Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 21 EYLÜL 2008 PAZAR 14 TELEVİZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr Yaşasõn Pazar TV Servisi - “Yaşasın Pazar”da ilk olarak, çocuklarla ilgili belgesel hazõrlayan emekli hakim Ümran Sölez Tan’la çocuklarõn adalet sistemi içindeki yeri üzerine sohbet ediliyor. Çiğdem Anad’õn sunduğu yapõmda, Sulukule’den yeni evlerine taşõnan “gurbetçiler”in hali, Sosyal Güvenlik Yasasõ’yla ilgili olarak uzman Ali Tezel’in halkõn sorularõna verdiği yanõtlar, Veliefendi Hipodrumu’ndaki gece yarõşlarõ ve Salvador Dali sergisinden görüntüler de yansõtõlõyor. NTV, 10.10 Ekonomide son durum TV Servisi - Sanayi ve Ticaret Bakanõ Zafer Çağlayan, “Sağduyu”nun bu haftaki konuğu. Sedat Yazıcıoğlu’nun sunduğu yapõmda, Amerika’daki ekonomik krizin Türkiye’ye yansõmalarõ, hükümetin aldõğõ önlemler ve yatõrõmlarõn canlandõrõlmasõ için neler yapõldõğõ gibi konular üzerine sohbet ediliyor. tv8, 13.20 Eczacõbaşõ’nõn gözüyle Balat TV Servisi - Türkiye’nin çok bilinmeyen yerlerini fotoğraflarõyla tanõtan ünlü fotoğrafçõlarõn konu alõndõğõ “Ustalarla Türkiye Defteri”ne bu hafta, Şakir Eczacıbaşı katõlõyor. Eczacõbaşõ yapõmda, bir dönem fotoğraflarõnõ çektiği Balat’õ ve sanatsal fotoğraf hakkõndaki düşüncelerini anlatõyor. TRT 2, 23.15 Kitap dünyasõ TV Servisi - Doğan Hızlan’õn sunduğu “Karalama Defteri”nde, Yahya Kemal’in ölümünün 50. yõldönümü için yapõlan hazõrlõklar anlatõlõyor. Programa, Prof. Dr. Kazım Yetiş ile yazar Beşir Ayvazoğlu katõlõyor. İkinci bölümde ise, kültür ve sanat dünyasõnõn ünlü isimlerinin Sivas’ta katledilen Metin Altıok için biraraya geldikleri ödül töreninden görüntülere yer veriliyor. Yapõm, yeni çõkan kitaplarõn tanõtõmõ ve edebiyat dünyasõndan haberlerle sona eriyor. CNN Türk, 12.10 TV PROGRAMLARI 08.00 Rachealray Show10.00 The Martha Stewart Show 12.00 Ellen Show 14.00 Dizi: Desperate Housewives 18.30 Daily Show With Jon Stewart 19.00 Conan O’Brien 21.00 Dizi: CSI: NY 01.30 Dizi: Family Guy 02.00 Dizi: World Se- ries Poker (0 212 335 00 00). 10.10 Yabancı Film: Hiç Kimse 11.45 Politik Açılım 13.25 Gökkuşağı 14.25 Pa- zar Ekspresi 15.10 Köşe Bucak Türkiye 16.05 Gönlümüzde Yaşayan Peygamber 16.40 Belgesel: İslam İnanç İm- paratorluğu 17.40 Ramazan Sevinci 20.00 Haber 20.40 Stadyum 23.55 Tele Lig 01.10 Günün Ardından 01.30 Semavi Duyuşlar 03.00 Sahur Zamanı (0 312 490 43 00). 09.30 Habervizyon 11.10 Medya Medya 12.10 Karşı- lıksız Sevgi 12.25 1+100 13.25 Şiirle Gelenler 14.15 Doğanın Armağanları 14.45 Biliyor mu- sun? 15.25 Yayın Dünyası 16.55 Not Def- teri 18.20 Pazar Ekspresi 19.20 Yivli Minare 19.50 Anadolu’dan 20.00 Yerli Film: Ezo Gelin 21.25 Acemiler 22.10 Dünyanın Tür- küsü 23.15 Ustalarla Türkiye Defteri 23.45 Bilişim Rüzgarı (0 212 259 72 75). 10.00 Gazeteci 11.00 Dün- yanın Renkleri 12.00 Bilim ve Toplum 13.15 Gündem 16.15 Eko Anadolu 17.00 Sanat Hayatı 18.00 Sınıf Gözüyle 19.00 Ha- ber 19.45 Ramazan Sohbeti 20.00 Edebi- yat Cephesi 21.00 Haftaya Bakış 22.00 Köy- den Kente (0 212 251 50 90). 08.10 De Ve De Kulak 08.30 Çağatay Yolda 09.10 İş ve Yaşam 10.10 Gezgin 10.40 Yer Gösterici 11.20 Red Bull - Porto 12.10 Time Out 13.10 Renkler 13.40 On 14.10 Motosport 15.10 Yaşama Key- fi 15.40 De Ve De Kulak 16.10 Digital Ha- yat 16.30 Maksimum Sokaktayız 17.10 Öteki Tanık 17.40 Yemek Ne Demek 18.10 Cevap Anahtarı 19.00 Ramazan Özel 20.10 Çağatay Yolda 21.10 En Heyecan- lı Yeri 21.40 On 22.10 Cruiseksper 22.40 Futbol Aktif (0 212 449 07 00). 07.00 Çizgi Film 13.00 Dizi: Gossip Girl 14.00 Dizi: Las Vevgas 15.00 Dizi: Termina- tor 18.00 Dizi: The Big Bang Theory 19.00 Dizi: Gossip Girl 20.00 Di- zi: Smallville 21.00 Dizi: Terminator 22.00 Dizi: Battlestar Galactica 23.00 Dizi: Family Guy 24.00 Terminator 01.00 60. Emmy Ödül Töreni Kırmızı Halı 03.00 60. Emmy Ödül Töreni (Canlı) (0 212 330 01 01). 07.00 Dizi: En İyi Arkadaşım 09.00 Evlere Şenlik 10.00 Pazar Sürprizi 11.00 Formula Süper Lig 13.20 Türkiye Offshore Şam- piyonası 14.40 Formula Süper Lig 16.20 Sağlıklı Günler 17.45 Dizi: Dok- torlar 19.00 Ana Haber 19.45 Spor Sayfa- sı 20.00 Var mısın Yok musun 23.00 6 Pas 03.00 Makamlar ve Mekanlar 05.00 Çizgi Film: Sevimli Fareler (0 212 355 01 01). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 10.40 Çizgi Sinema: Robin Hood 11.40 Yerli Film: Kı- zıl Vazo 13.30 Dizi Maga- zin 15.20 Çizgi Film Kuşağı 18.15 Yaban- cı Film: Dolap 20.00 Ana Haber Bülteni 20.40 Film: Çılgın Kovalamaca 22.30 Film: Kolay Seks 00.05 Haber 01.05 Film: Koruma (0 212 448 50 00). 09.20 Çalışma Hayatı 10.10 Yaşasın Pazar 12.10 Rock Müziğin 7 Hali 13.10 Denizde Hayat 14.00 Ha- berler 14.10 Nike Frank Ribery Show 15.10 Futbol Aktüel 17.15 Atletizm Aktü- el 19.10 Tarih Dersleri 20.00 Haberler 20.30 Emmy’e Doğru 21.30 Serie A Maçı: Milan - Lazio (Canlı) 23.35 Yüzde 100 Fut- bol 00.45 Emmy’e Doğru 01.00 60. Emmy Ödül Töreni Kırmızı Halı 03.00 60. Emmy Ödül Töreni (0 212 335 00 00). 10.15 Film: Evvel Zaman İçinde 11.50 Film: Küçük Kardeşim 3 13.10 Film: Duygusal Hesaplar 14.55 Film: Sybil 16.30 Film: Griffin ve Phoenix 18.35 Yabancı Film: Seksi Peri 20.30 Yabancı Film: Da Vinci Şif- resi 23.15 Film: Ahmaklar 00.50 Yabancı Film: Büyük Boşluk (0 212 326 00 00). 06.00 Çizgi Film 11.00 Film: Oz Büyücüsü 13.00 Dizi: Hope and Faith 13.45 Dizi: Spooks 14.45 Dizi: Robin Hood 18.00 Dizi: Will and Grace 18.30 Di- zi: The Office 19.15 Dizi: Back To You 20.00 Dizi: Monk 21.15 Dizi: Lost 23.30 Film: Ro- se Red Konağı (0 212 326 40 00). 08.05 Türkiye’nin Hatıra Def- teri 09.05 Her Yerde Bir Ha- ber Var 10.10 Hayatım Si- nema 11.05 Kürşat Başar’la Yaz Sohbetleri 12.10 Kara- lama Defteri 14.25 Kokpit 15.10 Full Ekran 16.25 Afiş 17.15 Konfora Yolculuk 18.00 Smaç 18.30 İş‘te Gündem 19.10 Ramazan Menüsü 19.25 Spor Vizyon 20.25 Kokpit 21.00 Kürşat Başar’la Yaz Sohbetleri 22.00 Taştaki Sır 23.15 Oradaydım 23.45 Futbolmania (0 212 413 56 00). 09.50 Dizi: Emret Komu- tanım 11.00 Pazar Soh- betleri 12.30 Türkülerden Gönüllere 14.00 Dizi: Aşkım Aşkım 16.00 Yerli Film: Yunus Emre 18.30 Ana Haber 19.50 İslamiyetin Doğuşu ve Hz. Muham- med’in Hayatı 20.40 Yerli Film: Atla Gel Şaban 23.10 Film: Kanunun Üstünde 01.00 Süper Aile (0 216 554 66 11). 06.30 Yumurcak TV 08.00 Di- zi: Hepsi Bir 10.30 Yaşamdan Dakikalar 12.30 Gün Ortası 13.00 Ekopazar 13.45 Uçuş Keyfi 14.30 Harika Pazar 16.40 Dizi: Elif 19.00 Haberler 20.00 Dizi: Doludizgin Yıl- lar 22.20 İbo Show 01.30 Yabancı Film: Dönüş 03.10 Sahur (0 212 354 30 00). 08.15 Dizi: Bez Bebek 12.00 Öğle Gündemi 12.15 Dekodizayn 13.30 Dizi: Prenses Perfinya 15.00 Di- zi: Ece 17.00 Dizi: Bez Bebek 19.00 Ha- berler 19.45 Spor 20.00 Dizi: Arka Sıra- dakiler 23.00 Yabancı Film: Halka 01.30 Yabancı Film: Göklerin Hakimi 04.30 Ra- mazan Programı (0 212 454 71 71). 06.40 Çizgi Film 08.00 Her Eve Lazım 09.30 Dizi: Pulsar 11.30 Otokolik 12.20 Hakan’la Gezi- yorum 13.20 Dizi Film 15.10 Di- zi: Son Bahar 17.30 İftara Doğ- ru 19.00 Haber 19.50 Spor 20.00 Popstar 24.00 Futbolig 02.00 Haberler 05.00 Ra- mazan Sofrası (0 212 413 50 00). 09.15 Burası Haftasonu 12.15 Aktüalite 13.15 Futbol Pazar 15.10 Medikal 17.00 Haber Bülteni 17.15 Tekno- park 18.00 Haber Büleni 18.15 Fihrist 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Belgesel: Üç İnsan Üç Öykü 20.50 Futbol Pazar 22.15 Söz Sende 23.00 Haberler 23.15 Kısa Dev- re 01.00 Haberler (0 212 313 60 00). 06.15 Çocuk Kulübü 07.30 Di- zi: Hannah Montana 08.00 Di- zi: Acemi Cadı 10.00 Koş Dur Eğlen 11.30 Çizgi Film 12.15 Dizi: Gece Gündüz 14.15 Her Eve Lazım 14.45 Dizi: Binbir Gece 16.45 Dizi: Akasya Durağı 19.00 Ana Haber Bül- teni 19.50 Spor 20.00 Gece Gündüz 22.15 Dizi: Düğün Şarkıcısı 00.30 Dizi: Yol Ar- kadaşım 02.00 Yabancı Film: Hz. Süley- man 03.30 Dizi: Düğün Şarkıcısı 05.00 Di- zi: Kavak Yelleri (0 212 478 00 88). 08.00 Çizgi Film Kuşağı 09.30 8. Etap 10.15 İnsan İnsana 11.15 Bunu Konuşalım 13.00 Gün Ortası Haberler 13.15 Spor 13.20 Sağduyu 15.00 Dizi: Mutant X 15.45 Rota 16.30 Pasta Atölyesi 17.15 Kentlerin Dili 18.00 Mahya Işıkları 20.00 Ana Haber Bülteni 20.45 Yabancı Film: Muh- teşem Üçlü 22.45 Ve Gool 01.00 Yabancı Film: Muhteşem Üçlü 05.05 Sahur 05.15 Kentlerin Dili (0 212 288 51 52). 07.00 Sihirli Ekran 10.00 Zevkler ve Renkler 11.00 VIP Pazar 12.00 Gündem Si- yaset 13.10 Aş Kendini 14.00 Müzik Dergisi 15.00 Tüksoy’la İpek Yolu 16.00 Dünyadan Fut- bol 16.30 Yerli Film: Günah Bende mi 18.10 Kardeşlik Sınır Tanımaz 18.50 Ana Haber Bülteni 20.00 Yabancı Film: Ailem 22.15 Telegol Pazar 01.50 Yerli Film: Ye- şeren Asma (0 212 355 85 00). 07.00 En Sevilen Müzik Klip- leri 11.00 Çizgi Film 12.00 Belgesel 12.00Türkülerimiz Deyişlerimiz 12.40 Gözden Kaçanlar 13.30 En Sevilen Müzik Klipleri 14.30 Türkü Bahçesi 19.00 Ana Haber 20.00 Hacivat İle Karagöz 20.40 Cumhuri- yetin Bekçileri 22.10 En Sevilen Müzik Klipleri 24.00 Sinema (0 212 639 74 31). 10.30 Kaliteli Yaşam 11.00 Çı- kış Noktası 13.00 Başkent Otu- rumları 16.00 Tükenmeden Tü- ketmek 17.00 Üretimden İhra- cata 18.30 İftar Saati 20.00 Haber 21.00 Yurdun Sesi 23.00 İmar Dos- yası 01.00 Haber (0 312 234 14 34). ÇiğdemAnad Ustalarla Türkiye Defteri TC YENİŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DOSYA NO: 2007/183 Tal. Örnek No:26 GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI A) SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN CİNSİ, KIYMETİ, ADEDİ, EVSAFI: Bursa ili, Yenişehir ilçesi, Kurtuluş Mah., İznik Cad., Titiz Bloklarõ, B Blok, Kat:1/4 adresinde 42 pafta, 553 ada, 314 parselde ka- yõtlõ 4653,50 m2 miktarõnda arsa vasfõnda, B Blok /1 de 6/338 arsa paylõ 4 no’lu bağõmsõz bölümde mesken olarak kayõtlõ taşõnmaz- dõr. Taşõnmazõn imar durumunda parselin konut sahasõnda kaldõğõ, inşaat şeklinin ayrõk nizam olduğu, bina yüksekliğinin (en fazla) 18,50 m olduğu, ön bahçe mesafesinin 5 m,yan bahçe mesafesinin 4 kata kadar 3 m, 4 kattan sonraki her kat için 0,50 m arttõrõlaca- ğõ, arka bahçe mesafesinin H/2 olduğu bildirilmektedir. Taşõnmazõn birinci normal katta, içersinde 1 giriş holü, 1 oturma odasõ, 1 sa- lon, 1 mutfak, 1 yatak odasõ, 1 misafir odasõ, 1 banyo-wc,ve 2 balkon bulunan, õslak zeminler seramik kaplõ, kapõ doğramalarõ ah- şaptan, pencere doğramalarõ PVC, odalarõn tabanlarõ marley üstü halõ kaplõ, kartonpiyerli, duvarlarõ saten yağlõ boyalõ, mutfak bal- konu PVC ile salon balkonu plastik panjur ile kapatõlmõş, õsõtma sistemi kaloriferli olan, elektriği - suyu mevcut, halen kullanõlõr, 91 m2 büyüklüğünde dairedir. Taşõnmaz, mahal ve mahaldeki emsalleri, konumu, imar durumu itibarõyla günün ekonomik koşullarõ göz önüne alõnarak, günümüz serbest piyasa rayiçlerine göre daire olarak değeri: 85.000,00 YTL’dir. 127. mad. göre satõş ilanõnõn tebli- ği: Adresleri tapuda kayõtlõ olmayan alakadarlara gönderilen tebligatlarõn tebliğ imkânsõzlõğõ halinde işbu satõş ilanõ tebliğ yerine ka- im olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İİK’nun 151, 142 md. göre sõraya itiraz: Alacağa mahsuben ihalenin yapõlmasõ halinde veya sa- tõş bedelinin İİK’nun 138. mad. cümlesinde ipotek alacaklõsõna ödenmesi durumunda, alakadarlarõn satõşõ takip ederek İİK’nun 142 mad. göre itirazlarõ olanõn bu hakkõnõ 7 gün içinde kullandõklarõna dair dosyaya derkenar ibraz etmeleri, İİK’nun 83,100,142,151, ve MK’nin 855, 873, 889, 851, 684, 862, 789, 777 Mad. göre ayrõca ilanen tebliğ olunur. B) SATIŞ ŞARTLARI: Satõşa çõkarõlan ta- şõnmazlarõn 1. açõk arttõrmasõ: 04.11.2008 tarihinde, saat:11:30/11:40 arasõnda, YENİŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE, açõk art- tõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada malõn tahmin edilen kõymetinin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlarõn mecmuunu ve satõş mas- raflarõnõ geçmesi şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile taşõnmazõn ikinci artõrmasõnõn 14.11.2008 tarihinde ve yukarõda belirtilen saatlerde aynõ yerde ikinci açõk arttõrmasõ yapõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõ ile kõymetin %40’õnõ bulmasõ halinde ihale olunur. 2-Arttõrma- ya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20 nispetinde pey akçesi veya bu miktar milli bir bankanõn teminat mektubunu ver- mesi lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi, KDV, tapu alõm harcõ ve masraflarõ ile taşõnmazõn teslim masraflarõ alõcõya ait olup, tapu satõm harcõ, tellaliye ücreti ile taşõnmazõn aynõndan do- ğan vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, hususiy- le faiz ve masrafa dair olan iddialarõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri lazõmdõr, aksi halde hak- larõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-Satõş bedeli, hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez- se, İcra İflas Kanunu 133. mad. gereğince ihale fesih edilir. İki ihale arasõndaki farktan ve yasal faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutu- lacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için müdürlüğümüzde açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Şatõşa iştirak edenlerin, şartname- yi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/183 E sayõlõ dosya numarasõ ile başvurmalarõ ilan olunur. 08/09/2008 (İİK.M.26) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dâhildir. (Basõn: 50267) DÖRTYOL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI 2008/673 Tal. Bir borçtan dolayõ hacizli bulunan aşağõda cins, miktar ve takdir edilen kõymeti yazõlõ mahcuz menkul mallar açõk arttõrma suretiyle satõşa çõkartõlmõştõr. Birinci arttõrma 9.10.2008 tarihinde, saat 11.00-11.10 arasõnda, Dörtyol ilçesi Payas beldesi Yenişehir Mah, Ömer Şahin Cad. Evren otoparkõnda yapõlacağõ ve o gün kõy- metlerinin %60’õna istekli bulunmadõğõ takdirde, 14.10.2008 tarihinde, saat 11.00- 11.10 arasõnda ikinci arttõrmanõn aynõ yerde yapõlacağõ, şu kadar ki, atrtõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõnõn ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõnõn ve bundan başka paraya çevirme ve pay- larõn paylaştõrma giderini geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satõş bedeli üzerinden %18 oranõnda KDV’nin alõcõya ait olacağõ ve satõş şartnamesinin icra dosyasõnda gö- rülebileceğimden verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebile- ceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla dairemize baş- vurmalarõ ilan olunur. 9.9.2008 Not: İhaleye iştirak edeceklerin %20 nispetinde nakti teminat veya milli bir bankanõn kati teminat mektubu vermesi lazõmdõr. Tebligat yapõlamayan ilgililere tebliğ yerine kaimdir. Takdir edilen değeri Lira-Krş 17.500,00 Adedi 1 ad. Cinsi, Niteliği ve Özellikleri 31 PR 260 plakalõ 2007 model, Hyundai Marka, tipi H-100 Grace Rengi beyaz Mot no D4BB6300762 Şasi no NLJFD27BPZ050537 Hususi kapalõ kasa kamyonet,aracm sağ arka kapõsõnda biraz ezik var. Basõn: 50021
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog