Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 16 AĞUSTOS 2009 PAZAR CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Federer ABD Açık’ı Bekliyor Williams’ları Kim Geçecek? Bayanlar köşesine gelince kimseyi gocundurmayan, modern deyişiyle ‘Af- ro-Amerikalı’ iki kız kardeş kortlarda kendi hesaplaşmalarını sürdürüyorlar. Venus-Serena Williams ikilisinin bu yüzyılın ilk yıllarında da böyle bir hesap- laşma içinde olduğu ve büyük turnuva- ların finallerine neredeyse ambargo koy- dukları hatırlanmalıdır. Ancak bu çok fazla birlikte boy gösteriş duru- mu geçmiş yıllarda bir miktar bıkkınlığa, hatta kadın teni- sine karşı uluslararası ilgi azalmasına yol açmıştır. Yıldız sporculardan bekle- nebilecek davranış zarafe- tinde de bazı kusurlara sa- hip oluşları, Williams kar- deşlerin sosyal prestij kay- bına yol açabiliyordu. Sonra, yukarıda söz edilen sakatlıklar tuzağı, onları da pençesine aldı. Kortlardan zaman zaman uzaklaşır ol- dular. Bu arada kuvvetli Avrupa rüzgâr- ları eser oldu. Belçikalı genç hanımlar Jus- tine Hennin, Kim Clijster ile olgunluğa ulaşması biraz zaman almış bir Fransız Amelie Mauresmo, Williams kardeşle- rin önünü kesecek şekilde ortaya çıktı. Bunlara bir de genç Rus bayanlar liste- si eklendi: Kuznetsova, Myskina, Pet- rova ve en gençleri Sharapova... Tüm bu engeller kız kardeşlerin hızını kesiverdi. Bayan tenisine de açıkçası yeni bir ren- klilik geldi. Ama sonra ne oldu? Belçika, Fransa, Rusya duvarı gevşemeye başladı. Oluşmuş ilgi odağına rağmen Belçikalı- lar çok genç yaşlarda ve ani kararlarla te- nis kortlarını terk ettiler. Mauresmo ve Sharapova sakatlıklarla uğraşıp hiç bek- lenmedik bir erken emekliliğin ka- pısını çalar oldular. Taze Ruslar ve Fransızların (Safina ve Bartoli) erkek gibi sert vurabilen Willi- ams kardeşlere karşı koyabil- meleri mümkün gözükmüyor. Sırp güzelleri Jankovic ve İvanovic’in de sakatlıkları da atlatıp yeniden ortaya dökül- müş Williams kardeşlere koya- cak gücü yok gibi gözüküyor. 8 yıl önce estirdikleri fırtınada kendi- lerine iyi-kötü karşı koyabilen beyaz Amerikalı Davenport ve İsviçreli Hingis ayarında orta boy yıldızlar da ortalıkta do- laşmıyor. Williams kardeşler önceki yıllara nazaran daha kötü oynamalarına karşın sezon sonunda başarılarını sürdürürse çok şaşırmamak gerekecek. Ancak kök- lü ve gerçek tenis meraklıları Navratilo- va, Graf, Seles’li bir parlak tenisçi dö- nemini hasretle anar oldular. Sakatlığı bol bir spordur tenis. Göğüs göğüse mücadelesi olmayan ve itiş ka- kıştan uzaktır aslında. Ama ayak, bacak, kol, bilek, omuz eklemleri ve adaleleri di- ğer hiçbir sporda olmayan uzun saatler süren mücadelelerin sonucunda çok yorulur, yıpranır, zorlanır. En güçlü be- denlerin bile buna kolayca dayanması güçtür. Sakatlıktan dolayı bir süre iyi per- formans gösterilemediği gibi, hatta bazen aylarca kortlardan uzak- laşılır. Böyle aksiliklere ve ge- çici yokluklara karşı bu spo- run medyası çok anlayışlı değildir. Şampiyon, he- men devre dışı kalır, yeni yıldızları ve şampiyonları kucaklama yoluna gidilir. Rafael Nadal, bu acıma- sızlığın son örneğidir. En kuvvetlisi olduğu varsayılan toprak korttaki bir maçta, or- ta karar bir oyuncuya, hafifçe de ezilerek yenilişiyle morali çok bozul- muştur. Buna belli belirsiz bir sakatlık ge- rekçesi de eklendi. Ve Nadal 2.5 ay ka- dar kortlar dünyasından uzak yaşadı. Ha- fifçe unutulmaya başlandığı bile söyle- nebilir. Geçen yıl aynı anlayışsızlığın ve umursamazlığın kurbanı da Roger Fe- derer olmuştu. Sezonun ilk ayını sağlık sorunlarıyla didişerek ve bir miktar kort- lar dışında geçirip kendisini ancak ağus- tosta bulabilmiştir. Tenis çevreleri ayağa kalkmıştı: “Artık tükendi; son perdeyi oy- nuyor” çığlıkları ortalıkta dolaşır olmuş- tu. Sonra 2009’da “Yeniden doğdu” al- kışları Federer’i sarmaladı. Nadal’a ve bir yıldır sakatlıklardan dolayı kendine ge- lemeyen Sharapova’ya da karşı göste- rilen bu insafsızlık hayret verici nitelikte. Henüz büyük şampiyon statüsüne belki ulaşamamış da olsalar Rafael ve Maria çok iyi tenisçiler. Bu konu tartış- ma dışı. Önümüzdeki Amerika açık tenis büyük turnuvasına belki tam hazır ge- lemeyebilirler ama gelecek yıldan itibaren her ikisini de spor me- raklıları ve tenis sevgilileri kort- lardaki başarılarıyla, umuyoruz ki, yeniden taçlandıracaklardır. Bunu görmek için sezon so- nundaki ustalar turnuvasını ve Avustralya açık tenis büyük turnuvasını bekleyelim. Bu turnuvalarla ilgili Fede- rer’in durumuna gelince; yakın- larda ikiz çocukların babası oldu. Ay- rıca Roland Garros’u ilk, Wimble- don’u 6. kez kazanıp 15. Grand Slam şampiyonluğunu da cebine koyduktan sonra sezon sonu için hırslı beklenti- lerden uzaklaşmış olması ihtimalinden söz ediliyor. Dünyadan ve bu spordan şimdilik fazla bir alacağı kalmamış gi- bi. Ancak büyük şampiyonlara özgü kuvvetli kazanma dürtüsü onu harekete geçirirse sezon sonunda bildiğimiz Fe- derer’i yine görebiliriz. Görmeyi de is- tiyor ve temenni ediyoruz. TENİS YORUM / ERHAN KARAESMEN Elvan sakatlõğa geçildi 10 bin metredeki sporcumuz yarõşõ tamamlayamadõ, 5 bin metreye katõlmasõ da tehlikede MEHTAP CENGİZ BERLİN - Almanya’nõn Ber- lin kentinde düzenlenen 12. Dün- ya Atletizm Şampiyonasõ’ndaki en büyük madalya umudumuz Elvan Abeylegesse 10 bin met- re finalini tamamlayamadõ. Ulu- sal atlet topuğunda ve aşil ten- donunda yaşadõğõ sakatlõk ne- deniyle bitişe 2 bin 800 metre ka- la yarõşõ yarõda bõrakmak zorun- da kaldõ. Mücadeleyi tamamla- yamayan Elvan, 20 gün önce toprak pistte yaptõğõ antremanda da aynõ bölgede bir ağrõ hissetti- ğini söyledi. Ulusal atlet final koş- madan önce hiçbir şeyinin ol- madõğõnõ belirterek “Antrenö- rüm Ertan Hatipoğlu’yla ko- nuştuktan sonra 5 bin metrede yarışıp yarışamayacağıma ka- rar vereceğiz. Çok üzgünüm” açõklamasõnõ yaptõ. Terzi: Sakat değildi Abeylegesse’nin ardõndan ka- meralara konuşan Atletizm Fe- derasyonu Başkanõ Mehmet Ter- zi, Elvan’õn yarõşõ bitirememe- sinden dolayõ hayal kõrõklõğõ ya- şadõğõnõ belirtirken, 20 gün önce yaşadõğõ sakatlõktan haberi olup olmadõğõ sorulduğunda “ 20 gün önceki sakatlığının bir etkisi ol- duğunu düşünmüyorum. Ya- şanılan sakatlığın yarış içinde geliştiğine inanıyorum” diye karşõlõk verdi. Finalde altõn ma- dalya ise Kenyalõ atlet Linet Chepkwemoi Masai’nin oldu. Apak ve Çakır kayıp Şampiyona’nõn sabah sean- sõnda yapõlan karşõlamalarda ül- kemizi temsilen 3 bin metre engelli koşu seçmelerinde yarõ- şan Aslı Çakır sonuncu olarak elendi.Bir diğer sporcumuz Eş- ref Apak da 70.70 metrelik atõ- şõyla başarõlõ olamayõp şampi- yonaya veda etti. Alaçatõ’da Rozi Ladies Cup rüzgârõ Spor Servisi - Alaçatõ’da devam eden Pegasus Airlines PWA Dünya Windsurf Şampiyonası’nda yarõşan kadõn sörfçüler, bu kez “Rozi Ladies Cup” özel kupasõ için mücadele etti. Yarõşma kapsamõnda 3’er kişiden oluşan Türkiye, Fransa ve Dünya takõmlarõ, Rozi’nin ödülü için yarõştõ. Rozi Ladies Cup’ta üçüncü olan Türkiye takõmõ Çağla Kubat’õn kaptanlõğõnda, Lena Aylin Erdil ve Melek Toraman’dan oluştu. Yarõşõ birinci bitiren Dünya ekibi ödülünü, yarõş sonrasõnda düzenlenen törende, Komili Pazarlama Genel Müdürü Yiğit Kaya’dan aldõ. Rozi Ladies Cup’ta ikinci Fransa, üçüncü ise Türkiye takõmõ oldu. 11:05 Gülle Atma Eleme (Kad.) 11:10 800 Metre Eleme (Kad.) - Yeliz Kurt 11:45 Cirit Atma Eleme (Kadınlar) 12:00 3000 Metre Engelli Eleme (Erk.) 12:35 Uzun Atlama (Kadınlar) 12:55 100 Metre Eleme (Kad.) 13:00 20 Kilometre Yürüyüş Final (Kad.) 13:15 Cirit Atma Eleme (Kadınlar) 19:05 Cirit Atma (Kadınlar) 19:35 100 Metre Çeyrek Final (Kadınlar) 20:00 Üç Adım Atlama Eleme (Erkekler) 20:10 100 Metre yarıfinal (Erkekler) 20:25 Cirit Atma (Kadınlar) 20:40 400 Metre yarıfinal (Kadınlar) 21:15 400 Metre Engelli yarıfinal (Erk.) 21:20 Gülle Atma Final (Kadınlar) 21:50 800 Metre Heptatlon (Kadınlar) 22:35 100 Metre Final (Erkekler) YAYIN: TRT3: 19:00. EUROSPORT:11:00-15:00/19:00-23:15 Ş A M P İ Y O N A D A B U G Ü N Nadal Venus Atletimiz Elvan bitime 2 bin 800 metre kala ağrıları nedeniyle yarışı bıraktı. 100 metre elemelerinde ise bir süpriz yaşanmadı. ABD’li Gay 10.16, Jamaika’lı Powell 10.38, İngiliz Chambers 10.18 ve bir diğer Jamaika’lı Bolt 10.20’lik dereceleriyle 2. tura kaldı. Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler, Uluslararası Atletizm Federasyonu Başkanı Lamine Diack ile birlikte şampiyonanın resmi açılışını yaptı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, de açılışa katıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog