Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

8KASIM2OO9/SAYM233 Timurtaş Onan'dan "îstanbul Blues" sergisi İstanbul portreleri Türkiye'den Sainte Pulchcric vc Fransa'dan Jeanne d'Arc Pontivy liselcri arasındaki kültür alışverişi calışmalannın altınci yılında fotoğraf sanatçısı Timurtaş Onan iki ülkenin ögrencilerinden oluşan çalışnıa gnıbuyla ortak bir sergi düzenliyor. İstanbul Blues isimli sergi, Türk ve Fransız öğrencilerin Onan'ın enerjisiyle bir araya gelcn kültür alışverişlerini İstanbul sokaklanndan karelerle yansittiklan portrclcrden oluşacak. Sergide yer alan fotoğrafların ilginç bir özelliği "kartpostallık" İstanbul manzaralan Galata Köprüsü, Haliç, Sultanahnıet ya da Haydarpaşa'dan yansıyan bilindik kareleri oluştıuTiıak için "lütfen kenara çekilir misiniz" dcnilcn insanların da öğrencilerin fotoğraflan arasında yer almasi. Belki bir kartpostal tadı vermiyorlar ama bu fotoğraflarda Sait Faik'in kahranıanlannı hatırlatan karakterlere rastlamak da nıümkün. Yakında bir kitabı da çıkacak olan İstanbul Blues projesi için büyük bir titizlikle çalışan Timurtaş Onan'ın geçmişini uzun uzadıya anlatmaksa gereksiz. Dünya çapında birçok prestijli yarışmada jüri üyeliği yapan sanatçının kırkın üzerinde de ödülü bulunuyor. Onan, yakın geçmişte Sokak Çocuklan ve Tarlabaşı'nda NelerOlııyor isimli iki kısa filnıe aeırhza attı. Sainte Pıücherie Lisesi'ndeki "Od'A-Ouvroir d'Art" isimli galeride gerçekleştirilecek sergi iki ayaklı projenin ilk ayağı. Sonrasmda yine aynı çalışma grubu bu kez Fransa'nın Pontivy kcntinde aynı çalışmayı yapacak. Sergi 26 Kasım'a kadar görülcbilir.,# 2 244 25 3 6 - . • » * PAZARIN PENCERESINDEN Kasırga Adlandırma Komitesi SELÇUK EREZ - Ne zaman gelecek? - Kaç numara sarsacak? Gün aşırı zelzele oturumları düzenledik, bunları tartıştık ama ne oldu? Binaların pek azını pekiştirdik, sağa, sola içinde ne olduğu belirsiz zelzele kutuları yerleştirdik. Bunlarla mı yetinmeliyiz yoksa bu konuda deneyimli ülkelerde yapılanlardan da mı esinlenmeliyiz? Deneyimli ülkeler, doğal vurgunlarla karşılaşınca önce "afef'i tam ve eksiksiz tanımlamaya çalışıyorlar: Bir ad takıyorlar ve bir de şiddetini değerlendiren bir numara veriyorlar. Mesela, 2005'te ABD'de New Orleans'ı vuran kasırgaya Katrina denmişti... Numarası da 5 idi. Felaketleri kim adlandırır? Bunu özel komiteler yapar. Kasırga adlandırma komitelerinde kıyı kentlerinin en saygın kimseleri yer alırlar. Bunlar, alarm verilir verilmez toplanıp yaklaşan felakete bir ad verirler. Her üyenin tek oyu vardır; gereğinde başkanın oyu iki sayılır. 1925'te böyle bir komitenin üyelerinin ad seçme konusunda bir türlü anlaşamamaları vaktin yitirilmesine, kasırganın toplantının yapıldığı binaya kadar varıp bunu yerle bir etmesine yol açmıştı. Bu olaydan sonra en genç üyenin, pencere önüne konmuş bir iskemleye çıkıp ufka bakması âdet olmuştur. Dikizci üye, gerektiğinde "Şıııt, şıııt geliyor!" diyerek herkesin elini çabuk tutmasını sağlamaktadır. Eskiden kasırgalara Katrina, Vilma, Rita gibi kadın adları verilirdi. Feministlerin, felaketlerin böyle kadın adlarıyla anılmasına karşı çıkmaları bunlara son yıllarda erkek adı da verilmesine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler, üye her ülkede bir kasırga adlandırma komitesi kurulmasını önermişse de bizde bu konuda henüz hiç bir şey yapılmamıştır. Artık zaman kaybetmeden bir Kasırga Komitesi tüzüğü çıkarmamız gerekir. Bu komiteye yeterince imam- hatip mezunu bulamazsak eski Deniz Feneri görevlilerini ya da Kandil'den yeni dönmüş PKK'lileri atayabiliriz. Bu komite felaketlere, zamana uygun adlar bulabilir. Mesela, küçük afetlere, Kebire, Keyyise, Sümeyye, Abdullatif gibi eski yandan çarklı araba vapurlarının adlarını çağrıştıran isimler verebilir. Artık Rojda, Helin (kuş yuvası), Bervan, Hebun gibi kürtçe adlar da seçilebilir. Büyük afetlere de o devrede en çok oy almış partinin MKYK üyelerinin adlarını sırasıyla vermek tabii ki değerbilirlik olur. • erezs@superonline.com Imtiyaz Sahibi: Cumhuriyet Vakfı adına llhan Selçuk Genel Yayın Yönetmeni: Ibrahim Yıldız Yayın Yönetmeni: Ayşe Yıldırım Görsel Yönetmen: Aynur Çolak Sorumlu Müdür: Miyase llknur Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Idare Merkezi: Prof. Nurertin Mazhar öktel Sok. No: 2 34381 Şişli/lstanbul (0212) 343 72 74 (20 hat) Reklam Genel Müdürü: özlem Ayden Genel Müdür Yardımcısı: Nazende Pal Reklam Koordinatörleri: Hakan Çankaya / Neşe Yazıcı Rezervasyon Yönetmeni: Onur Tunalı (0212) 251 98 74/ 75 / 343 72 74 (554-555) Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri / Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt / İstanbul Cumhuriyet gazetesinln parasız pazar ekidir. Yerel süreli yayın. (cumdergi@cumhuriyet.com.tr) Şimdi mutfaklarda Feast dönemi başhyor: Feast sebzekr "aç-kapa" pratik ambalajıyla ev kadınlarma biiyük biryenilik sunuyor. Hepsi daltndaki kadar taze ve besleyİci, Feast sebzelerle sofranız her mevsim sağhkh, Feast'i deneyin. Göreceksiniz, sevmemek eldedeğil... Aşıkolaçğğı lezzetler so ww.teasl.com.tr BJ10800 416 98 98 OzgörkeyGıd» Ûfünlfd San vi» Tic. AŞ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog