Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

ARMAIİANM SATIŞIAR İİCRETSİZ GÖNDERİM SÜRPRlZ KANPANYALAR mam kitap.cumhuriyeti öûi C< Cumhurlyet V Klfapları Cumhuriyel k itap . cumhuriyeli amııftı C< Cumhuriyet r V Kitapları INDlRİM FIRSATI TAKSİTLf ALIŞVERİŞ 85. YIL SAYI: 30195 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 HAZİRAN 2008 PAZAR OKS Soru ve Yanıtları t~en, Anadolu ve Sosyal Bilimler liseleri, Polis Koleji ve özel okullarda okumak isteyen öğrencilere yönelik olarak bu yıl son kez düzenlenecek Ortaöğretim Kurumları Oğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) bugün gerçekleştiriliyor. Yurtiçinde tüm iller ile yurtdışında 8 şehirde olmak üzere toplam 247 merkezde düzenlenecek sınavda, 468 bin 905 erkek, 444 bin 707 kız, toplam 91 3 bin 61 2 aday ter dökecek. YARIN Cumhuriyei 'te. Ne içeride, ne dışarıda.. Toptan'ın gündeme getirdiği önerilere Baykal, 'ortam uygun değil' diyerek karşı çıktı Senato tartısması 'YENt ANAYASA YAPILMAL1, ÇİFT KAMARALI StSTEM OLMALI' CÎNDORUK: MECLÎS BAŞKANI'NIN TARAFSIZLIĞIZEDELENİR TBMMBaşkanı Toptan, AnayasaMahkemesi'nin türban konusundakika- rarını "yetki aşımı" olarak değerlendirdi. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin sor- gulanabilir hale geldiğini söyleyen Toptan, yeni bir anayasanın yanı sı- ra çift kamaralı, yani senatolu sistemin de tartışılması gerektiğini belirtti. Bu görüşlerini daha önce Başbakan Erdoğan 'a anlatmadığını ifade eden Toptan, önümüzdeki hafta, TBMM'de temsil edilen partilerin liderleriy- le "serbest gündemli" bir toplantı yapacağını bildirdi. • ı. Sayfada CHP lideri Baykal, yüksek mahkemenin kararının siyasi tartışmalara ko- nu edilmesinin yanlış olduğunu belirtti. Toptan 'ın önerilerini değerlen- diren Baykal, "Ortam anayasada değişiklik arayışı için uygun bir or- tam değildir" dedi. Eski TBMMBaşkanı Cindoruk ise Toptan'ın Er- doğan 'dan önce açıklamayapmasınıyadırgadığını söyledi. Cindoruk, Mec- lis 'in bir bölümünün Toptan 'ın görüşlerinipaylaşmadığını vurgulayarak TBMMBaşkanı 'nın tarafsızlığının tartışılacağını ifade etti. • 7. Sayfada PETROL FİYATLARINA ÇÖZÜM ARANIYOR Dünya ekonomisi diken üstünde Petrol fiyatlanntn tarihteki en büyük günlük yükselişi yaparak bir günde 11 dolar aıtması, G8 ülkclcri ile Hin- distan, Çin ve Güney Kore'yi çözüm arayışına itti. Ja- ponya'daki toplantının ardından yapılan açıklamada, pet- rol üreticisi ve tüketicisi ülkelerin gaz ve petrol ya- tınmlannın hızlandırılması çağnsında bulımuldu. ABD'de issizlîk tırmanıyor Krizin suçlu- su olarak görülen ABD'deki işsizliğin, 1986'dan beri en büyük aylık artışı göstcrerek mayısta yüz- de 5.5 çıkması, ülkedeki istihdam koşullarının kötüleştiğini ortaya koydu. Bu oranm Ekim 2004'ten beri görülen en yüksek oran olması, endişeleri arttırdı. DUYGU ATAHAN'ın haberi • 10. Sayfada OECD'NÎN KARARI Dev fonlara karşı kalkan OECD Bakanlar Konseyi, "si- yasi" amaçlarla motive edil- meleri halinde fonların endişe kayııağı olabileceğini vurgula- dı. Konsey, bu durumun ulusal güvenlik kaygılarmın yüksel- mesine haklılık kazandırabi- leceğini belirtti. • 10. Sayfada HER SEKTORDE Vergi kaçıran kaçırana Gelirler kontrolörlerinin sek- tör incelemeleri, bankalardan faktöring şirkctlerine, akarya- kıtçılardan kömürcülere, itha- latçılardan mütcahhitlere kadar her sektörde ciddi oranda ver- gi kaçağı bulunduğunu ortaya koydu. • 75. Sayfada Ulusal takım kötü başladı Ulusal Futbol Takınu, 2008 Avrupa Şampiyona- sı'na kötü başladı. (A) Grubu'ndaki ilk maçında Por- tekiz'le mücadele eden Ay - Yıldızlılar, 61. dakikada Pepe ve 90+3'te de Meireles'in golleriyle sahadan 2- O'hk yenilgiyle ayrıldı. Stade de Geneve'deki maça iki takım taraftarları da yoğun Hgi gösterdi. Teknik Di- rektör Fatih Terim, kadro seçimiyle herkesi şaşırttı. Tecrübeli çalıştırıcı, Kâzım'ı ilk 1 l'de sahaya sürer- ken Hamit'i savuntnanın sağında görevlendirdi. Ay - Yıldızlılarda Gökhan Zan mücadelenin 55. daki- kasında sakatlığı ncdeniyle yerini Emre Aşık'a bıraktı. Ulusal takım, Portckiz golü bulana kadar oldukça tu- tuk bir futbol oynadı. Gruptaki diğer maçta ise Çek Cumhuriyeti, turnuvanın ev sahiplerinden Isviç- re'yi tek golle geçti. i'iirkiye, şampiyonadaki ikiııci ma- çını çarşamba günü İsviçre'yle yapacak. • Spor'da Çalışalım, ölümden uzak duralım tngin Cezzar için oyunculuk hayata ve politikaya yakın olmak demek. Rollerinde de politik karakterleri gözetiyor. Sahnede geçen 50 yıla sığdırdıkları da bunun kanıtı; Keşanlı Ali Destanı, Hair, Ayaktakımı Arasında... Cumhuriyet'le birlikte. Bir kişi gözaltında Başsavcıya suikast ihbarı AKP ve DTP hakkında kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya hakkında yapılan suikast ih- ban üzerine emniyet güçleri alarma geç- ti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün res- mi intemet sitesine yapılan ihbarda, "Saat 17.00'de Yargıtay Başsavcısı'nı 34 U.. 701 plakalı bir araçla gelen şa- hıslar vuracak" ifadeleri yer aldı. thban yapan N.Ş. adlı kişi Kırıkkale'de gözaltına alındı. Akli dengesinin ye- rinde olmadığı tespit edilen N.Ş. sav- cılıkça serbest bırakıldı. • 8. Sayfada YARSA V'ın başvurusu Gözler Adalet Bakanı'nda YARSAV'm emniyet ve MÎT'in kul- landığı ülke çapında izleme kararlan- nm iptali için girişimde bulunulması is- temine karşı Adalet Bakanlığı'nın ta- kınacağı tavır bclirsizliğini koruyor. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay'ın jandarmaya ilişkin aldığı ip- tal kararının emniyet ve MtT kararla- n yönünden de emsal olacağını belir- terek bir müracaat olması halinde ba- kanlığın bu konuyu değerlendireceği- ni duyurmuştu. • 8. Sayfada TÜBA 'da seçim Kanpolat yenibaşkan Türkiye'nin seçkin bilim insanlannı ça- tısı altmda toplayan Türkiye Bilimler Akademisi'nin yeni başkanı Prof. Yü- cel Kanpolat oldu. Kanpolat, 8 yıllık görev süresini dolduran Prof. Engin Bermek'in yerine seçildi. İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri'ndeki genel kuıoıla katılım çok yüksek oldu; hemen hemen bütün TÜBA üyeleri katıldı. ORHAN BUKSALI'ıun haberi • 8. Sayfada • ORALÇAL1ŞLAR1N KÖŞE YAZ1S1 • 7. Sayfada HOCALAR MECLİS ÖNÜNDE ÇADIR KURDU • 5. Sayfada ALTIN KOZA 'SON BAHAR'IN • 19. Sayfada ISSfSI 1 300-083400 7 7 1 3 O O GUNCEL CUNEYT ARCAYIJREK Bu Kafa ile... Iktidar partisi hâlâ özeleştiri yapmaya yanaşmıyor. Parti içinde bu noktaya neden ve nasıl gelindiği so- rulmuyor, tartışılmıyor. Oysa gerçek apaçık ortada. Sonuç, ulus dilediğimi yapma yetkisi verdi diye yo- la çıkan RTE kafasıyla alınan bir sonuç. RTE'nin yasaları ve anayasayı bildiği yolda değiş- tirmeye yönelen demokrasi anlayışıyla, "siz isterse- niz hilafeti bile getirebilirsiniz" diyen bir zamanlann baş- • Arkası Sa. 8. Sii. 1 'de Gencer'in öesiyle 36. Uluslararası lstanbul Mü- zik Festivali, önceki akşam Aya trini Müzesi'nde tören- le açıldı. Istanbul'un iş ve sa- nat çevrelerinden öııemli isimlerin de katıldığı tören, 10 Mayıs'ta yitirdiğimiz Leyla Gencer'in sesinin Aya lrini'de yankılanmasıyla baş- ladı. AYÇA TEZER'in ha- beri • 18. Sayfada Babacan yine yakındı ABD'deki temaslan kapsa- mında Amerikan Ulusal Radyosu'na demeç veren Dışişleri Bakanı Babacan, "Anayasada laikliğe ilişkin açık bir tanımın olmamasına karşın, mahkemcden, parti- mizin eylemlerinin laikliğe uyup uymadığı konusunda yargıda bulunması isteni- yor" dedi. • 13. Sayfada 'Hukuka saygılıyız' Anayasa Mahkemesi'nin tür- ban kararını değerlendiren İTÜ Rektörü Prof. Karado- ğan, konunun üniversiteleri doğrudan ilgilendirdiğini söy- ledi. Karadoğan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek malıkeme karanna saygılı olduklannı söyledi. LEYLA TAVŞANOĞLU'mın söylcşisi • 14. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Projesi (Türkiye'nin Üzerine) Çöktü! Her türlü yöntemi deneyerek, ısıta ısıta rejimi de- ğiştirme sevdasına giren AKP'nin 6 yıldır uygulamakta olduğu yöntemler çöktü. Ama öyle bir çöküş ki; tam Türkiye'nin üzerine! AKP bu çöküşten yeni bir çıkış yaratmak üzere çırpı- nıyor. Yine her yöntemi deneyerek. En sıcak durum şu: • Arkası Sa. 8. Sii. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog