Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 EYLÜL 2008 PERŞEMBE 14 TELEVİZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B TV PROGRAMLARI 08.00 Rachael Ray Show 09.00 The Martha Stewart Show 11.00 Dizi: Desperate Housewives 13.00 The Mart- ha Stewart Show 14.00 Ellen Show 15.00 Dizi: O. C. 16.00 Rachael Ray Show 17.00 The Martha Stewart Show 18.00 Ellen Show 19.00 O. C. 20.00 Dizi: Desperate Housewives 21.00 Dirt 22.15 Di- zi: The Sopranos 23.00 Conan O’Brien 24.00 South Park 00.30 The Sopranos 01.30 World Series Poker (0 212 335 00 00). 09.20 Çizgi Film 10.10 Ya- şadığım Şehir 10.30 Bir Ramazan Sabahı 12.00 Ötelerden Esintiler 13.30 Ramazan Klipleri 13.35 Yaprak Dökümü 14.45 Yerli Film: Kızım Ayşe 16.35 Gön- lümüzde Yaşayan Peygamber 17.10 Man- şettekiler 17.30 Kur’an Işığında 17.50 Ra- mazan Sevinci 20.00 Haber 20.50 Süper Babaanne 22.20 Türkülerle Süper Gece 23.55 İpucu Kriminal 00.50 Günün Ardın- dan 01.10 Ramazan Geldi Hoşgeldi 02.30 Yaprak Dökümü (0 312 490 43 00). 09.20 Dış Basın 09.30 Eko- gün 10.15 Spor 10.30 Yurt- tan Haberler 11.15 Reçete 11.45 Günde Sanat 12.00 Haber 12.15 Spor 12.30 Ekogün 13.00 İş Günü 13.35 Hayat Akarken 14.20 Ekogün 14.35 Günde Sanat 15.20 Ekogün 16.20 Yurttan Haberler 17.35 Dünyaya Bakış 18.20 Avrupa Vizyonu 19.00 Haber 19.10 Spor 19.25 Derin Kökler 19.30 Hayal Şehirler 20.00 Yaz Sağlığı 20.20 Boğaziçi’nden 21.00 Derin Kökler 21.05 Dü- şünce İklimi 22.10 5 Gün 5 Gündem: Pan- dora’nın Kutusu 23.00 Gün Biterken 23.20 Spor 23.30 Gecenin Sesi 00.30 Gece Ya- rısı Muhabbeti 01.30 Ömür Dediğin 02.00 Haber (0 212 259 72 75). 08.00 Televizyon Gazetesi 10.00 Çizgi Film 11.00 Ha- berler 11.15 Çiftçi Meclisi 12.10 Müzik 13.00 Günün İçinden 15.15 Gündem 17.00 Haber 17.15 Gündem 18.00 Ulusal Gönüllüleri 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Prof. Dr. Şahin Filiz’le Ramazan Sohbeti 20.30 Dik Duruş 21.30 Gönülden Süzülen Türküler 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). 07.00 Sabah Gündemi 09.10 Başlama Vuruşu 10.10 Sağ- lık Hattı 11.10 Haber Saati 11.40 Yelek Ne Demek 12.20 Ekonomi Politik 13.10 Maksimum Sokak- tayız 14.10 İşin Aslı 15.10 Dünyanın Parası 16.00 Erken Baskı 16.50 3. Seans 17.10 İnteraktif Spor 18.00 Ana Haber 19.00 Ra- mazan Özel 19.40 Yelek Ne Demek 20.00 Tribünün Sesi 21.00 Şimdiki Zaman 22.00 Saynur Tezel ile Bugün (0 212 449 07 00). 07.00 Geri Sayım 08.00 Kö- şe Yazıları 08.30 Yatırım Ko- mitesi 10.00 Piyasa Ekranı 10.15 Avrupa Borsaları 10.30 Faiz 11.10 Yatırımcı Kliniği 12.00 Finans Cafe 12.05 Sağlık Kültürü 13.30 İş Dün- yasından 14.15 Dış Piyasalar 14.30 Faiz 15.10 Gündem 15.40 Analiz 16.30 Son Baskı 17.45 Çizgi Dizi: Spongebob Squa- repants 18.15 Dizi: Chuck 19.30 Dizi:The Big Bang Theory 20.00 Dizi: The Simpsons 21.00 Dizi: Gossip Girl 22.00 Yabancı Film: 11 Eylül 24.15 Dizi: The Simpsons 01.15 Dizi: Gossip Girl (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Di- zi: Köle Isaura 10.15Her Şey Dahil 13.00 Haber Bülteni 13.55 Deryalı Günler 16.30 Yerli Film: Umut Dünyası 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 19.45 Spor Sayfası 20.00 Var mısın? Yok musun? 23.00 Siyaset Meydanı 03.00 Makamlar ve Mekanlar 05.00 Ağla- mak Yok (0 212 355 01 01). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 11.30 Yerli Film: Yanmı- şım 13.00 Yerli Film: Ba- tan Güneş 14.40 Dizi: Pos- ta Kodu 15.30 Yerli Film: Menekşe Göz- ler 17.10 Çizgi Film Kuşağı 19.10 Dizi: Pos- ta Kodu 20.00 Haber 20.40 Yabancı Film: Loc Ness Canavarı 22.30 Dizi Magazin 23.30 Haberler 00.30 Yabancı Film: Ver- sace Cinayeti (0 212 448 50 00). 07.00 Güne Başlarken 09.15 9’da Ekonomi 10.00 Güne Başlarken 11.15 Ya- zı İşleri 12.00 Günün İçin- den 12.15 Spor 12.30 Çalışma Hayatı 13.00 Günün İçinden 14.15 Spor 14.30 Ye- şil Rehber 15.00 Haber 15.15 Yakın Plan 16.00 Haberler 16.15 Spor 16.30 Dünya Bunu Konuşuyor 17.00 Haber Merkezi 17.40 Ve İnsan 18.15 Gece Gündüz 19.00 Haber 20.00 Yakın Plan Ramazan 20.30 Spor Servisi 21.00 Bale Yarışıyor 23.35 Spor Servisi (0 212 335 00 00). 06.20 Yabancı Film: İkin- ci Kez 07.20 Yabancı Film: Bitirim Karınca 12.40 Yabancı Film: Şark Vaatleri 14.30 Ya- bancı Film: Anlaşabilmek 16.05 Yabancı Film: Gecenin İki Yüzü 18.15 Yabancı Film: İyi Bir Yıl 20.30 Yabancı Film: Bir Şo- vun Perde Arkası 22.30 Yabancı Film: Duygusal Hesaplaşmalar 00.25 Yabancı Film: Correlli’nin Mandolini 02.45 Yaban- cı Film: Bir Şovun Perde Arkası 05.00 Ya- bancı Film: Kasım 06.10 Yabancı Film: An- laşabilmek (0 212 326 00 00). 06.00 Çizgi Film 09.00 My Wife And Kids 09.30 Malcom in The Middle10.008SimpleRules10.30 Cinayet Dosyası 11.30 Yakın ve Uzak 12.00 Days of Our Lives 13.00 Sweet Secret 14.00 Yargıç Amy 15.00 Chicago Hope 16.00 Cinayet Dosyası 18.00 Kanıt Peşinde 19.15 The Office 20.00 Three Kings21.15YabancıFilm:PoetterveFelsefe Taşı 23.30 West Wing (0 212 326 40 00). 09.00 Parametre 09.45 Ha- yatım Sinema 10.30 Sahil Günlüğü 11.20 Piyasalar 12.00 İş Yemeği 14.10 Pa- ranın İzi 15.10 Farkında mı- sınız? 15.30 Afiş 16.00 Artı Bir 17.00 Se- ans Analiz 17.30 Sahil Günlüğü 18.05 Afiş 18.45 Ramazan Menüsü 19.00 Şirin Payzın’la 360 Derece 20.00 Kürşat Başar’la Yaz Sohbetleri 21.00 Belgesel: Yüzyılın De- neyi 23.00 Gece Görüşü (0 212 413 56 00) 07.00 Çizgi Film 09.00 Küçük Hanım 11.00 Bi- zim Evin Halleri 12.30 Süper Aile 14.30 Yerli Film: Hedef 16.30 Yalancı Romantik 18.30 Ana Haber 19.30 İslamiyetin Doğuşu ve Hz. Muhammed’in Hayatı 20.30 Yabancı Film: Görünmez He- def 23.10 Yüz Yüze 01.00 Süper Aile 03.00 Sahur Meclisi (0 216 554 66 11). 06.30 Kahvaltı Haberleri 08.45 Tatlı Sert 11.10 Dizi: Çocuklar Duymasın 12.30 Haber 13.00 Ağız Tadıyla 14.50 Dizi: Sele- na 17.15 Dizi: Bizim Evin Halleri 19.00 Ha- ber 20.00 Dizi: Elif 22.20 Dizi: Parmaklıklar Ardında 00.30 Yabancı Film: 80 Dakika 02.10 Tatlı Sert 03.10 Sahur Programı 04.50 Haber Bülteni (0 212 354 30 00). 06.30 Çalar Saat 07.15 Bu- gün 08.00 Çocuğun Var Derdin Var 10.15 Dizi: Bez Bebek 12.45 Öğle Günde- mi 13.00 Su Gibi 15.45 Dizi: Unutma Be- ni 17.00 Ramazan Programı 18.00Çarkı- felek 22.00 Haberler 23.15 Objektif 03.45 Ramazan Programı (0 212 454 71 71). 06.40 Uyan Türkiye 08.00 Her Eve Lazım 08.30 Dizi: Sabrina 10.20 Alım Balım Peteğim 13.30 Gün Ortası 14.00 Esra Erol’la İz- divaç 17.30 İftara Doğru 19.00 Haber 19.50 Spor 20.00 Dizi: Son Ağa 22.00 Dizi: Son Bahar 24.00 Dizi: Derdest 03.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur (0 212 413 50 00). 07.00 Uyandırma Servisi 09.15 Sabah Raporu 10.30 Para Hattı 11.10 Ekonomi Gündemi 11.30 Parantez 12.20 Sektör Dosyası 13.00 13 Ajansı 14.10 Piyasalara Bakış 14.30 Parantez 15.25 Piyasalara Bakış 16.15 Piyasalarda Bugün 17.30 Spor 18.30 Parantez 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Spor Bülteni 21.15 Haber Dosyası 22.00 1 Gün 22.40 Li- festyle Müzik 23.00 Bu Gece 01.00 Haberler 01.15 Haber Dosyası (0 212 313 60 00). 06.00 Dizi: Menekşe ile Halil 07.00 Ceza Mahkemesi 08.30 Konuşa Konuşa 10.30 Sabah- ların Sultanı 13.30 Gün Arası 14.00 Her Eve Lazım 14.30 Es- ra Ceyhan’la 17.00 Ceza Mahkemesi 19.00 Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Di- zi: Aşk-ı Memnu 22.15 Dizi: Annem 00.30 Yabancı Film: Son Nüsha 02.30 Dizi: Aşk- ı Memnu 04.50 Dizi: Allah’ın Kılıcı 06.00 Si- garanın Zararları (0 212 478 00 88). 07.00 Bu Sabah 10.00 Ha- berler 10.15 Adım Adım Ço- cuğum 12.00 Dizi: Elisa 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 Yabancı Film: Aşk Teorisi 16.00 Çizgi Film 17.00 Dizi: Elisa 18.00 Mahya Işıkları 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yabancı Film: De- ğişim Rüzgarları 01.00 Haber Bülteni 03.30 Mahya Işıkları (0 212 288 51 52). 06.30 Yeni Bir Gün 09.30 Orada Neler Oluyor 11.30 Çok Yaşa Sen Ayşe 13.00 Haber 13.30 İtirazım Var 15.30 Sihirli Ekran 16.30 Duru Muhabbetler 18.10 Kardeşlik Sınır Ta- nımaz18.50 Ana Haber 20.00 Yabancı Film: Kirli İşler 22.15 Neşter 23.20 Gecenin Rengi 00.45 Müzik Dergisi 01.45 Yerli Film: Kalbe Düşen Nur (0 212 355 85 00). 07.30 Günaydın Avrasya 09.30 Paraliz 10.15 Sağlık Karnesi 11.00 Haber 11.15 Sıcak Haber 12.15 Spor 12.30 Belgesel 14.00 Haber Masası 15.15 Spor 16.00 Haber Maraton 17.15 Yörük Obalarımız 19.00 Art Ana Haber Bülteni 19.45 Spor 20.00 Ruh ve İnanç 21.30 Vardiya 22.30 Politik Açı 24.00 Surlar İçi 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 07.00 Güne Bakış 09.00 Biz Bize 11.00 İstikbal Gökler- dedir 13.00 Habercinin Saati 14.30 Yurt Gündemi 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.00 Orkestra Akademik Başkent 18.30 İftar Saati 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yeniden Yaşama Yolculuk 21.30 Ata’nın Mirası 22.00 Medya Sorun- ları Tartışıyor 24.00 Bizim Türküler 00.30 Gece Bülteni (0 312 234 14 34). 08.00 Gerçek Gündem 10.15 Eko Flash 10.50 Her Eve La- zım 13.30 Dizi: Yedi Numara 14.50 Dizi: En Son Babalar Duyar 16.00 Dest-i İzdivaç 20.00 Flash Ana Haber 20.45 Dizi: Tatlı Ha- yat 24.00 Gece Hattı 01.00 Dizi: Gerçek Ke- sit 02.30 Flash Haber (0 212 256 82 82). 07.00 Müzik Klipler 10.00 Çizgi Film 11.10 Müzik Klip- leri 13.00 Haberler 14.00 Si- zin Seçtikleriniz 17.10 Müzik Klipleri 19.00 Cem TV Ana Haber Bülteni 20.00 Cem 22.00 Gelin Canlar Cem Olalım 23.30 Sinema 01.30 Belgesel 02.30 Müzik Klipler (0 212 639 74 31). OTEL ve APARTSIFIR TURUNÇ - - - Tüm Odalarda Dijital Receiver_Uydu TV, Saç Kurutma www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog