Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 177 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Meraklı Sorular Başbakan’daki yumuşama hayırlara vesile olur in- şallah! Bir aydan fazla bir süredir içeriğini kendine sakla- dığı Kürt sorununu tek başına çözemeyeceğini nihayet anladı. Ulusa seslenirken muhalefete “Gelin elimizi taşın al- tına birlikte koyalım” diye çağrıda bulunuyor. Tek başına açılmanın partisine zarar vereceğini an- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de 85. YIL SAYI: 30642 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 AĞUSTOS 2009 CUMARTESİ Resepsiyona 4 bin kişi davet edildi 30 Ağustos görkemli kutlanacak Genelkurmay Başkanlõğõ bu yõlki 30 Ağustos törenlerinin da- ha görkemli kutlanmasõ için kapsamlõ değişiklikler yaptõ. Ankara’daki geçit törenine ka- tõlacak olan birliklerin sayõsõ 4 bin 512’den 8 bin 881’e çõka- rõldõ. 30 Ağustos resepsiyonu için 4 bin kişi davet edildi. Za- fer Bayramõ’nõn sloganõnõ “Güç- lü Ordu, Güçlü Türkiye” olarak belirleyen TSK, katõlacak bir- lik sayõsõnõ arttõrdõ. 4. Sayfada 10 gün yatacak Arslanakıl hastanesinde Birinci Ergenekon davasõyla birleştirilen, Danõştay’a yönelik saldõrõ ve Cumhuriyet’i bomba- lamanõn faili tutuklu sanõk avu- kat Alparslan Arslan, Bakõrköy Ruh ve Sinir Hastalõklarõ Has- tanesi’ne sevk edildi. 6. Sayfada Atatürk’ün mektubu Ermenilerden çarpıtma Ermeni haber ajansõ Kurtuluş Savaşõ’na ait bir belgeyi çarpõ- tarak yayõmladõ. Ajans, Musta- fa Kemal’in Kurtuluş Savaşõ sõrasõndaki çatõşmalarla ilgili olarak Amiral Bristol’e yazdõğõ mektubu 1915 olaylarõ ile ilgi- li gibi tanõttõ. Atatürk mektupta çatõşmalarla ilgili kaygõlarõnõ dile getiriyor. 6. Sayfada Erdoğan, kendisini ‘vatana ihanet etmekle’ suçlayan Bahçeli’ye iki dava birden açõyor Açılım mahkemelik Kürt açõlõmõnda yaşanan kavga mahkemeye taşõnõyor. MHP lideri Bahçeli’ye hem AKP’nin tüzelkişiliği hem de Erdoğan adõna dava açõ- lacak. “Bahçeli’nin hakaretlerine hukuk yoluyla yanõt vereceğini’ söyleyen Erdoğan, pazarte- si günü Atalay’õn açõlõmla ilgili kamuoyuna bil- gi vereceğini belirtti. 5. Sayfada CHP lideri Baykal, Erdoğan’õn tepkiler üze- rine “açõlõm” konusunda yeni bir “çerçevey- le” kamuoyu karşõsõna çõkmak zorunda kal- dõğõnõ belirterek “Ama Başbakan’õn inandõrõ- cõlõk problemi vardõr” dedi. Baykal, Erdoğan’õn birbirinden farklõ tezleri kõsa bir zaman dili- minde sahiplendiğini söyledi. 4. Sayfada “TSK Şeref ve TSK Üstün Hizmet Madal- yasõ Tevdi Töreni”nde konuşan Orgeneral Başbuğ, “TSK, bize emanet edilen Cumhu- riyet ve devletimizin, ulus devlet, üniter dev- let ve laik devlet yapõsõnõn her zaman savu- nucusu ve koruyucusu olmuştur. Bundan son- ra da devam edecektir” dedi. 4. Sayfada SÜREÇ KAMUOYUNA ANLATILACAK BAYKAL: İNANDIRICILIK SORUNU VAR ‘LAİK DEVLETİN SAVUNUCUSUYUZ’ YÜZDE 2.5’LİK ZAM ÖNERİSİ ÜZERİNE UZLAŞMAZLIK ÇIKTI Hükümet memur ile alay ediyorMemur konfederasyonlarõyla hükümet arasõnda sürdürülen toplu görüşme- ler uzlaşmazlõkla sonuçlandõ. Hükümet hafta içinde yüzde 2 + 2 olarak açõk- ladõğõ zam teklifini yüzde 2.5 + 2.5 olarak revize etti. Ancak bu teklif de memur konfederasyonlarõnca kabul edilmedi. Uzlaştõrma Kurulu’nun devreye girmesinin ardõndan zam konusunda son sözü Bakanlar Kurulu söy- leyecek. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanõ Bircan Akyõldõz yeni orana tep- ki gösterirken “Ölümü gösterip sõtmaya razõ ediyorlar” dedi. 13. Sayfada DÜSSELDORF Bir Türk daha gözaltõnda “Sauerland Çetesi” olarak bilinen ikisi Türk dört sanõğõn yargõlan- dõğõ Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’ndeki davayla bağ- lantõlõ bir Türk’ün gözaltõna alõn- dõğõ bildirildi. Kadir T, terör kam- põna katõlmak üzere yola çõktõğõ sõ- rada gözaltõna alõndõ. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 4. Sayfada AFGANİSTAN Eğitim için ek asker istemi Görevi devralmasõnõn ardõndan it- tifak üyesi ülkelere “tanõşma turu” düzenleyen NATO Genel Sekre- teri Rasmussen, Ankara’dan Af- gan ordusunun eğitimi için ek destek istedi. Türkiye de İslam dünyasõ ile yakõn ilişki kurmasõ için NATO-İKÖ arasõnda bir kon- ferans önerdi. 8. Sayfada İklimiçin ‘vanminüt’ Üzerinde dünya haritası bulunan 2 dev balonla Galatasaray Meydanı’na gelen Greenpeace üyesi gençler, yetkilileri göreve çağırmak için Kopenhag İklim Zirvesi’ne 100 gün kala dünya ile eşzamanlı olarak geri sayım kampanyasını başlat- tı. Greenpeace Gençlik Ekibi, Başbakan Recep Tayyip Er- doğan’ı; küresel iklim değişikliği ile mücadele için üzerine dü- şen sorumluluğu yerine getirmeye ve Kopenhag İklim Zir- vesi’ne bizzat katılarak iklim için “van minüt” demeye çağırdı. UEFA’da şanslı kura İnönü’de golsüz gece UEFA Avrupa Ligi’nde F.Bahçe ve G.Saray’õn ra- kipleri belli oldu. F.Bahçe H Grubu’nda Steaua Bükreş, Twente ve Sheriff ile eşle- şirken G.Saray, Panathinai- kos, Dinamo Bükreş ve Sturm Graz ile F Grubu’nda yer aldõ. Spor’da Turkcell Süper Lig’de 4. haftanõn açõlõş maçõnda Be- şiktaş kendi sahasõnda G.An- tepspor ile 0-0 berabere kal- dõ. İnönü Stadõ’ndaki maç- ta Siyah - Beyazlõ taraftarlar Ernst’i oyundan alan Mus- tafa Denizli’ye tepki gös- terdi. Spor’da DARÜŞŞAFAKA BİNASI İMAM HATİP OLUYOR 3. Sayfada FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog