Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet PAZARYIL 23 SAYI 1233 / 8 KASIM 2009 Net vatandaşlan örgütleniyor Türkiye'de erişimi engellenen sitelerin sayısı giderek artıyor. Bu durum da Türkiye'de net vatandaşlarının örgütlenmesine neden oldu. Artık internet kullanan bireylerin iletişim ve ifade özgürlüğünü, mahremiyetini koruyacak bir oluşum var: Netdaş. SİNEM DÖNMEZ Sayfa 9 Sessizlikte var olan trajedi li. f UĞUR YÜCFl Son yıllarda gaddarlaştı hayat Özel hayatıyla ortalarda olmayı sevmeyen biri Uğur Yücel. Yılda iki üç akşam dışarı çıktığını söylüyor, "Ama 30 yıllık meyhanemin kapısında da kameralar oluyor artık. Istanbul'da kaybolabileceğimiz birkaç yer vardı. Oraları da bitirdiler" diyor. Ona göre hayat son yıllarda gaddarlaşsa da o, umudunu koruyor. Dünyayla ve kendi yurttaşıyla hırlaşmayan bir Türkiye'yi yakın bir zamanda göreceğimize inamyor... ALPERTURGUT Sayfa 6 lcarlett Johansson "Break Up"la 6O'lı ve 70'li yıllarda geziniyor iarkı söylemekten vazgeçmiyor DEVRİMEGE Sayfa 12 Liberal gerilla devlet başkanlığma gidiyor... DENİZ ÜLKÜTEKİN Sayfa 5 Ensest... Adı bile insanlan rahatsız ediyor, gözler öne düşüyor, ağızlar kapanıyor. Oysa ensestin engellenememesinin bir nedeni de bu suskunluk. Ensestle ilgili araştırmalar bile çok az. Ne tam rakam biliniyor, ne de mağdurlan koruyan bir sistem var. "Türkiye'de Ensest Sorununu Anlamak" raporu bunlann konuşulması için bir adım. Yaşananlan, ensest mağdurlanyla çalışan uzmanlar anlatıyor. Derleyen: ESRA AÇIKGÖZ K arabük'te bir "baba" Recep B. yıllarca kızına tecavüz etti, hamile bıraktı. tki kez çocuk doğurdu F; biri crkek, biri kız. Erkek çocuğu bir aileye verdi Recep B, kız çocuğu eşinden olmuş gibi nüftısa kaydettirdi. B. B. 17 yaşına geldiğinde Recep B'nin tacizinden payına düşeni aldı. Dayanamadı, bir gün okulda ilaç alıp intihar etrneye kalkıştı. Hastaneye kaldırıldı, her şey o zaman anlaşıldı. Aıtık evli olan 34 yaşındaki F.'nin ifadesi alındığında B.B, 13 yaşından itibaren dokuz yıl babasının tecavüzüne uğrayan F'nin annesi olduğunu öğrendi. Recep B, tutuklandı, B.B. koruma altına alınarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na ait bir yuvaya yerleştirildi. Bütün bunlar daha geçen hafta açığa çıktt... Avustralya'da geçen yıl 73 yaşındaki Josef Fritzl'in kızına 24 yıl tecavüz ettigi ve kızından yedi çocuk sahibi olduğu hâlâ akıllarda. Şimdi 43'ünde olan Elisabeth Fritzl, babası tarafından taciz edilmeye başladığmda sadccc 11 yaşındaydı. Evden ayrılmanın yolunu bulduğımu düşündüğü sırada bodruma hapscdildi, yedi çocuğunu da bodrumda doğurdu. 19 Nisan 2008'de oğlu Kerstin rahatsızlandı, durumu çok ağırdı. Josef, Kerstin'i hastaneye götürdü. Devamı 4. sayfada PAZAR YAZILA. Bir bellek egzersizi Hareket Atölyesi Topluluğu deneyimlerle zenginleşen, bireysel yaşanmışlıkları birbirine çarpıştıran, kaotik durumu avantaja dönüştüren bir tiyatro grubu. Oyunlarıyla "Bu ülkede hiçbir şey göründüğü gibi değil" mesajını verirken keskin yargılardan kaçıyorlar. Ama taraflarını da seçmişler. Şimdi yeni oyunları "aHHval" ile sezonvt açıyorlar. ALİ DENİZ USLU Sayfa 7 Tarihte bu hafta Zafer Temoçin'den Pazar Çizer 2. sayfada 5. sayfada 5. sayfada 8. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog