Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 16 AĞUSTOS 2009 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13 CMYB C M Y B YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Kişiler mi, Kurumlar mı? Bozuk bir düzende sorun hangi nedenden kay- naklanır? Kişilerden mi, yoksa kurumlardan mı, ku- ralların açıkça belirlenmemesinden mi? Bir görüşe göre kurumları sağlıklı biçimde kurar, kurumlar ara- sı dengeleri sağlar, kuralları açıkça saptarsanız, sis- tem işler; önemli sorunlar yaşanmaz. Kimilerine gö- re de belirleyici olan kişidir. Kişinin tutumu, değer yargıları, yetenekleri yön verir; sorun yaratır veya so- runları çözer. Ben kişilerin belirleyici olduğu görü- şüne katılırım. İktisatta, işletmecilikte, insanın öne- mini vurgulayan “makineyi yapan da kullanan da in- san” ifadesi toplumsal yaşam için de geçerlidir. “Ku- ralları koyan, uygulayan, kurumları yöneten de in- sandır.” Kurumları kurmakla, kuralları saptamakla işler iyi yürümüyor. İnsan öğesinin belirleyici oluşunu göz ardı etmemek gerekir. Çok iyi kurulmuş, gelenek- leri oluşmuş, kuralları belli kurumlar, yöneticilerinin, mensuplarının tutumları, davranışları nedeniyle iş- levsiz hale gelebiliyor, çökebiliyor, hatta toplumsal yaşam için tehlike oluşturabiliyor. Yapısı çok sağ- lıklı, uzun tarihi geçmişi olan bazı işletmelerin, ku- ruluşların hatta bankaların, liyakatsiz, amaçları farklı yöneticiler elinde battığını gözledik. Yine geçmişte başarılı, gelenekleri oluşmuş bazı kurum ve kurulların geleneklerinin bozulduğunu, işlevleri- ni yerine getiremediklerini, saygınlıklarını yitirdikle- rini üzülerek gözlüyoruz. Bir toplumda alt düzeyde denge, özür dilerim kıtıpıyoslaşma süreci başlamış ise bundan tüm kurumlar değişik ölçüde de olsa et- kileniyor. Fizikteki birleşik kaplar kuralı toplumsal ya- şam için de geçerli. Bir toplumda herkesin aynı, benzer görüşleri pay- laşması, tekdüze hareketlilik, insanların aynı tornadan çıkmış gibi davranması istenmez, amaçlanmaz da. Ortak noktaların bulunmasına karşı farklılıklar ya- şamı renklendirir, değer katar, belki yaşamın kali- tesini yükseltir. Ancak insanların dürüst ve içten dav- ranması gerekir. Eleştirilen davranışlar, kişilerin iç- tenlikten yoksun olmaları nedeniyledir. Kişi, çıkar beklentisi, çıkar karşılığı bazı görüş ve düşüncele- ri savunuyor, ortama uyuyor, ortama göre düşün- ce ve görüş değiştiriyor, söyledikleri ve yazdıkları ile tutarlı davranmıyorsa, takıyye yapıyorsa bu ki- şilerin eleştirilmesi doğaldır. Bu tür davranan kişi- ler topluma, toplumun değer yargılarına da zarar ve- rebilirler. Güvenilmez kişiler, bazı çevrelerin ses- yayarları olarak görülürler. Günümüzde yazılı, görüntülü medya aracılığı ile insanların beyinleri tek yönlü olarak yıkanmaya ça- lışılmaktadır. Yanlış, yanılgılı bilgilendirme kanalla- rında, akademik unvanlara da sahip bazı kişiler de kullanılarak, kadrolu yorumcu veya konu mankeni haline getirilerek kamuoyu yönlendirilmektedir. Türban, imam hatip, kadrolaşma, tek adam yö- netimi derken sıra büyük oyuna geldi. Demokratik açılım, kan dökülmesini önlemek ve acıların dindi- rilmesi etiketleri altında Türkiye’nin belki de bö- lünmesine, sürekli kan dökülmesine yol açacak bir oyun sahnelenmeye çalışılıyor. Medya bu amaç için yeterli görülmediği için, bazı sivil toplum örgütleri- nin desteği aranıyor, çalıştaylar düzenleniyor. Yöneticilerinin kimin hizmetinde olduğu konu- sunda ciddi kuşkular bulunan bir örgüt, yine kim- likleri, kişilikleri, nitelikleri itibarıyla toplumun en azın- dan önemli bölümünde soru işaretleri doğurmuş ki- şilerle, Türkiye’nin en duyarlı olduğu konuda çalıştay düzenliyorsa, bu tür girişimlerin ağır ifadelerle de ol- sa tepki çekmesi doğaldır. Kurum kurmakla, kâğıt üstünde kural koymakla ne yazık ki sorunlar çözülemiyor. Türkiye ancak ka- liteli, nitelikli insan yetiştirerek, bunları destekleye- rek sorunlarını çözebilir. BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI DEĞİŞİM Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % % BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI DEĞİŞİM Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % % Acıbadem Sağlık 399,071 7.40 8.00 7.55 0.67 4.14 38.53 Adana Çimento (A) 821,703 4.28 4.60 4.50 5.14 16.58 62.75 Adana Çimento (B) 158,896 2.74 2.94 2.84 2.90 11.81 72.01 Adel Kalemcilik 567,297 6.20 6.70 6.55 -1.50 28.43 127.47 Adana Çimento (C) 13,074,231 0.51 0.54 0.53 1.92 3.92 65.11 AFM Film 474,570 8.75 9.10 8.85 -2.21 0.57 -17.29 Afyon Çimento 2,715 765.00 820.00 795.00 1.27 2.58 28.28 Akal Tekstil 3,532,196 1.26 1.52 1.28 -9.86 11.30 106.45 Akbank 25,822,919 8.10 8.85 8.15 -6.32 13.19 74.87 Akçansa 1,530,611 3.88 4.44 4.22 -0.94 21.26 95.50 Ak Enerji 3,071,705 11.20 12.00 11.50 2.68 13.86 94.83 Akın Tekstil 429,818 2.68 2.92 2.74 -5.52 -7.43 226.19 Aksigorta 11,310,554 4.68 5.45 5.04 -5.79 20.57 88.35 Aksu İplik 916,103 1.27 1.38 1.28 -2.29 6.67 132.73 Akmerkez G.M.Y.O. 8,591 30.50 32.75 31.00 -0.80 5.98 41.02 Aksa 8,252,969 1.42 1.50 1.43 -4.03 3.62 49.38 Aksu Enerji 1,190,056 3.48 3.96 3.90 7.73 29.14 132.98 Ak Yat. Ort. 3,174,822 1.27 1.47 1.43 10.00 38.83 104.29 Alarko Holding 2,548,671 3.06 3.22 3.10 -0.64 4.03 94.31 Albaraka Türk 2,712,277 2.02 2.27 2.21 -1.34 30.00 124.39 Alcatel Lucent Teletaş 15,862,062 1.98 2.30 2.03 2.01 14.69 141.67 Alarko GMYO 568,981 8.80 9.55 9.20 3.95 15.00 118.99 Alkim Kağıt 3,623,739 1.45 1.54 1.49 2.05 8.76 -4.07 Alkim Kimya 1,585,374 6.10 6.40 6.10 -1.61 11.93 70.46 AlternatifBank 2,576,989 1.36 1.49 1.42 -1.39 22.41 84.42 Alarko Carrier 223,638 9.15 9.65 9.30 -2.11 4.49 56.13 Alternatif Yat. Ort. 6,575,664 0.64 0.70 0.70 4.48 18.64 79.49 Altınyıldız 723,553 3.58 3.96 3.62 -6.70 -2.16 19.87 Altınyağ 19,656,863 0.73 0.90 0.85 16.44 54.55 112.50 Anadolu Cam 2,274,778 1.60 1.74 1.65 -2.37 5.10 43.48 Anadolu Efes 1,459,203 15.30 16.90 16.90 2.42 24.26 67.49 Anadolu Hayat Emek. 2,278,457 2.92 3.22 3.08 4.05 29.41 141.49 Anadolu Sigorta 22,650,608 1.13 1.21 1.18 -0.84 9.26 79.17 Anel Telekom 10,520,892 1.46 1.55 1.46 -3.31 -0.68 -27.95 Arçelik 59,041,211 3.18 3.54 3.40 -0.58 49.12 120.83 Arena Bilgisayar 7,057,077 1.43 1.78 1.66 26.72 36.07 172.13 Arsan Tekstil 1,006,919 1.24 1.35 1.27 -0.78 13.39 95.38 Aselsan 6,458,402 4.85 5.45 5.45 9.88 26.74 86.37 Anadolu Isuzu 1,009,795 4.46 5.30 4.84 0.00 9.01 64.63 Ata Yat. Ort. 1,029,327 0.73 0.81 0.75 0.00 7.14 70.45 Atakule G.M.Y.O. 1,907,799 1.19 1.27 1.25 0.00 6.84 60.88 Atlas Yat. Ort. 2,025,318 0.64 0.69 0.65 -2.99 4.84 41.30 Atlantis Yat. Ort. 1,007,854 0.61 0.64 0.63 0.00 -3.08 85.29 Aviva Sigorta 413,352 9.60 10.50 9.90 2.06 7.61 31.23 Avrasya Yat. Ort. 597,629 0.48 0.51 0.50 -1.96 6.38 72.41 Ayen Enerji 6,327,029 2.22 2.37 2.29 -0.87 7.01 121.32 Aygaz 4,940,225 3.70 3.96 3.88 0.00 7.78 102.93 Bagfaş 290,807 77.00 80.50 77.50 -1.90 4.73 44.58 Bak Ambalaj 227,375 4.80 5.32 5.00 2.46 21.36 171.74 Asya Katılım Bankası 40,843,150 2.46 2.84 2.70 -3.57 22.17 132.76 Banvit 16,989,347 3.24 3.60 3.24 0.00 14.08 136.50 Başkent Yat. Ort. 938,328 0.62 0.67 0.63 0.00 3.28 21.15 Batı Çimento 286,717 5.80 6.20 5.90 0.85 9.26 11.90 Batısöke Çimento 1,689,762 1.00 1.06 1.00 -3.85 4.17 47.37 Beşiktaş Futbol Yat. 4,704,267 5.10 5.30 5.15 -1.90 -2.83 275.91 BİM Birleşik Mağ. 666,661 56.00 61.50 58.50 -0.85 5.41 84.52 Bolu Çimento 1,214,425 1.43 1.50 1.44 -1.37 2.86 57.28 Bosch Fren Sistemleri 83,899 74.50 81.00 76.50 1.32 4.79 100.00 Bossa 651,310 2.74 2.88 2.78 0.00 0.72 36.91 Borova Yapı 6,877,379 0.62 0.66 0.63 -1.56 61.54 186.36 Borusan Mannesmann 425,245 10.00 12.40 11.50 1.77 27.07 88.52 Borusan Yat. Paz. 985,738 5.10 5.70 5.20 -5.45 1.96 72.52 Boyner Mağazacılık 34,132,704 0.89 0.99 0.94 -2.08 10.59 74.07 Brisa 40,107 41.25 44.25 42.00 1.82 10.53 34.87 BSH Ev Aletleri 204,507 71.50 105.50 105.50 42.57 42.57 456.88 Bumerang Yat. Ort. 602,461 0.59 0.62 0.61 1.67 7.02 64.86 Bursa Çimento 111,088 5.25 5.45 5.30 -0.93 -1.85 18.87 Burçelik 30,311 32.50 34.25 33.25 -2.21 0.00 42.09 Burçelik Vana 3,102,666 1.36 1.45 1.37 -4.20 53.93 149.09 Carrefoursa (A) 577,533 13.10 15.60 13.70 -4.86 13.22 76.16 Carrefoursa (B) 179,453 13.30 15.70 13.70 -4.86 12.30 93.40 Çelik Halat 630,684 2.64 2.90 2.68 -4.96 -0.41 4.54 Çemtaş 8,229,802 0.69 0.73 0.71 -2.74 10.94 61.48 Çimsa 1,483,107 4.50 4.86 4.62 -1.28 10.00 66.79 Çelebi 1,712,567 10.20 12.20 11.30 4.63 9.71 117.50 Çimbeton 143,661 15.00 16.20 15.40 -3.75 16.67 90.12 Çimentaş 102,042 7.65 8.20 7.85 0.00 3.97 108.78 Coca Cola 1,586,764 9.35 10.00 9.70 3.19 5.43 53.89 Componenta Dökümcülük 838,331 3.84 4.02 3.84 -3.52 0.28 -6.22 Denizli Cam 283,251 2.94 3.10 2.98 -2.61 -4.49 61.96 Denizbank 122,144 7.60 8.40 7.80 -3.70 5.41 89.32 Dentaş Ambalaj 1,496,579 0.71 0.81 0.78 1.30 14.71 81.40 Derimod 870,324 2.60 2.92 2.62 -6.43 11.97 37.85 Desa Deri 12,690,791 0.90 1.02 0.98 6.52 84.91 145.00 Deva Holding 31,258,716 3.88 4.28 3.90 -2.99 7.73 34.16 Demisaş Döküm 2,252,241 1.13 1.19 1.18 3.51 2.61 87.30 Deniz Yat. Ort. 4,580,374 1.13 1.23 1.18 1.72 8.26 174.97 Ditaş Doğan 298,120 2.42 2.60 2.46 -2.77 2.07 73.24 Doğan Burda 659,379 2.20 2.33 2.22 -2.63 3.26 94.67 Doğan Gazetecilik 1,029,480 2.01 2.18 2.06 -3.29 6.19 35.53 Doğan Holding 197,034,787 1.22 1.38 1.31 0.77 25.96 107.73 DJ İstanbul 20 2,793,921 12.65 13.55 13.25 0.00 22.12 65.21 DJ Türkiye 15 A Tipi BYF 103,110 12.30 13.15 12.85 0.39 22.97 67.75 Doğuş Otomotiv 2,294,125 4.08 4.58 4.08 -9.33 6.81 130.51 Duran Doğan Basım 1,082,126 1.50 1.60 1.51 -2.58 2.72 -14.21 Doğan Yayın Hol. 82,747,556 1.39 1.53 1.44 -2.04 17.84 135.67 Dyo Boya 9,069,202 0.46 0.49 0.46 -4.17 0.00 109.09 Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,875,704 0.87 0.98 0.93 4.49 30.99 102.17 EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai56,102,458 1.51 1.64 1.53 -2.55 10.07 87.61 Eczacıbaşı Yapı 2,870,456 1.96 2.31 2.09 7.18 16.76 113.27 Eczacıbaşı Yatırım 3,074,366 2.86 3.00 2.94 0.68 13.95 39.35 Edip Gayrimenkul 705,482 5.65 6.80 6.10 -8.96 0.83 138.28 Ege Endüstri 56,628 10.20 11.10 10.50 -4.55 -10.26 118.74 Ege Gübre 214,052 35.75 37.50 35.75 -2.05 3.62 46.43 Ege Seramik 11,689,069 0.87 0.94 0.90 0.00 20.00 125.00 Egeli Co. Yat. Ort. 3,830,030 0.53 0.57 0.54 1.89 3.85 63.64 Emek Elektrik 23,389,041 0.54 0.72 0.65 20.37 25.00 140.74 Eminiş Ambalaj 112,800 6.20 6.75 6.40 1.59 0.79 18.52 Enka İnşaat 23,389,266 5.35 5.95 5.60 3.70 22.27 61.91 Erbosan 204,351 7.45 8.15 7.85 3.97 21.71 80.46 Ereğli Demir Çelik 53,468,046 5.30 5.95 5.65 1.80 30.18 37.14 Ersu Gıda 5,304,307 0.56 0.61 0.58 0.00 3.57 87.10 Escort Computer 3,371,275 1.37 1.48 1.40 1.45 1.45 53.85 Euro Trend Yat.Ort. 3,936,070 0.91 1.02 0.94 -1.05 9.30 42.42 Euro Yat.Ort. 4,227,128 0.72 0.75 0.73 0.00 4.29 -17.05 EVG Yat. Ort. 387,324 0.73 0.75 0.73 -1.35 -3.95 52.08 F-M İzmit Piston 316,295 10.60 11.50 10.90 -0.91 6.86 66.06 Creditwest Faktoring 558,506 2.41 2.60 2.44 -2.79 2.95 65.99 Favori Dinlenme Yer. 1,448,377 2.18 2.27 2.19 -2.23 0.46 75.20 Fenerbahçe Sportif 366,387 53.00 55.00 53.50 -1.83 4.90 22.29 Feniş Alüminyum 2,110,853 3.08 3.26 3.12 -1.89 -4.29 33.33 Finans Fin. Kir. 4,473,173 1.71 1.80 1.74 -2.25 13.73 52.46 Finansbank 488,879 5.90 6.95 6.40 0.79 33.07 58.49 Finans Yat. Ort. 1,517,772 1.03 1.10 1.06 -0.93 19.10 47.22 Ford Otosan 4,300,150 7.70 8.60 7.95 -4.22 30.33 93.49 Fortis Bank 19,352,872 1.56 1.76 1.63 1.24 18.98 123.29 Frigo Pak Gıda 829,452 1.21 1.37 1.32 0.00 22.22 153.85 Galatasaray Sportif 110,361 128.00 146.00 134.00 4.69 8.94 18.01 Garanti Faktoring 514,118 6.15 6.60 6.30 -2.33 42.53 290.92 Garanti Bankası 247,657,918 5.00 5.55 5.25 -2.78 23.82 101.92 Doğuş GE GMYO 1,819,973 0.90 0.96 0.92 -3.16 -5.15 100.00 Garanti Yat. Ort. 5,235,828 0.54 0.58 0.57 -1.72 16.33 72.73 Gediz İplik 1,368,909 0.99 1.08 1.00 -2.91 33.33 100.00 Gedik Yat. Ort. 803,625 0.85 0.98 0.94 9.30 14.63 27.03 Gentaş 3,786,528 1.03 1.15 1.07 -5.31 4.90 30.49 Gersan Elektrik 4,736,674 1.31 1.57 1.32 -8.97 0.76 100.00 Global Yat. Holding 37,351,629 0.81 0.87 0.85 0.00 30.77 203.57 Goldaş Kuyumculuk 35,364,924 1.31 1.37 1.31 -2.24 6.50 72.37 Good-Year 199,330 9.45 10.15 9.70 -1.02 10.23 58.82 GSD Holding 88,581,245 0.69 0.75 0.70 -4.11 12.90 84.21 Göltaş Çimento 75,419 36.25 38.50 37.25 2.05 5.67 54.34 Gübre Fabrik. 3,197,914 8.25 8.55 8.35 0.00 12.84 36.52 Güneş Sigorta 8,342,394 1.96 2.11 2.00 1.01 23.46 53.85 Halk Bankası 41,591,153 7.55 8.90 8.60 11.69 34.38 93.31 Haznedar Refrakter 1,233,072 2.24 2.37 2.29 -0.87 -0.43 104.46 Hedef Yat. Ort. 1,615,692 0.69 0.74 0.71 1.43 7.58 65.12 Hektaş 9,399,357 0.84 0.90 0.86 -1.15 6.17 71.87 Hürriyet Gzt. 67,055,108 1.20 1.34 1.29 -2.27 29.00 106.40 İnfotrend Yat. Ort. 984,871 0.67 0.72 0.70 2.94 2.94 55.56 İdaş 5,380,793 1.89 2.19 2.01 6.91 14.20 87.85 İhlas Ev Aletleri 110,910,711 1.19 1.29 1.22 -2.40 -8.27 134.22 Y ve Y GMYO 3,313,759 0.64 0.68 0.65 0.00 4.84 10.17 İhlas Holding 48,691,534 0.52 0.56 0.55 0.00 37.50 150.00 Indeks Bilgisayar 3,988,653 1.40 1.59 1.52 10.95 19.69 61.70 İnfo Yat. Ort. 542,471 0.50 0.53 0.52 0.00 6.12 57.58 İntema 624,207 4.30 4.50 4.32 -1.37 -2.70 80.00 Işıklar Ambalaj 25,694,904 0.59 0.67 0.61 1.67 7.02 110.34 İş Bankası (A) - 0.00 0.00 17,335.00 0.00 -10.78 -17.05 İş Bankası (B) 426 865.00 930.00 875.00 -1.13 8.70 32.69 İş Bankası (C) 132,267,423 4.95 5.80 5.65 5.61 30.79 56.48 İş Fin. Kir. 34,333,375 0.75 0.81 0.79 1.28 12.86 105.31 İş Girişim 7,463,125 2.20 2.55 2.24 -4.27 9.80 65.26 İş GMYO 18,660,308 1.24 1.35 1.31 2.34 21.30 97.90 İş Bankası (Kur) 4 4,165.00 4,485.00 4,485.00 3.10 12.27 16.49 İş Y.Men.Değ. 1,022,093 1.90 2.09 1.97 2.60 33.11 155.17 İş Yat. Ort. 7,902,248 0.83 0.95 0.93 10.71 30.99 69.09 İzmir Demir Çelik 2,091,125 2.37 2.54 2.42 -0.41 3.86 94.37 İzocam 917,241 18.20 20.60 18.40 -4.66 11.52 136.10 Kaplamin 97,699 8.20 9.05 8.20 -8.38 17.14 111.34 Karel Elektronik 5,541,510 1.68 1.95 1.82 2.82 40.00 160.00 Karsan Otomotiv 27,813,249 1.20 1.33 1.22 -1.61 15.89 77.70 Kartonsan 25,942 66.00 69.00 66.00 0.00 4.76 22.51 Kelebek Mobilya 3,074,484 0.86 0.96 0.90 1.12 7.14 125.00 Kerevitaş Gıda 287,056 20.40 23.70 23.60 15.12 47.50 133.66 Kent Gıda 46,206 49.00 53.50 49.50 -6.60 0.51 74.39 Klimasan Klima 773,011 5.80 6.95 6.10 4.27 8.93 22.00 Koç Holding 54,218,963 3.26 3.62 3.52 -0.56 25.71 61.22 Konfrut Gıda 3,765,604 2.96 3.58 3.34 11.33 20.14 90.86 Konya Çimento 43,602 48.00 52.00 49.00 1.55 7.69 37.63 Kordsa 844,992 2.12 2.24 2.15 -1.83 7.50 66.67 Koza Madencilik 78,568,905 3.12 3.36 3.16 -3.07 10.49 259.09 Kardemir (A) 50,040,109 0.78 0.92 0.81 1.25 12.50 112.15 Kardemir (B) 40,618,633 0.78 0.91 0.81 1.25 12.50 108.73 Kardemir (D) 529,716,355 0.56 0.67 0.58 1.75 13.73 85.33 Kristal Kola 7,020,638 1.07 1.16 1.08 -2.70 4.85 89.47 Karsu Tekstil 2,153,640 0.67 0.72 0.69 0.00 13.11 109.09 Kütahya Porselen 1,188,954 2.24 2.35 2.29 0.88 5.05 163.22 Link Bilgisayar 1,582,732 1.96 2.19 2.03 -0.49 11.54 82.88 Logo Yazılım 1,054,055 1.65 1.76 1.66 -2.35 6.41 72.92 Lüks Kadife 795,631 2.09 2.20 2.11 -3.21 -7.46 55.15 M. Yılmaz Yat. Ort. 1,486,520 0.60 0.68 0.61 -1.61 3.39 45.24 Marbaş B Tipi Yat. Ort. 61,839 1.13 1.16 1.15 0.88 -1.71 29.08 Mardin Çimento 847,840 5.75 6.30 5.85 -3.31 7.34 107.03 Marmaris Altınyunus 829,041 9.00 9.60 9.30 2.76 6.90 52.46 Martı Otel 23,398,655 0.73 0.80 0.76 1.33 13.43 105.41 Marshall 144,426 9.65 10.90 9.85 1.55 4.23 70.66 Merko Gıda 8,572,178 1.49 1.65 1.54 -1.28 13.24 -34.47 Merkez B Tipi Yat.Ort. 2,814,947 0.70 0.79 0.72 0.00 4.35 -14.29 Menderes Tekstil 54,560,559 0.36 0.40 0.38 2.70 5.56 100.00 Metemteks 12,379,518 0.49 0.55 0.51 4.08 10.87 104.00 Metro Yat. Ort. 478,206 0.63 0.66 0.65 -1.52 3.17 44.44 Migros 4,825,770 17.30 22.60 21.60 10.20 127.57 210.63 Milpa 5,658,521 0.89 0.96 0.89 -4.30 7.23 67.92 Mutlu Akü 9,327,129 1.48 1.69 1.57 6.08 14.60 70.65 Netaş Telekom. 499,025 27.50 29.75 28.25 -0.88 24.45 140.46 Net Holding 73,859,152 0.54 0.59 0.56 -3.45 3.70 86.67 Net Turizm 17,908,824 0.74 0.80 0.75 -3.85 -1.32 36.36 Nurol GMYO 686,914 2.88 3.16 2.88 -5.88 6.67 135.53 Nuh Çimento 47,152 10.20 10.60 10.30 -0.96 0.00 15.17 Olmuksa 831,892 4.00 4.20 4.04 -2.88 0.50 -10.20 Otokar 1,038,342 11.40 12.70 11.50 -6.50 -4.96 38.90 Oyak Yat.Ort. 3,651,602 0.53 0.58 0.53 0.00 8.16 60.61 Özderici GMYO 1,085,484 1.31 1.37 1.33 -0.75 0.76 118.03 Park Elek. Madencilik 26,312,910 3.08 3.26 3.12 -1.27 13.04 131.11 Parsan 6,379,899 1.07 1.13 1.09 -0.91 4.81 63.50 Penguen Gıda 9,814,222 0.93 1.02 0.95 -2.06 14.46 75.93 Pera GMYO 19,338,340 0.62 0.68 0.63 -5.97 8.62 152.00 Petkim 7,391,172 7.25 7.55 7.25 -0.68 5.84 56.93 Petrol Ofisi 3,352,009 6.45 7.00 6.80 -1.45 36.55 158.70 Pınar Et Ve Un 2,045,092 3.56 4.02 3.76 3.87 31.47 96.49 Pınar Su 1,385,790 4.80 5.12 4.85 -1.02 -3.00 80.47 Pınar Süt 2,269,477 5.75 6.60 6.25 6.84 17.92 139.15 Pimaş 533,725 3.68 3.82 3.72 -0.53 -39.02 107.82 Türk Prysmian Kablo 12,128,212 1.02 1.17 1.08 3.85 -0.54 89.49 Ray Sigorta 3,686,442 2.08 2.24 2.11 -0.47 4.46 76.96 Reysaş Lojistik 74,763,896 2.90 3.56 3.26 7.24 48.86 262.22 Sabancı Holding 29,855,264 5.05 6.05 5.15 -14.17 19.77 57.95 Sağlam GMYO 5,356,505 0.79 0.85 0.80 -4.76 3.90 86.05 Sanko Pazarlama 316,791 2.76 2.90 2.78 -2.11 -6.08 68.48 Sarkuysan 1,575,658 2.22 2.34 2.24 -1.32 4.19 52.38 Advansa Sasa 21,936,348 0.46 0.51 0.48 -4.00 4.35 100.00 Selçuk Ecza Deposu 6,833,450 2.52 2.84 2.78 6.11 30.52 113.06 Serve Kırtasiye 1,742,536 1.25 1.44 1.36 -4.23 7.94 142.86 Sinpaş GYO 7,030,334 3.88 4.18 4.00 -3.38 15.61 165.05 Soda Sanayii 3,415,010 1.57 1.71 1.61 -1.23 5.92 74.05 Söktaş 308,703 3.40 3.72 3.56 -1.11 9.88 66.92 SP-IFCI Akbank BYF 1,936 11.60 12.25 12.00 -0.41 20.60 62.16 Şekerbank 48,453,599 2.03 2.29 2.16 -3.14 35.85 116.11 Şeker Piliç 10,371,481 3.20 3.44 3.24 1.89 14.08 290.36 Şişe Cam 53,744,355 1.43 1.58 1.47 0.00 23.53 47.43 T. Demir Döküm 449,188 6.00 6.70 6.10 -5.43 2.52 117.86 T. Ekonomi Bank. 80,684,971 1.55 1.83 1.68 1.20 42.37 104.88 T. Kalkınma Bank. 421,166 5.10 5.80 5.20 -7.96 1.96 89.30 T. Tuborg 2,204,767 2.04 2.16 2.09 -0.48 11.76 127.17 Tacirler Yat.Ort. 1,094,573 0.62 0.67 0.64 -3.03 -18.99 88.24 Taç Yat. Ort. 2,514,695 1.47 1.70 1.57 5.37 9.79 103.63 Taksim Yat. Ort. 904,316 0.64 0.70 0.66 -1.49 3.13 -9.59 Tat Konserve 4,478,098 2.58 2.78 2.62 -2.96 9.17 116.53 TAV Havalimanları 22,173,821 4.38 4.64 4.40 0.46 9.45 72.84 Tesco Kipa 956,700 6.70 7.15 6.85 -2.84 12.30 64.66 Tekstilbank 97,615,664 0.88 0.97 0.91 -3.19 13.75 89.58 Tekstil Fin. Kir. 4,894,694 0.70 0.79 0.74 1.37 15.63 148.74 Tek-Art Turizm 14,585,900 1.12 1.18 1.14 -0.87 2.70 165.12 Tekfen Holding 58,191,533 3.94 4.32 4.16 5.05 23.81 77.61 Türk Hava Yolları 89,126,969 2.48 2.76 2.66 -1.48 21.46 149.02 Tire Kutsan 13,259,202 2.64 2.78 2.70 -2.17 2.27 -31.81 Tofaş Oto. Fab. 40,202,351 2.82 3.46 2.98 -9.70 16.41 169.45 Trakya Cam 9,604,680 1.57 1.75 1.70 0.59 33.86 100.12 Trabzonspor Sportif 1,468,022 8.65 9.15 8.95 2.87 11.18 23.45 T.S.K.B. 55,699,856 1.16 1.26 1.21 0.83 37.50 57.83 TSKB Yat. Ort. 1,969,428 0.58 0.62 0.60 -1.64 7.14 39.53 Tukaş 3,485,982 0.72 0.77 0.74 -1.33 8.82 94.74 Turcas Petrol 2,288,193 4.04 4.30 4.08 -4.67 10.27 68.75 Turkcell 22,392,643 9.30 9.95 9.65 3.76 17.68 17.48 Tüpraş 12,214,393 19.60 20.80 20.30 0.50 16.67 45.56 Türk Telekom 64,419,197 4.50 4.74 4.56 -1.30 2.70 44.24 Türk Traktör 458,725 6.20 6.60 6.25 -3.10 4.17 63.40 Usaş 12,964,105 1.52 1.63 1.52 -2.56 3.40 65.69 Uki Konfeksiyon - 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 Ülker Bisküvi 19,651,837 3.00 3.32 3.26 2.52 27.34 86.09 Ünye Çimento 132,327 3.86 4.12 3.88 -1.02 4.30 81.33 Uşak Seramik 785,767 1.17 1.35 1.32 0.00 18.92 200.00 Vakıflar Bankası 108,772,273 2.88 3.34 3.18 5.30 35.32 171.79 Vakıf Fin. Kir. 2,480,280 2.88 3.08 2.96 -1.99 -1.99 193.65 Vakko Tekstil 5,221,481 0.60 0.64 0.61 -4.69 3.39 74.29 Metro Tic. ve Mali Yat. 12,427,984 2.35 2.52 2.38 -2.86 -26.54 68.79 Varlık Yat. Ort. 4,748,423 0.88 0.94 0.91 0.00 5.81 40.00 Vestel 29,675,724 1.62 1.84 1.83 5.78 24.49 115.29 Vestel Beyaz Eşya 10,665,733 2.42 2.96 2.58 -2.27 25.24 118.73 Vakıf Girişim 523,390 10.40 11.20 10.50 -2.78 30.43 131.28 Vakıf Yat. Ort. 2,612,381 1.13 1.21 1.15 0.88 6.48 105.36 Vakıf GMYO 3,023,898 2.07 2.30 2.20 6.28 42.86 132.45 Viking Kağıt 17,659,712 0.73 0.78 0.74 0.00 2.78 138.71 Yataş 1,593,553 3.60 3.86 3.80 1.60 11.11 427.78 Yazıcılar Holding 149,361 7.75 8.40 8.10 0.62 20.00 70.56 Yapı ve Kredi Bank. 115,371,031 2.88 3.16 3.02 -2.58 31.30 43.81 Yapı Kredi Fin. Kir. 227,293 2.70 2.94 2.84 -2.07 8.40 132.84 Yapı Kredi Koray GMYO 5,250,773 1.48 1.69 1.50 -9.09 6.38 145.90 Yapı Kredi Sigorta 5,254,026 8.20 9.60 8.55 3.64 8.92 97.68 Yapı Kredi Yat. Ort. 1,843,164 0.87 0.95 0.94 3.30 25.33 95.83 Yünsa 527,757 1.13 1.19 1.17 0.86 9.35 95.00 Zorlu Enerji 9,533,518 4.48 4.90 4.58 0.44 15.66 119.14 Altınyunus Çeşme 816,638 3.94 4.32 4.16 5.58 -5.45 121.28 Berdan Tekstil 1,647,888 1.25 1.54 1.40 12.00 27.27 129.51 Bisaş Tekstil 502,701 0.93 1.02 0.97 -1.02 -3.00 185.29 Birko Mensucat 1,148,439 0.81 0.84 0.81 -3.57 -3.57 2.53 Birlik Mensucat 2,438,253 0.56 0.61 0.58 0.00 28.89 65.71 Dardanel 4,282,001 0.63 0.68 0.65 -1.52 8.33 160.00 Doğusan 7,896,671 1.39 1.97 1.39 -15.76 -23.63 93.06 Ege Profil 1,263,497 2.72 3.18 2.84 0.00 22.41 95.86 Fon Fin.Kir. 641,055 2.66 2.92 2.74 -5.52 1.48 93.87 Ipek Matbaacılık 89,397,040 2.33 2.51 2.36 -1.26 4.89 286.89 Lafarge Aslan Çimento 12,592 56.50 61.00 58.00 0.00 0.87 13.32 Metemtur Otelcilik 3,648,808 1.82 2.08 1.84 -7.54 8.24 142.11 Mert Gıda 2,287,463 1.41 1.51 1.46 0.00 -25.89 143.33 Petrokent Turizm 81,232 30.25 35.25 31.25 2.46 16.82 45.35 Silverline Endüstri 12,641,618 0.86 0.93 0.87 -1.14 10.13 89.13 Sönmez Filament 1,968,831 2.86 3.32 3.06 6.99 25.93 856.25 Sönmez Pamuklu 992,313 1.71 1.98 1.77 -1.67 7.93 293.33 Şeker Fin. Kir. 1,543,675 0.69 0.72 0.71 0.00 22.41 129.03 Ceylan Giyim 563,722 1.42 1.68 1.58 11.27 39.82 47.66 Çbs Boya 884,743 0.21 0.22 0.21 0.00 0.00 5.00 Egeplast 596,919 0.66 0.81 0.73 7.35 2.82 4.29 Esem Spor Giyim 233,658 0.57 0.64 0.62 6.90 0.00 77.14 ÇBS Printaş 1,364,783 0.20 0.22 0.22 10.00 4.76 -4.35 EGS G.M.Y.O. 906,955 0.33 0.35 0.34 0.00 3.03 13.33 Makina Takım 698,653 0.23 0.24 0.24 0.00 4.35 33.33 Mazhar Zorlu Holding 547,809 0.48 0.60 0.55 12.24 10.00 57.14 Mensa Mensucat 18,345,418 0.29 0.40 0.35 34.62 -2.78 52.17 Okan Tekstil 2,861,795 0.91 1.13 1.05 0.96 1.46 -22.98 Selçuk Gıda 884,897 0.35 0.38 0.37 2.78 23.33 12.12 Transtürk Hold. 528,605 0.22 0.24 0.22 0.00 4.76 15.79 Tümteks 218,759 0.31 0.32 0.31 -3.13 -6.06 55.00 Armada Bilgisayar 2,970,094 1.25 1.45 1.32 7.32 10.92 94.12 Datagate Bilgisayar 3,701,962 1.92 2.17 2.05 -1.91 12.02 105.00 Plastikkart 4,898,925 2.40 2.57 2.43 -2.02 3.85 63.09 Y A T I R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ ? A TİPİ FONLAR Değişken Fonları Garanti Men (A) Port.Yön. 0.075572 4.36% Teb Var.Yön. Hiz. (A) Değ. Fon 0.025264 4.23% Millennium Bank (A) Değ. Fon 0.026078 4.21% Ashmore İş Yatırım (A) 0.011886 4.21% İş Bank (A) Değ. Fon 3.980425 3.93% Finans Yat. (A) Değ. Fon 0.115601 3.53% Strateji Men (A) Değ. Fon 1.795120 3.52% Kare Yat. Men. A (Tipi) Değ. 0.017839 3.49% Yapı Kredi Yat. (A) Özel 0.064610 3.38% Kalkınma Ban (A) Değ. Fon 2.498641 3.02% İş Bank (A) Priv. Değ. Fon 0.012915 2.95% Eczacıbaşı (A) Değ. Fon 2.532144 2.85% Delta Menkul (A) Değişken 0.011783 2.79% Akbank (A) Değ. Fon 0.059140 2.73% Ergoİsviçre Hay. (A) Tipi Değ. Fon 0.022242 2.54% Finansbank (A) Değ. Fon 17.663312 2.52% Unicorn Capital İstanbul (A) 0.381989 2.48% HSBC Bank (A) Değ. Fon 27.555363 2.37% Abank (A) Değ.Fon 2.020476 2.36% Garanti Ban. Özel Ban. (A) 0.014839 2.33% EFG İstanbul Men. Değ. (A) 0.012449 2.29% İş Yat. (A) Değ. Fon 0.720606 2.28% Vakıfbank (A) Değ. Fon 8.866652 2.19% Oyak Yat. (A) Değişken Fon 0.010582 2.15% Halkbank (A) Değ. Fon 0.104448 2.04% Garanti Ban. (A) Tipi Değ. 0.009699 2.01% Yapı Kredi Yat. (A) Değ 0.119308 2.00% Turkish Yat. (A) Değ. Fon 0.031543 1.87% Şekerbank (A) Değ. Fon 0.244100 1.82% Tekstil Men (A) Değ. Fon 0.053669 1.61% ING Bank (A) Tipi Değ. Fon 1.315684 1.54% Meksa Yat (A) Değ. Fon 0.046307 1.54% Ziraat Yat. (A) Değ. Fon 0.074446 1.40% Tacirler Men (A) Değ. Fon 0.397992 1.31% Ergoİsviçre Sig. (A) Tipi Değ. 0.020902 1.20% Acar (A) Değ. Fon 0.151726 1.19% Anadolubank (A) Değ. Fon 0.024625 1.15% Standard Ünlü (A) Değ. 0.019654 1.09% Yatırım Finans. (A) Değ. Fon 0.308737 1.04% Ziraat Ban. (A) Değ. 0.011525 0.98% Ziraat Ban. (A) Değ. Başak 0.008169 0.79% Denizbank (A) Değ. Fon 0.193746 0.57% Taib Yat. (A) Değ. Fon 0.231902 0.43% Eczacıbaşı (A) Değişken Analiz 0.059957 0.41% Başkent Men (A) Değ. Fon 0.011827 0.40% Global Men. (A) Değ. P.Reis 0.303305 0.39% Global Men. (A) Değ. Fon 16.349890 0.26% Ata Yat (B) Uzun Vadeli Değ. Fon 0.167027 0.24% Bankpozitif Kredi ve Kalk. 0.016816 0.20% Hak Men. (A) Değ. Fon 0.851967 0.00% İş Yatırım Dinamik (A) 0.010844 -0.08% Sanko Men.(A) Değ. Fon 0.034873 -0.38% Endeks Fonları İş Bank (A) Tekno. Fon 0.005226 5.58% İş Yat. Dow Jones Türkiye EA 15 (A) 12.909424 2.46% Dow Jones İstanbul 20 13.248300 2.21% S&P/IFCI Türkiye (A) Akbank 12.035922 2.18% Bizim Men. Değ. DJIM Türkiye (A) 9.574606 2.18% Unicorn Capital (A) Dow Jones 0.109732 1.81% SMIST İstanbul 25 A Tipi BYF 9.190160 1.77% YKB (A) İMKB U100 End.Fon. 1.480277 1.61% İMKB 30 A Tipi BYF 19.928635 1.59% Akbank (A) U30 Fon 0.028321 1.51% İş Bank (A) U30 Fon 0.023856 1.46% Ata Yat (A) U30 Fon 0.033484 1.43% Garanti Ban. (A) U30 Fon 0.015320 1.42% ING Bank (A) İMKB Ulusal 30 0.041449 1.40% YKB (A) Özel Bank. U30 End. 0.049051 1.39% Vakıfbank (A) U30 Fon 0.192460 1.38% HSBC Yat. (A) U30 Fon 0.044369 1.35% Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 13.611078 1.31% Yapı Kredi Yat. (A) U30 Fon 0.027739 1.27% Denizbank (A) U100 Fon 0.028599 1.17% İş Bank (A) U-Mali Fon 0.032004 0.94% Ziraat Ban. (A) IMKB30 End. 0.013629 0.89% Fon Sepeti Fonları Finansbank Sentez (A) Fon Sep. 0.011106 2.24% Hisse Fonları Eczacıbaşı (A) Hisse Fon 0.012060 5.27% HSBC Bank (A) Tipi Var.Yön. 0.012520 4.81% Finansbank (A) Hisse Fon 0.050189 4.68% Tekstilbank (A) Hisse 3.003135 4.48% Teb Yat.(A) Hisse 0.030263 4.18% EFG İstanbul Men. Değ. (A) 0.018126 3.93% Akbank (A) Hisse 0.847125 3.65% Fortis Bank (A) Küçük/Orta 48.396581 3.62% TSKB (A) Hisse Fon 0.028174 3.62% Strateji Men. Değ. (A) Risk 0.028567 3.54% İş Bank (A) Hisse 27.292175 3.36% Gedik Yat. (A) Hisse 0.028490 3.26% Garanti Ban. (A) Tipi His.Sen. 0.595154 3.11% Kalkınma Yat. (A) Hisse 0.030131 2.98% YKB (A) Hisse 0.508272 2.75% Fortis Yat. Men. Değ. (A) 0.023164 2.75% Abank (A) Hisse 0.035597 2.51% ING Bank (A) Tipi Hisse Fon 1.403010 2.27% Denizbank (A) Hisse Fon 0.087835 1.42% Bizim Men. Değ. (A) 0.016202 0.99% İştirak Fonları İş Bank (A) İştirak 18.284121 3.88% Yapı Kredi Yat. (A) Koç Ş.İştirak 0.205617 0.70% Karma Fonları YKB (A) Karma Fon 0.184674 2.15% İş Bank (A) Karma Kum. Fon 0.072772 1.87% Global Men. (A) Karma Aktif 0.031817 1.87% Teb (A) Karma Fon 1.829220 1.82% Gedik Yat. (A) Karma Fon 0.330164 1.71% Finans Yat. (A) Karma Fon 0.075118 1.64% Ata Yat (A) Karma Fon 10.762289 1.54% Acar (A) Karma Fon 0.017427 1.40% Halkbank (A) Karma Fon 22.220806 1.23% Bizim Men. Değ. (A) 0.012847 1.17% Evgin Men (A) Karma Fon 0.653770 1.17% Yapı Kredi Yat. (A) Karma 0.554249 1.16% Tacirler Men (A) Karma Fon 0.824783 1.12% Denizbank (A) Karma Fon 0.339716 1.11% Ziraat Ban. (A) Karma Fon 0.050177 0.97% Global Men. (A) Karma Fon 0.035364 0.60% Özel Fonları YKB (A) Allianz Sig. Özel 0.350684 3.18% Abank (A) Anadolu Özel Fon 0.085581 2.49% Yatırım Finans. (A) Resan Özel 0.303801 1.65% Teb (A) Alarko Özel Fon 0.677416 1.46% Teb Yat (A) Teb Grb. 0.010666 1.45% Sektör Fonları Bizim Men. Değ. (A) İnşaat 0.014310 1.00% YBMK Fonları YKB (A) YBMK 9.216252 0.96% B TİPİ FONLAR Altın Fonları HSBC Yat. (B) Altın 0.503574 -0.26% Teb (B) Altın Fon 0.014012 -0.33% Şeker Yat.Men. (B) Altın Fon 0.009821 -0.33% Vakıfbank (B) Altın 0.014531 -0.34% Garanti Ban. (B) Tipi Altın 0.016372 -0.34% Akbank (B) Altın 0.013838 -0.37% İstanbul Gold B Tipi Altın 44.614493 -0.53% Değişken Fonları İş Bank (B) Tipi Değ. TEMA Çevre 0.013154 2.17% Anadolubank (B) Değ. Fon 0.025871 1.10% Denizbank (B) Değ. Birikim 0.500957 0.80% Kalkınma Ban (B) Değ. Fon 16.984533 0.78% Vakıfbank (B) Değişken İlkadım 0.313755 0.65% Garanti Ban. Fle i (B) Değ. Fon 41.927304 0.54% Finansbank Fin.Anlz. (B) Değ. Fon 0.012913 0.51% Ak Yat. B Tipi Değ. Fon 0.038108 0.48% Denizbank Özel Bankacılık (B) 0.012359 0.45% Teb Yat.(B) Büyüme Am.Değ. Fon 0.018554 0.41% Fortis Bank (B) Özel Bank. Değ. Fon6,113.357344 0.36% İş Bank (B) Priv. Değ. Fon 0.016007 0.35% Ata Yat (B) Varlık Yönetimi 0.022068 0.35% Garanti Ban. Özel Ban. (B) Değ. 0.020516 0.32% Fortis Bank (B) Orta Vadeli 0.033458 0.27% Garanti Ban. (B) Portföy Yön. 0.020191 0.26% Vakıfbank (B) Değ. Fon 68.712804 0.25% Şeker Yat. Men. (B) Değ. 0.016216 0.25% YKB (B) Özel Bank. Büy. 0.019807 0.25% Garanti Men (B) Port.Yön. 0.104877 0.24% YKB (B) Büy.Am. Değ. Fon 96.109274 0.23% Teb (B) Kurumlara Yönelik Değ. 0.018945 0.22% İş Bank (B) Değ. Fon 36.701063 0.22% HSBC Yat. (B) Var. Yön. 0.019891 0.22% Yapı Kredi Yat. (B) Özel 0.442638 0.21% Teb Var.Yön. Hiz. (B) Değ. Fon 0.693136 0.21% Ata Yat (B) Değ. Fon 0.960848 0.20% Delta Menkul (B) Değişken Fon 0.013403 0.20% TSKB (B)Değ.Gelir Amaçlı 0.050151 0.20% Teb (B) CGold Değişken Fon 0.346971 0.20% Tekstilbank (B) Değ. Fon 8.547489 0.20% İş Yat. (B) Değ. Fon 0.277042 0.19% Teb (B) Değişken Fon 0.192114 0.19% Ergoİsviçre Hay. (B) Tipi 0.025455 0.18% Ashmore İş Yatırım (B) 0.010344 0.18% Teb Yat.(B) Değ. Fon 0.442244 0.18% Oyak Yat. (B) Tipi Özel 0.011010 0.18% YKB (B) Değ. Fon 12.324400 0.18% Ziraat Yat. (B) Değ. Fon 34.251661 0.17% Eurobank Tekfen (B) Değişken 0.903338 0.17% TSKB (B) Değ. Fon 3.952771 0.17% Abank (B) Değ. Fon 1.200214 0.17% Standard Ünlü (B) Değ. Fon 0.017799 0.16% HSBC Yat. (B) Değ. Fon 0.830064 0.16% Finansbank Uzun Vadeli (B) 0.020680 0.15% Yatırım Finans. (B) 0.017224 0.15% Finansbank (B) Değ. Fon 0.024140 0.15% Akbank (B) Değ. Fon 0.068619 0.13% YKB (B) Özel Bank.Değ.Fon 0.018474 0.12% Turkishbank (B) Değişken Fon 0.014737 0.11% Finansbank Quant (B) Değ. Fon 0.009072 0.10% Taib Yat. (B) Değ. Fon 0.474389 0.08% Halkbank (B) Değ. Fon 15.438718 0.08% Acar (B) Değ. Fon 0.017169 0.07% İnfo Yat. Büy.Amaçlı (B) 0.060972 0.07% Ekinciler (B) Değ. Fon 2.456071 0.06% Global Men. (B) Değ. Fon 0.104916 0.06% Eczacıbaşı (B) Değ. Fon 0.038647 0.01% Eczacıbaşı (B) Büyüme Amaçlı 0.009902 -0.03% Endeks Fonları İş Yatırım - İBo x TR Gös. 13.434382 0.37% FTSE İstanbul FBIST B Tipi BYF 147.199257 0.26% Fon Sepeti Fonları YKB (B) Dünya Fonları 0.011164 0.93% Finansbank Sentez (B) 0.012817 0.05% Karma Fonları Finansbank Refleks (B) 0.011366 1.37% İş Bank (B) Karma Fon 0.017500 0.76% Likit Fonları Kare Yat. Men. (B) Likit 0.010093 0.14% Sanko Men.(B) Likit Fon 0.024825 0.14% Global Men. (B) Likit Fon 0.046099 0.13% Denizbank (B) Likit Fon 0.374179 0.12% Vakıfbank (B) İnternet Likit 8.912695 0.12% Tacirler Men (B) Likit Fon 0.016395 0.12% İş Bank (B) İnt. Likit Fon 4.311130 0.11% Ziraat Yat. (B) Likit Fon 107.066896 0.11% Ashmore İş Yatırım (B) 0.009927 0.11% Yapı Kredi Yat. (B) Likit 0.031271 0.11% Fortis Yat. Men. Değ. (B) 0.022124 0.11% Eczacıbaşı (B) Likit 3.634257 0.10% Anadolubank (B) Likit 0.092887 0.10% Halkbank (B) Elektronik 40.812056 0.10% TSKB (B) Likit Fon 1.501058 0.10% Ata Yat (B) Likit Fon 0.231188 0.10% Abank (B) Likit Fon 2.180338 0.10% Finans Yat.(B) 0.029951 0.10% Halk Yat. (B) Likit Fon 0.034155 0.10% Halkbank (B) Likit Fon 0.023246 0.10% Bankpozitif Kredi 0.019287 0.10% Oyak Yat. (B) Likit 0.011181 0.10% Şekerbank (B) Likit Fon 0.706891 0.10% Ziraat Ban. (B) Likit Fon 70.836036 0.10% Yatırım Finans. (B) Likit Fon 0.383074 0.09% Vakıfbank (B) Havuz Likit 0.016025 0.09% Raymond James (B) 0.078168 0.09% Kalkınma Ban (B) 0.046625 0.08% Vakıfbank (B) Likit Fon 25.072998 0.08% Evgin Men (B) Tipi Likit Fon 0.049285 0.08% YKB (B) Likit Fon 0.115864 0.08% Unicorn Capital (B) 0.027296 0.08% HSBC Bank (B) Likit 28.088832 0.08% Eurobank Tekfen (B) 1.188691 0.08% Fortis Bank (B) Likit Fon 149.720569 0.07% Garanti Ban. (B) Likit Fon 26.584851 0.07% İş Bank (B) Likit Fon 108.057961 0.07% Akbank (B) Likit Fon 16.749000 0.07% ING Bank (B) Tipi Likit Fon 38.207995 0.07% Tekstilbank (B) Likit Fon 8.525215 0.07% Millennium Bank (B) Likit Fon 0.022076 0.07% Finansbank (B) Likit Fon 47.472175 0.07% Turkishbank (B) Likit Fon 0.026175 0.06% Teb (B) Likit Fon 2.777090 0.06% Ergoİsviçre Sig. (B) Tipi 0.338097 0.06% İnfo Yat. (B) Likit 0.021415 0.06% Garanti Ban. (B) Elma Likit 65.165783 0.06% İş Bank (B) Büyük Bireysel 0.016919 0.06% Ekinciler (B) Likit Fon 0.129715 0.05% Gedik Yat. (B) Likit 1.133016 0.05% Delta Menkul (B) Likit Fon 0.015583 0.04% Meksa (B) Likit Fon 0.033407 0.04% Öncü Men. Değ. B Tipi 0.013237 0.02% Özel Fonları İş Yatırım (B) Sütaş Değ. 0.022812 0.61% Teb B Tipi Farlas Otomotiv 0.143327 0.17% Teb (B) Galatasaraylılar Der. 0.012732 0.07% Bizim Men. Değ. (B) Özel Eko Fon 0.016841 0.06% Tahvil ve Bono Fonları Kalkınma Yat. (B) Tahvil 0.104331 0.50% İş Bank (B) Vak.Der.Bir.San. 0.024961 0.48% Fortis Bank (B) Uzun 129.350914 0.31% Oyak Yat. (B) T/B Fon 0.010089 0.27% Fortis Yat. Men. Değ. (B) T/B 0.025508 0.27% Garanti Ban. Özel Ban. (B) T/B 0.020468 0.24% Ata Yat (B) Tahvil 0.034915 0.24% Akbank (B) Premium T/B 0.016139 0.24% Teb Yat (B) Tahvil 0.117662 0.24% Garanti Ban. (B) Uzun (Garbo Uzun) 0.019704 0.23% Teb Var.Yön. Hiz. (B) 0.034302 0.23% Finansbank (B) Tahvil 73.487744 0.22% YKB (B) Orta Vadeli T/B Fon 2.831169 0.22% İş Bank (B) T/B (EURO Eurobond) 0.012545 0.22% İş Bank Büy. Amaç. (B) T/B Fon 0.025764 0.22% TSKB (B) Tahvil 5.557079 0.22% Bankpozitif Kredi ve Kalk. 0.023426 0.21% İş Bank (B) Tahvil 53.143144 0.21% Akbank (B) Uzun Vad. T/B 10.163422 0.21% Denizbank Özel Bankacılık (B) 0.010886 0.21% Yapı Kredi Yat. (B) Uzun Vad. Tahvil 0.066207 0.21% ING Bank (B) Uzun Vadeli 0.654668 0.21% Ziraat Yat. (B) Tahvil-Bono 120.918006 0.20% Teb (B) Platin Tahvil 0.017835 0.20% HSBC Yat. (B) T/B Fon 0.249302 0.20% Ziraat Ban. (B) Büy.Ama.T/B 0.012056 0.19% Vakıfbank (B) Tahvil ve Bono 227.886185 0.19% Garanti Men (B) Tahvil 6.670695 0.19% Gedik Yat. (B) T/B Fon 0.013121 0.18% Yatırım Finans. (B) Tahvil 0.136974 0.17% Millennium Bank (B) Tahvil 0.026374 0.17% Garanti Ban. (B) Tahvil 157.195733 0.17% İş Yat. (B) T/B Fon 0.015580 0.16% Teb (B) T/B Fon 8.718747 0.16% ING Bank (B) Tipi Tahvil/Bono 1.037369 0.15% HSBC Bank (B) Tahvil 0.104264 0.14% Şekerbank (B) T/B Fon 0.017679 0.14% Denizbank (B) Tahvil 0.393019 0.13% Global Men. (B) Tahvil ve Bono 0.905776 0.12% Halkbank (B) Tahvil 32.817286 0.10% Turkishbank (B) T/B 0.019204 0.09% Abank (B) Tahvil 0.056996 0.04% Eczacıbaşı (B) Tahvil ve Bono 0.018047 0.00% İş Bank (B) T/B (USD Eurobond) 0.012110 -0.51% YKB (B) T/B (E.bond) 0.032440 -0.65% Vakıfbank (B) T/B (Eurobond) 0.011100 -0.80% YBMK Fonları Garanti Ban. (B) YBMK 0.025172 0.91% ING Bank (B) Tipi Yabancı Menkul 0.220358 0.36% Akbank Özel Bankacılık (B) Den.YBMK 0.011681 -0.41% Finansbank European Equity B Tipi Yab0.010800 -0.43% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı H a f t a Farkı% İ K İ N C İ U L U S A L P A Z A R G Ö Z A L T I P A Z A R I Y E N İ E K O N O M İ P A Z A R I Devlet Bakanõ Yazõcõ ile konfederasyon başkanlarõ arasõnda tartõşma yaşandõ Gergin başlangõçDevlet Bakanõ Hayati Yazõcõ ile konfederasyon başkanlarõ arasõnda tartõşmalar yaşandõ. KESK, ilk tur oturumunu terk etti. Görüşmelerin ikinci oturumu 19 Ağustos’a ertelendi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP hükümeti ile memur sendikalarõ konfederasyonlarõ arasõnda ger- çekleştirilen toplugörüşmeler gergin başladõ. İlk oturum için taraflar dün Başbakanlõk merkez binada bir araya geldi. Geçmiş yõllardaki toplugörüşmeler- den farklõ olarak ilkoturum başlangõcõnda Devlet Ba- kanõ Hayati Yazõcõ, açõş konuşmasõ yaptõ. Yazõcõ’nõn açõklamasõ için basõn mensuplarõnõn salonda yerini almasõ üzerine konfederasyon başkanlarõ önceki görüşmelerin aksine Başbakanlõk önünde açõklama yapamadan salona girdi. Açõlõş konuşmasõnda Yazõcõ, kamu görevlileri sendi- kacõlõğõnõn henüz arzu edilen düzeyde olmadõğõnõ, bu durumun sendikalardan kaynaklanan nedenleri ola- bileceğini, yeni yönetim anlayõşõna uyum sağlamakta güçlük çeken yöneticilerin olduğunu savundu. Tep- ki üzerine hükümetin tutumunu kastederek “Elbet- te bu saydığım kategoriler içerisinde işlevi olan herkes bulunmaktadır” diyerek sözlerini sürdüren Yazõcõ, “Bu ortamları yok sayarsanız, diyalogdan kaçınmış olursunuz. Diyalog elbette her şeyin çö- zümü değil fakat çözümün anahtarlarından bir ta- nesidir” dedi. Yazõcõ’nõn konuşmasõndan sonra memur konfedaras- yonlarõ başkanlarõ söz istedi. KESK Genel Başkanõ Sami Evren, Yazõcõ’nõn polemik konusu birçok ko- nuya değindiğini vurgulayarak, basõna tek taraflõ bil- gi verildiğini söyledi. Türkiye Kamu-Sen Genel Baş- kanõ Bircan Akyıldız da, kendilerine üsul ile ilgili bir bilgi verilmediğini, bu nedenle dõşarõda basõna açõklama yapmadõklarõnõ belirtti. 30 Ağustos’ta grev kararı gelebilir Hükümete yakõnlõğõyla bilinen Memur-Sen Genel Başkanõ Ahmet Gündoğdu’nun söz almasõyla, Gün- doğdu ve Akyõldõz arasõnda heyet başkanlõğõ konu- sunda kõsa süreli bir tartõşma yaşandõ. Gündoğdu, da- ha sonra Bakan Yazõcõ’nõn konuşmasõnõn içeriğine ilişkin itirazlarõ olduğunu söyledi. Tartõşmalar üze- rine basõn mensuplarõnõ dõşarõya davet eden, toplan- tõnõn basõna kapalõ olarak sürdürüleceğini açõklayan Yazõcõ, konfederasyon başkanlarõnõn itirazlarõ ve eleş- tirileri üzerine geri adõm atmak zorunda kaldõ. Ya- zõcõ daha sonra başkanlara görüşlerini açõklamalarõ için 10’ar dakika süre verdi. KESK Genel Başkanõ Evren, toplugörüşme masasõndan 7 yõldõr hiçbir so- nuç alõnamadõğõnõ belirterek 15 gün boyunca toplu iş sözleşmesi masasõ oluşturulmamasõ durumunda 30 Ağustos’ta grev kararõnõ açõklayacaklarõnõ bildirdi. Toplugörüşmelerin meşru olmadõğõnõ dile getiren Ev- ren ile Bakan Yazõcõ arasõnda tartõşma yaşandõ. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanõ Bircan Akyõldõz, ge- çen yõlki mutabakat metni hükümlerinin birçoğunun halen yaşama geçirilmediğine dikkat çekti. Akyõldõz, son günlerde kamu görevlileri ve sendikalar arasõn- da bir ayrõşmaya gidildiğinin herkesin malumu ol- duğunu söyledi. Bürokratlarõn da sendikal ayrõmcõ- lõkta önemli roller oynadõğõnõ vurgulayan Akyõldõz, “Baskı, ayrımcılık, sürgün, kadrolaşma ve adam kayırma, yıldırma politikalarını kınıyoruz” dedi. KESK toplantıyı terk etti T oplantõnõn basõna kapalõ bölümünde de gerilim sürdü. Gündem konusunda an- laşamayan KESK, toplantõdan ayrõlõrken; Kamu-Sen ve Memur-Sen arasõnda da yetki tar- tõşmasõ yaşandõ. Toplantõyõ terk eden KESK Baş- kanõ Sami Evren, bugüne kadar yapõlan top- lugörüşmelerin hiçbirisinde mali konularla il- gili kazanõm sağlanamadõğõnõ belirterek, şunlarõ söyledi: “Daha ötesi geçen yıl burada görüşmeler de- vam ederken, Başbakan zamları açıklamış- tı. Şimdi yine zam oranı belli, yüzde 5.5’tir. Dolayısıyla siz neyi görüşeceksiniz burada? Toplusözleşme hakkımızı kullanmak istedi- ğimizde hükümetin toplugörüşme masasına gelmesi gerektiğini ifade ettik. Maalesef bu kadar ısrarımıza rağmen gün- dem önerilerinde anlaşa- madık. Gündemin birinci sırasında toplusözleşme hakkının planlanmasının konulmasını istedik. Bu- rada bu iradenin olmadı- ğını gördük. Sayın Baş- bakan’ın, Çalışma Baka- nı’nın ve Hayati Bey’in de bulunduğu bir 3’lü zirve- de toplu sözleşme ile ilgi- li yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söy- ledik. Fakat bu dikkate alınmadı. Özet olarak KESK mücadelesini sür- dürecektir. Bu masayı sü- rekli denetleyeceğiz.” Evren, son oturumda toplu iş sözleşmesinin gö- rüşülmemesi durumunda bütün emekçilerin grevini örgütleyeceklerini belirtti. Evren, “Şu anda masadan kalktınız mı? Bir daha otur- mayacak mısınız” sorusu üzerine, bunu de- ğerlendireceklerini, komisyonlarda görev al- mayacaklarõnõ bildirdi. Evren’in ayrõlmasõnõn ar- dõndan Memur-Sen ile Kamu-Sen üyeleri ara- sõnda da tartõşma yaşandõ. İki konfederasyon üyeleri arasõnda Başbakanlõk koridorlarõnda kõsa süreli arbede yaşandõğõ da belirtildi. Kamu- Sen üyeleri, Memur-Sen üyelerinin kendileri- ne hakaret ettiğini ileri sürdüler. İkinci oturum 19 Ağustos’ta İlk oturumun sonucunda ikinci oturumun 19 Ağus- tos’ta yapõlmasõ kararlaştõ- rõldõ. Üçüncü oturum 20 Ağustos’ta, dördüncü otu- rum 22 Ağustos’ta, beşinci oturum ise 25 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Toplu- görüşmelerin ilk turunda, Kamu İşveren Kurulu ve konfederasyon temsilcile- rinin yer alacağõ üç komis- yon kurulmasõ kararlaştõ- rõldõ. Memur-Sen Genel Başkanõ Gündoğdu, toplu- görüşme gündeminin be- şinci maddesinin toplusöz- leşme ve grev hakkõna iliş- kin olduğunu, konuyla ilgili olarak bir komisyon kuru- lacağõnõ söyledi. GÜNÜN İÇİNDEN İstanbul’a gelen yabancı yatırım düştü İstanbul Ticaret Odasõ (İTO), 2009 yõlõnõn ilk 6 ayõnda İstanbul’da yeni kurulan yabancõ serma- yeli firmalarõn profilini çõkardõ. “2009 Yõlõ Ocak- Haziran Dönemi Yeni Kayõt Yaptõran Firmalar- da Yabancõ Yatõrõmcõ ve Sermaye Durumu” ra- poruna göre ilk 6 aylõk dönemde İstanbul’da ya- bancõ yatõrõmcõnõn taahhüt ettiği sermaye değeri 2008’in birinci yarõsõna göre yüzde 42,51, yabancõ yatõrõmcõ sayõsõ ise yüzde 14,22 azaldõ. Yeni kayõt yaptõran yabancõ ortak sayõsõ 1.146 olurken, bu ka- yõtlarõn toplam yabancõ sermaye değeri 152 mil- yon 842 bin 781 lira olarak gerçekleşti. Romanya’da da geriledi Romanya’da bu yõlõn ilk yarõsõnda yabancõ yatõ- rõmlarõn yüzde 43 gerilediği açõklandõ. Roman- ya Merkez Bankasõ, geçen yõl Ocak-Haziran döneminde 5 milyar 76 milyon Avro olan yabancõ yatõrõm tutarõnõn, bu yõlõn aynõ döneminde yüzde 43 azalmayla, 2 milyar 894 milyon Avro’ya düştüğünü bildirdi. Ekimde oteller el yakacak IMF-Dünya Bankasõ Yõllõk Toplantõsõ ile CeBIT Bi- lişim Eurasia Fuarõ’nõn ekim ayõnda İstanbul’da dü- zenlenecek olmasõ nedeniyle toplantõ tarihlerinde hem otellerde yer bulma sõkõntõsõ başladõ hem de otel fi- yatlarõ şimdiden yüzde 100’ün üzerinde arttõ. AA mu- habirinin İstanbul Hilton Oteli’nden aldõğõ bilgiye gö- re şu anda 1 kişilik oda fiyatõ KDV hariç 175 Avro. Otel yetkilileri, ekim ayõnõn 5’i ile 1O’u arasõnda 1 kişilik oda fiyatõnõn 950 Avro olduğunu bildirdiler. ColonialBanktasfiyeyolunda ABD’nin TMSF’si olarak kabul edilen Federal Mev- duat Sigorta Şirketi (FDIC), elinde bulunan ve ülkenin önde gelen emlak kredi bankalarõndan olan Coloni- al Bankacõlõk Grubu’nun tasfiyesine karar verdi. Co- lonial Bankacõlõk Grubu’nun kayyumu olan FDIC, bankanõn 20 milyar dolarlõk mevduatõyla, 22 milyar dolarlõk varlõğõnõ da BB&T şirketine satõşõnõ onayladõ. Bankanõn tasfiyesinin, FDIC’ye maliyetinin 2,8 mil- yar dolar olacağõ tahmin ediliyor. KESK’in toplugörüşme sürecini protesto etmek için Diyarbakır ve İstanbul’dan başlattığı yü- rüyüş dün Ankara’da Başbakanlık merkez bi- na önünde sona erdi. Maltepe Köprüsü’nde sabah saatlerinde toplanan konfederasyon üyeleri, Başbakanlık merkez bina C kapısına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında “TİS yok- sa grev var”, “KESK’e dokunma”, “TİS ve grev hakkımızı kullanmak için yürüyoruz” sloganları atan KESK üyeleri, Başbakanlık binası önünde çevik kuvvet ekiplerinin oluş- turduğu barikatların önünde durdu. KESK Genel Başkanı Sami Evren burada açıkla- ma yaparak toplu iş sözleşmesi görüşülmezse grev kararı alacaklarını bildirdi. Yürüyüş sona erdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog