Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr SAYFA CUMHURİYET 27 NİSAN 2009 PAZARTESİ 12 EKONOMİ CMYB C M Y B Önceki Son Yılbaşı Haftalık Yıllık SEKTÖR ENDEKSLERİ Kapanış Kapanış Değeri Fark% Fark% IMKB ULUSAL-100 29,446 29,676 26,864 0.78 10.47 IMKB ULUSAL 100-30 31,914 33,040 27,255 3.53 21.23 IMKB ULUSAL-TÜM 29,357 29,591 26,531 0.80 11.53 IMKB ULUSAL TÜM-100 32,340 32,645 27,150 0.94 20.24 IMKB ULUSAL-30 37,719 37,834 35,002 0.31 8.09 IMKB ULUSAL-50 29,389 29,537 26,931 0.50 9.67 IMKB ULUSAL-SINAİ 21,614 21,749 19,781 0.62 9.95 IMKB GIDA, İÇECEK 36,335 36,729 32,858 1.09 11.78 IMKB TEKSTİL, DERİ 4,004 4,053 3,336 1.24 21.52 IMKB ORMAN, KAĞIT, BASIM 15,664 14,669 15,882 -6.36 -7.64 IMKB KİMYA, PETROL, PLASTİK 15,760 15,713 14,708 -0.30 6.83 IMKB TAŞ, TOPRAK 32,577 32,934 26,344 1.10 25.02 IMKB METAL ANA 30,281 30,092 30,829 -0.62 -2.39 IMKB METAL EŞYA, MAKİNA 14,291 15,300 11,991 7.06 27.59 IMKB ULUSAL - HİZMETLER 23,686 23,582 22,169 -0.44 6.37 IMKB ELEKTRİK 1,965 2,124 1,605 8.12 32.36 IMKB İLETİŞİM 20,814 20,308 21,003 -2.43 -3.31 IMKB ULAŞTIRMA 10,753 10,924 8,073 1.59 35.31 IMKB TİCARET 31,578 32,851 26,696 4.03 23.05 IMKB TURİZM 4,750 4,916 3,340 3.48 47.17 IMKB ULUSAL-MALİ 42,980 43,558 38,054 1.34 14.46 IMKB BANKA 63,241 64,041 55,990 1.27 14.38 IMKB SİGORTA 61,716 62,136 54,749 0.68 13.49 IMKB FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 7,308 8,658 5,573 18.47 55.34 IMKB GAYRİMENKUL Y.O. 15,778 16,814 11,865 6.57 41.72 IMKB HOLDİNG VE YATIRIM 20,140 20,171 18,393 0.15 9.67 IMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 5,103 5,392 4,859 5.67 10.98 IMKB BİLİŞİM 3,234 3,284 3,132 1.54 4.85 IMKB SPOR 53,824 54,928 49,242 2.05 11.55 IMKB SAVUNMA 16,010 18,298 14,718 14.29 24.32 IMKB 2.ULUSAL 11,367 11,719 8,645 3.09 35.55 IMKB MENKUL KIYM.Y.O. 10,164 10,179 8,656 0.15 17.60 IMKB KURUMSAL YÖNETİM 22,496 22,920 21,974 1.89 4.30 IMKB YENİ EKONOMİ 17,286 17,698 14,889 2.38 18.86 IMKB ADANA 32,349 32,935 26,864 1.81 22.60 IMKB ANKARA 32,364 32,853 26,864 1.51 22.29 IMKB ANTALYA 41,131 42,666 26,864 3.73 58.82 IMKB BURSA 34,079 34,282 26,864 0.60 27.61 IMKB ISTANBUL 28,785 28,650 26,864 -0.47 6.65 IMKB IZMIR 27,443 26,989 26,864 -1.65 0.47 IMKB KAYSERI 36,893 37,996 26,864 2.99 41.44 IMKB KOCAELI 26,323 26,649 26,864 1.24 -0.80 IMKB TEKIRDAĞ 29,906 30,632 26,864 2.43 14.03 B O R S A A N A L İ Z Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesi Hafta Kapanış Özvarlık Cari Fiyat Bilanço Fiyatı Kârlılığı PD/DD F/K NA Likidi tesiSektör Bazında Sektör Bazında PARA-META-PARA MUSTAFA SÖNMEZ Hoş Geldin Diyarbakırspor!.. On sekiz takımlı süper ligimizde nüfustaki pa- yı yüzde 16’yı bulan Doğu ve Güneydoğu’dan bir tek takım yoktu bu yıl. 21 ilden (G. Antep, Kilis hariç) oluşan Doğu-Güneydoğu’yu, önü- müzdeki yıl yeniden Diyarbakırspor temsil edecek. Diyarbakırspor’u, dileyelim, önümüz- deki yıllarda diğer bölge takımları izler. Böyle- ce Süper Lig daha renk- li, bölgesel olarak da daha dengeli bir özellik kazanır. Tüm endüstrileşme, ticarileşme eğilimlerine karşın, futbolun toplumda barış ve kardeşliği güçlendiren, kaynaşmayı, empatiyi arttıran bir yanı olduğuna hep inanmışımdır. Özellikle, etnik çatışmalarla kutuplaşmaların beslendiği coğrafyamızda Doğu ve Güneydoğu’dan il ta- kımlarının Süper Lig’de yer almaları hem si- yasal-sosyal hem de ekonomik anlamda önem taşıyor. Nüfus hareketlerinden çıkardığım sonuç şu- dur ki, Güneydoğu insanı, yaşadığı onca yok- sulluk ve işsizliğe rağmen Batı’ya göç verme- yi durdurmuş bulunuyor(*). Kendi kırsalından kendi kentlerine doluşarak dehşetli bir kent iş- sizliği ve yoksulluğu yaşayan Güneydoğulular, geçimlerini Batı’da aramaktan yıldırıldılar, bez- dirilip korkutuldular. Bunu birkaç vesile ile yaz- dım, ifade ettim. Güneydoğu’nun bu içe ka- panmasında, bölge insanlarına bazı büyük Batı illerinde, metropollerde reva görülen lin- çe varan mütecaviz tutumlar etkili oldu. Bu içe kapanmanın, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ba- rış ve kardeşliğin tesisi açısından önlenmesi ge- rektiği çok açık. Bunun için Türk, Kürt, Arap, Çerkez vd. tüm etnik kimliklerin aynı ölçüde say- gıya değer olduğunu usanmadan vurgulamak ve bunun ifadesi olarak kültürel iletişim, hoş- görü, işbirliği içinde olmak şart. Futbolu bu ku- caklaşmada önemli bir öğe olarak gördüğümü belirtmeliyim. Yüzde 16’lık nüfus payına karşılık ülke milli gelirindeki payı her yıl biraz daha azalarak yüz- de 6’lara düşen Doğu ve G. Doğu’nun 21 ilin- de futbol, her şeyden önce kentlerin tanıtımı- na hizmet eden, iç, hatta dış turizm potansi- yellerini harekete geçiren bir etkinlik. Futbol üs- tünden iyileşme çabalarının geçmişte kalan önemli bir örneği 1990’larda Vanspor deneyi- miydi. Vali Mahmut Yılbaş’ın önemli çabala- rıyla Süper Lig’de birkaç yıl yer tutan Vanspor, Van ilinin tanıtımında, önemli bir iç turizm des- tinasyonu olmasında etkili olmuştu. O çabalar ne yazık ki istikrarlı olamadı ve Vanspor hızla alt liglere yuvarlandı. Benzer istikrarsızlıkları Si- irtspor, Erzurumspor, Elazığspor, Malatyaspor da yaşadı. Bugün 18 takımlı Turkcell Süper Lig’de bu bölgeden takım yok. Diyarbakırspor ile gelecek yıl 18 takım arasına bir tane de ol- sa bölge takımı girmiş olacak. Gelecek yıl 18 takımlı Bank Asya Birinci Ligi’nde ise bölge- den hiçbir takım olmayacak. 2. Lig yükselme grubunda 10 takımdan sa- dece ikisi Doğu’dan.. Vanspor Belediye ile Di- yarbakır İSKİ, il belediyelerinin himayesindeki kulüpler. Bugün bölgenin diğer illerinin takımları daha alt kümelerdeler. Elazığ, Ş. Urfa, Adıyaman, Mardin, Erzurum 2’nci lig ; Siirt ise 3’üncü lig- de… Statü gereği bu il takımları kendi bölge- lerinde birbirleriyle yarışıyorlar, Batı illerinin ta- kımları ile temasları yok, ayakta kalmak için de özellikle belediye desteği alıyorlar. Belediyelerin futbol kulübü patronajları, İs- tanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye örnek- lerinde ifrada vardırıldı ve AKP’li belediyelerin propagandaları için bu kulüpler, hovardaca kay- nak harcanan kara delikler haline getirildi. Bu hovardalıktan dolayı tüm belediye-kulüp ilişkileri tırpan yiyecek gibi. Ama böyle bir önleme baş- vurulacaksa, bunda da seçici davranılmalı, en azından Doğu ve G. Doğu bölgeleri için il ku- lüplerine belediye desteği, bir süre daha hoş- görü ile karşılanmalı. Futbolun siyasal-sosyal, ekonomik önemini göz önünde tutarak, bölge futbol takımlarına merkezden de pozitif ayrımcılık uygulanmalı. Neler yapılabilir? Örneğin, bölge illerinin ta- kımları için Maliye vergisel kolaylıklar tanıyabilir. Bu illerin daha çağdaş tesislere, statlara sahip olması için TOKİ eliyle yatırımlar arttırılabilir. Fut- bol Federasyonu, naklen yayın gelirlerinin paylaştırılmasında bölgeye farklı bir katsayı uy- gulayarak pozitif ayrımcı davranabilir. Yine fe- derasyon, bölgenin futbolunun gelişimi için alt- yapıya daha çok insan gücü ve malzeme desteği sağlayabilir. THY, uçuşlarda bölge ku- lüpleri için özel indirimlere gidebilir. Bazı firmalar sosyal sorumluluk projeleri için bölge takımlarını seçebilir. İstenirse, daha başka kolaylıklar mutlaka akla gelir… Simon Kuper’in, “Futbol sadece futbol de- ğildir” sözünü anımsatırken Diyarbakırspor’a da yeni sezonda başarılar dileyelim… (*) Doğu ve Güneydoğu’nun Sosyoekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri, 2008, GABB Ya- yını mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr 1ABD Doları: 1.3951 Avustralya Doları 5.6310 Danimarka Kronu 1.1420 İsviçre Frangı 8.2085 İsveç Kronu 96.98 Japon Yeni 1.2196 Kanada Doları 6.5723 Norveç Kronu 3.7502 SuudiArabistanRiyali 1 Avro:1.3228 ABD Doları 1 İng. S: 1.4624 ABD Doları 1 Kuveyt D.: 3.4246ABDDoları AKP lükse çalõştõ emekçiyi unuttu Konfederasyonlar, tüm ezilenlerin ihtiyaçlarõna cevap verecek paket istedi. Ekonomi Servisi - KESK Genel Başkanõ Sami Evren, “Bugün kriz karşısında emek- çiler, işsizler, yoksul- lar, gençler, çiftçiler, emekliler ve tüm ezi- lenler için bir pakete ih- tiyaç var, emeğin pa- ketine ihtiyaç var” dedi. Eğitim-Sen İstanbul 3 No’lu Şube’de düzenle- nen basõn toplantõsõnda bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri, ekono- mik krize karşõ “Emek Pa- keti”ni açõkladõ. Evren, bu- rada yaptõğõ konuşmada, “Şimdiye kadar AKP hü- kümetinin açtığı paket- lerden lüks tüketimi teşvik çıktı, otomobil ihracatçı- sına destek çıktı, beyaz eşya üreticisine stok eritme imkânı çıktı. Ne var ki emekçilerin günlük yaşa- mını temelden etkileyen konularda en ufak bir dü- zenleme çıkmadı” diye ko- nuştu. Emekçilerin bu krize sebep olmadõklarõnõ belirten Evren, “Emekçiler sebep olmadıkları krizin yükünü taşımaya zorlanıyor. İşle- rini kaybediyor, gelecek umutları ellerinden alın- mak isteniyor” dedi. Emek Paketi kapsamõnda alõnma- sõ talep edilen önlemler şöy- le sõralandõ: İşsizlik fonunun süre- si ve kapsamõ genişletilme- li. Açlõk sõnõrõnda yaşa- yan insanlara “yurttaşlık ücreti” ödenmeli. IMF ile anlaşma yapõlmamalõ, ilişkiler ke- silmeli. Temel tüketim, gõ- da maddeleri ve ilaçta KDV kalõcõ kaldõrõlmalõ. Ulaşõm ücretleri ucuzlatõlmalõ, doğalgaz elektrik zamlarõ geri alõn- malõ. Ücret kaybõ olmak- sõzõn çalõşma saati gün- de 7 saate indirilmeli. İşsizlerin sağlõk, gaz, elektrik, su vb. gi- derleri devlet tarafõndan karşõlanmalõ. Asgari ücret vergi dõşõ bõrakõlmalõ, çalõşanlardan alõnan gelir vergisi 10 puan indirilmeli. Özgürlükçü, eşitlikçi, çok kültürlü, çok kimlikli toplumsal dokumuzu yan- sõtan demokratik bir anaya- sa yapõlmalõ. MERKEZ BANKASI KURLARI 27 NİSAN 2009 DÖVİZ EFEKTİF CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 1 ABD DOLARI 1.6105 1.6183 1.6094 1.6207 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1525 1.1600 1.1472 1.1670 1 DANİMARKA KRONU 0.28598 0.28739 0.28578 0.28805 1 EURO 2.1304 2.1407 2.1289 2.1439 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.3543 2.3666 2.3527 2.3701 1 İSVİÇRE FRANGI 1.4080 1.4171 1.4059 1.4192 1 İSVEÇ KRONU 0.19512 0.19715 0.19498 0.19760 1 KANADA DOLARI 1.3209 1.3269 1.3160 1.3319 1 KUVEYT DİNARI 5.4701 5.5421 5.3880 5.6252 1 NORVEÇ KRONU 0.24458 0.24623 0.24441 0.24680 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.43074 0.43152 0.42751 0.43476 100 JAPON YENİ 1.6577 1.6687 1.6516 1.6750 Kredi Garanti Fonu, bankalarõn şirketlere vereceği krediye kefil olacak Devlet ‘korkma’ diyecek Kredinin temerrüde düşmesi halinde, banka tahsil için şirkete yönelik takibe geçerken aynõ zamanda fona başvurarak kredinin yüzde 60’õnõ talep edebilecek. ANKARA (AA) - Hükümetin üzerinde çalõştõğõ 6. ekonomik önlem paketinin en önemli ayağõ ve özel sektör ile bankalar ara- sõndaki kredi akõşõnõ düzenleyecek Kredi Garanti Fonu’nun etkinlik ve fonksiyonu arttõrõlõyor. Hazine’nin Başbakanlõk’a gön- derdiği ve bir torba kanunla birlikte yasa- laşacak düzenlemeyle Kredi Garanti Fonu, bankalarõn şirketlere vereceği kredinin yüzde 60’õna kefil olacak. Devlet uygu- lamayla bankalara, “Korkma, ben sana garanti veriyorum” diyecek. Bankalar, kredi talep eden şirketlerin al- dõklarõ teminatõ fona bildirecek ve banka kredi verdiği şirketle ilgili dosyayõ fona vererek kefil olmasõnõ isteyecek. Göste- rilen teminatlarõn ve şirketle ilgili dosyanõn fonun belirlediği kriterlere uygun olma- sõ halinde fon, kredinin yüzde 60’õna ka- dar bankaya kefalet verecek. Sorun ol- mamasõ halinde bu aşamaya kadar fondan herhangi bir kaynak çõkõşõ söz konusu ol- mayacak. Ancak kredinin temerrüde düş- mesi durumunda banka bir taraftan kre- diyi geri tahsil etmek için şirkete yönelik takibe geçecek. Aynõ zamanda da fona başvurarak kredinin yüzde 60’õna tekabül eden miktarõ talep edecek. Otomotivcilerhurdaindirimiistedi Ekonomi Servisi - ÖTV indiri- minin otomotiv endüstrisini can- landõrdõğõnõ, ancak 15 Haziran sonrasõnõn kara kara düşündürdü- ğünü kaydeden sektör temsilcileri, hurda indiriminin bir an önce dev- reye girmesini istedi. Taşõt Araçlarõ Yan Sanayicileri Derneği Başkanõ Ömer Burha- noğlu, krizin çõkõş yolunun oto- motiv üzerinden olacağõnõ belirte- rek, ÖTV indirimini destek pake- tinin bir kurdelesi ve geçici çözü- mü olarak niteledi ve sektörün ka- lõcõ önlemlere ihtiyacõ bulunduğu- nu söyledi. Türkiye İhracatçõlar Meclisi Baş- kanõ Mehmet Büyükekşi, otomo- tiv üretiminin yüzde 80’inin ihra- cata yönelik olduğunu ve ihracat- ta ilk 3 ayda yüzde 50’nin üzerin- de düşüş olduğunu kaydetti. MADENCİLİK CeytaşMadencilik 1.92 -3.46 0.79 -16.95 -0.08 -3.20 ParkElek.Madencilik 1.81 33.49 0.97 67.59 0.62 26.37 GIDA,İÇKİVETÜTÜN Altõnyağ 0.61 -8.33 1.41 -4.73 -0.06 -2.93 ÜlkerBisküvi 2.18 2.74 0.83 1.37 0.07 0.95 Banvit 2.62 -49.56 3.05 -6.54 -0.43 -10.41 CocaCola 7.05 7.52 1.63 3.65 0.32 3.37 ErsuGõda 0.57 -0.67 0.99 -0.52 0.00 -0.50 FrigoPakGõda 0.71 -97.40 1.89 -17.63 -0.37 -18.21 KentGõda 35.00 9.61 3.90 4.20 0.86 4.63 KerevitaşGõda 10.35 -60.20 -1.36 -13.49 -4.59 -17.60 KonfrutGõda 2.11 -14.81 0.90 -6.27 -0.35 -4.45 KristalKola 0.85 -7.26 0.56 -9.09 -0.11 -5.66 MerkoGõda 1.23 -477.51 16.05 -13.50 -0.37 -12.10 PõnarEtVeUn 2.82 13.44 0.52 10.37 0.73 10.23 PenguenGõda 0.81 -35.28 1.11 -19.48 -0.26 -12.98 PõnarSu 3.92 9.26 0.81 9.29 0.45 6.76 PõnarSüt 3.24 12.13 0.52 7.08 0.76 8.06 ŞekerPiliç 2.58 -170.97 4.04 -11.86 -1.09 -20.30 TatKonserve 1.43 -5.08 1.39 -1.13 -0.05 -1.35 T.Tuborg 1.28 -136.37 1.63 -63.88 -1.07 -53.02 Tukaş 0.50 -229.37 1.74 -47.67 -0.66 -28.44 Vanet 3.24 -7.43 2.47 -9.05 -0.10 -5.82 DOKUMA,GİYİMEŞYASIVEDERİ AkalTekstil 0.92 16.96 0.26 28.87 0.61 14.49 AkõnTekstil 1.18 -17.03 0.29 -12.77 -0.68 -9.66 Aksuİplik 0.96 -105.83 0.84 -34.72 -1.20 -22.60 Altõnyõldõz 2.92 -3.42 0.60 -2.76 -0.17 -1.60 ArsanTekstil 0.90 -28.25 0.40 -19.32 -0.63 -13.64 Bossa 2.33 8.98 0.86 9.64 0.24 7.31 Derimod 2.10 2.13 0.93 0.41 0.05 0.60 DesaDeri 0.47 -5.69 0.37 -3.45 -0.07 -3.38 Gedizİplik 0.61 -11.33 0.19 -95.45 -0.37 -7.90 İdaş 1.18 -179.35 0.60 -46.03 -3.53 -29.52 KarsuTekstil 0.44 -4.85 0.21 -3.69 -0.10 -2.88 Kordsa 1.55 6.77 0.44 4.06 0.24 3.54 LüksKadife 1.69 -10.72 1.53 -12.59 -0.12 -6.55 MenderesTekstil 0.29 -5.30 0.25 -4.21 -0.06 -3.16 Metemteks 0.38 -72.25 1.17 -120.85 -0.23 -31.86 Söktaş 3.12 6.01 0.34 5.28 0.55 2.37 Yataş 1.17 -6.91 0.39 -2.65 -0.21 -2.25 Yünsa 0.88 -59.70 0.51 -17.47 -1.02 -19.66 ORMANÜRÜNLERİVEMOBİLYA AlkimKağõt 1.30 9.02 0.70 9.87 0.17 7.27 DoğanGazetecilik 1.35 -0.30 0.59 -0.21 -0.01 -0.22 Gentaş 0.90 6.31 0.56 8.35 0.10 5.81 KelebekMobilya 0.67 7.25 1.99 3.27 0.02 3.23 BakAmbalaj 2.76 3.88 0.46 1.98 0.23 2.12 DoğanBurda 2.37 17.25 1.11 7.79 0.37 12.38 DuranDoğanBasõm 1.25 -88.42 5.05 -6.45 -0.20 -8.99 IşõklarAmbalaj 0.40 -10.43 0.54 -16.40 -0.08 -1.96 Kaplamin 5.55 -4.41 0.86 -2.69 -0.29 -3.22 Kartonsan 60.00 9.59 1.11 10.88 5.16 8.50 KozaMadencilik 1.61 15.73 1.16 18.32 0.22 8.49 Olmuksa 4.30 2.25 0.84 1.69 0.11 1.88 TireKutsan 2.26 -431.92 12.06 -25.23 -0.64 -26.58 VikingKağõt 0.63 -427.11 5.60 -31.95 -0.48 -25.90 KİMYA,PETROL,KAUCUKVEPLASTİKÜRÜNLERİ Aksa 1.95 10.77 0.31 8.28 0.68 6.67 AlkimKimya 4.48 19.22 0.88 16.31 0.98 13.77 Aygaz 2.31 2.99 0.49 1.17 0.14 1.70 Bagfaş 70.00 45.33 1.15 21.21 27.59 26.85 Brisa 40.00 7.62 0.71 4.12 4.27 4.36 DevaHolding 2.64 -35.80 1.38 -42.14 -0.63 -18.67 EİSEczacõbaşõİlaçSõnai 1.16 4.22 0.37 8.99 0.13 3.58 EgeGübre 26.00 3.61 0.48 2.01 1.94 1.54 Good-Year 7.35 2.92 0.33 1.01 0.65 1.66 GübreFabrik. 5.95 90.58 1.59 20.00 3.38 15.19 Hektaş 0.78 14.15 0.63 16.94 0.17 10.57 Marshall 7.45 8.23 0.69 4.54 0.89 6.01 Petkim 4.54 -11.15 0.69 -6.52 -0.74 -8.91 PetrolOfisi 4.14 3.90 0.83 0.62 0.20 1.55 Pimaş 2.23 -12.54 0.60 -6.73 -0.46 -5.33 AdvansaSasa 0.32 -21.39 0.29 -14.31 -0.23 -12.15 SodaSanayii 1.26 8.98 0.54 6.76 0.21 5.07 SelçukEczaDeposu 1.76 19.96 1.13 3.97 0.31 7.54 TurcasPetrol 2.96 8.93 0.80 78.84 0.33 8.67 DyoBoya 0.37 -107.35 1.71 -23.58 -0.23 -16.53 TAŞ,TOPRAĞADAYALISANAYİ AdanaÇimento(A) 4.02 20.71 2.00 35.62 0.86 19.13 AdanaÇimento(B) 2.72 20.71 1.36 35.62 0.61 19.13 AdanaÇimento(C) 0.52 20.71 0.26 35.62 0.08 19.13 AfyonÇimento 760.00 6.65 1.66 9.08 30.48 5.64 Akçansa 3.38 13.88 0.86 12.99 0.55 9.22 AnadoluCam 1.25 -0.35 0.70 -0.21 -0.01 -0.13 BatõsökeÇimento 1.17 0.31 0.35 0.70 0.01 0.29 BatõÇimento 5.70 5.29 1.03 5.54 0.29 3.68 BoluÇimento 1.62 19.08 1.01 23.44 0.31 17.55 BursaÇimento 5.50 23.16 2.40 12.97 0.53 14.89 Çimbeton 12.40 -18.36 0.69 -6.10 -3.30 -11.33 Çimentaş 5.65 -5.87 0.77 -6.99 -0.43 -2.87 Çimsa 3.88 10.03 0.69 12.47 0.56 7.02 DenizliCam 2.50 -7.20 0.59 -5.00 -0.30 -3.94 EczacõbaşõYapõ 1.14 -83.52 1.11 -22.32 -0.85 -16.29 EgeSeramik 0.59 -12.73 0.37 -10.03 -0.20 -7.24 GöltaşÇimento 27.50 5.02 0.77 7.59 1.79 3.79 HaznedarRefrakter 1.90 -8.57 1.56 -2.15 -0.10 -2.36 İzocam 13.60 28.92 2.18 17.88 1.80 24.23 KonyaÇimento 45.75 10.85 0.69 18.75 7.23 9.19 KütahyaPorselen 1.20 1.65 0.39 0.93 0.05 1.06 MardinÇimento 4.84 31.02 1.99 32.86 0.76 27.69 NuhÇimento 9.00 19.78 1.79 17.57 1.00 15.03 TrakyaCam 1.07 9.94 0.46 12.65 0.23 6.87 UşakSeramik 0.78 -14.11 0.53 -3.97 -0.21 -3.69 ÜnyeÇimento 4.20 25.69 1.54 33.68 0.70 21.56 METALANASANAYİ BorusanMannesmann 7.35 -16.75 0.93 -3.24 -1.33 -4.60 Burçelik 35.75 -6.27 3.09 -1.49 -0.73 -1.86 BurçelikVana 0.66 -21.26 1.11 -16.73 -0.13 -12.15 Çemtaş 0.92 14.66 0.43 12.22 0.32 13.64 ÇelikHalat 2.94 15.67 1.29 5.30 0.36 7.56 DemisaşDöküm 0.76 3.84 0.30 1.82 0.10 2.10 ComponentaDökümcülük 4.02 9.44 1.34 3.77 0.28 5.79 Erbosan 6.40 4.96 0.73 2.14 0.44 2.22 EreğliDemirÇelik 3.70 3.84 0.72 3.34 0.20 1.91 FenişAlüminyum 3.52 16.01 2.11 7.04 0.27 6.51 İzmirDemirÇelik 1.78 33.50 0.56 9.41 1.06 19.98 Kardemir(A) 0.92 29.79 0.59 23.74 0.47 19.98 Kardemir(B) 0.93 29.79 0.59 23.74 0.47 19.98 Kardemir(D) 0.63 29.79 0.40 23.74 0.47 19.98 Sarkuysan 1.92 0.31 0.46 0.04 0.01 0.10 METALEŞYAVEMAKİNAGEREÇYAPIM AlarkoCarrier 9.65 11.21 0.51 8.25 2.11 8.67 AnadoluIsuzu 3.82 -0.25 0.52 -0.09 -0.02 -0.13 Arçelik 2.68 0.34 0.55 0.10 0.02 0.09 GrundigElektronik 0.62 -48.99 0.96 -11.73 -0.32 -11.98 BoschFrenSistemleri 55.50 -133.32 13.68 -9.45 -5.41 -20.67 BSHEvAletleri 23.60 13.38 1.86 3.56 1.70 5.31 DitaşDoğan 2.03 -3.72 0.78 -2.87 -0.10 -2.43 EgeEndüstri 10.20 8.80 0.81 3.12 1.10 4.34 EmekElektrik 0.39 26.10 -5.43 1.46 0.02 1.73 EminişAmbalaj 5.00 -72.93 3.22 -27.20 -1.13 -19.46 F-MİzmitPiston 7.45 49.09 3.36 53.84 1.09 47.52 FordOtosan 4.78 25.48 0.98 6.23 1.24 16.11 GersanElektrik 0.83 14.83 0.65 6.08 0.19 9.67 İhlasEvAletleri 0.73 -25.71 0.75 -31.05 -0.25 -13.41 KarsanOtomotiv 0.99 -66.94 1.53 -21.01 -0.43 -11.41 KarelElektronik 1.21 11.49 0.38 9.86 0.37 7.09 KlimasanKlima 5.50 -19.46 3.17 -5.07 -0.34 -4.32 MutluAkü 1.19 0.94 0.61 0.34 0.02 0.44 Parsan 1.08 12.39 0.34 17.30 0.40 8.90 TürkPrysmianKablo 2.10 12.86 0.59 2.84 0.46 6.14 T.DemirDöküm 3.78 -25.62 2.09 -3.83 -0.46 -4.04 VestelBeyazEşya 1.44 6.46 0.57 2.45 0.16 3.65 DİĞERİMALATSANAYİİ AdelKalemcilik 4.90 27.76 0.78 17.53 1.74 22.58 GoldaşKuyumculuk 0.92 0.94 0.44 0.05 0.02 0.24 ServeKõrtasiye 0.95 -14.79 0.85 -13.61 -0.17 -11.22 ELEKTRİK,GAZVESU AkEnerji 7.95 18.66 1.09 14.69 1.36 10.36 AksuEnerji 2.28 1.57 0.59 58.83 0.06 1.41 AyenEnerji 1.89 18.26 0.98 41.95 0.35 8.03 ZorluEnerji 2.73 -335.65 -2.72 -41.17 -3.36 -10.59 İNŞAATVEBAYINDIRLIK BorovaYapõ 0.30 -15.32 0.89 -0.05 -10.95 Edipİplik 2.90 -54.86 1.49 -1.07 -8.15 Enkaİnşaat 6.85 17.32 1.66 9.52 0.72 7.31 TOPTANTİCARET DoğuşOtomotiv 2.86 -31.47 0.90 -5.14 -1.00 -7.64 İntema 2.96 -3.17 1.56 -0.08 -0.06 -0.28 SankoPazarlama 2.20 6.75 0.65 2.23 0.23 4.43 PERAKENDETİCARET AFMFilm 14.00 -74.17 15.54 -12.64 -0.67 -13.42 BİMBirleşikMağ. 38.50 42.91 10.98 2.69 1.50 13.61 BoynerMağazacõlõk 0.66 0.77 1.18 0.09 0.00 0.16 Carrefoursa(A) 11.30 35.13 1.11 18.67 3.57 23.92 Carrefoursa(B) 10.20 35.13 1.00 18.67 3.57 23.92 TescoKipa 4.48 -16.07 1.02 -7.49 -0.74 -5.48 Migros 19.40 16.10 2.13 5.15 1.47 9.03 Milpa 0.54 -15.21 0.61 -0.14 -5.57 VakkoTekstil 0.46 -17.59 0.67 -9.93 -0.12 -11.13 TURİZM FavoriDinlenmeYer. 1.82 -103.08 0.37 -1,048.36 -5.09 -21.81 MarmarisAltõnyunus 7.60 -2.71 1.04 -10.10 -0.20 -2.15 MartõOtel 0.56 7.17 0.54 16.49 0.00 2.86 NetTurizm 0.64 -222.45 1.14 -664.74 -1.25 -54.19 Tek-ArtTurizm 1.03 -6.00 2.22 -13.78 -0.03 -4.63 ULAŞTIRMA,HABERLEŞMEVEDEPOLAMA Çelebi 8.85 22.86 1.65 9.86 1.22 11.10 TürkHavaYollarõ 7.65 37.98 0.45 18.52 6.48 14.41 ReysaşLojistik 1.38 -6.21 0.72 -2.58 -0.12 -1.66 Usaş 1.25 27.97 0.54 53.06 0.65 23.11 HABERLEŞME Turkcell 7.90 27.11 2.15 24.78 1.00 18.07 TürkTelekom 4.14 4.14 2.72 8.78 0.41 1.76 TIBBİVEDİĞERSAĞLIKHİZMETLERİ AcõbademSağlõk 7.35 -36.32 7.21 -8.65 -0.37 -6.55 SPORHİZMETLERİ BeşiktaşFutbolYat. 3.62 -175.53 28.45 -20.42 -0.44 -4.62 FenerbahçeSportif 42.00 43.73 9.88 118.96 2.88 39.82 GalatasaraySportif 125.00 25.33 1.08 141.38 40.11 19.11 TrabzonsporSportif 10.20 23.75 3.18 89.98 1.19 15.43 BANKALARVEÖZELFİNANSKURUMLARI Akbank 5.55 15.21 1.49 0.57 1.99 AlbarakaTürk 1.36 21.35 1.15 0.25 2.84 AlternatifBank 0.87 14.13 0.70 0.18 1.42 Denizbank 6.85 13.67 2.41 0.39 1.45 FortisBank 0.96 8.01 0.56 0.14 1.21 Finansbank 4.86 12.77 2.57 0.24 1.36 GarantiBankasõ 3.14 18.49 1.39 0.42 1.97 İşBankasõ(A) 18,250.00 15.97 5,324.12 43.80 1.55 İşBankasõ(B) 775.00 15.97 226.09 2.19 1.55 İşBankasõ(C) 4.32 15.97 1.26 0.55 1.55 T.KalkõnmaBank. 3.52 7.58 1.16 0.23 3.58 T.S.K.B. 0.90 15.86 0.60 0.24 1.92 T.EkonomiBank. 0.84 11.53 0.65 0.15 1.11 Tekstilbank 0.55 2.80 0.51 0.03 0.43 VakõflarBankasõ 1.74 13.28 0.77 0.30 1.44 HalkBankasõ 5.00 23.74 1.46 0.81 1.99 SİGORTAŞİRKETLERİ Aksigorta 3.04 2.90 0.52 0.17 2.18 AnadoluSigorta 1.03 19.35 0.59 0.34 7.67 AnadoluHayatEmek. 1.65 15.13 1.18 0.21 1.56 AvivaSigorta 8.35 17.17 3.64 0.39 5.97 GüneşSigorta 1.29 4.82 0.84 0.07 1.69 YapõKrediSigorta 6.25 17.70 1.63 0.68 7.38 RaySigorta 1.51 1.04 1.87 0.01 0.24 FİNANSALKİRALAMAVEFACTORİNGŞİRKETLERİ GarantiFaktoring 2.50 17.09 1.08 0.39 0.94 FinansFin.Kir. 1.38 15.53 0.47 0.46 3.06 İşFin.Kir. 0.79 27.35 0.52 0.41 6.18 TekstilFin.Kir. 0.54 17.40 0.24 0.40 7.64 CreditwestFaktoring 1.56 22.81 1.03 0.35 7.04 YapõKrediFin.Kir. 2.60 21.55 1.65 0.34 4.68 VakõfFin.Kir. 1.62 11.43 0.87 0.21 1.49 HOLDİNGLERVEYATIRIMŞİRKETLERİ AlarkoHolding 2.11 9.19 0.62 8.10 0.31 4.57 BorusanYat.Paz. 3.80 5.16 0.87 0.22 5.14 DoğanHolding 0.62 -2.02 0.39 -0.62 -0.03 -0.73 EczacõbaşõYatõrõm 1.98 1.39 0.21 0.48 0.13 1.36 GSDHolding 0.44 5.67 0.24 0.10 0.82 İhlasHolding 0.25 -32.15 0.28 -25.74 -0.28 -10.75 KoçHolding 2.80 26.44 0.58 5.18 1.28 3.97 NetHolding 0.39 -10.73 1.18 -17.02 -0.04 -3.35 ŞişeCam 1.16 6.89 0.43 5.04 0.19 2.98 İşGirişim 1.85 16.27 0.35 76.21 0.86 15.86 TAVHavalimanlarõ 3.30 1.41 1.88 0.60 0.02 0.25 SabancõHolding 3.80 24.36 0.72 30.88 1.29 2.31 VakõfGirişim 7.60 7.28 1.52 0.36 7.22 YazõcõlarHolding 5.75 15.00 0.65 18.52 1.32 3.64 GlobalYat.Holding 0.37 -41.43 0.40 -45.65 -0.38 -10.59 TekfenHolding 3.44 6.86 0.77 3.61 0.31 3.03 BİLİŞİM ArenaBilgisayar 1.49 4.88 0.56 0.32 0.13 1.37 AlcatelLucentTeletaş 1.41 14.41 1.20 2.06 0.17 3.29 EscortComputer 1.05 -5.14 0.57 -5.22 -0.09 -3.71 AnelTelekom 1.31 9.67 0.94 6.65 0.13 3.10 IndeksBilgisayar 0.99 5.87 0.63 0.56 0.09 1.54 LinkBilgisayar 1.64 3.58 1.38 5.53 0.04 3.26 LogoYazõlõm 1.12 -3.20 0.77 -5.27 -0.05 -2.75 NetaşTelekom. 14.60 5.23 0.40 6.72 1.89 3.29 SAVUNMA Aselsan 3.68 1.69 0.89 1.16 0.07 0.48 GAYRİMENKULYAT.ORT. AkmerkezG.M.Y.O. 29.00 39.25 3.23 74.27 3.53 35.45 AlarkoGMYO 13.20 14.12 0.40 106.34 4.70 12.45 AtakuleG.M.Y.O. 0.92 9.09 0.44 31.51 0.19 9.02 DoğuşGEGMYO 0.68 17.90 0.39 333.29 0.31 14.39 İşGMYO 1.03 5.81 0.51 65.64 0.12 5.49 NurolGMYO 1.84 11.90 0.34 204.43 0.64 11.78 SağlamGMYO 0.52 -17.20 0.58 -233.98 -0.15 -7.85 SinpaşGYO 3.06 2.18 0.47 27.12 0.14 1.73 ÖzdericiGMYO 0.87 2.39 0.58 41.36 0.04 1.23 VakõfGMYO 1.39 11.46 0.38 61.49 0.42 11.43 PeraGMYO 0.35 -11.20 0.37 -0.11 -7.69 YapõKrediKorayGMYO 1.06 -11.85 0.43 -16.49 -0.29 -7.69 MENKULKIYMETLERYATIRIMORT. AkYat.Ort. 0.88 -23.18 0.42 -6.04 -0.49 -22.59 AlternatifYat.Ort. 0.48 -31.28 0.37 -6.77 -0.40 -30.63 AtaYat.Ort. 0.62 -32.50 0.69 -7.02 -0.29 -31.97 AtlantisYat.Ort. 0.52 -212.94 0.88 -18.16 -1.26 -166.89 AtlasYat.Ort. 0.55 -135.13 0.60 -2.12 -1.25 -132.39 AvrasyaYat.Ort. 0.39 -129.59 0.82 -1.37 -0.62 -125.29 BaşkentYat.Ort. 0.62 -5.91 0.59 -0.05 -0.06 -3.75 BumerangYat.Ort. 0.52 -9.29 0.56 -6.48 -0.09 -9.18 DenizYat.Ort. 1.02 -6.57 0.38 -14.21 -0.18 -6.55 EczacõbaşõYat.Ort. 0.58 -16.49 0.37 -3.12 -0.26 -16.41 GedikYat.Ort. 0.78 -30.81 0.91 -0.33 -0.26 -29.68 EuroYat.Ort. 0.74 0.09 0.66 0.00 0.00 0.09 EuroTrendYat.Ort. 0.87 4.74 0.80 0.09 0.05 4.67 EVGYat.Ort. 0.73 -65.69 0.90 -0.35 -0.53 -55.92 EgeliCo.Yat.Ort. 0.37 -106.44 0.65 -3.91 -0.60 -105.76 FinansYat.Ort. 0.83 -72.03 0.91 -6.43 -0.66 -71.05 GarantiYat.Ort. 0.42 -19.80 0.48 -6.86 -0.17 -19.70 HedefYat.Ort. 0.61 -16.27 0.84 -2.82 -0.12 -16.04 İnfoYat.Ort. 0.46 -42.61 0.67 -0.25 -0.29 -37.41 İnfotrendYat.Ort. 0.59 3.01 0.56 0.01 0.03 2.85 İşYat.Ort. 0.64 -3.96 0.48 -1.74 -0.05 -3.94 M.YõlmazYat.Ort. 0.56 -129.07 1.03 -4.34 -0.70 -107.93 MarbaşBTipiYat.Ort. 1.04 12.34 0.82 2.39 0.16 12.31 MetroYat.Ort. 0.56 -122.88 1.28 -1.17 -0.54 -119.26 MerkezBTipiYat.Ort. 0.68 -2.93 0.73 -0.02 -0.03 -2.65 OyakYat.Ort. 0.40 -31.34 0.48 -1.66 -0.26 -31.22 TSKBYat.Ort. 0.47 -16.96 0.47 -11.72 -0.17 -16.88 TaçYat.Ort. 1.02 -36.92 0.46 -7.82 -0.81 -36.34 TaksimYat.Ort. 0.62 -83.95 1.56 -0.37 -0.33 -58.31 TacirlerYat.Ort. 0.43 -30.63 0.56 -1.23 -0.24 -30.51 YatõrõmFin.Yat.Ort. 0.48 -34.86 0.45 -6.59 -0.37 -34.51 VarlõkYat.Ort. 0.73 -20.81 0.70 -0.75 -0.22 -20.70 YapõKrediYat.Ort. 0.61 -11.36 0.36 -2.30 -0.19 -11.19 ARACIKURUMLAR İşY.Men.Değ. 1.24 15.36 0.54 0.13 0.35 2.83 İKİNCİULUSALPAZAR LafargeAslanÇimento 66.50 4.32 2.85 2.85 1.01 2.20 AltõnyunusÇeşme 2.90 -4.53 0.62 -29.57 -0.21 -3.85 BerdanTekstil 0.86 -7.33 -0.18 -3.58 -0.35 -2.91 BisaşTekstil 0.61 27.29 1.56 7.58 0.11 3.76 BirlikMensucat 0.35 -95.86 0.25 -37.22 -1.36 -25.00 Dardanel 0.54 -27.52 -0.07 -61.51 -2.27 -87.55 Doğusan 1.02 -10.55 1.45 -97.11 -0.07 -8.67 EgeProfil 1.78 -1.68 1.21 -0.72 -0.02 -0.57 IpekMatbaacõlõk 0.93 25.74 0.72 18.47 0.33 8.14 MensaMensucat 0.24 -90.38 0.48 -166.49 -0.45 -22.12 PetrokentTurizm 24.60 9.46 1.95 6.21 1.20 3.55 SönmezPamuklu 0.89 -32.78 0.99 -58.18 -0.30 -31.42 SönmezFilament 1.06 -24.74 1.07 -47.23 -0.24 -23.22 MetemturOtelcilik 1.01 -163.64 1.71 -419.77 -0.96 -27.12 ŞekerFin.Kir. 0.47 18.96 1.19 0.07 1.65 MertGõda 0.87 -139.74 2.73 -24.87 -0.45 -25.36 SilverlineEndüstri 0.60 -2.50 0.58 -1.45 -0.03 -1.50 FonFin.Kir. 5.70 19.82 0.70 1.61 4.35 YENİEKONOMİPAZARI ArmadaBilgisayar 1.05 -6.68 0.58 -0.64 -0.12 -2.06 DatagateBilgisayar 1.19 1.53 0.70 0.12 0.03 0.70 Plastikkart 1.69 7.13 1.59 5.17 0.08 5.66 KURUMSALYÖNETİM AsyaKatõlõmBankasõ 1.42 17.56 0.91 0.27 3.04 AnadoluEfes 11.00 13.40 2.30 7.87 0.64 5.63 DoğanYayõnHol. 0.64 -36.05 0.37 -13.55 -0.63 -8.38 DentaşAmbalaj 0.56 -60.71 0.71 -25.86 -0.48 -17.56 HürriyetGzt. 0.63 -2.83 0.38 -2.14 -0.05 -1.04 TofaşOto.Fab. 1.96 15.70 0.88 3.66 0.35 4.92 Tüpraş 15.00 12.49 1.07 1.45 1.75 5.09 TürkTraktör 4.46 23.39 0.83 8.48 1.25 6.93 Otokar 10.15 23.57 1.65 7.27 1.45 6.86 Şekerbank 1.58 14.80 0.65 0.36 1.79 Vestel 1.34 -54.45 0.61 -8.51 -1.19 -10.32 YapõveKrediBank. 1.98 15.21 1.26 0.24 1.64 VakõfYat.Ort. 0.88 -39.13 0.57 -6.21 -0.60 -38.86 YveYGMYO 0.52 -8.90 0.71 -243.73 -0.06 -8.87 GÖZALTIPAZARI ÇbsBoya 0.18 -34.11 -0.05 -81.04 -1.25 -73.36 CeylanGiyim 0.72 -862.74 2.58 -52.76 -2.40 -106.15 EGSG.M.Y.O. 0.26 -0.78 0.15 -70.60 -0.01 -0.59 Egeplast 0.60 -77.25 -0.44 -21.49 -1.06 -25.51 EsemSporGiyim 0.35 -164.46 1.49 -150.50 -0.39 -14.74 MakinaTakõm 0.18 39.60 -0.34 29.88 -0.03 7.28 MazharZorluHolding 0.40 -65.87 -0.14 -21.23 -1.93 -24.49 OkanTekstil 1.13 -64.33 1.56 -0.47 -36.28 ÇBSPrintaş 0.17 -39.19 0.17 -68.18 -0.39 -11.27 SelçukGõda 0.29 -63.66 0.85 -44.04 -0.22 -29.07 TranstürkHold. 0.18 22.76 -0.18 17.06 -0.29 3.63 Ekonomi Servisi - TOBB Başkanõ Rifat Hi- sarcıklıoğlu, Türkiye’nin bugün dünyaya işçi ihraç etmekten daha çok işada- mõ ihraç eder noktaya gel- diğini söyledi. TOBB’nin ev sahipliğin- de gerçekleştirilen Aspen At- lantik Grubu 2009 toplantõsõ sonrasõnda açõklama yapan Hisarcõklõoğlu, Türkiye’nin artõk sermaye ihraç eden ülke konumuna geldiğine dikkati çekerek dünyanõn her bir coğrafyasõna ticaret yapan Türk gi- rişimcisinin sadece ülkesinde değil, yurtdõşõnda da yatõrõm yaptõğõnõ kaydetti. Hisarcõklõoğlu, bugün Almanya’da 2.5 milyon Türk ya- şadõğõnõ belirterek şunlarõ söy- ledi: “Bunlar şu anda 3. nesil. Bu 3. nesil içinde 60 bin tane Türk kökenli girişimci var, yanlarında 350 bin Türk- Alman çalıştırmaktadır. Yine Al- manya’daki yatırımları 9 mil- yar Avro’ya ulaşmıştır. Türkiye 212 ülkeye ihracat yapıyor. Genç- lerimiz girişimci. Bugün Türki- ye’nin yaş ortalaması 28 yaşın al- tında. Avrupa’nın her yıl 1 mil- yon genç insan istihdam açığı var. Avrupa Komisyonu raporu. Hangi alanda? Özellikle bilişim sektöründe çalışacak nüfus genç- ler. Avrupa’nın medeniyeti ve zenginliğinin devamı için 1 mil- yon gence ihtiyacı var. Bu nok- tada biz Avrupa’ya bu katkıyı sağlamaya da hazırız.” TZD: BUĞDAY İTHALATI DURDURULSUN Ekonomi Servisi - Türkiye Ziraatçõlar Derneği Başkanõ İbrahim Yetkin, hasat sezonunun yaklaştõğõ bu dönemde, dahilde işleme rejimi kapsamõnda buğday ithal edilmesinin geçici bir süre durdurulmasõnõ istedi. Yetkin, halen birinci sõnõf ekmeklik buğdayõn serbest piyasada 50 kuruş, ikinci sõnõf ekmeklik buğdayõn da 42-45 kuruş civarõnda bir fiyattan satõldõğõnõ belirterek bu rakamõn yeni mahsulün hasat edilmeye başlamasõyla birlikte daha da düşeceğinin görüldüğünü söyledi. Buğday fiyatõnõn bu şekilde dondurulurken girdi fiyatlarõnda özellikle gübrede yüzde 100’ü bulan artõşlarõn söz konusu olduğunu ifade eden Yetkin, bu durumun çiftçiyi giderek yoksullaştõrdõğõnõ vurguladõ. T O K İ ’ D E N E R K E N Ö D E Y E N E İ N D İ R İ M ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konut bedellerini erken ödeyip tapusunu almak isteyenler için yüzde 16-21 indirimle ‘bahar kampanyasõ’ başlatõyor. İndirim kampanyasõ bugün başlayacak ve 27 Mayõs’a kadar sürecek. Uygulamadan, 2008 sonuna kadar satõlmõş ve kalan vadesi 12 aydan daha uzun projeler yararlanacak. Geri ödemeleri devam eden konutlarõn borç bakiyelerinin defaten kapatõlmasõ halinde, başvuru tarihinde hesaplanan borç bakiyesinden yüzde 21 indirim yapõlacak. Borcun 3 ay vadeli eşit taksitli olarak kapatõlmasõnda yüzde 18, 6 ay vadeli eşit taksitli kapatõlmasõ durumunda yüzde 16 indirim uygulanacak. ‘Avrupa’nõn açõğõnõ kapatõrõz’ Ömer Burhanoğlu Sendikalar ve odalar Emek Paketi’ni kamuoyuna açıkladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog