Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 MAYIS 2008 PERŞEMBE 22 SPOR 28 penaltının atıldığı finalde G.Birliği'ni deviren San-Kırmızılılar, kupaya uzandı Anadolu şampiyonu Kayseri G.Birliği: 10 - Kayseri: 11 STAT- Atatütk (Rursa) HAKEMLER: Yımus Yıldmm (6), Bülent Gökçii (6). Serkan Ok (6) G.BtRLtĞl: Peric (5). Erkan (3) (dk. 95 Hakan 5), ElSaka (4). Tum (5), Ergiin Teber(5), Mehmet Nas (7), Addo (6), Kerem (5). Engin (4), Isaac (5) (dk. 82 Mehmet Çakır 4), Kalıe (6) KAYSERİ: Ivankov (7). Ali Tıovn (5). Aydın (6). Toledo (4). Mehmet Topuz (6), Ragıp (5) (dk. 103 Kanıber 4), Konıy (4), Sakhu (5), Mehmet Eren (5) (dk. 90 <-/ Tu'rgay 5). Iglesias (5). Cangele (5) (dk. 105 Kemal 4) SARJ KARTLAR: Tmıa (G.Birliği), Ali Tunın PENALTILAR: Kalıe (-/+). Mehmet Çakır (+/-). Mehmet Na.i (+), Engin (+). Ergün Teber (+/-). Hakan (ı). ElSaka (-), J\ma (*•). Addo (+). Kerem (\). Peric (t; (G.BMiği); Ivankov (2). Saidou (+/-), Konıy (-). Aydın (2). Kemal (t). Toledo (+), Tııt^av (- ), Mehmet Topuz (t), Kamber (U. Iglesias (+), Ali Tunm (t) (Kayserispor) SEVtLARINAN BURSA - Fortis Türkiye Kupası Kayserispor'un... Nonnal ve uzatına sürcsi golsüz noktalanaıı maçta San - Kırmızılılar, G.Birliği'ni penaltılarla 11-10 yenerek kupayı müzesine götürdü. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilkyanda başkenl temsilcisinde Mehmet Nas, istekli ve mücadeleci oyuııuyla öıı plana çıktı. Kayserispor'da ise savunma ön plandaydı. 2. bölümde tempo yiikseldi. 66. dakikada Engin'in •jiıtıı kaleci Ivankov'dan döndü. 77. dakikada Kahc'nin Ivankov'la karşı karşıya kaldığı aııdakı vuruşu çcrçevcyi bulmadı. 84. dakikada Mehmet Topuz'un şutunu kaleci Peric komerc çcldi. Normal süresi golsiiz biten maçuı uzatına dakikalannda da sonuç değişnıedi. Penaltılarda G.Bırliği'nc üstünlük sağlayan Kayseri, mullu sona ulaşlı. ELEŞTİRİKJ LEVENT GENCELLİ ^ KAFKAS TARİHE GEÇTİ - Kayscrispor'un G.Birligi'ni pcnaltı atışları sonucu 11 -10'la «eçtigi Furtis 'l'ürkiye Kupası büyük bir heyccana sahne oldu. Toplanı 28 pcnaltı anşının kullamldığı maçta son gfilen Kayscrispor olurken San - Kırmızılılar 46. Fortis Türkiyc Kupası'm ilk kez müzesine götürdü. Rayserispor aynca gelccck sezoıı ülkemizi UEFA Kupası'nda temsil etmeye de hak kazandı. Teknik Direktör Tolunay Kaikas da çalışüncılık kariyerindeki ilk kupasını kaldırdı. Penalu anşları sırasında tribünlcrin tekbir getirmesi ise dikkat çckti. Maç sırasında tribünlerdc istcnmcycn görüntüler vanlı. G.BirliğTne dcstek vermek için tribüne gcleıı Bursasporiiı taraflarlar olay çıkardL Anadolu Ateşi Grubu, Atatürk Stadı'nda gösteri yapn. Bursa Görme Engellilcr kulübü dc özel maç yapn. (ERI)İNÇ SEZEN) Uzatmalı Final! BURSA - Fortis Türkiye Kupası'nın final maçı saha içindeki mücadeleden çok tri- bünlerdeki farklı renklerle futbol tarihine ge- çecek. 19 yıl aradan sonra büyük kulüplerin olmadığı bir final maçı vardı ama futbol adı- na olumlu bir tablo yoktu. G.Birliği ve Kayserispor kontrollü futbolu ter- cih etti. G.Birliği'nin etkili adamı Souza, Ali Tu- ran tarafından marke edilince 70. dakikaya ka- dar baskılı futbol oynayan Ankara ekibi, net po- zisyon bulmaktazorlandı. Kayserispor ise G.Bir- liği'nin yorulmasından da yararlanarak 70. da- kikadan sonra sahneye çıktı. Sarı - Kırmızılılar adına Mehmet Topuz 88. dakikada en net po- zisyonu yakaladı. Mehmet uzaktan vurdu, ka- leci Peric çok iyi uzandı ve golü önledi. Futbol dışındaki görüntüler renkliydi. Anadolu Ate- şi'nin dansçıları futbolculardan daha fazla al kış aldı. Kayserispor binlerce taraftarıyla Bur- sa'ya gelmişti. Bursaspor'un Teksas tribünü G.Birliği'ni destekledi. Bu arada bu tribünde Bursaspor, G.Birliği ve Ankaragücü bayrakları aynı anda dalgalandı. 90 dakika futbolsuz ve pozisyonsuz tamamlandı. Türk futbolunda san- ki kupa maçları penaltılarla sonuçlanır diye ya zılı olmayan bir kural var ya da futbolcuların psikolojisi rıormal sürede sonuç almaktansa penaltılarla skoru belirlemeye eğilimli. Dün akşamkifutbolsuzfinalin özeti galiba buy- du. Penaltılar başladığında Kayseri kalecisi Ivankov takımı adına ilk penaltıyı kullandı. Ivan- kovtopun başında duraklayarak vuruşu yapın- ca G.Birliği kalecisi Peric uzun süne itiraz etti ama sonucu değiştiremedi. Fortis Türkiye Kupası'nda penaltıcıiarın dediği oldu. Sonuçta da Kayseri kupayı kaldırarak önümüzdeki sezon UEFA Kupası'na katılmaya hak kazandı. Eski yıldızlar organizasyon öncesi buluştu. Minikler için Milan turnuvası Spor Servisi - ttalya'nııı dünyaca ünlü kulübü AC Milan'ııı çocuklara yönelik organizasyonu olan l AC Milan Junior Camp İstanbul', 16-20 Haziran ve 23-27 Haziran larihlerinde yapılacak. Medical Park desleğiyle gerçekleştirilcn AC Milan Junior Camp Istanbul'da, 900 çocuk Avrupa'nın en önenıli kulüplerindcn Milan'ın antrenörleri eşliğinde özel futbol cğitimi alacak. lstanbul'da ilk kcz gerçekleştirilecek organizasyona 6-18 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklar katılabilecek. Milan tarafından 47 ülkcdc yürütülen ve yaklaşık 100 bin çocukla futbolu buluşturan Milan Junior Camp, lstanbul'da Bakırköy Osmaniye, Sahrayıcedid ve Sclimiye'de gerçekleştirilecek. Kamp sayesinde Milan'ın dcgcrleri, hayat tarzı, oyun stili ve dcncyimlcri gcnçlere aktarılacak. Kamp, 450 kişilik gruplar halinde, 16-20 Haziran ve 23-27 Haziran tarihleri arasında olmak üzcre iki ayrı dönemde organıze cdilccek. Galatasaray Ali Sami Yen'i istiyor,federasyondaise farklı görüş hâkim Futbolda kupa belirsizliği ;, i f NEVZATDİNDAR Turkcell Süper Lig'de şampiyon bu lıatta belli oluyor. Galatasaray'ın 3 puan farkla önde girdiği son haftada, alacaği 1 puan bile mullu sona ulaşması anlamma gclıyor. Trabzonspor ıle deplasmanda karşılaşacak olaıı Fenerbahçe'nın ise kazanması yctmiyor. San - Lacivertliler Istanbul'dan G.Saray'm yenilgi habcrini bekleyccek. Ancak bir gerçek var ki San - Kımiızılılar, şampiyonluk şöleni için ınüthiş bir hazırlık içiııdc. Cumartesi günü deyim ycrindcysc 'şov' yapılacak. Ancak cn çok nıerak edilen konu şampiyonluk kupasının Ali Sami Yen'e gelip gelmeyceeği. OFTAŞ karşılaşmasmdan sonra kupa löreninin yapılmasını isteyen G.Saray'm şu ana kadar bir lalcbi yok. Basvurunun bugün yapılacagı belirtiliyor. San - kı ılıl.ııMi kupayı Ali Sami Yen'deki maç sonrası kaldınııak istenıesinin nedeni, futbolculann ulusal takııtı kampına gidccek olnıası. Aynca sezon bittiktcn sonra kupanın kaldınlmasının ıi.ılı.ı anlamlı oldugu savuıiuluyor. Bu yüzdcn şaınpiyonluğun en büyük favorisi olduklannı düşünen G.Saraylı yöneticiler, kupanın Ali Sami Yen'e gctirilmesmı ve duruma görc kupa löreninin yapılmasını istiyor. Futbol Federasyonu ise bu konuda hassas davranmayı anıaçlıyor. Çüııkü son haltaya girilırken ıki takımın birdcn şampiyonluk şansı bulunuyor. G.Saray'm avantajına karşın Fenerbahçe'nın son lı.iiı.ı şampiyonluk umudunun sümıesi iiji içinden çıkılmaz bir duruma getirdi. Federasyondakı bazı yöneticiler "Kupayı Ali Sami Yen'e götürürsek yanlış anlaşılır" diyor. Aynca, "2 kupa yaptırahm" görüşü de var. Mcrak cdilcn noktalardan biri de Hasan Doğan'ın hangi maçı izleycccği. G.Saray'm sampiyonluga çok yakm olmasına karşın Doğan, Ali Sami Ycn'c gitme konusunda tereddül yaşıyor. POLAT'TAN TOPBAŞ'A ÖVGÜ Spor Servisi - Galatasaray Başkanı Adnan Polat, iki sene öncc Özhan Canaydın başkanlıgında yönctimdc yer almasıııda lstanbul Büyükşehir Belcdjyc Başkanı Kadir Topbaş'ın kalkısı olduğujıu söyledi. Polat, dün yönetim kurulu üyclcriylc bu-liktc Topbaş'ı ziyaret ctti. Bu arada G.Saray Başkanı Adnan Polat'ın lstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Gökscl Gümüşdağ'la da görüştüğü belirtildi. Bu görüşınede, stat konusunun masaya yatırıldığı dile getirildi. Diğer taraftan görüşmede, Polal'ın tstanbul Büyükşehir Bclediycspor'lu ibrahim Akın'ın bonservisini sorduğu da ifade ediliyor. Ancak yöneticiler bu iddiayı yalanladılar. G O R U Ş / DOĞAN HASOL Kulübüyle, Derneğiyle Galatasaray Galatasaray, lig şampiyonluğuna çok yaklaştı. Durum, cu- martesi günü oynanacak Gençlerbirliği OFTAŞ maçında ke- sinleşecek. Şimdi, seyircilerin yaptıklan kimi taşkınlıklar nede- niyle bu maçın seyircisiz oynanması söylentileri yaygın. Anım- sanacağı gibi Galatasaray bu yıl 6 maçını seyircisiz oynamıştı. Ne var ki takım, bu maçlan on ikinci oyuncusundan mahrum olarak oynamasına karşın zirveyi yakalamayı başardı. Maçları seyircisiz oynatmak!.. Ne dâhice buluş değil mi? Tıpkı 1 Mayıs 2008 günü hükümetinyaptığıgibi... 1 Mayıs'ta, emekçilerin Taksim e çıkışını engellemek adına bütün lstan- bul cendereye sokuldu. Okullar, vapur iskeleleri kapatıldı; mo- tor, vapur seferleri iptal edildi; metro ve füniküler işletilmedi. Sonra da sokaktaki insanlar bir güzel dövüldü; üzerlerine gaz ve basınçlı su sıkıldı. Ne beceri, ne akıl değil mi? Tam, Ös- manlı Maarif Nâzın Haşim Paşa'nın 1900'lü yılların başında dediği gibi: "Mektepler olmasa maarifı bir güzel idare eder- dim." Adam bunu şaka yollu ve özeleştiri amaçlı söylemiş; yüz yıl sonra herkes halâ ciddi sanıyor. Geçen cumartesi günü, Galatasaray Lisesi mezunlannı bün- yesinde toplayan Galatasaraylılar Derneği'nin 100. kuruluş yıldönümü nedeniyleAnkara'daAnıtkabir'i ziyanetettik. Bu amaç- la, gece yarısı Haydarpaşa'dan Ankara'ya özel bir tren kaldı- rılmıştı. Trenle Istanbul'dan gidenler, yurdun dört bir yanından gelenlerle Ankara Galatasaraylılar Birliği'nin Gölbaşı tesisle- rinde kahvaltıda buluştular. Kimi Galatasaraylılar eşlerini, ço cuklarını da getirmişlerdi. Inanın, o sabah büyükler de çocuk- lar kadar bir bayram sabahı heyecanıyla doluydular. Pilavlar- dan alışık olduğumuz çocuksu şakalaşmalar bu kez yerini ağırbaşlı bir coşkuya bırakmıştı. Kahvaltıdan sonra, yolculuk giysilerinin yerini, özenli, koyu renk giysiler aldı. Otobüslerle Anıtkabir'e doğru yola çıkıldı. Protokole uygun saygı duruşlarından sonra sıra, Anıtkabir özel Defteri'nin imzalanmasına gelmişti. Dernek başkanı Can- dan Erçetin'ın anı defterıne yazdıklarının orada bulunanlar ka- dar, büyük Galatasaray topluluğunun da duygu ve düşünce- lerini yansıttığına inanıyorum. Işte o yazı: "AzizAtam, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Galatasaray Lisesi me- zunlan olarak, GalatasaraylılarDerneği'nin kunıluşunun 100. yı- lında, kurduğun Cumhuhyete olan inancımızı ve bağlılığımızı ifade edebilmek için huzurunda olmanın tarifsiz mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Atam, ilelebetmuhafazayemüdafaaetmeküzere Türkgenç- lerine emanet ettiğin Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti, değişen dünya ile birlikte gergin ve olumsuz etkiler olsa da, Şehitlerimizin kanı pahasına kurtardığın bu vatanda gaflete düşenlerbulunsa da, Yıllaröncekanunlartayücelttiğin Türkkadını bugün yüzyılge- riye götürülmek istense de, Sen rahat uyu. Çünkü biz her ahval ve şerait içinde, vazifemizin bilincinde olarak, bize çizdiğin laik ve çağdaş yoldan asla aynlmayacağı- mızgibi, gaflet, dalalet ve hıyanet içinde bulunma cüretini gös- terenler, karşılannda ilke ve devrimlerinin herdaim bekçisi ola- rak bizi bulacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerie Atam, Galatasaray camiası olarak huzurunda minnet ve saygıyla eğiliyorvz." Dersgibi... Doğal ki anlayana... e-posta: merkez@hasmimariik.com.tr. faks: 0212 211 34 20 F.Bahçe'de her haita bir tııtbolcu sahalardan uzak kalıvor SakaÜar or • Feficfbûhçe'de sakatlanan • O&niz Bctnş, Appi<tk VG luiholcultnın tedtıvi sürelet'inin Roberto C ûfios gibi ovunculüt' ıızım sui'iııcsı tlıı^ııınhıntc sezonu crkcn kıtihinı HİLMİTÜRKAY Fenerbahçe'dc bu sezon sakat sayısı ayyuka çıktı. Geride bıraktıgımız yıllara göre özellikle bu sezon hemen hemen her maçtan sonra bir fiıtbolcu sakatlanıyor ve bir daha onu sahalarda ne yazık ki göremiyorduk. Nedendir bilinnıez; yanlış idmanlar nıı, yanlış doktor teşhisleri mi, yoksa ilıtboİcular nu kendılcrinc bakmıyorlar... Bir sezon öncc bıçak altına yatan Ganalı Appiah lam salıalara döncrken üç maç oynamadan sezonu kapattı, ardmdan Oeniz Barış da gcçirdiği sakatlıkla sezonu kapatmak zorunda kaldı. Gerçi doktorlar "1-2 ayda iyileşir" ifadcsini kullanıııışlardı an ı.ı Deniz bir daha sahalarda görümnedi. Sezona erkcn veda cdcnlcr arasındaydı. Sonra Bre/ilyalı Roberto Carlos... Sevilla maçmda aldığı darbe sonucıuıda onu da bir daha sahalarda gömıck mümkün olmadı. Bazı basın organlan sakatlıklann ardı arkası kesilmeyince çeşilli yorıunlar yaptılar, ancak yazılanlarda doğruluk payı olsa da yönetim hemen hepsiııi yalanladı. Ama bir ZICO'DAN LAZIO'YA TAKTİK Spor Servisi - Zico, ltalya'nın gündeminden düşmüyor. Brezilyalı teknik adam, Lazio'ya Inter'i yenmesi için Corrierc dello Sport aracılığıyla taktik vcrdi. Corrieıe dello Sport'a kariycr planları hakkında da konuşaıı Brezilyalı teknik adam, Lazio'nun kendisi ile ilgilendiğini duyduğunu ama henüz direkt bir tcmas kurulmadığını söyledi. takımda sakat sayısının bu kadar yüksek olması nomıal değildir. Bir yerdc birileri mutlaka yanlış yapmaktadırlar. Appiah, Deniz Banş, Roberto Carlos'tan sonra kaleci Volkan Demircl, Lugano ve Vederson son iki haftaya girilirkcn sezonu kapalan diğer futbolcular oldular. Bunlann dışında takımda oynayanlar içinde de neredeyse sakat olmayan yoktu. Önder Tııracı. Uğur Boral, Scmih Şentürk vc Kczman sakatlıklan nedeniyle hergün Samandıra'da tedavi görüyorlar. Yeri geliyor bu futbolcular düz koşu yapıyor, yeri geliyor idman yapmadan haftayı tamamlıyorlar, sonra da maça çıkıyorlar. Ale\'i de sakatlar arasma koyalun. Galatasaray maçının hemen başında kasıgı çckmişti, o gün bugündür maçlarda kendisini fazla zorlamıyor. Yürüyerek oynaması sakatlığma bağlanabilir. Hem I »ı/ıı ıı ligiıniz hem de Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe oynaınak bclki de bazı rutbolculara yaramadı Üst üste aşın yüklenmeler sakatlıklan getirdi Kiminin lifi attı, kiminin kasığı çckti, kimi de uzun süre oynamadıgı için maça hazırlıksız girdiğinde sakatlanmaktan kurtulaıııadı. Fenerabahçe uzun yıllardır 'sakatlar mangası'na döıuncmişti. Bu yıl sayı çok arttı. Bugün yönetim yine bizi uyarabilir, ama birilerinin bir yerde yanlış yaptığı ortadadır. Bu sezon artık geride kalmıştır, ancak önümüzdeki yıl hcdcflcncn başanlara ulaşılması adına San - Lacivertlilerin •kıonik" sakatlıksorununu aşması şarttır. SAMBACININ TRANSFERt YILAN HlKÂYEStNE DÖNDÜ Bobo'da bir varmış bir yokmuş Spor Servisi - Beşiktaş'm mali iş- lcıinden sorumlu yöneticisi Eıtunç Soğancıoğlu, Bobo için kcndileri- ne gelen bir teklif olmadığını söy- lcrkcn mcnajer Sinan Engin bazı kulüplcrlc görüşmelerin devanı et- tiğinı bclirtti. Engin, sakatlığı nede- niyle izin alarak ülkesine giden Bo- bo'yu bir çok kulübün istediğini belirterck, u Bizim istcdiğimiz pa- raya yaklaşan kulüplcr var. Gö- rüşnıcler devam ediyor" şeklin- de konuştu. Soğancıoğlu ise Bre- zilyalı oyuncu için şu anda ken- dilerine ulaşan bir teklif olmadı- ğını bclirterek ""Beşiktaş yöneti- mi olarak bu oyuncuya bir be- del belirlemedik. Manisa ıııa- çından sonra cğer bir teklif ge- lirse yönetim olarak oturup ka- rarverebiliriz"dedi. Beşiktaş'ın transfcr politikasmı Bobo'dan ge- lecek olan gelirlebelirlemeyecek- lerini vurgulayan Soğancıoğlu: "Bi/im. Bobo satılmasa da yap- mayı düşündüğümttz transfer- ler için maddi gücümüz bulunu- yor. Beşiktaş Kulübü Bobo'yu satarsa cğer, bu bi/im için sade- ce ck gclir olur" diyc konuştu. P U S U L A /ASDÜIKADİRYÜCEUMN G.Saray'da Bir İlk Daha Sorulara geçmeden önce haftanın maçına bakalım. Sı- vas'taki maçta büyük mücadele ve bol gol vardı. Sıvas, ligin başından beri götürdüğü ligde G.Saray'ayenilirken ezilmedi, hatta başa baş oyunda şampiyon adayına 3 de gol attı. SORU - G.Saray 6 yabancı futbolcunun oynadığı ligde 2 yabancıyla şampiyonluğunu ilan etti. Bu G.Saray'm başar- dığı Türkiye için bir ilk sayılmaz mı? - G.Saray'da da yabancılar az değildi ama kimi takıma uyum sağlayamadı, kimi de bekleneni veremedi. Feldkamp lig arasında bazı futbolcuları aldı, yabancıların yarısını da ku- lübedeoturttu. Büyük tantanaylaalınan Lincoln ile Kalli'nin arası açıldı. Aslında Lincoln'ün bu sezon G.Saray'a verdi- ği fazla bir şey yoktu. Kalli de Schalke'den tanıdığı Lincoln'e yüz vermedi. O nedenle G.Saray'm gençlerle bu başanyı ya- kalaması, yabancılarla dolu ligde bir ilk sayılır. SORU - FBahçe'nin kadrosu iyi dediler, G.Saray genç kad- rosuyla şampiyon oluyor. Ne oldu büyük F.Bahçe'ye? - F.Bahçe kendim ettim kendim buldum türküsü çağırı- yor. Sevilla ve Chelsea maçlarından sonra galiba ayakları yerden kesildi. SORU - CSaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Ama bir penaltısı verilmeyen ve 5. golü de ofsayttan yiyen Sıvas- spor'un hakkını kim teslim edecek? - Olan olmuştur, futbolda bu gibi olaylar olağandır. Üze- rinde fazla durmayın, gönüllerin şampiyonu olarak mutlu olmaya bakın. Bu ligin gelecek sezonu da var. SORU - F.Bahçe'nin yanlışları var mı, Zico suçlu mu, yoksa yönetim hataları mı yapılmıştır? - Her zaman söyleıim, bir teknik direktörün takıma katkı- sı artı eksi yüzde 15'tir. Futbolcular sahadaki sorumluluğu taşımıyorsa bunun sorumlusu Zico olamaz. Zico'nun ha- tası yok mu, elbette var. Maldonado'nun ne olduğu belli, Ali Bilgin de öyle. Kezman Chelsea'nin kapıya koyduğu adam, işe yarasaydı bırakırlar mıydı? Zico bana göre biraz kendi- sinin, daha çok da futbolcularının hatalanna kurban gitti. SORU - Alex'in Brezilya ulusal takımına neden alınma dığı artık anlaşılmıştır. - Keyfi gelince oynayan, istemediğinde oynamayan fut- bolcunun eğer kafası maçta değilse zaten ondan fazla bir şey beklenmez. Ama Aziz Yıldınm sözleşmesinin uzatıla- cagına söz vermişse neden kafası karışık olsun. Onun F.Bah- çe'den başka düşüncesi olabilir mi? Doğrusu ben de anla- yamadım Âlex'in problemini. SORU - Zico'nun sistemi çöktü, Zico yolcu mu? - Eğer F.Bahçe formasını giyen futbolcular pas vermeyi, top çalmayı, yardımlaşmayı beceremiyorlarsa bireysellikten kurtulamıyorlar, takım oyunu oynamıyorlarsa Zico ne yap- sın? Sampiyonluga oynayan F.Bahçe eğer 90+5'te gol yi- yor ve bir maçın hakemin düdüğüyle biteceğini bilmiyorsa o takımın şampiyon olma hakkı yoktur. SORU - Pazar gecesı bir TV kanalında F.Bahçe'nin ha- kem hatalarından dolayı 5 puan kaybettiği söylendi. Bu na- sıl bir lig böyle? - Sadece F.Bahçe'nin değil, Beşiktaş'ın da 6 puanı kay- bedildi. Ama futbolun güzelliği de bu diyoıiar, futbolun çir- kinliklerini örtbas etmek için. Her yıl böyle oluyor ve dünya- nın her yerinde de böyle. Ne yazık ki! Sorular hemen hemen aynı, lig bitse de tartışmalar bitmez sevgili futbolseverler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog