450 m2 olup tapuda tarla vasfõndadõr. Hali hazõrdaki durumu itibari ile hububat tarõmõ yapõlmakta olup kuru tarõm yapõlabilir nitelikte ve toprak yapõsõ itibariyle bünyesinin orta, tõnlõ, az taşlõ özellikte arazi kullanõm kabiliyeti bakõmõndan IV. Sõnõf tarõm arazisidir. Taşõnmazõn m2 değeri 2,00.-TL’dir. Taşõnmazlarõn değerinin tespitinde piyasa fiyatlarõ, Kaynarca Tarõm İlçe Müdürlüğü istatistik çalõşmalarõ, arazinin mevkisi, konumu, üzerindeki bitki örtüsü, meyil durumu, toprak yapõsõ, yer- leşim alanõna ve pazara mesafesi, yol cephesi vs. etkenler etken olmuştur. Taşõnmazlarõn Kõymeti: Satõşa konu taşõnmazlardan, 1 nolu taşõnmaza 43.000,00.-TL, 2 nolu taşõnmaza 23.000,00.-TL, 3 nolu taşõnmaza 7.500,00.-TL, 4 nolu taşõnmaza 10.800,00.-TL, 5 nolu taşõnmaza 3.700,00.-TL, 6 nolu taşõnmaza 5.100,00.-TL, 7 nolu taşõnmaza 8.900,00.-TL kõymet takdir edilmiştir. Satõş Şartlarõ:1- Satõşa konu taşõnmazlardan, a) 1 nolu taşõnmazõn satõşõ 18.09.2009 tarihinde, saat: 10.00’dan 10.10’a kadar b) 2 nolu taşõnmazõn satõşõ 18.09.2009 tarihinde, saat: 10.20’den 10.30’a kadar c) 3 nolu taşõnmazõn satõşõ 18.09.2009 tarihinde, saat: 10.40’dan 10.50’ye kadar d) 4 nolu taşõnmazõn satõşõ 18.09.2009 tarihinde, saat: 11.00’dan 11.10’a kadar e) 5 nolu taşõnmazõn satõşõ 18.09.2009 tarihinde, saat: 11.20’den 10.30’a kadar f) 6 nolu taşõnmazõn satõşõ 18.09.2009 tarihinde, saat: 11.40’tan 10.50’ye kadar g) 7 nolu taşõnmazõn satõşõ 18.09.2009 tarihinde, saat: 12.00’den 12.10’a kadar KAYNARCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE; açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderle- rini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü sak- lõ kalmak şartõyla; 28.09.2009 tarihinde aynõ yer ve saatlerde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklarõn alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ, takdir edilen kõymetinin % 40’õnõ geçmek şartõ ile en çok arttõrana ihalesi yapõlacaktõr.2-Artõrmalara iştirak edeceklerin, tahmin edi- len değerin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Ta- şõnmazlarõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satõş bedelini derhâl veya verilen süre içinde nakden ödemek zorun- dadõrlar. İlgili mevzuat hükümlerine göre ödenmesi gerekmesi halinde İhale damga pulu, KDV, tapu alõm harcõ ve masraflarõ alõcõya aittir. Tellaliye bedeli, tapu satõm harcõ ve birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim masraflarõ alõcõya aittir.3-İpotek sahibi alacaklõlarla di- ğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddiala- rõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ ta- pu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr.4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki iha- le arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kal- madan kendilerinden tahsil edilecektir.5-Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir.6-Satõşõ iş- tirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi al- mak isteyenlerin 2008/55 Talimat sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ, tebliğ edilemeyen alakadarlara bu ilanõn tebliğ yerine geçeceği ilân olunur. 29.07.2009(*) İlgililer tabi- rine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 43867) MERSİN 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI 2008/512 TLM. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kõymeti, ade- di, evsafõ: TAPU KAYDI: Mersin ili Mezitli ilçesi Fõndõkpõnarõ köyü ada 135, cilt no 1, sayfa no 40, parsel no 394 te kayõtlõ, 1/29 arsa paylõ taşõnmazõn D blokta Zemin+1 katta 1 nolu ba- ğõmsõz bölüm.Dubleks mesken. İMAR DURUMU: Mersin Fõndõkpõnarõ Belediyesi’nin 1/1000 ölçekli imar pla- nõ dahilinde, meskun alan içerisinde ve h=6.50 Metre yüksek- likte konut yapmaya müsaittir. ÖZELLİKLERİ: Taşõnmaz 10208 m2. yüzölçümlü Çam Yuva sitesi içinde dubleks villadõr. Mersin il merkezinin 55 Km. kuzeybatõ istikametinde bulunan Fõndõkpõnarõ beldesinin yaylak olarak kullanõlan yerlerindedir. Fõndõkpõnarõ beldesi suntras yolunun batõ kõsmõnda Mersin Fõndõkpõnarõ asfaltõnõn 150 metre kuzey doğu istikametindedir. Taşõnmazõn çevresin- de aynõ özelliklere sahip villalar bulunmaktadõr. Villanõn bah- çesi 3 kademe taş duvar ile seki yapõlmõş olup bahçesinde çe- şitli meyve ağaçlarõ mevcuttur. Villa bodrum+zemin ve çatõ katõndan oluşmaktadõr.Binanõn içi dõşõ sõvalõ boyalõ,teras kõs- mõn altõ bodrum olarak kullanõlmaktadõr. Zemin katõn dõş kõs- mõ doğal taş kaplõdõr. Villanõn üstü ahşap çatõlõ ve kiremit çatõ örtülüdür. Güneye ve batõya bakan teras kõsmõnõn üzeri çatõlõ ve altõ lambri kaplõdõr. Villanõn zemin katõnda salon, mutfak, WC ve geniş teras bulunmaktadõr. Terasta barbekü mevcuttur. Ze- min katõn tabanõ seramik kaplõ, duvarlarõ sõvalõ ve boyalõ kapõ ve pencereler ahşaptõr. Villanõn üst katõnda 2 adet yatak odasõ ve banyo bulunmaktadõr. Üst katõn zemini seramik kaplõ kapõ ve pencereleri ahşaptõr. WC ve banyo zemin ve duvarlarõ sera- mik kaplõdõr. Villanõn toplam inşaat alanõ 140,00 M2 dir. MUHAMMEN KİYMETİ: Kõymet taktirine yapõlan itiraz nedeniyle Mahkemece taşõnmazõn değeri 88.751,00 Tl olarak tesbit edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: BİRİNCİ ARTIRMANIN 15.09.2009 Çarşamba Günü, sa- at 14-30 - 14,40 arasõnda. Mersin ili Çankaya Mahallesi İstik- lal Caddesi Eski Özel İdare İşhanõ kat 6 da, 5. İcra Müdürlü- ğü’nde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tah- min edilen kõymetinin %60’õnõ ve satõş isteyenin alacağõna rüç- hanõ olan alacaklõlar varsa alacaklõlar toplamõnõ ve satõş ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile en çok artõrana ihale olu- nur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhü- dü baki kalmak şartõyla ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr, İKİNCİ ARTIRMANIN: 25.09.2009 Cuma Günü aynõ yer ve saatlerde yapõlmasõna, bu artõrmada da takdir edilen kõyme- tin %40’ õna ve rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõ île satõş masraf- larõnõ geçer bir miktarda talipli çõktõğõ takdirde ihalenin yapõl- masõna, Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse gayri- menkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edi- lecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõy- metinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklõlarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şarttõr. Böyle bir be- delle de alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 1-Arttõrmaya iş- tirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetinin %20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millî bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ is- tediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale putu, KDV. 1/2 Tapu alõm harç ve masraflarõ, tah- liye ve teslim masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş ve taşõnmazõn aynõndan doğan vergiler satõş bedelinden ödenir.2-İpotek sa- hibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerinde- ki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ da- yanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri la- zõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça pay- laşmadan hariç bõrakõlacaklardõr.3-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle İİK.nun 133. gereğince iha- lenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlar- dan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacak- lardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hiçbir hükme hacet kalmadan Dairemizce kendilerinden tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr.4-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderile- bilir.5-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münde- recatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak İste- yenlerin 2008/ 512 Tlm sayõlõ dosya numarasõyla Müdürlüğü- müze başvurmalarõ ilan olunur. Tebliğ edilemeyen alakadarla- ra bu ilanõn tebliğ yerine geçeceği ilan olunur. 10/07/2009 (İc. İf. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ Sahipleri de dâhildir. (Basõn: 44357) ADANA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/4653 E. İpotekli olup satõlmasõna karar verilen taşõnmaz Adana Adalet Sarayõ 5.Kat.408 nolu odada açõk artõrma suretiyle satõlacaktõr. İş bu satõş ilanõ, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapõlamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. TAŞINMAZ TAPU KAYDI: Satõşa konu Taşõnmaz: Adana ili, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mah. 1427 ada 31 parselde kaim l. Bod- rum 1 Zemin 11 normal kat kargir apartman niteliğindeki taşõnmazõn 25 numaralõ bağõmsõz bölüm. İMAR DURUMU: T.C. Adana ili Seyhan İlçe Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 10.08.2007 tarihli yazõsõ uyarõnca 1427 ada 21 Cl: ön bahçeli dört katlõ tek yapõ nizamlõdõr. 1/5000 ölçekli nizam imar planõnda merkezi iş alanõ (M.İ.A.) olarak görül- mektedir. TAŞINMAZIN HÂLİHAZIR DURUMU: Adana ili, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mah, 1427 ada 31 parselde kaim 1 Bodrum 1 Zemin 11 normal kat kargir apartman niteliğindeki taşõnmazõn 25 numaralõ bağõmsõz bölümüdür. Reşatbey Mahallesi hudutlarõ içe- risinde Gazipaşa Bulvarõnõn güney cephesinde 60 metre mesafededir. Şehir stadyumunun Güney-Batõ cephesinde 250 metre mesa- fededir. Belediye hizmetlerinin tamamõndan yararlanmaktadõr. Bina betonarme-karkas yapõ tarzõ ile inşa edilmiştir. Kökdil Apart- manõnõn Bodrum Kat+Zemin Kat+Asma Kat olarak kullanõlan bölümüdür. Bodrum Kat ve Asma Kat eklenti olarak tapuda da kayõt- lõdõr. 95/800 arsa paylõdõr. Arsa payõ olarak 105 m2 isabet etmektedir. Taşõnmazõn bulunduğu bina III. Sõnõf B grubu yapõ tarzõ ile in- şa edilmiştir. Bodrum Kat: 25 nolu bağõmsõz bölümün eklentisidir. Zemin yer kaplamalarõ seramik malzeme ile kaplanmõş olup iç du- varlarõ zaten boya ile boyalõdõr. Asma tavanlõ, õşõklandõrma spot lambalar ile sağlanmaktadõr. Onanmõş Mimari Projesindeki ölçüle- re göre bodrum katõn kullanõm alanõ: 9.80 x 13.00 = 127.40 m2’dir. Bodrum katõn m2 değeri 1.250,00 TL’dir. 127.40 x 1.250,00 TL = 159.250,00 TL/dir. Zemin Kat: Yer kaplamalarõ seramik kaplama ile kaplanmõş, iç duvarlar saten boya ile boyanmõştõr. Tavanõ as- ma tavan olup õşõklandõrma spot lambalar ile sağlanmaktadõr. Kapõ, giriş ve camekân şebekeleri alüminyum doğramalõ, renkli ve de- koratif camlõdõr. Merdiven ve holün zemini granit ile kaplanmõştõr. Üç bölüm halindedir. Onanmõş Mimari Projesi’ndeki ölçülere gö- re zemin katõn kullanõm alanõ: 20.50 x 14.60 = 299.30 m2’dir. Kapõcõ dairesi mevcut olup apartmariõn ortak kullanõm alanlarõ içeri- sindedir, Minha (düşülerek) zemin katõn kullanõm alanõ 255.80 m2’dir. Zemin katõn m2 değeri 2.500,00 TLMir. 255.80 x 2.500,00 TL = 630.500,00 TL’dir. Asma Kat: Yer kaplamalarõ seramik olup iç duvarlar saten boya ile boyalõdõr. Zemin kat ile aynõ özellikler- de inşa edilmiştir. Onartmõş Mimari Projesindeki ölçülere göre asma katõn kullanõm alanõ: 20.50 x 14.60 = 299.30 m2’dir. Asma ka- tõn m2 birim fiyatõ 2.000,00 TL’dir. 299.30 x 2.000,00 TL = 598.600,00 TL’dir. Taşõnmazõn bitişik parseli ismet İnönü ilk öğretim Okuludur. Taşõnmaza batõ 400 metre mesafede Atatürk Caddesi geçmekte olup Kuyumcular Çarşõsõ‘na yakõn bölgedir. Ulaşõm ko- laydõr. Şehir merkezi içerisindedir. Ana caddeye cephesi bulunmamaktadõr, ikinci parsel durumundadõr. Tali yola cephelidir. Dü- zenleme görmüş imar parseli durumundadõr. Taşõnmaz toplam 682.50 m2 kullanõm alanõna sahip olup tek bir bağõmsõz bölüm olarak kullanõlmaktadõr. TAŞINMAZIN KIYMETİ: Adana 3. İcra Hukuk Mahkemesi 2007/860 E 2008/701 K sayõlõ dosyasõndan kesinle- şen kararma göre; Satõşa konu Adana ili, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mah. 1427 ada 31 parselde kaim 1 Bodrum 1 Zemin 11 normal kat kargir apartman niteliğindeki taşõnmazõn 25 numaralõ bağõmsõz bölümüne toplam 1.388.350,00 TL kõymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Taşõnmazõn 1. açõk arttõrmasõnõ aşağõdaki tabloda yazõlõ gün ve saatlerde Adana Adalet Sarayõ 5 kat.408 no- lu odada açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla yine aşağõdaki tabloda yazõlõ gün ve saatlerde Adana Adalet Sarayõ 5 kat.408 nolu odada 2. arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu art- tõrmada rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Şu kadar ki, arttõrma bede- linin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olma- sõ ve bundan başka paraya çevirene ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi dü- şecektir. Satışa Konu Taşınmaz: Adana ili, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mah. 1427 ada 31 parselde kaim 1 Bodrum 1 Zemin 11 normal kat kargir apartman niteliğindeki taşõnmazõn 25 numaralõ bağõmsõz bölüm Muhammen Değeri: 1.388.350,00 TL 1.Açık Arttırma Günü: 05.10.2009 2. Açık Arttırma Günü: 15.10.2009 Saatleri: 09.30-09.40 2-Arttõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektu- bu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga ver- gisi tapu harç ve masraflarõ ile tahliye ve teslim giderleri alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi ala- caklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõla- caklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklar- dõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce” tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bede- linden alõnacaktõr. 5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõ- cõya biir örneği gönderilebilir. 6-Gelirler İdaresi Başkanlõğõ İstanbul Vergi Dairesi Başkanlõğõ, Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünün 29.04.2008 tarihli yazõsõ uyarõnca, Alacaklõ Varlõk Yönetim A.Ş. olduğundan taşõnmaz alacağa mahsu- ben veya 3. Şahõslarca satõn alõnmasõ halinde Katma Değer Vergisinden istisna olduğundan Katma Değer Vergisi alõnmamasõna ve bu hususlarõn satõş ilanõ ile şartnamede yer almasõna, 7-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sa- yõlacaklarõ başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/4653 e. Sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dâhildir. (Basõn: 44345) ŞİŞLİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2009/2002 Talimat Bir borçtan dolayõ hacizli ve aşağõda cins, miktar ve kõy- metleri yazõlõ mallar satõşa çõkarõlmõştõr. Birinci artTõrma 28/08/2009 günü saat: 09.30-09.40’da EKSPRES OTOPARKI-SAZLI DERE CAD. KUZUKULA- ĞI SOK. NO: 6 ŞİŞLİ / İSTANBUL Adresinde yapõlacak ve o günü kõymetlerin %60’õna istekli bulunmadõğõ takdirde 02/09/2009 günü aynõ yer ve saatte 2. artõrma yapõlarak satõla- cağõ. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõy- metinin %40’õnõ bulmasõnõn ve satõş isteyenin alacağõna rüç- hanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõnõn ve bundan başka paraya çevirme ve paylarõn paylaştõrma masraflarõnõ geç- mesinin şart olduğu, mahcuzun satõş bedeli üzerinden %... ora- nõnda K.D.V’nin alõcõya ait olacağõ ve satõş şartnamesinin icra dosyasõnda görülebileceği, masrafõ verildiği takdirde şartna- menin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi al- mak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile müdürlü- ğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 03/08/2009 Muhammen kõymeti: 412.000-TL (Araç ile hat bedeli)Ade- di: 1Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri): 34 TJU 45 PLA- KALI ALBEA MARKA SARI RENKLİ ARAÇ. ANAHTAR VE RUHSAT MEVCUT DEĞİL, ARACIN ÖN PANJUR VE ARKA TAMPONU KIRIK, MUHTELİF YERLERİNDE Çİ- ZİKLER MEVCUT. (Basõn: 44294) ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ SAYI: 2008/486 Davacõ ŞEHRİBAN ENGİN tarafõndan davalõ OS- MAN ENGİN aleyhine açõlan Boşanma davasõnõn ya- põlan açõk yargõlamasõ sõrasõnda verilen ara karar gere- ğince; Davalõ Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Çimenli kö- yü, C.20, H.5T’te nüfusa kayõtlõ Niyazi ve Fatma oğlu Adana 01.01.1953 doğumlu OSMAN ENGİN’in tüm araştõrmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden adõ- na duruşma günü ve dava dilekçesi gazete ilanõ ile bil- dirilmesine karar verildiği anlaşõldõğõndan, tayin olunan 14/10/2009 günü saat 09:30 da mahkemeye bizzat gel- meniz veya temsilen bir vekil göndermeniz aksi takdir- de hakkõnõzda yapõlan davanõn gõyabõnõzda görüleceği tebligat yerine kaim olmak üzere davalõ OSMAN EN- GİN’e ilanen tebliğ olunur. 15/07/2009 (Basõn: 44355) Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatõ bölümünden almõş oldu- ğum öğrenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ayşe Kaya
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog