Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

i ARNAĞANL1 Sİ1TIŞLAR VCRETSİZ GÖNDERfN SÜRPRİZ KANPANYALAR ıVİVIVI kitap.cumhuriyeti oc Cumhuriyel Kltaptan Cumhuriyet A'İVİVI kitap.cumhuriyeti Hmnûı GCCumhuriyel Kitapları ÎNDfRİN GÎÎNÜN FIRSATI TAKSfTLİ ALIŞVERfŞ 85. YIL SAYI: 30204 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 HAZİRAN 2008 SALI Başsavcı hedef alındı, 'laiklik yaşam biçimi olamaz' denildi AKP'den salcbrı gibı savunma MAHKÛM EDİP ELEŞTİRİYORLAR Dershane çelişkisi Milli Eğitim Bakanı Çclik, "çocukların dershane- lere gönderilmemesi" gerektiğini söylerken, Başbakan Erdoğan da dershane sistemini "ga- rabet" olarak nitelendirdi. Ancak AKP iktidara geldiğinden bu yana dershane sayısı da dersha- neye giden öğrenci sayısı da yaklaşık yüzde 100 arttı. ZEYNEP ŞAHİN'bı haberi • 6. Sayfada Kapatma davasıyla ilgili esas savunmasını Anayasa Mah- kemesi'ne sunan AKP, Başsavcı Yalçınkaya için "siya- si paraııoyak", "siyasi çaresizlik içinde", "laiklik anlayışı militanca ve çağdışı" gibi nitelemeler kullandı. Laikliği "yaşam biçimi" olarak tanımlamamn çok ciddi sorunlar doğurabileceğini ileri süren AKP, çağdaş laikliğin, din özgürlüğünü güvence altına almayı gerektirdiğini belirtti. AKP, başsavcmın din anlayışının inançlı insanlan incitici ol- duğunu ileri sürdü. Savunmada, "din işlerinin dünya işle- rine karıştınlmaması gerektiği şeklindeki ideolojik yakla- şımın Batılı demokratik laik sistemlerde olmadığı" kayde- dildi. Anayasa Mahkcmcsi'nin türban kararıyla davanın en önemli dayanağı olan "partinin laiklik karşıtı eylemlerin oda- ğı olduğu" iddiasının çöktüğü savunuldu. • 5. Sayfada Tersane işçisi, iş cinayetlerini ve çalışma koşullannı protesto için iş bıraktı Tuzla'da grev günü UZLA TUZLA VİC TUZtA GREV EzİLENLERİN SOSY/VLİ İşçiler, "Tuzla'da katil AKP'dir", "İşçiler birleşin, ölünıleri durdurun", "Yaşamak için grevdeyiz" sloganları attılar. (AA) DİSK'e bağlı Limter-lş ön- cülüğünde Tuzla tersanele- rindeki iş cinayetlcrinin son bulması amacıyla işçiler 1 günlük iş bıraktı. Çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen işçiler AKP'yi ölüm- lere duyarsız kalmakla suç- ladılar. Greve millctvckilleri, DİSK'e bağlı sendikalar, si- yasi parti temsilcileri ve sol gruplar destck verdi. Limter-İş Başkanı Dinç, 16 yıldır Tuzla tcrsanele- rinde bir "vahşetin" yaşan- dığım ve işçilerin öliinıe gönderildiğini belirterek "Bugüne kadar 99 tersane işçisi öldü. Tersanelerdeki sorun sadece işçi ölümleri değil. işçiler burada yarala- nıyor, kazalar ve meslek has- tahkları ile yüz yüzc kalı- yorlar" dedi. • 7. Sayfada Yabancı yatınmcı Türkiye'ye kaşıkla getirip, ülkesine kepçeyle götürdü 25 milyar dolar yurtdışına çıkü 95bin 1SS1Z Türkiye'deki işsiz sayısı mart ayında geçen yı- lın aynı dönemine görc 95 bin kişi artarak 2 mil- yon 496 bin kişiye yükseldi. Martta işgücünc katılmaoranı yüzde 47'den yüzde 46.7'yege- riledi. îşsiznüfüsun yüzde 73.6'sı erkek, yüz- de 59.8'i lise altı eğitimli, yüzde 25.7'si bir yıl ve daha ıızun süredir iş arıyor. • 17. Sayfada Yabancı sermaye, 2003 yılından bu yılın nisan so- nuna kadar Türkiye'deki doğrudan ve portföy yatırımlanndan rekor tutarda kâr elde ederek ülkesine aktardı. Bu süre içinde Türkiye'deki doğrudan yatırımlanndan elde ettikleri kârla- rın 6 milyar 805 milyon dolannı ülkelerine gö- türdüler. Yabancı yatınmcı portföy yatırımla- nndan da elde ettiği 17 milyar 777 milyon do- ları yurtdışına transfer etti. • 17. Sayfada Ulusal takımın tarihi galibiyeti büyük övgü aldı # Dünya Türkiye 'yi konuşuyor Ulusal takımın Çek Cumhuri- yeti'ni 3-2 yenerek çeyrek finale yükselmesi Avrupa basınında geniş yer buldu. Gazeteler Ay - Yıldızhların zaferini okuyucularına manşetler- den duyururken 'Türkler mucizeyi gerçekleştirdi' yorumu yapıldı. Özel- likle Arda ve Nihat'a geniş yer veren Av- rupa basını ulusalla- rm aldığı galibiyeti 'Inanılmaz, müthiş, muhteşem, olağanüstü, mucizevi' sözleriyle niteledi. • Spor'da FATÎHTERİM Yine medyayı eleştirdi Şampiyonanın yüzü gülüyor Futbolun kalbinin otîığı Euro 2OO8'de fribünler yıne renkli görüntiilere sahne oluyor. Takımlarını desteklemek için tribünleri dolduran binierce taraftar izleyenlere forklı görüntüler sunuyor. Cumhuriyet 'le birlikte. Euro 2008'de çeyrek finale yükselen ulusal takımda teknik direktör Fatih Tcrim, medya- yı eleştirdi. Tcrim "Eğer kay- betseydik, asarlardı. Mucize- ler zaınan alır. lşin özü mağ- lubiyetten korkmamak. Kalp- lerinizi sağlam tutun, her ön- lemi alıyoruz. Keyif veren bir takım olduk" dedi. • Spor'da DEVLETTE FİŞLEME ÇEKİŞMESİ • 4. Sayfada KAZAKİSTAN'DAKİ İŞÇİLER DÖNMEK İSTİYOR • 15. Sayfada ÖSS SORULARI İNCELENECEK • 6. Sayfada ISSN 13OO-O934DO 7 7 13OO O934O5 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Pazar Günü Çek Çumhuriyeti karşısında Türk ulusal takımının 3-2'lik galip gelmesi inanılmayacak bir zafer. Hele o son on beş dakika... Insanın gözlerinden belleğine akan unutulmayacak dakikalar... Sonuç 1920'lerde bitmiş tükenmiş, yüzyılın geri- sinde kalmış bir ulusun zaferi gibi... Ya da Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan önce Londra ve Zürih anlaşmaları gereği Ada'ya Ingilizlerle birlikte • Arkası Sa. 15. Sü. 1 'de Emniyet amirine 'çete' suçlaması Ankara'da otomobil hırsızhğı yaptıklan ileri sürülen 21 kişilik şebeke çöker- tildi. Operasyonda, biri emniyet ami- ri, toplam 5 polis de gözaltına alındı. Şebekenin çaldıklan otolara sahtc pla- ka, motorlu araç tescil ve motorlu araç trafık belgesi düzenleyerek sattı- ğı, araçlan kaza yapmış gibi göstere- rek kasko şirketlerinden haksız kazanç elde ettiği belirtiliyor. • 75. Sayfada İran'dadüşükbel dar manto avı İran'da ahlak polisi, "uygunsuz kıyafet" giyenlcre karşı yeni bir kılık kıyafet uygulaması başlattı. Uygulama kapsa- mında polis, dar manto ve elbise giyen kadmlarla düşük bel kot pantolon gi- yen ve saçlannı Batı tarzı kestiren er- kekleri durduruyor; kıyafetlerini dü- zeltmeleri yönünde uyarıyor. Polis, dar elbise ve düşük bel pantolon satan mağazalan da kapatıyor. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP: Arapları Kalkındırma Partisi. Başbakan Erdoğan'ın mayıs ayı sonunda bölge- ye giderek açıkladığı GAP eylem planı değişik ze- minlerde, değişik açılardan tartışılmıştı. AKP'liler, bu plana o kadar çok önem veriyordu ki, o günlerde başka konuların öne çıkmasını bile "GAP kıskançlı- ğına" bağlamışlardı. M Arkası Sa. 15. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog