Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 13 EYLÜL 2008 CUMARTESİ 20 SPOR Bu Kahramanı Kim Yarattı! Zayıf Ermenistan Ulusal Takımı’nı yendik. Ülkece bayram yaptık. Medyada sayfalar kırmızı beyaz renklere büründü. San- ki ulusal bir bayramdı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu bile böyle görkemli kutlanamadı. Fatih Te- rim ise sanki Milli Takım Teknik Direktörü değil de fezayı keş- feden Yuri Gagarin... Afrasından tafrasından geçilmiyor. Say- falar çarşaf çarşaf resimleriyle doldu. Ama yendiğimiz takı- mın kimliğine, kişiliğine bakarsanız böyle bir maç için sevini- lemez. Hatta üzülünür. Ondan sonra Belçika maçını oynadık. Bu maçta serhat şarkıları ve palavralar hiç etki etmedi. Takı- mımız sadece berabere kalmadı, ezildi. Belçikalıların fizik üs- tünlükleri karşısında aciz kaldılar. Şu oynasaydı, bu oynasaydı diye yapılan eleştirilerin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Güçlü bir takım her zaman teknik bir takımı bozar, oynatmaz. Belçika Milli Takımı bir zamanlar dünyada ses getiriyordu. Ama şimdi o takımdan eser yok. Kırmızı Şimşekler artık ma- sal oldu. Türkiye’nin nüfusu 75 milyon. Futbolla yatıp futbol- la kalkıyoruz. Koşullarımız diğer Avrupa ülkelerinin çoğundan daha iyi. Avrupa futbol kalıpları birer birer yıkılmaya yüz tut- tu. Yaşadığımız bu yıllarda Türk Milli Takımı üst düzeyde ol- malıydı. Fakat bir türlü istikrarlı ve güvenilir olamıyoruz. Mehter takımı gibi bir ileri, iki geri gidiyoruz. Fatih Hoca’ya gelince; artık raydan çıktı. Kendi kendisinin problemi olmaya başladı. Bilmem maç sonrası oyun CD’le- rini izliyor mu?.. Kendisinde bir Emre fobisi var. Ona olan sev- gisi protoplazmasına kadar işlemiş. Bu sevgi nedendir, niçindir bilinmiyor. Bilen varsa söylesin. Bir insan bir başkası için ken- dini nasıl bu kadar riske sokar? Emre’nin dünya futbolunda suç dosyası bir hayli kabarık. Uzun süreden beri de sakat. Kampta Gökdeniz’le yumruk- laşıyor. Kendisine yapılan eleştiriler karşısında annesinin kalp spazmı geçirip hastaneye yattığı bahanesiyle kampı terk edi- yor. Ne var ki Fatih böyle bir psikolojik açmaz içinde olan fut- bolcuyu takıma koyuyor, hem de kaptan yapıyor, üstelik de penaltı attırmak gibi bir riske giriyor. Sözüm ona Emre’ye mo- ral veriyor. Dünyanın hangi ülkesinin milli takımına morali dü- zelsin diye futbolcu konur? Oysa böyle bir futbolcu bu açmazlar içindeyse kadrodan bile çıkarılır. Ama kahraman Fatih Hoca kimseyi dinlemez. Şöhret olmak elbette önemli. Ama onun ka- dar önemli olan, bunu hazmetmek... Hazmetmek için de eği- timli bir insan olmak gerekir. Hepimiz görüyoruz, Fatih Ho- ca’nın omuzları bu şöhreti taşıyamıyor. Değerli hocamız ay- naya bakıp kendini dünyanın bir numaralı adamı olduğuna inan- dırmış. Artık kolay kolay iflah olamaz. Yenilgilere, eleştirilere tahammülü yok. Haydi İsviçre olayındaki davranışı bir ilkti. Ama Belçika maçından sonra aynısını tekrarladı. Meslektaşıyla kav- ga içine girdiler. “Tahrik oldum, provoke ettiler” diyor. Bu bir mazaret mi? Tahrik oldum diye bir insanı öldüren kimse ce- zadan kurtulabilir mi? Sportmen olanın görevi tahriklere ve pro- vokasyonlara kapılmamaktır. Neredeyse meslektaşıyla yum- ruklaşacaktı. Eğer Fatih Hoca, Tatalva külhanbeyi olsaydı söy- leyeceğimiz bir şey yoktu. Ama öyle değil; büyük Türk milli takımının teknik direktörü, sorumlusu... Adımlarını ona göre atması gerekirdi. Ama Fatih Terim kendiliğinden böyle bir du- ruma girmedi. Medya ve bizler onu kahraman yaptık. Politi- kada da böyle değil mi? Biz kahramanlar yaratan bir ülkeyiz. GÖRÜŞ / HALİT DERİNGÖR Fatih Terim’in Taktiği: Negatif Motivasyon! Ulusal futbol takımının Teknik Direktörü Fatih Terim’in tak- tiği belli olmuştur: “Saldır”... Nasıl bir taktiktir ki Avrupa Şam- piyonası’na katılan ülkelerin teknik direktörleri bile anlamamış, “Fatih Terim’in taktiğini anlayamadık” demişlerdir. Fatih Terim Avrupa şampiyıonasında ne yaptı, Portekiz ma- çındaki yenilgiden hemen sonra Türk medyasının büyük eleş- tirilerine muhatap olunca önce futbolcularını kullanmaya yöneldi: “Bakın tek bir yenilgi ile nasıl döndüler? Bu maçta da Çekleri yenenemezseniz, sizi çiğ çiğ yer bu medya. Ne yap- caksanız yapın bu maçı kazanın.” O maçı Cenevre’de tribünden izleyen biri olarak o gün yazmıştım, bugün de yineliyorum. Çeklere karşı 2- 0 yenik durumdayken düşünüyordum, Fa- tih hocanın yapacak hiçbir şeyi yoktu çaresizdi, paslar yeri- ni bulmuyor, yardımlaşma sıfır, top kontrolü yok. Yokların ta- kımıydık sanki. Ama Fatih Terim saha kenarında kendini yır- tıyordu, bağırıyordu, yanındaki yardımcılarına sahadaki fut- bolcularını şikâyet ediyordu, ne söylediği duyulmasa da an- laşılıyordu. Öfke kusuyordu hocamız... Tüm bu agresif dav- ranışları daha sonra özel olarak kendisine tahsis edilen İsviçre TV’sinin bir kameramanı tarafından tespit ediliyor ve maçın klibi olarak defalarca yayımlanıyordu. 77. dakikada Arda’nın golü ardından maçın son 5 dakikası içinde Nihat’ın 2 golü ile maçı 3-2 kazandığımızda Çek maçında son 23 dakikaya sı- ğan 3 gol nasıl gelmişti, bunun izahı zor. İnanılmaz bir olay, mucize de değil, bazı kesimlerin dediği “ilahi güçlerin eseri” de değildi. O halde neydi? Sır da değil, ama olayın püf nok- tası var. Sahada sistemsiz bir futbol, 2 gol yemiş bir takımın psikolojik çöküntüsü... Futbolcuların kafasında bir gün ön- ce Fatih Terim’in medya ile yaptığı kavganın sözleri “Bu ma- çı da kaybederseniz medya sizi yerden yere vuracak. Sizi çiğ çiğ yer bu medya. Bu maç son şansınız” sözleri beyinlerini zor- luyor. Maçın 77 dakikasında futbolcuların çaresizliği derken Arda’nın golü... O dakikada savaşta son çare olan ‘süngü tak’ emrini futbolcular kendileri verdiler, mucize ruhani değil in- sani bir zafer olarak gerçekleşti. Bu tarihi başarının sırrı işte burada... Fatih Terim’in “Kaza- nacaksınız ya da kazanacaksınız, yoksa bittiniz” sözleri, ya- ni negatif motivasyon işe yaramıştır. Fatih Terim maç önce- si veya maç içinde olsun bu taktiği çok iyi kullanıyor. Her ma- çına olay adam olmasının nedeni bence Fatih Terim’in ken- dine özgü taktiğidir! Maçın sonucu ne olursa olsun, tek ama- cı maçın üstüne çıkmak ve konuşulan adam olmaktır. Avru- pa Şampiyonası’nda da en çok konuşulan teknik direktör ola- rak ortada gözüken Fatih Terim Ermenistan ve Belçika maç- larında da en çok konuşulan kişi olmuştur. Belçika maçıyla ilgili kişisel görüşüm de şu: Medya olarak hakeme he zaman yer verirken maçın Fransız hakemine laf etmedik. Nedeni de verdiği penaltının penaltıya benzememesiydi. Belçikalı fut- bolcu yakın mesafede eline değen topı görmedi bile.. Ama sev- dindik, çünkü objektif değilliz, resmen tarafız. NEYMİŞ / ABDÜLKADİR YÜCELMAN FB TV’de konuşan Sarı-Lacivertli kulübün başkanı ilginç açıklamalarda bulundu Spor Servisi - Fenerbahçe Başkanõ Aziz Yıldırım, günlerdir merakla beklenen açõklamalarõ yaptõ. Dün Fenerbahçe TV’de yayõmlanan ve 3 saat süren ‘Futbol Zirvesi’ programõna katõlarak İhsan Topaloğlu’nun yanõ sõra Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Cem Şengül, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Serdar Ali Çelikler, Zaman Gazetesi Spor Müdürü Serkan Akcan, Hürriyet Gazetesi Spor Servisi İstihbarat Şefi Mehmet Arslan ve Akşam Gazetesi Spor Yazarõ Alaattin Metin’in sorularõnõ yanõtlayan Yõldõrõm, çarpõcõ yorum ve değerlendirmelerde bulunurken birçok konuya açõklõk getirdi. İşte Yõldõrõm’õn açõklamalarõ: Herkes elini taşın altına koyacak Geçtiğimiz günlerde yapõlan Kulüpler Birliği Vakfõ toplantõsõnda Türk sporu için olmasõ gereken çözümleri sunduk, önerdik. Bugün hemen uygulanamaz ama Türk sporunun ileri gitmesi için mutlaka yapõlmalõ. Herkes elini taşõn altõna sokacak. Kimseyi suçlayamayacağõz çünkü kulüpler olarak işin içinde olacağõz. Sonunda herkes menfaatini elde edecek. Tüm kulüpleri bir araya getirip onlarõn sorunlarõna bakõp bunlara çözüm üretelim istiyoruz. Yeni bir dönem başlõyor. 10 yõldõr F.Bahçe’de başkanlõk yapõyorum. Bakõn artõk Türk futbolu diyorum. Sorunlarõmõz ortak. Gazetelere bakõyoruz her şey gergin, üzerimize düşeni yapalõm diyoruz Emre G.Saray’a gitseydi... İyi bir kadro oluşturduğumuza inanõyorum. Kemal ve Aurelio gitti. Kezman’õ sonra gönderdik. Kamuoyu Kezman’dan da mutlu değildi. Serdar gitti. Kalecimiz vardõ zaten. Santrfor sõkõntõsõ çekiyorduk. Semih’le oynayacak Güiza’yõ aldõk. Avrupa’nõn birçok takõmõ istedi, almasak Barcelona alacaktõ. Ligler bitmeden anlaştõk, ön anlaşma imzaladõk. Emre’yi aldõk. O Türk futbolunda en önemli oyunculardan biri. Sakatlõğõnõ söyleyip bunalõma soktular. Emre’nin basõnla ilişkilerini uzatmak hem ona hem bize zarar veriyor. Affetmek lazõm. Sonra yapamõyor edemiyorsa ne isterseniz söyleyin. G.Saray’a transfer olsaydõ bu ithamlar yapõlmayacaktõ. G.Saray kalemleri kasõtlõ yazõyor bunlarõ. Semih’e ‘oyna’ dedim oynadı Semih sakattõ, ‘Oynaman lazım’ dedim. Bizim çocuklarõ oynatõyoruz. Sakat çocuklar oynamak için ellerinden geleni yapõyorlar. Türk futbolunun geleceği Burak alõndõ. Josico gelmek istediğini söyledi, biz de aldõk. Senna’nõn bonservisi 24 milyon Avro. Güiza 14 milyon Avro, ona bile çok dediler. Biz Güiza’yõ bilmem kaç yõl önce alsak neler söylerdi. Artõk kulüpler kurumsal yapõya girdi. Eğer biz Senna’yõ alsaydõk sportif ceza çekecektik. Geçen yõldan daha güçlü bir kadromuz var. Bu takõma güveniyoruz. Geçen yõl elde ettiğimiz başarõyõ yakalayacağõz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finali geçme başarõsõnõ yakalamak. Tecrübe kazandõk. Aurelio para için gitti F.Bahçe Kulübü’nün bir bütçesi var. Bütçenin dõşõna çõkarsak ödemede zorluk çekeriz. ‘Benden sonrası kıyamet’ deseydik istediğimizi alõrdõk. Marco bu kulüpten 1 milyon 750 bin Dolar alõyordu. Geçen yõl aralõk ayõnda menajeriyle konuştuk. Oyuncunun mukavelesinde ‘7 milyon Avro getirirse gider’ diye bir ibare var. Basõna gitti konuştu. Menajer geldi. ‘Madem ki Marco’yu vermiyorsunuz, Vederson’u verin, 6 milyon Avro getireceğiz’ dedi. Onun da Deivid’in de bir yerlere pazarlamak için beynini yõkamõş. 2 milyon Avro teklif ettik, menajerine de yüzde 10 dedik. Onun teklifi 3 milyon Avro, artõ 1 milyon da kendisine istiyor. Marco konusunda F.Bahçe gerekli fedâkarlõğõ yapmõştõr. O para için gitti. Tuncay için çok uğraştık Tuncay konusunda Ali Koç çok uğraştõ. Ağabey-kardeş ilişkileri var. Tuncay boş mukaveleye imza attõ, ‘Avrupa’ya gitmek istiyorum’ dedi. Oradan alacağõ paranõn üstüne çõktõk. “R.Carlos’un kaptanı ol. Cemil Turan, Can Bartu, Lefter olursun’ dedim. ‘Ben İngiltere’de oynamak istiyorum’ dedi. Futbolcular benden çekiniyor Futbolcular benden çekiniyor, bana saygõ duyuyorlar. Ben de onlarõ kendi çocuklarõm gibi görüyorum. Ben bir futbolcuyu 10 milyon Dolar’a alõyorum, 4 yõl anlaşõyorum. 4 yõl sonra gidince bana maliyeti sõfõr oluyor. Kezman’da bile kulübü zarar ettirmedim. Zico zaten gidecekti Son 5 yõl Lorant’tan bu yana Daum ve Zico var. Hiçbirini mukavelesi bitmeden göndermedik. Zico’yu tanõyor muydunuz? Giderken çok kõymetli oldu. Birinci yõl şampiyon yapma şartõ vardõ, yaptõ mukavelesi uzadõ ve geçen sezon bitti. Anlaşmak istedik. Bizden 3.5 milyon Avro istedi ve bir türlü indirmedi. Zico bu yõl şampiyon olsaydõ da fark etmezdi. Aragones’in tüm ekibi bize 3.5 milyon Avro’ya mal oldu. Zico’nun Türkiye ligini yürüye yürüye kazanmasõ gerekirdi. Bizim için önemli olan disiplindi. Aragones de bu karaktere sahip çok tecrübeli bir hoca. F.Bahçe’yi herkes takdir etsin. Ortega, Carlos, Anelka, Van Hoojidonk geldi. Eto’o’yu da getirecektik ama çok büyük rakamlar istediler. Kulübün içinde sızma vardı Aziz Yõldõrõm ve yönetimini para konusunda suçlamak terbiyesizliktir. Alex 2 milyon Dolar’a oynuyordu. Beni ziyaret eden bir arkadaş ben yokken bize gelen ödemeyle ilgili faksõ görmüş ve Vatan Gazetesi’ne vermiş. Kulübün içinde bir sõzma var. Oraya beni ziyarete gelen kişi özel bir evrağõ nasõl alabilir? Bizim gizli saklõmõz yok. Juan Figer’le Daum sayesinde tanõştõk. Çok önemli futbolcular onun oyuncusudur. Edu’yu transfer ettik, ona ödeme yapmadõk. Alex’te ve Lugano’da da menajere para ödemedik. Maldonado’yu 1.5 yõllõğõna 1.5 milyon’a aldõk. Figer’in bu oyuncular için aldõğõ herhangi bir menajerlik ücreti yoktur. Futbolu iyi biliyorum Bana ‘Futboldan değil, betondan anlıyor’ diyenlere cevabõm şudur: Ben en az sizler ve gazeteciler kadar futboldan anlõyorum. Ben ‘Her şeyi bilirim’ diyemem. Ama basõnda yazanlardan daha iyi anlarõm. G.Saray önce finali oynasın Fenerium ile ilgili Adnan Polat’õn açõklamalarõ başkasõ söylese bu kadar etki etmezdi. Fenerium olarak büyümeye devam edeceğiz. UEFA’da G.Saray’õn final oynamasõ ile ilgili şunu söyleyebiliriz: Önce oynasõnlar, sonra fikir belirtelim. G.Saray’a, Kayserispor’a, Beşiktaş’a başarõlar diliyoruz. Türk sporu yeniden yapılanmalı Amatör branşlara her yõl 2 trilyona yakõn harcama yapõyoruz. Ben de gidişattan şikâyetçiyim. Benim görüşüm şöyle: Türk sporu yeniden yapõlanmalõ. Her ligde yaklaşõk 18-20 arasõ takõm var… Kulüplerin sayõsõnõ azaltõp sistemi oyuncu yetiştirmeye kaydõrmalõyõz ve sonra oyuncular 2. lig takõmõna geçmeli. Tesadüflerden kurtulmalõyõz. Burada bu kadar Türk gencimiz var ama istediğimiz oranda sporcu çõkartamõyoruz. TRİBÜNDE RANT KAVGASI Kulübün başkanõnõn Şükrü Saracoğlu’nda özel yeri yoksa kimsenin olamaz. Genç Fenerbahçeliler’in kurulmasõna ben ön ayak oldum. Hepsine değil, içlerindeki 5-10 kişiye karşõyõm. Herkesin yerine oturmasõnõ istiyorum. İnsanlar huzursuz edilmemeliler. İlişkilerin, rantlarõn kopmasõ gerekiyor. G.Saraylõ da Beşiktaşlõ da kombine alsõn otursun, bizimkiler de gitsin otursun. Saha içinde galip gelmek için her şey yapõlsõn ama saha dõşõnda dostluk olsun. F.Bahçe’de tek kimliğin olmasõnõ istiyorum. Genç F.Bahçeliler kale arkasõndayken bilet ve otobüs desteği yaptõm. O andaki şartlar gereğiydi. Ama gördüm ki rant var. Sonra G.Saray’a küfür ediyorlar; ya ben niye edeyim ki? Burasõ dağ başõ değil. Hiçbir şeyden korkmam. Migros tribününe ben başkan olduğum sürece kombine yapmayacağõm. Kombine sayõmõz bugün itibariyle 30 bin 288. Herkese teşekkür ediyorum. Aziz Yıldırım Fenerbahçe’yle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım Şükrü Saracoğlu Stadı’nın isim hakkı için yıllık 15 milyon dolarlık teklif getirildiğini ama bunu kabul etmediklerini vurguladı. ‘Semih’i ben oynattõm’ LUGANO’YA HAVA ENGELİ Spor Servisi - Sakatlõklarõ nedeniyle çok sayõda futbolcusundan faydalanamayan Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig’de bugün Hacettepe ile deplasmanda yapacağõ maç öncesi iki fire daha verdi. Sarõ - Lacivertlierin internet sitesinde yapõlan açõklamada, ulusal takõmõ için Uruguay’a giden Lugano’nun elverişsiz hava şartlarõ nedeniyle İstanbul’a dönemediği, bu nedenle de bugünkü maçõn kadrosunda bulunmayacağõ bildirildi. Ulusal takõmdan sakat dönen, sol ayak bileğinde darbeye bağlõ kõsmi bağ incinmesi bulunan Semih’in de Hacettepe maçõnõn kadrosunda olmadõğõ öğrenildi. Sağ ayağõnda darbeye bağlõ ağrõ şikayeti bulunan ve bu nedenle öncek günkü antrenmana katõlmayan Gökhan ise kadroda yer alacak. F.Bahçe Teknik Direktörü Aragones ayrõca yeni transfer Josico’yu, Hacettepe maçõnõn kadrosuna dahil etti. 19 Mayõs Stadõ’ndaki mücadele saat 19.00’da başlayacak ve Lig TV’den naklen yayõmlanacak. Karşõlaşmayõ hakem M.Kamil Abitoğlu yönetecek. GÜİZA’DAN İLGİNÇ YORUM Spor Servisi - F.Bahçe’nin ve İspanya Ulusal Takõmõ’nõn santrforu Güiza, İspanya- Ermenistan maçõnda gol atamamasõna sinirlenerek tepki vermesiyle ilgili, “Eğer sinirlenmezsem futbolcu değil sıvacı olurum” dedi. İspanya’nõn Ermenistan’õ 4-0 yendiği maçta ilk 11’de sahaya çõkan ve çok sayõda pozisyonu değerlendiremeyince teknik direktör Del Bosque tarafõndan 55. dakikada oyundan alõnan Güiza, yedek kulübesinde çõkardõğõ ayakkabõlarõnõ bir taraftara hediye ettikten sonra maçõn bitimini beklemeden soyunma odasõna gitmişti. Oyundan çõkarken sinirli ve üzgün olan İspanyolgolcü, Marca gazetesinde yer alan açõklamasõnda, “İspanya forması ile oynamak benim için çok önemli. Eğer işler istediğim gibi yolunda gitmezse bu büyük bir öfke veriyor. Ayrıca bu takımda görev almak her seferinde daha da zorlaşıyor. Sinirlenerek çıkmam en iyi şekilde oynayamam ve gol atamamamdan dolayıydı” ifadelerini kullandõ. arada İspanyol basõnõ, Ermenistan maçõnda kaçõrdõğõ pozisyonlardan dolayõ Güiza’nõn ‘beceriksiz’ olduğunu yazmõştõ. Çelebi’nin istifasõ Sarõ-Kõrmõzõlõlar’daki görüş ayrõlõklarõnõ ortaya çõkardõ G.Saray’da yönetim krizi Spor Servisi - Galatasaray’da borç yapõlandõrmasõ ve şirket birleşmesi için Goldman Sachs ile yapõlan kredi anlaşmasõnda başkan Adnan Polat ile yönetici Işın Çelebi arasõndaki sürtüşme yönetimi sarstõ. Başkan Adnan Polat ile yönetici Işõn Çelebi arasõndaki anlaşmazlõk sonrasõnda, Polat, Çelebi’den, basõna haber sõzdõrdõğõnõ ve G.Saray’õ zor durumda bõraktõğõ gerekçesiyle istifa etmesini istedi. Yönetim kurulu toplantõsõ sonrasõnda Ankara’ya giderek 2 gün düşünen Işõn Çelebi’nin başkan Adnan Polat’a istifa mektubunu gönderdiği öğrenildi. Ancak Adnan Polat, Işõn Çelebi ile anlaşmazlõğõn sürmesine karşõn istifasõnõ hemen yürürlüğe koymadõ. Başkan Adnan Polat’õn Işõn Çelebi’ye kõrgõn olduğu ancak, istifasõnõ yürürlüğe koyup, koymamakta kararsõz olduğu belirlendi. Yönetim içinde yapõlan konuşmalarda da“Herşey iyi giderken bu krizi büyütmeyelim ve yönetim birlikteliğini koruyalõm”görüşleri üzerine başkan Adnan Polat’õn bu işi beklemeye aldõğõ öğrenildi. Yönetici Işõn Çelebi ise 2 gün önce yapõlan yönetim kurulu toplantõsõna katõlmayarak kõrgõnlõğõnõ sürdürüyor. Işõn Çelebi’nin bugün Ali Sami Yen’de oynanacak G.Saray- Antalyaspor karşõlaşmasõnõ da izlemeye gelmeyecek. Bu arada Işõn Çelebi’nin ayrõlmasõ halinde Aslantepe’de süren stat inşaatõnõn duracağõ yolundaki haberlere ise ilk önce Işõn Çelebi tepki verdi. Işõn Çelebi stat projesinin artõk hiçbir kişiye bağlõ olmadan yürüyeceğini ve Aslantepe’deki inşaat için artõk hiçbir sorunun kalmadõğõnõ tekrarladõ. Işõn Çelebi’nin istifasõ halinde stat projesinde aksaklõklar olacağõ iddiaalarõna bir cevap da, inşaatõ üstlenen firma sahibi Eren Talu’dan da ayrõ bir cevap geldi. Talu, Aslantepe stat projesinde artõk sorun kalmadõğõnõ ifade etti. ULUSAL TAKIM SIKINTISI Spor Servisi -Futbolda ‘ulusal’ takõmlar yeni bir tartõşmanõn konusu oldu. Özellikle ligimizde forma giyen futbolcularõn rahatsõzlõklarõ ve yaşadõklarõ sorunlar takõmlarõn başağrõsõ oldular. Son olarak Fenerbahçe’nin yõldõz futbolcusu Semih Şentürk’ün sakatlõğõ buna örnek olarak gösterilebilir. Golcü futbolcu, Hacettepe deplasmanõnda forma giyemeyecek. Bunun yanõsõra G.Saray’da Hakan Balta’nõn durumu belirsizliğini koruyor. Ligimizde takõmlar için son derece ‘değerli’ olan yabancõlar da yine yaşadõklarõ sakatlõklarla sõkõntõ yarattõlar. Beşiktaş’õn Slovak futbolcusu Holosko, G.Saray’õn İsveçli yõldõzõ Linderoth ile Kongolu Nonda’nõn da yine kendi takõmlarõndan hazõr dönmediler. SORUŞTURMA İDDİASI Spor Servisi - Belçika’nõn resmi televizyonu VRT, Ulusal Takõmlar Teknik Direktörü Fatih Terim hakkõnda soruşturma açõldõğõnõ iddia etti. İki ülke arasõnda geçen gün yapõlan maçta Belçika Ulusal Takõmõ Teknik Direktörü Rene Vandereycken ile Fatih Terim arasõnda yaşanan tartõşmanõn UEFA tarafõndan araştõrõldõğõ belirtilen teleteks haberinde, iki teknik adamõn birbirine çirkin hareketlerde bulunduğu ve özellikle Terim’in ceza alacağõ iddiasõna yer verildi. Fatih Terim’in “Rene Vandereycken bana karşı saygısız davrandı ve boynuz işareti yaptı” açõklamasõnõn da yer aldõğõ haberde, Türk basõnõnda çõkan fotoğraflarda Fatih Terim’in hareketinin görüldüğü belirtildi. Spor Servisi - Beşiktaş’õn son dönemde parlayan yõldõzõ olan Brezilyalõ futbolcu Bobo’yu, 50. gol heyecanõ sardõ. Siyah-Beyazlõ forma altõnda şu ana dek resmi maçlarda toplam 48 gol atan ve mevcut kadrodaki en golcü futbolcu özelliğine sahip olan Bobo, 2 gol daha attõğõ takdirde Beşiktaş’ta 50. golüne ulaşacak. Bu arada Siyah - Beyazlõ Batuhan Karadeniz’in sözleşmesini 3 yõl daha uzattõ. BOBO’NUN HEDEFİ 50
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog