Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr 17 Tv PROGRAMLARI 09.15 Çizgı Film Kuşağı 10.05 lyı Sabahlar 11.50 Canım Annem 13.00 Haber 13.30 Evimın Erkeği 14.45 Ademler ve Havvalar 16.00 Bir Dakıka Bir Dünya 16.15 Çizgi Film 16.45 Kasaba 17.25 Gece Bahçesi 18.30 Güldüren Gö- rüntüler 18.40 Hayat ve Din 19.30 Ana Ha- ber Bulteni 20.00 Komedı Dükkanı 21.20 Alaturka Solist Yarışması 23.55 Truevizyon 00.35 Günün Ardından 00.55 Yabancı Film: Kleptoman (0 312 490 43 00). 11.15 Reçete 11.45 Günde Sanat 13.00 Eğitim Dünya- sı 13.20 Başkent Siyaset 13.35 Hayat Akarken 14.35 Günde Sanat 16.20 Yurttan 17.15 Günün Konusu 17.35 Dünyaya Bakış 18.20 Avru- paVizyonu 19.30 Hayatımız Sınav 20.00 71- yatro Daima 20.30 Kültür Sanat 21.00 Li- ğe Bakış 22.10 Sesler Kalır 22.30 Japon Bahçeleri 23.35 Yansıma 00.05 Film: Me- lo 02.00 Haber (0 212 259 72 75). , 09.00 Müzik 11.10 Hayatın _ , Getirdikleri 13.30 Can Sağlı- ycemTV ğı 15.10 Sizin Seçtikleriniz 17.10 Alkışlar Içinde 18.30 Türkülerimiz Deyişlerimiz 19.00 Haber 20.00 Cumhuriyetin Bekçileri 21.30 Moza- ik 01.00 Can Sağlığı (0 212 639 74 31). [ÜLUŞAD 11.15 Genç Kartallar 14.00 NelerOluyor? 16.10 Sahne Sanatları 17.15 Enerji Dosyası 18.00 Kent Ve Yaşam 19.00 Haber 20.30 Ozan Telin- den 22.00 Ufuk ötesi (0 212 251 50 90). 09.10 Başlama Vuruşu 10.10 Sağlık H a t t l n 2 0 ' ş i n A 'iU 13.10 Cınnah 15 15.10 Dün- yanın Parası 16.00 Erken Bas- kı 16.50 3. Seans 17.10 UEFA Kupası özel 18.00 Haber 19.00 Sokağın Sesi 20.00 Ne Var Ne Yok 21.45 Devede Kulak 22.00 Bu gün 00.10 Analiz (0 212 449 07 00). 09.45 İMKB Açıhş 10.00 Pı- yasa Ekranı 10.30 Faiz 11.10 Yatırımcı Kliniği 12.00 Finans Cafe 13.00 Haber 13.30 Iş Dünyasından 14.00 Piyasa Ekranı 15.10 Gündem 15.40 Analiz 16.30 Son Baskı 17.45 Doğru Tercih 18.15 Dizi: My Name is Earl 18.50 Dizi: Smallvılle 20.00 Dizi: 24 22.00DİZİ: Ghost VVhispeper 23.00 Dizi: Masters Of Horror 24.00 Dizi: Family Guy 00.30 Dizi: Cold Case (0 212 330 01 01). 08.40 Dizi: Marina 10.00 Yenı- den Başlasın 13.00 Haber 13.25 Deryalı Günler 15.00 Biz Bize 17.15 Dizi: Çatkapı 19.00 Ana Haber Bulteni 19.50 Spor Say- fası 20.00 Var Mısın? Yok Musun? 23.00 Dizi: Dudaktan KalbeOLOO Plus LifeO1.15 Film: Açık Tehlike 03.15 Yeniden Başla- sın 05.00 Haberler (0 212 355 01 01). U - • l i r . 1 , 1 07.00Çizgi Film 12.00 Yer- ı l f J t l li Film 13.30Yerll Film 15.00 1 İ İ S 2 J Dizi: PostaKodu 15.45 Yer- li Film 17.15 Çizgi Film 18.45 Dizi: Posta Kodu 19.40 Ana Haber Bulteni 20.30 Yabancı Film: Aç Billaç 22.25 1 'e Karşı 100 23.35 Film: Otoyol 60 01.25 Haber (0 212 448 80 00). HAYATIM ANNIE LEIBOVITZ: JFE THROUGH A LENS Nixon'dan Julia Roberts'a ünlülerin en ünlü fotoğrafçısı NW Bu Akşam 21:00 konolO 07.00 Dizi: Bizim Evin Hal- lerı 08.00 Güzel 1 Gün 09.40 Dizi: Emret Komuta- ııım 11.00 Süper Aile 12.50 Yerli Film: Kupa Kızı 14.40 Gel Ya rim Ol 15.40 Dizi: Yalancı Romantik 17.00 Dizi: Bızim Evin Halleri 18.45 Ana Haber 19.50 Çarkıfelek 22.00 Dizi: Emret Komu- tanım 24.00 Hey Canlı 01.40 Yabancı Film: Iskoçyalı 4 03.10 Yabancı Film: Bellevil- le'de Randevu (0 212 313 60 10). 08.20 Ne Pişirelim? 08.50 Ka Jm\ \f dının Gücü 10.45 Dizi: Saklam- • " * • ' ' baç 13.00 Gün Ortası 13.20 Kadın Olmak 14.45 Dizi: Sele- na 16.40 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Ana Ha- ber Bulteni 20.00 Dizi: Sıla 22.20 Dizi: Ha- tırla Sevgili 00.30 Yabancı Film: Deprem Büyük Felaket 03.30 Yerll Film: Işte Ha- yat 05.00 Haber (0 212 354 30 00). 07.45 Bugün 08.30 Dobra k|L Dobra 10.15 Siz Mutlu Ler zan Mutlu 12.00 ööle Gün- demi 12.45 SuGibi Î5.30 Di- zi: Bez Bebek 18.45 Haber 19.45 Film: Shrek 2 21.30 Dizi: OKS Anne- leri 23.30 Boks Gecesi 02.30 Gece Günde mi 02.45 Kayıp Devrlye (0 212 454 71 71). .•m* 07.00 UyanTurkıye 08.45 Yemek »-% Saati 10.00 Arım Balım Peteöım 13.00 Gün Ortası 13.20 Sizin Se siniz 15.30 Esra Erol'la Izdivaç 18.50 Ana Haber Bulteni 20.00 Film: Indlana Jones: Kutsal Ha- zine Avcıları 22.30 Rus Ruleti 00.30 Dizi: Vazgeç Gönlüm (0 212 413 50 00). HABER TURK 10.10 Medıkal 11.30 Paran- tez 12.20 Doğruyu Söyle 13.00 13 Ajansı 14.15 Spor 14.30 Parantez 15.30 Spor 16.15 Piyasalarda Bugün 17.30 Parantez 18.15 Haberturk.com Rapor 18.30 Söz Sende 19,30 Haber 20.30 Fihrist 21.00 Belgesel: Üç Insan Üç Öykü 22.15 Metro- pol 23.00 1 Gün 23.30 Bu Gece 01.15 Üç Insan Insan Üç öykü (0 212 313 60 00). 08.45 Dobra Dobra 10.30 Sa- bahların Sultanı 13.30 Gün Ara- sı 14.00 Her Eve Lazım 15.15 PO F1 2008 Antreman Turları 15.45 PO 7urkısh Grand Prix Istanbul 2008 Antreman Turu Özel 16.30 Dizi: Arka Sokaklar 19.00 Haber 20.00 Di- zi: Asi 22.30 Beyaz Show 02.30 Film: Baş- parmak 04.30 Fırtına (0 212 478 00 88). 08.00 Plates 08.30 Çizgı Film 09.00 Başkentten 10.00 Ha- berler 10.15 Her Sabah 11.45 Adım Adım Çocuğum 13.00 Gün Ortası 14.00Hayatta Ne Varsa 15.30 Çizgi Film Kuşağı 17.00 Haberler 17.15 Du- ru Muhabbetler 19.30 Ana Haber Bulteni 20.40 Komedi Dükkanı 22.00 Yabancı Film: Barbarların Istllası 00.30 Haber Ak- tif 01.15 Bay Tahmin (0 212 288 51 52). J 09.30 Sağlıkh Günler 10.00 Sabah Keyfi 11.30 Yemek kanalturk Bahane 13.00 Editör Masa- sı 14.00 Hayatın Aynası 16.45 Hayvan Dedektlfi 17.30 Hayırdır In- şallah 19.00 Haber 20.00 Gel de Katılma 22.00 Ceviz Kabuğu (0 212 355 85 00). www.ntvmsnbc.com kanalturk "Haber" EDİTÖR MASASI Namık Koçak'ın sunduğu Editör Masası hafta içi her gün canlı yayında Kanaltürk'te. _ "Haber" •"•«•••••' ANA HABER Emre Buga Ile doğru, dürüst ve güvenılır haber bültenleri hafta içi her akşam Kanaltürk'te. 19:00 "Haber / 7artışma" mm '' mmmm CEVİZ KABUĞU Hulki Cevizoğlu'nun bir televizyon klasiği haline gelen programı Ceviz Kabuğu bu akşam ve her cuma canlı yayında gündem yaratan konu ve konuklarıyla Kanaltürk'te. 22:00 09.15 Ekonomı 10.00GÜ ne Başlarken 11.00 Günün wTram.uk<•» Içinden 11.20 Gece Gün- düz 12.00 Günün Içinden 12.30 Sektör 14.30 Dünya Bunu Konuşu yor 15.15 Yakın Plan 16.15 Spor 16.30 Pi- yasa Raporu 17.00 Haber Merkezi 17.40 Ve Insan 18.20 Gece Gündüz 19.00 Ha- berler 20.00 lconoclasts 21.00 Belgesel: Annie Leıbovitz: Hayatım Fotoğraf 23.00 Haberler 23.30 Spor Servisi 24.00 Haber- ler 04.00 NBA Play - Off: Utah Jazz - Los Angeles Lakers (Canlı) (0 212 335 00 00). 10.00 Yabancı Film: Ge- ' *MX cenin Iki yüzü 12.05 Ya- bancı Film: Aile Dostu 13.40 Yabancı Film: Tetikçi 15.10 Yaban- cı Film: Güney Bronx Şövalyeleri 16.45 Ya- bancı Film: Hırsız Lord 18.35 Islam Dün- yasında Komedı Arayışı 20.30 Yabancı Film: Casanova 22.30 Yabancı Film: De- nizci 00.05 Film: Göz 2 01.40 Yabancı Film: Ispanyol Pansiyonu (0 212 326 00 00). 09.00 DIZI: 8 Sımple Rules 09.30 Dizi: Hope and Faith 10.00 Ya- bancı Film: Burada Asla 12.00 Dizi: Fırtınalı Günler 13.00 Dizi: Tatlı Intikam 16.00 Yabancı Film: Mark Tvvain ve Ben 18.00 Dizi: Ya- kın ve Uzak 18.30 Dizi: Wıll and Grace 19.15 Dizi: Frasier 20.00 Dizi: Journeyman 21.15 Film: Gözü Tamamen Kapalı 23.45 Friday Night Lights (0 212 326 40 00). 10.20 F1 ü008 Antreman 12.00 Iş Yemeği 13.00 Ajans 15.00 Farkında mısınız? 15.40 Bakış 17.00 Seans Anahz 17.30 Editör 18.15 Afiş 19.00 360 Derece 20.00 5N 1K 20.30 7ürkiye'nin Hatıra Defteri 22.00 Eğrisi Doğrusu (0 212 413 56 00). \ KADV BARI; IKTISAT - SİYASET EKONOMİK YERILERİ VE SİYASET GUNDEMINI KONUKLARIYLA TARTIŞIYOR, DİNLEYİCİYE ULAŞIRIYOR. PROF. DR. KAYA ARDIÇ VE 6İRAY DUDA HER CUMA 17 00 19 00 SAATLERI ARASINDA RADYO BARISTA... 09.30 Paraliz 10.00 Ha- berler 10.15 Sağlık Karne- si11.15SıcakHaber12.15 Spor 12.30 Belgesel 13.00 Haber 15.15 Spor 15.30 Haber Masası 16.00 Haber Maraton 17.15 Stratejik Analiz 19.00 Art Haber Bulteni 19.45 Spor Bültenı 20.00 Yörük Obalarımız 21.30 Kamuoyu 22.30 Düşünme Zama- nı 01.00 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 09.00 Biz Bize 11.00 Düşün- ceden Tasarıma 13.00 Haber 14.00 Yurt Gündemi 18.00 Ben de Varım 19.00 Gökku- şağı 20.00 Haber 21.00 Geç- mişten Günümüze Devlet Demiryolları 21.30 Yaşayan Tarih 22.00 Halkın Gün- demi 22.30 Bizim Türküler 23.00 Bekle- meOdası (0 312 234 14 34). C 10.30 Eko Flash 11.00 Dizi: Mühürlü Güller 12.30 Film: • Delicesine 14.30 Dest-ı Iz- nmâ ••. divaç 19.45 Ana Haber 20.40 Fıkralaria Türkiye 22.45 Dizi: Tath Hayat 23.50 Gece Hattı 01.00 Dizi: Sırlar Alemi (0 212 256 82 82). Oktay Ekinci'yle İMAR DOSYASI Her pazar 23.00'te BARBARLARIN İSTİLASI "LESINVASIONS BARBARES" 22:00 ISTANBUL ÜNÎVERSÎTESIMEZUNLAKI DERNEĞÎ DEMOKRATİK DAYANIŞMA DERNEĞI AYDINLANMA SÖYLEŞİLERİ Yû: 9, No: 11 Konu 2008 Yılı Başında Türkiye'ye Genel Bakış YönctmcD Doç. Dr. TONGUÇ GÖRKER Konuşmacı Y.Müh.METETÜTÜNCÜ Tarilı: 10 Mayıs 2008 Cumartesi Saat 10.30 -13.00 arası. Yer: Levent Kültür Merkezi Levent Çarşı içi Çalıkuşu Sok. No: 2 1. Levent - Istanbul Iletişim: IÜ Mezunları Dernegi (Fatoş Taştan) 0212 238 03 21 Aydınlık Yannlar özlenıi Içindeki Tüm Yurttaşlanmız Davetlidir. Giriş Serbest ve Ücretsizdir. Çalişma arkadaşımız Çağlar AKKOÇ ve eşi Şenay AKKOÇun mutluluğunu paylaştyoruz. ^ Hoşgeldınız ARDA CAN ve ADA NAZ bebekler. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI GİZEMTUTKUSU KORUMASINDA SAHTE BİLİM ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİNE ELEŞTİREL BAKIŞ Einstein'in izafiyet teorisinde ıtrantık yalpalaması yoşayan. uygunsuzluk yokalayan, ya da sezen amatör ruhlu bilim insanlannın huzur bulocaklan bu popüler bilim kitabında, kuramın derin ve dctaylı otops'ısi sunulmakta, itiraz ve çeliçki noktalan Bnstein ile tartıçma kurgusunda ışlcnmektedir Bir postula restorasyonu cşiifjinde uzay-zaman karmaşası berrak lıele gefirilmij ve yeni bir yöntem teklif cdilmıştir Yeni yöntem, boyut/birim standartlarını değîştirmeden analiz olanajjı sajjlamaktadır. İNFO YAYINLARI: «rww.inloyay.com Ülkemlzde her yıl 5 yaşına kadar 2000 bebek ve çocuk yanlarında slgara Içlldlgl lçin ölmektedir. Sigarayı bırakmamz için daha kaç bin bebek ve çocuk ölmeli? Türklye Slgarayla Savaş Dernegi Teh 0212.212 50 60 Nüfus Cüzdanımı Kaybettim. Hükümsüzdür. Naciye NEMUTLU ALKAZAR SİNEMALAJRI KIRMIZI BALON'un yolculuğu p N f TteCN HOU HSIAO HSIFN [12:00 - 14:D0 -16:15 -18:45 - 21:00 fİ2:00 -14:30 -16:45-19:15-21:30 istiklal Cad. No.179 Beyoğlu 0212 293 24 66 • 67 •s* www.perareklam.com.tr •** • • • (0212) 293 89 78 Aıorl Ruıam LETAFET HAFİZKIZI Atölyesi Karma Resim Serglsi 10-25 Mayıs Açıhş Kokteyll 10 Mayıs 16.00'da Galsrlmlz Pazar harlç hergün 10.00-19.00 arası açıktır. Tel: 0212.227 86 40 - 227 03 28 NüzhBtiyeCad.No:28 BEŞIKTAŞ - ISTANBUL İLANLARINIZ İÇİN (0212)293 8976 perakekİQm«perareklam.com.tr wvmv.psrateklam.com.tr SES-1 88.r » ORTAOYUNCULAR .ortaoyuncu lar.com Ferhan Şensoy'un BOŞGEZEN VE KALFASI Fcrhnn Şensoy - Ncfrin Tokyny - Rnsim Öztckin - Erkan Üçüncü Ali Çatalbnş - Orhan Ertütk - Elif Dtırdu - Ebru Soyuorden 12-13 Mayıs 20.00 Ferhan Sensoy FERNÂME 9 - 10 Mayıs 20.00 /1 Haziran Pazar 15.00 Ferhan Sensoy FERHANGİ ŞEYLER 31 Mayıs Cumartesi 20.00 I İSTİKLAL CAD. N0:140 TEL: (0 212) 25118 65-66 FAX: (0 212) 244 43 27| Yirmi beş yaşındaki güzel lı.ıv.ı durumu sunucusu Gabrielle iki erkek arasında kalmıştır: Seçkin yazar ve namlı çapkın Charles ile aile servetının çekici fakat dengesiz mirasçısı Paul. Kız onu tersleyince, Paul rakibine karşı vahşi ve çılgmca bir nefret duymaya başlar. Gabrielle adamlardan birinin metresi ve digerinin karısı olacaktır. Chabrol'un 50 yıllık kariyerindeki bu son filmi burjuvazi, entelektüellik ve televizyon kültüruyle zekice dalga geçiyor. www.sinemalar.com Güneşin ışıldadığı bir günde bir ağacın altında rüyaya daldınız. Karşınıza ilk kim çıksın isterdiniz? Sizi bilemeyiz ama Alis'in karşısına bir tavşan çıktı. Alis, tavşanın deüğinden aşağı süzüldüğünde, o güne dek hiç bilmediği, görmediği bir diyarda buldu kendini. En güzeli de, bu diyarı Alis rüyasında yaratmıştı. Bizden size tavsiye; gelirken kol saatlerinizi durdurun, zamanın ne önemi var ki? Yazar Uyarlayan Yönetmen Dekor, Kukla ve Kostüm Tasarımı Müzik Oyuncular >Lewis Carroll >0phelıa Su Kasapoğlu Işıl Kasapoğlu >l$ıL Kasapoğlu >Karina Cheres >Joel Sımon >Hayrettın Aslan >Özdemır Cıflçioğlu >Sibel Altan >Sarp Aydınoğlu >Burcu Doğan 3>10>17>24>31 Mayıs Cumartesi Saat: 11.00 TAM 6,00 YU OlİRENCl 3.00.-YTL BILET SATIŞ NOKTM.ARI > www.lnlellx.com ı, ..-!•' Mırkfrı > 0216 ü^b'JSO > Akbank Sankt > 0212 ÎSI J'. 00 /01 > www akbankunatııam > İstiklal Cad Zambak Sok. No: 1 M435 Ueyofllu, tsiAnbul EtkiııhkleMn yerçcklrstirıİ Mlnnl.ıiû'.tiıohılmiîk içııı dnvctlyr ı/rya biletk'iin unccdcıı alııımıj olması y k k İ i AKBANK SANATI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog