Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

7 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Öğrencller okıM nöbetinde • Yurt Haberleri Ser- visi - Ağrı'mn Doğuba- yazıt ilçesinde temeli 4 yıl önce atılmasına kar- şın yapımı tamamlana- mayan Anadolu Lisc- si'nin inşaatının bitıril- mesı istemiyle öncekı gündcn ben okul önünde bekleyen bir grup öğren- ciden 3'ü fenalaştı. Aşırı strese bağlı olarak rahat- sızlandığı bclırtilcn öğ- renciler, ambulansta ya- pılan tedavinin ardından arkadaşlannın yanına döndü. Esnaflar, ço- cuklara gıda yardımında bulundu. Öğrencılere sıvil toplum kuruluşları da destek verıyor. Kilise önünde tehdit' iddiası • ANKARA (AA) - Cebecı Servi Sokak'taki Kurtu- luş kilisesınde görevlı bekçiyı görmek isteyen ar- kadaşı, dün akşam saatlerinde kiliseyc geldi. td- diaya göre, kilisenın önünde bekçi arkadaşıni bek- lediği sırada, beyaz renklı bir otomobil ile gelen 3 kişiden biri araçtan inerek bekçinin arkadaşına yaklaştı. "Ameliyat eldivenli ve alkollü" olduğu öne sürülen şüpheli, "elindeki silahla" bekçinin ar- kadaşmı "tehdit" ederek "kıliscnin faaliyetierine son verilmesini ve kapatılmasını" istedi. Şüpheli- nin bindiği otomobil olay yerinden hızla uzaklaştı. 7. kattan düşen kız öldü • Istanbul Haber Servisi - Bakırköy'de, bir bina- nm 7. katından düşen genç kız öldü. Ataköy 5. Kısım'da, hâkim ve saycılann kaldığı lojmanın 7. katında oturan tlknur Ö. (16), 7. kattan bahçeye düştü. Olay yerinde hayatmı kaybeden llknur Ö'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldınldı. Sahte mazot operasyonu • GÖLCÜK (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte mazot sattığı id- diasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Gölcük Emııiyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Halıdere'de kam- yonlara ucuz mazot sattığı iddiasıyla takibe aldı- ğı M.K, A.R, E.R, M.K. ile E.R'yi, 3 ton ürünü satmak isterken yakaladılar. Zanlılar gözaltına alınırken, 3 ton ürün ile 2 kamyona el konuldu. Uçakta bomba şakası ADANA (Cumhuriyet) - Adana'dan lzmır'e gi- den uçakta, bir yolcunun "Bombayı nereye koya- yım" demesı üzerine boşaltılarak güvenlık ara- ması yapıldı, uçuş yarım saat rötarlı gerçekleşti. Olay, 65 yaşlannda emekli albay olduğu belırti- len ve su şişesini elbagajı bölümüne koymak is- teyen bir yolcunun kendisini uyaran hostesc, "Bir su şişesinden ne olacak? Bombayı nereye koyalım o zarnan" dcnıesi üzcrınc gcrçcklcştı. Gözaltına alman yolcu adlıyeye sevk edildi. 'Türkîye Çöplük Olmasın' I ANKARA (AA) - Kamu ve sivil toplum kuru- luşlan, Türkiyc Gençlik Federasyonu öncülü- ğünde "Daha Temiz ve Daha Yeşil Bir Türkiye" sloganıyla "Türkiye Çöplük Olmasın" adlı bir kampanya başlattı. Kampanya bildirısinde, ka- mu vc özel kurum ile kuruluşlannın ve yerel yönetiınlerin çabalanmn çöplerin ortak yaşam alanlanna atılmasını engclleycmediği ifade edil- di. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ise "Yer- lere Çöp Atmadan Bir Gün", "Çevre Kimlik Kartı Takrna" başlıklı imza ve çöp toplama kampanyalan yapacaklannı da bıidırildi. SÖZ ÇtZGİNİN Turhan Selçuk i KOLOMB: BU AMERİKA'YI KEŞFETTİĞİME BİN PİŞMANIM.. Telsiz ve tabanca taşıyarak kendisini polis olarak tanıtan zanlı yakalandı Turistlere tecavüz Korkutan patlama İkitclli Organize Sanayi Bölgesi Ardiyeciler Sanayi Sitesi'nde, 20 dönüm açık arazi üzerinde yer alan ve çeşitli kimyasal madde- lerin bulunduğu depoda dün öğ- le saatlerinde patlama oldu. Pat- lamanın ardından 500 metreka- re alanda etkili olan yangın çık- tı. Yangın, su ve köpük kullanı- larak söndürülürken ilk belirle- melere göre yangının, deponun üzerinden geçen yüksek gerilim hattının koparak düşmesinden kaynaklandığı belirtildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla il- gili cumhuriyet savcılığı araştır- ma başlattı. (Fotoğraf:AA) tstanbul Haber Servisi - Fatih'te sahte polis kimliğı göstererek 3 turiste tecavüz eden bir kışi yakalandı. Telsiz ve kurusıkı tabanca taşıyarak turistlere tecavüz eden zanlının, direnen tu- risti camdan sarkıtarak teh- dit ettiği, komşusuna da te- cavüz ettiği iddia edildi. Fatih Asayiş Bürosu'na gelen bir ihban değerlen- diren ekipler, Aksaray'da Çaktrağa Mahallesi'nde bu- lunan evc gittı. Evdc 2 ka- dın ile karşılaşan polis, ka- dınların eve hapsedıldiğini ve silah zoruyla tecavüze uğradıklannı tespit etti. Zanlının yakın zamanda eve geleceği bilgisini de edinen polis, iki saatlik bekleme sonunda zanlı Murat Akdağ'ı (28) göz altına aldı. Üzerinden sah- te pohs kimliği çıkan Ak- dağ'dan şikâyetçi olan Türkmenistan uyruklu Ar- zugül A. (33) ve Mihri K. (21) ifadelerinde, Akdağ'ın yolda geçerken kendılerini durdurduğunu, polis kimli- ğinı göstererek pasaport kontrolü yaptığını ve kor- kutarak bir adrese götür- düğünü söyledi. 3 gün ev- de alıkonulup sılah zoruy- la tecavüz edildiklerini an- latan 2 kadnı, bir ara evden kaçtıklarını, ancak Ak- dağ'ın kendilcrini bularak tekrar aynı eve getirdiğini ve 10 gün daha alıkoyarak tecavüz ettigini söyledi. Mihri K, Akdağ'a bir süre dırendiğuıi ancak zarümın kendisini dövdüğünü ve pencereden aşağı sarkıtarak öldürmelde tehdit ettigini dile getirdi. Akdağ'ın polis olmadığını öğrcncn Rusya uyruklu Marinya M. (22) de polise gelerek şikâyetçi oldu. Akdağ'ın alt komşu- su olduğunu ve kendisini polis olarak tanıtarak teca- vüz ettigini söyleyen Ma- rinya M, Akdağ'ı polis zan- nettiği için karakola giderek şikâyetçi olmadığını söy- ledi. Zanlı Akdağ, adlıyeye sevk edildi. tamam o zaman dmtlzdfn gkMim BÜLENT DİKMENER ADINA 29'UNCUSU DÜZENLENDİ Dikmener ödülü Pakkan'a İstanbul •Mikonos »Pire •Port Said (Kahire) «Ashdod (Kudüs) LİmaSOİ •Antalya Antik Ege uygarlıklan, fıravunlar diyan ve pıramttlenn yanı s/ra Kudüs'de kutsal topraklan zıyaret edeceğıniz unutulmaz bır tatıl. 458 € * Türk rehber ve hostesler eşliğinde, Türkçe hizmet avantajlanyla! •BaşlangıçfiyatlandırRyattoa gemkfe tam panalyon konaklnmo, aktıvttelerve antasyonlar dahıl olup, Iman vorgıksn, karagufeıt dahil değlkJir "Indınm yenı rezervasyonür ıçın geçerlıdır 060*8CRUISE & TBAVEL DESIONER Cumhunyet Cad No 339/4 Harbıye İstanbul Tel 0212 225 47 91-92/ 0212 225 03 00-01 Haber Merkezi - Cum- huriyet Gazetesi Yazıiş- leri Müdürü'yken kaybet- tiğimiz Bülent Dikme- ner'in anısına 29'uncusu düzenlenen "Bülent Dik- mener Ödülü" sonuçlan- dı. Bülent Dikmener Haber Ödülü'nü Şükran Pak- kan kazandı. Müfit Alaçalı, Yalçın Bayer, Fikret Dağlıoğlu, Orhan Erinç, Yalçın Er- yalçın, Doğan Katırcıoğ- lu, Ergin Konuksever, Turgay Ol- cayto, Deniz Som, Yılmaz Tunçkol ve Ulvi Yanardağ'dan oluşan seçıci kurul, Şükran Pakkan'ı "Tarih Kat- liamı"ı başhğıyla 28 Arahk 2007 ta- rihinde Milliyet gazetesinde yayım- lanan haberiyle ödüle değer gördü. Uğur Ergan Hürriyet gazetesinde 17 Şubat 2008 tarihinde yayımlanan "Çankaya Boykotu^ ha- beriyle "Jüri Özel Ödü- lü"nü aldı. Geçen yıl kaybettiğimız gazeteci Turhan Narler adına konulan "Yerel Ga- zetecilik Ödülü" ise çev- reye duyarlı haberleriyle DHA Çanakkale Büro- su'ndan Erdem Sürek ve Marmaris'te yayımlanan Çağdaş Marmaris gazetesınden Meh- met Emin Berber arasında paylaştı- nldı. Ödüller, 16 Mayıs Cuma günü Bülent Dikmener'm doğum yeri olan Çanakkale'de düzenlenecek bir dizi et- kinlik çerçevesinde sahıplerine veri- lecek. GENİŞ AÇI HİKMET BİLA Neden Hırçınlaşıyoplar? önceden ınce ince yaparlardı. Kafalarında kırk tilkı dolaşır ama hiçbirinin kuy- ruöu dığerine değmezdi. Oyle konuşur, öyle hareket ederlerdi kı, aslında kazık atmakta olduklarının farkina bile varamazdı- nız. Anıtkabir'e çelenk, Atatürk'e saygı, Türkiye'nin temel ilkelerıne hürmet, iktidara da muhalefete de çiçek.. derken alacaklarını alırlardı. Ne olduysa, incelikten eser kalmadı. Artık yaklaşım kütük gibı. Yuvarlanarak geliyorlar. Ne tilkice diplomasileri kaldı ne bugüne kadar övündükleri değerleri. Bir Joost Lagendijk (AB Parlamentosu Karma Komisyon Eşbaşkanı) çıkıyor, açık açık, sözcükle- rıni tartmadan, ağzına geldiği gibi konuşuyor. Ne Anayasa Mahkemesi kalıyor ne Yargıtay ne Ana- muhalefet Partisi... Esip gürlüyor, kasıp kavuruyor, tehdit üstüne tehdit savuruyor. Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn, ondan aşağı kalmıyor. Daha ilginç olanı, AB'nın Başbakanı sayılan Ko- misyon Başkanı Jose Manuel Barroso'nun da 'in- ce'likten uzaklaşması. Brüksel'deki bir toplantıda bakınız neler söylüyor: "Türkiye'deyaşananlar çok önemli. Sadece ken- disi açısından değil, bölgesi ve dünya, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin yapı- sal anlamda laik ve demokratik olmasının mümkün olup olmayacağını göreceği için önemli." Insanın içinden, "Islam coğrafyasında laikliğin ve demokrasınin olabileceğini kanıtlayan ve sizin şim- di ırzına geçmekte olduğunuz bir ülke var" demek geliyor ama, konu bu değil. Konu, bunların neden bu kadar hırçınlaştığı. ••• Sakın, yıllardır sürdürdükleri 'algülüm-vergülüm' düzenine Türkiye'de çomak sokulması olmasın? Türkiye'dekı siyasal ortaklarıyla birlikte, 70 mil- yonu 'AB'ye üye olacaksınız' yalanıyla oyaladıktan sonra suçüstü yakalanmanın telaşı olmasın? "Bunlar bunlar bunlar olursa ya da şunlar şunlar şunlar olmazsa AB'ye giremezsiniz" gibi sözlerin Türkiye kamuoyunda artık gülünç, gulunç olduğu kadar mide bulandırıcı hale geldiğini görmeleri ol- masın? Gırdıkleri 'Ya herro-ya merro' savaşında kaybet- meleri olasılığının güçlenmesi olmasın? Yoksa bu kadar öfkelenirler miydi? Bu kadar telaşlanırlar mıydı? Bu kadar 'kütükleşirler' miydi? Daha ince ince konuşurlardı. Tuttukları taraf kay- betse de kazanan tarafla anlaşabileceklerı, uzlaşa- bilecekleri mesajını da ince ince verirlerdi. Artık yuvarlana yuvarlana geliyorlar. Avrupa değerlerıni, hukukun üstünlüğü ilkesini, Kopenhag kriterlerini ezerek, insan hakları davası mımarlarının kemiklerini sızlatarak, güleryüzlü mas- kelennı çıkartıp dışlerını gıcırdatarak geliyorlar. 19'uncu yüzyıl sömürgeciliğinin hazımsızlığı ile ge- liyorlar. Artık incelik yok. İnce diplomasi hiç yok. Artık her şey paldır küldür. öfkeli. Telaşlı. Kinli. Tehlikeli. hikmet.bila@ntv.com.tr BALKANER'İN OĞLUNUN ÖLÜMÜ Baktimur'a iki kez müebbet tstanbul Haber Servisi - Maslak'taki Balkaner Pla- za'da Yurtbank'uı eski sahibi Ali Avni Balka- ner'in oglu Hakan Balkaner vc cski eşi sekreter Birgül Ozmen'i tasarlayarak öldürmekten yar- gılanan Tuncay Baktimur iki kez müebbet ha- pis cezasına çarptınldı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesı'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tuncay Baktimur, şikâyetçi Ali Avni Balkaner ile diğer müdafıler katıldı. Yargı- tay'ın bozma ilamma karşı diyecekleri sorulan Baktimur, bozma ilamına uyulmamasmı, mah- kemenin cski karannda direnmesi talebinde bu- lundu. Yargıtay'ın bozma ilamına ilişkin diye- ceği sorulan şikâyetçi Ali Avni Balkaner ise "Bir diyeceğim yoktur" dedı. Savcı mütalaasında, sa- nığm suç tarihinde tasarlayarak maktulleri öl- dürdüğünü belirterek, sanığın sabit olan eylemine uyan 5237 sayılı yasanın 82/1-a ve 53 madde- leri gereğince iki defa cezalandınlması talebin- de bulundu. Mahkeme heyeti, Baktimur'u her iki cınayeti de tasarlayarak öldürmekten iki kez mü- ebbet hapis cezasına çarptırdı. YIL 2007... DÜŞÜK YAKIT TÜKETİt^REKORU KIRDır\: 100 KM'DE SADECE 3.68 LT! İstanbül-Anta; ul arasında bir ilk gerçekleşti. Peugeot 4071.6 HDi ile 1 depoyla 1.700 km'den fazla yol yapıldı!* * Peugeot 407'nin yakıt depo kapasltesı 66 It'dlr Söz konusu testin sonuçları, 8 Haziran 2007 gUnü yayınlanan raporla TOSFED tarafından tetcll edllmlftlr. OTOMOBİL HER ZAMAN BÖYLE KEYİF VERMELİ PEUCEOT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog