Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 30 KASIM 2009 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART musakart yahoo.com Başbuğ Safranbolu’da SAFRANBOLU (AA) - Genelkurmay Başkanõ Orgeneral İlker Başbuğ, bayramõn üçüncü günü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde tarihi ve turistik yerleri gezdi. Orgeneral Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ’la yağan yağmura karşõn Safranbolu’daki tarihi Cinci Han’õ, Kaymakamlarevi ve Arasta Çarşõsõ’nõ gezdi. Bazõ işyerlerinde satõlan ürünleri inceleyen Orgeneral Başbuğ, Arasta Çarşõsõ’ndan çeşitli hediyelik eşyalar satõn aldõ. TBMM’de yoğun hafta ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu, bayram tatilinin ardõndan yoğun bir gündemle çalõşacak. Genel kurul yarõn 15.00-23.00, 2 Aralõk Çarşamba ve 3 Aralõk Perşembe günleri ise 13.00-23.00 saatleri arasõnda toplanacak. TBMM haftaya Türkiye ile bazõ ülkeler arasõnda imzalanan uluslararasõ anlaşmalarõn onaylanmasõnõ içeren yasa tasarõlarõyla başlayacak. Genel kurulda daha sonra, yarõm kalan Türk Borçlar Kanunu Yasa Tasarõsõ görüşmelerine devam edilecek. Uzun süreden beri TBMM’nin gündeminde bulunan Çek Yasa Tasarõsõ’nõn da bu hafta Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. ‘Vizenin kalkması ilişkileri arttırdı’ Yurt Haberler Servisi - Kurban Bayramõ tatili dolayõsõyla Hatay’da bulunan Adalet Bakanõ Sadullah Ergin ile Ulaştõrma Bakanõ Binali Yõldõrõm, Suriye’nin Lazkiye kentine gitti. Ergin ve Yõldõrõm’õ Suriye’nin Kesep Gümrük Kapõsõ’nda Suriye Gümrükler Genel Müdürü Tuğgeneral Hamdi Abdullah karşõladõ. Ergin, vizenin kaldõrõlmasõyla Suriye ile sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda önemli ivme kazanõldõğõnõ ifade ederek Lazkiye’ye gezi amaçlõ geldiklerini, uygun olursa yetkililerle iki ülkenin yararõna olacak çalõşmalar hakkõnda görüşmeler yapacaklarõnõ belirtti. Baba ocağında kurban kesti Yurt Haberler Servisi - TBMM Başkanõ Mehmet Ali Şahin, memleketi olan Karabük’ün Ovacõk ilçesinde ailesi ile bayramlaşarak, kurban kestirdi. Ekincik köyünde ikamet eden babasõ Abdullah ve annesi Ünzile Şahin ile bayramlaşan Şahin, daha sonra akrabalarõnõ ziyaret etti. Sõvas’õ ziyaretinde kendisine hediye edilen 2 adet Kangal cinsi köpeği de getirerek köylerine bõrakan Şahin, TBMM 23. Dönem 4. Yasama Yõlõ açõlõşõnda çekilen çerçeve içindeki fotoğrafõnõ babasõnõn evinin duvarõna astõ. Karabük Valisi Nurullah Çakõr’õn da evlerinde ziyaret ettiği Şahin, daha sonra kendi kullandõğõ otomobille Ankara’ya döndü. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA İlhan Selçuk’la Bayram Sohbeti... Bir kâğıt parçasına güzel şeyler yazmak, yaşamın mavi sularında düş kurmak, geçmişe doğru bir yolculuğa çıkmak... Fransız şair Edmond Jabes’in kelimenin içindeki hayat şiirini okumuştum. Yolda giderken dizelerini anımsamaya çalışıyordum. Bir kâğıt parçasına kelimeyi dökmek, o anda beyaz sayfayla sözü tutuşturmak mıdır? Jabes şöyle der: “Harflerin sesinde yüzyılların gururu ve yıkımı yatıyor.” Bir işaretin peşine takılmış ağdalı sessizlik, çoğu kez yazarı yaşamın derinliğine götürür, yaşadığı ülkenin sorunlarıyla tümleştirir. Yağmurlu bir bayram sabahında İlhan Selçuk’la konuşuyorum hastane odasında... Her zaman olduğu gibi yine Türkiye’yi, dünyayı konuşuyoruz İlhan Ağabey’le... Türkiye bölünüp parçalanır mı? Şoven milliyetçilik Türkiye’yi nereye götürür? Demokrasi ve özgürlük nedir? Kız kardeşi Ülfet Ertel’in gözlerinin içi gülüyor... Diyor ki: “Ağabeyim bugün sıkı bir kahvaltı yaptı!” 100 gündür hastanedeydi İlhan Ağabey... İşte bu sırada Ülfet Hanım’ın telefonu çaldı, bu kez arayan Turhan Selçuk’tu. İlhan Selçuk, Turhan Ağabey’le bayramlaştı. Benden önce tiyatro sanatçısı Işık Yenersu uğramıştı İlhan Ağabey’e... Ve sohbetimiz başladı... Türkiye nereye gidiyordu, kimilerinin “Kürdistan hayali”gerçekleşmiş miydi? İlhan Ağabey, ABD emperyalizminin Irak’ı işgalinin nedenleri üzerinde durdu. Fransız Devrimi’nden söz etti, Mustafa Kemal ve arkadaşlarına, Kurtuluş Savaşı’na değindi, Lozan’ı anlattı uzun uzun. Uzun süren konuşmamız süresince, yeryüzünün tarihine değindi İlhan Ağabey; savaşlardan, iç savaşlardan, devrimlerden, karşıdevrimlerden söz edip şöyle dedi: “Pinochet, Franco, Salazar ya da benzerleriyle İslam dünyasında ortaya çıkan diktatörleri, bir noktada birbirinden ayırmak gerekiyor. Batı reform aşamasından geçti; ‘uyanış’ ve ‘aydınlanma’ dönemlerini yaşadı; 1789 da, 1917 de Batı kafasının ürünleridir. Bilim dinden bağımsızlaştı, Batı’da akıl, yobazlığın egemenliğinden sıyrıldı, özgürleşti. Diktatörler gelip geçtiğinde geriye bıraktıkları acılar unutulup kan gölleri kuruyunca toplum demokrasiye kavuşabiliyor. Siz bunları yazarsanız, darbeci ya da faşist oluyorsunuz!” İlhan Selçuk, 2009 biterken “Kürdistan hayalleri”yle yaşayanların “demokrasi ve özgürlükleri” kullandıklarının altını çizip şöyle diyor: “Irkçı ve şoven milliyetçiliğin, faşizmin panzehiri, Atatürk milliyetçiliğidir. Bu milliyetçilik asla ırkçı değildir.” İlhan Ağabey, demokrasi ve özgürlükler kavramının altını da çiziyor: “Demokrasi temel hak ve özgürlükleri getirir. Geçen hafta kamu çalışanları alanlara çıktı grevli ve toplusözleşmeli sendikal haklarını almak için. Başbakan ise emekçilere gözdağı verdi. Bunlar mı demokratik açılım yapacaklar, Türkiye’yi AB’ye taşıyacaklar? Sol bir gün Türkiye’de iktidar olacak, bu acı günler unutulacak.” İlhan Ağabey bir önemli noktanın da altını çizdi sohbetimiz sırasında: “Avrupa faşizme karşı direndi ve galip geldi. Avrupa ortaçağa dönmedi. Doğuda İslam dünyası, ortaçağın karanlığını henüz yırtabilmiş değil.” İlhan Ağabey, gazeteleri didik didik okuyor, televizyonları izliyor... Türkiye’de ve dünyada ne olup bittiğini biliyor. Cumhuriyet gazetesinin, demokrasiden, temel hak ve özgürlüklerden yana olduğunu, bilime ve akla dayalı bir eğitim düzenini savunduğunun bir kez daha altını çiziyor. Diyor ki: “Kürtler bizim kardeşimiz. O ayrı bir şey. Bizim Kürdistan hayalleri kuran, ülkeyi bölmek isteyenlerle işimiz olmaz. Aradan bunca yıl geçtikten sonra İstiklal mahkemelerini yargılamak isteyenlerin amacı ne? Demokrasi mi? Hadi canım sen de!” Sohbetimiz burada bitti... Ayağa kalktım... Her zamanki gibi “Çocuklarıma selam söyle... Beni unutmayan okurlara da...” dedi. Gözlerinde bir sevinç yumağı, mutluluk... Şöyle seslendi: “Demokrasi bir yaşam biçimidir... Cumhuriyet hiçbir partinin yayın organı değildir. Atatürk milliyetçiliğini ırkçılık, kaba milliyetçilik sananların akıllarına şaşıyorum. Bunlar Nutuk’u okusunlar.” Fazilet Kuza ve Hüseyin Gürer, İlhan Ağabey’in yanına geliyorlar, ben hastaneden çıkarken... Dışarıda inceden bir yağmur... Gazeteye giderken Edmond Jabes’in dizelerini mırıldanıyorum. hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 YARSAV, Başbakan Erdoğan’õn Danõştay’õ hedef alan açõklamasõna tepki gösterdi ‘Bağõmlõyargõistiyorlar’ ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Danõştay 8. Dairesi’nin, Yük- seköğretim Kurumu’nun (YÖK), üni- versiteye girişte katsayõ farkõnõ kal- dõran kararõnõn yürütmesini oybirliği ile durdurmasõna yönelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn yaptõğõ “ideolojik ve izah edilemez olduğu” açõklamasõna, Yargõçlar ve Savcõlar Birliği (YARSAV) Yönetim Kuru- lu’ndan tepki geldi. YARSAV’dan yapõlan açõklamada, “Kararı ideo- lojik bulanların bunun adını da koymaları gerekmektedir. Neyin ideolojisi? Kararın gerekçesi oku- nup özümsenerek mi bu sonuca va- rılmıştır?” denildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Danõştay 8. Dairesi’nin, üniversiteye girişte katsayõ farkõnõ kaldõran dü- zenlemeyle ilgili verdiği yürütmeyi durdurma kararõnõ “ideolojik” bul- duğunu ifade ederek “Bu karar, Da- nıştay’ın kendi içinde ne denli çe- lişki içinde olduğunu gösteriyor. Anlamakta zorlanıyoruz; bunun kabul edilir hiçbir yanı yok” de- mişti. YARSAV Yönetim Kuru- lu’ndan yapõlan yazõlõ açõklamada Başbakan’õn sözleri eleştirilerek, “Türk hukuk tarihi, özellikle son yıllarda, siyasilerin beklentilerine uygun karar vermeyen bağımsız yargı organlarına yönelik hakka, hukuka, adalete sığmayan ölçü ve yoğunlukta yapılan saldırıları üze- rinden yazılmaktadır” denildi. YARSAV açõklamasõnda Danõş- tay kararõna yönelik sözlerin, “din- leyeni hayrete düşüren bir özen- sizlikle ayaküstü yapıldığı” belirti- lerek, “Danıştay kararının ‘ideolo- jik ve izah edilemez olduğu’ belir- tilmiştir. Ancak kararın ideolojik bulunmasının nedeni açıklanma- mış, kararın bu biçimde değerlen- dirilmesinin, özerk ve her türlü ideolojiden uzak durması gereken bir kurum olan YÖK kararının ideolojik saikler ile alındığının ilan edilmesi anlamına gelebileceği da- hi düşünülmemiştir” görüşüne yer verildi. ‘Adını koymaları gerekir’ YARSAV açõklamasõnda, siyasi parti sahiplerinin yargõ organlarõnõn kararlarõna yönelik yaptõklarõ açõkla- malarda, “ideolojik düşünceleri dı- şında titiz ve ölçülü davranmala- rı”nõn gerektiği belirtilerek Danõş- tay’õn aldõğõ kararõn nihai nitelikte ol- madõğõ, dolayõsõyla açõklamalarõn yargõyõ etkileme olarak nitelendirile- bileceği vurgulandõ. “Kararı ideo- lojik bulanların, bunun adını da koymaları gerekmektedir. Neyin ideolojisi? Kararın gerekçesi oku- nup özümsenerek mi bu sonuca va- rılmıştır?” denilen açõklamada şun- lar kaydedildi: “Kanaatimiz odur ki, konuyla ilgili bu son açıklama, bir yandan bağımlı yargı yaratama- manın oluşturduğu öfkenin, bir yandan da yargı organlarına olan toplumsal inanç ve güveni bilinçli bir biçimde sarsma gayretlerinin dı- şavurumudur. Şurası açıklıkla or- taya çıkmıştır ki, yürütme organı, gücün kötüye kullanılmasını önle- meyi, güçler arasında bir denge sağ- lamayı amaçlayan, ‘güçler ayrõlõğõ’ ilkesine aykırı biçimde, kendisine bağımlı bir yargı istemektedir.” ‘Haddi ve terbiyeyi kaybetmeyiz’ İstanbul Haber Servisi - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanõ Dev- let Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn önceki gün bayram namazõ çõkõşõnda MHP’ye yönelik söylediği “Onlar aynaya bakarak ko- nuşuyorlar. Erdoğan’ın lü- gatında küfür yoktur. Ben onların seviyesine düşmem” sözlerini sert dille yanõtladõ. Bahçeli, “Sayın Başbakan siz aynaya bakınca neyi gö- rüyorsunuz? Başına çuval geçirilen Mehmetçiği mi, şehitlere ‘kelle’, katile ‘sa- yõn’ diyen gayri milli bir su- ratı mı?” dedi. MHP lideri Bahçeli, DSP li- deri Masum Türker ve Dev- let Bakanõ ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul’daki partilileriyle bayramlaştõ. ‘İhanetle kol kola’ Yeşilköy’deki WOW Otel’de MHP’lilerle bir araya gelen Bahçeli’nin hedefinde Başbakan Erdoğan ve demo- kratik açõlõm süreci vardõ. Bah- çeli, TBMM’deki demokratik açõlõm görüşmelerinde, Baş- bakan Erdoğan’õn kendisine yönelik ağza alõnmaz sözler söylediğini belirtti. Bahçeli, şunlarõ söyledi: “İhanetle kol kola girip Kandil ve İmralı ile el altın- dan pazarlık yapmaya kal- kışan AKP zihniyetine her zaman tenkitlerimizi demo- kratik sınırlar çerçevesinde sürdüreceğiz. Biz düşünce- lerimizi açıkça herkesin yü- züne karşı ifade etmekten kaçınmayız. Başbakan gibi TBMM Genel Kurulu’nda milyonlarca insanın deste- ğini almış bir şahsiyete ağza alınmayacak sözleri sarf ede- cek haddi, kontrolü, terbi- yeyi, nezaketi kaybetmemiz mümkün değildir. Hukuk yoluyla da gerekli tedbirleri alacağımızı yüce adaletin bu densizliğin ve kendini bil- mezliğin cezasını vereceğine inanıyorum.” Bahçeli, Baş- bakan Erdoğan’õn bayramda da MHP’ye yönelik saldõrõlarõnõ sürdürdüğünü söyledi. DSP lideri Türker de dün partisinin İstanbul il başkanlõ- ğõ binasõnda partililer ve yurt- taşlarla bayramlaştõ. Diktaya götürülüyoruz Türker, domuz gribi konu- sunda yurttaşlarõn ikiye bö- lündüğüne dikkat çekerek AKP’nin bu atmosferi, “ileri- de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta sorumluluk almamak için bilinçli bir şe- kilde yarattığını” söyledi. Başta yargõ mensuplarõ olmak üzere Türkiye’nin çeşitli ke- simlerinin dinlenmesinin bü- yük bir tehlike ortamõ oluştur- duğuna dikkat çeken Türker, “Türkiye’yi önce oligarşi, ardından diktaya götüre- cek bir ortam yaratılıyor” dedi. Türker, demokratik açõ- lõm konusunda ne AKP ne de DTP’nin samimi olmadõğõnõ söyledi. Son olarak, Ergene- kon davasõna değinen Ma- sum Türker, “Bu ülkede Er- genekon diye bir örgüt var- sa bundan en çok DSP zarar görmüştür. Bir gecede yüz- de 20’den yüzde 1’e düştük. Bunların hesabı verilsin” diye konuştu. Devlet Bakanõ ve Başmü- zakereci Egemen Bağõş da AKP Şile İlçe Başkanlõğõ’nda partililerle bayramlaştõ. ‘Hedefleriyüksek yargı organları’ CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek, “İstiyorlar ki, bütün yüksek yargõ organlarõ Ergenekon savcõlarõ gibi görev yapsõn” dedi. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Başba- kan Yardõmcõsõ Bülent Arınç’õn “Bayramdan sonra güzel şeyler söy- leyeceğim. Bayramdan sonra ne Danıştay ka- lacak, ne Bülent Arınç” sözlerine CHP’den tepki geldi. CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek, “İstiyorlar ki, bütün yüksek yargı organları Ergenekon savcıları gibi görev yapsın” dedi. Arõnç’õn yaptõğõ bazõ açõklamalar dikkati çek- ti. CHP Sözcüsü Özyü- rek, “AKP yöneticileri işlerine gelmeyen ka- rarlar çıktığında o yar- gı organına verip ve- riştirmeyi âdet haline getirdiler. Güçleri yet- se Danıştay’ı, Yargı- tay’ı, Anayasa Mah- kemesi’ni kaldıracak- lar. Danıştay’ı şeklen muhafaza etseler de, yetkilerini kısmak isti- yorlar, yürütmeyi dur- durma kararı verme- sini özellikle engelle- mek istiyorlar. Bu yön- de değişiklik girişi- minde bulunacakları anlaşılıyor” dedi. AKP’nin hukuku hiçe sayan uygulamalarõna her gün yenilerinin ek- lendiğini kaydeden Öz- yürek, “Kural dışı, hu- kuka aykırı dinlemeler aldı başını gidiyor. Hü- seyin Çelik, dinlemele- ri koruyucu hekimliğe benzetiyor. Suç işlen- mesini önlüyormuş... Bu anlayış, AKP’nin kural, yasa tanımayan, hukuku kabul etme- yen anlayışının doğal sonucu” dedi. Bayramdan sonra AKP ile yüksek yargõ organlarõ arasõnda yo- ğun bir tartõşma yaşana- cağõnõn anlaşõldõğõnõ be- lirten Özyürek, bununla da yüksek yargõ organ- larõnõ görev yapamaz hale getirmenin amaç- landõğõnõ söyledi. Öz- yürek, “Sonuç alama- salar bile, tehditle yar- gı organlarını görevle- rini yapamaz hale ge- tirmek istiyorlar. İsti- yorlar ki, bütün yük- sek yargı organları Er- genekon savcıları gibi görev yapsın. Hükü- metin bir dediğini iki etmesin. İktidar, Tür- kiye’yi adım adım fa- şizme götürüyor” dedi. ARINÇ’IN SÖZLERİNE TEPKİ YARSAV açõklamasõnda, “Kararõ ideolojik bulanlarõn bunun adõnõ da koymalarõ gerekmektedir. Neyin ideolojisi? Kararõn gerekçesi okunup özümsenerek mi bu sonuca varõlmõştõr?” denildi. Harç protestosuna 5 yõl hapis istendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Cumhuriyet Başsavcõlõğõ, memur maaşlarõna yüzde 3, üniversi- te harçlarõna ise yüzde 8 zam yapõl- masõnõ protesto eden 40 kişi hakkõn- da, 1 yõl 6 aydan 5 yõla kadar hapis cezalarõ istemiyle dava açtõ. Savcõlõk tarafõndan hazõrlanan id- dianamede protestocularõn 10 Ağus- tos 2009 tarihinde, Ankara’da izinsiz toplantõ ve yürüyüş yaparak, memur maaşlarõna yüzde 3, üniversite harç- larõna ise yüzde 8 zam yapõlmasõnõ protesto ettikleri anõmsatõldõ. İddiana- mede, 4 kişinin kanuna aykõrõ toplan- tõ ve gösteri yürüyüşünün yönetimin- de yer aldõklarõ, 5 kişinin ise izinsiz eyleme müdahale sõrasõnda cebir ve şiddet göstererek polis memurlarõna saldõrdõklarõ ve mukavemette bulun- duklarõ, diğer 31 kişinin de güvenlik güçlerince yapõlan ihtara rağmen ey- leme devam edip dağõlmadõklarõ ve polis tarafõndan zorla dağõtõldõklarõ ileri sürüldü. Davanõn iddianamesin- de, 4 kişi hakkõnda 1 yõl 6 aydan 3’er yõla kadar, 5 kişi hakkõnda 3 yõldan 5’er yõla kadar, 31 kişi hakkõnda ise 1 yõl 6 aydan 3’er yõla kadar hapis ce- zalarõ istendi. Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafõndan kabul edilen iddianame gereği yargõlama önümüz- deki günlerde başlayacak. Yüksek Mahkeme üyeleri Hatay’da Yurt Haberler Servisi - Kurban Bayramõ ne- deniyle arife günü Hatay’a gelen Anayasa Mah- kemesi Başkanõ Haşim Kõlõç ile Anayasa Mah- kemesi üyeleri Recep Kömürcü, Cafer Şat ve Serdar Özgüldür, aileleriyle Dörtyol ilçesine bağlõ Payas beldesini ziyaret etti. Dörtyol Kay- makamõ Hayri Sandõkçõ ve Payas Belediye Baş- kanõ Bekir Altan tarafõndan çiçeklerle tarihi kül- liye önünde karşõlanan yüksek mahkeme üyeleri, Mimar Sinan tarafõndan yaptõrõlan tarihi kervan- saray külliyesini ve Payas Kalesi’ni gezdi. He- yettekiler, tarihi yapõtlarla ilgili Belediye Başka- nõ Bekir Altan’dan bilgi aldõ. Haşim Kõlõç ve he- yetteki diğer üyelere, İskenderun Kaymakamõ Cemil Aksak da eşlik etti. Başbakan Erdoğan’õn ‘Ben onlarõn seviyesine düşmem’ sözlerine sert yanõt veren Bahçeli, AKP ve Erdoğan’õn ‘ihanetle kol kola’ olduğunu söyledi. DSP lideri Türker de yasadõşõ dinlemeleri eleştirdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog