Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Tekno Haber SIEMENS ATIK TAHTALARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Üretim artığı olarak ıskartaya çıkartılan tahta par- çalan artık hüyük ölçekli elektrik üretiminde kulla- nılacak. Siemens, yeni geliştirdiği bir yöntem ile tah- ta sanayinin ürettiği artık tahta parçalarından ener- ji üreten yeni hir tesis kurdu. Bu yolla elde edilen enerji binlerce eve elektrik ve ısı kaynağı olarak hizmet verecek. Yenilenebilir özellikteki bu yakıtın en önemli avantajı fosil yakıtlardan daha az miktarda kar- bon dioksit üretmesi. Bu yeni sistem Siemens Industry Solutions tarafından geliştirilen ve atık mal- zemelerin yanmasıyla gerçekleştirilen Reject Power (Iskarta Enerji) adı verilen işleme dayanıyor. Böblingen'deki ısı vc güç istasyonunu birleştiren ye- ni biyo-kütle tesisi deneme sürecini başarıyla ta- mamladı. Böblingen tesisi ayrıca su içeriği çok yüksek olan artık tahtaların da kullanımına izin veriyor. Bugüne dek bu tahta yongaları iicretsiz olarak kişi- lere ve tesislere dağıtılıyordu. Böblingen tesisi her yıl 20.000 ton tahta yongasını yakacak ve sonuçta çev- re dostu elektrik üretecek. GUT HASTALIĞINI RENGİN- DEN TANIYAN TOMOGRAFİ Kanada'daki Vancouver General Hospital'da yürütülen bir araştırmada doktorlar gut hastalığının teşhisinde bugün kullanılan eklem delme yönte- minden daha etkili olan bilgisayarlı tomografiden (CT) yararlanmanın yollarını buldu. Siemens'in çift-enerji bilgisayarlı tomografi (DECT) tarayıcıst, invazif olmayan bir incelemeye olanak tanırken, hız- lı ve doğru bir şekilde ürik asidin birikinti yaptığı böl- geleri CT görüntüsü üzerinde renklerle belirgin ha- le getiriyor. Bu, dünyadaki ilk iki X-ışını tüplü CT tarayıcısı; iki tüp aynı anda farklı enerjiler üretiyor. Gut benzer semptomlar gösteren artrit gibi baş- ka hastalıklarla karıştınlabiliyor. Doğru teşhis için ürik asit birikintilerinin varlığının kanıtlanması gereki- yor. Bunun için de eklemler iğne ile deliniyor ve sı- vı dışan çekiliyor. Bu yöntem hem zor hem de oldukça sancılı bir giri- şim. Öyle ki ba- zı durumlarda ürik asit bazen vücudun iğne ile ulaşılamayacak bölgelerinde de birikebiliyor. Dolayısıyla CT işlemi hem da- ha kolay hem de daha kesin so- nuç veriyor. CT ile teşhis çalış- masına katılan doktorlar, yeni yöntemle daha fazla sayıda gut böl- gesi bulduklarını belirttiler. SUYA, ŞOKA SOĞUĞA VE TOZA DAYANIKLI KAMERA Macerayı seven ve hareketli yaşam taranı be- nimseyen kişilere göre tasarlanan Canon PowerShot D10, üstün dayantkhhk özelliği ile dikkat çekiyor. 10 metreye kadar suya dayanıklı olan kamera, 1,22 met- reden sert bir yüzeye düşme şokunu kaldırabiliyor, - 10 c C'ye kadar düşük ısılarda çalışabiliyor. Ustelik to- za da dayanıklı... PovverShot D10 yeni M a n z a r a Algılama tekno- lojisini kullana- rak zahmetsizce ilginç fotoğraflar çekilmesini sağ- lıyor, Sörfyapan, şnorkelle yüzen, kayak yapan, dağlara tırmanan kullanıcıların yanında taşımalan için tasarlanan Canon PovverShot D10, yumuşak çanta- sı, omuz, boyun ve bilek askıları gibi koruyucu bir- çok aksesuvarı sayesinde güvenle saklanabiliyor. Kullanıcılar makinelerinin görünümünü renkli Ön Kapak Seti yoluyla isteğe göre değiştirebiliyor; yu- muşak çantası ile darbe ve sürtmelerden koruyabili- yorlar. Makinenin sensörü 12.1 megapiksel çözü- nürlüğü yakalıyor ve görüntülerin, önde gelen görüntü ayrıntıları kaybolmadan, kırpılıp büyütülmesine izin veriyor. Fiyatı KDV dahil 1150 TL. SUYUN DİNLENDİRİCİ ETKİSİNDEN YARARLANAN AYDINLATMA Philips'in yeni dekoratif aydınlatma ü r ü n ü AquaLight, suyun dinlen- dirici etkisini evlere taşıyor. Balkon, bah- çe, teras, ban- yo, oturma odası, spa merkezi, havuz gibi pek çok alanda deko- ratif olarak kullanılabilen Philips AquaLight, gerçek mum ışığı görünümünü ve sıcaklığını sunuyor. Dekoratif ve şık görünümüyle dikkat çeken ürün, su dolu vazoların içinde kullanımının yanı sıra kü- vetlerin içinde de kullanılabiliyor. Uzun ömürlü LED teknolojisi ile üretilen AquaLight, 10 saat şarj ile 20 saate kadar kesintisiz kullanım sağlıyor. 3'lü setler ha- linde satılıyor; sallayarak açılıp kapatılabiliyor. Kablosuz olma özelliğiyle arzu edilen her alanda ra- hatlıkla kullanılabiliyor, yangın riski taşımıyor, rüz- gârdan etkilenmiyor ve ısı yaymıyor. 3'lü Philips AquaLight setler 99 TL'ye satılıyor. ŞİMDİ MİNİ NOTEBOOK ZAMANI Toshiba'nın yapmış olduğu ankete göre çoğu kullanıcı mi- ' ni-notebookları, mobil olmala- j rı nedeniyle tercih ediyor ve va- rolan notebooklarının yanında tamamlayıcı ürün olarak alıp kullanıyor. Toshiba'nın taşmabilirliğin, güçten daha önem- li olduğunu düşünen tüketiciler için geliştirdiği NB200 mini notebook'ları tam bir kişisel tamamla- yıcı. Neredeyse cebe sığabilecek boyutu, düşük ağır- lığı, dahili 3G özelliği ve kolay bağlanabilirliği ev dı- şında kullanım rahatlığı ile masaüstü ya da tam do- nanımlı notebook'unuzu tamamlıyor. Daha küçük, daha hafif, daha kişisel ve daha rahat taşınabilir bir ürün olan NB200, birçok cihaz ile bağlantılı olarak çalışabiliyor. TNB A.Ş. Genel Müdürü Aytaç Biter, "Taşınabilirlik, mini-notebook'lar ve tam dona- nımlı notebooklar için ayırıcı bir özellik. Toshiba ola- rak yaptığımız araştırmada mini notebook satın alanlara neden bu üriinü seçtiklerini sorduğumuzda küçük ve hafif olduğu için cevabını aldık. Mini Notebook alacak olan kullanıcıların öncelikli sıra- sı çok farklı hatta fiyat bile ilk sıralarda değil" dedi. Fiyatı: 599 usd+kdv BEBEĞİ ANNE KARNINDA RADYASYONDAN KORUYAN GİYSİLER Leke ve kir tut- mayan, ter göster- meyen, nefes ala- bilen, antibakteri- yel ve tamamı eko sertifikalı ürünle- riyle yaşamı kolay- laştıran akıllı teks- til markası Saltysardine, gümüş tellerle dokunmuş özel kumaşıyla, anne karnındaki bebeği elektromanyetik radyasyonun verdiği zarar- lardan koruyan hamile koleksiyonu hazırladı. Saltysardine'nin hamile koleksiyonunda yer alan kısa kollu - askılı bluz ve yakın zamanda üretime gi- recek pantolonların içkısmında, bebeğin bulundu- ğu karın bölgesinde, % 100 gümüş tellerden do- kunmuş özel kumaş kullanılıyor. Bu kumaş sayesin- de zararlı elektromanyetik ışmların vücutla tema- sını engelleyerck, bebeğin zararlı ışınlardan korun- ması sağlanıyor. %100 bambu dokuma kumaştan DRY&.SAFE teknolojisi ile üretilen ve Eko sertifi- kası ile satışa sunulan hamile koleksiyonu; dıştan su, yağ, kir tutmazken, kumaşın nefes alabilirliği saye- sinde hamilelerin en büyük problemi olan terleme- nin verdiği rahatsızhk da önlenmiş oluyor. Hamile giysileri ayrıca, bambunun doğal yapısı gereği anti bak- teriyel olma özelliğine de sahip. Saltysardine hami- le koleksiyonu ürünlerine www.saltysardine.com 'dan ulaşmak mümkün. Derleyen: Reyhan Oksay
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog