Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

ARMJÜİANIJ SATIŞLAR ÜCRETSİZ GÖNDERİN SİÎRPRİ/ KAMPANYALAR E3HE3 kitap. cumhuriyeti c<Cumhuriyet V Kltapları Cumhuriyet kitap. cumhuriyeti c<Cumhuriyetr V Kltapiarı 85. YIL SAYI: 30193 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 HAZİRAN 2008 CUMA Anayasa Mahkemesi üniversitelerde türbanı serbest bırakan anayasa değişikliğini iptal etti Türbana son nokta DEVLETİN TEMEL NİTELİKLERİNE AYKIRI' AKP VE MHP KARARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ Yüksek mahkeme, AKP ve MHP'nin oylanyla geçen anayasa değişikliğini devletin dayanağı olan temel niteliklere aykın buldu. Anayasa Mahkemesi 2'ye karşı 9 oyla aldığı iptal ve yürütmeyi durdurma karannı, anayasanın ilk üç maddesi- nin değiştirilmeyeceği ve değiştirilmesinin teklif dahi edi- lemeyeceği hükmüne dayandırdı. Başkan Kılıç, spekülas- yonların önüne geçmek için gerekçeli karar açıklanana ka- dar aynntılı bilgi verilmeyeceğini belirtti. • 6. Sayfada AKP, karann anayasaya aykın olduğunu ve mahkemenin yet- kisini aştığını savundu. Bazı AKP'liler "Bu cüppeli darbe. Hâkimler oligarşisi var" iddiasında bulundular. AKP Genel Başkan Yardımcısı Fırat ise karann hukuki olduğunu kabul et- ti. Bugün olağanüstü toplanacak AKP MYK'de erken seçim ve sineyi millete dönme dahil tüm seçenekler masaya yatın- lacak. MHP lideri Bahçeli de "karann siyasi olduğunu" ileri sürerek "Toplumun bölünmesi hızlanacak" dedi. • 6. Sayfada CHP: ÖNEMLİ BİR İÇTİHAT OLUŞTU CHP, karann laiklik ve demokrasinin Türkiye'de etle tırnak gibi birbirinden aynlamayacağını ortaya koyduğunu belirtti. Baykal, "Çok önemli bir içtihat anlayışı ortaya konmuş- tur. Anayasamızın değiştirilemez niteliklerinin savunulması konusunda Anayasa Mahkemesi bu anlayışla donatılmış olmaktadır. 'Velev ki siyasi simge olsun...' anlayışımn bu noktaya gelip dayandığını üzüntüyle görüyorum. Keşke bu yanlışta hiç ısrar edilmeseydi" diye konuştu. • 6. Sayfada • REKTÖRLER: LAİKLlK IÇtN TARlHÎ KARAR • 6. Sayfada • ASKERLER: KARARA SAYGI DUYULMALI • *. Sayfada • DIŞ BASIN: AKP'YE DARBE • 6. Sayfada Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, Türkiye'ye biçilen ılımlı îslam ülkesi rolüne sert çıktı 'İlkeler değiştirilemez' Kimseye blat etmeylz Harp Akademileri'ndeki sem- pozyumda konuşan Orgeneral Büyükanıt, Türkiye Cumhu- riyeti'nin adının önüne birta- kım sıfatlar takmaya çalışan mihraklara dikkat çekerek "Atatürk'ün kurduğu Cum- huriyet, geleceğimizin tek ger- çeğidir ve bunu hiçbir güç değiştiremeyecektir. Cumhu- riyetimizi hiçbir güç kendisi- ne biat ettiremeyecektir" dedi. OltadOğU SOrunlU ttâlge Büyükanıt, konuş- masından sonra gazetecilerin "biat sözüyle neyi kastettiniz, dış mihraklan mı" sorusuna "Şimdi dış etkenler olmasa, dış milıraklar olmasa yine bazı ça- tışmalar olabilir mi?" yanıtını verdi. Petroldeki güç mücadelesine işaret eden Büyükanıt, Ortado- ğu'nun dünya petrolünün yüzde 55'ini, doğalgazın da yüzde 40'ını banndırdığmı kaydederek bu ra- kamların bile bölgedeki istikrarsızlığuı nedenleri hakkında fıkir verdiğini söyledi. • 7. Sayfada Kara Kuvvetleri Komutanı Başbuğ 'İran'la ortak çalışıyoruz' Orgeneral tlker Başbuğ, terör örgütü PKK'yle mücadelede, Iran'la koordineli operasyon- lar düzenlendiğini söyledi. Başbuğ, TRT'den Kürtçe yayın yapılmasıyla ilgili olarak isim vermeden Roj TV gibi yaymlann bölge hal- kı üzerinde büyük etkisi olduğunu ve TRT ya- yınlannın, bu yayınlann etkisini kırmasının ya- rarlı olacağını belirtti. • 7. Sayfada Gül 'den Hiroşima mesajı Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin ikinci gününde yoğun temaslarda bulunan Cumhur- başkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Japonya Imparatoru Akihito vc tmparatoriçe Miçiko ile bir araya geldi. Görüşmede tmparator, "Biz gelencklerimize bağb olarak nıodernleştik, siz de ge- lcneklerinize bağb kalarak modernleşiyorsunuz" dedi. Basına kapalı olarak yapılan görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacanb'nın onuruna verdiği yetnekte konuşan Gül, Hiroşima'da yaşanan acının Türkiye'de hissedildiğini; Mehmet Akif Ersoy'un "Ja- ponlar", Nâzım Hikmet'in de "Kız Çocuğu" şiirlerini kaleme aldıklarını ifade etti. (Fotoğraf: AA) Diyarbakır'da STK'lerle görüşen Baykal 'CHP etnik husumeti reddediyor' dedi BaykaFdan bütünlük mesajı TÜREY KÖSE/MAHMUT ORAL DtYARBAKIR - CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal, Diyarbakır'da, merkez yönetim kurulu (MYK) top- lantısı ve bazı sivil toplum örgütleriy- le gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, "1989 raporun- daki anlayışın dışına bir an bile çı- kılınadı. CHP etnik husumet anla- yışını reddediyor. Herkesi, Kürtleri çok seviyoruz" dedi. Baykal, Diyar- bakır'da toplantılann yapılacağı otele girerken şeriatçı örgütlerin işaretlerini yapan küçük bir grup tekbir getirerek kendisini protesto etti. Baykal, top- lantıdan aynlırken de otobüsü tekbir ge- tiren kişilerce yumurta, domates ve pet şişe yağmuruna tutuldu ve yuhalandı. MArkasıSa.8, Sü. 3'te YAŞANACAK ÇEVRE İSTtYORUZ 5 Haziran Dünya Çevre Günü ne- deniyle çeşitli kentlerde etkinlikler düzenlendi. Türldye'deki çevre kat- liamları protesto edildi, nükleer santral ve tehlikeli atık sorunlarına dikkat çekildi. • Arka Sayfada AKP 'den sesyok Fatura Merkez Bankası 'na Merkez Bankası, tutturulamayan en- flasyon hedefınin "tek günah keçisi" olarak gösterilmeye devam ederken ekonomi politikasının asıl belirleyi- cisi AKP hükümetinden "çıt" yok. Enflasyon hcdeflndeki revizyonu öne çeken Merkez Bankası, IMF'sinden, Financial Times'ına, ekonomistinden sanayicisine kadar eleştiri oklannın hcdcii oldu. • 13. Sayfada Girişimde bulunulmadı Polis kulağı horumada Yargıtay tüm yurttaşlar şüpheli gö- rülerek yurt çapında izleme yapıla- mayacağı gerekçesiyle jandarmaya verilen izni kaldınrken emniyet ve MİT'in aldığı sınırsız izleme yetki- lerinin kaldınlmasma yönelik hiçbir girişimde bulunulmadı. • 5. Sayfada RUHSATLI SİLAHLAR ÖLÜM SAÇIYOR • 3. Sayfada BABACAN, RICE İLE GÖRÜŞTÜ • //. Sayfada SÜPER LOTO ÇEKİLDİ 8,12,17, 46, 47, 50 n3OOOB;WOO © 7 7 1 3 O O 0 ^ 3 4 0 5 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İdraf Dinleme konusunun başta hükümet sözcüsü Çiçek Cemil, "bir an önce çözümlenmesini" isteyenlere yar- gı yardımcı oldu. Kamuoyunu rahatlattı. Devlet içinde yuvalanmış te- lekulak görevini üstlenen, binlerce kişiyi fişleyen bir cemaate bağlı çetenin çalışmalarına son verdi. Yargıtay, "amacı ne olursa olsun hiçbir kuruma, tüm vatandaşlan şüpheli görerek ülke genelinde izleme • Arkası Sa. 8. Sü. I 'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ortadoğu Bataklığı ve Türkiye'nin Yeri... Başlığın ikinci kısmını sabit bırakıp pek çok konu üretilebilir: Balkanlar ve Türkiye'nin yeri... Avrupa ve Türkiye'nin yeri... Asya ve Türkiye'nin yeri... Ameri-kan küreselleşmesi ve Türkiye'nin yeri... • Arkası Sa. 8. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog