Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Bize G e l e n l e r Hızh Güzellik 1000 Pratik öneri (Kişisel Gelişim)/ Rona Berg/ Çeviren: Gülce Arman Bayrakçı/Arkadaş Yayınevi/ 294 s. Tel: 0312 394 62 70 Liderlerin Takını Çantası (lş Yönetinıi)/ Cenı Kozlu/ Remzi Kitabevi/152 s. Tel: 0212 28220 80 Kaplan Yürek, Kaplan Akıl (Kişisel Gelişim)/ Ron Rubin, Stuart Avery Gold/Çeviren: Leylâ Ozcengiz/Remzi Ki- tabevi/158 s. Tcl: 0212 28220 80 Sisk Çağı ve Gençler (Kişisel Gelişim)/ ŞengülHablemi- toğlu, Filiz YJdınm/Eüatun Yayınevi/168 s. Tel: 0312 232 00 36 Dünyada Laiklik (Siyasi Ta- rih)//ean Bauberot/Çeviren: Ertuğrul Cenk Gürcan/Der- gâh Yayınları/132 s. Tel: 0212 526 99 41 Hüsrcv Hatcmi'den Duyduk- lanmız (Derleme)/ Hazırla- yan: Nevhayat Tulay Gouwy/ Dergâh Yayınları/112 s. Tel: 0212 526 9941 Erzurum Belediyesi Tarihi 1 (Tarih)/ Murat Küçükuğur- lu/Dergâh Yayınları/468 s. Tel: 0212 526 99 41 Robert Kolej'in Kızlan (Araş- tırma)/ HesterDonaldson Jenkins/ Çeviren: Ayşe Aksu/ Dergâh Yayınları/280 s. Tel: 0212 526 99 41 îstanbuTdan Mekruplar 1909-1912 (Tarih)/ Maurice Baring/Çeviren: Mahmut Muku/Dergâh Yay./86s. Tel: 0212 526 99 41 Mevlana ile Şems (Araştır- ma)/ H. Zekâi Yiğitler, Nuri- ye Yiğitler/Dharma Yayınla- rı/184 s. Tel: 0212 512 8121 Okinawa Rejimi (Sağlık)/ An- ne Dufour, Laurence Witt- ner/Dharma Yay./208s. Tel: 0212 512 8121 Herkes Için Karizma (Kişisel Gelişim)/ Hakan Urgancı/ Dharma Yayınları/144 s. Tel: 0212 512 8121 Aşk Seks vc Tragedya (Ro- man)/ Simon Goldnill/Çevi- ren: ElifSubaş/ Dharma Ya- yınlan/356 s. Tel: 0212 512 8121 Bebeğim Senden Ama Sen- den Değil (Kişisel Gelişim)/ Tarık Solmuş/Dharma Ya- yınları/'208s. Tel: 0212 512 8121 Bodrum'da Yemdder Tez Pi- şer (Ycmek)/ Fikriye Duru, Aycan Türk/Dharma Yayın- lan/288s. Tel: 0212 512 8121 Çatal (Sağlık)/ Murat Görgü- lü/ Som Kitap/156 s. Tel: 0212 216 00 05 Organik Beslenme ve Gıda Terörii (Sağlık)/ Günizi Ya- yıncıhk/248 s. Tel: 0212 512 1172 Baba, Beni Sevmekten Niye Korkuyorsun? (Kişisel Geli- şim)/ Babıali Küîtür Yayıncı- hğı/112s. Tel: 0212 454 21 65 Evli Âşıklar (Roman)/ Jackie Collins/ Çeviren: Beril Tüc- carbaşıoğlu Uğur/Artemis Yayınları/404 s. Tel: 0212 51153 03 Eğitim îçin NLP (Eğitim)/ Richard Churches, Roger Terry/Çeviren: F. Nagehan Öztiirk/Ganj Yay/208 s. Tel: 0216 660 02 41 Felsefe Dosyalan 2 (Felsefe)/ Stephan Law/ Çeviren: Nü- ket Kantürk/Çizgiler: Daniel Postgate/Popcora Yayınları/ 204 s. Tel: 0212 252 99 81 Camın Buğusuna Yazılanlar (Şiir)/ Naim Kandemir/Kan- guru Yayınları/48 s. Tel: 0312 419 77 42 Sevgi En Güzel Hediye (Kişi- sel Gelişim)/ Nurhan Olçer/ Erguvan Yayınevi/172 s. Tel: 0212 527 0714 Denizin Estiği Nehir (Şiir)/ Güzin Baîpetek/Elvan Ya- yınları/88 s. Tel: 0312 229 88 84 Ayna (Roman)/ Esra Kalka- van/Sepya Yayıncdık/312 s. Tel: 0212 252 63 96 Baba ve Oğul Efsanevi Ya- şamlan (Araştırma)/ Etik Ya- yınları/216 s. Tel: 0511 63 91 Şiirler (1968-2008) (Şür)/ îh- san Işık/Elvan Yay./88s. Tel: 0312 229 88 84 Toroslar'dan Istanbul'a (Araştırma)/ Hikâye: Ömer Ozen/Hazırlayan: Murat Arslan/Kendi Yayını/270s. Tel: 0535 395 2613 AB, Bütünleşme ve STK'ler (STK Çalışmalan - Eğitim)/ Derleyen: Alper Akyüz/îs- tanbulBilgi Universkesi Ya- yınları/ 156 s. Tel: 0212 311 6000 360 Derece Detişim (Kişisel Gelişim)/ Hayati Odabaşı/ Babıali Kültür Yayıncıhğı/ 184 s. Tel: 0212 454 21 65 Vampir Akademisi (Roman)/ Richeüc Mead/Çeviren: Elif Subaş/ArtemisYay./368 s. Tel: 0212 513 34 20 6 Mesih (Roman)/ Mark Frost/Çeviren: Seîim Yeniçe- ri/ArtemisYayınları/632 s. Tel: 0212 513 34 20 Kod Adı lnsan (Kişisel Geli- şim)/ Çağatay Öztürk/Sistcm Yayınohk/192 s. Tel: 0212293 83 72 Anılanm ve Umut Yolum (Am)/ Maksude Çubukçu/ Başkent Universkesi Haberal Eğitim Vakh Yayınları/348 s. îletişim: Başkent Universitesi Dokunuş (Roman)/ Halim Bahadır/Pia Yay./222s. Tel: 0212 512 2158 VİTRİNDEKİLER Sgmj nin iktisadi ve sosyal yapısını yansıtmış ve yaklaşık P * 8 yıl boyunca yayınlanmıştır. Murat Sever "Ahmet Hamdi Başar ve İstanbul Tüccar Derneği" isimli çalış- | masında, bu dergiyi temel alarak istanbul Tüccar Der- neği'ni ve savunduğu liberal ekonomi görüşünü derin- lemesine inceliyor. KpBERTS Düşlerin Ötesinde/ Nora Roberts/ Epsilon Yayınevi/422 s. Çalıştığı yerdeki katliamdan kurtulan tek kişi olan Reece Gilmore, o günden bu yana mücadele ettiği kâbuslarından ve korkularından uzaklaşmak arzusuyla yollara düşer. Geçici olarak yerleştiği Angel's Fist kasabasındaki yerel bir rcstoranda çalışmaya başlar. Bir gün dağda tek başına yürüyüş yaparken bir çiftin tartıştığını görür. Tartışma şiddetli bir kavgaya ve ar- dından da kadının ölümüyle sonuçlanan bir cinayete dönüşür. Bu vahşete tanık olan tek bir kişi vardır; Reece. New York Times'ın çok satan kitaplar listesi- nin kıdemli kadın yazarı gerilim ve aşk dolu bir hikâ- ye, "Düşlerin Ötesinde"yle okuyucuyla buluşuyoi". Ülke Dilsiz Kapanıp Yüzüstü/ Ergül Çetin/ Edebiyat ve Eleştiri Kitaphğı/80 s. "Ülke dilsiz kapanıp dizüstü/ derin dağınıklığını giderdi ar- tık/ ilk şaşkınlığı uçup gitti yü- zümüzden anılarrn,/ göçmen kuşlar gibi gidip geldi şakakla- rımızdan/ keder, üzüntü, deh- şet, hepsi geçip gitti, köprülerin altından akıp giden su- lar gibi/ dev kütlesiyle karanhğa karışarak." Ergül Çe- tin'in iki bölümden oluşan "Ülke Dilsiz Kapanıp Yüz- üstü" adlı yapıtı Oğuz Tarisel 2009 Şiir Ödülü'nü aldı. Nar Ağacı Çiçek Açtı/ Hasibe Sönmez/ Kora Yayın/ 70 s. Hazırladık bahçemizi/ şırıl şırıl akacak yağmur/ saçlarımızın her teli karanfil/ gözlerimiz ye- şil ırmak/ bir arslanlı ormanda, kartallar yalçın kayalarda/ dağ- lar ki geçit vermez diyorlar/ şa- faktan gün batımına mor gece- lerin/ oysa mayalanan yılların/ ekmeği pişiriliyor fırın- larda/ efsaneler masallar deli bir rüzgâr/ bütün sınıflar ihlal olmuş/ yenilenmişsin eskinin içinden süzülerek/ her mevsim yeşilgözlü nar gülüşler/ güne uyandığın- da/ güneşin gülümser. Sönmez'in "Nar Ağacı Çiçek Açtı" adlı yapıtı şiirseverlerin beğenisine sunuluyor. Katakofti: Sekizli Muamma Hikâye/ Gökdemir Ihsan/ Simurg Kitapçılık/80 s. "Katakofti" farklı kişilerin ağ- zından anlatılan ve birbirini bütünleyen sekiz hikâyeden oluşuyor. Bir mahkûmun esra- rengiz şekilde ortadan kaybo- luşu çevresinde gelişen olaylar, bir dizi bilmecenin okura tak- dimi şeklinde cereyan ediyor. Gökdemir îhsan, son derece özenli üslubuyla, birbirinden uzak dünyaları bu küçük kitapta yan yana getiriyor. Ingiliz klasikleri- nin, halk türkülerinin, kadim kıssaların, devrim marş- larının tatları bu mizah yüklü mistik polisiyede bulu- şuyor. M. Emin Onat Yapıları Rehberi/ Z Ayşe Akyıl, Afife Batur, Cengiz Can/ TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi/ 88 s. "M. Emin Onat Yapıları Reh- beri" mimarın gerçekleştirilmiş ve halen var olan yapıtlarını içeren bir çalışmadır. Rehber hazırlama kuralları uyarınca yıkılmış veya tümüyle de- ğiştirilmiş yapılar dışarıda tutulmuştur. Görme ve öğ- renmenin yolunu açmayı hedefleyen Rehber, üzerinde düşündürmeyi amaçlayan bilgi metinleri ile desteklen- miştir. Kadın Çok Severse/ Robin Norvvood/ Çeviren: Pınar Turanlı/ Epsilon Yayıncılık/ 344 s. llginç ve yaşa/ımış öykülerden oluşan "Kadın Çok Severse" özellikle kadınlar için yazılmış bir kitap. Çünkü çok sevmek aslında kadınsal bir olgudur. Erkeklerle ilişkilerinde kendilerine zarar veren davra- nışlar sergileyen kadınlara bunu fark ettirmek bu dav- ranışların kaynağını anlamalarını sağlamak ve hayatla- rını değiştirmek için gerekli olan araçları onlara ver- mek amacıyla yazılan "Kadın Çok Severse"de her ka- dının kendinden bir şey bulması da hedefleniyor. Benim Şairlerim/ Bülent Akkurt/ Myndos Yayınları/ 336 s. "Bu kitap, asırlar öncesinden başlayarak bugünlere dek şiir üstüne uğraş veren ve ürettikle- ri, hepsi birbirinden değerli ürünle ruhlarımıza ferahlık, gö- nüllerimize sevgi yükleyen ve şimdi pek çoğu artık aramızda olmayan değerli şiir us- talarının aziz anılarına armağan edilmiştir" cümlesiyle başlıyor kitabına Bülent Akkurt. Yazarın 12. kitabı "Benim Şairlerim" geçmişten günümüze anılar, anlatı- lar ve şiirlerle dolu bir yapıt. Kalbimi Affettim/ Stephanie Laurens/ Çeviren: Sevinç Yanar/ Epsilon Yayıncılık/470 s. Portia Cynster'ın kız kardeşi olan Penelope Ashford serveti- nin, mevkiinin ve güzelliğinin olanaklarından yararlansa da gerçek mutluluğu, yönetimini üstlendiği Kimsesiz Çocuklar Yurdu'nda bulur. Ancak genç kadının hayati bir gece vakti belirsizliğe doğru sürüklenir. Sosyetede yaşanan pek çok suçu açığa çıkaran Barnaby Adair ise kendini politik ve hukuki çevrelerde ispatlamış, saygın bir isimdir. Penelope kibirli ve hırçın bir tavırla kapısını çalıp ne kadar çaresiz bir durumda kaldığını anlatınca Barnaby genç kadının hikâyesini ilgi çekici bulup tek- lifini kabul eder. Müfettiş Basil Stokes'un da yardım- larıyla başlayan Doğu Yakası sokaklarında gizlice iz sürmeye başlayan kahramanlarımız kendilerini kısa süre içinde entrika yüklü bir soruşturmanın ortasında bulur. Yazgılarına boyun eğmek konusunda ciddi bir çıkmaza düşseler de aşk, her zaman olduğu gibi, engel tanımayacaktır. Stephanie Laurens "Kalbimi Afîet- tim"de macera ve romantizmi birleştiriyor.B I C U M H U R İ Y E T K İ T A P SAYI 1018 SAYFA 29
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog