Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 21 EYLÜL 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13 CMYB C M Y B YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Etiketler ve Nitelikler Etiket, gerekli nitelikleri, özellikleri yansıtmıyorsa yanıltıcı olmaktadır. Fiziki mallarda tanımla ma- lın niteliği arasında uyum olmasına gösterilen özen ne yazık ki, kişilere takılan etiket ile kişinin niteliği arasında pek aranmamaktadır. Kişiler ay- dın, solcu, liberal, Atatürkçü, ulusalcı, gazeteci, bilim adamı gibi çeşitli sıfatlarla yaftalanarak ka- muoyuna sunulmaktadır. Peki, kişiye verilen sı- fat, niteleme ile kişinin nitelikleri uyumlu mu? Bu konu pek araştırılmamakta, önsel olarak bu eti- ketlerin nitelikleri de yansıttığı kabul edilmekte- dir. Sonra da aydın, solcu, demokrat, liberal, Ata- türkçü ve diğer sıfatlar, nitelemeler hakkında yan- lış, yanıltıcı kanı ve görüşler doğmaktadır. Bildiğim kadarı ile hukukta yaklaşım farklı. Ön- ce bir kavram tanımlanıyor, unsurları ortaya ko- nuluyor, sonra irdeleniyor. Örneğin bir kâğıt üze- rine çek, poliçe, emre muharrer senet (bono) yaz- sanız, imzalasanız; gerekli unsurlar yoksa, o kâ- ğıt, çek, poliçe, bono olarak kabul edilmiyor. Ki- şilere ilişkin olarak kullandığımız sıfatın, nitele- menin unsurlarını, öğelerini ortaya koymazsanız, sahtesi, düzmecesi, naylonu ile gerçeğini ayırt etmek olanağı azalıyor, hatta ortadan kalkıyor, kalpı, sahtesi, düzmecesi, gerçeğinin yerini alı- yor. Bakıyorsunuz, o da Atatürkçü bu da Ata- türkçü, o da solcu bu da solcu, o da bilim ada- mı bu da bilim adamı, o da aydın bu da aydın, o da gazeteci bu da gazeteci sıfatını taşıyor; an- cak davranış, değer yargıları, duruş olarak ara- larında dağlar kadar fark gözleniyor. Garip tarafı, sahteleri kalpları, belli çevreler tarafından piya- saya sürülüyor, lanse ediliyor, kullanılıyor. Bu- nu yabancı dış odaklar, onların yerli işbirlikçisi medya, yanıltıcı (dezenformasyon) bilgilendirme TV kanalları başarı ile gerçekleştiriyor. Kişi, belli yayın organlarının bülbülü, konu man- keni.. belli TV kanalları kamuoyuna ileti vermek istediğinde o kişiyi kullanıyor. Kişi dış destek alı- yor, yalakalıkta kusur etmiyor, zaman zaman yön, taraf değiştiriyor; önceleri övgü düzdüğü kişile- re gayet güzel sövüyor veya sövdüklerini övü- yor, tutarlı davranmıyor, cilalı sözcükler ve tüm- celerin ardına saklanıyor, ezber bozuyoruz diye tafra satıp kendi ezberini okuyor. Görevini yap- tığında iç ve dış çevrelerce bir şekilde ödüllen- diriliyor. Bu tür kişilik noksanı olanlar, bazı ya- yın organlarında, TV kanallarında, bilim adamı, araştırmacı gazeteci, solcu, liberal demokrat, ez- ber bozan, hatta Atatürkçü olarak dahi tanım- lanıyor, lanse ediliyor. Aslında sergilenen dav- ranışa üçkâğıtçılık olarak bir tanım verilse, üç- kâğıtçılığa, şarlatanlığa tıpatıp uyuyor, bu kişi fark- lı sıfatlarla tanımlanıyor, kamuoyuna sunuluyor, ambalajlanıyor. Bu yıl çoğu TV kanalında 28’inci yılında 12 Ey- lül’e, kumandanlara, üstü kapalı ya da açık TSK’ye daha fazla, daha yoğun bir eleştiri var- dı. Kimlikleri, kişilikleri, kimler tarafından oyna- tıldıkları belli kişiler, oyunda rol almışlardı. 12 Ey- lül’ün ABD’nin bir senaryosu olduğu gerçektir; ayrıca yalnız Yunanistan’ın NATO askeri kana- dına dönmesi için yapılmadığı da bir gerçektir. Özal’lı, Doğramacı’lı, işadamı destekli, 24 Ocak ekonomik kararlarını benimsemiş, sözde Atatürkçü 12 Eylül’ün işlevinin, etkilerinin çok da- ha derin ve yıkıcı olduğu da kesindir. Bu noktalar üzerinde fazla durulmayarak TSK’ye ve 1982 Anayasası’na saldırı, anayasa değişikliği için düğ- meye basıldığı izlenimi veriyor. Hâlâ askeri cun- ta anayasası ile yönetiliyoruz , tahriki ile kamuoyu desteğini almak ve TSK’den gelebilecek tepki- lere karşı da TSK’nin itibarını kırmak amaçlanı- yor. Türkiye’de oyunlar, Aziz Nesin’in “Toplumun yüzde altmış beşi aptaldır” savı doğru kabul edilerek kurgulanıyor, karşı tarafı tümüyle budala yerine koyarak kazip şöhretlerle oyun kurgula- mak bir yerde budalalığın bir semptomu, belir- tisi olmuyor mu? BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI DEĞİŞİM Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % % BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI DEĞİŞİM Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % % Acıbadem Sağlık 36,290 7.30 8.20 7.75 0.00 -10.40 -6.63 Adana Çimento (A) 604,874 3.70 4.14 4.14 -0.96 -8.81 -31.03 Adana Çimento (B) 101,225 2.32 2.62 2.47 -7.14 -13.03 -34.13 Adel Kalemcilik 279,819 3.98 4.68 4.32 -8.47 -23.54 -15.22 Adana Çimento (C) 1,629,747 0.43 0.48 0.47 -2.08 -7.84 -26.64 AFM Film 944,188 7.40 9.70 8.70 -4.92 -17.92 99.54 Afyon Çimento 2,530 605.00 860.00 755.00 -13.71 -19.68 -32.14 Akal Tekstil 762,944 0.64 0.75 0.70 -7.89 -15.66 -45.31 Akbank 81,765,513 4.60 5.85 5.85 -2.50 -2.50 -29.90 Akçansa 504,492 3.98 4.60 4.48 -3.45 -6.67 -28.74 Ak Enerji 594,024 8.80 10.20 9.95 -3.40 -8.72 -5.24 Akın Tekstil 4,643,067 1.15 1.46 1.30 -9.72 -9.72 -46.28 Aksigorta 6,286,134 3.76 4.78 4.68 4.00 -5.45 -27.51 Aksu İplik 436,883 0.70 0.91 0.84 -8.70 -16.00 -66.13 Akmerkez G.M.Y.O. 5,718 32.00 38.00 37.50 7.14 -1.32 4.47 Aksa 1,397,676 1.52 1.84 1.70 -8.11 -17.07 -37.50 Aksu Enerji 552,057 2.06 2.54 2.38 -9.16 -21.71 -45.41 Ak Yat. Ort. 149,172 0.95 1.10 1.05 -4.55 -8.70 -20.49 Alarko Holding 2,570,210 2.16 2.48 2.42 -3.97 -10.37 -34.02 Albaraka Türk 8,315,898 2.76 3.20 3.08 -4.35 -12.99 -49.44 Alcatel Lucent Teletaş 1,122,849 1.02 1.18 1.15 -3.36 -16.67 -51.48 Alarko GMYO 37,703 16.30 18.80 17.00 -10.53 -13.27 -34.78 Alkim Kağıt 1,553,809 1.31 1.48 1.40 -6.04 -4.11 2.19 Alkim Kimya 1,078,474 5.30 7.25 6.55 -11.49 -19.14 -4.74 AlternatifBank 1,241,932 0.91 1.21 1.11 -9.76 -15.91 -46.02 Alarko Carrier 36,112 8.70 9.60 9.30 -5.10 -9.71 -31.31 Alternatif Yat. Ort. 705,709 0.42 0.52 0.49 -9.26 -12.50 -49.54 Altınyıldız 36,573 5.30 6.00 5.85 -0.85 -2.50 -22.00 Altınyağ 1,298,073 0.37 0.48 0.45 -4.26 -10.00 -41.56 Anadolu Cam 746,316 1.45 1.91 1.60 -16.23 -29.20 -36.93 Anadolu Efes 5,256,549 12.00 13.60 13.20 -2.22 6.45 -2.94 Anadolu Hayat Emek. 1,529,549 2.20 2.66 2.51 -7.72 -28.29 -25.18 Anadolu Sigorta 21,927,843 0.90 1.13 1.04 -10.34 -11.86 -29.99 Anel Telekom 903,300 1.78 2.23 2.08 -7.96 -13.69 -30.45 Arçelik 5,769,277 3.64 4.16 3.86 -8.53 -18.22 -50.45 Arena Bilgisayar 366,601 1.31 1.62 1.62 -1.22 -25.69 -52.83 Arsan Tekstil 385,131 0.82 1.01 0.99 -3.88 -8.33 -30.77 Aselsan 1,785,168 3.42 4.30 4.08 -7.27 -17.58 -35.80 Anadolu Isuzu 264,487 6.05 7.70 7.05 -8.44 -18.50 -20.23 Ata Yat. Ort. 222,886 0.42 0.50 0.46 -8.00 -16.36 -51.58 Atakule G.M.Y.O. 3,808,073 0.89 1.07 0.97 -9.35 -10.95 -40.40 Atlas Yat. Ort. 418,297 0.45 0.56 0.52 -8.77 -17.46 -57.88 Atlantis Yat. Ort. 1,959,988 0.46 0.52 0.50 -7.41 -5.66 -47.96 Aviva Sigorta 142,072 9.90 13.30 11.40 -15.56 -24.50 -38.81 Avrasya Yat. Ort. 763,645 0.35 0.42 0.40 -4.76 -11.11 -49.37 Ayen Enerji 1,384,155 1.67 2.08 1.91 -8.61 -15.49 -37.99 Aygaz 4,685,567 2.20 2.74 2.62 -7.75 -14.94 -40.28 Bagfaş 231,594 91.00 125.00 125.00 3.31 -5.30 80.44 Bak Ambalaj 211,680 2.32 2.84 2.65 -7.34 -22.06 -33.08 Asya Katılım Bankası 37,300,797 1.85 2.29 2.15 -7.33 -23.21 -47.71 Banvit 1,147,265 1.78 2.25 2.14 -6.14 -22.46 -22.18 Başkent Yat. Ort. 260,023 0.53 0.62 0.58 -4.92 1.75 -28.40 Batı Çimento 201,772 5.45 6.85 6.85 2.24 -22.60 -33.82 Batısöke Çimento 408,979 1.14 1.40 1.36 -0.73 -15.00 -51.96 Grundig Elektronik 3,586,382 0.53 0.64 0.60 -7.69 -13.04 -61.18 Beşiktaş Futbol Yat. 4,828,008 1.90 2.34 2.24 -5.49 -16.42 13.13 BİM Birleşik Mağ. 820,771 34.00 42.25 42.25 2.42 -8.15 22.50 Bisaş Tekstil 223,028 0.52 0.66 0.58 -12.12 -18.31 -57.04 Bolu Çimento 442,183 1.43 1.60 1.60 1.27 -3.03 -14.95 Bosch Fren Sistemleri 35,186 49.50 65.00 57.50 -13.53 -20.69 -42.50 Bossa 2,683,555 1.28 1.39 1.38 -0.72 3.76 -2.96 Borova Yapı 1,767,664 0.26 0.31 0.30 -6.25 -11.76 -65.12 Borusan Mannesmann 180,026 9.10 10.50 10.30 1.98 13.19 9.57 Borusan Yat. Paz. 191,937 2.76 3.36 3.16 -3.07 -9.20 -16.24 Boyner Mağazacılık 4,396,650 0.95 1.22 1.10 -11.29 -19.71 -63.82 Brisa 10,503 43.75 47.25 46.75 -3.11 -10.95 -32.09 BSH Ev Aletleri 12,239 21.10 24.50 23.20 -3.33 -11.62 -10.75 Bumerang Yat. Ort. 350,802 0.40 0.49 0.45 -10.00 -15.09 -45.67 Bursa Çimento 50,083 4.32 4.88 4.84 -2.42 -8.68 -29.39 Burçelik 35,475 12.10 15.10 13.90 -9.15 -20.11 -45.28 Burçelik Vana 868,933 0.62 0.80 0.73 -10.98 -21.51 -47.48 Carrefoursa (A) 122,351 9.50 11.00 10.80 -2.70 -16.28 -36.47 Carrefoursa (B) 57,964 8.75 10.40 10.00 -4.76 -18.03 -41.18 Çelik Halat 144,813 3.08 3.66 3.64 10.30 -7.14 1.31 Çemtaş 604,711 1.00 1.21 1.10 -10.57 -24.66 -36.74 Ceylan Giyim 1,227,619 1.54 2.05 1.79 -13.53 -25.73 -67.45 Çimsa 433,633 4.28 5.10 5.06 -2.69 -11.23 -31.20 Çelebi 659,230 6.20 8.00 7.90 0.00 -3.07 -16.80 Çimbeton 18,121 10.60 13.50 12.10 -7.63 -20.92 -38.58 Çimentaş 47,024 4.40 4.88 4.84 -0.41 -3.20 -27.29 Ceytaş Madencilik 1,447,102 1.62 2.03 1.94 -5.83 -8.49 -28.15 Coca Cola 1,629,136 8.05 10.70 10.10 -7.34 -2.88 -24.43 Denizli Cam 64,196 2.40 2.74 2.64 -2.94 -15.38 -35.29 Denizbank 188,152 6.60 8.20 7.65 -4.38 -13.56 18.74 Dentaş Ambalaj 442,433 0.55 0.69 0.65 -7.14 -21.69 -59.38 Derimod 258,378 2.50 3.14 2.92 -5.81 -15.61 -29.94 Desa Deri 705,888 0.48 0.62 0.57 -10.94 -20.83 -51.69 Deva Holding 60,789 8.80 11.20 9.95 -11.95 -17.08 -47.91 Demisaş Döküm 365,863 1.11 1.26 1.19 -4.80 -16.20 -24.83 Deniz Yat. Ort. 918,320 0.95 1.14 1.10 0.00 3.77 -18.28 Ditaş Doğan 149,073 2.13 2.54 2.43 -2.41 -9.33 -22.61 Doğan Burda 121,609 1.44 1.75 1.60 -8.05 -28.57 -38.91 Doğan Gazetecilik 510,543 1.58 2.11 1.82 -7.14 -30.53 -41.74 Doğan Holding 30,717,606 1.33 1.61 1.55 1.31 -11.43 -30.18 DJ İstanbul 20 13,472,538 8.80 10.48 10.32 -1.24 -9.07 -30.74 DJ Türkiye 15 A Tipi BYF 702,864 8.90 10.54 10.44 0.38 -8.02 -25.96 Doğuş Otomotiv 2,067,404 2.92 3.42 3.20 -4.76 -17.95 -61.72 Componenta Dökümcülük 913,325 3.86 4.82 4.70 9.81 0.43 22.91 Duran Doğan Basım 112,631 2.23 2.46 2.44 -1.61 -10.95 -37.11 Doğan Yayın Hol. 18,244,611 1.30 1.67 1.50 -8.54 -26.83 -68.49 Dyo Boya 2,560,310 0.35 0.42 0.38 -11.63 -19.15 -51.90 Eczacıbaşı Yat. Ort. 277,913 0.50 0.59 0.57 -5.00 -10.94 -32.33 Eczacıbaşı İlaç 9,759,000 1.01 1.20 1.17 -4.10 -13.33 -29.81 Eczacıbaşı Yapı 514,058 1.56 1.96 1.75 -12.06 -28.57 -50.84 Eczacıbaşı Yatırım 2,152,972 1.97 2.39 2.37 1.72 1.72 -30.64 Edip İplik 119,485 4.02 4.88 4.54 -7.35 -6.20 -26.18 Efes Holding - 0.00 0.00 14.60 0.00 0.00 0.00 Ege Endüstri 61,888 8.35 9.40 9.05 -3.21 -24.58 -29.38 Ege Gübre 45,582 39.25 52.00 46.50 -10.58 -17.70 -15.25 Ege Seramik 8,339,057 0.62 0.80 0.71 -13.41 -33.02 -65.02 Egeli Co. Yat. Ort. 1,217,663 0.49 0.60 0.55 -9.84 -21.43 -43.88 Emek Elektrik 1,070,322 0.30 0.37 0.36 -5.26 -16.28 -51.35 Eminiş Ambalaj 397,826 6.00 6.80 6.30 -7.35 20.69 83.14 Enka İnşaat 8,794,587 7.70 9.65 9.45 -3.08 -23.79 -38.54 Erbosan 147,095 5.00 5.95 5.40 -10.00 -21.74 -43.83 Ereğli Demir Çelik 44,112,705 5.05 6.25 6.10 -2.40 -26.06 -16.86 Ersu Gıda 685,144 0.39 0.49 0.46 -8.00 -16.36 -45.24 Escort Computer 1,580,474 1.25 1.54 1.54 2.67 -4.94 -14.92 Euro Trend Yat.Ort. 3,346,336 0.56 0.80 0.72 9.09 -2.70 -40.50 Euro Yat.Ort. 465,500 0.55 0.67 0.65 -2.99 -4.41 -35.00 EVG Yat. Ort. 121,823 0.50 0.63 0.58 -7.94 -9.38 -34.76 F-M İzmit Piston 1,602,623 11.40 14.80 12.00 -16.67 -20.00 -0.29 Creditwest Faktoring 61,971 2.30 2.80 2.58 -6.52 -17.31 -33.85 Favori Dinlenme Yer. 1,129,498 1.49 2.10 1.86 -13.89 -27.34 -43.98 Fenerbahçe Sportif 89,058 73.00 81.00 80.00 5.96 8.11 142.42 Feniş Alüminyum 1,135,452 1.76 2.54 2.09 -18.36 -19.62 45.84 Finans Fin. Kir. 869,070 2.48 3.20 2.70 -11.27 13.17 13.86 Finansbank 749,212 4.38 5.40 5.20 0.97 -7.96 -0.95 Finans Yat. Ort. 1,471,862 0.94 1.19 1.10 -9.84 -1.79 6.45 Ford Otosan 2,243,620 7.05 8.10 7.70 -6.10 -14.92 -32.58 Fortis Bank 10,067,070 0.88 1.17 1.11 -8.26 -13.95 -47.97 Frigo Pak Gıda 305,808 0.62 0.80 0.73 -8.75 -19.78 -48.23 Galatasaray Sportif 28,429 156.00 177.00 170.00 4.94 9.68 85.37 Garanti Faktoring 184,262 2.16 2.53 2.44 -3.17 -5.07 -38.66 Garanti Bankası 1,032,284,728 2.84 3.52 3.40 -3.95 -9.57 -45.02 Doğuş GE GMYO 2,406,831 0.56 0.66 0.65 -4.41 -22.62 -52.90 Garanti Yat. Ort. 3,462,889 0.38 0.44 0.44 -2.22 -10.20 -35.11 Gediz İplik 630,346 0.49 0.64 0.57 -13.64 -18.57 -55.47 Gedik Yat. Ort. 1,626,176 0.60 0.71 0.66 -8.33 -1.49 -30.91 Gentaş 393,856 1.02 1.13 1.11 -4.31 -10.48 -22.66 Gersan Elektrik 701,713 0.61 0.74 0.70 -7.89 -7.89 -42.62 Global Yat. Holding 5,557,262 0.70 0.86 0.80 -8.05 -12.09 -55.06 Goldaş Kuyumculuk 5,359,465 0.98 1.25 1.24 0.81 -22.98 -57.82 Good-Year 83,133 9.40 11.60 10.90 -6.84 -17.42 -26.35 GSD Holding 68,373,217 0.87 1.15 1.09 -9.17 -19.85 -23.23 Göltaş Çimento 9,643 27.75 36.00 33.50 -8.22 -19.28 -42.98 Gübre Fabrik. 1,779,589 29.50 39.00 38.00 5.56 -1.94 337.14 Güneş Sigorta 2,379,663 2.06 2.80 2.62 -6.43 -12.08 42.10 Halk Bankası 31,394,553 4.95 6.20 6.20 0.00 -13.29 -43.99 Haznedar Refrakter 210,280 1.55 1.97 1.73 -12.18 -22.42 -50.85 Hedef Yat. Ort. 303,394 0.42 0.52 0.46 -11.54 -14.81 -50.00 Hektaş 2,649,711 0.83 1.02 0.97 -3.00 -14.91 -9.73 Hürriyet Gzt. 22,282,852 1.09 1.35 1.28 -7.25 -27.27 -61.37 İnfotrend Yat. Ort. 928,260 0.50 0.63 0.60 -4.76 -17.81 -30.18 İdaş 231,199 1.67 2.20 1.85 -16.67 -27.17 -57.37 İhlas Ev Aletleri 38,972,869 1.72 2.36 2.05 -14.58 -44.59 -25.18 Y ve Y GMYO 6,096,551 0.67 0.97 0.79 -17.71 -13.19 -27.52 İhlas Holding 68,888,232 0.44 0.60 0.51 -17.74 -10.53 -51.89 Indeks Bilgisayar 404,880 0.94 1.20 1.14 -5.79 -12.98 -37.85 İnfo Yat. Ort. 655,063 0.37 0.49 0.43 -10.42 -12.24 -50.00 İntema 801,353 3.14 3.92 3.50 -11.17 -10.71 -45.31 Işıklar Ambalaj 4,280,204 0.38 0.47 0.45 -6.25 -21.05 -55.00 İş Bankası (A) - 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 6.95 İş Bankası (B) 120 680.00 840.00 760.00 -8.43 -14.61 -29.93 İş Bankası (C) 171,609,021 4.32 5.55 5.40 4.85 0.00 -23.20 İş Fin. Kir. 71,504,947 0.59 0.74 0.70 -7.89 -13.58 -49.55 İş Girişim 493,205 1.75 1.94 1.86 -4.12 -8.26 -28.53 İş GMYO 7,725,039 0.83 1.08 0.96 -12.73 -18.64 -41.45 İş Bankası (Kur) 2 4,000.00 5,000.00 5,000.00 -4.76 -3.85 -28.90 İş Y.Men.Değ. 718,200 1.27 1.50 1.40 -5.41 -14.63 -46.32 İş Yat. Ort. 1,213,715 0.62 0.72 0.70 0.00 -7.89 -2.85 İzmir Demir Çelik 670,368 2.06 2.66 2.52 -5.97 -16.56 -1.08 İzocam 179,011 11.30 13.60 12.70 -8.63 -21.12 -14.84 Kaplamin 128,594 4.30 5.30 4.90 -10.09 -22.83 -48.69 Karel Elektronik 951,695 0.96 1.19 1.11 -9.02 -16.54 -54.63 Karsan Otomotiv 5,125,852 1.17 1.42 1.36 -4.90 -20.47 -48.09 Kartonsan 33,595 44.50 52.00 51.50 0.98 -11.21 -14.45 Kelebek Mobilya 938,433 0.35 0.44 0.44 0.00 -8.33 -46.99 Kerevitaş Gıda 89,870 9.30 10.60 10.50 1.94 9.95 11.70 Kent Gıda 58,709 30.25 40.50 36.25 -10.49 -29.61 -10.25 Klimasan Klima 50,917 4.70 5.25 5.10 -4.67 -9.73 -13.56 Koç Holding 31,316,053 3.30 4.00 3.94 1.55 -8.80 -28.65 Konfrut Gıda 194,606 1.78 2.20 2.05 -9.29 -24.63 -51.65 Konya Çimento 14,597 31.75 38.75 35.25 -9.03 -16.57 -27.79 Kordsa 425,092 1.53 1.86 1.76 -4.86 -9.74 -51.65 Koniteks - 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 Koza Madencilik 54,666,649 1.22 1.63 1.41 -16.07 -38.77 -72.71 Kardemir (A) 3,296,895 0.69 0.96 0.90 -6.25 -23.73 -49.15 Kardemir (B) 2,140,805 0.74 0.97 0.90 -7.22 -24.37 -49.15 Kardemir (D) 181,921,565 0.65 0.81 0.79 -7.06 -31.30 -42.75 Kristal Kola 1,536,563 0.78 0.89 0.87 -4.40 -20.91 -29.84 Karsu Tekstil 739,202 0.56 0.69 0.66 -5.71 -16.46 -46.77 Kütahya Porselen 1,160,900 1.57 2.08 1.80 -10.00 -20.35 60.64 Link Bilgisayar 585,688 1.38 1.75 1.49 -14.37 -25.87 -44.40 Logo Yazılım 228,577 1.76 2.17 1.98 -9.59 -18.52 -43.43 Lüks Kadife 893,085 1.40 1.68 1.58 -11.24 -17.28 -41.48 M. Yılmaz Yat. Ort. 479,181 0.42 0.53 0.48 -7.69 -15.79 -42.85 Marbaş B Tipi Yat. Ort. 415,787 0.86 1.12 0.98 -8.41 -20.97 -1.56 Mardin Çimento 76,161 4.14 4.90 4.74 -4.05 -7.06 -0.26 Marmaris Altınyunus 461,403 6.20 7.75 7.20 -8.28 -22.16 -28.71 Martı Otel 4,110,312 0.49 0.59 0.56 -8.20 -21.13 -52.14 Marshall 16,043 8.65 9.60 9.45 1.07 -9.13 -31.63 Mensa Mensucat 23,640,924 0.35 0.45 0.42 -8.70 -19.23 -48.78 Merko Gıda 567,956 1.82 2.40 2.07 -13.75 -22.76 -5.91 Merkez B Tipi Yat.Ort. 493,581 0.74 0.90 0.85 -5.56 -5.56 -12.37 Menderes Tekstil 10,209,084 0.28 0.34 0.33 -5.71 -15.38 -41.07 Metemteks 1,656,488 0.36 0.47 0.42 -12.50 -22.22 -53.33 Metro Yat. Ort. 324,416 0.45 0.59 0.53 -11.67 -13.11 -60.74 Migros 4,176,522 21.20 21.50 21.40 -0.47 2.88 -3.77 Milpa 4,046,161 0.85 1.10 1.07 -0.93 -11.57 -48.80 Mutlu Akü 583,789 1.73 2.25 1.96 -14.04 -25.19 -19.67 Netaş Telekom. 106,275 11.00 13.90 13.30 0.00 -15.82 -52.08 Net Holding 56,214,890 0.44 0.54 0.54 -5.26 -16.92 -53.45 Net Turizm 12,800,768 0.44 0.58 0.58 0.00 -12.12 -50.00 Nurol GMYO 250,870 1.44 1.84 1.67 -11.17 -22.33 -45.07 Nuh Çimento 12,123 11.40 13.00 12.80 1.59 -3.76 0.97 Olmuksa 122,942 2.84 3.60 3.28 -9.39 -19.21 -36.85 Otokar 1,028,164 11.30 15.00 13.60 -11.11 -8.11 -26.96 Oyak Yat.Ort. 516,545 0.36 0.45 0.42 -8.70 -12.50 -47.50 Özderici GMYO 1,196,457 0.83 1.06 0.95 -13.64 -24.60 -43.79 Park Elek. Madencilik 6,866,181 1.26 1.68 1.44 -15.79 -30.43 -31.43 Parsan 1,985,532 1.67 2.00 1.90 -6.40 -13.64 -32.14 Penguen Gıda 821,285 0.74 0.95 0.87 -10.31 -23.68 -55.38 Pera GMYO 33,574,748 0.46 0.71 0.58 -21.62 -36.26 -70.93 Petkim 14,839,483 4.04 4.88 4.60 -7.26 -14.02 -46.51 Petrol Ofisi 2,247,161 5.25 6.30 6.10 0.83 -0.81 12.71 Pınar Et Ve Un 648,967 2.40 2.88 2.74 -5.52 -14.91 -30.40 Pınar Su 162,734 3.78 4.78 4.18 -11.81 -22.59 -32.15 Pınar Süt 497,507 3.50 4.10 3.88 -6.73 -18.49 -46.60 Pimaş 336,928 1.51 1.90 1.75 -7.41 -28.86 -54.66 Türk Prysmian Kablo 337,621 2.23 2.74 2.48 -11.43 -22.98 -24.91 Ray Sigorta 2,237,474 1.62 2.31 1.90 -18.45 -29.48 -57.69 Reysaş Lojistik 678,301 2.48 3.40 3.02 -12.21 -26.07 -42.06 Sabancı Holding 20,155,636 3.82 4.78 4.62 0.00 -9.41 -26.74 Sağlam GMYO 1,847,018 0.49 0.63 0.56 -12.50 -22.22 -52.54 Sanko Pazarlama 168,764 2.15 2.52 2.45 -3.54 -12.50 -32.69 Sarkuysan 379,192 2.27 2.56 2.46 -2.38 -13.99 -16.04 Advansa Sasa 11,911,791 0.31 0.37 0.36 -5.26 -12.20 -47.83 Selçuk Ecza Deposu 6,674,741 1.27 1.44 1.40 -2.10 -20.90 -36.77 Serve Kırtasiye 1,758,519 0.87 1.13 0.95 -18.10 -40.99 -41.36 Sinpaş GYO 8,746,312 2.90 3.80 3.22 -17.01 -31.20 -60.73 Soda Sanayii 1,710,092 0.94 1.08 1.05 -5.41 -15.32 -36.88 Söktaş 391,341 3.74 5.10 4.12 -23.70 -27.72 -29.31 Sönmez Filament 282,178 0.64 0.83 0.76 -10.59 -28.30 -59.14 SP-IFCI Akbank BYF 30,253 8.34 9.74 9.64 -1.43 -10.74 -33.52 Şekerbank 62,720,255 1.66 2.16 1.95 -12.16 -22.00 -61.67 Şeker Piliç 596,282 1.75 2.18 1.99 -9.55 -27.37 -47.63 Şişe Cam 16,680,561 1.23 1.48 1.45 -3.33 -10.49 -38.56 T. Demir Döküm 744,458 3.58 4.64 4.12 -10.82 -25.09 -54.97 T. Ekonomi Bank. 32,232,160 1.08 1.37 1.35 -5.59 -10.00 -53.12 T. Kalkınma Bank. 268,597 3.30 4.18 3.84 -8.57 -25.44 -27.56 T. Tuborg 2,492,067 1.10 1.37 1.34 4.69 -18.29 -26.78 Tacirler Yat.Ort. 384,395 0.41 0.48 0.48 -2.04 -7.69 -36.84 Taç Yat. Ort. 325,954 0.95 1.17 1.09 -8.40 -22.14 -43.07 Taksim Yat. Ort. 2,741,625 0.50 0.77 0.58 -23.68 7.41 -44.76 Tat Konserve 2,054,986 1.70 2.05 1.91 -9.91 -37.17 -38.39 TAV Havalimanları 1,719,337 5.55 6.80 6.80 0.74 -9.33 -36.45 Tesco Kipa 481,598 5.40 6.50 6.15 -7.52 -17.45 -43.32 Tekstilbank 7,572,200 1.28 1.60 1.53 -7.83 -11.56 6.99 Tekstil Fin. Kir. 1,251,535 0.47 0.62 0.57 -10.94 -24.00 -50.43 Tek-Art Turizm 4,071,986 0.57 0.75 0.65 -15.58 -31.58 -54.23 Tekfen Holding 12,034,273 5.85 8.05 7.30 -10.43 -8.18 14.03 Türk Hava Yolları 8,090,129 5.45 7.05 6.40 -10.49 2.40 -25.58 Tire Kutsan 260,730 9.80 11.90 11.90 8.18 39.18 44.24 Tofaş Oto. Fab. 9,537,324 2.60 3.32 3.16 -6.51 -19.39 -46.67 Toprak Fin. Kir. - 0.00 0.00 5.45 0.00 0.00 0.00 Trakya Cam 11,898,617 1.13 1.43 1.32 -8.33 -19.02 -47.20 Trabzonspor Sportif 41,247 12.70 13.40 13.10 -0.76 0.00 101.31 T.S.K.B. 13,543,142 0.87 1.11 1.06 -2.75 -15.87 -31.35 TSKB Yat. Ort. 529,409 0.41 0.47 0.46 -4.17 -6.12 -29.21 Tukaş 1,201,408 0.45 0.55 0.52 -7.14 -22.39 -55.17 Turcas Petrol 1,137,263 3.94 4.80 4.50 -8.16 -22.41 -38.63 Turkcell 52,171,717 6.60 8.00 7.85 9.79 -4.85 -36.73 Tüpraş 7,101,747 21.10 24.30 23.70 -2.87 -16.84 -21.27 Türk Telekom 37,114,386 3.62 4.10 4.04 -2.88 -7.34 -12.55 Türk Traktör 116,206 7.90 9.80 9.80 0.51 -5.77 -26.40 Usaş 2,643,057 0.95 1.19 1.10 -8.33 -19.12 -52.99 Uki Konfeksiyon - 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 Ülker Bisküvi 2,479,658 2.30 2.76 2.56 -6.57 -15.23 -44.55 Ünal Tarım Ürün. - 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 Ünye Çimento 67,875 3.96 4.70 4.10 -12.39 -18.00 -29.93 Uşak Seramik 196,621 0.78 0.92 0.88 -3.30 -11.11 -51.11 Vakıflar Bankası 294,410,395 1.71 2.22 2.17 -2.25 -5.24 -46.10 Vakıf Fin. Kir. 911,013 1.66 2.00 1.94 -3.96 -19.50 -72.48 Vakko Tekstil 4,227,583 0.61 0.81 0.75 -9.64 -16.67 -28.57 Vanet 667,339 2.66 3.34 2.88 -14.29 -21.74 -44.08 Varlık Yat. Ort. 945,944 0.57 0.76 0.65 -14.47 -26.97 -49.76 Vestel 2,987,075 1.32 1.60 1.51 -6.79 -21.76 -47.93 Vestel Beyaz Eşya 2,573,024 2.11 3.16 2.45 -19.41 -35.19 -33.33 Vakıf Girişim 31,456 6.25 7.45 6.80 -9.33 -15.53 -40.87 Vakıf Yat. Ort. 1,086,230 0.72 1.00 0.84 -16.83 -28.21 -44.36 Vakıf GMYO 569,351 1.17 1.46 1.30 -10.96 -20.25 -44.13 Viking Kağıt 1,797,014 0.41 0.53 0.48 -12.73 -27.27 -73.77 Yataş 393,275 1.10 1.33 1.29 1.57 -7.19 -30.27 Yatırım Fin. Yat. Ort. 455,031 0.42 0.47 0.47 -4.08 -7.84 -44.05 Yazıcılar Holding 823,213 6.85 7.30 7.00 -6.67 -10.26 -28.68 Yapı ve Kredi Bank. 157,285,160 2.19 2.74 2.60 3.17 -2.99 -27.49 Yapı Kredi Fin. Kir. 152,206 1.70 2.11 1.92 -8.57 -20.33 -39.59 Yapı Kredi Koray GMYO 662,714 1.81 2.18 2.11 -5.38 -19.47 -36.83 Yapı Kredi Sigorta 466,575 11.90 15.10 15.00 2.04 -1.96 52.23 Yapı Kredi Yat. Ort. 525,602 0.53 0.59 0.59 -1.67 -10.61 -39.18 Yünsa 222,645 0.91 1.09 1.04 4.00 -7.96 -37.72 Zorlu Enerji 1,081,207 3.92 4.78 4.68 -0.85 -10.00 -4.88 Altınyunus Çeşme 164,690 2.28 2.74 2.56 -6.57 -18.47 -45.06 Berdan Tekstil 212,532 0.85 1.13 0.95 -15.18 -22.13 -52.26 Birlik Mensucat 141,934 0.40 0.49 0.46 -4.17 -13.21 -71.43 Dardanel 1,257,232 0.35 0.41 0.40 -4.76 -14.89 -60.00 Doğusan 1,739,417 0.76 1.05 0.88 -16.98 -29.03 -55.61 Ege Profil 111,665 2.16 2.50 2.40 -3.23 -11.76 -19.20 Fon Fin.Kir. 27,725 10.90 12.40 11.60 -4.92 -5.69 -27.04 Ipek Matbaacılık 44,917,343 0.88 1.07 1.00 -8.26 -33.71 -68.58 Lafarge Aslan Çimento 13,416 47.50 62.00 56.50 -8.87 -18.12 -16.62 Meges Boya 905,518 0.76 0.95 0.91 -1.09 -16.51 -55.17 Metemtur Otelcilik 557,179 1.13 1.44 1.25 -14.97 -23.31 -43.44 Mert Gıda 2,621,502 0.72 1.03 0.80 -22.33 -25.93 -60.40 Petrokent Turizm 23,637 14.80 18.80 16.60 -12.63 -19.81 -19.42 Silverline Endüstri 5,757,972 0.56 0.74 0.70 -9.09 -21.35 -66.67 Sönmez Pamuklu 153,094 0.82 1.02 0.94 -9.62 -22.95 -66.43 Şeker Fin. Kir. 876,431 0.36 0.46 0.42 -8.70 -20.75 -59.62 Boyasan Tekstil 1,513,723 0.18 0.27 0.27 12.50 0.00 -6.90 Çbs Boya 1,100,205 0.19 0.24 0.24 -4.00 -7.69 -61.29 Egeplast 404,102 1.00 1.25 1.25 12.61 15.74 -1.57 Esem Spor Giyim 568,049 0.49 0.63 0.54 -16.92 -16.92 -79.23 ÇBS Printaş 961,407 0.26 0.31 0.31 0.00 -6.06 -69.00 EGS G.M.Y.O. 1,601,741 0.36 0.42 0.42 0.00 -10.64 -22.22 Makina Takım 588,687 0.20 0.24 0.23 -4.17 -20.69 -45.24 Mazhar Zorlu Holding 343,254 0.56 0.68 0.66 8.20 -10.81 -36.54 Okan Tekstil 2,993,924 0.93 1.21 1.09 -4.39 87.93 354.17 Selçuk Gıda 5,634,161 0.37 0.60 0.41 -24.07 36.67 -34.92 Transtürk Hold. 379,801 0.18 0.24 0.24 -4.00 -20.00 -36.84 Tümteks 969,126 0.24 0.32 0.32 3.23 10.34 -15.79 Armada Bilgisayar 182,920 1.43 1.66 1.54 2.67 -12.00 -28.25 Datagate Bilgisayar 228,366 1.76 2.45 1.89 -22.22 -33.92 -14.48 Plastikkart 696,583 1.75 2.03 2.02 1.00 -2.42 -33.55 Y A T I R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ ? A TİPİ FONLAR Adı Son Fiyat Hafta Fark Altın Fonları Bizim M. (A) Altın ve Enerji Kar. 0.009725 -1.01% Değişken Fonları Bankpoz. Kredi ve Kalk. B.(A) 0.009823 2.21% Taib Yat. (A) Değ. 0.195600 -1.68% Başkent Men (A) Değ. 0.010972 -1.78% Anadolubank (A) Değ. 0.018617 -1.79% Eczacıbaşı (A) Değ. Anl. 0.058171 -2.29% Global M. (A) Değ. P.Reis 0.258083 -2.63% Ergoİsviçre Sig. (A) Tipi Değ. 0.015643 -4.05% ING Bank (A) Tipi Değ. 0.904254 -4.14% İş Bank (A) Değ. 3.000804 -4.74% İş Bank (A) Priv. Değ. 0.009256 -4.82% Ziraat Yat. (A) Değ. 0.059595 -5.33% Yapı Kredi Yat. (A) Değ. 0.093997 -5.65% Turkish Yat. (A) Değ. 0.024976 -5.75% Ziraat Ban. (A) Değ. 25.540009 -5.76% HSBC Bank (A) Değ. 20.558762 -5.86% Ziraat B. (A) Değ. Değer 0.008951 -6.04% Yatırım Finans. (A) Değ. 0.260355 -6.61% Akbank (A) Değ. 0.046058 -6.95% Vakıfbank (A) Değ. 7.104148 -7.00% Eczacıbaşı (A) Değ. 2.003581 -7.12% Global Men. (A) Değ. 16.352157 -7.12% Tacirler Men (A) Değ. 0.340670 -7.30% Garanti B. (A) Tipi Değ. 0.008050 -7.48% Sanko Men.(A) Değ. 0.032441 -7.78% Acar (A) Değ. 0.136031 -7.84% Kalkınma B. (A) Değ. 1.841742 -7.93% Halkbank (A) Değ. 0.066482 -7.98% Denizbank (A) Değ. 0.162017 -8.08% Şekerbank (A) Değ. 0.212196 -8.28% Garanti B. Özel B. (A) Değ. 0.011903 -8.33% Ergoİsviçre H. (A) Tipi 0.016430 -9.25% Meksa Yat (A) Değ. 0.041387 -9.36% Tekstil Men (A) Değ. 0.047045 -9.76% İş Yat. (A) Değ. 0.523259 -10.84% Abank (A) Değ. 1.602902 -10.99% Finansbank (A) 13.799526 -11.63% Raymond J. (A) Değ. 0.010634 -11.71% Unicorn Cap. İst. (A) Değ. 0.343372 -12.17% Ata Yat (A) Değ. 0.147402 -12.37% Finans Yat. (A) Değ. 0.071839 -12.52% Yapı Kredi Y. (A) Özel Portföy Y. 0.044738 -12.90% Garanti M. (A) Port.Yön.Hiz. 0.047761 -13.21% Hak Men. (A) Değ. 0.842195 -13.35% Nurol Men. (A) Değ. 0.517691 -13.48% Millennium B. (A) Değ. 0.019403 -13.75% Dundas Ünlü (A) Değ. 0.014695 -13.76% Teb Var.Yön. Hiz. (A) Değ. 0.018653 -13.80% Ziraat Ban. (A) Değ. Başak 0.008552 -14.37% Strateji Men (A) Değ. 1.126450 -15.40% Endeks Fonları Unicorn Cap. (A) Dow J. Isl.Mar.Tur. 0.105325 -11.04% Bizim M. DJIM Türkiye (A) Tipi BYF 8.036222 -11.30% Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 9.973856 -11.75% Ata Yat (A) U30 0.025436 -11.88% YKB (A) İMKB U100 End. . 1.093884 -11.89% İş Bank (A) U30 0.017003 -12.00% HSBC Yat. (A) U30 0.032408 -12.14% ING B. (A) Tipi İMKB Ulusal 30 End. 0.029745 -12.24% Yapı Kredi Yat. (A) U30 0.019927 -12.26% Akbank (A) U30 0.020590 -12.38% İş Y. Dow J. Türkiye EA 15 (A) BYF 9.238396 -12.47% YKB (A) Özel Bank. U30 End. 0.034098 -12.51% Ziraat Ban. (A) IMKB30 End. 0.010075 -12.64% Denizbank (A) U100 0.021571 -12.66% Garanti Ban. (A) U30 0.011510 -12.76% Vakıfbank (A) U30 0.143034 -12.87% Dow Jones İstanbul 20 9.160646 -12.93% S&P/IFCI Türkiye (A) Akbank BYF 8.582614 -13.10% Global Men. (A) U100 0.011958 -13.88% İş Bank (A) U-Mali 0.022302 -14.05% İş Bank (A) Tekno. 0.003756 -15.21% SMIST İst. 25 A Tipi BYF 6.872523 -15.78% Fon Sepeti Fonları Finansbank Sentez (A) 0.008248 -6.10% Hisse Fonları Strateji M. (A) Risk His.Sen. 0.019159 -5.86% ING Bank (A) Tipi Hisse 1.085804 -8.11% İş Bank (A) Hisse 19.271113 -8.93% YKB (A) Hisse 0.348957 -9.84% Kalkınma Y. (A) Hisse 0.021355 -9.86% Denizbank (A) Hisse 0.066551 -10.24% Akbank (A) Hisse 0.600617 -10.49% Garanti B. (A) Tipi His.Sen. 0.454253 -10.54% Fortis B. (A) Küçük/Orta Ölç. İşl. Hisse 36.711549 -10.55% Akbank Özel Ban. Port.Yön.(A) His. 0.025702 -10.63% TSKB (A) Hisse 0.024046 -10.82% Finansbank (A) Hisse 0.030391 -11.15% Fortis Y. Men. Değ. (A) His.Sen. 0.017753 -11.20% Tekstilbank (A) Hisse 2.214064 -11.36% Teb Yat.(A) Hisse 0.021448 -11.40% Gedik Yat. (A) Hisse 0.021872 -11.88% Eczacıbaşı (A) Hisse 0.009125 -12.28% Abank (A) Hisse 0.028086 -12.47% HSBC (A) Tipi Var.Yön.Hiz. Hisse 0.007957 -13.24% Bizim Men. Değ. (A) Hisse 0.012137 -13.69% İştirak Fonları Akbank (A) Sab.H İştr. 0.026584 -9.73% İş Bank (A) İştirak 12.197813 -10.74% Yapı Kredi Y. (A) Koç Ş.İştirak 0.155505 -12.19% Karma Fonları Vakıfbank (A) Karma Bereket 0.012550 6.70% Yapı Kredi Yat. (A) Karma 0.442375 -2.10% Denizbank (A) Karma 0.290801 -2.44% İş Bank (A) Karma Kum. 0.055046 -3.96% Finans Yat. (A) Karma 0.061804 -5.16% Acar (A) Karma 0.015619 -5.44% Ziraat Ban. (A) Karma 0.041379 -5.58% Raymond J. (A) Tipi Karma 0.008299 -5.62% YKB (A) Karma 0.139009 -5.91% Gedik Yat. (A) Karma 0.271718 -6.06% Vakıfbank (A) Karma 0.270402 -6.16% Global Men. (A) Karma 0.034192 -6.24% Halkbank (A) Karma 16.417390 -6.34% Tacirler Men (A) Karma 0.631171 -6.41% Teb (A) Karma 1.485963 -6.88% Ata Yat (A) Karma 9.025534 -7.64% Global M. (A) Karma Aktif Str. 0.024840 -9.06% Evgin Men (A) Karma 0.421329 -11.53% Özel Fonları Teb (A) Alarko Özel 0.545622 -4.10% Teb Y. (A) Teb Grb. Özel Değ. 0.008561 -9.00% Yatırım Finans. (A) Resan Özel 0.229146 -9.14% YKB (A) Koç Allianz Sig. Özel 0.243979 -10.17% Abank (A) Anadolu Özel 0.067548 -12.49% Sektör Fonları Akbank (A) Mali Kur. Sek. 0.043072 -11.60% Bizim Men. Değ. (A) İnşaat 0.011975 -13.79% YBMK Fonları YKB (A) YBMK 7.269129 -2.38% B TİPİ FONLAR Adı Son Fiyat Hafta Fark Altın Fonları İst. Gold B Tipi Altın BYF 35.023321 17.23% Akbank (B) Altın 0.011398 17.20% Garanti B. (B) Tipi Altın 0.013139 17.11% Teb (B) Altın 0.011575 16.91% Değişken Fonları Eczacıbaşı (B) Büy. Am. 0.008710 2.86% Finansbank Quant (B) 0.010439 0.26% Finansbank Fin.Anlz. (B) 0.012015 0.24% İnfo Yat. Büy.Am. (B) Değ. 0.056041 0.23% Acar (B) Değ. 0.016224 0.23% Nurol Men. (B) Değ. 0.032338 0.21% Taib Yat. (B) Değ. 0.424513 0.20% YKB (B) Değ. 10.799676 0.19% Ekinciler (B) Değ. 2.178397 0.18% Finansbank (B) 0.021536 0.18% YKB (B) Özel B. 0.015968 0.18% İş Yat. (B) Değ. 0.237780 0.17% Halkbank (B) 13.463232 0.16% Ziraat Yat. (B) Değ. 29.980990 0.12% Akbank Özel B. Port.Y.(B) 0.017989 0.11% Teb Yat.(B) Değ. 0.379834 0.10% Garanti M. (B) Port.Yön.Hiz. 0.087991 0.09% Yatırım F. (B) Değ. 0.014275 0.08% Turkishbank (B) Değ. 0.013845 0.05% Teb (B) Değişken 0.164279 0.03% Ziraat Ban. (B) Değ. 56.276337 0.02% Vakıfbank (B) Değ. 59.371438 -0.01% İş Bank (B) Priv. Değ. 0.012756 -0.05% TSKB (B) Değ. 3.407646 -0.10% Ata Yat (B) Değ. 0.823149 -0.13% HSBC Yat. (B) Değ. 0.728009 -0.13% Fortis B. (B) Orta V. 0.029026 -0.15% Abank (B) Değ. 1.040214 -0.21% İş Bank (B) Değ. 30.498779 -0.22% Teb (B) Kur. Yön. 0.015945 -0.27% Fortis B. (B) Özel B. 5,252.976174 -0.27% Finansbank Uzun V. (B) 0.016653 -0.40% Teb Var.Yön. Hiz. (B) Değ. 0.571205 -0.40% TSKB (B)Gelir Amaçlı 4 Mevsim 0.043548 -0.50% Teb (B) CGold Değ. 0.289264 -0.53% Garanti B. (B) Portföy Y. 0.016073 -0.56% HSBC Yat. Orion (B) Değ. 0.462977 -0.61% Raymond J. (B) Değ. 0.012948 -0.64% Eurobank Tekfen (B) Değ. 0.786374 -0.66% Anadolubank (B) Değ. 0.022419 -0.68% Tekstilbank (B) Değ. 7.269899 -0.70% YKB (B) Özel B. Büy. Am. 0.016116 -0.70% YKB (B) Büy.Am. 78.073705 -0.76% Yapı Kr. Y. (B) Özel Port. 0.349941 -0.77% HSBC Y. (B) Var. Yön. Hiz. 0.016125 -0.82% Akbank (B) Değ. 0.058225 -0.85% Garanti Ban. Fle i (B) Değ. 37.154228 -1.09% Ak Yat. B Tipi Değ. 0.032389 -1.13% Eczacıbaşı (B) Değ. 0.035709 -1.27% Garanti B. Özel B. (B) 0.017229 -1.27% Dundas Ünlü (B) 0.015630 -1.33% Şeker Yat. M. (B) Değ. 0.014409 -1.36% Teb Yat.(B) Büy. Am. 0.015094 -1.97% Ergoİsviçre Hay. (B) Tipi 0.020928 -2.56% İş Bank (B) Tipi TEMA Çevre 0.010086 -2.57% Kalkınma B. (B) Değ. 14.689636 -2.57% Ata Yat (B) Özel Port. Yön. 0.020924 -2.90% Delta Menkul (B) Değişken 0.012217 -3.04% Global Men. (B) Değ. 0.113728 -4.12% Denizbank (B) Değ. Birikim 0.373376 -4.81% Unicorn Cap. (B) Değ. 0.021341 -18.14% Endeks Fonları Garanti B. (B) Uzun Bono End. 0.016068 -0.59% İş Yatırım - İBo x TR Gös.Tahvil (B) BYF10.603563 -0.66% FTSE İstanbul FBIST B Tipi BYF 115.631380 -1.00% Fon Sepeti Fonları Finansbank Sentez (B) Sep. 0.010865 0.99% YKB (B) Dünya 0.009574 -1.49% Karma Fonları İş Bank (B) Karma 0.016654 -0.68% Likit Fonları Global Men. (B) Likit 0.041495 0.29% Sanko Men.(B) Likit 0.022527 0.28% Denizbank (B) Likit 0.340946 0.27% Halkbank (B) Likit 0.021284 0.27% Halk Yat. (B) Likit 0.031277 0.27% Kalkınma Ban (B) Likit 0.042678 0.26% Bankpoz. Kredi ve K. B.(B) Likit 0.017624 0.26% Halkbank (B) Elektronik Likit 37.413791 0.26% Vakıfbank (B) İnternet Likit 8.092874 0.26% İş Bank (B) Büy. Bir. Yat. Likit 0.015626 0.26% Fortis Yat. Men. Değ. (B) Likit 0.020174 0.25% İş Bank (B) İnt. Likit 3.916138 0.25% Eczacıbaşı (B) Likit 3.355265 0.25% Ziraat Yat. (B) Likit 97.476639 0.25% Abank (B) Likit 1.994804 0.25% Tacirler Men (B) Likit 0.015021 0.25% Yapı Kredi Yat. (B) Likit 0.028522 0.24% Unicorn Capital (B) Likit 0.025404 0.24% Ziraat Ban. (B) Likit 65.172795 0.24% Anadolubank (B) Likit 0.085150 0.24% Finans Yat.(B) Likit 0.027454 0.23% Yatırım Finans. (B) Likit 0.351960 0.23% Raymond James (B) Likit 0.071017 0.23% TSKB (B) Likit 1.378532 0.23% Şekerbank (B) Likit 0.649914 0.23% Evgin Men (B) Tipi Likit 0.045879 0.23% Vakıfbank (B) Likit 23.154936 0.23% İnfo Yat. (B) Likit 0.020084 0.22% Ata Yat (B) Likit 0.212411 0.22% Eurobank Tekfen (B) Likit 1.105128 0.22% Oyak Yat.B Tipi Likit 0.010302 0.22% Ergoİsviçre Sig. (B) Tipi Likit 0.313225 0.22% Fortis Bank (B) Likit 138.912013 0.22% Millennium Bank (B) Likit 0.020430 0.22% YKB (B) Likit 0.107033 0.22% HSBC Bank (B) Likit 25.940706 0.22% ING Bank (B) Tipi Likit 35.281949 0.22% Teb (B) Likit 2.583309 0.22% Tekstilbank (B) Likit 7.900184 0.22% Ekinciler (B) Likit 0.121988 0.22% Garanti Ban. (B) Likit 24.642735 0.21% İş Bank (B) Likit 100.304042 0.21% Akbank (B) Likit 15.533386 0.21% Meksa (B) Likit 0.031617 0.21% Finansbank (B) Likit 44.066019 0.21% Turkishbank (B) Likit 0.024396 0.21% Garanti Ban. (B) Elma Likit 60.817567 0.21% Delta Menkul (B) Likit 0.014701 0.19% Gedik Yat. (B) Likit 1.063131 0.19% Öncü M. Değ. B Tipi Likit 0.012456 0.16% Özel Fonları Bizim Men. Değ. (B) Özel Eko 0.015906 0.16% Teb B Tipi Farlas Oto. Değ. Özel 0.123673 -0.14% İş Yatırım (B) Sütaş Değ. Özel 0.018171 -2.17% Tahvil ve Bono Fonları İş Bank (B) T/B 0.010421 2.39% İş Yat. (B) T/B 0.013843 0.25% Global M. (B) Tahvil ve Bono 0.799018 0.22% Turkishbank (B) T/B 0.017715 0.16% Yatırım Finans. (B) Tahvil 0.113968 0.11% Ziraat Ban. (B) Büy.Ama.T/B 0.010384 0.09% Bankpoz. Kredi ve K. B.(B) T/B 0.019123 0.05% Gedik Yat. (B) T/B 0.011483 0.04% Halkbank (B) Tahvil 28.475696 0.03% İş Bank (B) Tahvil 45.281600 0.00% YKB (B) Orta V. T/B 2.399355 -0.01% Vakıfbank (B) Tahvil ve Bono 195.975541 -0.03% Akbank (B) Premium T/B 0.013444 -0.07% Vakıfbank (B) Büy. Am. T/B 0.014118 -0.07% Eczacıbaşı (B) Tahvil ve Bono 0.015385 -0.14% İş Bank Büy. Amaç. (B) T/B 0.020808 -0.15% Ziraat Yat. (B) Tahvil-Bono 102.819458 -0.16% ING (B) Tipi Tahvil/Bono 0.899222 -0.16% Şekerbank (B) T/B 0.015860 -0.16% Ziraat B. (B) Tahvil-Bono 53.180185 -0.19% Finansbank (B) Tahvil 61.414502 -0.20% Ata Yat (B) Tahvil 0.029209 -0.21% TSKB (B) Tahvil 4.741128 -0.21% İş B. (B) Vak.Der.Bir.San.Y. T/B 0.020246 -0.22% Garanti Ban. (B) Tahvil 135.154909 -0.26% Garanti Ban. Özel Ban. (B) T/B 0.016979 -0.32% Abank (B) Tahvil 0.049043 -0.35% Vakıfbank (B) T/B (Eurobond) 0.009777 -0.36% Fortis Bank (B) Uzun Vadeli T/B 110.432739 -0.37% Fortis Yat. Men. Değ. (B) T/B 0.021474 -0.41% Akbank (B) Uzun Vad. T/B 8.528351 -0.48% HSBC Bank (B) Tahvil 0.088536 -0.49% İş Bank (B) T/B 0.010729 -0.52% Garanti Men (B) Tahvil 5.591356 -0.53% Teb (B) Platin Tahvil ve Bono 0.014790 -0.58% Teb Yat (B) Tahvil 0.095045 -0.61% Millennium B. (B) Tahvil 0.022403 -0.66% HSBC Yat. (B) T/B 0.205366 -0.67% Yapı Kr. Y. (B) Uzun Vad. Tahvil 0.054531 -0.69% Kalkınma Yat. (B) Tahvil ve Bono 0.096052 -0.70% Akbank Özel Ban. Port.Yön.(B) T/B 0.012588 -0.82% Teb (B) T/B 7.113036 -1.01% YKB (B) T/B (E.bond) 0.026425 -1.71% Teb Var.Yön. Hiz. (B) Tahvil/Bono 0.027091 -2.09% Denizbank (B) Tahvil 0.310607 -2.61% YBMK Fonları Garanti Ban. (B) YBMK 0.022948 2.20% ING (B) Tipi Yabancı Menkul Kıym. 0.192773 1.75% Akbank Özel Bank. (B) Den.YBMK 0.009823 0.26% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı H a f t a Farkı% İ K İ N C İ U L U S A L P A Z A R G Ö Z A L T I P A Z A R I Y E N İ E K O N O M İ P A Z A R I EMO üst üste gelen zamlarla fiyatõn yõl başõndan beri yüzde 65 arttõğõna dikkat çekti Ekonomi Servisi - Elektrik Mühendisleri Odasõ (EMO), 2007 yõlõ sonundan buyana elektrik fiyatõna yapõlan zam oranõnõn yüz- de 65’e ulaştõğõ; hizmet bedelleri, vergi ve fonlar dahil olmak üzere 2007 yõlõnda 15.81 YKr ödeyen mesken abonesinin, 1 Ekim’den itibaren 24.68 YKr ödemek zorunda bõra- kõldõğõnõ açõkladõ. EMO’dan yapõlan yazõlõ açõklamada, 1 Temmuz 2008 tarihinde uygulamaya giren maliyet bazlõ fiyatlandõrma mekanizmasõ ola- rak adlandõrõlan sistemin ilk yansõmasõnõn, 1 Ekim’de elektrik fiyatõna meskenler için yüzde 10.7’lik zam ile uygulamaya konu- lacağõ kaydedildi. Yõlõn başõndan beri yapõlan 3 zam ile bir- likte geçen yõlõn sonuna göre elektrik fi- yatlarõnõn yaklaşõk yüzde 65 arttõğõna işaret edilen açõklamada, şöyle denildi: “2007 yıl sonunda faturada kilovatsa- at başına 15.81 YKr ödeyen mesken abo- nesi, 1 Ekim’den itibaren 24.68 YKr ödemek zorunda kalacaktır. Bu durum, 4 kişilik ailenin asgari yaşam standardı- na göre aylık 230 kilovatsaatlik elektrik kullanımı dikkate alındığında, 2007 yı- lında 36.4 YTL olan elektrik faturasının 56.8 YTL’ye çıkmasına neden olacak.” Krizin maliyeti 700 milyar dolar ABD Başkanõ Bush, Kongre’den finans kurumlarõ için hazõrlanan kurtarma paketinin onaylanmasõnõ istedi Yapı Kredi, “En İyi Çağrõ Merkezi” ödülüne layõk görüldü. IMI Conferences tarafõndan düzenlenen ve çağrõ merkezlerinin 13 farklõ kategoride değerlen- dirilen 4. İstanbul Çağrõ Merkezi Ödülleri’nde Yapõ Kredi, yarõştõğõ 5 kate- gorinin dördünde ödüllerin sahibi oldu. Çağrõ Merkezi sektörü firmalarõndan 23 yöneticinin jürilik yaptõğõ değerlendirmelerde Yapõ Kredi, “250+ Koltuk- lu En İyi Çağrõ Merkezi”, “En İyi Çalõşan Deneyimi”, “En İyi Performans Gelişimi” kategorilerinde “En İyi Çağrõ Merkezi” seçilirken, “İşitme Engelliler İçin Online Chat Hizmeti”yle de Jüri Özel Ödülü’nü kazandõ. EN İYİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ Turkcell iştiraki Global Bilgi, bu yõl 13.’sü düzenlenen Avrupa Çağrõ Merkezi Ödülleri ve İstanbul Çağrõ Mer- kezi Ödülleri organizasyonlarõnda “En İyi Müşteri Hizmetleri” kategorisinde birinci oldu. Global Bilgi bu kategoride; kesintisiz olarak sunduğu hizmet, müşteri sa- dakati sağlamada gösterdiği etki, doyurucu müşteri de- neyimi ve müşteri memnuniyeti özellikleri ile değerlen- dirilerek Avrupa’nõn en iyisi olmaya layõk görüldü. Ekonomi Servisi - ABD yöneti- minin mali piyasalardaki krize çözüm bulmak amacõyla hazõrladõğõ geniş kapsamlõ kurtarma planõnõn detayla- rõ netleşti. ABD Başkanõ George Bush dün Kongre’den finans ku- rumlarõ için 700 milyar dolarlõk kur- tarma paketinin onaylanmasõnõ istedi. Plan ABD hükümetinin finans ku- ruluşlarõnõn sahip olduğu riskli var- lõklarõ satõn almasõnõ öngörüyor. Pla- nõn onaylanmasõ durumunda ABD’nin ulusal borç tavanõ 11.3 trilyon dola- ra çõkacak. Bush konuyla ilgili olarak Beyaz Saray’da yaptõğõ açõklamada, tasarõnõn çabucak geçmesi için Kon- gre ile birlikte çalõşacaklarõnõ söyle- yerek, “Bu büyük bir paket, çünkü sorun büyük. Harekete geçmeme- nin riski çok daha yüksek olabilir” ifadesini kullandõ. Cumhuriyetçi Başkan Bush’un pla- nõnõ ele almaya başlayan Kongre’de çoğunluğa sahip Demokrat Parti’de bu önlemlere, orta ve düşük gelir grup- larõnõ ve işsizleri kapsayan bazõ yar- dõm programlarõnõn eklenip eklen- memesi konusu da tartõşõlõyor. British Airways CEO’su hafta sonu yaptığı açıkla- mada, “30 kadar şirket Noel’den önce batar” söz- leri ile havayolu pazarında yaşanan sıkıntının boyut- larını dile getirmişti. Ekonomi Servisi - Finans piyasalarõndaki krizin se- yahat endüstrisine ilk etkisi havayolu şirketlerinde gö- rüldü. Son gelişmeler, aralarõnda Alitalia, Olympic gi- bi bir süreden beri zaten sõkõntõda olan şirketlerin de olduğu çok sayõda havayolu şirketinin batõşõ sürecini hõzlandõrdõ. Bu yõlõn başõndan beri sõkõntõda ya da if- lasõn eşiğinde olduğunu bildirenler arasõnda; Alitaila, Futura (İspanya), Avusturya havayollarõ var. Mali- yetlerini düşürmek için British Airways, Iberia ile ABD’li iki havayolu şirketi Delta ile Northwest de birleşme görüşmele- ri yapõyor. Kârõ yüzde 50 azalan Finair de 400 kişiyi işten çõkarmamak için maaş indirimine gidiyor. Pet- rol fiyatlarõnõn 147 dolara kadar çõktõğõ günlerde ha- vayolu şirketlerinden gelen olumsuz haberlerin sayõ- sõ arttõ. Finans krizi, durgunluğu.. durgunluk da pet- rol fiyatlarõnõ 90 dolarlara kadar çekti. Sektör zaten bu gelişmeler nedeniyle zor günler geçirirken ABD’de pat- lak veren krizden sonra, birçok şirket için “yolun so- nuna gelindi” şeklinde değerlendirmeler yapõlõyor. Havayolu şirketleri iflasın eşiğinde Boşananlara KEY müjdesi Devlet Bakanõ Mehmet Şimşek, boşanmõş kadõn memurun KEY alamayacağõna yönelik olarak “Yönetmelikte eşler durumlarõnõ en geç 15 gün içinde yazõlõ olarak ilgili kuruma bildirmek zorundadõr denilmektedir. Yani boşananlar zamanõnda bildirim yaparak KEY alma hakkõ elde etmiş olacaklardõr” dedi. KDV oranlarında indirim Bakanlar Kurulu’nun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayõsõnda yayõmlanarak yürürlüğe giren kararõyla diş fõrçasõ, kontakt lens ve gözlük camlarõnda katma değer vergisi (KDV) oranõ yüzde 18’den 8’e düşürüldü. EN İYİ ÇAĞRI MERKEZİ YKB’NİN AKP seçimler sonrasõnda IMF’yle uzlaşarak Ocak 2008’de konutlar için çõplak elektrik fiyatõnõ yüzde 18.2 arttõrdõ. Ardõndan otomatik fiyatlandõrma yapõldõ, fiyat önce yüzde 25.7 arttõ. 1 Ekim’den itibaren de 24.68 kuruş olacak. Elektrik tüketiciyi yakõyor Ekonomi Servisi - Erol Aksoy Grubu şirketleri- nin yönetimi yeniden Tasarruf Mevduatõ Si- gorta Fonu (TMSF) tarafõndan devralõndõ. TMSF’den yapõlan açõklamada, İktisat Ban- kasõ hâkim ortağõ Erol Aksoy Grubu ile Fon arasõnda 9 Mayõs 2006 tarihinde imzalanan protokolün, Erol Aksoy Grubu tarafõndan tak- sitlerinin ödenmemesi ve protokol edim ve ta- ahhütlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yürürlüğe girmediği belirtildi. Açõklamada, “9 Mayıs tarihli protokolün kamu alacakları- nın tahsili açısından ileriye yönelik olarak bundan böyle ilave bir yarar sağlamayaca- ğı anlaşılmış olduğundan, protokolün te- merrüde ilişkin hükümlerinin uygulanma- sına, bu kapsamda Erol Aksoy Grubu da- hil tüm gerçek ve tüzelkişi borçlular hak- kında yasal takip işlemlerine, borçlu gruba ait ticari ve iktisadi bütünlük kapsamına alınan varlıkların satışına devam edilmesi- ne karar verildiği” duyuruldu. Aksoy’un şirketleri yine TMSF’ye geçti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog