Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

JlRMAtiANU SATIŞLAR DCRETSİZ GÖNDERfM SÜRPRİZ KANPANYALAR EÜHE kitap .cumhuriyeli c<Cumhuriyet KKapları Cumhuriyel kitap • cumhuriyeti Cumhuriyet Kitapları 85. YIL SAYI: 30208 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 HAZİRAN 2008 CUMARTESİ rvatistan 'ıpenaltılarda 4-2yene Ulusal takım, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasrnda Hır- vatistan'ı yenerek tarihinde ilk kez yanfınale yükseldi. Nor- \ mal süresi 0-0 berabere biten \ maçta uzatmaların ikinci bölü- münde Klasnic'in golüne engel ola- mayan Ay-Yıldızlılar son dakikada Semih'in golüyle eşitliği sağladı. Penaltılarda gülen taraf Türkiye oldu. Maç sonrasında gergin olan Hır- vatlar Türk seyircilere saldırdı. Ulu- sallar bu sonuçla yarıfinalde Alman- ya'nın rakibi oldu. Ay-Yildızlılar 25 Haziran Çarşamba günü Basel'de finale yükselebilmek için Almanya ile mücadele edecek. MSpor'da vyükseldi tu 70 MlLYON KAZANDI Tarih yazdık Hepimiz birer Rüştü'ydük, Hamit'tik, Emre'ydik, Arda'ydık, Tuncay'dık... Bakmayın sahaya 11 kişi çıktığımıza, as- lında 70 milyon kişiydik Viyana'nın Ernst Happel'inde... Futbolumuzun Avrupa yürü- yüşüne inanan, bu işe yüreğini koyan büyük bir aileydik... Kazandık... La Fontaine'in dediği gi- bi zafere çiçekli yollardan da gitmerniştik... "Za- fer benimdir" diyen Mustafa Kemal'in izindeydik dün gece... ARİF KlZILYALIN'ın yazısı MSpor'da Eleştiriler ve Kemal Derviş'in davet edilmesi yeni siyasi oluşum çabası olarak algılandı TUSIAD tartışması KEMAL DERVİŞİ PAZARLAMA GİRİŞİMİ' TÜSlAD'ın, AKP'nin kapatılması durumunda, CHP ve MHP'nin oluşacak boşluğu dol- duramayacağı hesabı yaptığı, bu nedenle meıkez sağ ve solu kapsayacak bir oluşum arayışında olduğu dile getiriliyor. Kemal Derviş'in TÜSİAD toplaııüsına çağnlması iktidar yanlısı medya tarafmdan "Derviş'i pazarlama" girişimi olarak değeıicndirildi. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, TÜSlAD'ın anayasa değişikliği önerisine "Biz yapınca eleştiriliyor. TÜSÎAD yapınca entel iş oluyor" dedi. • 6. Sayfada CHP: AKIL TUTULMASI KANITLANDI CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Koç'un "akıl tutulması" saptamasıyla ilgili ola- rak "Akıl tutulması olmasa, Dışişleri Bakanı yurtdışına gidip 'Aman bize yardım edin' diye yalvanr mı? Bir AKP'li milletvekili AP Karma Komisyonu Başkanı'na gidip 'Siz de Anayasa Mahkemesi aleyhine bildiri kaleme ahn' diyebilir mi" değerlen- dirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu, TÜSlAD'ın "anayasa konvensiyonu" önerisine ise "Ana- yasalar kutuplaşma ortamında hazırlanmaz" diyerek karşı çıktı. • 6. Sayfada GÖÇMENLERÎN HAPSEDİLMESÎNE TEPKl Hugo Chavez'den AB'ye petrol tehdidi Venezüella Devlet Başkanı Chavez, AB'nin kaçak göçmenlerin sınır dı- şı edilmeden önce 18 aya kadar gözaltında tutulmalanna imkân sağla- yaıı karamıa tepki olarak Avrupa ülkelerine petrol ihracatını kesme teh- didinde bulundu. AB karaıinı "faşizmin işaretleri" olarak niteleyen Cha- vez, "Petrolümüz bu ülkelere gitmcmeli" diye konuştu. • 12. Sayfada FİDEL CASTRO: Küba kanncası ABD filini yendi Fidel Castro, makalesinde "Kü- ba kanncası, Amerikan filini alt etti" dedi. Bush için "faşist" diyen Castro, "Faşizmin, hiç olmadığı kadar güçlü biçimde ortaya cık- tığını" söyledi. • 12. Sayfada FRANSA TAVÎZSİZ Erkek yoksa turnuva da yok Paris'in yakınındaki bir kasa- bada Müslümanlara ait bir dcr- nek kadınlar basketbol turnuvası düzenledi. Ancak belediye, er- kek seyirciler alınmayınca tur- nuvayı iptal etti. • 8. Sayfada Congo* 'Mültecilere destek olun' lHuslaraıası Af Örgütü Türkiye Sözcüsü Zeynep Kı- vılcıın Forsman, Türkiye'de kayıth yaklaşık 13 bin mül- teci bulunduğunu açıkladı. Forsman, "Sığınmacılar yer- leştirildiklcri uydu kentlerde zor ekonomik ve sosyal koşullarda yaşıyorlar. Dicle Nehri'nde 23 Nisan 2008'de 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan sınır dışı olayı göz üniiııe alındığında, uîuslararası hukuk standartlarına uymayan uygulamalar sonlandırılmalıdır. Türkiye'de iltica alanında yapılan reformlara hız kazandırümalı" dedi. Güney Kore'de de Uîuslararası Af Örgütü mültecilcrin çok kötü koşullarda yaşamasım protesto etti. • 7. Sayfada DURİşçilcr, somut adım atmayan yetkililcri 16 Haziran'da 1 günlük grcvlc uyardı. Tuzla tersanesi 'Olümlerin sorumlusu hükümet' Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eylem değil söylem demokratı olduğunu söyleyen CHP'li Kemal Kihçdaroğlu, "Başbakan, iş kazası sonucu ölüm- leri de adeta meşru-olağan görüyor" dedi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 98 iş- çinin yaşamını yitimıcsinin ardından "en nihayet Tuzla'da önlem alma ge- rcğinden" söz ettiğini vurgularken "Tuzla'daki ölümlerin sorumlusu AKP'dir" dedi. • 4. Sayfada GenelkurmayBaşkanlığı 'Bilgidestek planıyok* Genelkurmay Başkanlığı, Taraf ga- zetesinde yer alan 22 Temmuz gcnel seçimleri öncesinde toplumu yönlen- dirmek amacıyla "Bilgi Destek Planı" hazırlandığı yönündeki haberi yalan- ladı. Genelkurmay açıklamasmda, "Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek korumak ve kollamakla görevli olan TSK bazı çevrelerin ucuz propagan- dalanndan etkilenmeyecek kadar güç- lüdür" denildi. • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUKEK Belirsizlik Ortamında Bir Girişim TÜSlAD'ın yeni bir anayasa girişimi zamansız. Yeni bir anayasa gereksinimini karşılayacak ortam mevcut değil. Bir iktidar var, partisi kapatılma tehlikesi yaşıyor. Genel seçim havası giderek yoğunlaşıyor. Türkiye bu ortamı yaşar, siyasetin geleceği nasıl ola- • Arkası Sa. 8. Sü. 1 'de • ABD ülkeler raporu Türkiye eleştirisi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2008 yılı "Özgürlük ve Demokrasiyi Geliştiren Ülkeler" raporunda Kürt sorunundan ruhban okulunun açılmasına kadar çe- şitli istekler sıralandı. Raporun Türkiye bölümünde, ifade özgürlüğünün kısıt- landığı, işkencenin devam ettiği ve sui- kastlann sürdüğü belirtildi. BAHADIR SELİM DİLEK'in haberi • 8. Sayfada SBS'nin Soru ve Yanıtları Cumhuriyet 'te. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • ••AKP Tipi Bir Kukla.. Yenilmez Salt Hukukla! AKP yarı ve tam resmi yayın organlarını, olabilecek tüm iç-dış desteği, çekirdek tabanının etrafında ör- düğü tüm güçleri toplayıp yaza ve sonrasına hazır- landı. Hazırlığın ana ekseni şu: Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce karar vermesi! M Arkası Sa. 8. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog