Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 21 EYLÜL 2008 PAZAR 20 SPOR G Ü N Ü N İ Ç İ N D E N FUTBOL FEDERASYONU üst klasman temsilcilerinden Enver Üstündağ, Giresunspor - Kasõmpaşa maçõ için Giresun’a giderken trafik kazasõnda yaşamõnõ yitirdi. Kazada yaralanan Üstündağ’õn eşi ve oğlu Samsun Devlet Hastanesi’ne kaldõrõldõ. KIZILYILDIZ’õn Hajduk Kula’yla yaptõğõ maçta bir polis memuru, Uros Misic (20) isimli bir taraftarõn saldõrõsõna uğradõ. Hakim Velimir Lazovic ise polise saldõrmak ve cinayete teşebbüs suçlarõndan Misic’e 10 yõl hapis cezasõ verdi. BALKAN Bayanlar Kupasõ’nda Beşiktaş, ilk maçõnda R.Pljevlja’yõ 3-0 yendi. Siyah - Beyazlõlar, Rumen temsilcisi U.Iasi’nin kupadan çekilmesi nedeniyle 4’lü finallere ismini yazdõrdõ. Balkan Kupasõ Elemeleri’nde ise İstanbul Büyükşehir Belediye (E), ilk sõnavõnda Teuta’yõ 3-0’la geçti. SUPERLEAGUE Formula’da (Almanya-Nurburgring) G.Saray, bugünkü yarõşa 2. cepten başlayacak. * F.BAHÇE’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Arsenal, Bolton’u 3-1 yendi. * BANK ASYA 1. Lig: Kartal-G.Antep B.: 2-2, Ordu- Malatya: 4-2, Adanaspor-Diyarbakõr: 2-1, Manisaspor-Karabük: 5-1. ALMAN Ligi Bundesliga’da Werder Bremen, Mesut Özil’in gol attõğõ maçta B.Münih’i 5-2 yendi. 6’LI SONUÇLARI: 3-3/9-4-2/7/10/13-8-12 (Ankara: 18 bin 4.24 YTL). U.I.M. Architon Dünya Off - shore 225 Şampiyonası ‘TÜPRAŞ Grand Prix’lerinin dünkü ayağı, İzmit Körfezi Sekapark açıklarında yapılan sıralama turlarıyla başladı. Sıralama turlarında Alpay Akdilek - Kerem Tuncer ikilisi birinci oldu. HATAYI BİLENLER NEDEN SUSTU? Spor Servisi - Geçen sezon oynanan Trabzonspor - Beşiktaş maçõnda meydana gelen ve hükmen yenilgi gerektiren isim listesi hatasõ yeni iddialarla yine gündeme geldi. ‘www.medyaspor.com’ isimli internet portalõnõn haberine göre karşõlaşmanõn oynandõğõ 20 Ekim 2007’den liglerin tescil edildiği Mayõs 2008’e dek olayõn bazõ çevrelerce bilindiği ve federasyon profesyonel kadrosunca sümen altõ edildiği savlandõ. Haberde Haluk Ulusoy federasyonu döneminde profesyonel kadronun bilgisi dahilinde başlayõp Hasan Doğan federasyonunun profesyonel ve seçilmiş kadrolarõna dek uzayan sümenaltõ skandalõnõn bazõ büyük kulüplerce bilindiği ancak tek itirazõn süre geçtikten sonra Sõvasspor tarafõndan yapõldõğõ da vurgulandõ. Medyaspor.com’daki haberde söz konusu maçta isim (esame) listesine ‘Uygundur’ imzasõ atan Beşiktaş Menajeri Sinan Engin’den de görüş alõnmadõğõ yine şampiyonluk yarõşõ içindeki F.Bahçe ve G.Saray’õn da bu skandaldan haberi olup olmadõğõnõn hâlâ karanlõk nokta olarak kaldõğõ belirtiliyor. B E Ş İ K T A Ş ’ I N R A K İ B İ G . A N T E P Turkcell Süper Lig’in ‘yenilgisiz’ takõmlarõndan Beşiktaş, BJK İnönü Stadõ’nda G.Antepspor’u ağõrlayacak. Saat 21.45’teki maçõ hakem M.Kâmil Abitoğlu yönetecek. Siyah - Beyazlõlarda Metalist Kharkiv’le oynanan UEFA Kupasõ 1. tur ilk karşõlaşmasõnda sakatlanan Cisse ve kaleci Rüştü, G.Antepspor mücadelesinde forma giyecek. ABD’deki kriz Futbol AŞ ve Sportif AŞ’yi birleştirme planlarõnõ bozabilir G.Saray’da kredi tehlikesi NEVZAT DİNDAR G.Saray uluslararasõ piyasalarda yaşanan son krizle birlikte kredi alamama tehlikesiyle karşõ karşõya kaldõ. Yatõrõm bankasõ Goldman Sachs ile 170 milyon dolarlõk anlaşma sağlayan Sarõ - Kõrmõzõlõlar, ABD’de başlayan ve tüm dünyayõ saran kriz sonrasõ bütün planlarõ bozacak bir gelişmeyle uğraşacak. Futbol AŞ’yle Sportif AŞ’yi birleştirmek için yaklaşõk 150 milyon dolara ihtiyacõ olan G.Saray’õn krediyi alamamasõ durumunda bu isteği de gerçekleşmeyecek. ABD’deki finansal koşullarõn zora girmesi nedeniyle ekonomistler kõsa vadede kredi alõnmansõn çok zor olduğuna dikkat çekiyor. Ayrõca yatõrõm bankalarõnõn sermaye sorunu yaşamasõnõn G.Saray’õn büyük umut bağladõğõ parayõ alamamasõna yol açabileceği ifade ediliyor. AIG’nin bile 40 milyar dolarla zar zor kurtarõlmasõ gözönüne alõnõrsa Adnan Polat ve ekibini sõkõntõlõ günlerin beklediğini söyleyebiliriz. G.Saray’la Goldman Sachs arasõnda yapõlan anlaşmayõ incelemek üzere divan tarafõndan belirlenen komisyon ise hafta içinde çalõşmalarõna başladõ. Komisyona önceki gün yönetim tarafõndan iletilen mesajda anlaşmayal ilgili herhangi bir sõkõntõnõn olmadõğõ bildirildi. Ancak ABD’li yatõrõm bankasõnõn son gelişmeden sonra ne gibi bir adõm atacağõ belirsizliğini koruyor. Diğer taraftan divan tarafõndan görevlendirilen komisyon 25 Ekim’e dek çalõşmalarõnõ sürdürecek ve yetki alõnmasõ için yapõlacak olağanüstü kongrede raporunu açõklayacak. Tuğrul Akşar (Ekonomist): Küresel finansal krizin giderek derinleşmesi ve yaygõnlaşmasõ kredi olanaklarõnõ daraltmaktadõr. Yurtdõşõndaki kurum ve kuruluşlar ciddi sermaye ve likitide sõkõntõsõ içinde olduklarõ için G.Saray’õn almayõ düşündüğü kredi gerçekleşmeyebilir. POLAT’TAN UYARI G .Saray Başkanõ Adnan Polat, sakat oyuncularõn çokluğunun Türkiye’deki takõmlarõn aşõrõ sert oynamalarõndan kaynaklandõğõnõ belirterek, “Sahada oynanan anti futbol engellenmeli” dedi. GS TV’ye açõklamalarda bulunan Polat, Turkcell Süper Lig’deki son Antalyaspor maçõ başta olmak üzere şu ana dek oynadõklarõ karşõlaşmalarda anti futbol sergileyen bazõ savunma oyuncularõna hakemlerin özellikle dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Adnan Polat, sahaya 11 kişi çõktõklarõ müddetçe bugüne kadar hiçbir mazeret beyan etmediğini vurgulayarak, maç öncesi teknik adamlarõn özellikle futbolcularõna “sert oynayın” talimatõ vermemeleri gerektiğini bildirdi. Bu arada G.Saray’da bugün oynanacak Kocaelispor maçõ öncesi sakat futbolcularõn çokluğu can sõkõyor. Sakatlõklarõ devam eden Ümit, Arda, Mehmet Topal, Linderoth, Uğur, Sabri, Emre Güngör, Serkan, Barış ve Hakan Balta maç kadrosunda yer almadõ. Adnan Polat. HİLMİ TÜRKAY Porto maçõ sonrasõ servisin telefonlarõ susmak bilmiyor: “Ben Ahmet, ben Mehmet, ben falanca” ses tonlarõ yüksek; “Emre oynamıyor, Alex yürüyor, Yasin’in bu takımda işi yok, Feldkamp faciası mı yaşayacağız, başkanımız bu sezon gerekenleri yapamadı” vesaire, vesaire... Araya girmeksizin dinliyorum, insanlarõn eleştirilerinde haklõ olduklarõ taraf çok... Zico, bu takõma alõşmõştõ, Sarõ - Lacivertliler de Brezilyalõya... F.Bahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale taşõyan o değil miydi? Şimdiki tablo ortada, 4 maç 3 yenilgi. İkisi bizim ligimizde biri Avrupa’da. Taraftar tepkili, üzüntülü, ağlamaklõ... Hesabõnõ kim verecek? Şu ana kadar olup bitenlerden üzerine alõnan kimse yok... Pes doğrusu. Halit Deringör’ü eski kuşak iyi tanõr. Futbolculuk dönemi başarõlarla doludur. Nerede olursa olsun iyi kötü çõkar konuşur. Ama hep gerçekleri söylemiştir. O konuşurken, herkes ‘sus pus’ olur. Sorularõna cevap verecek kimseleri bulamaz karşõsõnda. Dünkü yazõsõnõn başlõğõ “Carlos Türkiye’de eğleniyor”du... Geldiği günden beri hep eleştirmiştir bu Brezilyalõyõ... Önceleri karşõ çõkõyordum ama şimdi hak veriyorum ona. Nerede o Real’deki Carlos, hani o füze gibi vuruşlarõ? Hõzlõ biri karşõsõnda ne kadar aciz durumlara düştüğünü görüyoruz. Ama bir yõldõzõ kenara almak zordur. Ne kadar kötü olursa olsun bunu yapmak yürek işidir. Aragones de yapamõyor işte... Savunmanõn hali ortada, içler acõsõ bir durum. Belli ki sakatlar her şeyi alt üst etmiş. Neredeyse takõmõn yarõsõ sakat. Bu da düşündürücü... Herkes toparlanmak zorunda, böyle gitmez. Gitmesine de zaten taraftar izin vermez, gereğini yapar!.. G.Birliği maçõna geçelim. F.Bahçe için galibiyet serisinin yeniden başlangõcõ olabilirdi bu 90 dakika. Bu benim düşüncem tabii ki... 2 gündür Samandõra sessiz, futbolcularõn moralleri de sõfõrdõ. Ankara ekibi puan için gelmişti. Sarõ - Lacivertlilerin sergileyeceği oyunu merak ediyordum; ya kötü futbol devam ederse diye... Aklõmdan bir çok şeyi geçiriyordum. Önder nihayet ilk 11’de... Yazdõk, uyardõk; geç karar. Yağmur hafiften yağõyor. Kâzım’õn yerine de Burak oynuyor. Tribünlerin büyük bölümü ‘boş’ ve ‘sessiz’. Alõşõk olduğumuz o ‘tam destek’ yok. Futbola gelince; F.Bahçe’den yine aynõ nakarat: ‘Al gülüm, ver gülüm’. Olmaz böyle oyun. Aragones yine tek forvet sahaya sürdü. Olmuyor, olmuyor… Bu kadar õsrar niye?.. Artõk o da vazgeçmeli. G.Birliği belli ki puan almaya gelmiş. Oynadõğõ oyundan anlaşõlõyor, iştahlõlar. Sarõ - Lacivertlilerde paslar yerini bulmuyor, organize hiçbir şey yok. Kulübeye bakõyorum, maçõ çevirebilecek futbolcu yok. Burada da sõkõntõ büyük. İlk yarõm saatten sonra tribünlerden homurdanmalar başlõyor. Eyvah… G.Birliği, F.Bahçe kalesine daha net akõnlar yapsa da gol yollarõnda beceriksizdi. Tribünler “Güiza, Güiza” diye tempo tutarken Alex golünü atõyor. F.Bahçe için ‘diriliş’ golü olsa gerek. İlk yarõ böyle sona eriyor. Devre arasõnda F.Bahçe için iyi şeyler söyleyenlerin sayõsõ bir elin parmaklarõ kadar. Burak’õn bu kadar kötü oynayacağõnõ tahmin etmiyordum. Kâzõm girdi ve sağ kanadõ hareketlendirdi. Güiza’nõn 2. golü keyiflendirdi tribünleri. İspanyola büyük sevgi vardõ dün gece. Kâzõm’õn fileleri havalandõran topu ise skoru 3-0 yaptõ, Saracoğlu’nda coşku iyice arttõ. Sonuçta F.Bahçe kazandõ ama futbolu yine tartõşõlõr. Alõnan 3 puan iyi... Ne diyelim gerisi gelsin... Avrupa’da Porto’ya yenilen Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de G.Birliği’ni farklı geçti E L E Ş T İ R İ ALTAN AYANOĞLU İki Ayrõ F.Bahçe S ezon başında adeta yenilgilere abone olmuş bir takım görüntüsündeki F.Bahçe’nin G.Bir- liği maçında nasıl bir sonuç alacağı merak ko- nusuydu. Karşılaşma öncesi aramızda yaptığımız de- ğerlendirmede eski futbolcu arkadaşlar dahil hiç kim- se Sarı - Lacivertlilerin kazanacağının garantisini ve- remiyordu. Bir bakıma takıma güven kalmamıştı. Maça gelince; topu alan oyuncuyu arkadaşlarının sey- retmesi, pas alabilmek için boş sahaya yönlenmeyiş- leri F.Bahçe’nin futbol anlayışının hatasıydı. Böyle du- rumlarda rakip boş saha bırakmadığı için ayağında top tutan da ne yapacağını bilemiyor ve çalım atmaya ça- lışıyor. Geriye pas vermeleri de ayrı bir sorun... Bu du- rum da zaman kaybına yol açıyordu. İlk yarıda F.Bahçe’nin 2 atağı vardı. Biri autla so- nuçlanırken, diğerinde Uğur Boral’ın pasını Alex go- le çevirdi. Kısaca koskoca F.Bahçe’den 2 atak iz- ledik, o kadar... G.Birliği’nin paslaşmaları ve akına çıkış istemleri F.Bahçe’den daha iyiydi. Ancak son hareketleri yapamadılar. İkinci bölümde de iki takım birbirini yokladı. Fut- bolun heyecanı kayboldu iyice. Ancak 64. dakika- da Roberto Carlos’un asistini Güiza gole çevirin- ce Sarı - Lacivertliler rahatladı. Bir de başkent tem- silcisinin 10 kişi kaldığı düşünülürse!.. F.Bahçe 2. gol- den sonra G.Birliği’nin direnci kırıldığından oyuna is- tediği gibi yön verdi. Paslar yerini buluyor ve devamlı gol pozisyonu üretiyorlardı. Başka bir deyişle F.Bah- çe, F.Bahçe gibi oynamaya başladı. Bunun bir ne- deni de yapılan değişikliklerde sağ açığa Kâzım’ın, orta sahaya da Selçuk’un alınmasıydı. Alex’in ön di- reğe kestiği ortayı Kâzım kafayla ağlara gönderdi- ğinde fark 3’e çıktı. Böylece Sarı - Lacivertliler lig- deki 2. galibiyetini aldı. F.Bahçe’nin ikinci yarıda oy- nadığı futboldan keyif aldık. E L E Ş T İ R İ MEHMET GÜÇLÜ İlaç Gibi Maç L ige çok kötü başlayan ve 7 oyuncusu eksik bir ta- kımın dünkü maçta karşısında hangi rakip olur- sa olsun zorlanması normaldi. İlk 45 dakika bu zor- luğu yaşadı Fenerbahçe. Kimse Aragones’e kızma- sın. İspanyol hocanın elinde sihirli değnek yok. Kadı- köy’e adım attığından beri sorunlar yumağıyla boğu- şan Aragones, bu takımı zamanla istenen düzeye ge- tirecektir. Geçen sezon oynadığı 10 Şampiyonlar Li- gi maçı sonrası ligin son haftalarında koşacak gücü kal- mayan Sarı - Lacivertli oyuncular şimdi birçok sakat- lık yaşıyor. Aragones’in çözmesi gereken çok sorun, halletmesi gereken çok iş var. Sorun sadece şımarıklığı nedeniyle yedek kulübesinde oturtulan Kâzım değil. Aslında disiplinli, biraz aklı başında bir oyuncu olsa; dün ona o kadar çok ihtiyacı vardı ki Fenerbahçe’nin, ikin- ci yarıda girdiği oyunda farklılığını hissettirdi. Sakatlar ve cezalılar döndüğünde bu takımda bazı oyuncular formayı bir daha zor görür. Burak, Maldonado ne yazık ki düş kırıklığı... Ya Roberto Carlos’a ne demeli? Ayağına top gelecek diye korkuyor!.. Şimdilik işi idare edi- yor ama yakında takımdan kesilirse kimse şaşırmasın. Büyük ümitlerle alınan Emre, henüz kıvamında değil. Ra- kip 10 kişi kalınca ikinci yarıda biraz daha iyiydi. Bu tablo içinde Alex ve Guiza’yı diğerlerinden ayırmak lazım. Fenerbahçe’nin rakip kalede ilk pozisyonu 40. da- kikada bulduğu maçta Alex sürekli markaj altındaydı. An- cak öyle bir gol attı ki ustalığını ve klasını bir kez daha gösterdi. Onu izlemek bir zevk. Güiza da Fenerbahçe tri- bünlerinin ayakta alkışladığı bir diğer isimdi dün. Onun da kalitesi tartışılmaz. Transfer ücretini dillerine dolayanlar var. Ama o aldığı paranın hakkını verecek bir oyuncu. Kez- man’la kıyaslanması bile yanlış. Gençlerbirliği, Fenerbahçe’ye ilaç gibi geldi. Sarı - La- civertliler’de zamanla her şey güzel olacak... GÖRKEM ÇÖTELİOĞLU F.Bahçe taraftarlarõ takõmlarõnõn sezon başõndan bu yana oynadõğõ futbola tepkilerini Sarõ - Lacivertlilerin, Gençlerbirliği’ni 3-0 yendiği maçta Şükrü Saracoğlu’nu doldurmayarak gösterdiler. Stadõn tüm bölümlerinde büyük boşluklar göze çarparken taraftarlarõn memnuniyetsizliğinden en fazla etkilenen tribün Migros oldu. Kale arkasõ orta bölümde toplanan bir grup yandaş dõşõnda neredeyse bomboş kaldõ. Ancak Fenerbahçe’nin golleriyle birlikte Sarõ - Lacivertili yandaşlar futbolculara destek oldu. Dünkü maç öncesi alõnan güvenlik önlemleri de dikkat çekiciydi. Stada girmek isteyen taraftarlar polislerce didik didik aranõrken tribünlere hiçbir muhalif pankart asõlmamasõ gözden kaçmadõ. Bu arada maç sonunda Migros tribününde yer alan bazõ yandaşlar “Müşteri değil taraftarız” şeklinde yönetime tepkilerini dile getirdi. Güiza’dan lige ‘merhaba’ F.Bahçe taraftarlarõ, Şampiyonlar Ligi’ndeki 3- 1’lik Porto yenilgisindeki özverili mücadelesiyle takdir toplayan Güiza’ya dünkü maçta büyük sevgi gösterilerinde bulundu. İspanyol golcünün her olumlu hareketini alkõşlayan Sarõ - Lacivertli tribünlerden sõk sõk “Güiza... Güiza” tezahüratlarõ yükseldi. Diğer maçlara oranla bir hayli suskun kalan Saracoğlu tribünleri Güiza’ya özel destek verdi. İspanyol futbolcu da bu desteğe ligdeki ilk golünü atarak cevap verdi. Yeni transfer 64. dakikada takõmõnõn 2. golünü atõnca tribünlerin desteği doruğa çõktõ. Sarõ - Lacivertli yandaşlar ligdeki ilk golünü atan Güiza lehine dakikalarca tezahürat yaptõ. Tribünler ayrõca kaptan Alex’e de sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada Sarõ - Lacivertlilerin teknik direktörü Luis Aragones, üst üste iki maçta alõnan yenilgilerin ardõndan G.Birliği karşõsõna sürdüğü 11’de değişikliklere gitti. Tecrübeli teknik adam, görev yaptõğõ maçlarda çok sayõda hata yapan Yasin’i yedek soyundurup savunma göbeğinde sağ bek yedeği Önder’e görev verdi. Turkcell Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde istediği sonuçlarõ alamayan F.Bahçe’de teknik heyet, başkan ve yönetime yönelen eleştiriler üzerine Sarõ - Lacivertli taraftarlardan Başkan Aziz Yıldırım’a destek geldi. Kâzım ise maç sonrasõ “İlk yarıda iyi oynayamadık. Hacettepespor maçında oyundan çıkarken alkışlamamı yanlış yorumlayanlar oldu. Bu Aragones’e tepki olarak algılanmamalı. Alkışlarım Gökhan Gönül’e destek vermek içindi. Ayrıca ben bir önceki olaydan dersimi aldım” diye konuştu. Kaptan Alex Fenerbahçe’nin ilk golünü atan isim olurken Sarı- Lacivertliler, Güiza ve Kazım’la farkı açtı. (Fotoğraflar:FATİH ERDOĞDU) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 2 4 6 8 10 12 14 16 18 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P Avj. Trabzonspor 4 3 1 - 5 1 10 +4 Sıvasspor 4 2 2 - 7 3 8 +4 Beşiktaş 3 2 1 - 5 2 7 +3 Gaziantepspor 3 2 1 - 5 2 7 +3 Fenerbahçe 4 2 - 2 6 3 6 +3 Bursaspor 3 2 - 1 5 4 6 +1 Galatasaray 3 1 2 - 5 2 5 +3 Kayserispor 3 1 2 - 1 - 5 +1 Hacettepe 3 1 1 1 3 3 4 - Konyaspor 3 1 1 1 4 5 4 -1 Denizlispor 4 1 1 2 5 8 4 -3 Gençlerbirliği 4 1 1 2 4 7 4 -3 Eskişehirspor 4 - 3 1 3 5 3 -2 Ankaraspor 3 1 - 2 2 5 3 -3 Ankaragücü 4 - 2 2 5 7 2 -2 İstanbul B. 4 - 2 2 1 4 2 -3 Antalyaspor 3 - 1 2 5 7 1 -2 Kocaelispor 3 - 1 2 1 4 1 -3 F.Bahçegolleriyledöndü F.BAHÇE: 3 - G.BİRLİĞİ: 0 STAT: Şükrü Saracoğlu HAKEMLER: Fırat Aydınus (7), Mustafa İspiroğlu (7), Hakan Yemişken (7) F.BAHÇE: Volkan Babacan (6), Gökhan (5), Önder (6), Lugano (5), R.Carlos (5), Burak (4) (dk. 65 Kâzım 6), Maldonado (5), Emre (5), Uğur (6) (dk. 65 Selçuk 5), Alex (7), Güiza (7) (dk. 83 İlhan Parlak) G.BİRLİĞİ: Peric (4), Erkan (4), El Saka (3), Traore (5), Ergün (6), Mehmet Nas (4) (dk. 72 Yasir 3), Kerem (5) (dk. 56 Addo 4), Koray (6), Engin (5), Mustafa (5), Burhan (5) (dk. 68 Kahe 4) GOLLER: Dk. 41 Alex, dk. 64 Güiza, dk. 90 Kâzım SARI KARTLAR: Kerem, Addo (G.Birliği); Emre (F.Bahçe) KIRMIZI KART: Dk. 54 El Saka Emre vasattı. 3 puan tepkiyi bitirdi 3 puan tepkiyi bitirdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog