Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

8 KASIM2009/SAYI 1233 Hazırlayan: SEDATYAŞAYAN 11 Bu haftaki bulmaca ödülünüz TÜRKİYE *C BANKASI KültürYayınları knockaloe vt meçhul türkltr ARMAĞANLI BULMACA -$OLDAN SAĞA 1. Resimde gördüğünüz, "Salıncakta İki Kişi", ^İrlandalı Kız", "Tepedeki Ev" gibi filmleriyle tanınmış ABD'li sinema oyuncusu... Malatya ilinde bir selale. 2- Cılız, zayıf... Felsefede, bilgi ile varlık arasında ılişkı kurdugu düşünülen kavram... Hayvanlann baglandıgı gölgelik... Sınır nişanı. 3. Yumurta sarısı, narenciye, tahıllar, baklagiller gibi çok çeşitli kaynaklarda bulunan, B grubundan bir vitamin... Atılmış ve eğrilmeye hazırlanmış, top biçiminde yün ya da pamuk... Eski dilde su. 4. Parola... Suyu emme, ıslanma... Çipura bahğının gençlenne verilen ad... Cıvata ve somunlardakı yiv. 5. Bütün beslenme işlevlerinin bozulmasıyla oluşan ileri derecede zayıflık... Yaprakları salata gibi yenen kokulu bir bitki... Üye... Trabzon ilinde bir yayla. 6. Hitıt... En ırı kanguru türlerinden biri... 1468- 1496 yıllan arasında hüküm suren Mısır MemlÛk sultanı... Tavlada "üç" sayısı. 7. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yayla... Yeniçeri kışlalarına verilen ad... Katolik ve bazı Anglikan diyakozların gündelik cüppelerinin üstüne giydikleri ayin cüppcsi. 8. "Harami var diye korku verırler/ Benim— yüklü kervanım mı var" (Karacaoglan)... İki tarla arasındaki sınır... Yabancı... Rusya'nın kuzeybatısında yaşayan bir halk. 9. Genellikle yakmak için kullanılan iri saman... Siirt yöresine özgü, üzüm şırasının kaynatılmasıyla elde edilen bir tatlı... Ayçiçeğine verilen bir baska ad.... "Ama, ancak" anlattıında bir bağlaç. 10. Dalları aşagıda, kökü yukarıda olduguna inanılan cennet agacı... Güneydogu Anadolu'da bir dag kalesi... Tirsi balıgına verilen bir baska ad. 11. Ökiiz yemliği... Eski Mısır inamşında evreni ve her seyi yaratan tanrı... Sadrazamların ya da çeşitli devlet adamlarının padişaha verdikleri armağan. 12. Geleneksel Japon tiyatrosu... Giysi... "Tezleotu" da denilen, ballıbabagiller familyasından kokulu bir bitki. 13. Tanrı... Sırma ya da sırma taklidi telle işlenmis tok bir kumaş... Türk müziğinde "usul" anlamında kullanılan sözcük... Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı aygıt. 14. Kore müzigine özgü telli bir çalgı... Dogu Anadolu'ya özgü bir halk oyunu. 15. "Maviye çalar gözlerin / Yangın mavisine / Rüzgârda —" (Ahmed Arif)... İsrail'in plaka imi... "Eslenik nokta" da denilen geometri terimi. 1231 sayılı armağanlı bulmacanın çözümü ve kazananlar: 25.10.2009 tarıhli bulmacayı doğru yanıtlayarak çekılış sonucu "Attllâ ilhan / Ufkun Arkasını Görebilmek" (Yapı Kredi Yayınları) kitabını kazananlar: ADANA'DAN: Turgut ikiz ANKARADAN: Erendiz Kayımoglu, Özcan Bilgetürk, Nurcan Şahin, Ugur Burnak ANTALYA'DAN: Mehmet Sezgın. Güngör Aras, Halis Özkan, Sabri Ünal Erkol AYDIN'DAN: Yusuf Yatkın BOLUDAN: M. Şadi Yücel ESKİŞEHİR'DEN: Barış Koşar, Berker Kalfa İSTANBUL'DAN: Kemal Durmaz. Hasan Bayrak. Çigdem Göre, Turgut Süllüoglu İZMİR'DEN: Berin Sarıgül, Levent Veral SAMSUN'DAN: Abdurrahman Varlık Sezgin SIVASTAN: Mehmet Güleren YALOVA'DAN: Nevin Önem ZONGULDAK'TAN: Zafer Öcal, Murat Özdpmir, M. Yaşar Kapucu. 16. Çin'in güneybatısında yaşayan ve "Yiler" de denilen bir halk... ilkel benlik... Baş çoban. 17. Mahkeme sonucunu gösteren resmi belge... Eskişehir'e özgü, çubuk biçiminde yapılan bir tür helva... Zorlama, zorla bir işi yaptırma. 18. Anadolu Selçukluları döneminde Konya-Aksaray yolu üzerinde yapılmış ünlü kervansaray... Llbya'nın plaka imi. 19. Bir gösterme sıfatı... Arap abecesiyle yazılan bir yazı türü... Ögütülmüş tahıl... Mikroskop camı. 20. Bodrum ilçesinde, dogal güzelligiyle tanınmış bir koy... Rize yöresindc dokunan çamaşırlık ince bez. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1.1902-1974 yıllan arasında yaşayan ve soyut anlayıştaki yapıtlarıyla tanınan ressamımız... Afrika'ya özgü, bir dizi bambu dilden oluşan bir çalgı. 2. "Vızıltı, gürültü" ömeklerinde oldugu gibi, dogal seslerden elde edilmlş sözcüge verilen ad... Amerika'nın tropıkal bölgelerinde yetişen, anonagiller familyasından lezzetli bir meyve... Akıl. 3. işaret... Arap abecesiyle yazılan bir yazı türü... Nisastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. 4. Çanakkale'nin, peyniriyle ünlü ilçesi... "Birleşik Krallık" anlamında İngiltere ve iskoçya krallıgım simgeleyen harfler... Tropikal Amerika'da yaşayan küçük bedenli bir akbaba... Kesilen agacın yerde kalan kütük dibi. 5. Kekemelik, pepemelik... Afyonkarahisar ilinde bir göl... Afrika'da bir ırmak... Kimse, kisi. 6. Yurdumuzda kurulmuş yirmi bir köy enstitüsünden blrl... Temel, esas... Güney Pasifik adalarında konuşulan, Malezya ve İngllizce dillerinden alınmış sözcüklerin karışmasından meydana gelen ticaret dill. 7. "Her sabah her sabah — gibi kokar / Kayası, toprağı, tası sılanın" (Karacaoglan)... Düsünülenin tersini söyleyerek yapılan ince alay... Edirne'nin Enez ilçesinde bir göl... Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er. 8. Kır ya da köy yaşamını anlatan kısa şiir... Ateş... Hem papatya, hem kasımpatıya benzeyen otsu bitki... Titan elementinin simgesi. 9. Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı... "Sevdiklerim göçüp gidiyorlar birer birer / — geçmiyor ki almayayım gamlı bir haber" (Y. K. Beyatlı)... Rus mutfağına özgü, yemekten önce bir arada sunulan çeşitli sıcak ya da soğuk yiyecekler... Kutsal ışık. 10. Kalsiyum elementinin simgesi... Ticaret mallarını saklamak için rıhtımda yapılan büyük depo... 1860'ta ilk özel Türkçe gazete olan "Tercüman-ı Ahval"l çıkaran gazeteci ve yazarımız... Bir soru sözü. İsim:... Adres:, Teh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1 3 4 • 1 5 6 7 8 9J10 11 12 • 13 14 15 16 17 18 • 19 20 • • • HJ~rm—ı !_•_L. ^ J X C f J • | M • [ • n iı n -P "•"rpn~ • I rm\T~ • — ^ ^ ^ 1 — — -y- LH•r \ İ 11. İleride, önde bulunma... Bir malın toptan satışımn yapıldığı yer... Klor elementinin simgesi. 12. Bartın ilinde bir şelale... Japon mutfagında sıkça kullanılan kurutulmuş denız yosunu... Osmanlı devletınin kuruluşu sırasında önemli hizmetleri görülen ve Osman Bey'in kayınbabası olan Türk ahi şeyhi. 13. Afrika'da bir ülke... Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bir mağara... Çin'de yaşayan Uygur Türklerinin bir içkisi. 14. Plütonyum elementinin simgesi... Otomatık para çekme makinelerı için kullanılan kısaltma... Türkçe konuşan, ancak kökeni bilinmeyen bir kabile... Molibden elementinin simgesi. 15. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, doğal güzelligiyle tanınmış şelaleler... Maksim Gorki'nin bir romanı. 16. Notada durak isareti... "Hıç şaşmayan — gibi ışler durur kader" (Y. K. Beyatlı)... Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri kıble. 17. Halk dilinde ayrana verilen ad.... Bir vidada iki diş arasında kalan çukur bölüm... Bir öğretim kurumu. 18. Hafıf kadifemsi bir görünüş kazandırılmış sıgır derısi... Deri üzerinde bir tumör görünümü alan kaba yara izi. 19. Rütbesiz asker... Genel mağazalara mal bırakılırken karşılığında alınan ticari belge. 20. Et, üzüm ve soganla yapılan pirinç ya da bulgur pilavı... 1960'lı yıllarda dogan ve daha sonra reggae'ye dönüşen Jamaika müzigi... Evcil olmayan hayvanları vurma ya da yakalama işi. • BRIÇ Faik Falay Açıklık ve şeffaflık İ ki hafta evvel briçte rakipleri bilgilendirme üzerine bir yazı yazmıştım. Genelde bunu birlikte çalıştıgım kişilerle paylaşırım ama kişiler çogu zaman bunun önemini anlamazlar. Briç bir oyun olmasına rağmen tümüyle şeffaf, açık, partnerle özel anlaşmalarımızı rakiplere bilgi vermek üzerine inşa edilmiştir. Gelişmiş toplumlarda yaşam mümkün olan en saf ve temiz davranışlar üzerine kurulmaya çalışılır, azgelişmiş toplumlarda ise kurnazlık ve fırsatçılık önemlidir. Bizim toplumumuz ise fırsatçılık, kurnazlık ve çıkarcılıktan yavaş yavaş gelişmiş toplumların şeffahk ve açıklıgına dogru ilerlemeye çalışıyor. Bence briç bu konuda ülke yönetimlerimize ışık tutması gereken bir örnek. Türkiye'deki briçin en üst düzey yarışmalarından birisi her sene 29 Ekim'de yapılan Cumhuriyet Bayramı turnuvasıdır. Bu sene Cumhuriyet bayramı turnuvası Harbiye askeri müze ve kültür sitesinde yapıldı. Bugüne kadar genellikle bu tür büyük turnuvalar kapalı spor salonlarında yapılır, büyük salon seçiminde de çogunlukla Bagcılar tercih edilirdi. Bagcılar'a gitmek sorun, orada boş zamanları yaşamak sorun, yemek ihtiyacını karşılamak sorun olurdu. Bu yıl yapılan yer güzel bulunmuş bir yer. Ancak barometre seansı durumları projeksiyonla gösterilemedigi için eskilerine göre çok zayıf kaldı. Bu yılın şampiyonları yine M. Ali İnce-Namık Kökten. Yalçın Aydar-Burak Başkan ikinci, Nafiz Zorlu-Salvador Assael üçüncü oldular. Hüseyin Cesur-Arzu Sönmez karışık , Müjgan Gençer-Sedef Sergici bayanlar, Erdem Öztürk- Ekrem Serdar gençler birinciligini alırlarken bu sene ilkdefa senyör birinciligini yurt dışından gelip turnuvaya katılan John Philip Dakin- Jeremiah Harouni isimli iki yabancı aldı. Ben Aydın Gürsel ile geçen yılın ikincisi olarak oldukça ümitli girmiştim final grubuna kalmamıza ragmen final seansları parlak geçmeyince ortalarda bitirebildik. Derece yapan tüm ekipleri candan kutluyorum. • KART TEKNİĞİ 1 G B 1 SA P Herkes pas Oyun: 3 SA Atak Dogu vale koydu yüksek, planlayın • * * • 1053 96 AK953 KJ5 K762 AK5 J42 AQ8 K 3SA •4 oyunu yapma bakahm. D P şansınız DEFANS 2 •,(• " ' G 1 • 2 * 3SA Oyun: Güney B P P • 94 V976 • AQ654 • 763 K 1 • 3 * Herkes Pas 3 SA Atak: ¥ 4 • K ile aldı ve trefl ruva oynac defans yapalım? 765 J5 108732 AQ8 j D P P ı, nasıl 1. iki kör, üç trefl alıyoruz, karodan dört yaparsak oyun oldu, hatta karo dam ikiliyse beş karo yapıp bir de fazla yapabiliriz. Ama tehlike nerede? Karo damının ikıli veya üçlü degıl dörtlü olmasında. Bu tür ellerde doğru oyun körü alınca yere karoyla geçmek ve yerden küçük karo oynamaktır. Doğuda 4'lü dam varsa bir löve alacaktır. Dogunun karosunun olmadıgı ortaya çıkınca elden vale konulur sonra karo onluya empas atılır ve dört karo lövesi kazanılır. Batı Dogu • AQ VO.10843 • Q1086 « 4 2 • J984 VJ72 • 7 * 109763 2. Köre devam edebiliriz, ama 2. trefliyi alınca körümüz kalmadıgı için batırmamız çok zor. Peki Güneyin nasıl bir eli var 5 trefl, 4 pik, 3 kör ve tek karo oldugu belli demek ki 3 trefl, 2 pik, 2 kör ve 2 karo alarak 9 löveye ulaşmayı planlamış. O zaman ilk trefliyi alınca karo oynayalım, şimdi ya 2. karoyu çekecek o zaman bizim karolarımız saglanacak veya çekmeyecek ve iki karo alamadıgı için batacak! Batı Güney • OJ82 Q1O843 K9 52 • AK103 VAK2 • J • KJ1094 Dilek öneri ve şlkâyetleriniz için e-posta adresim: faikfalay@gmail.com / http://faikfalay.blogspot.com SATRANÇ GM Suat Atahk Lasker T amı tamına 27 yıl boyunca dünya şampiyonu kalan Lasker'ın oyununun en onemli iki ozelligi hesap yapma gücü ve teknığiydi. Richard Reti-Emanuel Lasker, New York 1924 oyununa kaldıgımız yerden devam edıyoruz. Konumumuzda bir kalite eksik olmasına ragmen beyaz daha etkin gözüküyor. Lasker beyazın aktivitesini karşılamak için ikinci bir er veriyor. 24...h51! 25. Vh1 h4 26. Ad5 hg3 27. fg3 Ad5 28. Fd5 Ff6 (Lasker. Reti'nin kendisini tasvir ettigi şekilde rakiplerini adeta uçurumun kenarına çekip onlarla orada dövüşmeyi severdi. Materyal olarak gerl düşmesine ragmen siyahların a1-h8 diyagonalindeki baskısı d hattındaki tehlikeyle birleşince beyazların durumu ciddiyetini koruyor.) 29. Fb7! (Reti 3. eri de almakta tereddüt etmiyor. 29. Vg2?l ya da 29. Vf3?! siyahların güçlü 29...Kc5 30. e4 Fd4 31. Fd4 Kc2 tehdidini önlemelerine ragmen eşitlige yetmezdi. Örnegin 29. Vf3?! Fd4 30. Fd4 Ff5 ve siyah üstün.) Kc5 (29...Kc7 oyundaki hamleye benzer. 29...Ke8!? 30. Fc6 Fd4! 31. Vg2! (31. Fd7? Ke2 taş kazanır.) Vc6! 32. Vc6 Ke2 33. Şh1 Ke1 34. Şg2 Ke2 35. Şh1!=(35. Şf1? Fd3! ve beyaz vezir tahtada saklanacak yer bulamaz, 35. Şf3? Kf2 36. Şg4 Ff5 çok taş alır.) Lasker beraberlik istemiyor!) 30. Fa6? (Bana sorarsanız oyunun bu noktasından itibaren Reti yorgunluk emareleri göstermeye başlıyor. 30. Fe4! Fd4 31. Fh7 Şh7 32. Ve4 f5 33. Vd4 Vd4 34. Fd4 Kc2 35. Şg2! Ke2 36. Şf3 sonrası ikiz varyantlar beyaza beraberlik şansı tanıyan bir oyunsonu getirirler: a) 36...Kc2 37. Fb6 Kc3 38. Şe3 Kb3 39. Fa5 Ka3 40. Fc7 Ka4 41. h4 ve b) 36...Ke1 37. Fc3 Kb1 38. Fa5 Kb3 39. Şe3 Ka3 40. h4 Ka4 41. Fc7) Fg6 31. Vb7 Vd8? (31...Vb7 32. Fb7 Fd4 33. Fd4 Kc2 34. Fb6 Ke2 35. Şg1 sonrası siyahın mümkünse nasıl kazanacagı belli degil. Fakat 31...Vd6! oyunagöre büyük fark yaratır ve bence kazanır.) 32. b4! Kc7 33. Vb6 Kd7 34. Vd8 Kd8 35. e3î! (Reti ancak oyundan sonra dogru fikrı bulmaya yaklaştı. 35. Ac6ü Kd6 36. Fb5! ab4! (36...Fb2 37. ba5 Kc6 38. Fc6 Fd4 aynı varyanta bir a eri eksik girer.) 37. Fc1 b3 38. a5 b2 39. Fb2 Fb2 40. a6 Kc6 41. Fc6 Fd4 42. Şg2 ve bu finalde kımın daha iyi oldugu tartışılır.) ab4 36. Şg2!î (36. Fc4 Ka8 37. Fb5 Fd4 38. Fd4 f6 veya Ff5 sonrası siyah b eriyle kazanır.) Fd4 37. ed4î (Bu noktada demoralıze olan Reti hesap yapamıyor. 37. Fd4! Kd4? 38. ed4 b3 39. Fc4 b2 40. Fa2 Fd3 41. a5 b1V 42. Fb1 Fb1 43. a6 Fe4 44. Şf2 f6 45. Şe3 Fd5 46. h4 Şf7 47. Şf4 Şe6 48. h5 Fc6 49. g4= ve beyazın şah kanadı erlerini degişmesi engellenemez. Bu varyanta turnuva kitabında dikkati çeken Alekhine kazanç yolunu da gösteriyor: 37...Ff5! 38. Fc4 Fe6 veya 37...f6! 38. Fc4 Ff7.) Ff5 38. Fb7 (38. Fc4 Ke8 39. Şf3 Fh3 de kazançtır.) Fe6!? (d3 erine tamah etmeyen siyahların d5'ten filleri kesmeye yönelik bu yöntemleri de kazanç getirir.) 39. Şf3 (39. a5 Fd5 40. Fd5 Kd5 ve a eri düser.) Fb3I? 40. Fc6 Kd6î (Lasker'in oyunsonunda iyi teknik gösteremedigi nadir örneklerden biri. 4O...Fd5 41. Fd5 Kd5 ve sonra Ka5 bu ve bir önceki hamlede oynanabilirdi.) 41. Fb5 Kf6 42. Şe3 Ke6! 43. Şf4î (43. Şd2 Kg6 44. g4 Kh6 ve siyah şah kanadının zayıflıgını vurgular. Bu yüzden maksimum direnç çıkartacak 43. d5! Fd5 (43...Kg3? 44. d6 ve geçer er tehlike yaratır.) 44. Fe5 gerekliydi.) Ke2 (Kazanç artık çok basittir.) 44. Fc1 Kc2 45. Fe3 Fd5 ve b eri durdurulamaz. Beyaz terk eder. 0-1 Bu oyunu siyahların kazanması sizi yanhş çıkarımlara götürmesin, iki eşdeger ekolün arasında aslına bakarsanız güç farkı yok sadece anlayış farkı var. Benzeri konumda hipermodern ekolün zaferini görmek isteyenlere tavsiyem Capablanca- Lilienthal, Moskova 1936 oyununu incelemeleri. Her iki oyununda neticesini tayin eden haliyle oyunortası ve oyunsonunda yapılan hatalardı. •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog