Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

ARMAGANLI SAUSI.AU VCRETSİZ GÖNDERfN SİİRPRİZ KANPANYALAR İVİ'.'İV. kitap • cumhuriyeti V ocCumhuriyet KKapları Cumhuriyet kitap. cumhuriyeti c<Cumhuriyet "V Kltapları %3.0. İNDlRİN FIRSATI TAKSİTLİ ALIŞVERlŞ 85. YIL SAYI: 30212 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 HAZİRAN 2008 ÇARŞAMBA Baykal, AKP Genel Başkan Yardımcısı'nm Atatürk'ün modernleşme projesine karşı çıktığını savundu 'Fırat rövanş istiyor 'Hesaplaşma sürüyor' Bugüıı yaşa- nanlann 1920'lerdeki modemleşme pro- jesinin rövanş mücadelesi olduğunu be- lirten CHP lideri, "Türkiye çok partili sü- rece geçerken, 'bunlan geride bırakük' an- layışıyla yola çıkmıştır. Ama görüyomz ki olay o kadar masum değil. O hesaplaşma hâlâ sürdürülmek isteniyor" dedi. Baykal, bu hesaplaşma sona ermeden yeni bir ana- yasa olmayacağını söyledi. • 5. Sayfada Hıncını dışa vuruyor MHP Hderi Bahçeli, AKP'li Fırat'ın "Cumhuriyetle kavgalı geçmişinin hıncını" dışa vurdu- ğunu söyledi. Bahçeli, Fırat'ın sözlerinin "her yönüyle yüz karası ve utanç vesile- si" olduğunu belirtti. Anayasanın ancak siyasi istikrar ortamında değiştirilebile- ceğini savunan Bahçeli, kriz devam eder- ken yurtiçi ve yurtdışından gelen yeni ana- yasa önerilerini eleştirdi. • 4. Sayfada Partlliler eleştirdi AKP'li Fırat'ın "Atatürk devrimleri toplumda travma ya- rattı" sözleri partide sıkıntı yarattı. Merkez Yürütme Kurulu'nda konuşan bazı üyeler, Fırat'ı eleştirirken bazı üyeler de açıkla- maların dava sürecinde partiye zarar ver- diğini söylediler. Fırat ise "Beni eleştirenler devrim kanunlarını okudularsa Meclis'in ortasında eşek gibi anınnm" diyerek açık- lamalannın dozunu arttırdı. • 6. Sayfada Yargıtay Ceza Genel Kurulu, tarikat lideri hakkında verilen beraat karanııa yapılan itirazı reddetti Gülen'e dönüşyolu mu? ERDOĞAN VE BAŞBUĞ 2 SAAT GÖRÜŞTÜ Başbakanlık'ta sürpriz buluşma Başbakan Erdoğan ile Kara Kuvvetleri Komutanı Or- geneıal Başbuğ dün akşam sürpriz bir görüşme yaptı. Görüşmede son zamanlarda Başbuğ'a yönelik yıpratma girişimleri ve Yüksck Askeri Şûra toplantısı ele alındı. Başbakanlık Basm Merkezi, Erdoğan ile Başbuğ'un PKK ile mücadeleyi ve "son günlerde gündeme gelen bazı konular"ı görüştüklerini açıkladı. • 8. Sayfada DÎYARBAKIR'DA PKK'LtLERLE ÇATIŞMA Dicle'de bir şehit Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kurşunlu köyü ya- kınlannda PKJC'ye yönelik operasyon yürüten güvenlik güçleri önceki gece bir grup teröristle karşüaşü. Teröristlerin ateş açması sonucu er Erhan Çahşkan şehit oldu. Çalış- kan'ın terhisine 5 ay kaldığı öğrenildi. • 8. Sayfada Ulusallar final için sahada Ulusal Futbol Takımı, bu akşam tarihinin en önemli sınavlarından bi- rine çıkıyor. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale çıkmak için mücadele edecek Ay - Yıldızlıların rakibi Avrupa ve Dünya Şampiyo- nu unvanına sahip Almanya. Ulusallarda hedef mutlak galibiyet. Ay - Yıldızlıların Almanya karşısındaki tarihi mücadelesi Basel'de St. Ja- kob Park Stadı'nda oynanacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. • Spor'da Yargıtay Ceza Genel Ku- rulu, TMY'nin 7. maddesi uyannca yargılanan Fet- hullah Gülen'e verilen be- raat karannı onayan daire karanna yapılan itirazı red- detti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bu karan, 7'ye karşı 16 üyenin oyuyla al- dığı öğrenildi. Karann ar- dmdan uzun süredir ABD'de yaşayan tarikat liderinin, Türkiye'ye dö- nüşünün önünde engel kal- madığı yorumlan yapıldı. Fethullah Gülen'in terör örgütü kurmak ve yönet- mek suçlamasından beraat ettiğini belirten hukukçular, çete kurma konusunda de- lillerin değerlendirilmedi- ğine dikkat çektiler. Hu- kukçular, genel kurulun bu karan uyannca Gülen hak- kında suç duyurusunda bu- lunulabileceğini ya da sav- cılıklarca "suç işlemek için örgüt kurma" suçundan so- ruşturma açılabileceğine işaret ettiler. • 8. Sayfada Sıcak bunaltacak Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nde ctkili olması bcklcnen güneşli ve sı- cak hava, yurttaşları bunaltacak. Uzmanlar, sıcakhğın 33 dereceve kadar çıkmasının bcklendiği İs- tanbul'da yurttaşları güneş çarp- malanna karşı uyardı. • 3. Sayfada AB adayları için referanduma ret Fransa'da Sarkozy'ye senato dersi Fransız Millet Meclisi'nin 3 Ha- ziran'da onayladığı, AB'ye katı- lacak yeni ülkelere ilişkin sınır- layıcı anayasa değişikliği önergesi, senatoda 7'ye karşı 297 oyla ge- ri çevrildi. Tasan, AB'ye katıla- cak yeni ülkelerin nüfusunun bir- liğin toplam nüfusunun yüzde 5'ini geçmesi durumunda hal- koylamasına gidilmesini zorunlu kılıyordu. Özellikle Türkiye'yi hedefleyen bu madde Fransa'da tartışma yaratmıştı. UĞUR HÜ- KÜM'ün haberi • 11. Sayfada • İSRAİL HAVAALAN1NDA SUÎKASTPANİĞÎ1/V. Sayfada 'ATATÜRK İLE NİYE UĞRAŞIYORSUNUZ' • 5. Sayfada ALMANYA ROJ TV'YÎ YASAKLADI • <V. Sayfada KENE PANİĞ1 BÜYÜYOR • 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Adım Gerî İki Adım İleri RTE bugünlerde sessiz. özel Kalem Müdürlü- ğü'nün şaşırtıcı harcamalanna kılıf hazıriamaya çalışıyor. Az buz rakam da değil. Harcanan miktar iki yılda yarım milyardolar!.. Sığınacağı barınak örtülü ödenek. Yarın harca- maların gizli devlet işleri için kullanıldığını veya iftirayı • Arkası Sa. 8. Sü. I 'de Dolar zengini sayısı tırmandı Dünya genelinde yüksek varlıkh olarak adlan- dınlan, konutlan ve tüketim kalemleri dışın- da her biri l milyon dolann üzerinde varlığa sahip kişi sayısı 2007 yılında yüzde 6 artarak İO.I milyona çıktı. Türkiye'de ise bu oran yüzde 17.5 olarak gerçekleşti. Türkiye'de l milyon dolann üzerinde varlığa sahip olan- lann sayısı, 8 bin kişi arttı. • 13. Sayfada Karapınar'ın gözü kulağı Karacadağ Tarsus'taki Çanakkale Copacabana ve güneş adası Ali Püsküllüoğlu yaşamını yitirdi Şair ve sözbilimci Ali Püsküllüoğlu düıı sabah tedavi gördüğü Ankara Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklan bölümünde solunum yetmezliği sonucu vefat etti. Dil Demeği ve Edebiyatçılar Derneği kurucu üyelerinden olan Ali Püs- küllüoğlu, eski TDK'deki çahşmalannın ya- nı sıra, kurduğu yayınevleri ve çıkardığı dergilerle de Türkçe için çalıştı. • 14. Sayfada HAYDi TURKİYEM GÖRÜNDÜ TüRK MiLLi FUTBOL TAKIMLARI ANASPONSORU TTNETTÜRKİYENİN İNTERNETİ TFF I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog