Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8MAYIS2008PERŞEMBE 16 EKONOMI ekonomi@cumhuriyet.com.tr BORSA 7 MAYIS 2008 Ömta En En D # ı fytt Işlem Itprç OOjft Ytak H w S ftlRy. Haon HmM 510 M1 . ..ı-o ıl »ı 9 8 4 ' • : : • : «35,345 Yi.Otl 138 730 Ahso /Asınoıta Aüıj Bıofl Ato&k İM 33 -175 056 093 5.40 107.601 0.50 «4.141 İ..05 37.036 1.55 956.64 303.254 097 10.30 1.339.089 0.7B 131 36.924 6.31 1.18 1,735.004 1.54 64J S0M32J $61 lÜS ™J74 061 40 71 9.855 •0.47 M Mffl 116 150 076 1.32 •0.93 10.71 115.564 0.94 21.» m 1İIİ • 91 1.18 117 9.50 9.15 0.72 0.72 AnadoluMavaıEm* 406 /v'iö'j'oîuSııofta 148 AıçV m 5>0 Arona Bılgısayaı 2 96 . .*. j 23.30 AıyarülılımBarıkıısı 9.00 AlaYaiOrt 0S5 AlakuleGMYO. 1.B4 AIBıılısYal On 0.68 AtlasYalOn 0.B9 AMvaSnnta : AvntnTaı On : AyenEnalı Bursa Çfnıento .;:;.; 14pB ; BakAmbalaı 3.56 i Hjıı.ıl 4.40 - Büskınl Val Ort 056 i BaK,'ım«llo Î 4 0 : B.'ılıSijkı1 t/iıılfflilû 1.95 : BtraanlırksM 1.4? ecaktıj rutDDl YaL. !.2B : WMHı*}ikMa<l 12200 j BisasTakstıl 0.91 BorovaYaa âsb . &:lıı';:ıııMr!lın.:?wıiıinn 10 (b : Boıusan Yal. Paz. 330 : BrjsclıFrsıSıslHillcn 7550 i Hossa 1.27 Boyneı Mna.vacılık ı /ii : Bnsa 58.00 : B3Htv.AW*ıı 25.00 i BurmranııYal.Oıi. 0.62 • Eunjoiık" 20.80 : RıııpnlıkV.ira 1.07 10.00 • CDv-lan Gıyım 2.50 ' ÇeytÛMÜİsrıcIlk 282 UK.f-.y. 11.40 : CompononlaDöklaş IV I Cıed&Faktoııng 5.10 "ısBoya 0.44 IS.PıınlnŞ 0.72 [lemlsjşDokiım 125 DenlzYSI On. 1.12 Ur-ı.luJ, 8.00 LVndıöm 326 gp, 0.89 LteaUeıı 0.85 DotaHoidıiıg 14.30 Dıla; Dooan 2 50 [Ulsla*ul20 11.60 Uliüll.•,!:!'• A l.n 1100 aiMFunııvoATİp; 1130 DManBımto 2.6D Oo§mGaulKiiık 2.46 UuSusGtliMYÜ 105 DyoBaya bczacıLıası llaç fcciiatoıYaD BaKtnSVaTOlt. 1.11 1.05 23.70 23.30 915 915 0.66 Ö.64 165 180 070 0.G8 O'JLI III* 1090 16.50 055 0.54 2.54 2.50 4.84 4.80 160.00 159.00 444 4^2 0.5li 056 7 70 745 198 197 1.46 1.46 2.31 ?.?8 129.00 12700 0.92 0.91 ?ş ,,:-r 222.153 4'.; 5'.4f •-1Vİ!,., :>İ:-K 3İy, ••:•• 718.141 2.23i 8S1 165.47J • 56.ÖI 1.6 1.6 0.56 0.55 1005 9.85 3.30 326 :>u 4it .«•"3 41,M01 102İ155 1(1- 14.70 • i &' i& r. 0.46 7» •ak I B ' ; I 1 ,".-• EmakBektıik Fr*&M|İ. D M M Çoiik Ersu Gıda Escort Copıpuier EucoYuLOıl FVG raı. Ort Faı-oı DıılBimcY» .. FMMçtSpaiıl 58.00 İLrıif Alurnflyum 1.32 I ınarıs Fın. Kıı 2.27 FiiHnsYal.On. FSL Fort Öjoun FortiBMnlı Fnno Pak Gıda FTBtlsi BonuBTıp. 10B ro 108.80 fisUjsaıavSDonıl 10200 100.00 ÜDiânlıBankaiı 6.60 6.45 ı B w » MS 3-99 : : . 11, ii 1.44 0.B4 • • • 1.24 0.90 IJ.T ...aar swarnloıımdYai On. nioma stantijlA'lınBYF îBankasılA] BatoılBı .BiinknsıİKuıl jGMYO .V!.luılW Voion. ikBAmlM Dcam Karamııı KadEHn1 M 1.86 1.86 0.61 0.60 0.87 0.82 5.20 5.10 3530 3440 19.350.00 930.00 „ 5.55 5.50 6,315.00 6.00000 109 108 2.25 2.22 114 113 1.85 1.82 0.74 0.74 071 0 71 2.86 2.84 086 003 5.35 5.10 5.6D 5.55 G.03DD0 6.0931» 2.27 2.23 iS Kt-lolKk Ntolya KmlGıda I •25 •?.ı •:••! BSı :-,-|)j ;' •••i 4CIB 10.80 MnWıKlms 6.40 6.20 kobSMIST25ATıpıliYF|DI0 10.05 koc - -. • 11 •• 1 4.38 4.34 küiilıulG'd.ı 3.:H) 3.24 kDnyaÇımclıla 4B.O0 47.50 Hoıdsa 2.30 2 ^ 6 ill! 58.00 57.00 2.62 2.56 .115 1 0 _ 4.42 4.38 2.32 226 6.05 5.85 1.?ll 1.1B 33^5 32.75 2.5) 2.50 3.26 3JIİ pî 213 0.65 0.64 1345 13.45 '- MamıarısAltnmuı 1 ! i ktonurcMsıl. MarshaJI UodıaHoaıng «Hi:icn«.. lıfclı i l.Vn5a Itoısııal UHkKBlıpıYalOli. . UakoGıd.ı 1 Mmmioks MelıoYd. IHt KıllluAkıj NBOIS Ho-rar.! Nc-iHoMıın 630 6.50 5.30 5.40 5 A! 01-: 07İ' 0.45 0.43 064 0.61 0.70 066 0.75 0.73 20.00 20.00 1 63 I 61 217 215 KIM\:TV: : I» K,;;-iaİH! ÖyaiıYal.On. 0.59 SîdofiaGMVO 177 P.ınfkiMa»nciık 5B0 ;s 2060 Î1.70 2110 14 90 15.20 1510 l k 38? 3İ6 16.30 16.80 16.70 0.57 0.59 0.5S 1.72 1.80 174 5.80 6.10 6.00 2İ0 2.25 2.22 130 1.35 13? 138 1.46 1.39 715 7.35 7.25 5.85 5.95 590 3.B4 405 3.84 4.0b 4.1li 4.10 6.65 710 6.90 3.50 3.5B 3.52 3.54 3.96 3B6 5.20 5.65 5.55 |lltthY,ijMnlık 330 SPFCIAkÛOİlkB '—- î.I...I--. rfklmHoldra lckstilFn Kıl 30İI İM 1.97 1.94 0.6< 0.61 0.63 3.5? 3.6? 352 «65 İ-SS s:i- 1^4 1.28 1.26 7 70 7.90 7.80 0 74 0.79 0 7 7 2.13 2.19 M 4 7.65 . v 4.94 13.10 13.7D 13.70 1.90 1.95 1.92 0.61 0.63 0.62 1.03 1.K 1.04 8.85 9.10 8.90 1060 I05O 8.15 7.8D 8.00 6.00 5.02 4.98 30.00 29.J 7.4!. 15.20 R 8 akSüıamık ülMakına -4.33 20.53 -0.93 1.06 •0.B1 12J5 •0.B3 12.04 •0.40 2.53 3 51 Iljj 1.57 3.92 B0İI 7.90 3.22 3.IB 314 3.14 1.94 1.92 15 70 15.711 12.20 12.00 1 12 -1.75 -118 . •0.70 14 -1.20 2... 0.43 11.61 045 11.09 ! ü :-= 1.3 a 072 070 3.44 3.36 7 45 7.10 10.70 10.40 64.00 62.00 İ E 1.55 0.76 2.66 0.95 1.04 0.94 5 3 ^1.72 2.73 •141 070 -1.18 3.36 -3.40 7.22 -0.95 10.49 '0.60 62.3? •1.12 1.79 • 0.71 1810 1790 815 6.05 12.30 12J 0.70 0 6 179 0.55 -1.06 3.78 •0.56 17.96 0.63 8.0? 4.24 11116 -2.86 0.68 15.15 1.B2 4 §:§> 3.16 •1.7? 56.37 157.114 : 136.389 : 2.261.705 : 1*950 ; 13.96'. İIJO 116.690 4.076.179 I 110.704 : 33.613 i IILlillü : 686.590 3.059:» 439.974 : 3M?1 146 1.44 1.09 1.06 108111 llhl'O 103.00 101O0 Iİ.75 6.50 i& m >:< i!| 1.44 1.38 1.42 1.36 35.00 33 75 -072 2.76 2 74 073 0.54 1.6B • 0.61 -4.60 0.63 •1.9? 5.19 -1.98 34.81 ı.:ı;;--.-- 17?,l!lt 74,573 1.M71» 5.55 11J.SJ4.SCM •J996O3D00 6.000 092 109 9931511K'v »Hİ II1* I 62 3D00 6.00 109 9.931.511 :!l 317053 9.931. 317, .00 .511 ,053 41...1.B3 54.062 0.75 343.941 4.23 0.74 3.809.187 140 ? 87 249 500 1.38 22:66 4.8743% •2.16 6.97 265.090 1.'5? 203:?» 1.26 11.707.362 1.94 559.912 2.16 2.501.726 •1.31 J | 573i -0.78 2.57 •ÎS .0-68 48 ıSS İi •1.21 3.J6 623.115 •0.52 4757 115.409 •1.74 221 107.702 1.68 5.B9 5.131.129 0.85 1.11 539.371 • 3?.85 431.195 2.51 104.699 0.75 1İ40 ı-ı; - 0.95 444 0.44 1.67 0.62 1.69 0.5i İ.0O ?B0 3.13 0.67 0.73 0.50 19.92 161 047 2.14 ts &a n $>186 20 69 - :498 044 2.26 İ ,İ3 •169 058 169 1.76 3.45 5.91 045 2.22 •0.75 1.31 -211 143 - " 3 065 S H 204 391 1.44 4X19 -213 6.98 «.73 6.76 1 »15; 540.621 • S ' . :":•• -0.95 ıii 52.644 1 : 1 • ••: 31J.063 167173 ••r,,Mi:ı l.i'.",' -IV.ı 7.200,777 İlîBStt :ıs.m nv -:• 366.711 0.57 3.53 357.323 •1.03 3 8 7 423.425 6 73 1.46 3.119.912 3.35 4.88 12.516.993 0.77 343.119 ! 1.50 2.66 81.203 0.7? 2.75 11741? • •1.02 1.95 2.625.713 '•• •1.28 1.55 99.201 ; . 4.63 998.476 2.21 1.32 235.526 : -2.63 5.5/ 103.159 : -0.76 1.30 186.104 0.88 11.40 428.043 : 410 3.79 825.BİM : -3.27 2.» J.OSfi 7(în •1.02 1.94 5.?72.610 i •0.93 10.69 945.2B8 409 1.5B 6.034.753 , -7,19 122 4.016.640 > 0.58 1.75 1.097.474 : 1.94 7.64 3183.344 -1.28 0.77 492.435 -1.83 2.1ü 5.466.964 - 7.93 4278.394 İM 3(1.104 2.05 4.97 -0967.830 - 13.45 406,937 ' •103 1.92 1.789.397 061 24,690 : 1.04 213.279 IM 3.O47JP1 : 2.94 104010:.479.50Ş 0.68 14.91 I^J:™ i -111 1.60 308.532 2.63 1.18 1.420452 : •1.98 1.00 229,511 I . 2.9S ?.O6676» 3.60 5.56 34.5B5 Ö Ü ÜLÜKS KONUTLAR GÖRÜCÜDE JNR Fuarcıhk tarafında düzenlenen A Plus Gayrimenkıtl ve Finans Hizmetleri Fuart 'nın ikincisi, 3-4 Mayıs hırihlerin- deliihon Convenrion veExhibition Cen- ter'da gerçekleşti. Türkiye veynrtdışm- dan loplam 100 milyott dolara ulaşan 80 projenin katıldığı organizasyonda; 'akıl- h evler 'in ı<am sıra süper liiksprojeler la- nıtıldı. Fuania depreme dayamklı özelko- nutlar, milyon dolarlık villatar vegüney sahilimizdekıyazhklarm yaııı sıra; ingi- liz Virgin Adaları, Dııbaî, hviçre, New York, Miami ve Las Vegas 'taki özel vil- lalar da satışa sunuldu. VAKIFBANKTA KBEDİ FAİZİ DÜŞTÜ Vahjbank, bireysel krediler- den yararlanmak isteyen tüm nriişterilerin.finansal ihiiyaç ve bekleniilerini karşılamak ama- cıyla ııygun koşullarh konut kredisi kullandıracağtm du- yurdu. Buna göre 240 ay va- deyeyüzde 1.38 faiz oram ola- nağı suihin Vakıjbank, taleple- ri en kısa sürede değerlendir- meye hazır olduğunu açıkladı. MARKA CITY GÜN SAYIYOR Marka City, bu aym 17'sinde kapüanm açmaya hazırlam- yor. Inşaatına 2ÖQ6yıhnda hız verilen, toplam 20 bin met- rekarelik biralan üzerine kunılan veyatmm maliveli 80 milyon dolan bulan Marka City, 18 bin metrekare ki- ralanabilir alam 3 bin 200 metrekarenin üzerin- dekifitness centerı ile bölgenin spor merkezi olmayı hedefliyor. Beylik- düzû'ndefarkh konseptte bir'ahş- veri$ merkezi sunacaklarını be- lirten Marka CityAhş\vriş ve. Eğlence Merkezi Genel Mü-1 dürii Mnstafa Yiiksel Uçar; ] doluhık oranınm yiizde 90 'a j ulaşhgını kaydetii. Inşaatta yıl sonuna doğru yaşanacak nakit sıkıntısı bankalarm kredi sorunu haline dönecek Konutta kriz an meselesi MURATKIŞLALI gm»w»İ3»* ANKARA - Ray- mond Jamcs Yatırım Menkul Değerler. ko- nutta arz fazlası oldu- ğunu belirterek düşük talep ve inşaat girdilcrinin artması nedeniyle özellik- le son döncmdeki konut ûıryasında bu işe soyu- nanlann "bu yılın sonu- na doğru nakit sıkışıklı- ğı yaşayacaklarını" be- lirtti. İnşaat sektörüne ye- ni girenlerin borçlarını ödeyemcz hale gelmelcri- nin "an meselesi" oldu- ğunu ifade eden Raymond James, "İnşaat scktörün- deki nakit sorunları ban- kacılıkta geri dönnıeyen FATMAKOŞAR tkosar@cumhunyet.com.tr borç- ların artmasma neden olacak" değerlendirme- sinde bulundu. Raymond James'in "İn- şaat sektörü: Zanıan da- ralıyor" başlıklı raporun- da, durgun emlak fıyatla- rının konutta alıcılann, ar- tan faiz ortamında tered- düt geçirdiklerini ortaya koydu. Raporda "Düşük talep ve artan girdi fi- yatları inşaat şirketlcri- nin kâr marjlarını da- raltacak" denildi. Rapoı- da bu durumun banka- laraçısından "hcnüz" olumsuz bir durum yaratmadığı ifadc edildiktcn sonra "An- cak yıl sonuna doğru inşaat sektörfindeki na- kit sorunları bankacılık- ta geri dönmeyen borç- ların artmasına nedcn olacak. tnşaat sektörfin- deki patlama bu konuda tecrfibesi olmayan pek çok girişimciyi bu alan yönlendirmişti. Bu sek- töre yeni girip heniiz sektörel sıkıntı görme- ycnlerin nakit akışların- da sıkıntı yaşayarak borçlarını ödeyemez ha- le gclmeleri an meselesi" görüşlerinc yer verildi. i MÜTEAHHİTLER 15 GÜN İŞ BIRAKACAK BEKtRŞAHlN G AZİANTEP - Gaziantep înşaat Mütcahhitleri Derneği Başkanı Rıdvan Köksfizer, 2007 yilı sonunda tonu 850 YTL olan inşaat demirinin, 1900 YTL'ye yükseldiğini belirterek dcmirde yaşanan fıyat artişınm başta TOKt, DSl olmak üzcre kamu ku- rum ve kuruluşlanna iş ya- pan müteahhitlerin işleri ta- mamlayamama noktasına getirdiğine dikkat çekti. Der- nek binasında bir basın top- lantisı düzenleyen Köksüzcr, fıyatlardaki artışın normal büyüklükteki bir dairede 20 bin YTL maliyet artışı getir- diğini vurgulayarak "Pirinci konuşan Türkiye demiri de konuşmalıdır. Çünkü işsiz- liğin arttığı bir ülkede, bı- rukın pirinci almayı bulgu- ru bulamavan insanlarımız çoğalacaktır. Özel konut üreten firmalar daha da zorda. 5ü()"e yakın üyesi bulunan derneğimiz, 15-30 Mayıs tarilıleri arasında in- şaat (aaliyctlcrini tamamen durduracaktır" dedi. Köksüzer, ithalatta, girdi fıyatlarını arttıran vergi, harç ve navlun bedelleriniıı kamu tarafından geçici süre süb- vansc edilmesini istcdi. Ses kalitesini arttıran çözjimler Habcr Merkezi - Günümüz iç mekânla- rm yüksek akustik performans ve mimari tasanm ihtiyacına yönelik olarak 2004 yı- lında 90 bin metrekarelik fabrika sahasın- da faaliyctlerine başlayan Aktav Akustik, Parmephon markasıyla cam yününden ma- mul asma tavan sistemlcri. duvar panellcri ve ara bölme üniteleriyle yurtiçinde ve yıırt- dışında önemli projelere imza atıyor. Aktav Akustik, iç mekânların tavan ve duvar kaplanıalarında dekoratitligin yanı sıra müşterilerini bilinçlendirerek ortam- daki ses kalitesini de iyileştirecek her türlü akustik ihtiyaca farklı çözümler üretiyor. Finna, uygulama yapılacak alanların ön- celiklcri ve kriterlcri doğrultusunda da müşterilerine çok geniş bir ürün yelpaze- sinden seçinı yapma imkânı sunuyor. İç mekânlarda gcniş bir kullanım alanı için tasarlanan ürünler; ofisler, yönetim bina- ları, hastaneler, laboratuvarlar, restoran- lar, ticaret merkezleri, beklcme odaları, koridorlar, tiyatro ve sinemalar, konferans salonlan, okullar, spor tesisleri, konser sa- lonları gibi sağlam, güvenli ve cstetik gö- rününıe sahip olması gereken tüm mekân- larda kullanıhyor. Finna. gürültüniuı yoğun olduğu geniş mekânlarda, kullanım alanlannı istenildiği şekilde bölümlendinııede kullanılan, deko- ratiflik ve ses akustiği sağlayan modüler paravanlar, çok çeşitli farklı rcnk ve ebat al- ternatiileriyle de gürülrü sorununa benzer- siz çözümler üretiyor. Aktav Akustik, iç mekânlann tâİ/anve duvar kaplamalannda dekoratifliğin yanı sıra müşterilerini bilinçlendirerek ortamdaki ses kalitesini de iyileştirecek her türlü akustik ihtiyaca farklı çözümler üretiyor. > ı ı iTirtTı I >M:I • III Dumankaya 'dan Kartal'ayeni 'Vizyon' 45. kuruluş yılında Kartal'da 120 milyon dolarlık bir rezidans projesinin te- mellerini atmaya hazırlanan Dumankaya İnşaat konut satışlanna başladı. Stüdyodan 1+1 ve 2+Pe 3+t daireden loft daireye kadar pek çok seçeneğin metre- karesi 2 bin 900-3 bin 700 YTL arasında. Ekonomi Servisi - Dumankaya İnşaat'ın Kartal'da yapımına baş- layacağı Vizyon projesıyle ilgili düzenlenen basın toplantısında ko- nuşan Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dumankaya 2008 yılı içerisinde toplam yedi bü- yük projeye iınza atacaklarını be- lirterek "Yatırımlara ara vernıe- den devam cdiyoruz. Bizim satışla ilgili bir sorunumuz yok. Doğru yerde, doğru ve uygun fiyatlarla yatırım yapan şirketler güçlc- nir" dedi. Bu yılın fırsatlarla dolu bir yıl olacağını da vurgulayan Du- mankaya, şu an tüm pıyasanın AKP'nin kapanma davasına kilit- lendiğini belirterek hcrkcsin bu so- nucu beklediğini ancak bu süreç sonrası scktörlerin daha da canla- nacağını öngördüklerini ifade ettı. Vizyon konutlarınm 2011 yılında teslim edileceğini belirten Duman- kaya, krcdi koşullannda isc şunla- n söylcdi: "Anlaştığımız banka- larla yüzde 25'i peşinat, kalan kıs- mı ise 60 ay vadeli 1.09 faizle be- lirlendi. Dumankaya olarak biz de yüzde 50 peşinatla vadc farksız 12 ay 0 faizle satışlarımızı gerçek- leştireceğiz.n Diğer projelere yönelik de bilgi veren Dumankaya, Kurtköy'de Konsept lstanbul, Trend&Trend Plus & Trend Extra, Tuzla'da Giz- li Bahçe Akdcniz Evlcri, Bahçeşe- hir ve Göztepc konutlannııı da ça- lışmalanna dcvam edıidiğini söy- ledi. K»Ü : VakkoMMI Vaııri û n * En bı Kapn; DOfük W Dıp Âğrii l;lım: X 01% teıi: MERKEBANKASIKÜRLARI 8 MAYIS 2008 1! ~E Iİ.7H7 ! ».?13 i ! :5 ] W VaıhkYai.Orl. : VaıhkYal Ort [ : V M I O I B K E E S M MımoKnı ; VveTOMVp : Ynn- Krpctr Fın. Kır. ; jap.KKrrayGMYO : Yap K I M îîl On I Yap.«eKıiHlBar,k Y.U!Cl3iHold Vına Zornj Enetjı .- ro 2. ULUSAL PAZAR : Almyunus Çfişmo BMMnuSİ 0 U Egc-Prolıl Fon Fjı.l\jf. Ürfı-niııioıeloHk PnıunıTuıiin SlvKineEndusln SÜT^K Pûnıuklu 5.15 5.10 2.00 CİNSİ 1 ABD Doları 1 Avustralya Dolan 1 Danimarka Kronu 1 Avro 11ngiliz Sterlini 11sviçre Frangı 11sveç Kronu 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinan 1 Norveç Kronu 1 Sud. Arb. Riyali 100 Japon Yeni 1 Yeni Israil Şekeli D Ö V İ Z AUŞ 1,2426 1,1745 0,25734 1,9207 2,4316 1,1759 0,20535 1,2386 4,6112 0,24385 0,33232 1,1786 YATIRIM FONLARI EFEKTİF SAT1Ş ALIŞ 1,2486 1,2417 1,1822 1,1691 0,25861 0,25716 1,9300 1,9194 2,4443 2,4299 1,1835 1,1741 0,20749 0,20521 1,2442 1,2340 4,6719 4,5420 0,24549 0,24368 0,33292 0,32983 1,1864 1,1742 0,35175 AEG'NİN YENİ ÜRÜNLERl Electrolıvc yeniden pazarda Ekonomi Servisi - Electrolux Türkiye Genel Müdürü Ziya Öztürk, Türkiye'nin Elcctrolux Gru- bu'nun stratejik ola- rak gördüğü, potan- siyel vaat cden iki ül- keden biri olduğunu belirtti. AEG-Elect- rolux'ün Türkiye'de yeniden konumlan- dınlması ve yeni se- ri AEG-Electrolux ürünlcrinin tanıtı- mının yapıldığı toplannda konuşan Öz- türk, AEG'nin 1994'te Electrolux ça- tısı altına girdiğini anımsattı. Gcçen yıl Türkiye'de toplam bcyaz eşyada iç sa- tışlann yüzde 6 küçüldüğünü ifade eden Öztürk, "2008 de çok kolay bir yıl olmayacak. tlk çeyrckte pazar- da düşüşlcr başladı" diye konuştu. Electrolux Grubu'nun Türkiye'yi Rusya ile birlikte potansiyel vaat eden iki ülkeden biri olarak gördü- ğünü vurgulayan Öztürk, AEG'nin yeni ürünlerinin birçok kişiyi şaşır- tacağını belirterek "İndiksiyonlu ocak sayesinde tcncereyi ocağın is- tcdiğiniz yerinc koyduğunuzda ye- mck pişirebileceksiniz. AEG bu- laşık makineleri rakiplerine görc iki kat daha sessiz" dedi. REALITY WORLD Gayrimenkulde eğitimfirsatı Ekonomi Servisi - Realty World ile Denizbank, gayrimenkul sektö- ründeki nitelikli insan açığını ka- patmak amacıyla, Boğaziçi Üni- versitcsi Yaşam Boyu Eğitim Mer- kezi (BÜYEM) ile işbirliğine imza atıyor. Bu işbirliği kapsamında gayri- menkul danışmanlığını kariycr ola- rak hedefleyenlere "Gayrimenkul Danışmanlığı Scrtifika Progra- nıı" sunuluyor. Realty World yöneticileri vc Bo- ğaziçi Ûniversitesi öğretim görev- lileri tarafından tasarlanan sertifika programı haftada 3 gün toplam 72 saat olacak ve en az lise mczunu ol- mak üzere tüm katıhmcılara açık olacak. ÇEVKO İLE PROJE AFM'nin hedefi sıfır çöp Ekonomi Servisi - Ambalaj atık- larının geri kazanılmasını sağlamak için AFM sinemalan ile Koruına ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme (ÇEVKO) Vakfı ortak bir projeye imza atıyor. "AFM'de Sıfır Çöp" adı verilen projc, dünyada sinema sektöründe bir ilk olma özelliği ta- şıyor. Proje ile 12 ilde 33 AFM nok- tasına konulacak geri kazanım kum- baraları ile ambalaj atıklarınm kay- nağmda ayrı ayn toplanması sağla- nırken Türkiye gcnelindeki 186 si- ncma salonunda bilgilendirici film- ler gösterilecck. Bir yıl sonunda 9 milyon kişiye ulaşılması ve yaklaşık 6 milyon adet ambalaj atığının gcrı kazanılması hedefleniyor. 7 MAYIS 2008 SATIŞ 1,2505 1,1893 0,25920 1,9329 2,4480 1,1853 0,20797 1,2489 4,7420 0,24605 0,33542 1,1909 0,36979 Fon Adı Dünkü Flyat Fark Fon Adı Dünkü Flyat Fark Fon Adı Dünkü Flyat Fark Fon Adı Dûnkii Fiyat Fark Fon Adı Dünkü Flyal Fark *Wi F0NUR Atn Fmbi BÜ îw;! Fmtıı Vı»n.FnK 0M M KaHjraBî'. Dej ISKS i".;. tüjlık PTIİİ& Tibva m i 4.04 4.04 0.50 0.79 0.76 -2.56 1.61 1.57 1.29 4.44 4.40 4.90 13.20 13.00 -076 3.06 2.94 -2.65 ?.78 2.66 -2.21 66.50 64.50 -0.77 1.96 1.94 1.04 23.30 22.70 0.44 2.31 2.28 10.14 1.57 1.50 -1.32 0.64 0.63 I Cözaltı Pazarı 2j: 102.536 132IH3 ; W Mıl 2İÖ 2.Mİ776 i 1.52 265.795 ! 0.63 121.523 0.19 0.?? bsc.-n Snoî ü yı 0B6 MaKınaTakım 0.32 aı Zcırlu HoUıng 0.S9 lraı'ıslmhHod. lumlBS 0.21 0.23 o::ı -4.55 0.66 0.70 0.67 0.43 0.45 0.44 0.82 0.88 0.8? -405 031 032 032 0M o:59 Oj? -3.39 0.3? 0.27 -12.90 02! 027 3.B.S 0.32 02! 0.2? 0.31 0.30 & \ 0.44 66.Ş4I 0.B3 • 140.619 0.31 4.430 ! 0.57 10.385 ! 0.29 225.366 I i Yenl Ekonomi Pazarı ü L™ : AııniasBMısavaı 1.59 1.59 1.65 1.60 0.63 D l M B ! 280 2.78 2.88 278 -0.71 235 247 242 298 DalaaalrE-asavaı l'ıiBİHart 2 8 2.88 278 0.7 2.35 247 2.42 2.98 1.61 146.374 i 2.81 280.570 ! 2.43 3.280.963 i 1 ABD Dolan: 1.0562 Avustralya Doları 4.8281 Danimarka Kronu 1.0550 Isviçre Frangı 6.0176 Isveç Kronu 105.24 Japon Yeni 1.0035 Kanada Dolan 5.0862 Norveç Kronu 3.7505 S.Arab.Riyali 1 Avro: 1.5457 ABD Dolan 11ng. S.: 1.9576 ABD Dolan IKuveytD: 3.7417 ABD Dolan B o r s a I n ••••• B m ,u~: FBi «»/îllMn l)Si SJIUI/K, M !..ı.: l.'ı- Hr.ı Dniai Prt «rt 0ü) FmYlt te HsecBıt Sj l'ı •![;:.:İ'|-..M: l i ; D 0.0M967 • •• IİSİ ı:rivi ı •k-s ; - . ( . - • ; • l l l : ••[.•;•.-, • • IS.-İ :•• ı -»••;!! SERBEST PİYJISA ıBDDolvı ıvro ıgiüzSledini svjcre Ffûng! »AynAltın AIB \m1.4250 11/bO 34 SO 233 D3 SATIŞ 12540 1.9310 14750 1.2000 3510 23600 (ECELİIFIİZIEI 1 Günlûk Repo "GtülûkRepc 15.76 15.90 ; : • ; • : : 43M7CT ::n>ı' • ! : ; " • LÎ-:.::I i. :;«)•, SIHK; • : - ; • • .••:..;• DDKttl İIİK 11.07071! D;: Ğ !•«• ICfl. ,ı : - •1111 iı11 -. ; •om i.:. Î; 1 ım IV L't] •017* t-KV •0il« •0.SIH •OİKŞ ; . ; • - . ;•:;•. î-şâ-I :•«• (••:•. VA-. ı •iı ı ):•. •0.57* fi. IT. uıtb ar*c AllfH !' .•.'•> .'•:tıL j : • . - Vıuam u» GnibK u;: i b: , IM OfUn* UİS VUKMVıl UİJ ZrHS I M X Fon SuıHU Fonarı •.-:.-..•,.; Heıa Fıııreh» Hu ı*tt Ksıt VKfi Hıssfi I j B » H u ı AkAkCüi h > l*Vı: Sm » ( i l P» 4 a ; GnuB heSeı GMiVl Hca • ; . ^ . : : ' 1 ^ . KSSCBrtSi-Yoı IBnlfruto M S» Ki'rnı Fmlıi I M t M B n U M.+M-. «.-. Cl'hMS ; ; « • JL.-i.-tt 0.013111 U091SS C'K-OİS. 1 lıi: U; i IM," ilı»UH coum •(•;:-4J ı • •:•<>.• ( , . . : • : • : • CSIKT 0199U1 :i':ııı: û.ttHOOI a i Kau • ..u'.i 1 Kanıl fi] :..v !.'.••. Kvırı I9 E.fln MHH KJTO U&1IİİJİ K3T1 •41 ! J ••:.••• Wî Kırm 1» Knrı Vılulbıit U n ı 0 f ••:•••• : : : • . 131» •IJ!» -I.Uti M7S 1.5» •\sn. -1.SK :•)>'.• 0 " Üİ4« • ıı,-,. • II.-. ; • ' . ' . t-ÎIS 0.4» LI:--. 0.1!» f(l,V ; • • * ; :. K: -0.14S . I7« : . ; * • ::ı, • ... I*: :•':!. ::': .İL üiai m tft YtfnrFn R«ai M M fciadctfjOM V'fc lr.-i-K.-Sil SM> a * F ' T v " • ' . ' - l .•-.-, •ra »ivı BllPi FOfcU* «i CSIV21Î Citft'i : ' 011% »:•:• İIİL-. ım D.319 lES Tsamsi HBfaı-» Mı ta;-,Hı, r,; D IW>.W*- İ).nr»n. Ga-atıBjnCtsBO. I*M liıyH.. lıcYilt ŞJ/TC. *ta tV TM «n [ l bOA-1 onU- faxxm I - : . : • • . - ! ' • . : ) : |: g^nk Do3 l'.js 1,-. D>4 1»W M GrKVItaKr. 2 Y * 0 . • ı- KAni YKE aİHte-. F-K İKC (bBllHtJ SMBn W ••:.'. i:«. k î Ala Yıl P.»Fi; JlaYil IHJ GlutlSai ••'.11 Dljjt:ta D^. Tnıanen î*y.<«, »3 M f Y 0,-ilPs 3 YçRMY 0,-ilPs' !•[• L..İ-I |ı.-: HSECYBİ Vr l»ı l Y H Dl * » r Y » v H i D FOHF.E 011V C HSBCYa Ikj. AMU Dcj «a- Oı* • r F V iiV:: t > i.," --.•'r SÛV.:*. • - . • • : : • Ü:I- I.!!.-! •:»,:.-:.' Ot'jîtü O-3.LV. . • • (.- L27E33 lüftU (ı,;.-, ' . - : : • : «e 0.0» lıÇ'- lıü 1 - 0«l İ1.MH D.HV. !•.:- t-,!1 l.-.i: 0Ü4K D.M! [IH- 3:-i- ,-,,.:• ..!,-•• î.ı;- : . ; ; ' • ı.::.- say !,;•:-. •1.01li iıc-r. FlSEttmiFaKl f.-- ^:--.-l- lonbn FlTOItSMK VKS ü.;.-i lo-ij-ı Kanu Fnkl :• t-LTi. I.VT; ÜU lo-ıb-ı X!II4H4 : ı ısı-ı L ••:•'.• •T:••!>• I.L',- it:-. i: C: . l-v. •İı •••:•: ı, •-,:•._ 0IJI7IK LıjVjK . LÜıi LU F.M* LM HabtiBık- « A B HIII3İ 0117173 AKIUBH L hluYal LU • ! • • • . • L M CCtcutDu |Mu LM CM «s-tıi b D & l« ü Iffii L 1 ,- l-. ; . •'.?.-. ".-..! VL- L-j:ı.- hufılin GMkYal :.« KatraVKlıaB I t,-»Bı,-.vı 1IB Akûjik Prunu-n T.'S Vlttvi İV.B I- Fır.>. Taivü YabnFrans lanrf lıYat I * •ı.H ;-..;ua:i- 0,-akıat laM StaiMi •ı (•'••: ; l • ! > . . -, •' .-!• «0JES1 OOISÜS u!n:-i LıOI.'/L'O 0.IHD6S7 I.-KHM '-•Jlıfü. H HahS*^. 1 ııBji IfLıkl YapıK-Klal. LU 2MW. ÜU SıtKn» L*< LVuı** Uuı Ba»ası«ıKii«li B Vakfcı* InlsiHitlM «Bik n ; ı LM _ _ Lık.1 Frmva'. Lı.! rSKB IMI 7j-aj:Ej- ,.-- • _ ; ; ' ' • > ; • ; , t •' • HV-'.r.- L İ l VatmTFfuuft ,>.- AiMiHljsaik Lritd AlaVal tıkl Sa'ailıBun Ukjt !.., ı. 11: 'K, Uü m ÜM «M> LM AUDM LM I.-HH, 1 ' '.1-1 h:. fonbul.com HSeCBa-,! Ltd RVJILO» üU - 1İ F.;ı> : ,: I M M S Q LM ı; I:H LK-IS; .-c,y. . ;•!,-*•. tilTffi Ht.'StB ı , <,••••;-• •:. :;•.«; lılBMİ :n:.'X: ' İ.V.VJ •• D.300IÎ7 lı't D.D4) l-ui--. D.04* 1.0!. lıf.-. 1İ.V İM- 0B? OSÎ İ'S: İ'-İÜ-'- HT:':. LİIV ı-ov: SJ3K u-ji- İ1M-. . L-J:-. . IJ-JJ... 103» L'ili.-. l-.J.l-. HJJ. i.lî~ 1 - (.'.',: I,,- lı::. GcMt I * B Bfc-ia- K.HK.B. m 2-JIVJ TlMB /•aâl-, F-B •.-•ı-r.iv S. i t ,H llaUank lalr,i MlYal I l M İB • ll'VHİ Uİ :-•:! 8 H •JİPİH 1 ! 1 . ,-:•.::.! i •-.'(ılSÜ: DllUlt FMtY TblCB ! n HSBCYal. m FtrtftBarıkUi 116 ÇtVuaaiı Mb Wn U:mV TJB A ı s n l n l s P 7ÎB HSBCBank in.-/ Fı-u-ütıa^ l&'ıni M> !>.jır*r. GiL-ail r.'ı. l a u TacYtt IÜ'I.V GasH:B0;B "B l/ılten-umfl lahvi K u i Tstnnl Tat TıB Deisrt lahıJ TUr-Vbn Ib Tî fflJBHOEB.IfflJBHOEtmJ VK» l f i l t a n ı kBTJBISDBml YKVK Fgatn Gjra»Ba'ı VBUK O Yai/ ınıiiat ED8Mİ5 •;ı ÎUİIi- :' Sll:",1 lî-'îl Ü6u.v- 00*1» 0.OJ99İİ 00KI9S 01X79? lı.'Kü Dffi o.m«; I,- . 1 . - . - . 0.034, amı 04)7» •:•:•;• i LÛİV DJ6K- 0.0SS: iâx ıos«: sıt- UIL-s . üıi- 002» .Tl... İMS . »s:. Ltlt •001» ;:Ü:Î îii1 . •0.17*: -0İ4*; •040*: £fc-; ım;;ıv -0.4S«-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog