Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 EYLÜL 2008 ÇARŞAMBA 16 TELEVİZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B ‘Yağmurdan Sonra’ anlatõlõyor TV Servisi - “Hayatım Sinema”nõn bu bölümünde, Gökçeada’da çekimleri süren “Yağmurdan Sonra” filmine yer veriliyor. Defne Alphan ve Muammer Brav’õn birlikte hazõrladõğõ yapõmda, filminin başrol oyuncularõ Pelin Batu, Serhan Yavaş, Demir Karahan ve filmin yönetmeni Görkem Turgut “Hayatõm Sinema”yõ anlatõyor. CNNTürk, 22.15 İpek Tanrõyar sunuyor TV Servisi - İpek Tanrıyar’õn sunduğu “Yaz Sağlığı” programõnda, yaz aylarõnda sağlõğõmõzõ ilgilendiren her konu uzman konuklarla birlikte ele alõnõyor. Yaz aylarõ boyunca ekrana gelen ve çeşitli hastalõklarõn konuşulduğu programõn yapõmcõlõğõnõ ise Özlem Yurt Özdemir üstleniyor. TRT 2, 20.00 ‘Tarih Dersleri’ TV Servisi - İlber Ortaylı’nõn sunduğu “Tarih Dersleri”nde, günümüzün konularõnõn tarihi sürecini kendine has üslubu ile izleyenlerle paylaşõlõyor. Yapõmda, St. Petersburg’dan Osmanlı-Rus ilişkilerinin bilinmeyen yönleri, St. Petersburg saraylarõyla ve tarihi yapõlarõ yeniden keşfediliyor. Ayrõca programda pek çok olaya tanõklõk etmiş olan şehirde Romanov Hanedanõ ve Osmanlõ–Rus ilişkilerinin bilinmeyen yönleri de irdeleniyor. NTV, 22.00 Adõm Adõm Çocuğum TV Servisi - Düşükler ve erken gebelikler “Adım Adım Çocuğum” proramõnõn bugünkü bölümünün konusunu oluşturuyor. Nur Onur’un hazõrlayõp sunduğu yapõma konuk olan Kadõn Hastalõklarõ ve Doğum Uzmanõ Süreyya Menteş, Prof. Dr. Cihat Uzman ve Uzman Psikolog Yeşim Çaylaklı, konu hakkõnda izleyenlere bilgi veriyor. tv8, 10.15 TV PROGRAMLARI Pelin Batu İlber Ortaylı 09.00 The Martha Stewart Show 11.00 Dizi: Desperate Housewives 13.00 The Martha Stewart Show 14.00 Ellen Show 15.00 Dizi: O. C. 16.00 Racha- el Ray Show 17.00 The Martha Stewart Show 18.00 Ellen Show 19.00 O. C. 20.00 Dizi: Des- perate Housewives 21.00 24 22.15 The Sop- ranos 23.00 Conan O’Brien 24.00 South Park 00.30 The Sopranos (0 212 335 00 00). 09.20 Çizgi Film 10.10 Ha- rika Çocuklar 10.30 Bir Ra- mazan Sabahı 12.00 Öte- lerden Esintiler 13.35 Yaprak Dökümü 14.45 Yerli Film: Gönüller Fatihi Yunus 16.35 Gönlümüzde Yaşayan Pey- gamber 17.10 Manşettekiler 17.50 Ramazan Sevinci 20.00 Haber 20.50 Yabancı Film: Ku- sursuz Dünya 23.30 Bedirhan Gökçe İle Ge- cenin Kıyısında 01.10 Günün Ardından 01.30 Ramazan Programı (0 312 490 43 00). 09.30 Ekogün 11.15 Reçete 11.45 Günde Sanat 13.00 İş Günü 13.35 Hayat Akarken 16.20 Yurttan Haberler 16.35 Ekogün 17.15 Günün Konusu 17.35 Dünyaya Bakış 18.20 Avrupa Vizyonu 19.00 Haber 19.25 Derin Kökler 19.30 Belgesel 20.00 Yaz Sağlığı 20.20 Boğaziçi’nden 21.00 Büyüteç 21.55 El Yapımı 22.10 5 Gün 5 Gündem 23.00 Gün Biterken 23.30 Gecenin Sesi 00.30 Gece Yarısı Muhabbeti (0 212 259 72 75). 08.00 Televizyon Gazetesi 10.00 Çizgi Sinema 11.15 Belgesel 12.10 Müzik 13.00 Günün İçinden 15.00 Ha- berler 16.00 Enerji Dosyası 17.15 Gündem 18.00 Eko Anadolu 19.00 Ana Haber Bül- teni 20.00 Ramazan Sohbeti 20.30 Geçim ve Tutum 21.30 Gündemin Ötesi 23.00 Ha- ber Masası (0 212 251 50 90). 07.00 Sabah Gündemi 09.10 Başlama Vuruşu 10.10 Sağ- lık Hattı 11.10 Haber Saati 12.20 Ekonomi Politik 13.10 Hakkınızı Arayın 14.10 İşin Aslı 15.10 Dünyanın Parası 16.00 Erken Baskı 16.50 3. Seans 17.10 İnteraktif Spor 18.00 Ana Haber Bülteni 19.00 Dün Bugün Yarın 19.40 Yemek ne Demek 20.00 Tribünün Sesi 21.40 Meclis Kulisi 22.00 Saynur Te- zel ile Bugün (0 212 449 07 00). 10.00 Piyasa Ekranı 10.15 Avrupa Borsaları 10.30 Faiz 11.10 Yatırımcı Kliniği 12.00 Finans Cafe 12.30 Sağlık Kül- türü 13.30 İş Dünyasından 14.15 Dış Piyasalar 14.30 Faiz 15.10 Gün- dem 15.40 Analiz 16.30 Son Baskı 17.45 Çizgi Film: Spongebob Squarepants 18.15 Dizi: Chuck 19.30 Dizi:New Adventures Of Old Christine 20.00 Dizi: The King Of Queens 21.00 Dizi: Dexter 22.00 Yabancı Film: Deli Dedektif 24.00 Dizi: The King Of Queens 01.00 Dexter (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Di- zi: Köle Isaura 10.15 Her Şey Dahil 13.30 Haber 13.55 Deryalı Günler 16.30 Yerli Film: Gora 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Sayfası 20.00Var mısın? Yok musun? 23.00 Dizi: Gece Sesleri 02.00 Yabancı Film: Fahrenheit 9/11 04.00 Makamlar ve Mekanlar (0 212 355 01 01). 07.00 Çizgi Film 11.30 Yer- li Film: Keklik Ali 13.00 Yerli Film: Çelik Pençe 14.40 Posta Kodu 15.30 Yerli Film: Küçük Ağam 17.10 Çizgi Film 19.10 Posta Kodu 20.00 Haber 20.40 Ya- bancı Film: 323 Nolu Uçuş 22.20 Cine- Tube 22.50Yabancı Film: Bir Sonraki Cu- ma 00.10 Haberler (0 212 448 80 00). 09.15 9’da Ekonomi 10.00 Güne Başlarken 10.05 Özel Röportaj / Ali Baba- can 11.00 Günün İçinden 11.15 Yazı İşleri 12.30 Doğru Tercih 13.00 Günün İçinden 14.30 Yeşil Rehber 15.15 Yakın Plan 16.30 Dünya Bunu Konuşuyor 17.00 Haber Merkezi 17.40 Ve İnsan 18.00 Haberler 18.15 Gece Gündüz 19.00 Akşam Haberleri 20.00 Yakın Plan Ra- mazan 20.30 Spor Servisi 21.00 Ekodiya- log 22.00 İlber Ortaylı İle Tarih Dersleri 22.50 % 100 Futbol (0 212 335 00 00). 06.20 Film: x 07.10 Film: Bitirim Karınca 08.50 Film: Şişman Kızlar 12.40 Film: Şark Vaatleri 16.05 Film: Gecenin İki Yüzü 18.15 Film: İyi Bir Yıl 20.30 Film: Bir Şovun Perde Arkası 22.30 Film: Duygusal Hesap- lar 00.25 Film: Carolli’nin Mandolini 02.45 Film: Bir Şovun Perde Arkası (0 212 326 00 00). 06.00 Çizgi Film 09.00 My Wife and Kids 09.30 Malcom in the Middle 10.00 8 Simple Rules 10.30 Cinayet Dosyası 11.30 Ya- kın ve Uzak 12.00 Dizi: Day of Our Lives 13.00 Sweet Secret 14.00 Yargıç Amy 16.00 Yabancı Film: Şanslı 7 18.00 Kanıt Peşinde 19.15 Extras 20.00 Dizi: Hustle 21.15 Yabancı Film: Otelde Tek Ba- şına 23.30 Law and Order ( 0 212 326 40 00). 07.00 Yeni Gün 09.00 Para- metre 09.35 Hayatım Sinema 10.00 Yüzyılın Deneyi 11.30 Emlak Gündemi 12.00 İş Ye- meği 13.00 Ajans 14.10 Pa- ranın İzi 15.10 Farkında mısınız? 16.00 Ar- tı Bir 17.00 Seans Analiz 18.05 Afiş 19.00 Şirin Payzın’la 360 Derece 20.00 Hedef 2010 Dünya Kupası 21.00 Her Yerde Bir Haber Var 22.15 Hayatım Sinema 23.00 Hedef 2010 Dünya Kupası (0 212 413 56 00). 07.00 Çizgi Film 09.00 Küçük Hanım 12.30 Sü- per Aile 14.30 Yerli Film: Yuvasız Kuşlar 16.30 Dizi: Yalancı Ro- mantik 18.30 Ana Haber Bülteni 19.50 İs- lamiyetin Doğuşu ve Hz. Muhammed’in Ha- yatı 20.30 Yabancı Film: Süperman 3 22.40 Yabancı Film: Syriana 01.20 Süper Aile 03.00 Sahur Meclisi (0 216 554 66 11). 06.30 Kahvaltı Haberleri 08.45 Tatlı Sert 11.10 Dizi: Çocuklar Duymasın 12.30 Gün Ortası 13.00 Ağız Tadıyla 14.50 Dizi: Selena 17.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 19.00 Haberler 20.00 Maç Önü 21.00 Türkiye- Belçika Maçı 23.00 Maç Sonu 02.00 Mü- ge Anlı İle Tatlı Sert 03.10 Sahur Programı 04.50 Haberler (0 212 354 30 00). 06.30 Çalar Saat 07.15 Bu- gün 08.00 Dizi: Çocuğun Var Derdin Var 10.15 Bez Bebek 12.45 Öğle Günde- mi 13.00 Su Gibi 15.45 Unutma Beni 17.00 Ramazan Programı 18.00 Çarkıfelek 22.00 Haberler 23.15 Bizden Kaçmaz 03.45 Ra- mazan Programı (0 212 454 71 71). 06.40 Uyan Türkiye 08.00 Her Eve Lazım 08.30 Dizi: Sabrina 09.10 Ramazan Sofrası 10.20 Alım Balım Peteğim 13.30 Gün Ortası 14.00 Esra Erol’la İzdivaç 17.30 İftara Doğru 19.00 Haber 19.50 Spor 20.00 Pulsar 22.00 Mega Magazin 24.00 Yabancı Film: Baba Ocağı 03.00 Ni- hat Hatipoğlu ile Sahur (0 212 413 50 00). 09.15 Sabah Raporu 10.30 Para Hattı 11.10 Ekonomi Gündemi 11.30 Parantez 12.30 Spor 13.00 13 Ajansı 14.10 Piyasalara Bakış 14.15 Spor 15.00 Haber Bülteni 16.15 Piyasalarda Bugün 17.30 Spor Bülteni 18.30 Parantez 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Olaylar ve Ger- çekler 22.00 1 Gün 22.40 Lifestyel Sinema 23.00 Bu Gece 01.00 Haber Bülteni 01.15 Olaylar ve Gerçekler (0 212 313 60 00). 06.00 Dizi: Menekşe ile Halil 07.00 Ceza Mahkemesi 08.30 Konuşa Konuşa 10.30 Sabah- ların Sultanı 13.30 Gün Arası 14.00 Her Eve Lazım 14.30 Es- ra Ceyhan’la 17.00 Ceza Mahkemesi 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Dizi: Yaprak Dökümü 22.30 Dizi: Aşk-ı Memnu 00.30 Yabancı Film: Hz. Davut 2. Bölüm 04.50 Dizi: Allah’ın Kılıcı 06.00 Si- garanın Zararları (0 212 478 00 88). 07.00 Her Sabah 10.00 Ha- berler 10.15 Adım Adım Ço- cuğum 12.00 Elisa 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 Ya- bancı Film: Babamdan da Davacıyım 16.00 Çizgi Film 17.00 Elisa 18.00 Mahya Işık- ları 20.00 Haber 20.50 Spor 21.00 Yabancı Film: Aşk Teorisi 23.00 Anılarla Müzik 24.00 Ve Gool 01.20 Elisa (0 212 288 51 52). 06.30 Yeni Bir Gün 08.00 Si- hirli Ekran 09.30 Orada Ne- ler Oluyor 13.00 Öğle Ha- berleri 13.30 İtirazım Var 15.30 Sihirli Ekran 16.30 Duru Muhabbetler 18.10 Kardeşlik Sınır Ta- nımaz 18.50 Haber 20.15 Meşhurlar Ada- sı 22.15 Her Şeyi Söylemek Mümkün 00.15 Gecenin Rengi 01.45 Yerli Film: İki Damla Gözyaşı (0 212 355 85 00). 09.30 Paraliz 11.15 Sıcak Ha- ber 12.30 Belgesel 13.30 Pa- raliz 14.00 Haber Masası 16.00 Haber Maraton 18.30 İftarın Bereketi 19.40 Şehirler ve Camiler 20.00 Ha- ber 21.00 Yörük Obalarımız 22.00 Şehirler ve Camiler 22.30 Satır Arası 23.30 Gündeme Da- ir 01.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 07.00 Güne Bakış 09.00 Biz Bize 11.00KaliteliYaşam13.00Haber- cinin Saati 17.30 Doğru Seçim 18.30 İftar Programı 20.00 Haber 21.00HalkınGündemi21.30Bizim Türküler22.00HariciyeKliniği(03122341434). 08.00 Gerçek Gündem 10.15 Eko Flash 10.50 Her Eve Lazım 12.15 Yerli Hayat 13.30 Dest- i İzdivaç 17.15 Eub Hanife 18.25 İftar Vakti 19.30 Ezan 19.40 Haber 20.30 Fıkralarla Türkiye 21.50 Yerli Film: Utanç 23.45 Gece Hattı 00.15 Yarışma 02.45 Haber (0 212 256 82 82). 10.00 Çizgi Film 11.10 Müzik Klipleri 13.00 Haberler 14.00 Sizin Seçtikleriniz 16.20 Bel- gesel 17.10 Sevilen Müzik Klipleri 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Köklerin Dili 21.30 En Sevilen Müzik Klipleri 22.00 Oy Bizim Eller 23.00 Enerji Savaşla- rı 00.30 Sizin Seçtikleriniz (0 212 639 74 31). GEBZE 3. İFLAS DAİRESİ’NDEN ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI Dosya No: 2008/2 İFLAS Müflisin adõ, soyadõ ve adresi: METKON METAL KONSTRÜKSİYON SANAYİ VE Tİ- CARET ANONİM ŞİRKETİ İflasõn açõldõğõ tarih: 05/03/2008 GEBZE 3. ASLİYE HUKUK Mahkemesi’nce iflasõna karar verilmiş olan yukarõda ismi ve ad- resi yazõlõ müflis hakkõndaki tasfiyenin şimdilik.ADİ.şeklinde icrasõ tensip kõlõnmõş olduğundan: 1 - Müflisten alacaklõ olanlarla taşõnõr ve taşõnmazlar üzerinde istihkak iddiasõnda bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde GEBZE 3. İCRA ve İflas Dairesi’ne yazõlõ olarak alacak ve is- tihkak iddialarõnõ kaydettirmeleri ve delillerinin (senet, defter, hülasasõ vesaire) asõl veya onaylõ örneklerini tevdi etmeleri, 2 - Müflise borçlu olanlarõn aynõ süre içinde kendilerini ve borçlarõnõ bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanunu’nun 336’ncõ maddesi uyarõnca cezai sorumluluğu ge- rektireceği. 3 - Müflisin mallarõnõ her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni haklarõ saklõ kalmak şartõyla bunlarõ aynõ süre içinde iflas dairesi emrine tev- di etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadõkça cezaî sorumluluğa uğrayacaklarõ ve rüçhan haklarõndan mahrum kalacaklarõ, 4 - 13/10/2008 PAZARTESİ, günü saat.14,00’te ilk top- lantõ yapõlacağõndan alacaklõlarõn bu toplantõya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynõ zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunlarõn vekillerinin bu toplantõda hazõr bulunmaya haklarõ olduğu ilan olunur. *:1-Pek uzak yer- lerde veya yabancõ ülkelerde ikamet eden alacaklõlar için süre uzatõlabilir. 2-Reddedilen bir mi- rasõn tasfiyesi lazõm geldiğinde miras hükümleri gereğince evvelce alacaklõlar davet edilmişse 1 numaralõ bentteki süre (10) güne indirilir. Basõn: 48882 ÖDEMİŞ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2005/2832 Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: 1.TAŞINMAZ: Taşõnmaz Tapu Kaydõnõn, İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Datbey Köyü, Mõzraklar mevkii 0 ada, 11 paf- ta, 331 parsel, 13 cilt, 1211 sayfada kayõtlõ 9160,00 m2 yüzölçümlü, tarla ve 2 zeytin ağacõ cin- sinden olup, Parselin tamamõ 2. derecede sit alanõ içerisindedir. Üzerinde iki katlõ 128 m2 otur- ma alanõna sahip, betonarme bir bina ve 240 m2 oturma alanõna sahip örtüsü lamarina, profil di- rekli ve makaslõ olan, açõk hayvan damõ mevcuttur. Binanõn zemin katõ sõvasõz olup, girişi kepenkli depo olarak kullanõlmaktadõr. Üst kat 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc ve iki balkon şeklinde- dir. Zeminler kõsmen karo plaka kõsmen rabõtadõr. İç kapõlar ahşap, pencereler profildir. Üzeri te- ras döşemedir. Elektrik ve suyu mevcuttur. Bina daire ve depo olarak kullanõlmaktadõr. Parselin toprak yapõsõ kumlu, tõnlõ olup, meyillidir. Parseldeki binalarõn dõşõnda kalan bölümde muhtelif yaşlarda 10 adet zeytin ağacõ, 3 yaşlarõnda 16 adet zeytin ağacõ, 8 adet erik ağacõ, 11 adet incir ağacõ, 3 adet kayõsõ ağacõ, 7 adet şeftali ağacõ, 4 adet armut ağacõ, 1 adet mandarin ağacõ, 1 adet iğde ağacõ, 1 adet kiraz ağacõ, 4 adet ceviz ağacõ, 3 adet dut ağacõ, 9 adet asma bulunmaktadõr. Bi- nanõn değeri 40.960,00 YTL'dir hayvan damõnõn değeri 4.800.00 YTL olup civar arazilerin de- ğeri 6.000.00 YTL’dir Bina ve hayvan damõ değeri toplamõ ile arazi borçlu hissesi (9.160 x 6.000,00 YTL x "400/9160" borçlu hissesi) toplamõ cem'an 48.160.00 YTL’dir. 2. TAŞINMAZ: Taşõnmaz Tapunun İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Datbey köyü, Taraşmanlõk mevkii, 0 ada, 410 parsel, 16 cilt, 1551 sayfada kayõtlõ 32.360,00 m2 yüzölçümlü tarla cinsinden olup, top- rak yapõsõ kumlu tõrõlõdõr. İçinde 16 adet zeytin ağacõ bulunmaktadõr. Suyu, parsel dõşõndan temin edilmektedir. Parsel asfalt yol kenarõndadõr. Arazinin borçlu hissesine düşen: 32.360 x 8.000.00 YTL (2/6): 86.293.33 YTL’dir. 3. TAŞINMAZ: Taşõnmaz tapunun İnönü Mah. Anacõkçeşmesi mevkii, 795 ada, 36 parsel, 17 cilt, 1681 sayfada kayõtlõ 18.000,00 m yüzölçümlü tarla, toprak yapõsõ kumlu tõnlõdõr. Parsel üzerinde 2 adet kiraz ağacõ, 1 adet ceviz ağacõ, 1 adet erik ağacõ vardõr. Parsel asfalt yol kenarõnda olup, sulama suyu bulunmaktadõr. Arazinin borçlu hissesine düşen değeri: 18.000 x 9.000,00 YTL x (575/2400): 38.812.50 YTL’dir. SATIŞ ŞARTLARI: l.Taşõnmaz (Mõzraklar mevkii 331 parsel): 03/11/2008 günü, saat 09:00 - 09:10 arasõnda, 2.Taşõnmaz (Taraşmanlõk mevkii 410 parsel): 03/11/2008 günü, saat 09:10 - 09:20 ara- sõnda, 3.Taşõnmaz (Anacõkçeşmesi mevkii 36 parsel): 03/11/2008 günü, saat 09:20 - 09:30 ara- sõnda, Ödemiş 2.İcra Müdürlüğünde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõy- metin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şar- tõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõy- la 13.11.2008 günü, Ödemiş 2. İcra Müdürlüğünde: l.Taşõnmaz (Mõzraklar mevkii 331 parsel): 13/11/2008 günü, saat 09:00 - 09:10 arasõnda, 2.Taşmmaz (Taraşmanlõk mevkii 410 parsel): 13/11/2008 günü, saat 09:10 - 09:20 arasõnda, 3.Taşmmaz (Anacõkçeşmesi mevkii 36 parsel): 13/11/2008 günü, saat 09:20 - 09:30 arasõnda, ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüç- hanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ, satõş giderlerini ve kõymetin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin ala- cağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecek- tir.. 2 - Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraf- larõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer il- gilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4 - İhaleye katõlõp, daha sonra ihale be- delini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan, tüm alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri be- de ile son ihale bedeli arasõdaki farktan ve diğer Zaralardan ve ayrõca temerrüt faizinden müte- selsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn daire- mizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri verildi- ği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satõşõ iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ; başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005/ 2832 ESAS sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İİK.m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. *Bu örnek, Muharrem Güzel İcra Md. Yrd. (Basõn: 48950) KUŞADASI 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI Dosya No: 2008/379 Talimat Satõlmasõna Karar verilen gayrimenkulun cinsi, kõymeti, evsafõ; TAPU KAYDI: Aydõn ili, Kuşadasõ ilçesi, Soğucak Köyü, Söğütdere Mevkii, - Ada, 2885 Par- selde tapuya kayõtlõ 2/150 arsa paylõ, (30) no.lu Dubleks Mesken vasõflõ taşõnmazdõr. İMAR DURUMU: Kuşadasõ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'den gönderilen, 27/05/2008 tarih ve M.09.6.Kuş.0-13/ 2843 sayõlõ imar durumu yazõsõna göre; İlçenin Soğucak Köyü, 2885 parselde kayõtlõ taşõnmaz, Ayrõk Nizam, 2 Kat, TAKS :0.25, KAKS:0.50, konut imarlõdõr. ADRESİ: Denizyõldõzõ Sitesi No: 60 Soğucak Köyü Kuşadasõ/Aydõn. ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Satõşa konu taşõnmaz, Kuşadasõ-Davutlar yolundan Soğucağa çõkan yolun yaklaşõk 500. Metresinde, yolun Soğucak istikametine göre solundadõr. Denizyõldõzõ sitesi içerisindedir. Bahçe ve çevre düzeni yapõlõ olup, oturulur vaziyettedir. Meskenin içersinde bulunduğu sitenin çevresi çoğunlukla aynõ nitelikte yazlõk kullanõmlõ siteler ile çevrilidir. Denize yaklaşõk 1400 mt. , Kuşadasõ merkezine 10 km. mesafededir. Ulaşõmõ kolaydõr. 500 mt mesafesindeki karayo- lundan ve Soğucak Köyüne çõkan yoldan şehir içine ve çevre ilçelere ulaşõmõ sağlayacak toplu ta- şõma araçlarõ geçmektedir. Taşõnmazõn bulunduğu parsele ait kadastral çap ve parsel üzerinde ku- rulu kat irtifakõna esas mimari proje başõndaki vaziyet planõ ve numarataj krokisi fiili zemine uy- gulanmõş, tapu kaydõna esas mülkiyet sõnõrlarõ ve taşõnmaz yerinin fiili zemine uygundur. Taşõn- mazõn girişte ön, arka ve yan tarafta açõk teras vardõr. Etrafõ ferforje demir korkulukla çevrilidir. Girişteki teras fayans döşenmiş, giriş terasõ ve üst kattaki terasta pergule demirli fakat üst kapla- masõ yapõlmamõştõr. Pencereler PVC çift camdan yapõlmõş ve demir korkuluk vardõr. Tüm odala- rõn yer döşemeleri fayans kaplõdõr.Alt katta salon, açõk mutfak, tuvalet ve duş, üst katta ise 3 Oda, 1 banyo ve tuvalet vardõr. Çatõ arasõnda ise 2 Oda, 1 banyo ve bir tuvalet vardõr. Mesken havuzu görmekte ve çok yakõndõr. Dõş kapõ çelik kapõdõr. Kullanõm alanõ yaklaşõk 100 metrekaredir. Yaz- lõk kullanõma elverişli, ulaşõmõ kolay, denize araçla yakõndõr. Alõşveriş merkezlerine (migros ve nazilli pazarõna) yürüme mesafesindedir, belediye ve diğer tüm resmi kurumlarõn getirmiş oldu- ğu altyapõ hizmetlerinden faydalanan, her zaman alõm-satõmõ ve kiralama olasõlõğõ ve pazarlama kabiliyeti yüksek olan bölgededir. MUHAMMEN BEDELİ: Taşõnmazõn Kuşadasõ 2. İcra Müdürlüğü 2008/ 379 Talimat sayõlõ dos- yasõndan yapõlan, 02.06.2008 tarihli bilirkişi raporuna göre 110.000.000 YTL değer takdir edil- miş olup, belirlenen bu muhammen bedel üzerinden satõşa çõkarõlmõştõr. SATIŞ ŞARTLARI: Taşõnmazõn birinci satõşõ 21/10/2008 günü olup; satõş; saat: 10.00'dan 10.10 a kadar, Kuşadasõ Ad- liyesi Müzayede Salonu 2. kat KUŞADASI/AYDIN adresinde açõk artõrma suretiyle yapõlacak- tõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Böyle bir be- delle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla (ilk artõrmayõ izleyen onuncu günün resmi tatil gününe rastlamasõ halinde, ikinci artõrma resmi tatili izleyen ilk is günü yapõlõr) ikinci artõrma günü: 31/10/2008 tarihinde ve yukarõda yazõlõ bulunan saatlerde ve belirtilen adreste kadar ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. İkinci artõrmada ise rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mec- muunu ve tahmin edilen kõymetin %40'nõ ve satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. B- Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu mik- tar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi, KDV, tapu alõm har- cõ ve masraflarõ, gayrimenkulun teslim masraflarõ alõcõya aittir. Tapu satõm harcõ, taşõnmazõn ay- nõndan doğan birikmiş vergiler ile dellaliye resmi, satõş bedelinden ödenir. C- İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkõ sahiplerinin bu gayrimenkul üze- rindeki haklarõnõ, hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu siciliyle sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. D- Satõş bedeli, hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse, İİK.nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve temerrüt faizinden alõcõ ve kefilleri mesul tutula- cak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle ya- tõrõlan teminattan tahsil edilir. E- Taşõnmaz, İİK m. 132 gereğince tüm takyidatlarõndan ari ola- rak satõşa çõkarõlmõştõr. F- İşbu satõş ilanõnõn gazetede yayõnlanan ilanõ, tapuda adresi olmayanlar için İİK. m. 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. G- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açõk olup, masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. H- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderacaatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ bulunan müdürlüğümüzün dosya numarasõyla başvurmalarõ ilan olu- nur. 04.09.2008 (Basõn: 48941) ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya no: 2008 / 8 SATIŞ. Taraflar arasõnda aynen taksimi mümkün olmadõğõndan aşağõda satõş gün ve saati, önemli özellikleri ile satõş şartlarõ belirtilen gayrimenküllerin, mahkemece satõşõna karar veril- miştir. Satõş isteyen Ayhan Duman Durmuş, Ali Ehliz ve müşterekleri arasõnda aynen taksimi mümkün olmadõğõndan mahkemece satõşõna karar verilen Mersin-Anamur-Nasraddin Kö- yiçi mevkii, kargir ev tarla cinsinde 610 parsel sayõlõ taşõnmaz ile Mersin-Anamur-Alataş köyü, İbrahim Põnarõ mevkii tarla cinsinde 2500 m2 70 parsel sayõlõ gayrimenküllerden, Nasraddin 610 parsel 5000,00 m2 eğim yaklaşõk %8-10 civarõnda, bir kõsmõ boş, bir kõsmõ buğday bir kõsmõnda da açõk çilek mevcut olup, üzerinde iki katlõ yõğma taş duvarlõ toprak elamlõ çok eski bir yapõ olup, ekonomik değeri yoktur. Parsel üzerinde muhtelif ağaçlar mevcut olup, Muhammen Değer: 55.000,00YTL. Alataş köyü, 70 parsel sayõlõ 2500,00 m2 miktarlõ parselde eğim %2-3 civarõnda olup, ha- lene sazlõk durumdadõr. 1. sõnõf tarõm arazisi olup, üzerinde herhangi bir zirai ve inşai muh- tesat olmayõp, doğu cephesi yol olup ayrõca, Anamur-Antalya karayoluna 2600 m uzak- lõktaki olup, Muhammen Değer : 67.500,00YTL’dir. Parsellerin her ikisi de imarsõz olup, izaleyi şüyu nedeniyle yapõlacak açõk arttõrma ile sa- tõşõ yapõlacaktõr. Kõymet takdir raporu dosyasõndadõr. Satõş Şartlarõ: 1. Yukarda açõk tapu kaydõ, imar ve hali hazõr durumu ve kõymeti belirtilen gayrimenkül- lerden, 610 parselin birinci açõk arttõrmasõ 21/10/2008 günü saat: 10.00’dan 10.20’ye ka- dar, diğer 70 parselin satõşõ ise 10.30 ile 10.50 arasõnda; Anamur Belediye Meclis Salo- nu’nda açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şar- tõyla, taşõnmazõn ikinci satõşõ; 31/10/2008 günü, aynõ yer ve saatlerde, ikinci arttõrmaya çõ- karõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkül en çok arttõranõn ta- ahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana iha- le edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bul- masõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bun- dan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2. Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi ve- ya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga pulu, harç ve masraflarõ ile KDV, tapu harcõnõn yarõsõ tahliye ve teslim giderleri alõcõya aittir. Gayrimenkulün birikmiş vergileri satõş bedelinden ödenir. 3. İpotek sahibi alacaklõlarda diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkül üzerindeki haklarõnõ, hu- susiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ, dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde daire- mize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşma- dan hariç bõrakõlacaklardõr. 4. İhaleye katõlõp, daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle, ihalenin feshine sebep olan, alõcõlar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve di- ğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilin mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ve ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn, dairemizce tahsil olunacak, bu fark, var- sa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6. Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/8-satõş sayõlõ dosya numarasõ ile memurluğumuza başvurmalarõ ilan olunur. 01/09/2008 Tebliğ edilemeyen tapu ilgililerine İİK. 128 ger. tebliği kaimdir. (Basõn: 48974) VİZE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2005/233 TALM. Bir borçtan dolayõ hacizli olan aşağõda cins ve miktar ve kõymetleri yazõlõ mallar satõşa çõkartõl- mõştõr. Birinci arttõrma 22.09.2008 günü saat:15:00-15:10 arasõnda Çövenli köyü adresinde yapõlacak ve o günü kõymetlerin %60’õna istekli bulunmadõğõ takdirde 29.09.2008 günü, aynõ yer ve aynõ sa- atte 2. açõk arttõrma yapõlarak satõlacağõ, şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõ tahmin edilen kõy- metinin %40’õnõ bulmasõnõn ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõnõn ve bundan başka paraya çevirme ve paylarõn paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi- nin şart olduğu, mahcuzun satõş bedeli üzerinden %18 oranõnda KDV’nin alõcõya ait olacağõ ve satõş şartnamesinin, icra dosyasõnda görülebileceği, masrafõ verildiği takdirde, şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya num- arasõ ile dairemize başvurmalarõ ilan olunur. 29.08.2008 MUHAMMEN KIYMETİ ADEDİ CİNSİ MAHİYETİ VE ÖNEMLİ LİRA NİTELİKLERİ 1 -10.000,00 YTL 1 adet 39 DE 027 plaka sayõlõ, Otoyol marka 2000 model otobüs, tip:23-12 kõrmõzõ-beyaz, araç şoför hariç 23 kişilik, araçta belirgin bir vuruk yok, araçta teyp mevcut. (Basõn: 49042) BABAESKİ 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ MENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007-224 Talimat Bir borçtan dolayõ hacizli ve aşağõda cins, miktar ve kõymetleri yazõlõ mallar satõşa çõkarõlmõştõr. Birinci Arttõrma 08.10.2008 günü, saat 14:00-14:10 arasõnda, Babaeski ilçesi Osmaniye Yolu Üzeri S.S. l Nolu Taşõyõcõlar Kooperatifi garajõnda yapõlacak ve o günü kõymetlerin %60’õna is- tekli bulunmadõğõ takdirde 13.10.2008 günü, aynõ yer ve saatte 2. arttõrma yapõlarak satõlacağõ, şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õ bulmasõnõn ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklõnõn toplamõndan fazla olmasõnõn ve bundan başka paraya çevirme ve paylarõn paylaştõrma masraflarõm geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satõş bedeli üzerinden %1 oranõnda KDV’nin alõcõya ait olacağõ ve satõş şartnamesinin icra dosyasõnda görülebileceği, mas- rafõ verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak is- teyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla dairemize başvurmalarõ ilan olunur. 26.08.2008 Muhammen Kõymeti-Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 20.000,00.-YTL 1 Adet 39 NL 367 Plakalõ 2005 model Hyundai Accent 1.6 ADMİRE HY Motor No: 64ED5126443 Şasi No: NLHCH4ICP52086842 buz gri renkli hususi otomobil, çalõşõr vaziyette, arka tamponda her iki tarafta hafif boya çiziği mevcut, radyo teybi var, lastikleri yeni. (Basõn: 47942)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog