Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 11 EYLÜL 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 GÖRÜŞ / DOĞAN HASOL Eğitimin ve Sporun Perişan Hali Okullar açıldı; eğitimdeki sıkıntılar medyada bir kez daha geniş şekilde dile getirildi; Türkiye genç bir nü- fusa sahip. Doğal olarak, bu nüfusu iyi yetiştirmek, iyi okutmak gerekiyor. Oysa olanaklar sınırlı; kaynaklar kötü kullanılıyor. “Her aile üç çocuk sahibi olsun” de- mek kolay. Ancak yeni kuşaklara eğitim ve iş ola- naklarının nasıl sağlanacağını da söylemek gerekiyor. Okullarımız sayıca olduğu gibi nitelik bakımından da yetersiz. Okul yapıları çağdaş eğitim ve mimarlık anlayışından çok uzakta. Üstelik çoğu, tutarsız çıkarcı ihale çarkı içinde kötü yapılmış. Birçoğu çürük. Ko- caeli depreminin üzerinden dolu dolu dokuz yıl geç- tiği halde deprem riskiyle karşı karşıya olan İstan- bul’daki okulların birçoğu depreme karşı güçlendiri- lemedi. Kimi okullar da yapım çalışmaları sürdüğü için açılışa yetiştirilemedi; o okulların öğrencileri başka okul- lara yönlendirildi ya da eve dönmek zorunda kaldı. Verilen eğitimin düzeyi ise ayrı bir dert; tek söz- cükle yürekler acısı. Öğrenciler ilköğretim sonun- da iyi bir liseye kapağı atabilmek için çırpınıyorlar. Yapılan yerleştirme sınavları tam bir işkence… Ço- cuklar ilköğretimin son üç yılını okula ek olarak özel dershanelerde geçirmek zorunda. Okulların işlevi binlerce dershaneye devredilmiş. Bu durumda, okul- ların gerçekte ne işe yaradığını sorgulamak gerek- mez mi? Çarpık düzende, dershane işletenler ser- vet sahibi olurken öğrenci aileleri çaresizlik içinde, bir istismarın bedelini ödemekteler. Sözüm ona Tür- kiye’de devlet eliyle eğitim parasız. Devlet okulla- rı bedava, ama çoğu niteliksiz… Öğrencilerin da- ha iyi eğitim olanaklarına kavuşmaları için aileleri bu- nun bedelini özel dershanelere ödemek zorunda- lar. Bu ne biçim parasız eğitim? Lise önündeki benzer yığılma ve çarpık sistem üniversite kapılarında da yürürlülükte. Eğitimdeki perişanlık, ülke çapındaki eğitim ve işgücü plan- laması eksikliği gençlerin mutsuzluğuna yol açan etmenlerin başında geliyor. Okullardan çok ders- hanelerde geçen bir öğrencilik yaşamı… Öğren- cilerin hayatını karartan bitmez tükenmez bir ya- rış... Sonra da kendilerini bekleyen işsizlik… Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı sözüm ona ön- lemler eğitimi daha yoğun biçimde dershanelere yönlendiriyor. Böylece sıkıntılar azalmıyor, giderek daha da artıyor. Bence ekonomistler, devletin vermekle yükümlü olduğu eğitim hizmetinin özel dershanelere devre- dilmesiyle her yıl velilerin cebinden çıkan toplam be- deli hesaplamalılar. Rakamların çok büyük boyut- larda olduğu açıktır. Bu paralar eğitim adına sistemsiz bir şekilde çarçur ediliyor. Dershane sistemi de tıp- kı gecekondu ve dolmuş gibi, ülkemize özgü dâhi- yane (!) bir buluştur. Gelelim işin spor boyutuna… Yıllar önce spor okul- larda yeşerirdi; sporun ve sporcunun kaynağı okul- lardı. Genç sporcular okul takımlarında yetişir, kulüplere geçerlerdi. Turgay Şeren, Coşkun Özarı, anılarda ka- lan bu sürecin yaşayan örnekleridir. Artık bu örnek- lere rastlanamaz. Bir fen lisesinin müdür yardımcısı, bir öğrenci velisini telefonla arayarak “çocuğunuz oku- la basketbol topuyla gelmesin; öteki öğrencilerin dikkatini dağıtıyor’’ demiş. İşte anlayış!.. Böylesine çarpık bir eğitim ortamında spor na- sıl gelişsin? Öğrenciler, spor yerine, verimliliği çok tartışmalı okul-dershane arasında koşuşturmakla ge- çiriyorlar en güzel çağlarını. Ya “sağlam kafa sağ- lam vücutta bulunur’’ söylemi?.. Atatürk, Cum- huriyet’i gençlere emanet etmişti; gençler bugün dershanelere emanet. e-posta: merkez@hasmimarlik.com.tr. faks: 0212 211 34 20 1. KOŞU: F: Darling Sea (3), P: Nothingcomparestou (5), PP: Ya- vuzkaya (2), S: Borayel (1). 2. KOŞU: F: Katrina (5), P: Alta Gracia (1), PP: Last Story (6), S: Tugela (7). 3. KOŞU: F: Ronaldinho (4), P: Murphy (6), PP: Sadõkbey (2), S: Ataç (7). 4. KOŞU: F: Katõ Fõrtõna- sõ(4),P:Eylülüm(8),PP:Selluma(6),S:Hamiyet(10).5.KOŞU:F: Hõzlõtay(1),P:Hayatõm(2),PP:Nursevil(9),S:Darbe(5).6.KOŞU: F: Golden Selen (2), P: Silver Queen (6), PP: Scarlet Ohara (4), S: White Angel (7). 7. KOŞU: F:Edanur (7),P: Selenay (1), PP: Ayaba (10), S: errin (3). 8. KO- ŞU: F: Private (4), P: Ekim (1), PP: Kaan Cat (11), S: Çelikağa (9). ALTILI GANYAN 4 4 1 2 7 4 6 8 1 1 2 6 10 11 7 10 3 9 9/8 3 8 GÜNÜN PROGRAMI - TFF 2. Lig/3. Grup - (T.Telekom/16.00) T.Telekom-Kõrşehir, (Fikret Karabudak/16.00) MKE Kõrõkkale-Maltepe, (Alibeyköy/16.00) Alibeyköy-Zeytinburnu , (Bahçelievler İl Özel İd./16.00) İstanbulspor-K.Şeker, (Beykoz/16.00) Beykoz 1908-E.Şeker, 4. Grup/(Arsin- 16.00) Arsin-Tokat, (Yavuz Selim/16.00) T.Karadeniz-A.Sebat, (Pazar/16.00) Pazar-Of, (T.Kılıççıoğlu/16.00-Seyircisiz) Çorumspor- Karsspor, (Cemal Gürsel/20.00) Erzurum-Çankõrõ B. TFF 3. Lig/3. Grup - (Veledrom iç saha/16.00) B.Nilüfer-Keçiören B., (18 Temmuz/16.00) Düzce-Pursaklar, 4. Grup/(13 Şubat/16.00) Erzincan-Kastamonu. F.BAHÇELİ Güiza, ülkesinde yayõmlanan Diario de Jevez ga- zetesine verdiği demeçte, “İstanbul’da en çok dikkatimi çeken so- kakta kadõnlarõn çarşaflõ olarak dolaşmasõydõ” dedi. KÖLN’de oynayan Ümit Özat, “Futbolu bõrakmayacağõm” dedi. TFF 2. Lig/1. Grup: BUGSAŞ-Pendik: 1-0, Körfez B.-Darõca G.B.: 2-0, Sa- rõyer-Eyüp: 1-1, G.O.Paşa-Gebze: 3-0, Bozüyük-Dardanel: 1-2, 2. Grup: Akhisar B.-Tarsus İd.Y.: 3-1, Fethiye-Denizli B.: 1-1, Altõnordu-Buca: 1-8, Afyonkara- hisar-Turgutlu: 0-2, A.Demir-Marmaris B.:2-0, 3. Lig/5. Grup: Hatay-D.Kayapõnar Bld.: 1-0, Kilis B.-Batman B.: 0-2. GÜNÜN İÇİNDEN Kulüplerden lige yeni model Spor Servisi - Kulüpler Birliği Vakfõ; Türk futbolundaki değişiklikler, gelişmeler, Türk futbolunun sorunlarõ ve çözüm önerilerini görüşmek üzere İstanbul’da geniş katõlõmlõ sempozyum niteliğinde bir toplantõ düzenledi. F.Bahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde dün yapõlan toplantõya UEFA Asbaşkanõ Şenes Erzik, Futbol Federasyonu Başkanõ Mahmut Özgener, Kulüpler Birliği Başkanõ Aziz Yıldırım ve çok sayõda davetli katõldõ. Sempozyumda ilk konuşmayõ yapan Kulüpler Birliği Vakfõ Başkanõ Aziz Yõldõrõm; birliğin geleceğine yönelik çalõşmalarõndaki amacõn Avrupa’daki büyük futbol ülkelerinde olduğu gibi lig organizasyonu yapan, ligin ticari haklarõnõ belirleyen, büyüten, pazarlayan ve oluşan geliri paydaşlarõyla paylaşan bir tüzel kişiliğe dönüştürmek olduğunu ifade etti. Bu modelde ligin bir tüzel kişilik, kulüplerin de bu tüzel kişiliğin ortaklarõ olduğunu anlatan Yõldõrõm, “Bu kriterlerle düzenlenen ligde, ligin marka değerini oluşturan tüm ticari hakları ortaklar tarafından yaratılmakta ve bu kuruluşça belirlenen kriterlere uygun şekilde ortaklar arasında dağıtılmaktadır. Bu hususlar ligin kulüpler tarafından organize edildiği bu model bugün Avrupa’nın büyük futbol ülkelerinde başarıyla uygulanmaktadır” dedi. BİRLİK BAŞKANI YILDIRIM VAKFIN PROJELERİNİ ANLATTI POLAT’TAN PEMBE TABLO Spor Servisi - G.Saray Başkanõ Adnan Polat, UEFA Kupasõ’ndaki hedeflerinin final olduğunu bir kez daha yineledi. Kulübün aylõk Divan Toplantõsõ’nda konuşan Polat; takõmõn hedefleri, borçlar, yapõlan sponsorluk anlaşmalarõ, kredi, ürün satõşlarõ ve daha birçok konuda önemli açõklamalarda bulundu. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’ndaki toplantõda yaklaşõk 50 dakikalõk bir konuşma yapan Polat, mali açõdan çok rahat olmadõklarõnõ belirterek, “Ama dışarıdan göründüğü kadar da zor durumda değiliz. İyi yoldayız. Daha çok şey yapacağız. Bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz”‘ dedi. Sürdürülebilir, kalõcõ ve uzun vadede rahatlatõcõ finansman yapõsõna ihtiyaçlarõnõn olduğunu söyleyen Polat, “Banka borçlarımızı 7-10 yıla yaymak amacındayız. Sportif AŞ ile Futbol AŞ’nin birleşmesini sağlamak için Sportif AŞ’nin dışarıdaki hisselerini çağrı şekliyle almak gerekiyor. Bunun için gerekli minimum finansman 150 milyon dolardır. Bu finansman banka borçlarını yapılandırma ve Sportif AŞ’nin dışarıdaki hisselerini almaya yarayacaktır” diye konuştu. G.Saray Başkanõ Polat, ürün satõşlarõnõn Fenerium’un arkasõnda kalmasõnõ içine sindiremediğini kaydetti. Bu arada G.Saray Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Üstünel, takõmõn izinli olduğu gün Antalya’ya giden Lincoln’ün ceza almasõnõn söz konusu olmadõğõnõ açõkladõ. Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası’nda Türkiye, Hollanda’ya 10-9 yenilince çeyrek final şansını kaybetti. Bu arada maç sonrası bir taraftarın ulusal oyunculara sözlü tacizde bulunmasıyla kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Ancak araya girenler olayın büyümesini önlendi. Diğer sonuçlar: Karadağ-Almanya: 13-10, İspanya- İsrail: 14-5, İtalya-Fransa: 12-11. (ŞEVKİ KAYA) HAVUZDA KAYBOLDUK Basketbolda ‘dev’ zafer Ay-Yõldõzlõlarõmõz, güçlü rakibi Fransa’yõ Abdi İpekçi’de yenerek elemelerde üçte 3 yaptõ Uzun yõllar böylesine bir heyecan yaşanmamõştõ Abdi İpekçi’de… Tarihi bir karşõlaşma, orasõ kesin… Tribünler coşkulu, tõklõm tõklõm dolu; bir o kadar da giremeyen var içeri. Doğrusu da bu değil mi? 12 Dev Adam’õn en çok taraftara ihtiyacõ olduğu maçtõ dünkü… Fransa’yla liderlik için çekişirken Ay - Yõldõzlõlar tarih yazmaya hazõrlanõyordu… Ve bunu başardõlar; savunmalarõyla rakibi ‘sindirip’ Avrupa Şampiyonasõ elemeleri C Grubu’nda 3’te 3 yaptõ ulusallar. Zirveye yerleşirken Ay - Yõldõzlõlar, Polonya yolunu çoktan yarõlamõştõ bile… Alan savunması ve 15-0’lık seri Oyuna giriyoruz; iki takõmõn da birbirini tartma telaşõ var. Parker korkutan bir isim. Onun yapacaklarõnõ kestirmek güç. Koçuyla yaşadõğõ gerilim, maç sabahõ gelişi Fransõzõ gizemli kõlõyor. Gerçekten de dünya yõldõzõ. Kendisini savunan Sinan’a 2, yardõmcõsõ Fatih’e 3 faul aldõran Parker, boyalõ alanõmõza girip çõkõyor. Kerem Gönlüm buna karşõ koyan isim olsa da ilk çeyrek 19-18 Fransa lehine… İkinci periyotta Tanjevic, takõmõndan ‘alan savunması’ yapmasõnõ istiyor. Fransa şaşõrõyor. Parker da kenara gelince Türkiye müthiş bir atõlõm yapõp Ender, Oğuz ve Kerem Tunçeri’yle 15- 0’lõk bir seri buluyor. 17. dakikada fark 12 sayõya, skor ise 36-24’e geliyor. Ancak Fransa yeniden Parker’la geri gelmeyi biliyor. Onun içeri korkusuzca dalõşlarõ müthiş etkili olsa da fark ancak 3’e iniyor ve Ay – Yõldõzlõlar ilk yarõyõ 38-35 önde kapatõyor. Savunmanın zaferi Ulusal takõm soyunma odasõndan da sõcak dönüyor. Savunmamõz öylesine sert ve agresif ki Fransa gibi bir takõmõ 3. çeyrekte 10 sayõda tutuyoruz. Kritik serbest atõşlarõ da Oğuz’la sayõya çevirince son çeyreğe Türkiye 57-45’lik üstünlükle başlõyor. Son 10 dakikada günün başarõlõ ismi Oğuz’un sayõlarõ (9/9 serbest atõş), Ender ile Kerem Tunçeri’nin muhteşem özverisi ve Hido’nun paylaşõmõyla fark bir ara 17 sayõya çõksa da sonuç 77-65 Türkiye lehine sonuçlanõyor. İşte zafer diye buna denir... Artõk Polonya vizesi alõnmõştõr. TÜRKİYE: 77 - FRANSA: 65 HAKEMLER: S.Bachar (5) (İsrail), M.Vojinovic (5) (Sırbistan), M. Ciulin (5) (Romanya) TÜRKİYE: Engin (6)2, Sinan (6)5, Hidayet (7)10, Kerem Gönlüm (8)13, Fatih Solak (7), Ender (8)12, Oğuz (8)15, Ersan (7)4, Kerem Tunçeri (8)16, Barış (5) FRANSA: Parker (8)32, De Colo (5)6, Diawara (4)5, Soliman (3), Turiaf (4)7, Issa (3)1, Kirksay (5)8, Marquis (4)4, Brun (4)2, Bokolo (3), Tchicamboud (3) 1. PERİYOT: 18-19, İLK YARI: 38-35, 3. PERİYOT: 57-45 RİBAUNT: 35/34, ASİST: 12/4, TOP KAYBI: 15/17, TOP ÇALMA: 9/7 CAN İŞBAKAN 3 SORU CEVAP ERMAN KUNTER Takõm Ruhu - Türkiye, Fransa’yı yenerken neleri doğru yaptı? ERMAN KUNTER: Maçı kazandıran kesinlikle savunmaydı. Kendi saha avantajını kullanman için savunmayı çok iyi yapman gerekir. Seyirci baskısı da defansı kuvvetlendirir. İstediğimiz sertlikte müdafaa yaptık. Oradan gelen dirençle hücuma geçtik. Oyuna baktığımız zaman takım olgusunu görmek mümkün. Fransa’nın bütün kurgusu dış oyunculara bağımlı. Onlara iyi savunma yapınca galibiyet geldi. Parker çok zorlamak zorunda kaldı ama en kritik anlarda enerjisi bitti. Şimdi 4 galibiyet Avrupa Şampiyonası kalmak için yeterli olacak. En kötü 4, en iyi 6 galibiyet alırız. - Türkiye’de oyunu etkileyen isim kimdi? E.K: Türkiye’de kolllektif ekip ve takım anlayışını gördüm . Bu çok önemli. Çünkü Fransa’da böyle bir şey yok. Parker’a bağımlı kalmışlar. Mesela Hidayet oyundayken de takım anlayışı vardı. Kimse kahraman olmak için zorlamadı. Doğrusu da bu. Baktığınız zaman öne çıkan bir oyuncu yok. Skor dağılımı var. 5 oyuncu çift rakamlara ulaştı. Topu paylaştılar. Maçtan önce bir plan yapsan bu kadar yolunda gider. - Koç gözüyle Tanjevic’i nasıl değerlendirdiniz? E.K: Sadece oyuncu değişikliği ve alınan molaları düşünmemek gerek. Takım anlayışını koç getirir. Antrenörün maç içinde yaptıklarına pek bakmam çünkü her çalıştırıcı için karşılaşmanın atmosferi başkadır. Burada önemli olan teknik kadronun takım olgusunu oyunculara aşılamasıdır. Büyük bir inanç vardı ve bu koçun başarısıdır. GÖRÜŞ/ BATTAL DURUSEL Bizim için grubun en önemli maçıydı. Oyunun başında koç Tanjevic, NBA yıldızı Parker’ı Sinan’la kitlemeyi, Fransa koçu Gomez ise Hidayet’i Diawara’yla sus- turmayı düşünmüştü. Maç başa baş giderken 2. peri- yodun 5. dakikasında Tanjevic takımı defansta zona dön- dürdü ve teke tekten oynamayı seven Fransa’yı dur- durdu. Ender Arslan ve Kerem Tunçeri 3’lüklerle ön plana çıktı. Kerem Gönlüm önemli işler yaparak takı- mın skoreri oldu. Takımın lideri Hidayet, tüm özverisi- ni sahaya yansıttı. Ancak Avrupalı koçlar topu yere vu- rarak oynamayı seven Hido’yu kısa, çabuk adamlarla tutarak pozisyon yaratmasını ve şut bulmasını önlüyor. Dün gece de diğer maçların tekrarı oldu. Hidayet’ten skor bekleniyorsa hücumda ona perdelerle yardım gereki- yor. Evet, takımımız bu yengiyle grup birinciliğini ve Po- lonya’ya gitmeyi garantiledi. Abdi İpekçi’de dün gece- yi ısıtan coşkulu bir ulusal takım vardı. Bu galibiyetle do- lu tribünler de kendinden geçti, takımla birleşti ve ma- çın ‘6.’ adamı oldu. Seyrettiğim 2 maçta kuşkularım var- dı. Ancak dün gece yürekten ve özveriyle oynayan bu takımla bütün seyirci gibi ben de kendimden geçtim ve coştum. Bravo çocuklar, alkışlar ve sevgiler sizlere... Bravo Çocuklar Hidayet Fransa karşısında yıldızlaştı 250’nin üzerinde maçta ulusal formayı giyen İbrahim Kutluay’a Bakan Başesgioğlu plaket verdi. Türkiye: 79 - B.Hersek: 50 TÜRKİYE: Şaziye (7)10, Nilay (7)12, Nevriye (8)18, Naile (6)5, Tuğba (7)13, Esmeral (6)5, Sariye (5)5, Bahar (5)4, Melek (4)2, Nevlin (5)5 BOSNA HERSEK: Deura (4)8, Beciroviç (5)9, Saviç (5)4, Bejtiç (3)2, Svitlica (3), Besiç (4)4, Taviç (6)12, Stupar Anja (5)7, Pilav (3), Stupar Olja (3)4, Kovac (3) 1. PERİYOT: 18-16, İLK YARI: 45-27, 3.PERİYOT: 65-41 ADANA - 32. Avrupa Bayanlar Basketbol Şampiyonasõ elemelerinde A Ulusal Takõm, Bosna Hersek’i 79-50 yendi. PERİLER BOSNA’YI GEÇTİ 6-5-4-4-3-1 (Ankara: 941.45 YTL).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog