Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B 27 NİSAN 2009 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART musakart yahoo.com Ertelenen kutlamalar ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’de hava muhalefeti nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramõ törenlerinin gösteri bölümü 18 Mart Stadõ‘nda yapõldõ. Gösterilerde, davul, zil, kaşõk ve darbukadan oluşan 350 kişilik öğrenci grubu büyük ilgi çekti. Öğrenciler, enstrümanlarla çeşitli şarkõlarõ seslendirip mehter marşõnõ çaldõ. Gösterileri, Çanakkale Valisi Abdülkadir Atalõk, Boğaz ve Garnizon Komutanõ Tümamiral Serdar Dülger, Belediye Başkanõ Ülgür Gökhan ile vatandaşlar izledi. Ermeni yurttaşlar HATAY (AA) - Ermeni asõllõ Türk vatandaşlarõnõn yaşadõğõ Hatay’õn Samandağ ilçesinin Vakõflõ köyü sakinleri, 1915 olaylarõna ilişkin Ermeni iddialarõnõn sürekli gündemde tutulmasõndan rahatsõz olduklarõnõ söyledi. 35 ailenin yaşadõğõ Vakõflõ köyü muhtarõ Berç Kartun, Hatay’õn üç semavi dini bünyesinde barõndõrdõğõnõ, herkesin birbirine saygõlõ ve hoşgörülü davrandõğõnõ ifade ederek “ABD, Avrupa ülkeleri ve Diyaspora’nõn soykõrõmõ sürekli gündemde tutmalarõ bizleri rahatsõz ediyor. Türkiye’de ibadet, ticaret ve geleneklerimizi çok huzurlu şekilde sürdürüyoruz. Gölge etmesinler başka bir şey istemiyoruz” dedi. TBMM’ye ‘sanal tur’ ANKARA (ANKA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesini yeniledi. 23 Nisan’da 89’ncu kuruluş yõldönümünü kutlayan TBMM, 16 Mayõs’tan başlayacak ve önümüzdeki yõl 23 Nisan’da sona erecek olan 90’ncõ yõl kutlamalarõna da yeni sitesinde yer verdi. TBMM’nin internet sitesinde ayrõca “TBMM’ye Sanal Tur” adõ altõnda Meclis yerleşkesinin uydu görüntüleri ile genel kurul salonu ve Meclis’in diğer birimlerinin fotoğraflarõ da yer aldõ. TBMM, “www.tbmm.gov.tr” adresli internet sitesinde önemli yenilikler yaptõ. Tayfun İçli: Yıldıramazlar ESKİŞEHİR (Cumhuriyet) - DSP genel başkan adayõ olan Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, Genel Başkanvekili Saffet Başaran’a bir mektup yazarak, kurultay delegelerinin listesinin kendisine verilmemesini protesto etti. İçli, engellemelerin kendisini yõldõrmayacağõnõ belirtti. Başaran’õn kendisine “Nasõl olsa kurultay günü delegeler gelecek, orada görüşürsünüz” dediğini öne süren İçli, bu davranõşa anlam veremediğini ifade etti. DSP’nin kurultay duyurusunda genel başkan adaylarõ için konuşma hakkõ tanõnmadõğõna dikkat çeken Tayfun İçli, “Eleştirdiğimiz antidemokratik uygulamalarõn daha vahiminin partimizce uygulandõğõ izlenimini halkõmõza verir ki, işte bu beni üzer” dedi. Yaşasın 1 Mayıs! Bütün dünyada “işçi bayramı” olarak kutlanan 1 Mayıs, geçen hafta TBMM’de kabul edilen yasayla 30 yıl aradan sonra “resmi tatil” kapsamına alındı. Yasanın Meclis’teki görüşmelerinde “renkli” atışmaların yanı sıra, “sert” tartışmalar da yaşandı. CHP ve DTP’liler 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması için ısrarlı oldu. Ancak, 1 Mayıs’ın “İşçi Bayramı” olarak kutlanması yerine “Emek ve Dayanışma Günü” olarak ilan edilmesinde direnen AKP’liler, Taksim’de kutlamaya da bir türlü yanaşmadı. AKP’lilerin gerekçeleri de çok ilginçti. Örneğin AKP’li Hüseyin Tanrıverdi’nin anılarında 1 Mayıs, “tekmelenen lalelerle” yer etmişti. Tanrıverdi, “Kaldırım taşlarının söküldüğü, camların ve canların kırıldığı, lalelerin tekmelendiği, trafik lambalarının parçalandığı görüntüler hâlâ hafızalarımızdadır” deyince, yanıt anında CHP’li Mustafa Özyürek’ten geldi: “AKP’li arkadaşların laleye karşı çok duyarlı olduklarını gördük. Çiçeğe, böceğe gösterilen saygının biber gazı sıkılan, coplanan insanlara da gösterilmesi gerekmez mi?” Özyürek, AKP’lilerin 1 Mayıs kararıyla ilgili kendilerine pay çıkarmaması uyarısında da bulunarak “işçilerin bu hakkı, canları pahasına söke söke aldıklarını” vurgulamaktan da geri kalmadı. Genel kurulda en etkili konuşmalardan birini ise CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol yaptı. AKP’nin bu tarihi düzenlemeyi kendisine mal edemeyeceğini vurgulayan Anadol, AKP’nin, sürekli değişen koşullara göre tavır alan yaklaşımını eleştirirken bunun son örneğinin 1 Mayıs konusunda olduğunu belirtip ekledi: “Takdiri ilahi arkadaşlar. Bundan tam bir sene önce bugün, Recep Tayyip Erdoğan ne demiş bakın: ‘1 Mayısı resmi tatil ilan etmemizi isteyenler var. Türkiye tatiller ülkesi; yıllık çalışma günü iki yüz gündür. Bunun dışı tatildir. Hesap edecek olursak, bugünün maliyeti 2 katrilyondur. Bir taraftan emeğin karşılığının daha fazla olmasını arayacağız, bir taraftan tatiller artsın diyeceğiz, biz böyle bir noktada değiliz.’ Bu ne biliyor musunuz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ne kadar değişimci, ne kadar dönüşümcü, bir senede nasıl mesafe aldığını gösteren çok somut bir örnektir. Hayırlı olsun!” AKP’li Agah Kafkas, “Bir de siz değişseniz, dönüşseniz” diye laf atınca, Anadol’a, bu tavır karşısında “Hayırlı olsun bu değişim, bu dönüşüm (!)” demek düştü... Fethullah, Ergenekon, Fırat’ın koyunları TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta DTP’nin, toplumsal olaylarda orantısız güç kullanıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında verdiği gensoru önergesi görüşüldü. Önergenin gündeme alınması AKP ve MHP oylarıyla reddedilirken, CHP önergeye destek verdi. Görüşmeler sırasında Ergenekon operasyonu ile DTP’lileri hedef alan operasyon konuşuldu ve sık sık Süleyman Demirel’in “Fırat’ın kenarında kaybolan koyun benden sorulur” sözlerine göndermede bulunuldu. Tutanaklardan seçtiğimiz bazı bölümler şöyle: Selahattin Demirtaş (DTP)- Basının manipülasyonu, yönlendirmesi, özellikle Fethullahçı medyanın kendi çarpıtması ve kendisine servis edilen bilgilerle büyük bir manipülasyon hareketiyle kamuoyunu sözde bilgilendirmesi üzerine operasyon her dakika başka bir mecraya kaydırılmaya çalışılıyor. Soruşturmada gizlilik olmasına rağmen, hiçbir avukatımız, hiçbir parti yetkilimiz dosyanın kapağını dahi görmemişken ne hikmetse Fethullahçı medya dosyanın bütün detaylarını, ayrıntılarını kendince medyaya servis etmeye devam ediyor. Bülent Baratalı (CHP)- Ben şimdi Fırat’ın öbür tarafında can güvenliği var mı, öğrenmek istiyorum. DTP’nin verdiği gensoruda bazı ölümlerden bahsediliyor. Ölümler elbette her zaman insanın canını yakar ama yalnız ülkemizin güneydoğusunda mı ölümler olmuştur? Peki, İzmir’de, Antalya’da, Çorum’da, Yozgat’ta olaylar olmadı mı? Yani Festus Okey, Engin Çeber, Baran Tursun, Çağdaş Gemlik, Murat Kasap gibi gençler yine polis kurşunuyla ölmedi mi? Bizim, Kızıltepe’de öldürülen on iki yaşındaki Uğur Kaymaz için nasıl ciğerimiz yanıyorsa, hain bir pusuya kurban giden Gaffar Okkan için de öyle ciğerimiz yanıyor. (...) Şimdi, Ergenekon örgütü olunca gülmüştüm; “2-3 emekli komutan falan, bunlar nasıl örgüt kuracak da ülkeyi devirecek?” diye, yanılmışım. Evet, “Ergenekon” adında bir darbe vardır Türkiye’de. Teşebbüs değil, darbenin kendisi vardır. Sindirile sindirile, alıştırıla alıştırıla, bu darbe, sistematik bir şekilde üç seneden beri yapılmaktadır. Asım Aykan (AKP) – “Ordu göreve!” diyenlerin yanında mısınız? Bülent Baratalı – Evet, bir darbe vardır ama bu darbeyi yapanlar öğretmen değildir, hoca değildir, canını malını ülke için feda eden insanlar değildir, gazeteciler, Atatürkçüler değildir, bu darbeyi yapanlar 80 yıllık Cumhuriyetin kazanımlarını altı yılda ayak altına alanlardır. (...) Yalnız, Fırat’ın kenarındaki iki koyun kaybolmamıştır Türkiye’de. Bırakınız Fırat’ın kenarındaki 2 koyunu, Türkiye’nin tümündeki bütün koyunlar kaybolduğu gibi insanlar kaybolmaktadır... Obama’ya söyleyin, alacağımı tahsil etsin! ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, geçen hafta Türk siyasetçilerle tam anlamıyla “yoğun mesaideydi”. Ermenistan sınır kapısının açılması, sözde soykırım iddialarıyla ilgili ABD Başkanı Obama’nın tartışmalı sözleri gündeme otururken, Jeffrey, önce Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerini büyükelçilikte yemekte ağırladı, ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek Ermenistan konusunda nabız yokladı. Jeffrey’nin milletvekillerine verdiği yemeğe AKP’den TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış, İçişleri Komisyonu Başkanı Ziyaettin Akbulut, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, CHP’den Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, MHP’den Grup Başkanvekili Oktay Vural, Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ve DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık katıldı. Yemekte ana gündem maddesi Ermenistan ve küresel krizdi. ABD Büyükelçisi özellikle küresel krizin yansımalarını, “Küresel krizden ABD Türkiye’den daha fazla etkilendi. Türkiye gerekli tedbirleri alırsa daha az etkilenen ülkelerden biri olacak gibi görünüyor” sözleriyle değerlendirdi. Yemekte bir ara Obama’dan beklentiler de dile getirildi. Kamuoyunda Obama’yla ilgili yaratılan “yüksek beklenti”nin ne boyutlara ulaştığını Sırrı Sakık ilginç bir örnekle anlattı: “Genel Başkanımız Ahmet Türk Obama’yla görüşmeye gidince Batman’dan bir vatandaş beni aradı. ‘Benim ABD şirketinden 2 bin dolar alacağım var. Bunu Obama’ya söyleyin, tahsil edelim’ dedi. Dünyada herkes umudunu Obama’ya bağlamış durumda. Ama onun elinde sihirli değnek yok...” Türey Köse, Ayşe Sayın, Emine Kaplan parlamentokulisi@gmail.com Erdoğan, Obama’nõn açõklamasõna tepki gösterdi, Azerbaycan’õ eleştirdi ‘Kabul edilemez yorum’ ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Başba- kan Recep Tayyip Er- doğan, ABD Başkanõ Barack Obama’nõn 1915 olaylarõyla ilgili açõklamasõnõ, “gerçeği yansıtmayan, kabul edilemez bir tarih yo- rumu” olarak nitelen- direrek “Türkiye bu noktada el bebek gül bebek okşanacak veya aldatılacak bir ülke de değildir” dedi. Azer- baycan’õn tutumunu da eleştiren Erdoğan, iki ülke arasõnda fitne un- surlarõnõn boş durmadõ- ğõnõ öne sürdü. Başbakan Erdoğan, partisinin il başkanlarõ toplantõsõnda, gündeme ilişkin değerlendirme- lerde bulundu. Erdoğan, Obama’nõn 1915 olay- larõyla ilgili açõklama- larõnõ gerçeği yansõtma- yan, kabul edilemez bir tarih yorumu olarak gör- düklerini söyledi. Me- tinde olaylarõn bir bölü- münün ağõr bir yorumla değerlendirecek içerikte kaleme alõndõğõnõ kay- deden Erdoğan, tarihe ve tarih bilimcilere bõra- kõlmasõ gereken böyle hassas bir uzmanlõk ko- nusunun sürekli olarak politik malzeme olarak kullanõlmasõ, her yõl lo- bilerin istismar konusu haline getirilmesinin halklar ve ülkeler ara- sõndaki ilişkilerin nor- malleşmesini de engel- lediğine dikkat çekti. Türkiye olarak 1915 yõlõnda yaşanan olaylarõn tarihçiler tarafõndan bü- tün boyutlarõyla ince- lenmesi ve gerçeğin açõ- ğa çõkarõlmasõ için her zaman samimi gayret içinde olduklarõnõ kay- deden Erdoğan, 2005 yõ- lõnda bizzat Ermenistan Cumhurbaşkanõ’na bir mektup yazdõğõnõ, an- cak bu mektubun yanõtõ- nõ bile alamadõğõnõ, ortak tarih komisyonu kurul- masõ gibi iyi niyetli öne- rilerinin karşõlõk bulma- dõğõnõ söyledi. Geçmişe takõlõp kalmak yerine geleceğe odaklanmak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, siyasetçilerin görevinin geçmişi ön- yargõlarla yargõlamak de- ğil, geleceği barõş üze- rine kurmak olduğunu belirtti. Kin ve nefret to- humlarõ ekmek isteyen- lere karşõ barõş ve sev- gi fidanlarõ yeşertmeye çalõştõklarõnõ kaydeden Erdoğan, “Biz her tür- lü söylemin adaletle yapılmasından yana- yız. Yoksa basit bir seçim çıkarını sağlama ve yahut oyu garanti- ye alınmasından yana değiliz. Ve Türkiye bu noktada el bebek gül bebek okşanacak veya aldatılacak bir ülke de değildir” Azerbaycan’õn huku- kunu, Irak’õn güven ve istikrara kavuşmasõnõ, Kõbrõs Türkü’nün asil mücadelesini de Türki- ye’nin temsil ettiğini kaydeden Erdoğan, bir- çok fitne unsurunun boş durmadõğõnõ söyledi. Er- doğan, “Bakıyorsunuz, Azerbaycan’dan bu- raya gelenler oluyor. Onlar burada yalan yanlış şeylerle ortalığı karıştırmak istiyor. Buradan da Azerbay- can’a gidip yalan yan- lış haberlerle oraları karıştırmak isteyen- ler oluyor. Eğer üst düzeydeki yönetim kadroları bu oyunlara gelirse biz buna üzü- lürüz. Bu kadar sık trafiğin olduğu bir ik- tidarın bu tür bir yaf- tayla karşı karşıya kalmasını kabul et- memiz mümkün de- ğildir” dedi. Başbakan Erdoğan,“Türkiye bu noktada el bebek gül bebek okşanacak veya aldatõlacak bir ülke de değildir” dedi. Başbakan Erdoğan,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog