Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

9 NİSAN 2009 PERŞEMBE CUMHURİYET DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr Finlandiya Cumhurbaşkanı’na göre AB için yapılabilecek en büyük yatırım ev ödevlerini yerine getirmek: Bahaneye değil ödeve odaklanın MİNE ESEN / ÖZGÜR ULUSOY Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halo Medeniyetler İttifakı için geldiği İstanbul’da duğunu ancak farklı iki kuruluş söz konusu olduğunu vurguladıktan sonra “Ama pragmatik olalım, bir ülkenin yaptığı her nen, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) Cumhuriyet’e konuşan Halonen, Rehn’in Rasmussen şey süreci etkiler” diye konuştu. Bir ülkenin üye olması için bahane göstermeden tüm kriterleri yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi. Halonen, Türkiye’ye bir an önce AB kapılarının açılması yönünde yeni krizindeki tavrına ilişkin soru üzerine, bir aday ülkenin her türlü davranışının takip edilmesinin normal olduğunu düşündüğünü söyledi. Türkiye yalnızca üyelik sürecinde yaptıklarının değil, nasıl davrandığının da izlendiğini belirten Halonen, örneğin Medeniyetler İttifakı Forumu’nu düzenleyerek Türkiye’nin Washington yönetiminden AB’ye yapılan çağrılara ilişkin olarak da bunun ABD’ye şurayı da eyaletleriniz arasında katın de yanlısı tutumuyla bilinen Tarja Halonen’e göre Türkiye’ye düşen çalışmak, çalışmak.... uluslararası diyaloğa katılmak istediğini gösterdiğini söyledi. Halonen, “ABD Başkanı Barack Oba mekle aynı anlama geldiğini belirterek, bu ma, ziyareti öncesinde Türkiye’nin AB’ye konuda tek karar mercinin birliğin kendisi mın, ev ödevlerini yönelik muhalefetinin ardından Rehn’in ko üye kabul edilmesi yönünde güçlü bir me olduğunu kaydetti. Halonen, Medeniyetler olabildiğince eksiksiz yerine getirmek” ol nuyu AB üyeliği süreci ile ilişkilendirme saj verdi, bu birlik içinde başta Fransa ol İttifakı 2. Forumu çerçevesinde geldiği İs duğunu ifade etti. Türkiye ve diğer aday ül si ve bunun Türk basınına “Rehn’den teh mak üzere tepkilere neden oldu. Bunu na tanbul’da Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. kelerin kendilerinden beklenen kriterleri ye dit” olarak yansımasıyla ilgili soru üzeri sıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna şu AB içinde 27 farklı görüşün bulunabile rine getirmeleri gerektiğini kaydeden Ha ne, bu konuyu Rehn’le henüz görüşmediğini, yanıtı verdi: ceğini, bununla birlikte bir bütün olarak bir lonen, genişlemeden sorumlu AB Komis Rehn’in kendisine atfedilen sözleri söyle “ABD, Türkiye’yi stratejik olarak liğin tavrının genişlemeden yana olduğunu yonu üyesi Olli Rehn’in de kişisel olarak yip söylemediğini bilmediğini kaydetti. önemli görüyor, tabii AB de. Ama bu vurgulayan Halonen, üyelik sürecinde bu konuda çalıştığını kaydetti. Halonen, AKP’nin ev ödevlerini yerine getirip ge “Türkiye’nin yapabileceği en işi şey, ev ‘ABD’nin eyaletlerine tirmediğiyle ilgili soruyu yanıtlarken de ge ödevini yapmamak için bahaneler bul karışmıyoruz’ radaki konu tamamıyla farklı ve hassas. AB’nin kendine ait bir sistemi, üye olmak için yerine getirilmesi gerekli koşulları lecekte AB’de ve Türkiye’de kimin devlet maktansa, reformlara yatırım yapmak var. ABD’nin AB’ye şu üyeyi alın yö başkanı, kimin başbakan olacağını görme tır” diye konuştu. Finlandiya’nın AB’ye tam üye olduğunu nündeki bir çağrısı, bizim de şurayı ül nin mümkün olmadığını, “Türkiye’nin Halonen, Ankara’nın NATO zirvesinde hatırlatan Halonen, Finlandiya’nın NATO kenizin eyalet yapabilirsiniz dememizden geleceğine yapabileceği en büyük yatırı genel sekreter adayı olarak Rasmussen’e ve AB’nin birlikte çalışmasından yana ol farklı değil. Washington, Türkiye’nin AB ailesine girmesini istiyor, biz de. Ama bunun için gereken koşulla Silvio Berlusconi depremzedeleri teselli etmeye çalışırken ardı ardına gaf yaptı rı yerine getirmelisiniz. Umarım ev ödevinizi iyi yaparsınız.” Obama’nın ziyaretinin Washington ‘Farz edin ki kamptasınız’ yönetiminin Türkiye’ye verdiği önemin devam ettiğini gösterdiğini söyleyen Finlandiya Cumhurbaşkanı, “Obama göreve gelmesinin sonra sında Avrupa turuna çıktı, NATO zirvesine katıldı ve ardından Tür ASLI KAYABAL gulayan Berlusconi, bu amaçla 100 şantiyenin hemen devreye kiye’ye geldi. Bu onun farklı görüşleri dikkate aldığını ortaya ko MİLANO Önceki gün gireceğini, Amerika’dan ise ki yuyor. Bence Obama’nın bu adımı Aquila’yı ziyaret eden İtalya liselerin restorasyonunda destek harika bir başlangıç oldu” dedi. Başbakanı Silvio Berlusconi alacaklarını açıkladı. depremzedelerle görüşürken Berlusconi, ayrıca çadırlara Kadınlar, kutsal “Deniz kıyısındaki otellere yerleştirilen felaketzedeleri, kitapları okumalı gidin. Devlet her türlü olanağı sunuyor, üstelik ücretsiz. 1 Avro bile ödemeniz gerekmiyor. Kendinizi tatilde hissedin” diye konuştu. Bir ara çocuklarla konuşan Berlusconi, “Haydi bakalım, yaramazlık etmeyin. Annelerinizi ikna edin, deniz kıyı “Farz edin ki, hafta sonunu kampta geçiriyorsunuz...” diyerek teselli etti. Bir Alman TV’sinde konuşan Berlusconi, “Hiçbir eksikleri yok. Sıcacık yemeklerini yiyor, tedavi oluyorlar. Başlarını soktukları yerler elbette geçici; ama bunu hafta sonu Medeniyetler İttifakı toplantısındaki konuşmasında salonda daha fazla kadın olmamasından yakınan Halonen, Türkiye’nin kadın hakları karnesi konusundaki soruya karşılık, Türkiye’nin bu konuda uzun bir tarihi olduğunu, ancak hâlâ yapılacak işler olduğunu dile getirdi. Halonen, “Eği sına gidin. Pescara ya da çadır tatili saymak lazım...” tim, sağlık, iş ve diğer tüm alan Giulianova ideal. Buradan dedi. larda arttırılacak daha eşit fırsat otobüsle en çok bir saat. Üs Aquila’yı sarsan depremde lar demokrasinizi güçlendirecektir. telik oteller hizmetinizde” ölenlerin sayısı 260’a tırma Siyaset sahnesinde daha fazla kadın dedi. Yıkıntılar arasında teni ol nırken, 28 bin kişinin evsiz yer almalı. Tabii tüm kulvarlarda dukça bronzlaşan bir bayana kaldığı, 1.000 kişinin ise yara yer almalılar” diye konuştu. seslenerek ise, “Hanımefendi lı olduğu açıklandı. Finlandiya Cumhurbaşkanı ayrıca, güneş kremi kullanmayı ih Berlusconi’nin Aquilia’yı zi hem Hıristiyanlık, hem Musevilik, hem mal etmeyin lütfen” diye öne yaretinde halkın başbakanı pro de İslamiyet çerçevesinde dinlerde bu ride bulundu. testo etmediği tersine Berlus lunduğu söylenen pek çok talebin dinin Aquila’nın depremde büyük coni’yi alkışladığı ve cep tele özünde olmadığını, bu yüzden kadın zarar gören tarihi merkezinin fonları ile hatıra fotoğrafı çek Berlusconi’nin depremzedeleri ziyareti sırasında yaptığı yeni ların kutsal kitapları birinci elden oku tekrar ayağa kaldırılacağını vur tirdiği dikkat çekti. gaflara karşın halk, başbakanı protesto etmedi. (Fotoğraf: AFP) malarının önemli olduğunu vurguladı. SAYFA 11 AB’DEN SORUMLU BAKAN GARRIDO: İspanya Türkiye için fırsat olacak MERVE ARKAN var. Bu bakış açısı, Türkiye’nin üyeliği konu İspanya’nın Avrupa sunda isteksiz olan ke Birliği’yle ilişkilerinden simleri ikna etmek için sorumlu Devlet Bakanı de gerekli. Diego Lopez Garrido, İspanya’nın deste AB’nin dünya gücü ol ğine karşın Almanya ma kapasitesini arttır ve Fransa gibi ülkeler mak için Türkiye’ye ih Türkiye’nin AB üyeli tiyacı olduğunu düşü ğine açıkça karşı çıkı nüyor. Türkiye ve İs yor. Fransa Cumhur panya’nın ortaklaşa dü başkanı Nicolas Sar zenlediği Medeniyetler kozy, Türkiye’nin İttifakı zirvesi dolayı “Müslüman ülke” kim sıyla Türkiye’ye gelen liğinin AB üyeliğinin Garrido, Cumhuriyetin önünde engel olduğu Türkiye’nin Avrupa Bir nu söyledi. Bu sorun liği süreciyle ilgili soru ların aşılabileceğine larını yanıtladı. inanıyor musunuz? Son dönemde Tür Bu ciddi bir sorun, an kiye için “Müslüman cak çözümsüz değil. İs ülke” tanı panya’da son mı daha sık yaptığımız bir kullanılır ankete göre oldu. Size Türkiye’nin göre Türki üyeliğine karşı ye, Medeni çıkanlar ve yetler İtti destekleyenle fakı proje rin oranı eşit. sinde Müs Birkaç yıl önce lüman ül karşı olanlar keleri mi temsil ediyor? GARRI Garrido: Entegrasyon sürecindeki çoğunluktaydı. Türkiye’nin üyeliğine imkânsız demek DO Türki yavaşlamaya anlamsız. Son ye Müslü rağmen, 3 yılda enteg man ülkeler arasında laikliğe ve demokrasiye Türkiye’nin enerji yolları, çeşitlilik ve rasyon sürecindeki yavaşlamaya rağmen, Türki dayanan tek güvenlik ye’nin enerji ülke olma konusundaki yolları, çeşitli özelliği taşıyor. Dinler ve kültürler arası çatış stratejik önemi daha görünür hale geldi. lik ve güvenlik konusundaki stratejik önemi daha görü malara sah nür hale geldi. ne olan ve terörün büyük İspanya’nın 2010’un ilk bir sorun haline geldiği yarısında AB’nin dönem 21. yüzyılda Türkiye, başkanlığını üstlenmesi, farklı bakış açılarının ya Türkiye için büyük fırsat ratılmasında önemli bir olacak. model. Terör, kendini Sarkozy’nin “Ak çoğu zaman din üzerin deniz İçin Birlik” öne den meşrulaştırıyor. Tür risinin Türkiye’nin AB kiye çoğunluğu Müslü üyeliğine alternatif ol man olan, ancak diğer duğunu düşünüyor dinlerden insanların da musunuz? yaşadığı bir ülke. Bu ne Hayır. Akdeniz İçin denle Avrupa Birliği’nin Birlik, Avrupa’nın kom dünya gücü olma kapa şularıyla ilişkilerini ge sitesini arttırmak ve Or liştirmesine yönelik böl tadoğu’daki sorunların gesel bir proje. Türkiye çözümüne katkı koymak için biri diğerinin yerini için Türkiye’ye ihtiyacı alamaz. C MY B C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog