Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 19 NİSAN 2009 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13 CMYB C M Y B YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Dik Duruş İnsanlar, vücut yapıları, iskeletleri, omurgalı olmaları nedeniyle, görüntü olarak dik duruyorlar, dik görüntü veriyorlar. Ama büyük bir çoğunluğu, davranış ola- rak dik duramıyor. İnsanlarda fiziki olarak dik duruş; ama çoğunda moral değerler olarak omurgasız, sü- rüngence ya da iki büklüm davranışlar gözleniyor. İnsanların büyük bölümü, korku veya çıkar bek- lentisi ile, özgüven eksikliği ile, değer yargılarının çar- pıklığı nedeniyle, olaylar karşısında dik duruş ser- gileyemiyor. Yalakaca davranıyor, dış destek arıyor, gerçek görüşünü açıklayamıyor, takıyye yapıyor, ba- zı çevrelerin sesyayarlığına soyunuyor, kendinden güçsüz gördüklerine karşı efeleniyor, güçlüler kar- şısında ezilip büzülüyor, havaya göre yelken açıyor. İnsanımızda görülen en büyük eksikliklerden bi- ri de, dik duruş yoksunluğudur. Saygılı olmak baş- ka, güçlü gördüğünün önünde ezilip büzülmek baş- kadır. Dik duruş, saygısızca davranmayı gerektirmez. Saygılı olacaksın ancak gerçek görüşünü, düşün- ceni de açıklayacaksın; insanların yüzüne başka söy- leyip arkasından farklı davranmayacaksın. İnsanlar, hele hele bizim gibi toplumlarda, niçin dik duruş sergileyemiyorlar? Bunun nedenlerini ciddi bi- çimde araştırmak gerekir. Dik, kendi ayaklarının üstünde durabilmek için, ça- lışkan olacaksın, üreteceksin, haksızlığa karşı elin- den geldiğince savaşım vereceksin, zaman zaman kıt olanaklarla yetineceksin, özeleştiri yapacaksın, ayartılara (iğvaya) kapılmayacaksın. Köşe dönücü, çıkarcı davranışlarla, çarpık değer yargıları ile bir in- san dik duruş sergileyemez. İnsanlar, bilgileri, yetenekleri, artamları (meziyet- leri), savaşım güçleri ile toplumda bir yerlere gelmeli, başarı kazanmalıdırlar. Cemaat, tarikat, dernek, ya- bancı güç, yerli çıkar odakları desteği ile bir yerle- re gelenler dik duramazlar. İpler başkalarının elin- de olduğu sürece, dik duruş sergileyemezler. Ser- gilemeye kalkışanların da ipleri hemen çekiliverir, ve- ya kişi yatay duruşa geçirilir. Bunun örneklerini po- litikada, bürokraside, medyada hatta üniversiteler- de her gün gözlüyoruz. Sözümün arkasındayım di- yenlere; o sözleri, davranışlarıyla nasıl yalattıklarını izliyoruz. Gerçek kişisel değerleri olmayanların, uzun süre ayakta kalmalarına, dik durmalarına ola- nak yoktur. Dikkat edilirse dış ve iç odaklar, insanları deniyorlar. Kişisel eksiklikleri olanları, dik duramayacakları yeğleyerek kullanıyorlar. Onlara orun, mevki, sağ- lıyorlar, parasal destek veriyorlar, ünlü hale getiri- yorlar, medyada, TV kanallarında bu tür davranış- ları gözlüyoruz. Kimlere program yaptırdıklarına, kim- leri sık sık belli iletileri (mesajları) verdirmek üzere kul- landıklarına dikkat edin. İçlerinde dik duruş göste- rebilecek olanlar çok azdır. TV kanalının eğilimine gö- re konuşuyorlar, hatta haberlere bile sansür koyu- yorlar veya geniş ya da dar giysili haberler sunuyorlar. Kişisel olarak dik durmanın maliyeti vardır. Dik du- ranlar, durmaya çalışanlar, bir şekilde dışlanır, ce- zalandırılırlar. Kişiliksizlik, yatay davranış, çoğu kez bazı çevrelerin tercih nedeni de olmaktadır. Amaç, toplumsal başarı, işlerin iyi yönetilmesi, kaliteli eği- tim, kaliteli yayın olmadığı sürece, tercihlerin negatif kıstaslara, ölçütlere göre yapılması da doğaldır. Ancak gelişmelere uzun süreli olarak bakın; yine de dik duranlar, kişilikli olanlar, bu topluma bir şey- ler vermeye çalışanlar anımsanıyor, saygı görüyorlar. Yalaka, çıkarcı, şakşakçı, manevi açıdan omurga- sız takım, alkışladıklarına övgü düzdüklerine zamanla sırt çevirebiliyor. Belli bir zaman kesi- tinde insanları kandırmak kolaydır. Ancak tari- hi kandırmak zordur. Tarihin çöplüğü sahte, tü- retilmiş omurgasız ünlülerle doludur. Dik durmak, zor olmakla beraber, etik açıdan doğru olmanın yanı sıra akılcı bir davranıştır. BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI DEĞİŞİM Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % % BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI DEĞİŞİM Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % % Acıbadem Sağlık 70,437 7.45 8.20 7.70 1.99 24.19 41.28 Adana Çimento (A) 613,879 3.80 4.14 4.00 -1.96 25.00 25.00 Adana Çimento (B) 114,560 2.68 2.78 2.72 0.00 25.35 40.93 Adel Kalemcilik 328,157 4.40 4.70 4.64 0.00 13.17 45.00 Adana Çimento (C) 4,368,885 0.47 0.51 0.50 2.04 25.00 38.89 AFM Film 455,518 9.60 11.30 11.20 14.87 18.52 4.67 Afyon Çimento 4,557 740.00 785.00 770.00 0.00 -1.91 23.20 Akal Tekstil 3,188,284 0.83 1.00 0.94 11.90 18.99 51.61 Akbank 54,006,008 5.10 5.85 5.65 0.00 45.60 21.23 Akçansa 1,110,282 3.12 3.30 3.24 -1.22 45.29 36.13 Ak Enerji 4,293,016 6.55 7.85 7.50 8.70 31.58 22.95 Akın Tekstil 1,405,419 1.05 1.25 1.14 7.55 37.35 35.71 Aksigorta 9,999,753 2.92 3.18 3.06 0.66 38.00 14.36 Aksu İplik 2,219,544 0.85 0.92 0.90 3.45 2.27 63.64 Akmerkez G.M.Y.O. 9,146 28.00 30.25 29.00 1.75 21.85 20.33 Aksa 11,593,372 1.76 1.90 1.87 5.65 5.65 16.15 Aksu Enerji 1,423,356 2.13 2.29 2.21 4.74 22.78 24.86 Ak Yat. Ort. 495,819 0.84 0.90 0.89 4.71 30.88 27.14 Alarko Holding 10,264,487 1.93 2.15 2.07 4.02 21.05 24.70 Albaraka Türk 4,488,203 1.31 1.42 1.36 -3.55 31.21 38.09 Alcatel Lucent Teletaş 12,010,184 1.30 1.44 1.37 3.79 9.60 63.10 Alarko GMYO 475,463 11.90 12.70 12.50 2.46 15.74 53.37 Alkim Kağıt 2,924,806 1.30 1.38 1.35 0.00 -2.17 -17.68 Alkim Kimya 1,438,866 4.46 4.66 4.56 1.33 11.76 19.37 AlternatifBank 3,215,595 0.79 0.88 0.85 2.41 26.87 10.39 Alarko Carrier 789,616 7.50 8.50 8.45 11.18 27.07 35.20 Alternatif Yat. Ort. 1,170,040 0.44 0.49 0.48 4.35 26.32 23.08 Altınyıldız 1,416,304 2.88 3.18 3.04 4.83 9.35 0.66 Altınyağ 4,289,881 0.54 0.58 0.55 0.00 57.14 37.50 Anadolu Cam 1,976,555 1.13 1.21 1.18 0.85 16.83 2.61 Anadolu Efes 4,455,895 10.30 11.10 10.80 -0.92 6.93 4.85 Anadolu Hayat Emek. 10,232,365 1.54 1.74 1.65 3.77 39.02 29.37 Anadolu Sigorta 16,420,821 0.92 0.99 0.98 1.03 19.96 22.54 Anel Telekom 12,609,016 1.17 1.28 1.24 5.08 18.10 -42.33 Arçelik 34,762,084 2.14 2.64 2.60 22.07 57.58 26.21 Arena Bilgisayar 715,581 1.34 1.56 1.48 8.82 23.33 21.31 Arsan Tekstil 651,850 0.86 1.01 0.89 -9.18 12.66 36.92 Aselsan 5,272,503 3.06 3.32 3.22 3.21 17.52 8.78 Anadolu Isuzu 1,353,720 3.14 3.60 3.50 8.02 18.24 19.05 Ata Yat. Ort. 368,004 0.60 0.64 0.62 0.00 12.73 40.91 Atakule G.M.Y.O. 4,044,479 0.85 0.94 0.89 1.14 20.27 5.95 Atlas Yat. Ort. 459,793 0.47 0.51 0.49 0.00 13.95 6.52 Atlantis Yat. Ort. 2,048,447 0.43 0.57 0.57 16.33 67.65 67.65 Aviva Sigorta 277,362 8.15 8.75 8.35 -0.60 17.61 7.74 Avrasya Yat. Ort. 403,985 0.36 0.39 0.38 2.70 8.57 31.03 Ayen Enerji 10,989,708 1.69 1.86 1.80 4.65 17.65 51.26 Aygaz 12,374,665 2.04 2.24 2.19 5.80 22.46 14.54 Bagfaş 644,015 77.50 86.00 83.50 7.05 33.60 36.89 Bak Ambalaj 162,493 2.58 2.78 2.74 6.20 39.09 48.91 Asya Katılım Bankası 118,945,063 1.35 1.46 1.44 4.35 38.46 24.14 Banvit 35,688,013 2.11 2.53 2.44 15.64 65.99 78.10 Başkent Yat. Ort. 1,124,493 0.55 0.64 0.60 5.26 9.09 15.38 Batı Çimento 135,730 5.35 5.95 5.75 3.60 16.87 -0.86 Batısöke Çimento 1,726,820 1.05 1.17 1.14 5.56 21.28 20.00 Beşiktaş Futbol Yat. 48,588,757 2.64 3.64 3.58 38.22 87.43 161.31 BİM Birleşik Mağ. 554,081 35.50 38.25 37.25 2.76 18.25 15.50 Bolu Çimento 1,306,326 1.57 1.80 1.72 5.52 29.32 60.75 Bosch Fren Sistemleri 73,326 51.50 56.50 53.00 -2.75 47.22 38.56 Bossa 263,829 2.19 2.23 2.23 1.36 -4.29 5.69 Borova Yapı 4,635,643 0.29 0.32 0.30 -3.23 50.00 36.36 Borusan Mannesmann 142,549 6.65 7.20 6.90 2.99 15.00 13.11 Borusan Yat. Paz. 224,279 3.34 3.72 3.56 2.30 17.11 17.11 Boyner Mağazacılık 25,479,567 0.60 0.72 0.68 11.48 51.11 25.93 Brisa 26,503 37.25 38.50 38.25 -1.29 21.43 12.50 BSH Ev Aletleri 12,067 22.40 23.50 22.80 -0.44 16.92 16.92 Bumerang Yat. Ort. 778,143 0.44 0.52 0.50 6.38 16.28 35.14 Bursa Çimento 101,347 5.50 5.85 5.65 0.89 8.65 23.36 Burçelik 56,229 34.00 38.00 36.75 0.00 -5.16 57.05 Burçelik Vana 1,352,920 0.63 0.67 0.66 -1.49 17.86 20.00 Carrefoursa (A) 52,496 9.70 10.50 10.10 -0.98 10.38 25.47 Carrefoursa (B) 113,840 9.20 10.00 9.85 5.91 19.39 34.01 Çelik Halat 734,814 2.72 2.84 2.76 -1.43 -7.38 -2.13 Çemtaş 4,316,361 0.87 0.96 0.92 5.62 29.69 44.30 Çimsa 267,652 3.86 4.08 3.96 -2.46 28.57 29.41 Çelebi 986,058 8.45 9.55 8.95 2.87 42.64 72.26 Çimbeton 54,920 12.30 13.20 12.30 -1.60 12.84 51.85 Çimentaş 43,649 4.94 5.20 5.20 2.97 29.35 38.30 Ceytaş Madencilik 1,886,190 1.76 1.90 1.82 1.68 18.18 -8.54 Coca Cola 1,497,949 7.40 8.10 7.45 -6.88 2.76 17.32 Componenta Dökümcülük 332,209 3.82 4.06 3.94 2.07 0.51 -8.80 Denizli Cam 2,105,326 2.40 3.20 2.46 -10.87 41.38 33.70 Denizbank 243,578 6.75 7.10 7.05 1.44 14.63 71.12 Dentaş Ambalaj 796,546 0.53 0.58 0.55 1.85 12.24 27.91 Derimod 788,432 2.14 2.31 2.20 0.92 0.00 14.58 Desa Deri 4,125,397 0.42 0.50 0.48 9.09 29.73 20.00 Deva Holding 5,494,207 5.05 5.65 5.50 10.00 14.11 -17.29 Demisaş Döküm 912,565 0.72 0.80 0.77 5.48 24.19 22.22 Deniz Yat. Ort. 2,061,175 1.00 1.10 1.02 0.00 33.79 137.69 Ditaş Doğan 1,297,755 1.96 2.19 2.08 1.96 2.97 46.48 Doğan Burda 2,986,167 1.37 2.42 2.42 75.36 116.07 98.36 Doğan Gazetecilik 2,925,733 1.28 1.42 1.38 0.73 21.05 -9.21 Doğan Holding 86,332,760 0.59 0.64 0.64 3.23 36.17 1.49 DJ İstanbul 20 2,898,112 8.24 8.84 8.74 2.58 27.78 8.98 DJ Türkiye 15 A Tipi BYF 160,826 7.86 8.50 8.44 3.43 30.65 10.18 Doğuş Otomotiv 7,098,865 2.10 2.39 2.25 1.35 18.42 27.12 Duran Doğan Basım 2,309,659 1.22 1.34 1.29 -1.53 5.53 -26.99 Doğan Yayın Hol. 57,657,269 0.60 0.70 0.65 -1.52 38.30 -1.52 Dyo Boya 42,816,364 0.33 0.42 0.37 8.82 85.00 68.18 Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,278,552 0.53 0.59 0.57 1.79 23.91 23.91 EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai31,744,503 1.05 1.13 1.10 0.92 32.53 23.60 Eczacıbaşı Yapı 2,318,125 1.04 1.16 1.10 2.80 17.02 12.24 Eczacıbaşı Yatırım 5,594,498 1.88 2.01 2.01 4.15 18.24 -7.80 Edip İplik 673,542 2.68 3.40 3.08 10.79 30.51 20.31 Efes Holding - 0.00 0.00 14.60 0.00 0.00 0.00 Ege Endüstri 451,343 9.05 10.60 10.60 11.58 50.35 98.13 Ege Gübre 360,881 26.75 28.00 27.00 0.00 27.36 8.43 Ege Seramik 9,584,091 0.54 0.60 0.58 1.75 52.63 45.00 Egeli Co. Yat. Ort. 5,831,381 0.35 0.37 0.37 0.00 8.82 12.12 Emek Elektrik 4,593,387 0.35 0.41 0.38 2.70 40.74 40.74 Eminiş Ambalaj 1,181,366 4.42 5.02 4.54 -3.40 23.37 -15.93 Enka İnşaat 5,262,209 6.40 6.90 6.80 0.00 32.04 29.52 Erbosan 247,937 5.15 5.75 5.65 8.65 18.20 25.56 Ereğli Demir Çelik 55,546,511 3.50 3.84 3.76 6.21 29.66 -8.74 Ersu Gıda 1,962,828 0.58 0.65 0.58 -9.38 31.82 87.10 Escort Computer 3,258,909 1.01 1.08 1.03 0.00 18.39 13.19 Euro Trend Yat.Ort. 6,734,475 0.86 1.01 0.89 -8.25 14.10 34.85 Euro Yat.Ort. 1,762,847 0.83 0.97 0.85 -9.57 -18.27 -3.41 EVG Yat. Ort. 1,562,463 0.76 0.87 0.77 -2.53 -12.50 60.42 F-M İzmit Piston 1,411,820 7.05 7.70 7.40 3.50 32.14 12.74 Creditwest Faktoring 578,694 1.52 1.65 1.56 -1.27 11.43 6.12 Favori Dinlenme Yer. 1,665,595 1.68 1.84 1.78 5.33 23.61 42.40 Fenerbahçe Sportif 36,740 41.25 43.00 42.75 0.59 4.91 -2.29 Feniş Alüminyum 1,152,159 3.24 3.72 3.54 3.51 0.57 15.69 Finans Fin. Kir. 28,449,924 1.26 1.45 1.37 7.87 18.10 9.60 Finansbank 643,473 4.82 5.10 5.00 1.21 7.30 17.92 Finans Yat. Ort. 4,057,374 0.77 0.93 0.86 6.17 17.81 19.44 Ford Otosan 6,321,052 4.22 4.44 4.30 -0.92 12.39 4.66 Fortis Bank 12,035,111 0.86 0.99 0.95 5.56 35.71 30.14 Frigo Pak Gıda 1,383,836 0.67 0.74 0.70 2.94 18.64 34.62 Galatasaray Sportif 3,377 118.00 122.00 120.00 0.00 0.00 0.00 Garanti Faktoring 879,047 2.39 2.56 2.46 0.41 23.00 42.20 Garanti Bankası 515,522,086 2.82 3.18 3.08 4.05 43.93 18.46 Doğuş GE GMYO 13,872,645 0.55 0.64 0.61 3.39 19.61 32.61 Garanti Yat. Ort. 11,078,874 0.40 0.45 0.43 -4.44 26.47 30.30 Gediz İplik 1,152,786 0.49 0.55 0.54 5.88 14.89 8.00 Gedik Yat. Ort. 230,317 0.76 0.80 0.78 2.63 5.41 5.41 Gentaş 360,612 0.89 0.95 0.92 1.10 15.00 12.20 Gersan Elektrik 970,520 0.74 0.79 0.78 2.63 18.18 18.18 Global Yat. Holding 26,412,427 0.29 0.33 0.31 0.00 29.17 10.71 Goldaş Kuyumculuk 30,417,950 0.81 0.91 0.89 4.71 15.58 17.11 Good-Year 306,106 6.75 7.25 7.20 6.67 24.14 16.13 GSD Holding 59,337,422 0.36 0.39 0.38 0.00 31.03 0.00 Göltaş Çimento 40,110 27.00 31.00 28.50 -2.56 21.79 14.00 Grundig Elektronik 17,186,773 0.66 0.71 0.70 0.00 12.90 -5.41 Gübre Fabrik. 12,914,952 5.55 6.10 5.90 3.51 17.53 -3.54 Güneş Sigorta 7,031,877 1.23 1.33 1.30 4.00 23.81 0.00 Halk Bankası 102,856,689 4.12 4.68 4.52 6.60 39.51 -1.74 Haznedar Refrakter 953,983 1.79 1.97 1.90 1.60 7.95 69.64 Hedef Yat. Ort. 240,226 0.54 0.57 0.56 1.82 7.69 30.23 Hektaş 6,612,639 0.73 0.78 0.77 4.05 26.23 30.51 Hürriyet Gzt. 19,983,655 0.63 0.71 0.66 -4.35 26.92 1.54 İnfotrend Yat. Ort. 1,083,687 0.52 0.58 0.57 7.55 -1.72 26.67 İdaş 813,266 1.15 1.28 1.19 -5.56 11.21 11.21 İhlas Ev Aletleri 43,879,781 0.66 0.74 0.71 0.00 20.34 12.70 Y ve Y GMYO 6,848,680 0.45 0.49 0.47 2.17 11.90 -20.34 İhlas Holding 84,709,971 0.22 0.25 0.24 4.35 14.29 9.09 Indeks Bilgisayar 3,110,489 0.91 1.01 0.98 6.52 19.51 4.26 İnfo Yat. Ort. 1,190,079 0.44 0.47 0.47 2.17 -7.84 42.42 İntema 915,587 2.90 3.18 3.00 -0.66 4.90 25.00 Işıklar Ambalaj 7,509,870 0.38 0.42 0.40 2.56 25.00 37.93 İş Bankası (A) 1 18,250.0018,250.00 18,250.00 1.39 9.28 -12.68 İş Bankası (B) 266 725.00 790.00 775.00 0.65 15.68 17.43 İş Bankası (C) 197,952,534 4.08 4.40 4.28 0.47 35.10 6.10 İş Fin. Kir. 37,996,723 0.64 0.75 0.73 10.61 35.19 40.38 İş Girişim 1,185,125 1.82 1.95 1.87 -1.58 8.09 19.11 İş GMYO 5,384,622 0.98 1.03 0.99 -1.98 20.33 49.56 İş Bankası (Kur) 9 4,045.00 4,075.00 4,075.00 0.25 4.49 5.84 İş Y.Men.Değ. 563,191 1.12 1.18 1.18 3.51 32.58 40.48 İş Yat. Ort. 1,759,080 0.59 0.63 0.63 1.61 23.53 14.55 İzmir Demir Çelik 7,975,991 1.65 1.83 1.77 4.12 21.23 18.00 İzocam 197,922 12.60 13.60 12.90 -0.77 6.50 65.52 Kaplamin 130,802 5.15 5.50 5.45 2.83 32.28 40.46 Karel Elektronik 1,208,292 1.17 1.25 1.22 2.52 18.45 45.24 Karsan Otomotiv 19,658,779 0.85 0.98 0.96 9.09 29.73 28.00 Kartonsan 14,280 57.50 61.00 59.50 -0.83 -5.82 10.45 Kelebek Mobilya 739,935 0.58 0.64 0.61 -1.61 24.49 52.50 Kerevitaş Gıda 86,168 9.80 10.50 10.00 -3.85 19.05 -0.99 Kent Gıda 26,365 33.50 35.50 34.75 2.21 16.81 21.93 Klimasan Klima 121,868 5.25 5.70 5.65 4.63 19.70 13.00 Koç Holding 81,346,865 2.50 2.90 2.88 9.09 40.49 9.92 Konfrut Gıda 2,419,815 1.96 2.24 2.11 5.50 11.64 20.57 Konya Çimento 8,801 42.50 44.25 43.25 -1.70 7.45 17.69 Kordsa 1,298,444 1.49 1.61 1.55 2.65 19.23 20.16 Koniteks - 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 Koza Madencilik 45,133,185 1.50 1.63 1.59 -1.85 0.63 80.68 Kardemir (A) 12,827,527 0.88 1.00 0.92 2.22 15.00 50.82 Kardemir (B) 14,939,487 0.88 1.00 0.92 1.10 16.46 48.39 Kardemir (D) 164,895,428 0.58 0.65 0.62 3.33 21.57 24.00 Kristal Kola 2,716,112 0.79 0.90 0.84 3.70 21.74 47.37 Karsu Tekstil 1,421,160 0.40 0.45 0.44 2.33 33.33 33.33 Kütahya Porselen 2,058,979 1.10 1.19 1.15 0.88 27.78 32.18 Link Bilgisayar 1,544,927 1.63 1.74 1.67 1.83 7.05 50.45 Logo Yazılım 2,487,739 1.02 1.15 1.09 5.83 19.78 13.54 Lüks Kadife 3,510,555 1.72 1.91 1.82 3.41 14.47 33.82 M. Yılmaz Yat. Ort. 850,310 0.55 0.63 0.58 -6.45 7.41 38.10 Marbaş B Tipi Yat. Ort. 377,015 0.95 1.19 1.08 6.93 18.68 10.20 Mardin Çimento 442,818 4.68 5.06 4.84 2.98 26.70 52.20 Marmaris Altınyunus 882,670 7.10 7.90 7.55 4.86 21.77 23.77 Martı Otel 13,905,166 0.48 0.57 0.54 10.20 35.00 45.95 Marshall 155,705 6.90 7.40 7.15 2.88 19.17 12.60 Merko Gıda 3,245,680 1.22 1.33 1.23 -7.52 -35.60 -47.66 Merkez B Tipi Yat.Ort. 1,508,566 0.66 0.74 0.69 1.47 0.00 -17.86 Menderes Tekstil 22,980,717 0.24 0.27 0.27 8.00 28.57 42.11 Metemteks 16,153,221 0.34 0.38 0.37 5.71 12.12 48.00 Metro Yat. Ort. 2,615,300 0.48 0.60 0.59 20.41 13.46 31.11 Migros 328,484 14.40 18.50 18.00 22.45 50.00 31.39 Milpa 3,142,646 0.50 0.55 0.52 -3.70 33.33 -1.89 Mutlu Akü 5,851,208 0.93 0.99 0.97 1.04 16.87 5.43 Netaş Telekom. 235,087 13.90 15.20 14.80 7.25 32.14 23.33 Net Holding 64,371,573 0.35 0.39 0.38 0.00 22.58 26.67 Net Turizm 14,792,175 0.60 0.66 0.63 -1.56 18.87 14.55 Nurol GMYO 951,043 1.57 1.90 1.90 18.01 36.69 49.61 Nuh Çimento 55,140 8.75 9.25 8.85 -0.56 -1.67 -4.32 Olmuksa 3,904,166 4.08 4.48 4.24 -1.85 -11.30 -7.02 Otokar 409,267 8.90 9.40 9.25 0.03 17.93 11.73 Oyak Yat.Ort. 1,336,725 0.39 0.42 0.41 -2.38 20.59 24.24 Özderici GMYO 3,507,870 0.81 1.02 0.85 -11.46 25.00 39.34 Park Elek. Madencilik 23,412,801 1.65 1.77 1.71 -1.72 21.28 26.67 Parsan 12,137,105 0.88 0.99 0.96 6.67 21.52 20.00 Penguen Gıda 8,199,983 0.59 0.74 0.68 11.48 33.33 25.93 Pera GMYO 26,803,898 0.28 0.31 0.31 0.00 47.62 24.00 Petkim 10,080,081 4.28 4.56 4.48 3.70 17.28 -3.03 Petrol Ofisi 4,854,218 4.00 4.38 4.26 4.93 18.33 54.35 Pınar Et Ve Un 3,303,128 2.64 2.86 2.80 6.87 23.89 38.61 Pınar Su 617,152 3.76 4.14 3.94 5.35 19.39 43.80 Pınar Süt 6,349,137 3.06 3.26 3.12 6.12 26.32 14.71 Pimaş 1,634,473 1.63 1.90 1.82 -0.55 10.30 1.68 Türk Prysmian Kablo 1,669,345 1.93 2.05 2.04 3.55 8.74 25.37 Ray Sigorta 4,167,664 1.40 1.68 1.50 4.90 16.28 15.38 Reysaş Lojistik 82,221,157 0.93 1.31 1.16 24.73 50.65 28.89 Sabancı Holding 37,456,085 3.36 3.96 3.80 7.34 52.61 8.57 Sağlam GMYO 14,001,901 0.46 0.54 0.50 4.17 16.28 16.28 Sanko Pazarlama 1,301,250 2.05 2.27 2.22 5.71 26.14 34.55 Sarkuysan 732,542 1.54 1.82 1.79 4.07 20.13 21.77 Advansa Sasa 30,261,281 0.29 0.33 0.31 0.00 34.78 29.17 Selçuk Ecza Deposu 7,542,503 1.64 1.81 1.79 5.92 19.33 32.59 Serve Kırtasiye 3,140,393 0.88 1.02 0.96 7.87 52.38 71.43 Sinpaş GYO 10,101,442 2.24 2.68 2.60 10.17 69.93 49.43 Soda Sanayii 2,582,382 1.19 1.28 1.26 2.44 8.62 23.53 Söktaş 510,222 2.98 3.32 3.14 -0.63 23.62 30.29 SP-IFCI Akbank BYF 4,436 7.04 8.10 8.02 2.56 26.50 8.38 Şekerbank 85,459,661 1.15 1.42 1.39 16.81 63.53 27.52 Şeker Piliç 20,276,170 1.92 2.45 2.41 24.87 104.24 190.36 Şişe Cam 24,667,152 1.08 1.17 1.14 0.00 22.58 4.59 T. Demir Döküm 371,815 3.52 3.70 3.64 0.55 -5.21 30.00 T. Ekonomi Bank. 109,312,631 0.76 0.85 0.83 2.47 43.10 1.22 T. Kalkınma Bank. 660,798 3.36 3.60 3.52 1.73 16.56 26.62 T. Tuborg 3,979,623 1.21 1.36 1.27 4.96 15.45 38.04 Tacirler Yat.Ort. 204,396 0.40 0.43 0.41 2.50 13.89 20.59 Taç Yat. Ort. 612,147 0.98 1.05 1.02 2.00 10.25 32.30 Taksim Yat. Ort. 833,324 0.57 0.62 0.61 3.39 0.00 -16.44 Tat Konserve 11,265,752 1.22 1.43 1.35 8.00 21.62 11.57 TAV Havalimanları 20,577,279 3.08 3.36 3.34 3.73 21.01 30.96 Tesco Kipa 1,262,087 4.22 4.40 4.30 1.42 10.26 3.37 Tekstilbank 34,650,917 0.46 0.51 0.49 0.00 25.64 2.08 Tekstil Fin. Kir. 2,053,930 0.51 0.55 0.52 0.00 6.12 48.57 Tek-Art Turizm 15,639,343 0.92 1.04 0.96 3.23 47.69 123.26 Tekfen Holding 67,798,858 3.04 3.48 3.34 8.44 27.48 14.38 Türk Hava Yolları 19,812,733 7.55 8.20 7.60 2.70 32.17 33.33 Tire Kutsan 3,622,201 2.88 4.04 2.90 -26.77 -38.26 -29.34 Tofaş Oto. Fab. 31,149,433 1.67 2.06 2.03 11.68 58.71 83.55 Toprak Fin. Kir. - 0.00 0.00 5.45 0.00 0.00 0.00 Trakya Cam 17,632,419 0.98 1.06 1.04 1.96 25.30 13.04 Trabzonspor Sportif 231,862 9.35 9.70 9.55 1.60 10.40 31.72 T.S.K.B. 24,841,151 0.82 0.92 0.88 2.33 33.33 -4.35 TSKB Yat. Ort. 829,082 0.45 0.51 0.47 -9.62 17.50 9.30 Tukaş 6,307,776 0.45 0.52 0.50 6.38 28.21 31.58 Turcas Petrol 5,634,322 2.74 2.94 2.86 -4.03 19.17 11.72 Turkcell 36,775,673 7.95 8.50 8.20 -2.38 4.46 -6.29 Tüpraş 13,104,549 14.00 15.20 15.10 3.42 15.40 8.28 Türk Telekom 24,904,697 4.04 4.22 4.10 -1.44 5.13 17.82 Türk Traktör 1,906,159 4.05 4.36 4.28 5.73 25.96 11.89 Usaş 6,549,800 1.21 1.27 1.24 0.00 4.20 22.77 Uki Konfeksiyon - 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 Ülker Bisküvi 73,727,158 1.82 2.30 2.12 13.98 30.06 20.45 Ünal Tarım Ürün. - 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 Ünye Çimento 207,012 3.60 4.00 3.96 6.45 21.47 60.98 Uşak Seramik 2,836,318 0.75 0.83 0.78 -3.70 59.18 77.27 Vakıflar Bankası 167,200,454 1.54 1.73 1.67 3.73 42.74 42.74 Vakıf Fin. Kir. 4,903,145 1.40 1.60 1.57 10.56 31.93 24.60 Vakko Tekstil 6,604,384 0.44 0.48 0.45 0.00 12.50 28.57 Vanet 17,407,931 3.08 3.80 3.30 -3.51 6.45 134.04 Varlık Yat. Ort. 2,047,834 0.69 0.72 0.71 1.43 7.58 9.23 Vestel 19,604,183 0.85 0.95 0.92 4.55 17.95 8.24 Vestel Beyaz Eşya 11,269,746 1.21 1.32 1.30 5.69 21.50 8.33 Vakıf Girişim 570,842 5.55 6.30 5.90 4.42 20.41 29.96 Vakıf Yat. Ort. 1,870,488 0.70 0.79 0.76 2.70 24.59 35.71 Vakıf GMYO 1,445,584 1.27 1.39 1.36 3.82 20.35 33.33 Viking Kağıt 25,767,227 0.52 0.73 0.68 13.33 100.00 119.35 Yataş 985,194 1.15 1.24 1.19 -4.80 2.59 65.28 Yatırım Fin. Yat. Ort. 430,090 0.45 0.48 0.47 0.00 20.51 9.30 Yazıcılar Holding 274,729 5.40 6.05 5.60 -6.67 14.29 14.29 Yapı ve Kredi Bank. 292,423,302 1.86 2.01 1.97 2.07 27.10 -6.19 Yapı Kredi Fin. Kir. 809,134 1.82 1.97 1.90 4.97 34.67 55.77 Yapı Kredi Koray GMYO13,505,606 0.88 1.10 1.03 15.73 17.05 68.85 Yapı Kredi Sigorta 1,384,324 6.05 6.40 6.25 0.58 12.05 44.50 Yapı Kredi Yat. Ort. 659,461 0.58 0.61 0.60 3.45 25.00 25.00 Yünsa 834,339 0.82 0.94 0.87 4.82 17.57 45.00 Zorlu Enerji 5,903,785 2.16 2.33 2.27 3.18 15.82 8.61 Altınyunus Çeşme 503,399 2.76 2.98 2.86 1.42 -1.38 52.13 Berdan Tekstil 263,060 0.86 0.90 0.89 0.00 12.66 45.90 Birlik Mensucat 2,896,469 0.32 0.36 0.35 6.06 16.67 0.00 Bisaş Tekstil 521,714 0.55 0.63 0.62 8.77 8.77 82.35 Dardanel 7,829,397 0.51 0.59 0.53 -1.85 96.30 112.00 Doğusan 3,678,163 0.86 0.96 0.94 6.82 30.56 30.56 Ege Profil 505,093 1.67 1.74 1.71 -0.58 1.18 17.93 Fon Fin.Kir. 718,337 5.10 5.90 5.50 3.77 26.15 29.72 Ipek Matbaacılık 18,992,895 0.87 0.93 0.90 -3.23 -5.26 47.54 Lafarge Aslan Çimento 13,779 65.00 69.00 66.00 -3.65 3.94 28.16 Mensa Mensucat 19,011,020 0.23 0.25 0.24 0.00 14.29 4.35 Metemtur Otelcilik 1,223,044 0.96 1.04 1.00 0.00 20.48 31.58 Mert Gıda 1,182,093 0.71 0.82 0.80 5.26 5.26 33.33 Petrokent Turizm 37,407 24.00 25.40 24.50 0.82 -0.41 13.95 Silverline Endüstri 11,795,412 0.53 0.62 0.56 -5.08 30.23 21.74 Sönmez Filament 2,507,099 0.69 0.88 0.88 23.94 33.33 175.00 Sönmez Pamuklu 1,857,635 0.68 0.86 0.86 22.86 30.30 91.11 Şeker Fin. Kir. 2,418,459 0.44 0.50 0.47 4.44 23.68 51.61 Boyasan Tekstil - 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 Ceylan Giyim 471,420 0.69 0.84 0.74 -2.63 -15.91 -30.84 Çbs Boya 1,173,315 0.15 0.20 0.18 0.00 20.00 -10.00 Egeplast 301,653 0.60 0.69 0.61 -6.15 -1.61 -12.86 Esem Spor Giyim 159,765 0.33 0.38 0.37 -2.63 15.63 5.71 ÇBS Printaş 1,109,999 0.18 0.19 0.18 5.88 20.00 -21.74 EGS G.M.Y.O. 1,110,197 0.25 0.28 0.27 3.85 17.39 -10.00 Makina Takım 540,645 0.17 0.20 0.19 11.76 26.67 5.56 Mazhar Zorlu Holding 76,362 0.38 0.41 0.40 0.00 14.29 14.29 Okan Tekstil 854,359 1.38 1.62 1.47 -6.37 -30.33 7.30 Selçuk Gıda 1,195,015 0.28 0.30 0.30 3.45 15.38 -9.09 Transtürk Hold. 323,937 0.17 0.18 0.17 -5.56 13.33 -10.53 Tümteks - 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 Armada Bilgisayar 548,885 0.97 1.04 1.01 -0.98 -12.17 48.53 Datagate Bilgisayar 1,392,841 1.05 1.15 1.11 4.72 23.33 11.00 Plastikkart 1,599,990 1.59 1.67 1.67 1.83 7.74 12.08 Y A T I R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ ? A TİPİ FONLAR Değişken Fonları Strateji Men (A) Değ. Fon 1.071878 9.58% Turkish Yat. (A) Değ. Fon 0.024834 5.40% Ergoİsviçre Hay. (A) Tipi Değ. Fon 0.016561 4.88% Garanti Men (A) Port.Yön.Hiz.Değ. Fon 0.048056 4.21% Teb Var.Yön. Hiz. (A) Değ. Fon 0.017267 4.02% Yapı Kredi Yat. (A) Özel Portföy Yön. Değ. Fonu 0.042668 3.91% Ergoİsviçre Sig. (A) Tipi Değ. Fon 0.018622 3.79% Abank (A) Değ.Fon 1.539546 3.72% Finans Yat. (A) Değ. Fon 0.079203 3.62% Dundas Ünlü (A) Değ. Fonu 0.014603 3.61% Millennium Bank (A) Değ. Fon 0.018071 3.39% Unicorn Capital İstanbul (A) Değişken Fon 0.247957 3.10% Global Men. (A) Değ. Fon 15.117517 3.05% HSBC Bank (A) Değ. Fon 21.958215 2.92% Vakıfbank (A) Değ. Fon 7.183830 2.88% Garanti Ban. Özel Ban. (A) Değ. Fonu 0.011653 2.82% Anadolubank (A) Değ. Fon 0.021581 2.66% Global Men. (A) Değ. P.Reis Fonu 0.299171 2.65% Şekerbank (A) Değ. Fon 0.197573 2.55% Akbank (A) Değ. Fon 0.046685 2.53% İş Bank (A) Değ. Fon 3.084982 2.42% Finansbank (A) Değ. Fon 14.026986 2.39% Halkbank (A) Değ. Fon 0.078467 2.37% İş Yat. (A) Değ. Fon 0.538855 2.28% Kalkınma Ban (A) Değ. Fon 2.018300 2.19% Ziraat Ban. (A) Değ. Başak Fon 0.007070 2.18% Garanti Ban. (A) Tipi Değ. Fon 0.007655 2.18% İş Yatırım Dinamik (A) İstanbul Değ. Yat.Fonu 0.009893 2.12% İş Bank (A) Priv. Değ. Fon 0.010009 2.10% Ata Yat (A) Değ. Fon 0.139852 1.89% Denizbank (A) Değ. Fon 0.154446 1.86% Ziraat Yat. (A) Değ. Fon 0.063007 1.70% Tekstil Men (A) Değ. Fon 0.047784 1.70% EFG İstanbul Men. Değ. (A) Değ.Aktif Fon 0.010702 1.66% Meksa Yat (A) Değ. Fon 0.035422 1.48% Yapı Kredi Yat. (A) Değ. Fon 0.097762 1.46% Acar (A) Değ. Fon 0.136106 1.42% Tacirler Men (A) Değ. Fon 0.329844 1.35% ING Bank (A) Tipi Değ. Fon 1.057058 1.33% Hak Men. (A) Değ. Fon 0.783021 1.28% Ziraat Ban. (A) Değ. Fon 26.036375 1.18% Ziraat Ban. (A) Değ. Değer Fon 0.009628 1.13% Eczacıbaşı (A) Değ. Fon 2.057629 1.10% Taib Yat. (A) Değ. Fon 0.212050 0.93% Başkent Men (A) Değ. Fon 0.011272 0.38% Eczacıbaşı (A) Değişken Analiz Fonu 0.058828 0.34% Yatırım Finans. (A) Değ. Fon 0.262766 0.25% Sanko Men.(A) Değ. Fon 0.031948 0.15% Bankpozitif Kredi ve Kalk. Ban.(A) Değ. Fon 0.014550 -0.05% Endeks Fonları İş Bank (A) Tekno. Fon 0.003454 5.89% SMIST İstanbul 25 A Tipi BYF 5.782139 4.15% İş Yat. Dow Jones Türkiye EA 15 (A) BYF 8.427684 3.99% Dow Jones İstanbul 20 8.764257 3.47% İMKB 30 A Tipi BYF 13.163506 3.33% Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 9.103174 3.22% S&P/IFCI Türkiye (A) Akbank BYF 8.007663 3.22% İş Bank (A) U-Mali Fon 0.021149 3.17% YKB (A) Özel Bank. U30 End. Fonu 0.033283 3.16% Yapı Kredi Yat. (A) U30 Fon 0.019129 3.08% Vakıfbank (A) U30 Fon 0.133708 3.05% Bizim Men. Değ. DJIM Türkiye (A) Tipi BYF 7.359042 3.03% YKB (A) İMKB U100 End.Fon. 1.016942 2.98% İş Bank (A) U30 Fon 0.016421 2.97% ING Bank (A) Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fon 0.028836 2.95% HSBC Yat. (A) U30 Fon 0.030697 2.85% Akbank (A) U30 Fon 0.019583 2.77% Ziraat Ban. (A) IMKB30 End. Fonu 0.009614 2.76% Denizbank (A) U100 Fon 0.019583 2.72% Garanti Ban. (A) U30 Fon 0.010728 2.71% Unicorn Capital (A) Dow Jones Isl.Mar.Tur.End.Fonu0.083247 2.64% Ata Yat (A) U30 Fon 0.023673 2.12% Fon Sepeti Fonları Finansbank Sentez (A) Fon Sep. Fonu 0.009043 2.47% Hisse Fonları Strateji Men. Değ. (A) Risk His.Sen.Fon 0.021029 9.73% Fortis Bank (A) Küçük/Orta Ölç. İşl. Hisse Fon 33.039157 5.15% HSBC Bank (A) Tipi Var.Yön.Hiz. Hisse Fon 0.007876 4.92% Akbank (A) Hisse Fonu 0.593006 4.51% Finansbank (A) Hisse Fon 0.034418 4.15% Eczacıbaşı (A) Hisse Fon 0.008782 3.86% Abank (A) Hisse Fonu 0.027065 3.71% Gedik Yat. (A) Hisse Fonu 0.019426 3.35% YKB (A) Hisse Fonu 0.360570 3.35% Tekstilbank (A) Hisse Fonu 2.127270 2.91% İş Bank (A) Hisse Fonu 19.776037 2.83% EFG İstanbul Men. Değ. (A) Hisse Senedi Model0.011431 2.76% TSKB (A) Hisse Fon 0.020764 2.74% Denizbank (A) Hisse Fon 0.066071 2.74% Teb Yat.(A) Hisse Fonu 0.020508 2.72% Garanti Ban. (A) Tipi His.Sen. Fonu 0.437146 2.71% ING Bank (A) Tipi Hisse Fon 1.124878 2.70% Kalkınma Yat. (A) Hisse Fonu 0.023407 2.69% Fortis Yat. Men. Değ. (A) His.Sen.Fon 0.015856 2.60% Bizim Men. Değ. (A) Hisse Fon 0.011117 2.42% İştirak Fonları Yapı Kredi Yat. (A) Koç Ş.İştirak Fonu 0.142466 5.33% İş Bank (A) İştirak Fonu 12.769227 3.14% Karma Fonları Bizim Men. Değ. (A) Altın ve Enerji Kar.Fon 0.010365 3.51% Global Men. (A) Karma Fon 0.032327 3.25% Vakıfbank (A) Karma Bereket Fon 0.013430 3.24% Vakıfbank (A) Karma Fon 0.272895 2.65% Tacirler Men (A) Karma Fon 0.686783 2.32% Global Men. (A) Karma Aktif Strateji Fon 0.028183 2.12% YKB (A) Karma Fon 0.145757 1.94% Teb (A) Karma Fon 1.535721 1.84% Finans Yat. (A) Karma Fon 0.066358 1.81% Gedik Yat. (A) Karma Fon 0.275125 1.73% İş Bank (A) Karma Kum. Fon 0.061004 1.73% Ziraat Ban. (A) Karma Fon 0.043021 1.68% Halkbank (A) Karma Fon 18.476928 1.50% Evgin Men (A) Karma Fon 0.417081 1.39% Yapı Kredi Yat. (A) Karma Fonu 0.483309 1.20% Acar (A) Karma Fon 0.016891 1.05% Denizbank (A) Karma Fon 0.300644 0.91% Ata Yat (A) Karma Fon 8.783924 -0.10% Özel Fonları Abank (A) Anadolu Özel Fon 0.065589 3.57% YKB (A) Koç Allianz Sig. Özel Fon 0.245353 3.08% Teb Yat (A) Teb Grb. Özel Değişken Fonu 0.008375 2.15% Yatırım Finans. (A) Resan Özel 0.228782 2.05% Teb (A) Alarko Özel Fon 0.587801 1.61% Sektör Fonları Bizim Men. Değ. (A) İnşaat Fonu 0.010705 1.06% YBMK Fonları YKB (A) YBMK Fonu 8.097151 2.98% B TİPİ FONLAR Altın Fonları Teb (B) Altın Fon 0.014083 2.62% Garanti Ban. (B) Tipi Altın Fonu 0.016620 2.49% Akbank (B) Altın Fonu 0.014120 2.39% İstanbul Gold B Tipi Altın BYF 44.468421 2.27% Şeker Yat.Men. (B) Altın Fon 0.010103 1.00% Değişken Fonları Denizbank (B) Değ. Birikim Fonu 0.428817 1.78% İş Bank (B) Tipi Değ. TEMA Çevre Fonu 0.011126 1.63% Eczacıbaşı (B) Büyüme Amaçlı Değ. Fon 0.010338 1.28% Yapı Kredi Yat. (B) Özel Portföy Yön. Değ. Fonu 0.419985 0.98% Denizbank Özel Bankacılık (B) Performans Değ.Fonu0.010865 0.96% Teb Yat.(B) Büyüme Am.Değ. Fon 0.017284 0.90% İş Bank (B) Priv. Değ. Fon 0.014916 0.81% YKB (B) Özel Bank. Büy. Am. Değ. Fonu 0.018815 0.78% Ak Yat. B Tipi Değ. Fon 0.036000 0.77% YKB (B) Büy.Am. Değ. Fon 91.549847 0.74% Garanti Ban. (B) Portföy Yön. Değ. Fon 0.018962 0.74% İş Bank (B) Değ. Fon 35.024879 0.64% HSBC Yat. (B) Var. Yön. Hiz. Değ. Fonu 0.018683 0.64% Garanti Ban. Özel Ban. (B) Değ. Fonu 0.019337 0.63% Teb Var.Yön. Hiz. (B) Değ. Fon 0.659301 0.63% Ergoİsviçre Hay. (B) Tipi Değ. Fon 0.024346 0.63% Ata Yat (B) Özel Portföy Yön. Değ. Fon 0.020969 0.63% Tekstilbank (B) Değ. Fon 8.188129 0.61% Garanti Ban. Fle i (B) Değ. Fon 39.665431 0.60% Vakıfbank (B) Değ. Fon 65.963080 0.59% Delta Menkul (B) Değişken Fon 0.012895 0.58% Yatırım Finans. (B) Değişken Fon 0.016421 0.56% Ziraat Ban. (B) Değ. Fon 62.487140 0.54% Ata Yat (B) Değ. Fon 0.922284 0.53% Kalkınma Ban (B) Değ. Fon 16.022759 0.53% Teb (B) CGold Değişken Fon 0.332234 0.53% Garanti Men (B) Port.Yön.Hiz.Değ. Fon 0.100139 0.50% Ziraat Yat. (B) Değ. Fon 33.193516 0.48% Şeker Yat. Men. (B) Değ. Fon 0.015422 0.48% İş Yat. (B) Değ. Fon 0.266241 0.46% Akbank (B) Değ. Fon 0.065822 0.45% Fortis Bank (B) Özel Bank. Değ. Fon 5,857.987143 0.45% Teb (B) Kurumlara Yönelik Değ. Fonu 0.018155 0.44% HSBC Yat. Orion (B) Değişken Fon 0.517123 0.44% Abank (B) Değ. Fon 1.171530 0.44% Fortis Bank (B) Orta Vadeli Değ. Fon 0.032326 0.43% Dundas Ünlü (B) Değ. Fon 0.017701 0.42% Eurobank Tekfen (B) Değişken Fonu 0.871969 0.41% YKB (B) Özel Bank.Değ.Fon 0.017695 0.41% HSBC Yat. (B) Değ. Fon 0.800009 0.41% Teb Yat.(B) Değ. Fon 0.426277 0.40% Teb (B) Değişken Fon 0.184853 0.39% Halkbank (B) Değ. Fon 15.049437 0.37% YKB (B) Değ. Fon 11.953859 0.37% Finansbank Uzun Vadeli (B) Değ. Fon 0.019891 0.35% Taib Yat. (B) Değ. Fon 0.465811 0.33% Anadolubank (B) Değ. Fon 0.024758 0.32% Eczacıbaşı (B) Değ. Fon 0.037955 0.27% Finansbank (B) Değ. Fon 0.023479 0.22% TSKB (B) Değ. Fon 3.750015 0.19% Oyak Yat. (B) Tipi Özel Portföy Yön.Değ.Fonu 0.010490 0.16% Turkishbank (B) Değişken Fon 0.014477 0.16% İnfo Yat. Büy.Amaçlı (B) Değ.Fon 0.060074 0.14% Finansbank Quant (B) Değ. Fon 0.008006 0.14% Acar (B) Değ. Fon 0.017015 0.08% Ekinciler (B) Değ. Fon 2.362516 0.07% Finansbank Fin.Anlz. (B) Değ. Fon 0.012669 0.07% Global Men. (B) Değ. Fon 0.107922 -0.03% TSKB (B)Değ.Gelir Amaçlı 4 Mevsim Fon 0.046987 -0.17% Endeks Fonları İş Yatırım - İBo x TR Gös.Tahvil (B) BYF 12.530424 0.71% FTSE İstanbul FBIST B Tipi BYF 137.644972 0.57% Fon Sepeti Fonları YKB (B) Dünya Fonları Fon Sepeti 0.009438 3.87% Finansbank Sentez (B) Fon Sep. Fonu 0.012479 0.26% Karma Fonları Finansbank Refleks (B) Karma Fonu 0.010881 1.03% İş Bank (B) Karma Fon 0.016438 0.72% Likit Fonları Öncü Men. Değ. B Tipi Likit Fon 0.013173 0.24% Global Men. (B) Likit Fon 0.044884 0.19% Ziraat Yat. (B) Likit Fon 104.716209 0.18% Sanko Men.(B) Likit Fon 0.024226 0.17% Vakıfbank (B) İnternet Likit Fonu 8.713469 0.17% Yapı Kredi Yat. (B) Likit Fon 0.030625 0.17% İş Bank (B) İnt. Likit Fon 4.214839 0.17% Abank (B) Likit Fon 2.137359 0.16% Denizbank (B) Likit Fon 0.366054 0.16% Ata Yat (B) Likit Fon 0.226781 0.16% Anadolubank (B) Likit Fon 0.091053 0.15% Halkbank (B) Elektronik Likit Fon 40.051161 0.15% Tacirler Men (B) Likit Fon 0.016070 0.15% Halkbank (B) Likit Fon 0.022806 0.15% Halk Yat. (B) Likit Fon 0.033507 0.15% Şekerbank (B) Likit Fon 0.694354 0.15% Oyak Yat.B Tipi Likit Fonu 0.010966 0.15% ING Bank (B) Tipi Likit Fon 37.610995 0.15% TSKB (B) Likit Fon 1.472751 0.15% Kalkınma Ban (B) Likit Fon 0.045746 0.14% Fortis Yat. Men. Değ. (B) Likit Fon 0.021660 0.14% Finans Yat.(B) Likit Fon 0.029381 0.14% Ziraat Ban. (B) Likit Fon 69.518288 0.14% Evgin Men (B) Tipi Likit Fon 0.048517 0.14% Bankpozitif Kredi ve Kalk. Ban.(B) Likit Fon 0.018917 0.14% HSBC Bank (B) Likit Fon 27.648880 0.14% Yatırım Finans. (B) Likit Fon 0.375754 0.14% YKB (B) Likit Fon 0.113988 0.14% Raymond James (B) Likit Fon 0.075955 0.13% Vakıfbank (B) Likit Fon 24.659890 0.13% Turkishbank (B) Likit Fon 0.025826 0.13% Eczacıbaşı (B) Likit Fon 3.563576 0.13% Eurobank Tekfen (B) Likit Fonu 1.170898 0.13% İş Bank (B) Likit Fon 106.462481 0.12% Akbank (B) Likit Fon 16.507486 0.12% Garanti Ban. (B) Likit Fon 26.184286 0.12% Unicorn Capital (B) Likit Fon 0.026872 0.12% Tekstilbank (B) Likit Fon 8.401589 0.12% Finansbank (B) Likit Fon 46.824841 0.11% Fortis Bank (B) Likit Fon 147.543238 0.11% Millennium Bank (B) Likit Fon 0.021741 0.11% Teb (B) Likit Fon 2.736875 0.11% İnfo Yat. (B) Likit Fonu 0.021122 0.11% Ergoİsviçre Sig. (B) Tipi Likit Fon 0.332781 0.11% İş Bank (B) Büyük Bireysel Yat. Likit Fon 0.016698 0.11% Garanti Ban. (B) Elma Likit Fon 64.314550 0.11% Delta Menkul (B) Likit Fon 0.015437 0.10% Ekinciler (B) Likit Fon 0.128251 0.10% Gedik Yat. (B) Likit Fonu 1.120671 0.09% Meksa (B) Likit Fon 0.033126 0.06% Özel Fonları İş Yatırım (B) Sütaş Değ. Özel Fon 0.020538 0.95% Teb B Tipi Farlas Otomotiv Değişken Özel Fonu 0.136836 0.17% Teb (B) Galatasaraylılar Der. Özel Likit Fon 0.012545 0.10% Bizim Men. Değ. (B) Özel Eko Fon 0.016613 0.10% Tahvil ve Bono Fonları Vakıfbank (B) T/B (Eurobond) Fon 0.011463 2.42% İş Bank (B) T/B (USD Eurobond) Fon 0.012340 2.31% YKB (B) T/B (E.bond) 0.032649 2.24% İş Bank (B) T/B (EURO Eurobond) Fon 0.012314 1.72% Bankpozitif Kredi ve Kalk. Ban.(B) T/B Fon 0.022198 1.19% İş Bank (B) Vak.Der.Bir.San.Yön.(Üç.Sek.) T/B Fonu0.023254 0.74% Denizbank (B) Tahvil Fonu 0.369100 0.72% Teb Yat (B) Tahvil Fonu 0.110523 0.71% İş Bank Büy. Amaç. (B) T/B Fon 0.024201 0.70% Yapı Kredi Yat. (B) Uzun Vad. Tahvil Fonu 0.062903 0.66% ING Bank (B) Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yat.Fonu0.620804 0.65% Garanti Ban. (B) Uzun Bono End. (Garbo Uzun) 0.018644 0.65% Teb Var.Yön. Hiz. (B) Tahvil/Bono Fon 0.032848 0.65% Garanti Ban. Özel Ban. (B) T/B Fonu 0.019523 0.65% Fortis Bank (B) Uzun Vadeli T/B 124.141099 0.64% Fortis Yat. Men. Değ. (B) T/B Fonu 0.024361 0.64% HSBC Yat. (B) T/B Fon 0.236272 0.63% Akbank (B) Uzun Vad. T/B Fonu 9.678126 0.63% Ziraat Ban. (B) Tahvil-Bono Fonu 59.751924 0.62% Ziraat Ban. (B) Büy.Ama.T/B Fonu 0.011599 0.62% Akbank (B) Premium T/B Fonu 0.015378 0.61% Denizbank Özel Bankacılık (B) Tahvil ve Bono Fonu0.010403 0.60% Ziraat Yat. (B) Tahvil-Bono Fonu 116.069583 0.59% Teb (B) Platin Tahvil ve Bono Fon 0.016986 0.59% Ata Yat (B) Tahvil Fonu 0.033263 0.58% Garanti Men (B) Tahvil Fonu 6.371894 0.57% HSBC Bank (B) Tahvil Fonu 0.099396 0.55% Vakıfbank (B) Büyüme Amaçlı T/B Fon 0.015702 0.54% YKB (B) Orta Vadeli T/B Fon 2.716237 0.54% Vakıfbank (B) Tahvil ve Bono Fonu 219.341404 0.54% Teb (B) T/B Fon 8.330354 0.51% Yatırım Finans. (B) Tahvil 0.130229 0.51% ING Bank (B) Tipi Tahvil/Bono Fonu 1.002637 0.47% İş Bank (B) Tahvil Fonu 50.954703 0.47% Millennium Bank (B) Tahvil Fonu 0.025367 0.46% Eczacıbaşı (B) Tahvil ve Bono Fonu 0.017354 0.46% Garanti Ban. (B) Tahvil Fonu 151.435682 0.44% Gedik Yat. (B) T/B Fon 0.012689 0.41% Abank (B) Tahvil Fonu 0.054820 0.39% Halkbank (B) Tahvil Fonu 32.060351 0.38% Finansbank (B) Tahvil Fonu 70.236816 0.37% Global Men. (B) Tahvil ve Bono Fon 0.885249 0.32% İş Yat. (B) T/B Fon 0.015126 0.27% Şekerbank (B) T/B Fon 0.017220 0.19% Turkishbank (B) T/B Fonu 0.018751 0.18% Kalkınma Yat. (B) Tahvil ve Bono Fonu 0.102193 0.17% TSKB (B) Tahvil Fonu 5.261480 0.11% YBMK Fonları Akbank Özel Bankacılık (B) Den.YBMK Fonu 0.011814 3.74% Garanti Ban. (B) YBMK Fonu 0.028051 1.93% Finansbank European Equity B Tipi Yab.Men.Kıy.Fonu0.0098121.89% ING Bank (B) Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu0.240654 1.52% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı H a f t a Farkı% İ K İ N C İ U L U S A L P A Z A R G Ö Z A L T I P A Z A R I Y E N İ E K O N O M İ P A Z A R I Onanç yeniden başkan Ekonomi Servisi - Türkiye Kadõn Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) Olağan Genel Kurulun- da Gülseren Onanç yeniden Başkanlõğa seçildi. KAGİDER’den yapõlan açõklamada, kõsa süre ön- ce Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda gözaltõna alõndõktan sonra savcõlõk sorgusunun ardõndan ser- best kalan Tijen Mergen’in de yeni Yönetim Ku- rulu üyeleri arasõnda yer aldõğõ duyuruldu. Yeni Yö- netim Kurulu listesinde, ayrõca Dilek Bil, Gülden Türktan, Ayla Sevand, Berrin Kuleli, Tuğba Ya- zıcı, Sevim Güral ve Esra Tekil bulunuyor. Arçelik’ten akademi Ekonomi Servisi - Arçelik A.Ş, satõş uzmanla- rõ ve teknik servislerin eğitilebilmesi he- defiyle ‘Arçelik Klima Akademi’yi açtõ. Açõklamaya göre, 400 m2 kapa- lõ alana sahip akademi, 30 kişilik ders- liğe sahip ve ürünler üzerinde çalõş- ma ortamõ sağlõyor. Buna göre, ge- niş ekipman envanteri ile hizmet ve- ren akademi, katõlõmcõlarõna iklim- lendirme üzerine uzmanlaşabilecekleri bir platform sunuyor. Arçelik Genel Müdürü Levent Çakõroğlu, ticari iklim- lendirme pazarõnda hedef büyüttüklerini belirtti. İşveren ile işsizi bir araya getirmesi hedeflenen ‘Kariyer Panayõrõ’na ilgi büyük Ekonomi Servisi - Bahçeşehir Üni- versitesi Ekonomik ve Toplumsal Araş- tõrmalar Merkezi (BETAM), mevcut büyüme öngörülerine ve TÜİK’in ya- yõmladõğõ son verilere dayanarak 2009’da işsizliğin yõllõk ortalamada yüzde 16.8’e ulaşacağõnõ hesapladõ. BETAM’õn yaptõğõ işsizlik senaryola- rõna göre 2010 ve 2011’de ise işsizlik- te iyileşme beklememek gerekiyor. Tahminler 2010 Ocak ayõnda işsizliğin yõllõk bazda yüzde 18’e yükseleceğini gösteriyor. 2011 sonunda ise işsiz sa- yõsõnõn 4.6 milyona yükseleceği öngö- rülüyor. 2008 Yõlõ Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõ 2009, 2010 ve 2011 için yõl- lõk ortalama işsizlik tahminlerini sõra- sõ ile yüzde 13.5, 13.9 ve 13.9 olarak ve- riyor. BETAM ise bu yõllar için tah- minleri sõrasõyla yüzde 16.8, 18.0 ve 18.3 olarak öngörüyor. Kariyer Panayõrõ’nda şirketlerle doğru personeli buluşturma hedefleniyor. Ayrõca iş aramanõn püf noktalarõ ve doğru meslek seçiminin incelikleri anlatõlõyor. FATMA KOŞAR Personel Yönetim Der- neği’nce (PERYÖN) iki yõldõr düzenlenen “Ulusal Kariyer Panayırı” bu yõl 28-29 Mayõs tarihlerinde gerçekleştirilecek. PER- YÖN Yönetim Kurulu Başkanõ Yiğit Oğuz Du- man, amaçlarõnõn işve- ren ile iş arayanõ bir ara- ya getirmek olduğunu belirtti. Duman, teleko- münikasyon, pe- rakende, finans, kozmetik, med- ya, ulaşõm, tu- rizm, lojistik, eğitim gibi ne- redeyse bütün sektörlerden 120’yi aşkõn şir- ket ve 11 binden fazla ziyaretçiyi bir araya getirdiklerini anlatarak “Panayırda, şirketlerle doğru perso- neli buluşturmanın yanı sıra iş aramanın püf nok- taları ve doğru meslek seçiminin inceliklerinin anlatılması ana hedeflerin başında gelmektedir” de- di. Duman, bu etkinlik dõ- şõnda eğitim faaliyetlerini aralõksõz sürdürdüklerini ifade ederken şunlarõ söy- ledi: “Herkesin ücretsiz katılabileceği, çalışanın da işsizin de kendini ye- tiştirebileceği eğitimleri- miz sürüyor. Kişisel geli- şim, düzenli akademik eğitimlerimiz var. Mayıs ayında serfitifikasyon da başlayacak. İşsize yön- lendirme ve yetiştirme konusunda her türlü des- teği vermeye çalışıyoruz. Doğrusu moral vermeye de çalışıyoruz. 5 şubey- le hizmet veriyo- ruz, üyelerimiz çoğunlukla orta ve bü- yük ölçekli şirketler. Bize CV de geliyor. Bu CV’leri paylaştığı- mız iletişim ağımız söz konusu.” P E R Y Ö N Başkanõ Duman, Türkiye İş Kurumu İl İstihdam Kurullarõ’na katõlmak üzere İş-Kur’la protokol yaptõklarõnõ be- lirterek bu konudaki amaç- larõnõ da şöyle ifade etti: “İstihdam kurulları şu anda yeterince aktif ça- lışmıyor. Amacımız bu- rada da bir sinerji yarat- mak, bu kurulları ayağa kaldırmak. Kurullara ka- tılmak üzere protokol yaptık.” İşsizlik 2010 Ocak ayõnda yüzde 18’e çõkacak 2011’de yõl sonu itibarõyla işsiz sayõsõnõn 4.6 milyonu geçmesini bekleyen BETAM, “Bu düzeylere çõkacak işsizliğin ciddi siyasi sonuçlarõ olmasõ çok muhtemeldir” değerlendirmesini yaptõ. ABD’de resesyon ve işsizlik binlerce kişiyi evinden etti. BBC’nin sorularını yanıtlayan Kara Gonzalez de borçlarını ödeyemeyince evini kaybedenler arasında. Gonzalez, 5 çocuğuyla New York Bronx’taki evsizler ba- rınağına başvuranlardan sadece biri. New York’ta evsiz barınaklarında kalan- ların üçte ikisi ailelerden oluşuyor. Bu da kentte 15 binden fazla çocuğun bu du- rumda olduğunu gösteriyor. “Evsizler Koalisyonu” adlı yardım kuruluşu, tablonun ülke genelinde de böyle olduğuna dikkat çekiyor. Binlerce aile evsiz kaldõ DENİZ BERKTAY KİEV - Türk Ukrayna İşadamlarõ Der- neği Harkov Temsilcisi Zeki Aşkar, Tür- kiye ve Ukrayna’da yaşanan ekonomik kri- zin iki ülke ticaretine olumsuz yansõdõğõ- nõ söyledi. Kendisinin Türkiye’ye, halõ ve çuval ipliği üretiminde kullanõlan po- lipropen malzemesi sattõğõnõ belirten Aşkar, bir yõldõr satõş yapamadõğõnõ belirtti. Türkiye’deki halõcõlõk sektörünü değer- lendiren Aşkar gelişmeleri şöyle aktardõ: “Türkiye’deki halı fabrikalarının yüz- de 70’e yakını kapandı. Çuval üretenler de zorda. Türkiye’den Ukrayna’ya ha- lı ihracatında çok büyük düşüş oldu. Gi- rişimci zorda kaldı.” Harkov bölgesinin Ukrayna’nõn deri ve tekstil piyasasõnõn merkezi durumunda ol- duğunu belirten Aşkar, Türk girişimcilerin durumuna ilişkin olarak “Türkiye’den deri ürünleri getiren arkadaşlarımızın durumu, gerçekten içler acısı. Çünkü, krizle birlikte deri ürünleri satışı bura- da tamamen durdu” dedi. Aşkar, önümüzdeki yõl Ukrayna’ya Türk deri ürünleri girmesine ihtimal vermediğini ifade ederek “Tekstilde de satışlar, yüz- de 70 oranında düştü. Kumaşta ise dü- şüş yüzde 50 civarında. Buradaki Türk- ler içinde, dükkânını kapatıp gitmeyi dü- şünen çok Türk var” diye konuştu. Ukrayna’dakiTürkgirişimcizorda MEHMET CELEN ÇANAKKALE - Ekonomik krizle birlikte sek- törel daralmalardan ötürü binlerce insan işsiz ka- lõrken, Çanakkale’de Kaz Dağlarõ otelcileri, istih- dam açõğõnõ gidermek içtin “turizmde istihdam” fuarõ düzenledi. Turizm sezonunun başlamasõyla personel alõmlarõ yapacaklarõnõ belirten Kazdağlarõ Otelcileri Derneği Başkanõ Mehmet Öngen, ko- naklamada yeterli kalifiye eleman bulamadõklarõ- nõ söyledi. Krize karşõn turizm yatõrõmlarõnõn hü- kümetten hiçbir teşvik almadan sürdüğünü anlatan Öngen, mutfaktan servis hizmetlerine, temizlikten eğlenceye kadar her alanda alõnacak elamanlara kriz ve işsizlik ortamõnda büyük bir fõrsat yaratmõş ola- caklarõnõ vurguladõ. İstihdam fuarõ İş borsasõ kuruluyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog